AL-BAGI

(marxa mora) JUAN FCO. SANJUÁN RODRIGO

Euphonium premi de composició Iv concurs vila de pego

4 œœœ > > > > > >> > œ œ œ > >œ >œ >œ > > > >œ b >œ œ b œ. œ b œ. >œ b >œ >œ œ b œ œ œ 11
? b 2 Œ œœœ b ˙˙ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œ œ œ b ˙˙ b œ œ œ œœ œœ œœ œ ‰ b œ ‰ œJ œ ‰ œJ œ œ œ œ œœ œ
Œ œ
œœ
b 4 J J J‰Œ
3
f3 Í 3
Í

31 ˙ œ bœ œ œ ˙ œ œœœ ˙ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ b œ œ œ b œ œ œ œœ 3 œ nœ bœ ˙ œ nœ bœ œ ˙ œ
? b œ ‰ œJ ‰ œJ œ œ b ˙ œ bœ nœ œ œ Œ
b
3 3
J‰Œ 3 3
3
3 3 3
3 3

>œ > > œ. bœ œ œ œ
52 bœ œ nœ bœ œ œ œ
œ n œ œ b œ œJ œ . œ œ b œ œJ œ b œ >œJ 26 œ
œœ ˙ œ œ œ œ œ bœ ˙ œ œ œ bœ
? b ‰ œJ œ b œ ˙ Œ ‰J ‰ ‰Œ ‰J ‰J
b 3 3 3 3
3 3 3

œœœœœ
93 œ œœœœœ œ ˙ œ œœ ˙ œ œ œ bœ œ œ ˙ bœ œ œ ˙ œ bœ œ œ œœœœœ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ
? bb J ‰ Œ ‰ œJ ‰J J
3 3 3

π
œ œ œ >˙ > >> > œœœ > > >> > > œ
3 b œœ œœ œœ >œœ >œœ œœ >œœ ‰ œ œ œ b ˙˙ b œœ œœ œœ >œœ >œœ œœ œœ ‰ œœ b œœ œœ b œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
108
? bb Œ œ œ œ b˙ J J J J J J
f3 Í 3
Í P f

? b b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œJ œ .
129

148
? b b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ b ˙˙ œœ b œœ œœ œœ œ b œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ
‰ ‰ ‰
œ
œ ‰ Œ
J J J
3
3 J
Í ƒ3 3 3 3
Ï