AL-BAGI

Snare Drum (marxa mora) JUAN FCO. SANJUÁN RODRIGO

2 premi de composició Iv concurs vila de pego

ã 42 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx « x Œ x x xx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x≈x x x x x xx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxr xxxj x ‘
æ æ æ æ ‘ x xæx . ‘ xxxxxxxxxxx
p f Í
19

ã xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
. xxxxxxxxxx
. xxxxxxxxxxxx ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ xxxxxxxxxxxx ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
F p
37 2 2 2 2
ã‘ ‘ x xxxx>>x>x>x>x>x xxxxxxxxxxxx
. xxxxxxxxxxxxxx
. x xxxxxxxxxxx
. x x x
r
x . x xxxxxxxxxxx
. xxxxxxxxxxxxxx
. « x .xxxxxxxxxxx x .xxxxxxxxxxxxx « « «
æ
3 f
55

ã x .xxxxxxxxxxx x x x . xxxxxxxxxxxx
. x≈xxxxx x . xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Œ xx xx x x xxx x x x ‘ ‘ x x x x x xæx x x x x x x x x x x x x ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
p
73

ã ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

91

ã ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
æ
π
109 2 2 2
ã « x Œ x x x x x x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxx x ≈x x x x x x x x x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxx x x
r
x x x
j
x ‘ ‘ xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx « «
æ æ æ æ
f Í Í P f
127 2 2 2 2 2 2
ã xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx « « « x x x x x x x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxx « « « x xxxxxxx x xxxx

145 2
ã xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xæx . xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx « xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x ‰ Œ x x x x x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx >xxxxx>xxxx>xxxx>xxx x ‰ Œ
J æ æ J
ƒ Ï

Related Interests