al-bagi

(marxa mora) juan fco. sanjuán rodrigo

PREMI DE COMPOSICIÓ IV CONCURS VILA DE PEGO
Ÿ~~~~~~~~~ ˙ œ Ÿ~~~~~~~~~
œbœ œ œ ˙ œ bœ œ œ ˙
b
Piccolo & b 42 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ‰ J ‰ Œ Œ ‰
f Ÿ~~~~~~~~~~~~ ˙˙ œœ Ÿ~~~~~~~~~~~~
bœ œ œ ˙ bœ œ œ ˙
Flute
b 2
&b 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ‰ œ J ‰ Œ Œ ‰ œ
f
> j >
b œ œ œ œ œ œœ
& b 24 ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ œ œ b ˙˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ. œ ‰ œ œ œ b ˙˙
3 3

Oboe

f Í Ÿ~~~~~~~~~~~ Í Ÿ~~~~~~~~~~~
# 2 œ ˙ ˙ œ œ ˙
Clarinet in E b & 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ‰ œbœ œ J ‰ Œ Œ ‰ œ bœ œ
f
œbœ œ œ ˙Ÿ~~~~~~~~~~ ˙˙ œœ œ bœ œ œ ˙Ÿ~~~~~~~~~~
Clarinet in B b "A" & 24 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ‰ œbœ œ œ ˙ J ‰ Œ Œ ‰ œ bœ œ œ ˙
f
24 > œ œ œ œ œ œœ
∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ œ œ b ˙˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ. œ ‰ œ œ œ b ˙˙
3 3

Clarinet in B b "B" & J
f Í Í
24 > > > > > > > > > > >
∑ ∑ ∑ ∑ Œ j‰
3 3

& œœœ œœœ
˙ ˙
Bass Clarinet
bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ
f Í Í
24 œ œ œ b >œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ. œ œ œ œ b>œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ
Soprano Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ‰ J ‰ ‰
f Í Í
3 3

Alto Sax. &
# 2
4 ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ œ œ b œœ ‰ œœ
œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ. œ
J ‰ œ œ œ b œœ ‰ œ œ
œœ œ œ œ œœ œ

f 3
Í 3
Í
> > > > > > > > > >
24 ∑ ∑ ∑ ∑ Œ j
œ ‰
3 3

Tenor Sax. & œ œ œ b˙ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ b˙ bœ œ œ
f Í Í
> > > >œ >œ > > >
# 2
& 4 ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ˙ bœ œ œ j‰ ˙ bœ œ
Baritone Sax.
œ œ œ
f Í> Í
œ œ œ ˙˙
b b>œ >œ >œ >œ >œ
> >œ œ œ œ ˙˙
b bœ >œ >œ
? bb 24 œœœ œ œ œ œ œ b œœ œ ‰ œœœ œ œ œ
Bassoon ∑ ∑ ∑ ∑ Œ J
f3 Í Í
>
3

> >
2
&b 4 ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ œ œ b >œ ‰ œ œœœ
˙ >œ œ j œ œ œ b>œ ‰ œ œœœ
˙
Horn in F "A" œ œ ‰
f 3 Í 3 Í
> > > > > >
& b 42 ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ‰ ˙ j‰ ‰ ˙
œ œœœ œ œ œ œœœ
3 3

œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ bœ
Horn in F "B"

f Í Í
2 > œ œ œ œ œ œ œ. > œ >œ >œ >œ >œ >œ
∑ ∑ ∑ ∑ Œ œœœ ˙ œ œ. œ ‰ œœ ˙
3 3

Trumpet in B b "A" & 4 J œ
f Í Í
> > > > >> >
24 ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ bœ œ œ œ œ œ. j
œ ‰ œ bœ œ œ œ œ
3 3

Trumpet in B b "B" & œ œ œ b˙ œ œ. œ œ œ b˙
f Í Í
> Ÿ~~~~~~~~~~~ > > Ÿ~~~~~~~~~~~
2 ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ‰ œ œœœ ˙ œ. œ œ. œ ‰ ‰ œ œœœ ˙
3 3

Flugelhorn & 4 œ œ œ bœ J œ œ œ bœ
f Í Í
œ œ œ b ˙>˙ b œ>œ > >
œœ œœ >œ >œ b>œœ >œ œ œ œ b ˙>˙ b œ>œ > >
œœ œœ
Tenor Trombone "A"
? bb 24 ∑ ∑ ∑ ∑ Œ J ‰
3 3

f Í Í
> > œœ> >œœ >œ >œ >œ > > >œ >œ
? b 2 ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ œ œ b ˙˙ b œœ œ œ b>œœ œ ‰ œ œ œ b ˙˙ b œœ œ œ
Tenor Trombone "B" b 4 J
f3 Í 3
Í
œ œ œ >˙ > >œ >œ >œ >œ >œ >œ œ œ œ >˙ > >œ >œ
? bb 24 ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ œ œ b˙ b œœ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ b˙ b œœ œ œ
Euphonium J
f3 Í 3
Í
? bb 24 > > > > > > > > > >
∑ ∑ ∑ ∑ Œ j‰
Tuba
œ bœ œ œ œ œ bœ
f Í˙ œ œ Í˙ œ

? bb 24 œ . œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œæ œæ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œœ œ œ œ œ œ œæ œæ œ œœ œ
Timpani J
Í Í
p f
2 Œ 2 X œ ‰ Œ Œ 2 X
PLAT SUSPÉS soltar plat al final
˙ ˙ ˙ œ œ ˙ œ œ
PLATS
Cymbals ã 4 æ J æ
p f
24
Deixar sonar

Gong ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑
f

ã 24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Œ x xxx x x xxx xxx x x x x x x x x x x x x x x x x ≈ x x x x xxxx x xxx xxx
æ æ æ æ
Snare Drum

p f Í
2 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ ˙ œ œ œ
Bombo ã 4 æ æ J æ æ
p f Í Í
2

b >œ >œ >œ >œ >œ > >œ >œ Ÿ~~~~~
˙ œ bœ b >œ >œ >œ >œ œœœ œ œ œ œ bœ œ
b J ‰ J ‰ J ‰ œ. bœ œ œ œ œ œ œ b œ nœ œ œ œ
12

Picc. &b 3
‰ ‰ J ‰ Œ ∑ ∑ ∑
3

Ÿ~~~~~ F p.
3

b >œ >œ >œ >œ
3

˙˙ œœ >œ > >œ >
b >œ >œ >œ >œ œœ œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ b œ nœ œ œ œ
3

b œ œJ
Fl. &b
b J ‰ J ‰ ‰ ‰ œ ‰ œ
J ‰ Œ ∑ ∑ ∑
3 3
3

F p
3

> >3 > >
3

b >œ > œ> >œ > >3 > > Ÿ~~~~~
b œ bœ œ œ œ. œ
œ ‰ œ b œœ œ œ ‰ b b œœ œœ œœ œj ‰ b œœ œ œ œ ‰ œœœ œ ‰ œ œ œ b œ œj ‰ œ. bœ œ œ œ œ œ œ b œ nœ œ œ œ
3

& b œ œ œ bœ œ . œ œ nœ œ Œ ∑ ∑ ∑
J J
Ob.

>3 >œ > Ÿ~~~~~ F p
œ ‰ b œ >œ > > >œ >œ œ. bœ œ œ œ œ œ œ b œ #œ œ œ œ
3

œ >>> > œ œ œ œ œ bœ œ
# ˙ J ‰ œ bœ J ‰ bœ œ œ œ ‰ œœ ‰
E b Cl. & J
3
J ‰ Œ ∑ ∑ ∑

b >œ >œ >œ >œ Ÿ~~~~~ œ F pœ .
3

>œ > >œ > œ œ œ b œ # œ œœ œ œ
3 3

bœ œ œ œ
b >œ >œ >œ >œ œœœ œ
3

˙˙ œœ b œ œJ œ œ bœ œ
B b Cl. "A" & J ‰ J ‰ ‰ ‰ ‰ J ‰ Œ ∑ ∑ ∑ œ. bœ œ œ œ œ œ œ b œ #œ œ œ
3 3 3

F p
3

b >œ > œ> >œ > >3 > >
3

œ b œœ œ œ œ . œ > >> > Ÿ~~~~~
œ ‰ œ b œœ œ œ ‰ b b œœ œœ œœ œœ ‰ b œœ œœ # œœ œœ ‰ œœœ œ ‰ œ œ œ b œ œj ‰ œ. bœ œ œ œ œ œ œ b œ #œ œ œ œ
3

B b Cl. "B" & œ œ bœ œ . Œ ∑ ∑ ∑
J J J
3
3 F p 3

> > j j j j
& œ œ j œ œ j œ œ j œ œ j j ‰ Œ ∑ j j j
B. Cl.
œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œj œ œ œ œ j
bœ bœ œ
j
œ
œ bœ œ œ œ. œ b >œ >œ >œ >œ >œ > >œ >œ
b >œ >œ >œ >œ
Ÿ~~~~~ F p
J ‰ J ‰

J ‰ œœœ œ œ œ œ bœ œ
S. Sx. & ‰ ‰ J ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3 3 3

