Topik  Pemasaran

9
HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:
1. Membincangkan strategi dan konsep pemasaran;
2. Mengenal pasti komponen campuran pemasaran 4P;
3. Menghuraikan kepentingan penetapan harga produk; dan
4. Mengkaji kaedah dan kelebihan promosi.

 PENGENALAN
Peranan pemasaran dalam meningkatkan daya saing dan kelangsungan hayat
organisasi dalam pasaran semakin disedari oleh kebanyakan organisasi.
Penghasilan proses pengurusan pemasaran yang efektif bukan sahaja
memerlukan pemahaman dan penghayatan organisasi terhadap konsep
pemasaran tetapi juga meliputi kefahaman organisasi terhadap perkembangan
konsep pemasaran dan elemen serta skop pengurusan pemasaran.

Menurut perspektif pemasaran, pasaran boleh dibahagikan kepada pasaran
industri dan pengguna akhir. Pasaran pengguna akhir terdiri daripada individu
dalam masyarakat, seperti kita, yang membeli produk bagi kegunaan sendiri
atau keluarga. Manakala pasaran industri pula terdiri daripada organisasi dan
firma. Terdapat pelbagai jenis firma sama ada kecil atau besar, awam atau
swasta, berorientasikan keuntungan ataupun bukan. Pasaran industri membeli
produk sebagai input dalam produk mereka atau untuk membantu proses
pengeluaran produk atau untuk dijual semula. Pasaran industri dan pengguna
akhir perlu dibezakan untuk membentuk pendekatan pemasaran yang
bersesuaian bagi setiap pasaran. Walaupun begitu, adakalanya kedua-dua
pasaran tersebut bertindan yang mana produk atau perkhidmatan yang sama
digunakan oleh kedua-dua pasaran industri dan pengguna akhir.

TOPIK 9 PEMASARAN  181

(a) Maksud Pemasaran
Pemasaran merupakan satu proses sosial dan pengurusan di mana
individu atau kumpulan memenuhi keperluan dan kehendak mereka
melalui penghasilan dan penukaran produk atau nilai di kalangan mereka.
Pemasaran bukan hanya berkisar tentang jualan, tetapi ia juga melibatkan
urusan-urusan sebelum jualan seperti kajian, pembangunan produk, kualiti
produk, perletakan harga, pengagihan produk, pembungkusan, urusan
selepas jualan dan sebagainya. Keputusan-keputusan ini adalah berkaitan
dengan aspek-aspek pemasaran yang akan kita bincangkan dengan lebih
lanjut.

Menurut Philip Kotler (2000), pemasaran merupakan aktiviti manusia
dalam memenuhi keperluan dan kehendak mereka melalui proses
pertukaran.

Begitu juga merujuk kepada takrifan pemasaran oleh American Marketing
Association (AMA):

Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating,
communicating, delivering, and exchanging offerings that have value
for customers, clients, partners, and society at large.

(Approved October 2007)

„Pemasaran merupakan satu proses perancangan dan pelaksanaan ke
atas harga, promosi dan pengedaran terhadap barangan atau
perkhidmatan supaya proses pertukaran dapat dilakukan yang mana
akan memenuhi kepuasan individu dan mencapai objektif organisasi.‰
(Diluluskan Oktober 2007)

Oleh yang demikian, secara ringkasnya, pemasaran adalah proses
perancangan dan pelaksanaan keseluruhan aktiviti dalam pengagihan
barangan dan perkhidmatan daripada pengeluar untuk memenuhi
keperluan dan kepuasan pengguna.

(b) Tujuan Pemasaran
Seseorang pengeluar perlu memasarkan produk keluarannya supaya
produk tersebut dibeli, dikenali, memenuhi kepuasan pengguna dan
disamping itu untuk mendapat keuntungan. Rajah 9.1 menunjukkan
tujuan-tujuan pemasaran dilakukan.

ia perlu merancang dan melaksana strategi pemasaran yang meliputi beberapa faktor penting iaitu produk. serta sumber alam semula jadi. pengurusan pemasaran adalah merupakan suatu proses pengurusan (perancangan.1 STRATEGI PEMASARAN Strategi pemasaran adalah merupakan aktiviti yang menyeluruh yang dijalankan oleh pengeluar bagi memenuhi kehendak pengguna/pembeli. . Pengurusan terdiri daripada pengarahan dan pengawalan sebuah kumpulan yang terdiri daripada satu atau lebih orang atau entiti untuk tujuan menyelaraskan dan mengharmonikan kumpulan tersebut untuk mencapai sesuatu matlamat. kewangan. Pengurusan juga boleh merujuk kepada seorang atau sekumpulan orang yang menjalankan fungsi pengurusan. setiap pengeluar juga harus memahami konsep-konsep asas yang sentiasa berkait antara satu sama lain iaitu keperluan. dan teknologi. 9. Ia sering merangkumi penggunaan sumber-sumber manusia. kehendak. Merujuk kepada takrifan yang telah dibincangkan di atas. tawaran dan urus niaga. Sebelum pengeluar memasarkan produk keluarannya. namun kedua-duanya dilaksanakan secara serentak.182  TOPIK 9 PEMASARAN Rajah 9.1.1 Pengurusan Pemasaran Pengurusan dan pemasaran merupakan dua disiplin yang berbeza. iaitu produk. tempat dan promosi yang dikenali sebagai „4P‰. pengawalan dan pelaksanaan) terhadap strategi pemasaran. harga.1: Tujuan-tujuan pemasaran 9. harga. pengedaran dan promosi menerusi urus niaga yang dapat memaksimumkan kepuasan pengguna. Dalam membuat perancangan strategi pemasaran.

