Het Rijksmuseum

Naam: Li-Feng Koning
Klas: H4B
Datum: 16 maart 2017
Locatie: Amsterdam
Inleiding
Ik ben met school voor geschiedenis naar het Rijksmuseum geweest op 16 maart in
Amsterdam.

Samenvatting
In het Rijksmuseum zijn schilderijen te zien van Nederlandse schildermeesters zoals
Rembrandt en Vermeer. Het bekendste schilderij in het Rijkmuseum is De
Nachtwacht geschilderd door Rembrandt van Rijn. Verder zijn er
beeldhouwkunstwerken, een afdeling met scheepsmodellen, wapens en vlaggen te
en dergelijken te vinden. Prentkunsten, tekenkunsten en ook zijn er Aziatische
kunstwerken te vinden

Vorm-elementen
Hiernaast zie je De Nachtwacht door Rembrandt van
Rijn. De vorm-elementen die ik bij dit schilderij vond
passen zijn contrast, het afgebeelde, beweging
formaat en geschiedenis gekozen.

Ik heb contrast gekozen omdat er rondom het
schilderij erg donkere kleuren te zien zijn, maar in
het midden zijn erg felle kleuren alsof de mensen op
de voorgrond belangrijker zijn dan de mensen die
achter staan

Ik heb het afgebeelde gekozen omdat je de mensen
van de schuttersvereniging ziet hoe ze er ook
uitzagen, terwijl bij andere schilderijen uit de 17 e eeuw zijn de lelijke dingen
weggehaald, zoals vlekjes en pukkels. Wat ook opvalt is dat dit het enige schilderij is
van een schuttersvereniging van Rembrandt van Rijn. Dit komt omdat mensen niet
wilden dat de lelijke plekken ook te zien zouden zijn.

Beweging heb ik gekozen omdat de mensen die je ziet aan het bewegen zijn. Op
andere schilderijen van schuttersverenigingen staan de mensen netjes stil. Dit is ook
een van de redenen dat dit schilderij populair is.

Ik heb formaat gekozen omdat dit schilderij in werkelijkheid 363 cm bij 438 cm is. Dit
is veel groter dan de andere schilderijen die in het Rijkmuseum te vinden zijn.

Geschiedenis heb ik gekozen omdat dit een stukje van de Nederlandse geschiedenis
is. Je kunt zien dat dit uit de 17e eeuw komt door de kleding en wapens die de
schutters hebben.
Hier zie je het schilderij Het zieke kind geschilderd door
Gabriёl Metsu in ongeveer het jaar 1665. De vorm-elementen
die ik bij dit schilderij heb gekozen zijn kleur, sfeer, realiteit/in
scene en tijdsgeest gekozen.

Kleur heb ik gekozen omdat het schilderij erg licht is en het
heeft veel duisterere kleuren, maar de rok en kleding van het
kind zijn wat vrolijke kleuren wat erg opvalt.

Realiteit/in scene heb ik gekozen omdat het de realiteit van de
periode toont waar ziektes een grote rol speelt, waar je niet
veel over hoort als je naar de gebeurtenissen luistert die in die
eeuw zijn gebeurd.

Ik heb tijdsgeest gekozen omdat het er erg ouderwets uitziet en je ziet dat dit in het
verleden is door de kleding die de moeder en kind dragen.

Dit is het schilderij Burgermeester en zijn dochter.
Geschilderd door Jan Steen. Het is geschilderd in het jaar
1655. Dit schilderij is de duurste aankoop van het
Rijksmuseum namelijk 11,9 miljoen euro. De vorm-
elementen die ik hierbij heb gekozen zijn sfeer en het
afgebeelde.

Ik heb sfeer gekozen omdat de sfeer op de schilderij niet
echt vrolijk is. Het lijkt zomer in het schilderij wat er erg
vrolijk uitziet maar de personen op het schilderij kijken niet
erg vrolijk.

Het afgebeelde heb ik gekozen omdat men eerst dacht dat
de burgemeester van Delft te zien was met zijn dochter,
maar als er onderzoek wordt gedaan blijkt dit niet het
geval te zijn. De mensen die je ziet zijn Adolf en Catharina
Croeser. De vrouw met het kind is waarschijnlijk een
Duitse migrant die uit het armere Duitsland is geïmmigreerd naar het rijke Nederland.

Mijn mening
Ik vind van de drie schilderijen die ik gekozen heb De Nachtwacht het mooist omdat
het erg mooi is gemaakt en ik het ook gedurfd vind dat je de lelijke punten van de
mensen niet weglaat. Van het schilderij Burgermeester en zijn dochter vind ik het
apart dat het nooit bekend is geweest dat het hele andere mensen zijn dan de
burgermeester en zijn dochter tot dat het onderzocht werd.
Kaartje