Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 014

Subiectul B. ELEMENTE DE TERM0DINAMICĂ
II.a.
N + N2
ν= 1
NA
Rezultat final: ν = 2,65 moli
b.
µ1
mO2 =
NA
Rezultat final : mO 2 = 5,31 ⋅ 10 −23 g
c.
m1 + m 2
ρ=
V
µ1N1 + µ 2 N 2
ρ=
V ⋅ NA

Rezultat final: ρ = 1,28 kg
m3
d. m1 + m 2
µ=
ν
µ 1N1 + µ 2 N 2
µ=
N1 + N 2
g
Rezultat final: µ = 29
mol