pertukaran dan urus niaga. tempat tinggal dan pakaian. ia merupakan sebahagian dari asas kejadian manusia. kita akan berkehendak kepada pelbagai jenis produk yang ditawarkan di pasaran. Oleh itu. Manusia mempunyai kehendak yang hampir tidak terhingga tetapi mempunyai sumber yang terbatas. Kehendak merupakan keperluan yang diterjemahkan dalam bentuk produk atau perkhidmatan. seseorang yang lapar mungkin inginkan nasi. Situasi ini ditunjukkan menerusi permintaan. Jelas sekali personaliti individu tersebut memainkan peranan di dalam membentuk kehendak seseorang. kehendak pula merupakan keperluan manusia yang dibentuk oleh budaya sekeliling serta personaliti individu. laksa atau roti canai. Keperluan individu adalah seperti ilmu pengetahuan dan pencapaian hasrat diri seperti kemajuan dan juga kejayaan diri. Contohnya. Oleh itu. Keperluan-keperluan ini bukan dicipta oleh pengeluar. Sebagai contoh. (c) Permintaan Apabila kita mempunyai kemampuan dari sudut sumber kewangan atau kuasa beli. Sebaliknya seorang kerani jualan tidak memerlukan penonjolan diri dalam urusan kerjanya dan tidak memerlukan kereta yang mahal dan mewah. (b) Kehendak Jika keperluan merujuk kepada usaha memenuhi keperluan paling asas.2 Konsep Asas Pemasaran Secara ringkasnya terdapat lima konsep asas pemasaran yang perlu dipenuhi iaitu keperluan. seorang eksekutif jualan semestinya memerlukan kereta yang besar dan mewah yang boleh menunjukkan dia sebagai seorang pegawai yang berjaya dihadapan pelanggannya.1. Keperluan sosial pula seperti kasih saying. . TOPIK 9 PEMASARAN  183 9. permintaan. mereka perlu memilih produk atau perkhidmatan yang memberi nilai paling maksimum bagi setiap ringgit yang dibelanjakan. apabila seseorang mempunyai kehendak serta kemampuan untuk membeli. kehendak. kehendak akan bertukar menjadi permintaan. Keperluan manusia ini penting kepada pengeluar kerana ia dapat membantu mereka dalam mengenal pasti produk yang perlu ditawarkan dan diperlukan oleh pengguna. (a) Keperluan Keperluan merupakan asas kepada kehidupan manusia dan ini meliputi keperluan fizikal seperti makanan.

(iv) Satu pihak mempunyai hak untuk menerima atau menolak tawaran dari pihak yang satu lagi. (ii) Satu pihak mesti mempunyai sesuatu yang bernilai kepada pihak yang satu lagi. Ini bermakna. terdapat tiga syarat iaitu: (i) Dua pihak mesti mempunyai barangan yang berbeza. (iii) Satu pihak berkemampuan untuk berkomunikasi dan membuat penghantaran. Urus niaga yang dimaksudkan oleh konsep pemasaran ialah proses pertukaran tawaran yang berupaya memaksimumkan kepuasan pengguna atau memenuhi objektif pengguna organisasi. Urusniaga merupakan elemen utama di dalam pemasaran dan ianya melibatkan lima keadaan: (i) Terdapat sekurang-kurangnya dua pihak. dan (iii) Pihak-pihak yang terlibat bersetuju untuk berurusan antara satu sama lain dan mempunyai kebebasan untuk menerima atau menolak tawaran masing-masing. dan (v) Kedua-dua pihak mempunyai keyakinan dan kepercayaan antara satu dengan lain.184  TOPIK 9 PEMASARAN (d) Pertukaran Mungkin anda telah biasa dengan perkataan ini. Untuk membolehkan pertukaran berlaku. Pertukaran di dalam pemasaran membawa maksud pertukaran nilai antara dua belah pihak. . semua langkah yang terlibat dalam proses pengurusan pemasaran perlu memfokuskan kepada usaha memaksimumkan kepuasan dan memenuhi objektif pengguna. daripada seorang pemasar kepada seorang pelanggan. (ii) Dua pihak mesti terlibat dan setiap pihak mempunyai barangan yang bernilai untuk ditukarkan. tetapi di sini anda akan mengetahuinya dengan lebih mendalam lagi. (e) Urus Niaga Urus niaga merujuk kepada proses pertukaran tawaran oleh pengeluar kepada pengguna.

Rajah 9. Apabila pengeluar ingin memasarkan produk. Apakah yang anda faham tentang penawaran dan permintaan dalam pemasaran? 2. pengeluar boleh melakukan aktiviti-aktiviti pemasaran untuk mempengaruhi permintaan terhadap produknya. 9. Empat komponen utama dalam campuran pemasaran yang dikenali sebagai Â4PÊ merangkumi Product. sejauhmanakah penawaran dan permintaan saling bergantung. harga. Price.2 menerangkan faktor-faktor yang menyumbang kepada campuran pemasaran yang berjaya. tempat dan promosi.1 1.2 CAMPURAN PEMASARAN (MARKETING MIX – 4P) Campuran pemasaran (marketing mix) merujuk kepada penawaran yang melambangkan strategi dan taktik pengeluar untuk mempengaruhi urus niaga. Pada pandangan anda.2: Faktor-faktor campuran pemasaran . Rajah 9. Dengan menggunakan elemen-elemen di dalam campuran pemasaran. mereka perlu mengenal pasti dan melaksanakan campuran pemasaran yang berjaya. TOPIK 9 PEMASARAN  185 AKTIVITI 9. Place dan Promotion iaitu produk.

