AL-BAGI

(marxa mora)
JUAN FCO. SANJUÁN RODRIGO
Flugelhorn premi de composició Iv concurs vila de pego

4 > Ÿ~~~ > 3 > Ÿ~~~ > > >
2 Œ œ œ œ bœ ‰ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ. œ ‰ œ œ œ bœ ‰ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ. œ ‰ œ b œ œ œ ‰ b œ œ œ œj ‰ b œ œ # œ œj ‰ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ œ b œ œj ‰ Œ
3 3
3 3

&4 J J J
f Í Í 3

11 j 2
# œ n œ # œ œ # œ œ œœ .. # œœ œœ œœ
19 3

Œ Œ œ # œ n œ ˙˙
3 3

b œ œ b œ
3

& ˙ œ bœ œ œ ˙ œ œ
3

œ œœœ ˙ œ œ œ
3 3

œ œ œ œ bœ œ œ œœ œ
3

œœœ f

> 26
j 3 ˙ #œ œœ œœ œœ œœ b b œœ œ .. b œ œ œ œj ‰ œ b œ œ b œœ œœ b œ œœ j ‰ > >3 > j ‰ Œ
3 3

b œœ b œœ œœ œœ œ œœ œœ .. b œœ œœ œœ œœJ ‰ œœ b œ œœ b ˙˙
3

œœ ‰ œœ œ œœ .
47 3

& œœ ‰ œ œ b œœ ˙ œ # œœ œ œ œ# œ œ #œ J #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ j œ
œœ
3

‰ jœ œ b œ œ. b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j‰ Œ ‰ j œ œ ˙
88

‰ j œ ˙
3 3 3

&˙ œ œ œ œ œbœ ˙ œ œœœ œ ˙ œ œ œ œ œ bœ œœ ˙ bœ œ œ b œ œ œ œœœœœ œ œ bœœœ
3

3 > Ÿ~~~ > > Ÿ~~ > > > 3

& œ b œ œ œ œ œ œ œ œj Œ œ œ œ b œ ‰ œ œ œ œ ˙ œ . œ œ . œ ‰ œ œ œ b œ ‰ œ œ œ œ ˙ œ . œ œ . œ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ˙ j Œ œ œœ œœ
106

œ ‰Œ ∑
3 3 3 3

J J J œ
π f Í Í P3 3 f

œ œ œ œœ œ œ œ œ œj ‰ œ œ œ ˙ b œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œœ œ œ œ œ œj ‰ œ œ œ ˙ j
3 3

˙ œœ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ˙
3 3 3

œbœ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ˙ œ‰
126

&˙ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œœœ œ œ œœœ ˙ œœ œ œ œ œœœ œ œ œœœ ˙ œœœ ˙
œ J J œ œ œœœ ˙

j ‰ 3 b œ œ œ œj ‰ œ b œ œ œ œ œ œ j 3 j j j j j
3 3 3 3 3

œ ‰ œœ œ œœ ˙˙ ˙ œ ‰ œ œ œ b˙
3

œ ‰ œ œ œ œ œœ œ œ œœ ‰ b œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ Œ
145 3 3

& œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ ˙ œ œœœ b ˙ œœœœœœ œœœœœœ
œœœ J
Í 3 ƒ Ï