Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 015
Subiectul B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ
II.a. N
υ=
NA
Rezultat final: υ = 6mol
b. m =υ ⋅µ
m
ρ=
V1
Rezultate finale:, ρ = 2,31kg / m 3
c. p1V1 = υRT1
Rezultat final: p1 = 2,4 ⋅ 10 Pa
5

d. p1 p 2
=
T1 T2
Rezultat final: p 2 = 9,6 ⋅ 10 5 Pa
e. p2 m'
V1 = RT2
2 µ
∆m = m − m '
∆m
Rezultat final: f = = 66,66%
m