F p
3

# œ œ œ bœ œ . œ >œ > œ> >œ
bœ b>œ >œ >œ >œ ‰ b >œ >œ # >œ >œ œ œ œŸ~~~~~ œ œ œ b œ œ œ. bœ œ œ œ œ œ œ b œ #œ œ œ œ
A. Sx. & J ‰ J ‰ J ‰ œ ‰ J ‰ Œ ∑ ∑ ∑
3

F p
3 3
3 3

> > > > >œ . . >œ > >
& œ œ œ œ ‰ ‰ Jœ b œ ‰ œJ b œ bœ œ œ bœ œ j
œ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sx.
J
F p
# >œ >œ > œ œ œ œ œ œ œ. œ œ bœ
œ j œ j œ j œ j œ œœ j ‰ Œ ∑ ‰ J ‰ J
B. Sx. & J œ J œ œ J œ œ J œ œ œ J
>œ >œ œ b œ. . > F p
> >œ b >œ œ b œ >
œ b œ >œ œ bœ œ œ
? bb œ œ b œœ œ ‰ bœ ‰ Jœ b œ ‰ Jœ b œ œ bœ œ œ bœ œ œ ‰ Œ ∑ ‰ œJ b œ ‰ Jœ œ œ. œ bœ bœ
Bsn.
J J J
> > F p
> j
&b œ œ ‰ œj b œ ‰ œj b œ j
12

œ œ ‰ œ œ ‰ ‰ œœœ œ ‰œœœ
b œ œj
‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3
Hn. "A"

F p
> > >
j‰ ‰ j œ ‰ j œ j ‰ ‰ 3œ œ
12

&b œ œ œ œ œ œ
‰œœ
œ b œ œj
‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
bœ bœ œœ
Hn. "B"

> > F p
> b >œ >œ >œ >œ > >> > >>> œ
B b Tpt. "A" & œ. œ œ. œ ‰ J ‰ b œ œ œ œJ ‰ œ b œ œ œ ‰ ‰ œj œ ‰ œJ J ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
J J
F p
3

> > 3 > > >
3

> >> > 3 >
3

j b >œ > œ> > j j j
B b Tpt. "B" & œ. œ œ. œ ‰ œ b œœ œ œœJ ‰ b œœ œœ œœ œœ ‰ b œœ œœ # œœ œ ‰ ‰ œ œ ‰ œJ œ
J
‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
> >
3 F p
> œ b œ œ œ ‰ b œ œ œj ‰ b œ j œ œ ‰ œ œ œ b œ œj ‰
3

œ. œ œ.
3

œ ‰ œ #œ œ ‰ ‰ œœ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3

Flghn. & J J œ
œ b œ. œ b œ. >œ > > F p
> >œ b>œœ >œ b >œ œ b œœ œ œ œ
3

b œœ œ œ bœ œ. bœ
Tbn. "A"
? bb œ J ‰ ‰ J ‰ J
œ
J ‰ Œ ∑ ‰ J ‰ J
œ œ
J
œ

>œ > > F p
>
? b œœ
>œ b>œœ >œ >
œ ‰ b œœ œ b œœ. œ b œœ. œœ b œ œœ œ œ œœ .. b œœ
œ ‰ Jœ ‰ œJ œ n b œœ œœ nœ œœ ‰ œœJ b œ ‰ Jœ œœ œœ b œœ
12

b J ‰ Œ ∑ J
J
T. Tbn. "B"

œ b œœ. œ b œœ. >œ > > F p
> >œ >œ >œ b >œ œ b œœ œœ
œ b œœ œ œœ
? bb œœ œ œ œ ‰ bœ œ
‰ J
œ
‰ J œ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Euph. J J
F p
? bb > > >
j j j j j j j j ∑ j j
œ œj œ
j j bœ j
Tuba
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
j œ œœ œ œ œ œ œ œ bœ œ
F p
? bb œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œæ. œ œ œæ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ bœ bœ œ
12

Timp. œ œ œœ œ œœœ
3 3 3 F 3 3 p 3 3

œ œ. œ œ.
12

ã œ œ Œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ∑ ∑ ∑
Cym.
J J
F p
gong ã ∑ Œ œ ˙ ˙ ∑ ∑ ˙ ˙ ˙ ∑ ∑ ∑
F p
x x x. x x x. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x . x x x x x x x x x x . x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
12

ã x x x x x x x x x x x x x x x x xr x x xj x x xr x x xj x x xr x x xj x
æ æ
S.Dr.

F p
ã œ œ œ œ ‰ œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œœœ ‰œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Bbo
J J
F p
3

b œ œ œ bœ n œ œ œ œ œ .
3

& b œ. bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ. œ œ bœ œ œ œ œ œ œ. j œ. bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ
24 3

Picc. œ œ bœ œ bœ œ nœ œ œ ‰ Œ

œ. bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ. œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ. œ. bœ œ œ œ œ œ œ bœ n œ œ œ œ œ . bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ
3 3 3

b bœ œ nœ œ œ
Fl. &b 3
J ‰ Œ
3 3
3
3

b œ œ œ bœ n œ œ œ œ œ .
3

& b œ. bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ. œ œ bœ œ œ œ œ œ œ. j œ. bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ
3

Ob. œ œ bœ œ bœ œ nœ œ œ ‰ Œ

# œ. bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ. œ. bœ œ œ œ œ œ œ bœ # œ œ œ œ œ . bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ
3 3 3

œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ. bœ œ #œ œ œ ‰ Œ
E b Cl. & J
3 3 3

œ œ œ b œ # œ œœ œ œ œ .
3

œ. bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ. œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ. œ. bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ
3

œ. bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ. bœ œ #œ œ œ œ. bœ œ œ œ œ œ œ bœ # œ œ œ œ . bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ
B b Cl. "A" & œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ. bœ œ #œ œ œ ‰ Œ
J
3 3 3
3

œ œ œ bœ # œ œ œ œ œ .
3

œ. bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ. œ œ bœ œ œ œ œ œ œ. j œ. bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ
3

B b Cl. "B" & œ œ bœ œ bœ œ #œ œ œ ‰ Œ
3 3 3
3

com a 2ona
& j j j j j j j j
œ œ œ œ
œ œ œ bœ bœ œ
B. Cl.
œ bœ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ b œ œ

S. Sx. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ. bœ œ œ œ œ œ œ bœ # œ œ œ œ œ . bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ

œ œ œ bœ # œ œ œ œ œ .
3 3

# œ. b œ com
œœœ œœ œ bœ œ œ œ bœ œ. œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ. bœ œ #œ œ œ. bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ
&
a 2ona œ ‰ Œ
A. Sx.
3
J 3 3
3
3
3
˙ œ bœ œ œ ˙
∑ a 2ona ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ œ œ
T. Sx. &
com
3

# œ. œ bœ œ œ. œ bœ œ œ. œ œ bœ œ œ. œ œ bœ œ. œ bœ œ
B. Sx. & J J J J J J J

? bb œ . œ bœ bœ œ. œ œ bœ œ. œ bœ œ œ œ. œ bœ bœ œ. œ bœ bœ
Bsn. J J J J J J J

˙ œ
24 3

&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ
œ œ œ
bœ œ œ ˙
3
Hn. "A"

24
com
∑ a 2ona ˙ œ
3

&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ bœ œ œ ˙
œ œ œ
3
Hn. "B"

B b Tpt. "A" & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

B b Tpt. "B" & ∑ a 2ona
com ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ˙ œ
3

bœ œ œ ˙
3

œ œ œ
Flghn.

. œ œ. œ œ. bœ œ. bœ œ. œ
Tbn. "A"
? bb œ œ
J
œ œ
J
œ œ
J J œ œ
J
œ
J
œ œ
J
œ

? b œœ .. œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ .. œœ b œœ œœ .. œœ b œœ œœ .. œœ œœ
b b œœ b œœ œœ œœ b œœ b b œœ
24

T. Tbn. "B" b J J J J J J J
˙ œ bœ œ œ ˙
Euph.
? bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ œ œ
3
3

? bb œ j j j j œ œ j bœ j œ j j
œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ bœ b œ œ
Tuba

? bb œ œ bœ œ œ œ bœ b œ œ bœ bœ œ bœ œ
œœœ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ
3

œ œœ œ œ œ
24

Timp. œ œœ œ bœ œœœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ bœ œœœ
3 3 3 3 3
3 3 3 3
24

Cym. ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

gong ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑

24

S.Dr. ã x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Bbo ã œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
4

b œ bœœ nœ œ œ œ œ
3 3 3

œ œ bœ œ œ œ œ œ œ. bœ œ n œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ . bœ œ œ œ . œ œœ œj ‰
34 3 3 3 3 3

Picc. & b œ. œ œ bœ œ œ œ œ œ. b œœ œœ . Œ ∑ ∑ ∑
f
b œ. œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ. bœ œ n œ œ œ
œ œ œ b œ œ œ œ œ œ . bœ œ œ œ . œ œ œ œ. b œœ œœ . œ œœ œ œ bœœ nœ œ œ œ œ
Fl. &b J ‰ Œ ∑ ∑ ∑
f
3 3 3
3 3 3 3 3

b
3 3 3

œ œ bœ œ œ œ œ œ œ. bœ œ n œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ . bœ œ œ œ . œ œœ œj ‰
3 3 3 3 3