dan bagaimana anda boleh belajar dan membuat perbezaan? . setiap komponen tersebut perlu memenuhi syarat-syarat dengan menjawab beberapa persoalan berikut: (a) Produk (i) Apa yang pelanggan mahu dari produk ini? (ii) Apakah ciri-ciri produk yang boleh memenuhi keperluan? (iii) Bagaimana dan di mana pelanggan akan menggunakannya? (iv) Bagaimanakah rupa produk tersebut? (v) Apakah warna dan saiz yang sesuai? (vi) Apakah nama produk yang akan dipanggil? (vii) Bagaimana ia boleh dijenamakan? (viii) Bagaimana ia berbeza berbanding dengan produk lain? (b) Harga (i) Berapakah harga produk atau perkhidmatan tersebut kepada pengguna? (ii) Adakah diwujudkan titik harga bagi produk atau perkhidmatan di kawasan tersebut? (iii) Adakah pelanggan sensitif dengan harga yang ditawarkan? (iv) Bagaimanakah diskaun harus ditawarkan kepada pelanggan perdagangan? (v) Bagaimana harga produk tersebut berbanding dengan produk lain? (c) Tempat (i) Di mana pengguna boleh mendapatkan produk atau perkhidmatan anda? (ii) Jenis kedai yang bagaimanakah produk tersebut dipasarkan? (iii) Bagaimana anda boleh mengakses saluran pengedaran dengan betul? (iv) Adakah anda perlu menggunakan tenaga jualan? (v) Apa yang pesaing lakukan.186  TOPIK 9 PEMASARAN Untuk mewujudkan campuran pemasaran yang betul.

Contohnya jika seseorang memerlukan sebuah kereta untuk pengangkutan ke tempat kerja dan membeli sebuah kereta Honda Jazz Hybrid. Dengan pembelian produk yang memenuhi tahap ini. sistem audio yang canggih. tahap produk sebenar dan tahap produk tambahan. warna yang menarik atau harganya yang berpatutan berbanding jenama kereta mewah yang lain. atau radio. aksesori penghawa dingin. nama. TOPIK 9 PEMASARAN  187 (d) Promosi (i) Di mana dan bagaimana untuk menyampaikan mesej keluaran produk anda kepada pengguna? (ii) Adakah anda akan mencapai pengguna dengan pengiklanan dalam akhbar. (b) Produk Sebenar Produk sebenar merupakan faedah-faedah tambahan yang ditawarkan bersama produk. (a) Produk Teras Merupakan tahap yang paling asas bagi menyelesaikan masalah utama iaitu apakah produk yang hendak dibeli oleh pengguna. rekabentuk. Dengan pembelian kereta tersebut. penjenamaan dan pembungkusan serta ciri-ciri lain yang berkaitan dengan produk. atau di TV. beliau telah memenuhi sepenuhnya keperluan beliau ke tempat kerja. . Ia dihasilkan apabila pengeluar telah menetapkan beberapa ciri-ciri seperti tahap kualiti.1 Tahap Produk Tahap produk dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu tahap produk teras.2. Contohnya kereta Honda Jazz Hybrid telah termasuk ciri-ciri seperti sistem hybrid terkini. kusyen kulit. bermaksud pengguna telah memenuhi keperluan utama terhadap produk tersebut. atau di papan tanda? (iii) Bilakah masa yang terbaik untuk mempromosikan produk tersebut? (iv) Bagaimana pesaing anda melakukan promosi mereka? (v) Dan bagaimana anda boleh mempengaruhi pengguna untuk menerima produk anda? 9.

Setiap jenis produk tersebut pula mempunyai klasifikasi yang tersendiri. (i) Produk Asasi Produk yang dibeli secara berulang kali. Di antara ciri-ciri produk keperluan asas adalah ia berharga murah dan contoh produk keperluan asas adalah seperti sabun. produk gerak hati dan produk kecemasan.3. Contohnya Honda menawarkan kadar ansuran yang lebih rendah. Produk pengguna termasuklah produk keperluan asas. jaminan dan lain-lain lagi. Setiap jenis produk tersebut berbeza dari segi cara pengguna membelinya yang mana menyebabkan ia berbeza pula dari segi cara pengeluar memasarkannnya (a) Produk Keperluan Asas Produk keperluan asas ini adalah produk atau perkhidmatan yang kerap dibeli oleh pengguna.3 JENIS DAN KLASIFIKASI PRODUK Terdapat dua jenis produk iaitu produk pengguna dan produk industri. khidmat selepas jualan. servis percuma selama setahun dan sebagainya. . kredit. keluarga dan keperluan rumah. Produk mudah beli dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu produk asasi. suratkhabar. makanan segera dan ubat gigi. gula-gula. kemudian klasifikasikan apakah produk sebenar dan produk tambahan yang perlu ada pada produk tersebut dengan terperinci. produk membeli belah dan produk istimewa.188  TOPIK 9 PEMASARAN (c) Produk Tambahan Produk tambahan pula merujuk kepada faedah-faedah tambahan yang ditawarkan bersama-sama produk bagi mewujudkan perbezaan dengan produk-produk dari syarikat-syarikat pesaingnya seperti khidmat penghantaran. Ia dibeli secara serta merta dan usaha perbandingan di dalam pembelian adalah minimum. Contoh: kicap. AKTIVITI 9. ubat gigi atau makanan ringan. 9.2 Fikirkan satu produk mewah yang anda minati.1 Produk Pengguna Produk pengguna adalah produk atau perkhidmatan khusus untuk kegunaan pengguna itu sendiri. 9.

.1. Pengguna sangat setia kepada jenama yang tertentu dan sanggup membayar pada harga yang tinggi. Produk ini biasanya jarang dibeli. Contoh produk membeli belah adalah pakaian. (c) Produk Istimewa Produk istimewa ialah produk yang mempunyai ciri-ciri tersendiri dan istimewa kepada pengguna. (iii) Produk Kecemasan Produk dibeli apabila terdapat keperluan yang terdesak. Contoh: coklat. TOPIK 9 PEMASARAN  189 (ii) Produk Gerakhati Produk yang dibeli dengan perancangan atau usaha yang amat sedikit. membeli ubat apabila demam. jenama spesifik. Ia dibeli secara spontan dan secara cepat apabila terpandang produk tersebut. Secara ringkas kategori produk pengguna boleh dirujuk pada Jadual 9. TV dan kereta. bateri dan majalah. perabot. harga dan pilihan-pilihan yang ada sebelum membelinya. Contohnya. Pengguna selalunya tidak membandingkan produk istimewa sebaliknya melaburkan masa untuk mencari jurujual yang menjual produk yang dikehendaki. Produk ini biasanya diletakkan bersebelahan dengan kaunter pembayaran. harganya mahal dan memerlukan banyak masa dan usaha dalam mengumpulkan maklumat serta membuat perbandingan ketika membeli. (b) Produk Membeli Belah Produk membeli belah adalah produk yang mana pengguna akan terlebih dahulu mendapatkan maklumat lanjut mengenai ciri-ciri produk. Contohnya. peralatan fotografi yang berharga tinggi dan pakaian oleh pereka fesyen terkenal. alat solek kecantikan.

