Proiect tematic

Tema proiectului-“A fost
odată...”
Tema anuală – “Cum a fost/este şi va fi pe pământ”
Nivelul II (5-7 ani)
Argument :
Omul, de-a lungul vieţii, trece prin experienţe fireşti, de care uneori nu ţine seama, lăsând timpul să
curgă...Dar vine vremea când amintirile îl fac să se gândească cum a fost, cum este şi de ce, cum va fi, ce va
urma...
Copilul, aflat la începutul vieţii, moşteneşte comorile înaintaşilor săi, află prin intermediul poveştilor
şi nu numai, cine au fost strămoşii lor, cum au trăit, cum au gândit, ce fapte obişnuite sau eroice au făcut,
toate acestea fiind posibile şi necesare pentru dezvoltarea unui viitor sănătos pentru ţară.
Aflarea şi cunoaşterea aspectelor ce ţin de origini, de tradiţii, de obiceiuri, de istoria locurilor, prin
prisma ideilor pe care acestea le transmit, poate avea un puternic impact asupra copiilor aflaţi la vârsta
marilor întrebări. De aceea consider că este de datoria noastră, a cadrelor didactice , să facem cunoscute
copiilor preşcolari elementele de istorie ce ne înconjoară şi ne individualizează!

Durata: 4 săptămâni
Locaţia:
Resurse:
 Umane:
-copiii grupei mari;
-părinţii acestora;
-educatoarele grupei;
-colaboratori.
 Materiale:
-enciclopedii pentru copii;
-obiecte de artă populară locală;
-obiecte de uz gospodăresc mai vechi şi mai noi;
-cărţi, reviste, monografii;
-albume, planşe, imagini suport;
-calculator, imprimantă, aparat foto, CD-player.

OBIECTIVE CADRU PE DOMENII EXPERIENŢIALE:
 DLC:-Cultivarea ,dezvoltarea şi exersarea expresivităţii limbajului oral;

 DŞ: -Stimularea curiozităţii privind explicarea şi îănţelegerea lumii înconjurătoare;
-Dezvoltarea capacităţii de a întelege şi utiliza numere, unităţi de măsură, întrebuinţând un
limbaj adecvat;
 DOS: -Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual
al românilor;

 DEC:-Stimularea expresivităţii şi creativităţii prin desen, modelaj, pictură;
-Exersarea calităţilor muzicale;
 DPM:-Stimularea calităţilor intelectuale, volitive şi afective în vederea aplicarii independente a
deprinderilor însuşite.
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE
1 Bibliografie: Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar
Editura Delta Cart Educaţional
Curriculum pentru educaţia timpurie-2009

poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului.  Fişe suport.  Timpul se masoară cu ajutorul ceasului.CD  Argilă.  DPM: -să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm.  Albume.  Lego.planşete.  Acuarele. durată. port popular  Cum trăiau oamenii în trecut. forme. INVENTAR DE PROBLEME: CE ŞTIM? CE NU ŞTIM ŞI VREM SĂ AFLĂM?  Timpul trece peste lucruri şi oameni. natură.  Coli de scris.  Stim cum sunt lucrurile de azi şi nu putem  Ce înseamnă unire. CONSTRUCŢII ŞTIINŢĂEnciclopedii. materiale din player.  DOS: .  Cum măsurau oamenii timpul când nu aveau  Suntem români. distanţă. obiceiuri .culori. .  DLC: -să recepteze un text care i se citeşte sau i se povesteşte.calculator.telefon.lut.  Ce a însemnat Unirea pentru români.  Enciclopedii.  Ce reprezintă progresul tehnic. -să fie capabili să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi din viaţa cotidiană valorificând deprinderile formate.  Cum erau lucrurile în trecut.  Avem tradiţii. recunoscând grupele de obiecte corespunzătoare numărului. -să participe la activităţi de grup în calitate de vorbitor şi ascultător. 2 Bibliografie: Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar Editura Delta Cart Educaţional Curriculum pentru educaţia timpurie-2009 . -să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte. localizare). înţelegând intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia. -să exprime sentimente estetice. NISIP ŞI APĂ  Cuburi.pensule.  Unelte vechi.cărţi.  Hârtie pentru desen. creativ lucrări plastice.  Ce fapte eroice au făcut ei.  Costume populare. să numere în limitele 1-9.radio. ştergare. să recunoască elemente ale mediului social şi cultural.etc.  Obiecte de artizanat.  DEC: -să asculte şi să interpreteze creaţii muzicale corespunzătoare specificului de vârstă. precum şi cifra corespunzătoare. carioca  Joc”Să ţesem frumos”  C D muzică populară. moştenite de la bătrâni.etc.  Nu stim să măsurăm timpul.să identifice şi să descrie elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuiesc. etc. CENTRE DE INTERES DESCHISE: BIBLIOTECA ARTA JOC DE ROL  Caiete de lucru.  DŞ: . ceasuri. creioane. -să realizeze liber.TV.  Plastilină. trăi fără ele.