Ob. & b œ. œ œ bœ œ œ œ œ œ. b œœ œœ . Œ ∑ ∑ ∑ œ bœœ nœ œ œ œ œ
f
# œ. œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ. bœ œ #œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ . bœ œ œ œ . œ œ œ œ. b œœ œœ . œ œœ œ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ œ bœœ #œ œ œ œ œ
E b Cl. & J
3 3 3
f
œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ. bœ œ #œ œ œ œ œ b œ œ œ œœ œ œ œ . b œ œ œ œ .
3 3 3 3 3

œ. œ œ œ œ. b œœ œœ . œ œœ œ
B b Cl. "A" & œ. œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ. bœ œ #œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ . bœ œ œ œ . œ œ œ œ. b œœ œœ . œ œœ œ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ œ bœœ #œ œ œ œ œ
J
3
3
3 3
3 3 3 3
f
œ œ bœ œ œ œ œ œ œ. bœ œ #œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ . bœ œ œ œ . œ œœ œj ‰
3 3 3 3 3

B b Cl. "B" & œ. œ œ bœ œ œ œ œ œ. b œœ œœ . Œ ∑ ∑ ∑ œ bœœ #œ œ œ œ œ
3 3 3 f
j œ #œ bœ
& j j j j j j j ∑ ∑ ∑ ‰ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ bœ
B. Cl.
œ œ œ bœ bœ œ f
3

œ œ bœ œ œ œ œ œ œ. bœ œ #œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ . bœ œ œ œ . œ œœ œj ‰ œ œ œ ˙
3 3 3 3 3 3

S. Sx. & œ. œ œ bœ œ œ œ œ œ. b œœ œœ . Œ ∑ ∑ Œ
3 3 f
œ œ bœ œ œ œ œ œ œ. bœ œ #œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ . bœ œ œ œ . œ œ œ ˙
3

# œ. œ œ bœ œ œ œ œ œ. b œœ œœ . œ œœ œ ‰
A. Sx. & J Œ ∑ ∑ Œ
f
3 3 3 3
3 3 3 3 3

œ œœ œ œ œœ œ œ œ j œ #œ bœ
˙ œ bœ œ bœ œ œ
3

& œ bœ œ œ œ œ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ‰ œ
J
T. Sx.

f
3
3
3 3 3

# œ. œ bœ œ œ. œ œ bœ œ ˙ b˙ œ ‰
J J J Œ ∑ ∑ ∑ œ
B. Sx. & J J œ œ œ
f
? bb œ . œ œ bœ œ. œ bœ œ œ ˙ ˙ œ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ œ œ
Bsn.
J J J J J œ œ
f
j
3 3

bœ œ œ bœ
3

œ œ œ nœ bœ ˙
34

&b œ œœ œ ∑ ∑ Œ
3 3

Hn. "A" œœ œ ˙ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ nœ bœ ˙
3 f
3
j
bœ œ œ bœ
3

œ œ
34

&b œ œœ œ ∑ ∑ Œ
3 3

œœ œ ˙ œ œ œ bœ œ œ œ ˙
œ œ œ
3
Hn. "B"
œ œ
3 f
˙
3

B b Tpt. "A" & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ œ œ
f
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ # œ n œ ˙˙
3

B b Tpt. "B" &
f
j
3

∑ ∑ Œ œ # œ n œ ˙˙
3 3

bœ œ œ bœ
3

& œ œœ œ œ œ
3 3
Flghn.
œœ œ ˙ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ f
. œ œ. bœ œ œ œ nœ bœ
? bb œ œ
J
œ œ
J J œ
J
˙ ˙ J ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ‰ œ
Tbn. "A" J 3

f
? b œœ ..
34
œœ b œœ œœ œœ .. œœ b œœ œœ œœ ˙˙ b ˙˙ œ ‰ œ œ nœ bœ
b J J J Œ ∑ ∑ ∑ ‰ J
T. Tbn. "B"
J J
f
œ œ nœ bœ
3

œ œœ œ œ œœ œ œ
? bb ˙ œ bœ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ‰ œ
Euph. J J 3

f
3
3 3 3
3

? bb j j j j ∑ ∑ ∑
j j œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ

j œ œ
Tuba

f
? bb œ œ œ œœ œ œ
œœ œ œ œ œ œ œ œ b œ bœ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œæ. œ. œœ œ œœ œ œ
3 3

œ
34

Timp. œ œœ œ
3
3 3 3 f
34

∑ ∑ ∑ ∑ X X X ‰
soltar al final

ã ˙ ˙ ˙ œ œ
Cym.
J
f
gong ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ˙ ˙ ˙ ∑ ˙
f
x x x x x x x x x x x x x xxx x xx x xx xx x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x >x >x >x >x >x >x x . x x x x x x x x x x x x . x x x x x x x x x x x x x x . x x x x x x x x x x x x x xr x . x.
34

ã xxxxxxx xx xx
æ
S.Dr.

3 f

ã œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ> >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ
Bbo
J
f
5

bœ œ bœ œ œ œ bœ œ n œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œœœœœ b œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ
b œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ bœ
45

Picc. &b

œ bœ œ bœ œ œ œ bœ œ n œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œœœœœ b œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ
b œ œ bœ œ œ œ bœ œ bœ
Fl. &b

b bœ œ bœ œ œ œ bœ œ n œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œœœœœ b œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ
Ob. & b œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ bœ

# œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ bœ œ œ œ bœ œ # œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œœœœœ œ b œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ
E b Cl. &

B b Cl. "A" & œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ bœ œ œ œ bœ œ # œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œœœœœ œ b œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ

B b Cl. "B" & œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ bœ œ œ œ bœ œ # œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œœœœœ œ b œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ

˙ œ #œ bœ œ ˙ j bœ œ
3

& ‰ œ œœ œ b˙ œ bœ # œ œ œ Œ ‰ œ bœ ˙
B. Cl.
3
J
3 3

#œ œ œ œ œ bœ œ. œœ œ œ ‰ œ œ œ b˙ #œ œ œ œ bœ œ œ . #œ œ œ œ
J ‰
œ œ œ b˙ œ #œ œ œ bœ
S. Sx. & J 3

œ œ bœ œ œ . #œ œ b˙
3

œ œ œ œ bœ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ
3

# #œ œ œ œ œ bœ œ. œœ œ œ œ œ œ b˙ #œ
œ œ œ bœ œ œ . #œ œ œ œ œ œ œ b˙ œ

œ œ bœ
& #œ œœ œ œ ‰ œ œ œ b˙ #œ J ‰ #œ
J
A. Sx.

3 3
3

˙ œ #œ bœ œ ˙ j œœ œ
3

œ bœ œ bœ
& ‰ œ b˙ œ bœ # œ œ Œ ‰ œ ˙
T. Sx.
3
J
3 3

# j j j j j j
œ œ j j bœ œ œ j
B. Sx. & œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
j œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ

? bb j j j j j j j bœ œ j j
œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ j œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ
Bsn.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
j œ œœ n œœ œœ œ ..
3

œ ˙
3

nœ œ #œ œ œ. n œ œœ œ œ œ œ œ ˙˙ bœ bœ œ œ œ œœ b œ œœ œ œ œ œ bœ
45

& b nœ bœ ‰ œ bœ œ œ œ œ œ œ ‰ b˙ œ œ œ œbœ
nœ bœ nœ œ #œ œ œ. œ œ œ œ œ bœ J bœ
Hn. "A"

3

j
3

œ œ œ œ bœ œ. œ œ œ bœ œ œ . nœ œ œ œ œ œ œ b˙ œ œ œ bœ
45

& b nœ ‰ nœ ‰ nœ
3

Hn. "B" œœ œ œ œ œ œ b˙ J
3

#œ œ œ œ œ bœ œ. œœ œ œ ‰ œ œ œ b˙ #œ œ œ œ bœ œ œ . #œ œ œ œ
J ‰
œ œ œ b˙ œ #œ œ œ bœ
B b Tpt. "A" & J 3
3 3

j œœ œœ # œœ œœ œœ ..
3

b œœ b œœ b œœ œœ œœ œœ œœ b œ œœ b ˙˙ œœ œœ œœ œœ b b œœ
3

B b Tpt. "B" & #œ nœ # œ œ # œ œ œœ .. # œœ œœ œœ œœ ‰ œ œ b œœ ˙˙
J

3

j œœ œœ # œœ œœ œœ ..
3

b œœ b œœ b œœ œœ œœ œœ œ b œ œœ b ˙˙ œœ œœ œœ œœ b b œœ
3

˙˙
Flghn. & #œ nœ # œ œ # œ œ œœ .. # œœ œœ œœ œœ ‰ œ œ b œœ
J
‰ œ
œ nœ bœ œ ˙
3

bœ œ bœ
? bb ˙ ‰ œ œœ œ b˙ œ bœ n œ œ œ
Œ ‰
œ
J
˙
Tbn. "A"
3 J 3 3
3

œœ œ œ œ bœ œ ˙
? b ˙ œ nœ bœ œ ˙ œ b˙ bœ n œ œ œ bœ
45

T. Tbn. "B" b ‰ J Œ ‰ J
3 3

œ ˙
3 3

nœ bœ œ bœ œ bœ
? bb ˙ ‰ œ œœ œ b˙ œ bœ n œ œ œ
Œ ‰
œ
J
˙
Euph.
3 J 3 3
3

? bb j j j j j j j bœ œ j j
œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ
œ
Tuba

