AL-BAGI

(marxa mora)
JUAN FCO. SANJUÁN RODRIGO
Cymbals
premi de composició Iv concurs vila de pego
soltar plat al final
9 8
ã4 ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ Œ 2 X œ œ œ‰Œ Œ 2 X œ œ Œ œ œ œ. œ œ. ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ X
PLAT SUSPÉS PLATS
2
æ J æ J J
p f F

39

ãX X ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ x . xJ œ œ œ ‰ Œ
soltar al final
˙ ˙ ˙
J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
f

60 2 œ ˙ 19 5 œ ˙ 11
ã˙ ∑ Œ x X Œ Œ x X Œ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ Œ 2 X œ œ
æ æ æ
p π f

115

ã œJ ‰ Œ Œ æ2 X œ œ Œ œ œ œ. œ œ. ˙
J J
˙ œ œ ˙ ‰œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ
J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
P f

137

ã œJ œ Jœ œJ œ œJ œJ œ œJ œJ œ œJ œJ œ œJ œJ œ œJ œJ œ œJ œJ œ œJ œJ œ œJ œJ œ ‰ æX ‰œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ‰Œ Œ 2 X
J J J J J J J J J J J J æ

157

㉠œ œ
J
œ œ.
J
œ ‰ œ ‰ œ ‰ Œ
J J J
ƒ Ï