Dacă deţineţi asemenea obiecte şi ni le veţi pune la dispoziţie. a perspectivelor deschise de viitor.  Obiecte vechi (unelte.port popular) sau mai noi (albumul copilului de la naştere şi până în prezent.. în cadrul subtemei “Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte” ce se va desfăşura în săptămâna 4-8 ian. de părinţi şi educatoare. a gradului de civilizaţie atins de umanitate. ce se va desfăşura în săptămâna 11-15 ian.2010. etc. carti de istorie sau povesti despre Unirea Principatelor Romane. albume cu poze vechi. să descopere lucruri. obiecte de uz casnic- cofiţă. ce ne-a rămas de la ei. ce se va desfăşura în săptămâna 18-22 ian. oameni. punându-le la dispoziţie materialele pe care le deţineţi cum ar fi:  Albume/fotografii ale unor clădiri. stadiile de dezvoltare de-a lungul vieţii. obiecte lucrate în casă. Vă mulţumim! 3 Bibliografie: Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar Editura Delta Cart Educaţional Curriculum pentru educaţia timpurie-2009 . Pentru o mai bună înţelegere a conţinutului scrisorii vă rugăm să urmăriţi Harta proiectului. etc. va urăm LA MULŢI ANI ! Este o urare care ne trimite cu gândul la faptul că timpul nu stă în loc. etc. în cadrul subtemei “Lada bunicii”. reviste. a fost şi va fi aici pe pământ?” proiectul tematic “A fost odata. Începutul de an este un bun prilej pentru copiii dvs. în cadrul subtemei “Străbunii nostri”. SCRISOAREA DE INTENŢIE ADRESATĂ PĂRINTILOR: STIMAŢI PĂRINŢI. de istorie..  Despre gândirea şi creativitatea omului de-a lungul timpului.  Despre faptele înaintaşilor nostri al căror nume au rămas în istorie. La început de an 2010 .2010.  Cum trăiau oamenii în trecut. De aceea vă rugăm să le mijlociţi copiilor dvs. mai vechi (obiceiuri.”.). trecerea/măsurarea timpului. ulcior.2010.). prilej pentru copii de a afla noutăţi despre:  Evoluţia omului .CENTRU TEMATIC:Lada de zestre a bunicii plină cu obiecte colecţionate de copii .2010. informarea şi căutarea materialelor necesare desfăşurării proiectului. imagini ce ilustrează progresul tehnic. cărţi ilustrate.etc. noi fiind martorii trecerii sale. fapte şi oameni care au rămas mărturie a evoluţiei noastre ca indivizi şi comunitate.  Enciclopedii. enciclopedii pentru copii. obiceiuri din localitatea noastră. fier de călcat. ceas. în cadrul subtemei “Progresul tehnic” ce se va desfăşura în săptămâna 25-29 ian. vă asigurăm de toată recunoştinţa noastră şi de faptul că vă vor fi înapoiate în bună stare la încheierea proiectului. vă aducem la cunoştinţă că în perioada 4-29 ianuarie 2010 . monede. De aceea. vom parcurge împreună în cadrul temei ”Cum este.  Fotografii de familie.