? bb œ . œ œœ œ
œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œœœ œœœ œ. œ œ œ œ œ œ œ bœ . œ œœœ
œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ. œ bœ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œœœ œœœ
45

Timp. œ œ œ œ

45

ã œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Cym.
J J J J J J J J J J J J J J J J J J

gong ã ˙ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

x. x xx xx x x x x x x xx x . x x x x x x x x x x x x. x x x x x x x x x x x x x x. x x x x x x x x xx x x . x xx x x x x x x x x x x x . x xx xx x x x x x x x . x x xx x x x x x x x x x x . x x x x x x x x x x x x.
45

S.Dr. ã x xxxxxxxxxxxx

Bbo ã œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6

bœ œ œ œ œ œœœœœ œ. œ œ œ œ bœ œ œ œ b >œ b>œ >œ >œ
54
b œb œ œ œ œ œ œ n œ œ bœ œ œ œ œ œœœœœ œ
J ‰
Picc. &b J ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
p
3

œ œ bœ œ œ œ œ œœœœœ œœœœœ œ œ .. œ œ œ œ bœ œ œ œ >
œ
b œb œ œ œ œ œ n œ œ bœ œ œ œ œœ œ œ b œ œ œ œ ‰ b >œ b œ >œ >œ ‰
Fl. &b J J Œ ∑ ∑ ∑ ∑
p
3

b bœ œ œ œ œ œœœœœ j > >3 > >
Ob. & b œb œ œ œ œ œ œ n œ œ bœ œ œ œ œ œœœœœ œ œ. œ œ œ œ bœ œ œ œ ‰ b œ bœ œ j
œ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
> p
bœ œ œ œ œ œœœœœ œ. œ œ œ œ bœ œ œ œ b >œ n œ >œ >œ
# œb œ œ œ œ œ œ # œ œ bœ œ œ œ œ œœœœœ œ
J ‰ J ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
E b Cl. & 3

p
bœ œ œ œ œ œœœœœ œ œ bœ œ œ œ > b>œ > >
#œ œ bœ œ œ œ œ œœœœœ œ œ. œ œ
J ‰ b œ œ œJ ‰
B b Cl. "A" & œb œ œ œ œ œ œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
p
3

> >3 > >
bœ œ œ œ œ œœœœœ œœ œœ b œ œ œ œ ‰ b œ b œ œ œj ‰
B b Cl. "B" & œb œ œ œ œ œ œ # œ œ bœ œ œ œ œ œœœœœ œ œœ .. œœ œœ
J
Œ ∑ ∑ ∑ ∑
p
# œ bœ œ #œ œ bœ œ. œ œ œ œ >œ > >œ >œ
& œ œ Œ ‰ œ œ œ. J ‰ œ J ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
B. Cl.
J J
3
3 3
p
#œ œ. œ œ œ œ >œ > >œ >œ
S. Sx. & œ. œ œ œ œ
J ‰ œ œ œ bœ œ œ œ J ‰ œ œ œ J ‰ œ J ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
3 3
>œ > >œ >œ
3
p
œ œ œ œ. œ œ œ œ
3

# œ. œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ #œ œ
& œ. œ œ œ œ ‰ œ œ œ bœ œ œ œ #œ
J ‰ œ œ œ œ. œ œ œ œ ‰
J œ œ bœ œ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
J J
A. Sx.

3 p
>œ > > >
3 3 3

# œ bœ œ #œ œ bœ œ œ bœ œ bœ œ ‰ j
œ œ Œ ‰ œ œ œ. œ œ ‰ Œ ∑ Œ œœ œj œ j j
T. Sx. & J J J J œ œ œœ œœ b œœ œœ
p
3 3
3 3

# j œœ j > >3 > >
& œ œ j œ j bœ œ œ. œ œ œ ‰ j ‰ Œ ∑ Œ œ bœ
B. Sx.
œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 p
j > >3 > > œ œ œ œ œ œ œ
? bb œ œ j œ j bœ œ j œ œœ œ œ ‰ j ‰ Œ ∑ Œ J J J J
Bsn.
œ œ œ œ bœ œ œ œ. œ œ œ bœ œ
p
> >3 >
3

j j >œ
3 3 3

bœ œ nœ œ œ ‰ œœ n œœ œ œ . œ œ
& b œœ .. b n œœ œœ œ œ œ nœ œ œ œ ‰
54

œ œ ‰ œbœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ J ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
Hn. "A"
J œ œ. œ œ œ œ
p
j
3
> >3 > >
j ‰ b œ b œ œ œj ‰
54 3

& b œ. œ œ ‰ nœ ‰ œ œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
3

œ œ œ œ œ bœ œ œ œ
nœ œ. œ œ
3
Hn. "B"
J œ œ bœ œ p
#œ œ. œ œ œ œ > > > >œ
B b Tpt. "A" &
œ. œ œ œ œ
J ‰ œ œ œ bœ œ œ œ
J ‰ œ œ œ J ‰ œ œ œ J ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
3 3 3 3
p
j œœ ‰ b >œœ b>œ b>œœ >œœ ‰
3

‰ œœ # œœ œœ œœ .. œœ œœ
3

œœ œœ
3

B b Tpt. "B" & œœ .. # b œœ œœ œœ œœ ‰ œœ # b œœ œœ b œœ œœ # b œœ œœ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
J J J
p
> >3 > >j
3

j
3

j
3

œœ ‰ œœ # œœ œœ œ . œ œ
3

& œœ .. # b œœ œœ œœ œœ ‰ œœ # b œœ œœ b œœ œœ b œ

œœ œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
J
Flghn.

>œ > > > p
n œ bœ œ nœ œ bœ œ œ bœ œ bœ œ
? bb œ œ
Œ ‰
œ
J
œ
J œ. œ œ
J ‰ J ‰ Œ ∑ Œ
œ œ œ
J
œ
J
œœ b œœ œœ
J
Tbn. "A"
3 3 3 3
J
p
n œ bœ œ nœ œ bœ œ œ bœ > >
? b œ
54
œ Œ ‰
œ
J
œ
J œ. œ œ ‰ b œœ >œœ œœ >œœ ‰ Œ ∑ Œ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ
T. Tbn. "B" b 3 3 3
J J J J J J
>œ >œ > > p
œ œ bœ
3

n œ bœ œ nœ œ bœ bœ œ
Euph.
? bb œ œ
Œ ‰
œ
J
œ
J œ. œ œ
J ‰ J ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
3 3 3 3

p
? bb j > >3 > > j
œ œ j œ j bœ œ œ j‰ j ‰ Œ ∑ Œ
Tuba
œ œ œ œ bœ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ .
p
? bb œ . œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ. œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ . œ. œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œœœ œ
54 3

Timp. œ. œ J œ
p
soltar i deixar sonar
x.
54

ã œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ x œ œ œ ‰ Œ ˙ ∑ Œ x X ∑
Cym.
J J J J J J J J J J æ
p

gong ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ˙ ˙ ˙ ∑ ∑
p
x. x x x x x x x x x x x x. x x x x x x x x x x x x x x. x x x x x x x x x x x x x x. x . x x x x x x x x x x x x Šx x x x x x . x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x Πx x x x x xx x x x x x x xxx xxx xxx xx
54

S.Dr. ã
p

ã œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ‰Œ œ œ œ Œ
Bbo
J J J
3 p
7

b
65

Picc. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

b
Fl. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

b
Ob. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

# ˙ nœ bœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ ˙ ˙ œ ‰ bœ b œ œ
∑ Œ bœ œ œ œ bœ œ b œ œ œ bœ œ œ
3

& œœœ ˙ œ J
3
E b Cl.
. œœ œ œ
3

˙ bœ bœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ ˙ ˙ œ œ
bœ œ œ œ bœ œ . b œ œ œ bœ œ œ ‰ bœ b œ
3

∑ Œ œœœ ˙ œ J
3

B b Cl. "A" & œœ œ œ
3

bœ bœ œ œ œ œ œ œœ
bœ œ œ œ bœ œ . b œ œ œ bœ œ œ ˙ œ œ œ ˙ ˙ œ
‰ bœ b œ
œ
3

∑ Œ œœœ ˙ œ J
3

B b Cl. "B" & œœ œ œ
3

B. Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

bœ bœ œ œ œ œ œ œœ
bœ œ œ œ bœ œ . b œ œ œ bœ œ œ ˙ œ œ œ ˙ ˙ œ
‰ bœ b œ
œ
3

∑ Œ œœœ ˙ œ J
3

S. Sx. & œœ œ œ
3

#
A. Sx. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j b œœ
T. Sx. & œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ

# j j j j
B. Sx. & œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ bœ . œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ

œœ
? bb œJ œ œ
J
œ œ
J œ œ œ
J J
œ
J
œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ b b œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œ
J
œ œ
J
œ bœ
Bsn. J J J J J J J J J J J J
65

Hn. "A" &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

65

Hn. "B" &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

B b Tpt. "A" & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

B b Tpt. "B" & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Flghn. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

b b œœ œœ b œœ bœ
? bb œJ œ œ
J
œœ b œœ œœ œJ œ
J
œ
J
œœ b œœ œœ
J
œœ œœ œœ œœ œœ
J
œœ œœ œœ œœ b œœ œœ
J
œœ œœ œœ œ
J
œ œ
J
œ
Tbn. "A" J J J J J J J J J J

? b œœ œœ
65
œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ b œœ
T. Tbn. "B" b J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

Euph.
? bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? bb œ j j j j j
Tuba
œ œ œ œ bœ. œ œ œ œ œ bœ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ bœ . œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ

? bb œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ
65 3 3 3 3 3 3

Timp. œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ
3

65 œ ˙
Cym. ã ∑ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

gong ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

65

ã x x x x xx x xx x x x x xxx xxx x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x xxx x xx x xx xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x xx x xx x x x x xxx xxx xxx xx
æ
S.Dr.

