1 Израчунај

:
15 : 5 = ____ 30 : 5 = ____
10 : 5 = ____ 25 : 5 = ____

2. Који број је 5 пута мањи од броја 35?

3. Збир бројева 20 и 5 умањи 5 пута.

4. Осмисли текст задатка ако је његово решење
( 23 + 7) : 5

5. Пет девојчица треба да поделе 25 шнала на једнаке делове. Колико ће шнала добити свака од
њих?

6. Маја је купила 1 колача. Хоће да их стави на 5 тацни тако да буде једнак број колача на
свакој тацни. Како ће то урадити? Израчунај, одговори и представи сликом.

1.Израчунај:
15 : 5 = ____ 30 : 5 = ____
10 : 5 = ____ 25 : 5 = ____

2. Који број је 5 пута мањи од броја 35?

3. Збир бројева 20 и 5 умањи 5 пута.

4. Осмисли текст задатка ако је његово решење
( 23 + 7) : 5

5. Пет девојчица треба да поделе 25 шнала на једнаке делове. Колико ће шнала добити свака од
њих?

6. Маја је купила 15 колача. Хоће да их стави на 5 тацни тако да буде једнак број колача на
свакој тацни. Како ће то урадити? Израчунај, одговори и представи сликом.

Related Interests