AL-BAGI

(marxa mora)
JUAN FCO. SANJUÁN RODRIGO

Horn in F "B"
premi de composició Iv concurs vila de pego
4 > > >> > > > >>
2 j ‰ œj œ ‰ œj œ j
&b 4 Œ ‰
œ œ œ bœ œ œ œ œ ˙ œ œ bœ œ œ œ œ bœ ‰ œ œ œ œ ˙
j ‰ œ œ bœ œ ‰b œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ œ b œ œj ‰ Œ
3 3 3

f Í Í
11 3
j 2 j‰ 3
œ œ œ œ œ œ b œ œ œ b œ œ œ œ b œ œ œ œœ
3

˙ œ bœ œ œ ˙ n œ œ œ œ œ b œ œ . œœ œ
19 3

&b Œ œ œœœ ˙ Œ
3 3

œ œœ œ œœ ˙ œ œœœ
3 3

3 f
3
j‰ 3 b œ œ œ n œ ‰ œ > >3 > > 26
nœ œ œ œ b œ œ œ. nœ œ œ œ ‰ œ œ œ b˙ œ n œ œ œ b œ œ . œœ œ j ‰ b œ b œ œ œj ‰ Œ ‰ œj œ œ ˙
48 3 3

& b b˙ J œ œœœ œ J œ œ. œ œ œ
3

nœ œ bœ œ
3

j œ. bœ œ œ œ œ œ œ œ œ j
‰ œ œ œbœ œ ‰ Œ ‰ œj œ œ ˙ œ œ œbœ œ œ ˙ ‰ b œj œ œ ˙ œ b œ œ œ œ œ œ œœ œ œ bœœ œ
89

& b œ œ œ œ œbœ ˙ œ œœœœœ œ ˙
3
3 3 3

j 3 > > >> > > > >> j j j j 2
& b œbœ œ œ œ œ œ œ œ j‰ j
106

Œ ‰ j ‰
œ œbœ œ œ œ œ bœ ‰ œ œœ œ ˙ b
œ œ b œ œ b œ œ œœ b œœ œœ œœ œœ ˙˙
œ œœ ‰ Œ
œ œ œ bœ œ œœœ ˙
3 3

3
π f Í Í P f

j 3 j 3 j 3
œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œj ‰ œ œ œ œ œ œ œ .. œ œ œ œ œ œ œ
126 3

& b ‰ œj œ œ b œ ˙ œ œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ .. œ œ œ ‰ œ œœœ
bœ œ
œ ‰ œœœ œ
3

œ œ œ

j j 3 rK
‰ .. œ œ œ œ œ œ œ ‰ .. œ œ œ œ œ œ œ ‰ .. œ œ œ œ œ j‰
144

b ‰
& œ œ œ œœ œ œ ‰ œ œœœ j j‰ œœ b n œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ œj ‰
3 3

œœ œ . RÔ RÔ œ œ œ œ b b ˙˙
3 3 3 3

œ œ
Í ƒ Ï
160

& b œj ‰ Œ