Bbo ã œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ
8

b
77

Picc. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

b bœ œ œ œ œ bœ
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ˙
3
Fl. œœ œ

b bœ œ œ œ œ bœ
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ˙
3
Ob. œœ œ

# ˙ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œœ œ œ ˙ œ bœ œ j ‰
3

& œ ˙ bœ œ œ œ œ bœ
3 3

œ œ bœ œ œ
E b Cl.
œ œ œ bœ œ œ œœ œ
˙ ˙ œ
˙ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œœ œ œ ˙ œ bœ œ
3

œ j ‰ ˙ bœ œ œ œ œ bœ
3

œ œ bœ œ œ
3

B b Cl. "A" & œ œ œ bœ œ œ œœ œ
˙ ˙ œ

˙ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œœ œ œ ˙ œ bœ œ
3

œ j ‰ ˙ bœ œ œ œ œ bœ
3

œ œ bœ œ œ
3

B b Cl. "B" & œ œ œ bœ œ œ ˙ ˙ œ œœ œ

œ ˙
B. Cl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ Jœ œ

˙ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œœ œ œ ˙ œ bœ œ
3

œ j ‰ ˙ bœ œ œ œ œ bœ
3

œ œ bœ œ œ
3

S. Sx. & œ œ œ bœ œ œ ˙ ˙ œ œœ œ

#
A. Sx. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ œj œ œ ˙

j j j j j j j j j j j j j j j j
b œœ œœ œœ b œœ œœ b œœ b œœ œœ œœ b œœ œœ œœ b œœ b œœ
T. Sx. & œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ

# j j j j
B. Sx. & œ œ œ œ
j
œ bœ. œ œ œ œ œ bœ. œ œ œ œ bœ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ .

œ bœ œ œœ b œœ bœ
Bsn.
? bb œJ œ œ
J
œ œ œ
J
œ œ
J
œ bœ œ œ
J J J œ
J
œ
J
œ œ
J
œ œ
J
œ
J
œ œ œ
J
œ
J
œ
J œ œ
J

‰ œj œ œ
77

Hn. "A" &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ˙

‰ œj œ œ
77

Hn. "B" &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ˙

B b Tpt. "A" & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

B b Tpt. "B" & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ j
œ œ œ ˙
Flghn.

œ bœ œ œœ b œœ bœ
Tbn. "A"
? bb œJ œ œ
J
œ œ œ
J
œ œ
J
œ bœ œ œ
J J J œ
J
œ
J
œ œ
J
œ œ
J
œ
J
œ œ œ
J
œ
J
œ œ
J
œ
J

? b b œœ œœ
77
œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ b œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ
T. Tbn. "B" b J J J J J J J J J J J J J J J J

? bb œ œ œ ˙
Euph. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ J

? bb j œ œ j j j
j œ bœ. bœ œ. œ bœ .
œ œ œ œ œ bœ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Tuba

? bb œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ
œ œ œ œ œ œœœœ
77 3 3 3 3
3
Timp. œ œ
3

77

ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ x X
Cym.
æ

gong ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ˙ ˙ ∑ ∑

77

S.Dr. ã x xx x x x x x x x xx x xxx xxx xxx xx x x x x x x x x x x x x x xxx xxx xxx xx x x x x x xx x x x x x x x x x x xx xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x xx x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x xx x x x x x xx xx x x x

Bbo ã œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ
9

b
89

Picc. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

b œ bœ œ œ ˙
bœ b œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ ˙ ˙ œ ‰ bœ bœ œ ˙ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ
3

Fl. & b œ. bœœ œ œ œ œ J
3

b ˙ bœ b œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ ˙ ˙ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ
œ bœ œ œ J ‰ bœ bœ ˙ œ
3

Ob. & b œ. bœœ œ œ œ œ
3

# ˙ nœ b œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ ˙ ˙ œ ‰ bœ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ
œ bœ œ œ ˙ œ
3

E b Cl. & œ. bœœ œ œ œ J
œ 3

˙ bœ b œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ ˙ ˙ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ
œ bœ œ œ J ‰ bœ bœ
˙ œ
3

B b Cl. "A" & œ. bœœ œ œ œ œ
3

œ bœ œ œ ˙
bœ b œ œ œ œ œ œ œœ
œ œ œ ˙ ˙ œ œ ˙ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ
J ‰ bœ bœ œ
3

B b Cl. "B" & œ. bœœ œ œ œ œ
3

œ. bœ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ
œ œ œ œ œ bœ ˙ œ œ bœ œ œ ˙ œ bœ œ œ
B. Cl. & ‰ œJ œ œ œ œ ˙ œ ‰
J Œ ‰ œJ œ œ
3 3

œ bœ œ œ ˙
bœ b œ œ œ œ œ œ œœ
œ œ œ ˙ ˙ œ œ ˙ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ
J ‰ bœ bœ œ
3

S. Sx. & œ. bœœ œ œ œ œ
3

# œ. bœ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ
& œ œ œ œ œ bœ ˙ ‰ œ œ œ bœ œ œ œ œ ˙ œ ‰ Œ ‰ œj œ œ ˙ œ œ œ bœ œ œ
A. Sx.
J 3 3
J

j j j j j j j j j j œœ j j j j j j
T. Sx. & œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œ b œœœ œœ œœ œœ œœ b œœ b œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ

# j j j
B. Sx. & œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ bœ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
j
œ bœ. œ œ œ œ
bœ œ bœ bœ
Bsn.
? bb œJ œ œ
J
œ œ
J J
œ œ
J
œ
J
œ œ
J œ
J
œ
J
œ œ
J
œ œ
J
œ
J
œ œ œ
J
œ
J
œ œ œ
J
œ œ
J

‰ œj œ œ b œ œ. bœ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ j ‰ œj œ œ œ bœ œ œ
89

Hn. "A" &b œ œ œ œ œ bœ ˙ œ œ œ œ ˙ œ ‰ Œ ˙ œ œ
3
3

œ. bœ œ œ œ
‰ œj œ œ b œ œ œ œœ œœ œ œ j ‰ œj œ œ œ bœ œ œ
89

Hn. "B" &b œ œ œ œ œ bœ ˙ œ œ œ œ ˙ œ ‰ Œ ˙ œ œ
3
3

B b Tpt. "A" & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

B b Tpt. "B" & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

‰ œj œ œ b œ œ. bœ œ œ œ œ œ œœ œ j
œ ‰ Œ ‰
3

& j œ bœ œ œ
œ œ œ œ œ bœ ˙ œ œœœœœ œ ˙ œ œ œ ˙ œ œ
Flghn.

3

bœ œ bœ bœ
Tbn. "A"
? bb œJ œ œ
J
œ œ
J J
œ œ
J
œ
J
œ œ
J
œ
J
œ
J
œ œ
J
œ œ
J
œ
J
œ œ œ
J
œ
J
œ œ œ
J
œ œ
J

? b œœ œœ
89
œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœœ œœ œœ œœ œœ b œœ b œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ
b J œ
T. Tbn. "B"
J J J J J J J J J J J J J J J
œ. bœ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ
œ œ œ œ œ bœ ˙ œ œ œ bœ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ bœ œ œ
Euph.
? bb ‰ J J ‰ Œ ‰ J
3 3

? bb œ j j j
Tuba
œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ bœ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
j
œ bœ. œ œ œ œ

? bb œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ
89 3 3 3 3

Timp. œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
3 3

89 œ ˙
Cym. ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ∑ ∑ ∑ ∑

gong ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

89

S.Dr. ã x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x xxx xxx xxx xx x x x x x x x x x x x x x xx x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xxx xxx xxx xx x x x x x x x x x x x x x xxx x xx xxx xx x x x x x x x x x x xx

Bbo ã œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ
10

b
100

Picc. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
π f

&b
b ˙ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ
bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
Fl.
J
f
3 3

π
3 3

bœ bœ œ œ
b
&b ˙
œ bœ œ œœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ Œ
3

Ob.
J œœœ
f
3 3

π
3 3

# ˙ œ bœ œ
3
‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
& œ
œ œ b œ œj
3 3 3

œ œ bœ œ œ bœ œ œ
E b Cl.
œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ
π f
˙ œ bœ œ
3

œ
œ œ b œ œj ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
3 3

& œ œ bœ œ œ bœ œ œ
3
B b Cl. "A"
œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ
π f
˙ œ bœ œ
3

œ
œ œ b œ œj ‰ Œ ∑ ∑ ∑ Œ
3 3 3

& œ œ bœ œ œ bœ œ œ œœœ
3
B b Cl. "B"
œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ
π f
˙ œ ˙ œ bœ œ œ œœœœœ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œœ œ œ
‰ b œJ œ œ œ ∑ ∑ ∑ Œ
3

