AL-BAGI

(marxa mora) JUAN FCO. SANJUÁN RODRIGO

Bombo premi de composició Iv concurs vila de pego

ã4 œ œœ œ Œ ˙ œ œœ œ œœ œ‰œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œœœ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
2
‘ ‘ ‘ æ æ J æ æ J J
p f Í Í F
22

㜠œ ‘ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ . œ œ œ
>>
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
p f
45 2
ã ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ œ œ. œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ œ œ œ Œ «
J J J
3 p
67 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ã « « « « « « « « « « « «

91 2 2 2 2 2 2 2 2
ã « « « « « « « « œ œœ ‘ ‘ ‘ œ Œ ˙ œ œœ
æ æ
π f Í
114

ã œ œ œ œJ ‰ œ æ˙ œ œœ œ œœ œ‰œ œœŒ œœŒ œ œœ
æ J ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Í P f
136

ã ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ œ œ. œ œ œ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ œ‰Œ ˙ œ œ œœœ œ œ œ
Jæ J æ
Í 3 ƒ
158

㜠œ œ œ œ œ ‰ Œ
J
Ï