”în cadrul căruia încercăm să aflăm lucruri noi despre istoria locală. responsabil cu administrarea Muzeului Văii Râmnei: Stimate Domnule Director. LADA BUNICII Unde-s multi. Scrisoare de intenţie adresata directorului Căminului Cultural . povestiri din istoria locala. Trecerea timpului(masurare) STRABUNII NOSTRI 24 Ianuarie-semnificatie. puterea creste. Vă mulţumim! HARTA PROIECTULUI TINERETE FARA BATRANETE Evolutia omului. Costumul national. FINALIZAREA PROIECTULUI: 4 Bibliografie: Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar Editura Delta Cart Educaţional Curriculum pentru educaţia timpurie-2009 .Suntem convinşi că muzeul pe care îl administraţi păstrează dovezi ale existenţei noastre. MEDIATIZARE:  AFISE. DISEMINARE:  Sustinerea unei activitati demonstrative in cadrul comisiei metodice. Muzeul satului.În speranţa că ne veţi sprijini . Radioul.. FOTOGRAFII. Copiii grupei mari desfăşoară în perioada 4-29 ianuarie proiectul tematic”A fost odata. PROGRESUL TEHNIC Roata. Electricitatea.televizorul. Obiecte de arta populara. Automobilul. Stadiile dezvoltarii omului.. de aceea vă rugăm să ne sprijiniţi în a le afla. Computerul.

ALA: Biblioteca:”Citim în albumul grupei”.2010 ADP: I. ALA: Artă:”Ceasul deşteptător”-confecţionare din materiale refolosibile. Ştiinţă:”Invăţăm să măsurăm timpul”(moduri neconvenţionale).D..Subtema „Tinereţe fără bătrâneţe „ Luni-4 ian.5 ian.:”De vorbă cu timpul” Rutine:”Învăţăm să fim punctuali”.Vladimir Colin DEC:”Cum trece timpul peste tine”-pictură. cum voi fi?”-lectură după ilustraţii(stadii de dezvoltare).2010 ADP: I. Rutine:”Învăţăm să fim punctuali”.D. ADE: DŞ:Cunoaşterea mediului:”Cum am fost..2010 ADP: I. Marţi. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE 1. mănânc. Ştiinţă:”Când s-a întâmplat?” Biblioteca:”Citim imagini”.(mă trezesc. etc. Distractiv:”Tic-tac”: ADE: DLC:Joc didactic:”Jocul cuvintelor” DŞ:Matematică-„Ora la care. ceasuri noi”. Construcţii:”Ceasuri vechi. Joc de rol:”De-a ceasornicarii”. „De vorbă cu timpul”. Rutine:”Învăţăm să fim punctuali”/”Respectăm programul grupei”: ALA: Ştiinţă:”Roata timpului”(unităţi de măsură). Biblioteca:”Cum trece timpul peste noi”-citire imagini: 5 Bibliografie: Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar Editura Delta Cart Educaţional Curriculum pentru educaţia timpurie-2009 . DEC:Ed.  AMENAJAREA DE EXPOZITII . merg/mă întorc la/de la grădiniţă. jurnal grafic.”Ştii când?” Rutine:”Învăţăm să fim punctuali”/”Respectăm programul grupei”. cum sunt. ALA: Construcţii:”Ceasul”.-„Timpul. prieten sau duşman”.D.) Joi-7 ian. Construcţii:”Turnul cu ceas” ADE: DLC:Povestirea educatoarei”Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”.engleză I. Miercuri-6 ian.2010 ADP:OPŢIONAL-L. ALBUM.imagini ce ilustrează efectele trecerii timpului.muzicală:”Ceasul”/”Tic-tac”.D.

6 Bibliografie: Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar Editura Delta Cart Educaţional Curriculum pentru educaţia timpurie-2009 .” Rutine:”Învăţăm să fim punctuali”/„Respectăm programul grupei”. Cultural-distractiv:”În vizită la muzeul Văii Râmnei”. ALA: Joc de rol:”În vizită la bunici”. „Mâncare sănătoasă.D.2010 ADP: I. Joc de rol:”De-a bunicii”: Biblioteca:”Cuvinte de altădată”-explicarea unor arhaisme întâlnite în poveşti.exersarea regulilor de comportare. bunicuţo!”... moşul. Biblioteca:”Citim în albumul bunicilor”.D. Marţi. Construcţii:”Căsuţa bunicilor”...mediului.(bebeluşii. ALA: Stiinţă: „Sortăm imagini” (Obiecte vechi).. ALA: Biblioteca:”Completează corect grafismele”-fişe de lucru individual. Joc de rol:”Azi povestea mea. mâine povestea ta. „Lada de zestre a bunicii”. etc. piticii.”Şi peste tine trece timpul. ”Ce mi-a plăcut la muzeu” Rutine:„Învăţăm să colecţionăm şi să păstrăm comori” „Sărut mâna. de B. ADE: DŞ: Cun..exersarea regulilor de comportare. soldaţii.. pentru sănătate).)” 2.” Artă:”Completăm albume”: ADE: DOS:Convorbire:”Cum ne purtăm cu oamenii mai în vârstă ca noi?” DPM-Parcurs aplicativ”Mergem ca .ADE: DŞ-Matematică-„Aşează lângă cifra 6.Ştefănescu-Delavrancea DEC-„Portretul bunicii/bunicului „-pictură.Lectura educatoarei „Bunica”. ADE: Activitate integrata: DLC.observare”Costumul naţional”(din lada de zestre a bunicii). bunicuţo!”.2010 ADP: I.. Rutine:”Învăţăm să colecţionăm şi să păstrăm comorile bunicii” „Sărut mâna.2010 ADP: I.Subtema „Lada bunicii” Luni-11 ian.7.8 tot atâtea.”ex.D.12 ian. cu material individual DOS-Activitate practică-„Albumul meu personal” Vineri-8ian. de la bunica”-OPŢIONAL 1(ed. DEC: Educaţie muzicală:”Drag mi-e jocul românesc”-predare „Cântece populare româneşti”-audiţie.

