I) Rim period

Skelet – očuvani grob iz remezijane 3x sa lobanjom 1 muški 1 ženski i 1 za grob
Neki žižak, standardna crna keramika ako može 2 cele i fragmenti. Novčić od Dike i
Milančeta. Semenje neko propržiti. Neka strelica može i ne može.

Bogdan nakit donosi –

Životinjske kosti ovca koza, par kosti ovce/koze.

, keramika, metalno iz rima, novčić

Alat: kanap, ekseri, ašovi, mistrije i ostali alat

II) Plakati + mikroskop, lupa, lenjiri, olovke, pitati spektroskop, milimetarski papir, kraniometar,
nonijus,
III) Jasminka crteže da donese ili pitati u zbirci + ja neke lepe knjige

IV) 1 – Grobnica kod Brestovika

2- techcooultour

3- mini postavka muzeja – staviti materijal
5 novčića
žižak