1.

Dreptul- notiunea juridica de regula de conduita edictata de stat si a carei respectare poate fi
impusa la nevoie cu ajutorul fortei de constrangere a statului.

2Institutie juridica-un ansamblu de norme care reglementeaza in mod unitar o categorie de relatii
sociale.

3.Norma juridica-regula de conduita sociala adoptata de autoritatea statala competenta a carei
respectare poate fi impusa la nevoie cu ajutorul fortei de coercitie a statului.

4.Drept privat-are ca si caracteristici egalitatea partilor in rapoartele juridice.(dr. Civil si dr. Muncii)

5.Drept public-esential este raportul de subordonare-inegalitatea partilor. (dr. Financiar/fiscal ; dr.
Administratic ; dr.constitutional ; dr.penal ; dr. Procesual civil ; dr. Procesual penal ) .

6. Raportul juridic – reprezintă un raport social reglementat pe baza unei norme de drept.

7. Obiectul raportului juridic civil se defineste ca fiind actiunea sau inactiunea la care are dreptul
subiectul activ si la care este obligat subiectul pasiv.
In raporturile juridice patrimoniale aceasta actiune sau inactiune este referitoare la un bun.

8. Bunuri fungibile - Acele bunuri care, in executarea unei obligatii se pot inlocui cu altele de acelasi
fel.

9.Dreptul de proprietate este, conform Codului civil, dreptul unei persoane de a se bucura și
dispune de un lucru în mod exclusiv și absolut, însă în limitele determinate de lege. În funcție de
titular și caracteristici, proprietatea poate fi privată sau publică.

10.Raportul Juridic este o relatie sociala reglementata de norma juridica in cadrul careia participantii
apar ca titulari de drepturi si de obligatiuni reciproce prin exercitarea carora se realizeaza scopul
normei juridice.

11. Profesionism - practicare a unei indeletniciri ca profesie.

12. Persoana fizica - omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de
subiect de drept; calitatea de subiect de drept este recunoscuta si garantata tuturor persoanelor
fizice fara nici o discriminare pe motiv de rasa, nationalitate, sex, religie sau grad de cultura.

13. Discernamant - aptitudinea unei persoane de a intelege natura si urmarile faptelor pe care le
savarsesti.

14. Capacitatea de folosinta - aptitudinea de a avea drepturi si obligatii in cadrul unor raporturi
juridice; apartine tuturor persoanelor fizice, chiar daca nu au o vointa constienta sau suficient
dezvoltata.
15. Capacitatea de exercitiu - aptitudea persoanei de a-si exercita si de a-si asuma obligatii savarsind
acte juridice; minorii peste 14 ani au o capacitate de exercitiu restransa.

16. Act juridic = Manifestare de vointa exprimata in vederea producerii de efecte juridice.

17. Consimtamant = Încuviințare, aprobare, asentiment.

18. Obiectivul actului juridic = Cauza (scopul) actului juridic urmărit la încheierea acestuia.

25. Titluri de credit – inscrisuri care intr-o forma simpla dovedesc fie dreptul de creanta sau de proprietate. (1) C. denumit beneficiar sau la ordinul acesteia.bilet la ordin.Nulitatea absolută este cea care sancţionează nerespectarea. 29. institutiile publice si cetatenii sunt obligati sa respecte legea. titlu comercial de valoare prin care o persoană. individual ori personal. potrivit căruia o persoană.19. numită beneficiar (creditorul din raportul juridic fundamental). la scadenţă. Legalitate= principiu general de drept potrivit caruia autoritatile. la încheierea actului juridic. 32. prin care dispune ca un debitor. 33. numită tras. Art.civ. 1246 alin. 26. Generalitate= caracterul sau insusirea a ceea ce este general. a unei norme care ocroteşte un interes general. dispune ca o bancă la care are disponibil bănesc. 24. numit trăgător. 23. 34. numită trăgător. să plătească la scadența o sumă de bani către o altă persoană. dispune că „orice contract încheiat cu încălcarea condiţiilor cerute de lege pentru încheierea sa valabilă este supus nulităţii. să plătească la prezentarea titlului o anumită sumă de bani unei alte persoane. 20. o anumită sumă de bani unei alte persoane. obştesc.Nulitatea relativă este aceea care sancţionează nerespectarea la încheierea actului juridic civil. Dol = Acțiune frauduloasă întreprinsă cu scopul de a determina pe cineva să săvârșească un act juridic dubios. Cambie – titlu comercial de valoare emis de un creditor. 31. sau la ordinul acesteia din urmă 27. idei sintetice privitoare la un anumit domeniu. Egalitate= principiul potrivit caruia tuturor oamenilor si tuturor statelor sau natiunilor li se recunosc aceleasi drepturi si li se impun aceleasi indatoriri. 30.cec. dacă prin lege nu se prevede o altă sancţiune”. titlu comercial de valoare. . Plata – indeplinirea obligatiei. Leziune = Prejudiciu material al unei părți dintr-un contract. Contract= acord incheiat intre doua sau mai multe persoane (fizice sau juridice). numită beneficiar sau la ordinul acesteia. prevazute de regula de drept. Warant – dovedeste dreptul de proprietate asupra marfii dintr-un depozit. a unei norme care ocroteşte un interes particular. Scrisoare de trasura – dovedeste proprietatea asupra marfii dintr-un mijloc de transport terestru sau aerian. 22. din care decurg anumite drepturi si obligatii.28. 21. numită emitent sau subscriitor (debitorul din raportul juridic fundamental) se obligă să plătească. denumit tras. nulitatea actului juridic civil. emis în temeiul unor raporturi juridice preexistente (raport juridic fundamental).