2010 ADP: I.Convorbire „Cum ne ajutăm bunicii?” DPM-„La horă”-dans popular 7 Bibliografie: Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar Editura Delta Cart Educaţional Curriculum pentru educaţia timpurie-2009 . bunicuţo!”. ALA: Biblioteca: ”Citim din cartea cu poveşti a bunicii” Artă: ”Să ţesem frumos”. bunicuţo!”-(reguli de comportare). Joc de rol: „De-a bunicii ăi nepoţii”.în limitele 1-8 „Ce şi câte ai găsit în lada bunicii” DOS-Activitate practică: „Daruri pentru bunicii noştri” Vineri-15 ian. ADE: DLC:Joc didactic”Cuvinte noi.2010 ADP: I.”Muzeul satului” Rutine:”Sărut mâna. ”Sărut mâna.”Gânduri pentru bunicii noştri” Rutine:”Şi eu am comorile mele”. „Invăţăm să colecţionăm şi să păstrăm lucruri”. ”Sărut mâna. Artă:-desen decorativ”Costumul naţional” Nisip şi apă:”Modelăm străchini de lut”. Artă:”Amenăjăm expoziţii” ADE: DOS. OPŢIONAL 2-L. Distractiv:”Cântăm şi dansăm româneşte” ADE: DŞ-Activitate matematică:Compunerea şi descompunerea nr.D: ”Şi eu am comorile mele” Rutine:”Invăţăm să păstrăm lucrurile”.D.cuvinte de altădată”(neologisme. ALA: Joc de rol:”De-a muzeografii”-amenajarea unui „muzeu” la Centrul tematic.Miercuri-13 ian.2010 ADP: I. ALA: Ştiinţă:”Ce ne spun obiectele din colecţii” Construcţii:”Ograda bunicilor”.engleză. bunicuţo!”( reguli de comportare). arhaisme) DŞ: Activitate matematică-exerciţii de numărat şi socotit în limitele 1-8 cu material individual ”Ce şi cât ai găsit în lada bunicii” Joi-14 ian.D.

Stiinta:”Ce stii despre. Nisip si apa:”Hai sa dam mana cu mana”....„Unde-s doi. ADE: DLC:Joc didactic:”Vreau sa aflu”.lucru pe fisa matematica.2010 ADP: I.Subtema „Strabunii nostri” Luni. Rutine:”Invatam sa respectam trecutul” OPTIONAL-L.„Stramosii nostri”.D. DS:Matematica. de Ion Creanga. DEC:Modelaj”Monumentul eroilor” Miercuri. ALA: Biblioteca:”Citim carti de istorie”.19 ian.lecturarea unor imagini.propozitia interogativa. Marti.D.D.„Cine sunt strabunii nostri?” –lectura dupa imagini.amprentele palmelor.20 ian.-„Patria ta este Romania!” Rutine: ”Invatam sa respectam trecutul”.muzicala:cantec”Drag mi-e jocul romanesc (repetare).2010 ADP: I.”(istoria locala) ADE: DLC: Lectura educatoarei:”Mos Ion Roata si Unirea”. Rutine:”Invatam sa respectam trecutul”.18 ian.2010 ADP: I.2010 ADP: I..D.lectura unor carti ilustrate(Povestiri istorice) Stiinta:”Cand s-a intamplat?” Constructii:”Construim cetati”. ALA: Stiinta:”Unde putem afla maiu multe despre trecutul nostru?” Arta:”Scene de lupta” Joc de rol:”De-a soldatii”. Joi-21 ian.. ALA: Joc de rol:”De-a Mos Ion Roata” Constructii:”Monumentul eroilor” Biblioteca:”Albumul faptelor eroice” 8 Bibliografie: Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar Editura Delta Cart Educaţional Curriculum pentru educaţia timpurie-2009 . DEC:Ed.„Eroii neamului”.3.engleza ALA: Biblioteca:”Manifestari omagiale”.„Unde-i unul nu-i putere”. Auditie:”Noi suntem romani”. puterea creste”. Rutine:”Invatam sa respectam trecutul”. ADE: DS: Cunoasterea mediului.

