Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 016

Subiectul B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ
II. a.
m
N2 = 2 N A
µ O2
Rezultat final: N1 ≅ 7,53 ⋅ 1022 molecule
b.
ν =m/µ
ν 1 m1µO2
=
ν 2 m2µN2
Rezultat final: ν 1 / ν 2 = 4 / 7
c.
p1 ν 1V2
=
p 2 ν 2V1
1
Rezultat final: p 1 / p 2 =
2
d.
ν1 +ν 2 = ν
m1 m2 m1 + m2
+ =
µN 2 µO2 µ
Rezultat final: µ = 30,54 Kg / Kmol