Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 019
Subiectul B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ
II.a. m = mr ⋅ 1u
mrCO2 = 2mrO + mrC
Rezultat final: m = 73,48 ⋅ 10−27 kg
b. m
ρ=
V
Rezultat final: ρ = 0,5kg / m3
c. N
n=
V
mN A
n=
µV
Rezultat final: n = 68,44 m −3
d. m
ν=
µ
V
Vµ =
ν
Rezultat final: Vµ = 80dm 3 / mol