SCS(societate în comandită simplă): formă de societate comercială caracterizată prin existenţa a două categorii de asociaţi: asociaţii comanditaţi şi asociaţii comanditari. Universalism= caracterul. 40. Creditorii societăţii se vor îndrepta mai întâi împotriva acesteia pentru obligaţiile ei şi.se tranzactioneaza. numai dacă societatea nu le plăteşte în termen de cel mult 15 zile de la data punerii în întârziere. principiul de drept international in virtutea caruia. iar obligatiile sociale sunt garantate cu patromoniul social . activitate economica sau comerciala urmarind obtinerea de profit si care se caracterizeaza prin faptul ca la debutul activitatii se inmatriculeaza la Oficiul Teritorial al Regulamentului Comertului. bucurandu se de o organizatie de sine statatoare si de un patrimoniu propriu.35. se vor putea îndrepta împotriva acestor asociaţi. Asociaţii comanditari răspund numai până la concurenţa capitalului social subscris. societate comerciala. SRL: Societatea cu raspundere limitata este societatea ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patromoniul social . Asociaţii comanditaţi răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sociale. 37. Societatea pe actiuni este o societate de capital. In sens larg. Constituirea societatii se bazeaza pe increderea si calitatile asociatilor. pot si trebuie sa devina membri ai unei organizatii internationale toate statele care ii accepta statutul si sunt dispuse sa indeplineasca aceste obligatii. Profesionistii necomercianti= persoanele fizice( persoanele care desfasoara profesii liberale- avocati. etc. Asociaţii comanditaţi răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sociale. SCA (societate în comandită pe acţiuni): formă de societate pe acţiuni în cadrul căreia există două categorii de asociaţi: asociaţii comanditaţi şi asociaţii comanditari. insusirea a ceea ce este universal. . in afara membrilor fondatori. numai dacă societatea nu le plăteşte în termen de cel mult 15 zile de la data punerii în întârziere. 31/1990).Profesionistii comercianti= desfasoara o activitate pe riscul propriu. 39. SA: Societatea pe actiuni este societatea al carei capital social este impartit in actiuni.Persoana juridica= colectivitate de persoane fizice. actionarii raspund numai in limita aportului lor. etc. Contractul = act juridic care consfinteste acordul de vointe a doua sau mai multe parti si care da nastere la drepturi si obligatii cu caracter patrimonial. Obligatiuni= titluri de valoare care circula in comert atat cu valoare nominala. reprezentata de valoare de rascumparare. 41. medici. asociatie. indreptat spre realizarea unui anumit scop. Ei pot fi persoane fizice( intreprinderile individuale si familiale reglementatr de OVG 44/2008 actualizata) sau persoanele juridice( societati comerciale reglementate de legea nr. persoana juridica se manifesta ca institutie.) sau persoane juridice( exploateaza o intreprindere fara a fi comercianti). 38. Creditorii societăţii se vor îndrepta mai întâi împotriva acesteia pentru obligaţiile ei şi. asociatii raspund numai in limita aportului lor. elementul estential il reprezinta cota de capital investita de actionar. notari. cat si cu valoare reala. Asociaţii comanditari răspund numai până la concurenţa capitalului social subscris. organizatie. Obligatiunile sunt inscrisuri care atesta datoria unei societati fata de persoana care le detine si data la care datoria devine scadenta. se vor putea îndrepta împotriva acestor asociaţi.