TEST DE EVALUARE INITIALĂ

Limba engleză
Clasa a VII- a L1

PARTEA I____________________________________________________ _____60 de puncte
1. Answer the questions:
1. What’s your name?
2. How old are you?
3. What is your favourite book? Why?
4. Describe your best friend!
5. Where did you spend your holiday?
(5x2p=10p)
2. Put the verbs in brackets into the Present Continuous or Present Simple.
1. The children _________________________ (play) football in the courtyard every weekend.
2. My friend __________________________ (work) in the office right now.
3. Listen! The baby ________________________ (cry).
4. They _______________________ (not read) a book at the moment.
5. John sometimes ____________________ (drive) to work.
6. Our parents _______________________ (not go) on holiday every summer.
7. You never ________________________ (drink) coffee.
8. We ____________________________ (swim) in the ocean now.
9. Many people ________________________ (visit) New York every year.
10. Mother ____________________________ (cook) dinner at the moment.
(10x1p=10p)
3. Complete the sentences. Use the comparative or superlative. (15 points)
1. This year it’s…………………………………..(hot) than it was last year.
2. What’s…………………………………(good) way to get to the centre?
3. The library’s…………………………...(quiet) place in the university for studying.
4. Books are…………………………………..(entertaining) than computer games.
5. What does……………………………….(early) flight to London leave?
6. A computer is………………………………..(useful) than a typewriter.
7. That’s………………………………..(bad) excuse I’ve ever heard!
8. The first story she told was………………………….(funny) than the second one.
9. This book is………………………(interesting) that that one.
10. It’s …………………………….(heavy) weight I’ve ever lifted!
(10x2p=20p)
4. Fill in the correct form of the verbs in brackets.
1.Matt .................... (never/go) abroad for his holidays. It’s too expensive.
2.The Titanic was travelling to New York when it ................ (hit) an iceberg and .................... (sink) in the
Atlantic.
3.It’s autumn. The days ...................... (get) shorter and shorter.
4.My parents are in America on holiday. They ........................ (stay)near San Francisco.
5.I ....................... (never/eat) Chinese food in my life.
6.Shakespeare ................... (write) more than 36 plays.
7.If the weather .................. (stay) fine, we will go for a walk.
8.Look at those clouds! It ................... (rain).
9.They ..................... (rehearse) for more than an hour now
10. I ……………………(get) in time if I take a taxi.
(10x2p=20p)

PARTEA a II-a _______________________________________________________(30 de puncte)
Write a letter to Jessica telling her about you and your family. Do not use more than 80 words.
+10 points BONUS
_______________________________________________________________________________________________
September 2016 – Teacher: Liliana Gheorghe

more entertaining connectors 5. the best 10. more interesting 1.  Se acordă 10 puncte din oficiu. altele decât cele precizate explicit prin barem. the worst 2. Fill in the correct form of the verbs in 4. the earliest  5 points for the use of appropriate vocabulary 6. PARTEA I (60 de puncte) 1. (10 x 2p = 20p) 8. conclusion)  2 points for the general impression _______________________________________________________________________________________________ September 2016 – Teacher: Liliana Gheorghe . has never gone 6. the quietest  5 points for correct grammar structures and 4. (10x1p=10p) 9. drink 3. have never eaten 10. more useful 7. hotter 9. Answer the questions:5 x 2p=10 points 3. Complete the sentences. don’t go 2. Use the comparative 7. is cooking 6. are getting 8. drives 1. are swimming 4. Put the verbs in brackets into the Present 8. have rehearsed 2. works 3. visit 5. aren’t reading brackets. is going to 1. will get PARTEA a II-a (30 de puncte) Intelegere scris A1 . (10x2p=20p) 5. is crying 4. stays or superlative. content. BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE  Se punctează oricare alte formulări/ modalităti de rezolvare corectă a cerintelor. hit – sank 7. the heaviest 2. funnier Continuous or Present Simple. Nota finală se calculează prin împărtirea punctajului total acordat pentru test la 10.  Nu se acordă punctaje intermediare. wrote 3. plays 10.A2  4 points for appropriately beginning and ending letters:  2 points the beginning/title: (Dear + the friend’s name)  2 points the ending: (Best wishes / Love / Lots of love /Yours + the sender’s name)  6 points for correct grammar structures and connectors  5 points for the use of appropriate vocabulary  10 points for covering the aspects demanded by the task  3 points for a balanced structure (greeting/introduction. are staying 9.