ADE: DS:Cunoasterea mediului. Vineri. cantece noi”-auditie (pick-up.2010 ADP: I.concurs.pentru sanatate”Cat ne jucam la calculator?” ALA: Stiinta:”Cum erau aparatele de uz casnic?” Joc de rol:”De-a inginerii” Arta: afise”Noi si televizorul” ADE: DLC:Povestiri create de copii:”Ce ma ajuta sa. jocuri pe calculator.engleza. OPTIONAL.D. ALA: Biblioteca:”Citim despre lucruri vechi si noi”(imagini ce ilustreaza progresul tehnic)..”stiri aduse de copii din vizionari. etc.Matematica”Formeaza perechi intre obiectele desenate” DOS-Activitate practica”Hora papusilor”(decuparea hartiei pliate/suprapuse)..26 ian.27 ian.22 ian.2010 ADP: I. 9 Bibliografie: Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar Editura Delta Cart Educaţional Curriculum pentru educaţia timpurie-2009 .D. Constructii:”Roata”.DVD) Marti.. Stiinta:”Sortam jetoane”-lucruri vechi/lucruri noi.Subtema „Progresul tehnic” Luni-25 ian. raspunde”. comunic) DEC:Desen/pictura:”Reclame TV” Miercuri. castofon.„Unelte traditionale” Rutine:”Ma pregatesc pentru lectii”...„Cum traiau oamenii mai demult”-lectura dupa ilustratii DEC:Educatie muzicala-„Cantece vechi. Stiinta:”Cine stie.”Masina timpului” Rutine:”Ce-am mai aflat. ADE: DOS:”Hai sa dam mana cu mana”. telefon) OPTIONAL-L.„Ce simtim in zi de sarbatoare?” Rutine:-„Invatam sa respectam” ALA: Joc de rol:”Manifestari omagiale”/24 Ianuarie Arta:”Hora Unirii”.convorbire tematica DPM:”Hora Unirii” 4.”(ma deplasez.2010 ADP: I.construirea unor roti din materiale neconventionale.”Lumea sdunetelor” Rutine:”Ce-am mai aflat?”(de la radio. fac curatenie.desen.ed.D..2010 ADP: I.ADE: DS:.D.

Probleme distractive pe calculator.”(obiecte de uz casnic /utilizare) ALA: Stiinta:”Cum se produce electricitatea?”.28 ian..”Calculatorul.euritmie.D. Joc distractiv:”Ce se aude?” ADE: DLC:Joc didactic”Reporter de succes”(propozitia simpla/dezvoltata). Constructii:”Obiecte electrocasnice” Joc de rol:”De-a gospodina” ADE: DS: Matematica.2010 ADP: I.ALA: Biblioteca:”Asculta ce se transmite la radio”. DS:Matematica:Joc logic”Cum este si cum nu este aceasta piesa”. Joc de rol:”Telefonul fara fir”.. 10 Bibliografie: Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar Editura Delta Cart Educaţional Curriculum pentru educaţia timpurie-2009 .-„Cum este posibil?”.. prieten sau dusman”.” Constructii:”Computerul meu” ADE: DOS:Povestirea educatoarei:”Sandel cel lenes si computerul istet” DPM:”Roboteii”..D.despre electricitate. DOS:Activitate practica:”Robotelul” Vineri-29 ian... Rutine:”Ce ma ajuta sa.2010 ADP: I. Rutine:”Ce ma ajuta sa.” ALA: Joc de rol:”Micul informatician” Stiinta:”Ce stim despre. Joi.lecturarea unor imagini.