B. Cl. & J œœœ
f
3 3 3

π
˙ œ bœ œ œœœ
3

œ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ Œ
3 3

& œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ b œ œj
3
S. Sx.
œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ
f
3

π
# j bœ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ
A. Sx. & ˙ ‰ bœ œ œ ˙ œ œœœœœ œ œ
J
∑ ∑ ∑ Œ œœœ
3 3 3
π f 3

j j j j j j j j
œœ b œœ œœ œœ b œœœ b œœ œœ œœ œœj ‰ Œ ∑ ∑ ∑ Œ
3 3

T. Sx. & œœ b œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœœ
π f
# j j j j
œ bœ. œ œ œ œ bœ œ. ‰ Œ ∑ ∑ ∑ Œ
3

B. Sx. & œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œœ œ œ œ
π f
œ bœ œ œ bœ œœœ
Bsn.
? bb œœœ b b œœœ œ œ
J J J œ
J
œ
J
œ œ
J
œ
J
œ œ
J
œ b œ œ œ œJ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ Œ œœœ
f
3

π
3

‰ b œj œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œj
&b ˙ œ œœœ
100

Hn. "A" ˙ œœœœœ œ œ ∑ ∑ ∑ Œ
3 3 3
π f 3

&b ˙ ‰ b œj œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œj
100

˙ œœœœœ œ œ ∑ ∑ ∑ Œ 3

œœœ
Hn. "B"
3 3 3
π f
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ
3

B b Tpt. "A" & œœœ
π f
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ
3

B b Tpt. "B" & œœœ
π f
‰ j œ œ œ œj ∑ ∑ ∑ Œ
3 3 3 3

Flghn. & ˙ bœ œ œ ˙ œ bœ œ œ œœœœœ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œœœ
π f
œ bœ œ œ bœ œœœ
Tbn. "A"
? bb œœœ b b œœœ œ œ
J J J œ
J
œ
J
œ œ
J
œ
J
œ œ
J
œ bœ œ œ œ
J ‰ Œ ∑ ∑ ∑ Œ
3

f
3

π
? b œœ
100
b œœ b œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ ‰ œœœ
b J J œ Œ ∑ ∑ ∑ Œ
T. Tbn. "B"
J J J J J J J
f3
œ bœ œ œ œ œ œ œ π
3

˙ bœ œ œ bœ œ œ
? bb bœ œ œ ˙ œ œœœœœ œ œ œ
J
œœœ
Euph. ‰ J ∑ ∑ ∑ Œ œœœ
f3
3 3 3

π
? bb œj b œ . œ œ j j j ‰ Œ ∑ ∑ ∑ Œ
bœ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ
3
Tuba œ œ œ. œ
π f
? bb œ œ œ œ j
œ œ œ œ œ œœœœ œœœ œ œ œ œ œœ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ
100 3 3 3

Timp. œœœœ œ œ œ œ
3
π f
100

Cym. ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙
π f

gong ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
π f
100

ã x xxx xxx xxx xx x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xxx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x Œ
æ
S.Dr.

π f

Bbo ã œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
π f
11

Ÿ~~~~~~~~~~~ ˙ œ Ÿ~~~~~~~~~~
˙ ˙ ˙ œ œ œ œ bœ œœœ œ œœœ ˙ œ
112
b Œ œbœ œ œ J‰ œ bœ œ œ J ‰ J ‰ J ‰ J
Picc. &b ‰ Œ Œ ‰
3 3 3
‰ Œ
Ÿ~~~~~~~~~~~ ˙ œœ Ÿ~~~~~~~~~~~ P f
˙ ˙ ˙ ˙˙ œœ œ œ œ bœ œœœ œ œœœ ˙˙ œœ
bœ œ œ bœ œ œ
Fl. &b
b Œ ‰œ J‰ Œ Œ ‰œ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ Œ
3 3

P f
3

> > bœ b œ œ œ œJ œœœ œ œ œœ ˙˙ œœ
b
& b b ˙˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ . j
œ‰ œ œ œ b ˙˙ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œœ b œœ œœ .. œ
œ ‰ ‰ J ‰ J ‰ Œ
3

J
Ob.
3

Í Í P f
3
3

Ÿ~~~~~~~~~~
# Œ œ ˙ ˙ œ œ ˙Ÿ~~~~~~~~~~ œ ‰ œ œ œ b œJ ‰ œ œ œ J ‰
œ œœœ ˙˙ œœ
E b Cl. & ‰ œbœ œ J‰ Œ Œ ‰ œ bœ œ ˙
J J ‰ Œ
P f
3 3

Ÿ~~~~~~~~~~~
3

œbœ œ œ ˙Ÿ~~~~~~~~~~ ˙˙ œœ œ bœ œ œ ˙ ˙˙ œœ œ œ œ bœ œœœ œ œœœ ˙˙ œœ
B b Cl. "A" & Œ ‰ œbœ œ œ ˙ J‰ Œ Œ ‰ œ bœ œ œ ˙ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ Œ
3 3 3

P f
> bœ b œ œ œ b œ
œ œ œ
œ œ
œ œ
œ œœ œœ
b ˙˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ . œ‰ œ œ œ b ˙˙ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œœ b œœ œœ .. œ œ
œ ‰ œ bœ œ J ‰
œ œ J

˙˙ œœ
‰ Œ
3

B b Cl. "B" & J J J
Í Í P3 f
3
3

> > > > > > > > > > > > > j‰ Œ j
j‰
3

& œœœ œ j bœ j œ j
˙ ˙ œ bœ œ œ œ œ œ
B. Cl.
bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Í Í P f
b >œ bœ
œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ . œ œ œ œ b>œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ
J ‰ œ œ œ b Jœ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ ˙˙ œœ
& ‰ J‰ ‰ ‰ Œ
S. Sx.
J
Í Í P3 f
3
3 3

# b œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ . œ œ œ œ b œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ. œ œ œ œ œ œ
œ œ œœ
& ‰œœ J‰ ‰œœ bœ œ
J ‰ œ b œœ œ œJ ‰
bœ œ œ
J ‰ œœœ ˙˙ œœ ‰ Œ
A. Sx.
J
Í 3
Í P3 3
f
> > > > > >
3

> > > > > > > œ
j œ ‰ œœ œ œ œ œ œ ˙ œ
œ‰ ‰ Œ
3

T. Sx. & b˙ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ b˙ bœ œ œ œ œ œ J J J J J J
Í Í P f
> > > >œ >œ > > > >œ >œ >
# œ ‰ Œ j j
& ˙ bœ œ œ j‰ ˙ bœ œ œ J œ bœ b œ œj œ j œ œ œ œ œ
B. Sx.
œ œ œ œ œ œ
Í Í P f
b >˙ b>œ >œ >œ >œ >œ
> >œ œ œ œ ˙˙
b bœ >œ >œ >œ >œ
> >œ œ bœ œ œ
? bb ˙ œ œ œ œ œ b œœ œ œœœ œ œ œ œ œ b œœ œ ‰ œ œ œ b œ œœ œœ œ
œ ˙˙ œœ
Bsn. J‰ J J J J J J ‰ Œ
Í Í P f
> >
3

>œ ˙ >œ > > >
b ‰œ œœœ œ j œ œ œ >œ
b ‰œ œœœ
˙ >œ œ j j j
œ œj œ
j
112

&b œ œ‰ œ œ ‰ œ œ œ œ
J ˙ œ ‰ Œ
œ
Hn. "A"

Í 3 Í P f
> > > > > > > > > j j
j‰ œ j j j ‰
112

& b bœ ‰ ˙ j‰ ‰ ˙ bœ œ
b œ œœ œœ œ Œ
œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ ˙˙ œœ
3
Hn. "B"
bœ œ œ œ œ bœ bœ bœ œ œ œ
Í Í P f
> >
>˙ œ œ œ œ œ œ œ. > œ >œ >œ >œ >œ >œ œ . >
œ ‰ œ œ œ b Jœ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ ˙˙ œœ
œ œ. œ‰ œœ ˙ œ œ. ‰ Œ
3

B b Tpt. "A" & J œ J J
Í Í P3 3 3
f
> > > > >> > > >> j
j j j
3 3

œ ‰ b œœ b œœ œœ œœ ‰ b œœ œœ œœ œœJ ‰ œœ œœ œœ
3

œ bœ œ œ œ œ œ . œ‰ œ bœ œ œ œ œ œ. œœ ‰ Œ
3

B b Tpt. "B" & b˙ œ œ. œ œ œ b˙ œ œ. ˙˙
Í Í P f
> Ÿ~~~~~~~~~~~ > Ÿ~~~~~~~~~~ > >
˙ > ˙ > œ œœ œ ‰
‰œ œœœ œ. œ œ. œ‰ ‰œ œœœ œ. œ œ. œ ‰ œœœ œ ‰ œ j
œ ‰ Œ
3 3

Flghn. & bœ J œ œ œ bœ J J J œœ ˙
Í Í P3 f
b >˙ b œ>œ > > >œ >œ b >œœ >œ œ œ œ b ˙>˙ b œ>œ > > >œ >œ b >œœ >œ
3

