Tárgy neve: NEPTUN-kód: Óraszám

:
Kapcsolástechnika + labor KVEKT11OND nappali: 2 ea + 0 gy + 2 lab
KVEKT11OLD levelező: 8 konz + 8 lab
KVEKT11OTD távoktatás: 8 konz + 8 lab
KVEKT12OTD
Kredit: 5 Előkövetelmény:
Követelmény: vizsga KVEVE11OND#
KVEVE11OLD#
KVEVE11OTD KVEKT11OTD

Tantárgyfelelős: Beosztás: Kar és intézet neve:
dr. Kovács Károly adjunktus Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Villamosenergetikai Intézet
Értékelési és ellenőrzési eljárások:
- írásbeli vizsga, amelybe beszámít a ZH és a laborgyakorlat eredménye
- aláírás feltétele: egy zárthelyi dolgozat eredményes megírása (minimum elégséges
osztályzat) és a laboratóriumi gyakorlatok sikeres elvégzése (minimum elégséges
átlag)
Ismeretanyag leírása:
A villamos hálózatokban lejátszódó fizikai folyamatok megismerése: villamos tranziens
jelenségek határadatai, a villamos áram hő- (állandó-, szakaszos üzemű-, és rövidzárlati
melegedés), és dinamikus hatása. Az áramkörök kapcsolásakor fellépő villamos ív
keletkezése, jellemzői és oltása. A kapcsolókészülékek fontosabb alkotóelemeinek a
megismerése: ívoltó szerkezetek, kapcsolóelemek (érintkezők, félvezetők),
elektromágneses működtetők, kioldók, mérő relék. A kis-, közép- és nagyfeszültségű
villamos berendezésekben használatos kapcsolókészülékek megismerése: megszakítók,
olvadóbiztosítók, kapcsolók (elektromechanikus/félvezetős) és szakaszolók. A villamos
hálózatokban használatos kapcsolókészülékek alkalmazástechnikájának- és kiválasztásuk
módszertanának készség szintű elsajátítása. Másodlagos túlfeszültség-védelem és
készülékei.
Laboratóriumi gyakorlat: Egyen- és váltakozófeszültségű elektromágnesek vizsgálata;
Kapcsolókészülékek kiválasztása (túlterhelés- és zárlatvédelemhez); Kismegszakítók
vizsgálata; Olvadóbiztosítók vizsgálata
Félvezetős- és elektromechanikus kontaktor vizsgálata; Motorvédelem kiválasztása

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.