pejabat dan kelengkapan yang dipasang seperti . maka mesin rumput tersebut dikategorikan sebagai produk pengguna.3. mesin rumput tersebut adalah produk industri.190  TOPIK 9 PEMASARAN Jadual 9. premis Pengagihan atau cawangan terpilih Usaha Minimum Sederhana Maksimum/tinggi Membeli 9. ubat.1: Kategori Produk Pengguna Produk Keperluan Produk Membeli Produk Kategori Asas Belah Istimewa Disiplin Produk dibeli Produk dibeli Produk yang ada ciri- pengguna tanpa berasaskan ciri tersendiri. peruncit organisasi bukan kerajaan. sabun mandi Dingin. Ketuhar Gelombang Mikro Kos Murah Mahal (perbandingan Mahal secara relatif) Kekerapan Kerap Bermusim Jarang Pembelian Kaedah Banyak cara Terhad Terlalu sedikit. Penghawa khabar. Pemasangan terdiri daripada pembelian utama seperti bangunan kilang. unik banyak perbandingan dan berjenama pertimbangan kesesuaian ciri-ciri seperti harga. termasuklah pemasangan dan kelengkapan aksesori. Jika membeli mesin rumput untuk digunakan di dalam perniagaan landskapnya. Tiga kumpulan produk industri termasuklah produk pemasangan. perabot Komputer. bahan dan komponen serta bekalan dan perkhidmatan. Oleh itu. surat Pakaian.2 Produk Industri Produk industri adalah produk yang digunakan untuk kegunaan pengeluaran barangan atau perkhidmatan yang lain. pemborong. Pembeli produk industri biasanya terdiri daripada pengeluar. kualiti dan gaya Contoh Ubat gigi. (a) Produk Pemasangan Produk pemasangan adalah produk industri yang membantu di dalam pengeluaran atau operasi pembeli. perbezaan di antara produk pengguna dan produk industri adalah berdasarkan kepada tujuan pembeliannya. namun jika satu mesin rumput dibeli untuk kegunaan memesin rumput di persekitaran rumah.

drill. Produk ini tidak akan menjadi sebahagian daripada produk siap yang dikeluarkan oleh firma-firma tersebut. paku dan penyapu.2. dawai dan bahagian komponen seperti motor kecil dan tayar. (c) Bekalan dan Perkhidmatan Bekalan termasuklah bekalan operasi seperti minyak pelincir. Kelengkapan aksesori termasuklah kelengkapan dan peralatan kilang boleh alih seperti alatan tukang. simen. . sistem komputer dan lif. Bahan dan bahagian yang telah diproses terdiri daripada bahan-bahan komponen seperti besi. Perkhidmatan perniagaan termasuklah perkhidmatan penyelenggaraan dan pembaikan seperti cucian tingkap dan pembaikan komputer. Harga dan perkhidmatan adalah faktor pemasaran utama manakala penjenamaan dan pengiklanan adalah kurang penting. lori angkut dan kelengkapan pejabat seperti mesin faks dan meja. pengangkutan. TOPIK 9 PEMASARAN  191 generator. benang. Secara ringkas kategori produk industri boleh dirujuk pada Jadual 9. Produk pemasangan juga merupakan harta modal. Ia diperolehi dengan usaha atau perbandingan yang minimum. pengiklanan. kertas dan pensil serta item pembaikan dan penyelenggaraan seperti cat. kejuruteraan dan perundangan iaitu khidmat nasihat dan juru runding.bahan api. Bekalan adalah produk keperluan bagi industri kerana ia selalunya dibeli bagi melicinkan kerja-kerja pengurusan dan pengeluaran. (b) Bahan dan Komponen Bahan dan komponen termasuk bahan dan bahagian yang telah diproses. Kebanyakan bahan dan bahagian yang diproses dijual terus kepada pengguna industri.

kemahiran kejuruteraan. harga adalah jumlah kesemua nilai yang pengguna tukarkan bagi mendapatkan faedah atau menggunakan produk atau perkhidmatan.2: Kategori Produk Industri Produk Kategori Bahan dan Komponen Bekalan dan Perkhidmatan Pemasangan Disiplin Harta modal. sementara kesemua tiga yang lain merupakan kos. Harga juga adalah salah satu komponen yang paling fleksibel . pengiklanan Kos Mahal Bergantung kepada Rendah jenis dan kuantiti Kekerapan Jarang Kerap Kerap Pembelian Keputusan Memerlukan Sedikit pertimbangan Sedikit pertimbangan Pembelian pertimbangan dan memerlukan kecuali ada kontrak. harga.4 HARGA Di dalam teori ekonomi. Harga merupakan sejumlah wang yang dikenakan untuk sesuatu keluaran atau perkhidmatan yang diberikan. sebelum menjadi produk akhir. yang tinggi.192  TOPIK 9 PEMASARAN Jadual 9. kelengkapan pensil dan penyapu. Perkhidmatan: Penyelenggaraan. mesin. kertas. sedangkan nilai adalah ungkapan kuantitatif kekuatan barang untuk dapat memenuhi barang lain dalam pertukaran. Secara amnya. Contoh Bangunan. Faedah adalah suatu sifat barang yang lebih condong untuk memuaskan pengguna. Motor dan tayar Bekalan: bahan api. nilai dan faedah merupakan istilah yang saling berhubung kait antara satu sama lain. pejabat. 9. industri. Bahagian yang telah Produk guna habis dan Diproses dan diproses dan perkhidmatan yang dijual terus memerlukan diperlukan bagi perjalanan kepada pengguna pemasangan minor organisasi. Harga merupakan satu-satunya komponen campuran pemasaran yang mengeluarkan hasil. Akan tetapi sistem ekonomi kita bukan sistem barter. maka untuk mengadakan pertukaran atau untuk mengukur nilai suatu barang kita menggunakan wang dan istilah yang dipakai iaitu harga.

