AL-BAGI

(marxa mora)
JUAN FCO. SANJUÁN RODRIGO
Tuba
premi de composició Iv concurs vila de pego
4 > > > > >> > > > > > >> j j
? b 2 Œ j ‰
b 4 œ ˙ bœ œ œ œ œ œ œ ˙ œ
j œ œ jœ œ
b œ œ œ œ œ œj œ œj œj œ œj œj œ œj œj œ œj œ œ œ œj
œ œ
œ ∑
f Í Í F p
23
j j 3
? bb jb œ j œ j jœ j j œ œ bœ œ bœj b œ j j j j j
bœ œ œ bœ bœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ b œ b œ œ œ œ œj œ œj œ œ œ b œ œ œ œ œ b œ b œj œ

44
? b b œ œ j œ j œ œ j œ œj œ œ j œ j œ œ j œ œj b œ œ j œ œj œ œ j œ j b œ œ j > >3 > >
œ œ j ‰ j‰ Œ ∑ Œ
œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ. œ œ œ œ œ bœ œ œ
p
63
? b b œ œ œj b œ . œ œ œj b œ . œ œ œj b œ . œ œ œj jb œ j j
œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ j b œ . œ œ œj b œ . œ œ œ œ b œ œ .
œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ

83
? b b œ œ œj jb œ j jb œ j j
œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ j b œ . œ œ œj b œ . œ œ œ œ b œ œ .
œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ

103
3 3 > > > > >> > > > > > >>
? b b œ œ œj j‰ Œ Œ j ‰ j
œ œ œ
œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ ˙ bœ œ œ œ œ œ œ ˙ b œ œ œ œ œ œj ‰ œ œ b œ b œj œj œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
π f Í Í P f
125
? bb œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

144
? b b œ œ œ œ œ œ œj j‰ 3 3
j ‰ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ j ‰ œj ‰ Œ
œ œ œ œ bœ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b˙ œ œ œ œ œ œ
Í ƒ Ï œ

Related Interests