al-bagi

(marxa mora) juan fco. sanjuán rodrigo

Clarinet in B b "B" premi de composició Iv concurs vila de pego
> > >œ > > > > >3 > > Ÿ~~
4 > œ œ b œ œ œ œ. œ b œœ >œ œœ >œ œ œ
2 Œ œ œ œ b ˙˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ . œ ‰ œ œ œ b ˙˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ . œ ‰ b b œœ œœ œœ œ ‰ œ œ œ b œ œj ‰ Œ
3

œ ‰ bœ ‰ œ ‰ œ œ
3 3

&4 J J J œ b œ œœ # œ œ œ
J
f Í Í
3
3

œ. b œ œ œ œ œ œ œ bœ #œ œ œ œ œ. bœ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ bœ œ. œ œ bœ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ #œ œ œ œ œ. bœ œ œ œ
3

j œ. b œ œ œ œ
19 3

& œ œ. bœ œ #œ œ œ‰Œ
p
3
3 3 3 3
3

œ œ bœ œ œ œ bœ œ. œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ. b œ œ #œ œ œ j bœ
3 3 3 3 3

& œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ. bœ œ œ œ. œ œ œ œ. b œ œ œ œ. œ œ œ œ ‰ Œ œ bœ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ
33

3 3 3

œ b œ œ œ œ b œ œ # œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ b œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ b œ œ œ œœœœœ œ bœ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ b œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
#œ œ b œ œ œ
46

& œ œ
> >3 > > 5 b œ b œ œ œ œ œ œœœœœ œ
b œ œ ‰ b œ b œ œ œj ‰ Œ œœ ˙ ˙ ˙ œ bœbœ œ
& œœœœœ œ œ b œ œ œ œ œ bœ œ. bœ œ b œ
3

. œ Œ œœœ ˙ œ
57

œœ . œœ œœ œœ œœ J‰
3

J œœ œ œ
3

˙ œ bœ œ œ œ œ œbœ œ œ œ œ ˙ œ bœ œ œ œœ ˙ bœ bœ œ œ œ œ
3

j œ œ œ ˙ bœ œ œ œ œ b œ œ. bœ œ œ œ œ œbœ
77 3


3

œ œbœ œ œ œ œ œ bœ œ œ ˙
3

& œ
˙ œ

œœœœœ œ ˙ ˙ œ bœbœ œ ˙ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ ˙ œ bœ œ œ 3
3
93

J‰ ‰ Œ
3 3

& b œ b œ
œ œ œ œ œ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œœ bœ œ œ j
3

3 œ œ œbœ œ
π
> bœ b œ œ œ b œœ œ œœ œœ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ . œ ‰ œ œ œ b ˙˙ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œœ b œœ œœ .. œœ ‰ œ b œœ œ œJ ‰ œ J ‰ œ œ œ ˙˙ œœJ ‰ Œ œ
Œ œ œœ œ ˙ b œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ
˙
3

& œ œ œ b ˙˙ œ
111

Œ ∑
3 3

J J 3 œ
f Í Í P f
3
3

j 3œ ˙ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ˙˙ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ˙ œj ‰ œ œ
j j 3
3 3

œœ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ˙ œ j‰ 3
3 3

& œœ ‰ œœ œœ œ ˙ œ
129 3

œ œ œ œœœ œ œ œœœ ˙ bœ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ ˙ œ œ œœ œ ˙˙ œ œ œ œ b œœ œœ œ œœ œœ ‰ œœ b œ œœ
œ J J œ œœœ œ œ
j j
œœ ‰ b œœ œœ œœ ˙˙ ˙˙ œœ œœ œœ
3

œ ‰ œœ œ œœ ˙˙ ˙ œ ‰ œ œ œ b˙
3

& œœ œœ œœ œœ œ ‰ œ œ œ œ œœ œ œ
148 3

œ œœœ œ œ œ œ œ ˙ œ
J œœœ b˙ J J J J‰Œ
‰ ‰
Í 3 ƒ Ï