persaingan. Penentuan harga juga merupakan pembolehubah utama dalam teori peruntukan harga mikroekonomi. Faktor-faktor luaran pula terdiri daripada keadaan pasaran dan permintaan. kos dan pertimbangan organisasi. persaingan dan lain-lain faktor persekitaran. dan kualiti produk. strategi campuran pemasaran. . Kebiasaannya harga tinggi diletakkan. Faktor-faktor harga adalah kos pengilangan. TOPIK 9 PEMASARAN  193 dalam campuran pemasaran. Faktor dalaman terdiri daripada objektif pemasaran. pengeluar mesti menganalisis faktor-faktor dalaman dan luaran yang mempengaruhi keputusan. (a) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penentuan Harga Sebelum strategi penentuan harga dibentuk. keadaan pasaran. Antara objektif pengeluar adalah seperti berikut:  Untuk terus hidup Maksud objektif ini ialah untuk meneruskan perniagaan. Perletakkan harga yang rendah adalah untuk meningkatkan permintaan dan pada masa ini keuntungan bukan menjadi keutamaan. 9.  Memaksimumkan untung semasa Perletakan harga bagi tujuan memaksimumkan keuntungan semasa syarikat. tempat pasaran.  Kepimpinan syer pasaran Objektif pengeluar adalah untuk mendapatkan syer pasaran yang besar kerana percaya syer pasaran yang terbesar akan dapat mencapai kos yang paling minimum dan keuntungan yang paling maksima.4.1 Penentuan Harga Penentuan harga adalah proses menentukan apa yang bakal diterima oleh pengeluar atau syarikat sebagai pertukaran untuk produknya. (i) Faktor Dalaman  Objektif pemasaran Strategi yang dibentuk adalah berdasarkan objektif yang telah ditetapkan oleh sesebuah syarikat. kerana ianya mudah untuk diubah mengikut kesesuaian pasaran.

Kos sesebuah syarikat merupakan elemen yang sangat penting dalam strategi penentuan harga. penjualan dan pada masa yang sama menghasilkan pulangan yang setimpal dengan usaha dan risiko yang ditanggung. Keputusan berkenaan harga pula bergantung kepada tiga komponen lain iaitu keputusan mereka bentuk produk. . tempat dan promosi untuk menghasilkan program pemasaran yang konsisten dan berkesan.  Kos Syarikat perlu meletakkan harga yang akan meliputi kos pengeluaran. Contohnya ialah sewa dan gaji pekerja. (ii) Faktor Luaran  Tanggapan Pengguna terhadap Harga dan Nilai Penentuan harga yang berorentasikan pembeli melibatkan pemahaman tentang berapa banyak nilai yang pengguna letakkan ke atas faedah yang akan mereka perolehi dari produk dan kemudian menetapkan harga yang bersesuaian dengan nilai itu. kos bahan mentah yang diperlukan adalah berbeza mengikut peringkat pengeluaran. pengagihan. Contohnya. Harga mesti dipertimbangkan selari dengan komponen- komponen campuran pemasaran yang lain sebelum program pemasaran dapat ditetapkan. Kos tetap ialah kos yang tidak akan berubah walaupun berapa banyak jumlah pengeluaran atau jualan yang dibuat. Kos yang digunakan untuk menyelesaikan komponen tersebut akan secara langsung mempengaruhi perletakan harga. Strategi penentuan harga yang baik mesti mengenal pasti keperluan pengguna dan tanggapan mereka terhadap harga produk. Kos terbahagi kepada dua.194  TOPIK 9 PEMASARAN  Strategi Campuran Pemasaran Harga merupakan salah satu komponen di dalam campuran pemasaran. Kos berubah pula ialah kos yang akan berbeza pada peringkat pengeluaran yang berbeza. iaitu kos tetap dan kos berubah. Firma yang mempunyai kos yang terendah dapat menetapkan harga yang rendah dan akan menghasilkan jualan dan keuntungan yang lebih.

kos upah dan bahan mentah. pengeluar yang mempunyai strategi harga tinggi dan margin tinggi akan menggalakkan ramai pesaing memasuki pasaran. Apabila pengguna ingin membeli sesuatu produk. Contohnya mesin. Selain itu. Contohnya elektrik dan air. Kos berubah ă Kos yang akan berubah mengukut penghasilan kuantiti produk. sekiranya syarikat menaikkan harga. pengeluar mesti mengetahui kos pengeluaran iaitu merujuk kepada semua input yang digunakan untuk menghasilkan produk. lebih rendah permintaan. Kos tetap ă Kos yang tidak berubah walaupun bilangan keluaran produk meningkat atau menurun. Pengeluar juga perlu mengetahui tentang harga dan kualiti yang ditawarkan oleh pesaing. (b) Kaedah Penentuan Harga Penentuan Harga Berasaskan Kos Sebelum menentukan harga produk. perbandingan harga dan kualiti akan dinilai oleh pengguna sebelum membeli. TOPIK 9 PEMASARAN  195  Hubungan Harga dengan Permintaan Merupakan bilangan unit produk yang akan dibeli pada tempoh masa tertentu berbanding kadar harga yang berbeza. ia boleh bergantung pada pesaing dari pengeluar lain. harga dan permintaan mempunyai hubungan yang songsang. pengguna yang mempunyai belanjawan terhad akan kurang membeli kerana tiada kemampuan. Lebih tinggi harga. sewaan bangunan dan tanah.  Persaingan Harga dan tawaran pesaing dapat mempengaruhi keputusan penentuan harga produk. .  Faktor-faktor Luaran Lain  Keadaan ekonomi negara. dan  Sosioekonomi masyarakat setempat. Jika produk mempunyai permintaan yang tinggi.  Sekatan kerajaan. Dalam keadaan biasa. mereka akan mempertimbangkan produk tersebut dengan produk-produk pesaing. Oleh itu. Kos pengeluaran terbahagi kepada dua iaitu kos tetap dan kos berubah.

