AL-BAGI

(marxa mora)
JUAN FCO. SANJUÁN RODRIGO
Tenor Sax.

> > >> > >> > >> > >> > >
premi de composició Iv concurs vila de pego
4 j . . > >> 11 ˙
2 b œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œJ b œ ‰ œJ b œ œ b œ œ œ b œ œ œj ‰ Œ
3

Œ œ œ œ b˙ ‰ Œ œœœ
3 3

&4 bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b˙
J
f Í Í
œ bœœœ ˙ 3
œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ b œ œ œ b œ œ œ œœ ‰ Œ œ #œ
‰ œj b œ ˙
œ #œ bœ œ ˙
‰ œj œ œ œ b ˙ œ bœ #œ œ œ Œ ‰ œ b œ œ bœ ˙
32 3 3

& œ œ
J 3
3
J
3 3
3 3 3 3 3

œ >œ > > >œ
#œ bœ œ # œ œ b œ œ b œ œbœ j j j j j
œ œ Œ ‰ œJ œ œ Œ œœ œœj œœ œœj œœj b œœ œœ œœj œœ œœj œœj b œœ œœ œœj œœ œœj œœj b œœ œœ œœj œœ œœj œœj œœ b œœ œœj œœ œœj œœj b œœ œœ
54

& J œ. œ 3 J ‰ 3 J‰Œ ∑
3
3
p
73
j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j
& œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ b œœ b œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ b œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ

3 > > >>
j j œ b œœ j j b œ b œj œ œj b œ œ j j b œ b œj œ œj b œœj œœ œj j j œ b œœ j j b œ œ3 œ j ‰ Œ
93

Œ
3

& œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œœ œ œ œ b˙ bœ œœ
π f Í
>> > œ œœ œœ œ œœ œœ œœ
114 > > > >
j ‰ 3 b ˙ b œ œ œ > > œ ‰ œ œ œ œ œ œ œJ ˙ œ ‰ Œ œœ b œœ œœ ˙˙ b œœ œœ œœ œ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ ˙˙ œ œœ
œœ
& œ œ œ œ œœœ œ œœ J œ J J J J ∑ Œ J‰
Í P f 3 3

œœ
œ œœ œœ œœ ˙˙ œ œ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œ œœ ˙˙ œœ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ
133 œ
œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ
& J‰ J‰ J‰ J‰ œ J ‰ œœœ J‰ J‰
3 3 3 3
3 3 3 3

œœ b œœ œœ œœ ˙˙ ˙˙ œœ œ œ œ b b ˙˙ œœ b œœ œœ œœ ˙˙ ˙
˙
œ œ œ
œ œ œ
J ‰ œœœ
151

&J ‰ J ‰ J‰ J‰ J‰Œ
Í ƒ Ï
3
3
3