œœ œœ œœ œœ bœ œ œ œ œ œœ ˙ œ
Tbn. "A"
? bb ˙ J‰ J ‰
œ J J J J J ‰ Œ
3

Í Í P f
> > >œ >œ >œ >œ >œ > > >œ >œ >œ >œ >œ
? b b ˙˙ b œœ œ œ œ œ b >œœ œ‰ œ œ œ b ˙˙ b œœ œ œ œ œ b >œœ œ ‰ b œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ
112

T. Tbn. "B" b J J J J J J J ‰ Œ
Í 3
Í P f
> > >œ >œ >œ >œ >œ >œ œ œ œ >˙ > >œ >œ >œ >œ >œ >œ bœ œ œ
? bb b ˙˙ b œœ œ œ œ œ œ œ‰ œ œ œ b˙ b œœ œ œ œ œ œ œ ‰ œ
œ œ œ b œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Euph. J J J J J J
Í 3
Í P f
? bb > > > > > > > > > > > > > j
j‰ j ‰ œ œ bœ j jœ j
Tuba
bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Í˙ œ œ Í˙ œ œ P f
? bb œ œ œ œ œæ œ œ œ œ œ. œœ œ œ œ œ œ œ ≈œœœ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ
112

œæ œ œ œ œ œæ œæ
3

Timp.
Í Í
3 P f
3

œ œ. œ œ.
112

ã Œ 2 X œ œ œ‰ Œ Œ 2 X œ œ Œ œ ˙ ˙
Cym.
æ J æ J J
P f

gong ã ∑ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ˙ ˙
P f
112

ã x xxxx x xxx xxx x x x x x x x x x x x x x x x x ≈ x x x x xxxx x xxx xxx x x x x x x x x x x x x x x x x xr x x xj x x xr x x xj x x xr x x xj x x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx
æ æ æ æ
S.Dr.

Í Í P f

ã ˙ œ œ œ œ œ œ œ‰ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ
Bbo
æ æ J æ æ J
Í Í P f
12

˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙
b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ
J J
124

Picc. &b ∑ Œ
3

3

3

˙˙ b œœ œœ œœ œœ œœ b œ œ ˙˙ œœ œ ˙˙
b œœ b œœ œœ œ œ œœ œœ œœ b œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ
œ
Fl. &b ∑ Œ J ‰ J ‰
3 3 3

b ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙
&b ∑ Œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ
J ‰ œ œ œ
Ob.
J
3 3 3

# œ j
3

∑ Œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ˙ œ œ œœ œ œ œ ‰ œ œ œ ˙
3 3

E b Cl. & œ œ œ œ œ œ œ œ œ J
˙˙ b œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ ˙˙
œœ b œœ œœ œ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œ
B b Cl. "A" & ∑ Œ J ‰ J ‰
3 3 3

œ j
3

˙ œ œ œ œ œ ˙ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ ˙
3 3

& ∑ Œ œ œœ œœ ˙ b œ œœ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œœ œœ ˙ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ˙
B b Cl. "B"
œ œ œ œ œ œ œœ J

& œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
B. Cl.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ ˙
& ∑ Œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ J ‰
S. Sx.
J
3

œ
3 3

# œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ ˙
A. Sx. & ∑ Œ J ‰ œ J ‰
3
3 3

˙˙ b œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ ˙˙
∑ Œ œœ b œœ œœ œ œœ œœ
‰ œœ b œœ œœ œœ œœ J ‰ œ
T. Sx. & J
3 3 3

#
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
B. Sx.

œ œ bœ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ.. œœ œ œœ œ œ œ œœ œ
? bb ∑ ∑ ‰ œ ˙ ‰ œJ ‰ J
Bsn. J 3
3 3

œ œ œœ œ œœ œ œ ‰ œj
124

&b ∑ ∑ ‰ ‰
3 3

j œœ œ j œœ œ œ œœ œ
3

œ œ œ bœ ˙ œ œ œ œ œ..
Hn. "A"

œ œ œœ œ œœ œ œ ‰ œj
124

&b ∑ ∑ ‰ ‰
3 3

j œœ œ j œœ œ œ œœ œ
3

œ œ œ bœ ˙ œ œ œ œ œ..
Hn. "B"

˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ ˙
B b Tpt. "A" & ∑ Œ œ œ œ œ œ
J ‰ œ œ œ œ œ J ‰
3 3 3

j j 3

˙˙ b œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œ œœ ˙˙
3 3

B b Tpt. "B" & ∑ Œ œœ b œœ œœ œ œœ œœ ‰ œœ b œœ œœ œœ œ
œœ

œ j
3

˙ œ œ œ œ œ ˙ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ ˙
3 3

& ∑ Œ œ œœ œœ ˙ b œ œœ œ œ œ œ œ œ
œ
œ ‰
œ œ œœ œœ ˙ œ œ œ œœ œ œ ‰ œ œ œ ˙
Flghn.
œ œ œ œ J

? bb œ œ œ bœ ˙ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ.. œœ œ œœ œ œ œ œœ œ
Tbn. "A" ∑ ∑ ‰ J ‰ œJ ‰ J
3 3
3

? b œ œ œ bœ ˙ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ.. œœ œ œœ œ œ œ œœ œ
‰ œJ ‰ J
124

T. Tbn. "B" b ∑ ∑ ‰ J 3 3
3

? bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Euph.
œ

? bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Tuba
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

? bb œ . œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œœœ œœœ œ. œœ œ œ œ œ œ
œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ
124

Timp. œ. œ œœœ

124

ã œ œ ˙ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Cym.
J J J J J J J J J J J J J J J J J

gong ã ˙ Œ œ ˙ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

124

S.Dr. ã x x x xx x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x xxxxxxx x xxxx x x x x xx x x x x xx x x x x x x x xx xx x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x xx x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx xx

Bbo ã œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
13

bœ œ œ ˙
b
œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙
J J J
135

Picc. &b ‰
3
‰ ‰
3 3

œœ œœ
b b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ
œ
˙˙ œœ œœ œœ œœ
œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ ˙˙
Fl. &b J ‰ J ‰ J ‰
3 3
3

b bœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ
3 3

Ob. &b J ‰ œ œ œ
J
‰ œ œ œ ˙ œ
J
‰ œ œ œ ˙
3

# bœ œ j j
3

œ œ œœ œ œ œ ‰ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰
3 3

E b Cl. & J œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙
œœ œœ
b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ
œ
˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œ œœ ˙˙
B b Cl. "A" & J ‰ J ‰ J ‰ œ
3 3
3

bœ œœ j j
3

œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ ˙˙ œ œ œœ œ œ œ
3 3

& bœ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ˙ œ ‰ œ œ œ ˙˙
B b Cl. "B"
œœ J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
B. Cl.
bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
bœ œ œ ˙
œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3

& J ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ˙ œ ‰ œ œ œ ˙
S. Sx.
J J

3

œ œ ˙
# œ œœ œ œ œ
J
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙
A. Sx. & ‰ J ‰ J ‰
3

œœ
3 3

œœ b œœ ˙˙ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ
œ
œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ ˙˙
T. Sx. & J ‰ J ‰ J ‰
3 3
3

#
& œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
B. Sx.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.. œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
? bb b œ J ‰ œœ œ œ ‰ J œ J ‰ J ‰
Bsn.
3
3

135
j j j œ œ œœ œ j
& b bœ œ ‰ ‰ ‰ œ œ œ œ ‰
3 3

Hn. "A" œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.. œ œ œ œ œ œ

135
j j j œ œ œœ œ j
& b bœ œ ‰ ‰ ‰ œ œ œ œ ‰
3 3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.. œ œ œ œ œ œ
Hn. "B"
œœ œ œ œ

bœ œ œ ˙
œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3

& J ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ˙ œ ‰ œ œ œ ˙
B b Tpt. "A"
J J
3

œœ œœ j 3
j j
b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œ œœ ˙˙ œœ œœ œœ ‰ ‰
3

œœ b œœ œœ
3

B b Tpt. "B" & œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ ˙˙

b œœ œœ j j
3

œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ ˙˙ œ œ œœ œ œ œ
3 3

& bœ œ œ œ ‰ œ œ œ œœ œ œ ‰ œ œ œ ˙ œ ‰ œ œ œ ˙˙
Flghn.
œœ J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.. œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
? bb b œ J ‰ œœ œ œ ‰ J œ
J ‰ J ‰
Tbn. "A"
3
3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.. œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
? b bœ J œœ œ œ J œ
135

T. Tbn. "B" b ‰ ‰ J ‰ J ‰
3
3

Euph.
? bb œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

? bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Tuba
bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

? bb œ . œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ
135

Timp.