000. (ii) Menetapkan Margin Keuntungan Dalam penentuan harga ini.000. kaedah ini biasa digunakan.00 Harga Jualan = RM18.000 unit Margin keuntungan = 25% . Tambahan piawai ke atas kos produk akan dikenakan Contoh: Andaikan pengeluar kasut telah menetapkan margin keuntungan dan jangkaan jumlah jualan seperti berikut: Kos berubah = RM2.00 ă RM15.00 Keuntungan pengeluar atas satu unit ialah: RM18. pengeluar akan melihat kepada dua perkara penting dalam menentukan harga jualan sesuatu produk iaitu: (i) Menetapkan Harga Melebihi Kos Purata Bagi peniaga kecil.00 Kos tetap = RM100. kos jualan akan ditentukan dan sejumlah margin (peratusan) akan ditambah ke atas kos jualan dalam menetapkan harga.00 Jangkaan unit jualan = 10.00 seunit.196  TOPIK 9 PEMASARAN Oleh itu: Kos pengeluaran = Kos tetap + Kos Berubah Kos purata ialah kos seunit produk: Kos Pengeluaran Kos Purata = Unit Jualan Selepas mendapat nilaian kos purata.000. Contoh: Kos purata = RM15.00 = RM3.

000 Harga jualan sepatutnya adalah: 25 Harga = RM30. Kirakan harga dan keuntungan yang diperolehi oleh beliau.1 Seorang pereka bentuk ingin menghasilkan produk pembersih lantai. Spesifikasi dan keperluan lain untuk menyiapkan anggaran 1. Untuk menghasilkan produk tersebut dia telah menyewa bangunan RM2.000. dan (f) Margin keuntungan ialah 30%. (d) Kos pengangkutan ialah RM1. (e) Masa menyiapkan 1. 000 = = RM30.000 produk adalah dua bulan.50 100 Pengeluar akan mengenakan harga RM37. .50 kepada pengedar bagi setiap pasang kasut dan mendapat keuntungan RM7.00. SEMAK KENDIRI 9.50 = RM37.50 sepasang.3.00 +  RM30. (b) Pekerja seramai dua orang dengan upah RM600.00 + RM7.000.00 = RM30.00 10.000 unit produk adalah seperti berikut: (a) Kos bahan seperti di Jadual 9. 000 + RM100. TOPIK 9 PEMASARAN  197 Kos pengeluar bagi setiap setiap kasut adalah: Kos berubah + Kos Tetap Kos seunit = Unit Jualan RM200. (c) Kos air dan elektrik ialah RM300.500 sebulan dan membeli sebuah mesin berharga RM5.00.00 sebulan.

Suiz 1 2.50 8.50 2. Usahawan yang baru biasanya tidak mempunyai pengalaman yang lalu dan tanggapan mereka mengenai tempat perniagaan yang baik adalah berasaskan tindakan usahawan- usahawan yang sudah lama berniaga. perkhidmatan dan perkilangan.3: Keperluan Bahan untuk Seunit Produk Kos/Unit Jumlah Bahan Kuantiti RM RM 1.50 0.00 5.5 TEMPAT Tempat atau lokasi perniagaan yang dipilih oleh seseorang pengeluar bergantung kepada beberapa faktor iaitu: (a) Tanggapan Mengenai Lokasi yang Dianggap Baik dan Strategik Bagi usahawan yang sudah lama berniaga. Penyambung bateri 1 0. Motor 1 5.198  TOPIK 9 PEMASARAN Jadual 9.50 4. Penyuai soket 1 0.00 1. tanggapan ini dipengaruhi oleh pengalaman mereka yang lepas. . (b) Jenis Perniagaan atau Perusahaan Jenis perniagaan atau perusahaan yang akan dijalankan dapat dikumpulkan di bawah tiga kategori besar iaitu peruncitan.00 Jumlah 14.00 7.00 6.50 0. Wayar 250cm 1 1.50 0. Setiap jenis perniagaan ini memerlukan lokasi yang tertentu bagi mendapatkan langganan yang menggalakkan.50 0.50 5. Penyambung T 1 0. Bateri 9V 1 4.00 2.00 3.00 9. Blok penyambung 1 0. (c) Kemampuan Perbelanjaan Sewa Kemampuan dan kesanggupan membayar perbelanjaan sewa untuk lokasi yang dipilih mengandungi elemen risiko yang berkait dengan sejauh mana pelunjuran yang akan tercapai.00 4.