ex. adjectiv. de a alege formele corecte ale verbelor în context diferite.com Test iniţial Limba engleză Clasa a VII-a Testul iniţial (predictiv) are în vedere verificarea nivelului de pregatire al elevilor (se anexeaza o copie a acestui test). 4) Simple & Continuous. Past Simple & Continuous Adjectivul – grade de 20p comparatie (Partea I. Matrice de specificaţii C1: C2: C3 C4: Competenţe Să extragă Reformularea unor Să Să scrie corespunzătoare informaţii enunturi/rescrierea deducă relatări nivelurilor generale şi unor cuvinte sensul simple ale taxonomice specifice dintr-un conform cuvintelor unor text citit în gând unor structuri din context si evenimente studiate sa formuleze trecute şi enunturi experienţe Teme/ personale Conţinuturi/ Concepte-cheie/ Unităţi tematice Copilul şi lumea 30 p înconjurătoare . ex. Present Perfect Simple/Past Simple sau de a allege forma potrivită a unui adjective în context.-Fax 0240571004 e-mail: scoalagheorghebanea@yahoo. 2) (Partea I. la anumite puncte.Letter (Partea II) Verbul . Present Perfect. . prin indicarea elevilor de a pune verbe la timpul Present Continuous/Present Simple.Past Simple/Past Continuous. tipuri de verbe. substantiv. Florilor.timpuri 10 p 20p verbale: Present (Partea I. ex. 3) Vocabular: obiecte. Banea” Măcin Str. Au fost totodata verificate cunostintele gramaticale ale elevilor prin cererea elevilor. tipuri de adverbe. ex. 30 Tel. Prin acest test s-au verificat concepte operationale precum: timp verbal. 1) TOTAL 10 p 40 p 10p 30 p Şcoala gimnazială „Gh. 10p cuvinte familiare (Partea I.

logice . O3 – să utilizeze corect timpurile verbale învăţate. x Nu recunoaşte  Recunoaşte foarte puţin din  Recunoaşte partial din  Recunoaşte integral noţiunile/structurile noţiunile/structurile noţiunile/structurile noţiunile/structurile gramaticale învăţate. clare despre sine.să recunoască noţiunile/structurile gramaticale învăţate şi să le aplice corect. gramaticale învăţate. gramaticale învăţate.22% 25.  Reuşeşte integral să de comparaţie. O2 .să ofere informaţii despre sine despre activităţi şi evenimente. O4 – să folosească corect ajectivele şi gradele de comparaţie.92% 0% .  Reuşeşte foarte puţin să  Reuşeşte parţial să formulize enunţuri logice x Nu reuşeşte să formulize enunţuri logice formulize enunţuri  Redacteaza o scrisosare formulize enunţuri  Redactează cateva logice integral şi corect . Obiective operaţionale O1 . O5 .86% 22. învăţate  Utilizează corect învăţate . comparaţie.ELEVI 14 6 7 0 CALIFICATIV INSUFICIENT SUFICIENT BINE FOARTE BINE PROCENTE 51. Testul a vizat de asemenea si capacitatea de exprimare liberă în scris a elevilor prin cerinţa de a elabora propozitii pornind de la anumite întrebări date şi de a redacta o scrisoare unui prieten.să redacteze o scrisoare informală. Descriptori de performanţă : INSUFICIENT SUFICIENT BINE FOARTE BINE 1-4 5-6 7-8 9-10 x Nu oferă informaţii  Oferă foarte puţine  Oferă paţial informaţii  Oferă integral informaţii clare despre sine. scrisoare. gramaticale învăţate. ajectivele şi gradele de comparaţie.  Utilizează foarte puţin  Utilizează parţial corect ajectivele şi gradele de x Nu utilizează corect corect ajectivele şi gradele ajectivele şi gradele de comparaţie. clare despre sine.  Utilizează foarte puţin  Utilizează parţial corect  Utilizează corect x Nu utilizează corect corect verbele la timpurile timpurile verbale timpurile verbale învăţate timpurile verbale învăţate. redacteze o scrisoare Rezultate obţinute: NOTA 1-4 5-6 7-8 9-10 NR. informaţii clare despre sine. cuvinte/propoziţii dintr-o  Redactează parţial o x Nu reuşeşte să scrisoare.

2016 Profesor Gheorghe Liliana . sau folosirea verbelor auxiliare la formarea unor timpuri verbale Astfel. În ceea ce priveste limba cele mai multe dificultati sau greseli intampinate sunt:  Vocabular destul de redus la unii copii  Nerecunoasterea unor cuvinte/sintagme din limba Engleza  Imposibilitatea exprimării logice în limba engleză  Necunoasterea folosirii unor terminatii verbale esentiale in limba Engleza ( de exemplu adaugarea terminatiei –ed). in urma rezultatelor partial nemultumitoare.  S-a observat de asemenea ca unii elevii probleme la formularea enunţurilor/propozitiile în limba Engleza si la redactarea unor paragrafe. 28.09. adjective&adverbe  Fise de lucru pentru dezvoltarea/consolidarea compenţelor de exprimare în scris. se vor lua următoarele măsuri:  Reluarea şi consolidarea cunoştinţelor din anii anteriori .  Exerciţii de redactare de paragrafe scurte si de scrisori pe un plan dat.  Utilizarea dictionarului pentru insuţirea de noi cuvinte şi exerciţii de vocabular.  S-au observat lacune in folosirea timpurilor verbale.  Exerciţii de exersare orală şi scrisă pentru forma timpurilor verbale. elevii nestiind cum sa le formeze si cand sa le foloseasca.