AL-BAGI (marxa mora

)
JUAN FCO. SANJUÁN RODRIGO
Tenor Trombone "A"
premi de composició Iv concurs vila de pego

4 œ œ œ b ˙>˙ b œ>œ œ>œ œ>œ >œ >œ b >œœ >œ œ œ œ b ˙>˙ b œ>œ œ>œ œ>œ >œ >œ b >œœ >œ b >œ œ b œ. œ b œ. >œ b >œ >œ œ b œ œ œ
? b 2 œ œ œ
b 4 Œ J‰ J‰ ‰J ‰J J‰Œ ∑
3 3

f Í Í
œ bœ œœ œ. œ bœ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ b œ œ œ œ. œ bœ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ bœ œ œ ˙ œ
20
? bb ‰ J ˙
‰J J J J J J J J J J J J J J‰Œ
F p >> >
œ nœ bœ ˙ œ nœ bœ œ ˙ œ nœ bœ œ œ œ n œ œ b œ œJ œ . œ œ œ b œ œJ œ œ b œ >œJ
41 3 œœ œ bœ nœ œ œ œ bœ œ ˙
? bb ‰ œJ ‰ œJ œ b ˙ Œ ‰ J bœ Œ ‰J ‰ ‰Œ
3 3 3 3 3 3
3 3
3

61
? bb Œ
œ œœ œ œœ b œœ œœ œ œ œ œœ b œœ œœ œ œ œ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ b b œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ
∑ J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
p
œ bœ œ
? b b œJ œ J J œJ Jœ œ
81
œ œœ b œœ œJ œ œJ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ b b œœœ œ œ œJ
J J J J J J J J J J J J J J J J J J J œ
J J

œ 3 œ œ œ b ˙>˙ b œ>œ œ>œ œ>œ >œ >œ b >œœ >œ œ œ œ b ˙>˙
b œ>œ œ>œ œ>œ >œ >œ b >œœ >œ œ b œ œ œ œ œ œœ
? b b œJ œ œJ Jœ œ œJ b œ œJ œ œJ œ b œ œ œ œJ ‰ Œ
102

Œ J‰ J‰ J J J J
b 3 3
3

π f Í Í P
˙ œ œ œ œ œ œœ œ œ
122 2 œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ .. œ œœœ œ
bœ œ J ‰ œ œ œ œ œ œ œ ‰ J œ œ œ œ
œœ
? b
b
J‰Œ ‰ œJ œ b œ ˙ ‰ œJ ‰J
3 3 3
3 3
f
œœ œœœ œ œ .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœœ œœœ œ œœœ œœ œ œ œ œœ
? b œJ ‰
140
œ œ J œ . R R œ œ R œ œ œ œ œ œ b ˙˙
b J‰ ‰ J ‰ .. Ô ‰ .. Ô ‰ .. Ô ‰
J 3
3

Í
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? b œœJ ‰ n œœ œœ œœ
156
J‰J‰ J‰Œ
b 3 3 3 3
3
ƒ Ï