1 Proses Pemilihan Tempat Perniagaan Proses memilih tempat perniagaan boleh jadi mengambil masa yang singkat atau sebaliknya. Usahawan yang sudah lama berniaga biasanya mengambil masa yang singkat kerana mempunyai pengalaman memilih tempat perniagaan. Penentuan tempat perniagaan dibuat oleh ahli-ahli perancang bandar dan wilayah/kawasan. persatuan-persatuan pengguna dan agensi-agensi kerajaan ketika merancang penempatan kawasan-kawasan perniagaan dan perindustrian. ahli-ahli perancang bandar dan wilayah/kawasan ini akan mengambil kira pandangan dan kepentingan ahli-ahli perniagaan. Ada beberapa langkah yang boleh diikuti oleh para usahawan yang baru apabila memilih lokasi perniagaan. TOPIK 9 PEMASARAN  199 Pada dasarnya. dan (g) Faktor kos sewaan. Ketika membuat perbandingan. Maklumat-maklumat yang diperlukan ialah: (a) Taraf kawasan sama ada bandar raya.5. (e) Taraf dan gaya hidup penduduk. Kedua. meninjau kemungkinan yang wujud. 9. bandar atau pekan. (b) Prestasi perniagaan. Satu senarai kawasan yang difikirkan sesuai untuk perniagaan yang diusahakan perlu dibuat. kumpul maklumat mengenai kawasan-kawasan yang sudah dikenal pasti. Faktor-faktor tidak nyata ialah seperti prestasi kawasan yang berkenaan dan pembaziran atau penjimatan masa dalam urus niaga perniagaan. bandingkan kawasan-kawasan yang sudah disenaraikan. usahawan tidak mempunyai kuasa yang luas bagi menentukan tempat atau kawasan perniagaan. Ketiga. Usahawan hanya dapat memilih tempat atau tapak perniagaan selepas kawasan-kawasan perniagaan dan perindustrian dimajukan dan diwartakan. Sungguhpun demikian. pengilang-pengilang. (c) Kedudukan infrastruktur. . Faktor-faktor nyata adalah seperti harga atau kos sewa lot. (f) Rancangan pembangunan masa depan. kos penyelenggaraan perniagaan serta ramalan jumlah pengeluaran dan jualan. usahawan perlu mengambil kira faktor-faktor nyata dan tidak nyata. Pertama. (d) Kadar pembangunan.

2 Saluran Agihan Saluran pengagihan boleh berlaku dalam beberapa tahap.5. Ia dikatakan mempunyai satu tahap orang tengah sahaja. kita boleh lihat di sini di mana hubungan secara langsung berlaku di antara pengeluar dan pengguna. Kita menggunakan bilangan tahap orang tengah untuk menunjukkan aliran sesuatu saluran. (b) Saluran 2 Saluran dua adalah saluran-saluran pemasaran tidak langsung. pakaian. kita boleh lihat peruncit-peruncit kecil di kawasan rumah kita juga peruncit-peruncit besar terutama di bandar-bandar seperti pasaraya Giant. Produk jualan langsung contohnya seperti Amway dan CNI biasanya berada pada tahap ini.200  TOPIK 9 PEMASARAN Keempat. 9. mereka adalah sebahagian daripada setiap saluran. Rajah 9.3: Saluran agihan pengguna (a) Saluran 1 Saluran 1 biasa juga disebut sebagai saluran pemasaran langsung. Tidak ada orang tengah atau perantara digunakan. terdapat orang tengah iaitu peruncit. Tahap saluran pengagihan ini biasanya merujuk kepada jumlah orang tengah atau ahli saluran agihan yang terlibat menjalankan sebahagian kerja untuk membawa keluaran dan pemilikannya lebih hampir kepada pengguna akhir. Pada tahap ini pengeluar seperti pembuat radio. Memandangkan kedua- dua pengeluar dan pengguna akhir juga menjalankan beberapa tugas.3 menunjukkan tahap-tahap di dalam saluran agihan pengguna: Rajah 9. . buat keputusan menempatkan perniagaan selepas dinilai tiap-tiap kemungkinan yang dibentangkan. Keputusan yang dibuat mestilah sesuai dengan objektif perniagaan yang akan dijalankan.

4: Saluran agihan perniagaan Berdasarkan Rajah 9. atau ia boleh menggunakan wakil dan cawangannya untuk menjual melalui pengedar . Ia boleh menjual melalui wakil pengeluar atau cawangan jualannya sendiri kepada pelanggan industri. farmasi. ajen dan peruncit. Rajah 9. Pengeluar juga boleh menjual melalui wakil pengeluar atau cawangan jualannya sendiri kepada pelanggan industri. perkakasan rumah dan produk-produk lain. Pihak pemasar perniagaan boleh menggunakan tenaga jualannya sendiri untuk menjual secara langsung kepada pelanggan industri tersebut. di mana ajen berada di antara pemborong dan peruncit.4. Kita boleh lihat saluran ini digunakan dalam industri pembuatan roti. (c) Saluran 3 Saluran 3 mengandungi dua tahap orang tengah iaitu pemborong dan peruncit. TOPIK 9 PEMASARAN  201 alat-alat permainan dan sebagainya menjual keluaran mereka kepada peruncit dan seterusnya peruncit menjual terus kepada pengguna akhir.4 pula menunjukkan tahap-tahap di dalam saluran agihan perniagaan. Rajah 9. Saluran ini sering digunakan oleh pengeluar kecil produk makanan. kita boleh lihat saluran bagi produk industri atau produk untuk pemasaran perniagaan. Ada kalanya pengeluar perlu menjual kepada pengedar industri dan seterusnya pengedar ini akan menjual terus kepada pelanggan industri. Agen akan membeli daripada pemborong dan menjual kepada peruncit kecil yang biasanya tidak berurus niaga dengan pemborong besar. (d) Saluran 4 Saluran 4 mempunyai tiga tahap orang tengah seperti pemborong.

(e) Membezakan serta memantapkan produk dibanding produk pesaing.202  TOPIK 9 PEMASARAN industri. Kaedah-kaedah promosi seperti pengiklanan.2 Kaedah Promosi Aspek promosi adalah berkaitan dengan pelbagai usaha untuk memberikan maklumat kepada pasaran tentang produk/perkhidmatan yang dijual.1 Tujuan Promosi Tujuan promosi di antaranya adalah: (a) Menyebarkan informasi produk kepada sasaran pasar yang berpotensi. promosi jualan. perlu diurus bagi memastikan kejayaan menyeluruh untuk mempengaruhi pengguna. jualan perseorangan. menyuruh dan mengingatkan pengguna tentang kewujudan sesuatu produk. 9. (f) Membentuk kelebihan produk di mata penguna sesuai dengan yang diinginkan.6 PROMOSI Promosi merupakan elemen dalam campuran pemasaran yang digunakan untuk memberitahu. Ada beberapa cara menyampaikan maklumat ini. antaranya ialah seperti pengiklanan. (b) Untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan keuntungan.6. promosi jualan dan publisiti. . (d) Untuk menjaga kestabilan penjualan ketika pasaran kurang memberangsangkan. jualan peribadi. 9. perhubungan awam dan publisiti atau lebih dikenali sebagai campuran promosi.6. tempat dan masa yang sesuai. Oleh itu kita dapat lihat bahawa saluran pemasaran perniagaan atau industri ini juga meliputi saluran pengagihan pelbagai tahap. dan (g) Mengubah tingkah laku dan tanggapan pengguna. 9. (c) Untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan.

