al-bagi

(marxa mora)
juan fco. sanjuán rodrigo

Bass Clarinet premi de composició Iv concurs vila de pego

4 > > >> > >> > > >> >> j j j j
2 Œ œœœ ‰ œ œ j œ œ j œ œ j œ œ j œ œ œj ‰ Œ ∑ j œ œj jœ œj
3 3

&4 j œœœ
bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ
f œ œ œ Í̇ Í̇ œ œ œ œ œ
F
œ
22

& jb œ j œ j j j j j j œ j j jœ j œ œ j œ œj œj j j
œ œ bœ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ bœ bœ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ b œ œ b œ bœ œ
p
3 j œ #œ bœ ˙ œ #œ b œ œ ˙ j œ # œ b œ œ œ Œ ‰ œ # œ œ b œ œ œ. œ. œœ œ œ >œ >œ >œ >œ
‰ œ bœ œbœ ˙
3

‰ œ œ œ œ b˙ œ b œ #œ œ œ Œ
41

& ‰œ J J J‰ J‰Œ
3 3
J 3
3 3
3 3

26 œ œbœ œ. bœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ
‰ Jœ œ
œ ˙ œ œ œ œ œbœ ˙ ‰ œJ œœœ œ ˙ œ‰Œ ‰œœœ ˙ œ œ œ bœ œ œ ˙ ‰ b œJ œ
œ ˙
61

& J J
3 3

œ b œ œ œ œœœœœ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ 3 > > >> > >> > > >> >> j
œ ‰ Œ œj b œj j œ j œ œ
103

Œ œœœ ‰
3 3

& J j œœœ
bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ
f œ œ œ Í̇ Í̇ P œ œ fœ œ
3 3 3

π
123

&œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
141

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj j‰ 3 j‰ 3 œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b˙ œ œœœƒœ œ œ œ
Í
159

& œj ‰ j ‰ œ
j ‰ Œ
Ïœ