AL-BAGI

(marxa mora) JUAN FCO. SANJUÁN RODRIGO
Horn in F "A" premi de composició Iv concurs vila de pego

4 >> >> 11
> œ ˙ >œ œ >j œ œ œ b >œ œ œ œ œ ˙ >œ œ j
2
&b 4 Œ œ œ œ bœ ‰ œ œ œ œ œ‰ ‰ j j j
œ œ ‰ œ ‰ œ b œ ‰ œ b œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ œ b œ œj ‰ Œ
3

f3 Í 3 Í
j 2 j
3

n œ b œ n œ œ # œ œ œœ .. n œ œœ œœ œœ ‰ œœ œ œ ˙˙
3 3

œ œ œ œ œ œ b œ œ œ b œ œ œ œ b œ œ œ œœ
3

& b Œ œ œœ ˙ œ bœ œ œ ˙ Œ œ n œ b œ ˙˙
30 3

œ œœœ ˙
3 3
3

œ nœ bœ nœ bœ nœ œ #œ œ œ œbœ
3 f

œ œ œ œ. œ œ œ ‰ œ b œ œ b ˙˙ œ œ œ œ b œ œ . n œ œ œ œj ‰ œ n œ œ b œ œ n œ œ œ ‰ œ n œ œ . œ œ œ j > >3 > > 26
3 3 3 3

& b b œœ b œ œœ œ n œ œœ œ . b œœ œ œ œ ‰ œœœ œ ‰ Œ ‰ œj œ œ ˙
49

œ œbœ œ œ œ œ œ b œ œ . b œ œ œ œ œ b œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œœ œ . œ œ œ J
J J œ
3

j œ. bœ œ œ œ œ œ œ œ œ j
‰ œ œ œbœ œ ‰ Œ ‰ œj œ œ ˙ œ œ œbœ œ œ ˙ ‰ b œj œ œ ˙ œ b œ œ œ œœ œœœ œ œ bœ œ œ
89

& b œ œ œ œœbœ ˙ œ œ œœ œœ œ ˙
3
3 3 3

3 >> >> 2
j > œ ˙ >œ œ >j œ œ œ b >œ œ œ œ œ ˙ >œ œ j j
& b œ bœ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ bœ ‰ œ œ œ j j
œ œ ‰ œ œ œ œ œj œ Jœ ˙
106

œ œ‰ ‰ œ‰Œ
œ
3
π f3 Í 3 Í P f

j 3 j 3 j 3
œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œj ‰ œ œ œ œ œ œ œ .. œ œ œ œ œ œ œ
126 3

& b ‰ œj œ œ b œ ˙ œ œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ .. œ œ œ ‰ œ œœœ
bœ œ
œ ‰ œœœ œ
3

œ œ œ

j j 3 j rK j‰ 3 j j
‰ .. œ œ œ œ œ œ œ ‰ .. œ œ œ œ œ œ œ ‰ .. œ œ œ œ œ
144

b ‰ ‰ j‰ œœ n œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ ‰
3 3 3 3

& œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ
3

œ. RÔ RÔ œ œ œ œ œ œ b ˙˙
Í ƒ Ï
160
j
& b œœ ‰ Œ