135

ã œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Cym.
J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

gong ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

135

S.Dr. ã x x x xx xxx x x xx x xx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxx xx xxxx xx xxx x xx xx xx x x xxxx x xxx xxx xxx xx xxx x xxxxxxx x xxxx

Bbo ã œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
14

œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ b˙ œ œ œ œ
b œ œ œ œ bœ œ œ œ J J J‰ J ‰
J ‰
145

Picc. &b J ‰ ‰ ‰
3 3 3

Í
3 3 3
3

b œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ ˙˙ ˙˙ œœ œ œ œ b b ˙˙ œœ b œœ œœ œœ
Fl. & b œJ ‰ J J ‰ J ‰ J‰œœœ J ‰
Í
3
3 3
3 3 3 3

b j œ ‰ œ œ œ
& b œj ‰ œ ‰ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ ‰ œ œ œ b˙
3 3

œ œ ‰ œ œ ‰
3

œ œ œ
3

Ob. œ œ œ bœ œ œ œ J J J J
3 3 Í 3

# j ‰ j j j j
œ ‰ œ œ œ
3

œ ‰ œ bœ œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ ˙ ˙ œ ‰ œ œ œ b˙
3

œ œ œ œ œ œ
3 3

& œ œ
3

œ œ œ
3
E b Cl.
œ œ œ œ bœ œ œ œ J
Í
b œœ œœ œœ
3

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ ˙˙ ˙˙ œœ œ œ œ b b ˙˙ œœ
œœ ‰ œœ œœ œœ œ œ œ
B b Cl. "A" & J J ‰ J ‰ J ‰ J‰ J ‰
Í
3
3 3
3 3 3 3

j j j
œœ ‰ b œœ œœ œœ
3

j ˙ ˙ œ ‰ œ œ œ b˙
3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3

œ œ ‰ œ œ ‰
3

œœ ‰ œœ ‰ œœ b œœ œœ œ œ œ œ œ œ
3

B b Cl. "B" & œ œ œ b œœ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œœœ b˙
œ œ œ œ J J
Í 3

& j j‰ 3 j‰
œ œ œ œ
3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b˙ œ œ œ
B. Cl.
œ œ bœ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Í
j œ ‰ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ ‰ œ œ œ b˙ œ ‰ œ œ œ
3 3

œ œ œ œ
3

œ ‰ ‰ œ œ œ ‰
3

S. Sx. & œ œ œ bœ œ œ œ J J J J J
Í
3
3 3

# œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ b ˙˙ œœ œœ œœ œœ
bœ œ œ œ
A. Sx. & œJ ‰ œ œ œ J ‰ J ‰ J ‰ J‰ J ‰
Í
3 3 3
3 3 3
3

œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ ˙˙ ˙˙ œœ œ œ œ b b ˙˙ œœ b œœ œœ œœ
& ‰ œœ œœ œœ J J ‰ J ‰ J‰œœœ J ‰
T. Sx.
J
Í
3
3 3
3 3 3 3

# j j‰ 3
œ œ œ œ j‰ œ œ œ
3

B. Sx. & œ œ œ œ bœ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b˙ œ
Í
œœ œ œ œ œ œ . œœ œ œœ œ œ œœ œ œœ œ œ œœ œ œœ
? bb œ œ ‰ J œ œ ‰.. RÔ ‰.. RÔ ‰.. RÔ œ œ œ ‰ œ œ œ b b ˙˙ œœ ‰ b n œœ œœ œœ
Bsn.
3 J J 3 J
Í 3

j j œœ œ rK j
‰.. œœ œ œ ‰.. œœ œ ‰..
145

&b œœ œ ‰ j‰ œœ ‰ n œ œ œ
3 3

œ œ œ œ œœ œ œœ œ œœ
3

œ œœ œ . ÔR ÔR œ œ œ œ œ œ œ b ˙˙ œ œ œ
Hn. "A"

Í
j rK
‰.. œœ œ œœ œ œ ‰.. œœ œ ‰.. j‰
145

&b œœ ‰ j‰
3

œ œ œ œ j œœ œ œœ œ œœ
3 3
Hn. "B"
œ œ œœ œ . ÔR ÔR œ œ œ œ œ œ œ b b ˙˙ œœ b n œœ œœ œœ
Í
j œ ‰ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ ‰ œ œ œ b ˙˙ œœ ‰ œœ œœ œœ
3 3

œ œ œ œ
3

œ ‰ ‰ œ œ œ ‰
3

B b Tpt. "A" & œ œ œ bœ œ œ œ J J J J J
3 3 Í 3

j j j j 3
j
j ˙˙ ˙˙ œœ ‰ œ œ œ b b ˙˙ œœ ‰ b œœ œœ œœ
3

œœ ‰ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ ‰ œœ ‰
3 3

œœ b œœ œœ b œœ œœ œœ
3

& œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3
B b Tpt. "B"
œœ œœ œœ œœœ
Í 3

j j j j
3

j ˙ ˙ œ ‰ œ œ œ b˙
3

œœ ‰ œ b œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ b œ œœ œœ
œ
3 3

œ œ ‰ œ œ ‰
3

œœ ‰ œ œ œ œ ‰
3

& œ œ œ b œœ œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œœœ b˙ œ
œ œ œ œ J
Flghn.

Í
œœ œ œœ œ œ œœ œ
3

œœ œ œ œ œ œœ œ . œœ œ œœ œ œœ
? bb œ œ ‰ J J ‰.. ÔR ‰.. ÔR
œ
‰.. ÔR œ œ œ ‰ œ œ œ b ˙˙ œœ
J ‰
n œœ œœ œœ
Tbn. "A"
3
J 3
Í
3

œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œœ œ œœ œ œ œœ œ œœ
? b œ œ œœ œ . ‰.. œœ œ œœ œ œ ‰.. œœ œ ‰.. RÔ œ œ œ ‰ œ œ œ b b ˙˙ œœ ‰ b œœ œœ œœ
145

b ‰ œ œ œ œ œœ œ œ J œœœ J
T. Tbn. "B"
J J ÔR ÔR
3 3 Í 3

? bb œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b ˙˙ œœ b œœ œœ œœ
Euph.
J J‰ J ‰
Í
3
3

? bb œ j j‰ 3 j‰ œ œ œ
œ œ œ œ
3

Tuba
œ œ œ bœ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b˙ œ
Í
bœ œ œœœ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ œ œ œ œ œ œ œ œæ œ œ œæ œ
? bb œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œæ . œ . œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ
145 3

Timp. œ. œ œœœ æ
Í
145

ã œ œ œ œ œ ‰ X ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ‰Œ Œ 2 X
Cym.
J J J æ J J J J J J J J J J J J æ

gong ã ∑ ∑ ∑ Œ œ ˙ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ˙

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x.
145

ã x xxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x ‰ Œ x xxxx x x x xxxxxx
S.Dr.
æ J æ æ

ã œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ‰Œ ˙ œ œ œ œ œ
Bbo
J æ J æ
Í 3
15

˙ ˙ œ œ
b œ
J J J
157

Picc. &b ‰ ‰ ‰ Œ
ƒ Ï
˙ ˙ œ œ œœ
Fl. & bb ˙ ˙ œ
J ‰ œ
J ‰ J ‰ Œ
ƒ Ï
b ˙ ˙ œ œ œ
Ob. &b J ‰ J ‰ J ‰ Œ
ƒ Ï
# ˙ ˙ œ œ œ
E b Cl. & J ‰ J ‰ J ‰ Œ
ƒ Ï
˙ ˙ œ œ œ
˙ ˙ œ œ œ
B b Cl. "A" & J ‰ J ‰ J ‰ Œ
ƒ Ï
˙˙ ˙˙ œœ œœ œœ
& ‰ ‰ ‰ Œ
B b Cl. "B"
J J J
ƒ Ï

& j ‰ j ‰ j ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ
B. Cl.

ƒ œ œ œ œ Ïœ
˙ ˙ œ œ œ
S. Sx. & J ‰ J ‰ J ‰ Œ
ƒ Ï
˙ ˙ œ œœ œ
# ˙ ˙ œ J œ
A. Sx. & J ‰ ‰ J ‰ Œ
ƒ Ï
˙ ˙ œ œ œ
˙ ˙ œ œ œ
T. Sx. & J ‰ J ‰ J ‰ Œ
ƒ Ï
# j j
& œ œ œ œ œ ‰ j ‰ œ ‰ Œ
B. Sx.
œ œ œ œ œ
ƒ Ï
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ Œ
Bsn. J J J
ƒ 3 3 3 3 Ï
157
j j j
& b œœ ‰ ‰ ‰ Œ
3 3 3 3

Hn. "A"
b œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
ƒ Ï
157

&b 3 3 3 3
j ‰ j ‰ j ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Hn. "B"
œ œ œ œ œ œ
ƒ Ï
˙˙ ˙˙ œœ œœ œœ
B b Tpt. "A" & J ‰ J ‰ J ‰ Œ
ƒ Ï
˙ ˙ œ ‰ œ ‰ œ ‰ Œ
B b Tpt. "B" & ˙ ˙ œ œ œ
J J J
ƒ Ï
j j j
3 3 3 3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ Œ
Flghn. & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ƒ Ï
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Tbn. "A"
? bb J ‰ J ‰ J ‰ Œ
3 3 3 3

ƒ Ï
œœ œœ œœ
? b œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ
157

T. Tbn. "B" b J ‰ J ‰ J ‰ Œ
ƒ 3 3 3 3
Ï
? bb œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ
J ‰ J ‰ œ ‰ Œ
J
Euph.

ƒ 3 3 3 3
Ï
? bb œ j ‰ j ‰ j ‰ Œ
Tuba
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ƒ Ï œ
? bb œ . j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
157

Timp. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ
ƒ Ï
œ.
157

ã ‰ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ Œ
Cym.
J J J J J
ƒ Ï

gong ã ˙ ˙ ˙ ∑
ƒ Ï
>x >x >x >x
157

ã x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ‰ Œ
S.Dr.
J
ƒ Ï

ã œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ
Bbo
J
ƒ Ï