TOPIK 9 PEMASARAN  203 (a) Pengiklanan Pengiklanan merupakan alat utama bagi pengusaha untuk mempengaruhi pelanggannya. di mana di dalam melakukan publisiti. pengeluar tidak melakukan hal yang bersifat komersial. (d) Publisiti Merupakan cara yang biasa juga digunakan oleh pengeluar untuk membentuk pengaruh secara tidak langsung kepada pengguna. kupon atau baucer. televisyen. Keberkesanan promosi adalah bergantung kepada bagaimana berkesannya komunikasi yang digunakan dalam keempat-empat kaedah tersebut. telefon dan sistem jualan langsung. laman-laman web ataupun dalam bentuk poster-poster yang dipasang di pinggir jalan atau tempat-tempat yang strategik. surat. Promosi jualan biasa dilakukan dengan cara memberi rebat. Pengeluar biasanya menggunakan lebih dari satu kaedah promosi untuk menarik pengguna mengenali dan berkeyakinan terhadap produk yang dijual. majalah. Pengiklanan dapat dilakukan oleh pengeluar melalui surat kabar. radio. (c) Promosi Jualan Merupakan kegiatan pengeluar untuk menjajakan produk yang dipasarkannya sedemikian rupa sehingga pelanggan akan mudah untuk melihatnya dan bahkan dengan cara penempatan dan tetapan tertentu. . maka produk tersebut akan menarik perhatian pengguna. Hal ini berbeza dengan promosi. Dengan hubungan terus ini diharapkan akan berlaku interaksi yang positif antara pengeluar dengan pelanggan. sehingga sering disebut sebagai usaha untuk „mensosialisasikan‰ atau „memasyarakatkan‰. produk percubaan percuma dan pameran. (b) Penjualan Peribadi Merupakan kegiatan syarikat untuk melakukan hubungan secara langsung dengan pengguna. Penjualan secara pribadi termasuklah jualan pintu ke pintu. agar mereka mengetahui. dan menyenangi produk yang dipasarkannya. Publisiti merupakan suatu alat promosi yang mampu membentuk pendapat masyarakat secara tepat.

204  TOPIK 9 PEMASARAN AKTIVITI 9. harga. perbezaan di antara produk pengguna dan produk industri adalah berdasarkan kepada tujuan pembeliannya. permintaan. Oleh itu. .  Promosi merupakan elemen dalam campuran pemasaran yang digunakan untuk memberitahu.  Produk pengguna adalah produk atau perkhidmatan khusus untuk kegunaan pengguna itu sendiri.  Terdapat lima konsep asas pemasaran yang perlu dipenuhi iaitu keperluan. tempat dan promosi. Price.3 Buat satu kajian terhadap satu kawasan sama ada bandar atau luar bandar dan sosioekomi penduduknya.  Empat komponen utama dalam campuran pemasaran yang dikenali sebagai „4P‰ merangkumi Product.  Pemasaran adalah proses perancangan dan pelaksanaan keseluruhan aktiviti dalam pengagihan barangan dan perkhidmatan daripada pengeluar untuk memenuhi keperluan dan kepuasan pengguna. keluarga dan keperluan rumah. menyuruh dan mengingatkan pengguna tentang kewujudan sesuatu produk. Place dan Promotion iaitu produk.  Penentuan harga adalah proses menentukan apa yang bakal diterima oleh pengeluar atau syarikat sebagai pertukaran untuk produknya. pertukaran dan urus niaga.  Produk industri adalah produk yang digunakan untuk kegunaan pengeluaran barangan atau perkhidmatan yang lain. Bincangkan bagaimanakah kaedah promosi yang paling sesuai untuk menarik pelanggan di kawasan tersebut. kehendak.

Farid Hassan. 5. Sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran reka cipta sekolah menengah atas tingkatan 4 & 5. Principles of marketing. Kementerian Pendidikan Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia. Selangor: Cerdik Publications Sdn. & Johari A. 2 & 3. New Jersey: Prentice Hall Inc. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Mohd Noor Abdullah. (2002) Sukatan Pelajaran reka cipta. Kemahiran hidup bersepadu tingkatan 3. Bhd. kurikulum bersepadu sekolah menengah. (1996). Kementerian Pendidikan Malaysia. P. Masteri memori melalui peta minda kemahiran hidup bersepadu tahun 4. & Jamil Abd Baser. Bhd. Kementerian Pendidikan Malaysia. Subang Jaya: PNI Neuron Sdn. 5 & 6. Sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran reka cipta sekolah menengah rendah tingkatan 1. 6. (2004). TOPIK 9 PEMASARAN  205 Pemasaran Harga Pengeluar Promosi Pengguna Pelanggan industri Campuran pemasaran ă 4P Margin keuntugan Produk Publisiti Tempat Pengiklanan Hasni Rais. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. (1995). (1996). Selangor: Cerdik Publications Sdn. & Nor Aslina Mamat. Siti Amnah bt Sahran. (2007). Reka cipta tingkatan 4 & 5. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Bhd. Kotler. . Sukatan Pelajaran dan huraian sukatan pelajaran reka cipta sekolah rendah tahun 4. Rosiah bt Nawi. (2007). (2000). Aziz.