1

MANAGEMENTUL DE CAZ IN ASISTENTA SOCIALA

Termenul deja cunoscut la noi cu intelesul de autoritate in sensul de a conduce, isi gaseste
utilitate dar si necesitate in activitatile si actiunile asistentei sociale.Daca odinioara
managementul era asociat cu organizarea si functionarea institutionala, astazi il regasim
ca metoda de lucru pentru gestionarea activitatilor.

NASW (1992:1) defineste managementul de caz in asistenta sociala “o metoda de a oferi
servicii, prin care asistentii sociali profesionisti evalueaza nevoile clientului si ale familiei
clientului in colaborare cu acesta, coordoneaza, monitorizeaza, evalueaza si sustin clientul pentru
a accesa servicii sociale care sa corespunda acestor nevoi.”(Cojocaru ,Cojocaru,2008:24)

Pentru Weil si Karls(1985:2) managementul de caz este definit ca “un set logic de pasi si
un proces de interactiune in cadrul retelei de servicii prin care se asigura ca beneficiarii primesc
serviciile de care au nevoie intr-o forma de sprijin eficace, eficienta si la un cost
acceptabil”(idem)

Nicoleta Neamtu (2001:13), facand apel la teorii contemporane, descrie managementul ca
“proces prin care se realizeaza lucrurile” , printr-o serie de activitati relationate intre ele ,
concentrate asupra realizarii scopurilor si indeplinite prin intermediul oamenilor si a resurselor
organizationale(Certo:1989)

In asistenta sociala romaneasca, doar pentru managementul de caz privind protectia
copilului aflat in dificultate managementul de caz este definit prin Ordinul nr.288/2006, in mod
restrans ca “metoda de coordonare a tuturor activitatilor de asistenta sociala si protectie speciala
desfasurate in interesul superior al copilului de catre profesionisti din diferite servicii sau
institutii publice private”.

Pentru managementul de caz privind protectia copilului aflat in dificultate exista
standarde si norme metodologice de implementare a acestora , care sa asigure o monitorizare
standardizata a cazurilor.Standardizarea se refera la:

 stabilirea cu exactitate a conditiilor pentru utilizarea metodei,
 responsabilitatile partilor implicate,
 respectarea etapelor managementului de caz,
 utilizarea unor tehnici si instrumente tip ,
 perioadele de evaluare si de realizare a rapoartelor precum si a planurilor de
servicii (PS) precum si a planului individualizat de protectie(PIP,PIS)
 monitorizarea si postmonitorizarea

Intr-un sens mai larg, conform Standardului 1/Ord.288/2006,managementul de caz este
o” metoda de lucru obligatorie utilizata in domeniul protectiei copilului si reprezinta ansamblul
de tehnici, proceduri si instrumente de lucru care asigura coordonarea tuturor activitatilor de
asistenta sociala si protectie speciala desfasurate in interesul superior al copilului de catre
profesionisti din diferite servicii/institutii publice si private”.

se refera la utilizarea resurselor beneficiarului dar si a resurselor serviciilor sociale.Cojocaru. a responsabilitatilor acestora. presupune abilitati pentru colectarea resurselor. planuri de actiune. Planificarea poate fi: strategica(politicile si scopurile pe termen lung) si operationala(planurile pe termen scurt si interventia conform planului strategic). In functie de strategia folosita in utilizarea resurselor pentru realizarea obiectivelor putem evidentia patru forme ale managementului de caz inspirate de modelul analizei SWOT(Cojocaru. 2005:165-170): 1)managementul de caz centrat pe resurse. organizata. proceduri de lucru. prin intermediul careia sunt stabilite scopurile organizatiei . Tipologie Definitiile managementului de caz in asistenta sociala sunt dependente de tipul de interventie si de coordonarea acesteia .stabilirea scopurilor. politici si standarde de lucru. familie. de implicarea si raspunsurile beneficiarilor dar si de modelul promovat de asistenta sociala. a disfunctionalitatilor si a barierelor in rezolvarea situatiei sale.Consta in stimularea si motivarea beneficiarului sau reducerea / indepartarea barierelor care ar putea impiedica atingerea obiectivelor. . eficienta si coerenta pentru copil.In cadrul planificarii se realizeaza o serie de actiuni:colectarea datelor.2008) Functiile managementului Principalele functii ale managementului sunt : (Nemtu. 3)managementul de caz centrat pe problema – se refera la analiza problemei.Este un proces critic deoarece toate celelalte functii depind de ea. identificarea resurselor. de activitate. metodele de lucru pentru realizarea acestora.. 2)managementul de caz centrat pe rezultate – are in vedere atingerea obiectivelor stabilite prin activarea celei mai importante resurse a beneficiarului.  Organizarea. la identificarea punctelor slabe ale problemei clientului . coord Neamtu. relatiile si autoritatea pentru fiecare pozitie in parte. evaluare. reprezentant legal si alte persoane importante pentru copil. 2003:369- 371)  Planificarea.Acest tip de management vizeaza suplimentarea resurselor lipsa a beneficiarului. riguroasa. 2 Obiectivul utilizarii acestei metode consta in asigurarea unei interventii multidisciplinare si interinstitutionale. Pentru utilizarea corecta a managementului de caz furnizorul impreuna cu coordonatorii serviciilor vor stabili criteriile de eligibilitate(de admitere)pentru accesul clientilor la serviciile propuse dar si metodologiile si procedurile de lucru pentru fiecare tip de serviciu. stabilirea echipei.N.(Cojocaru. 4)managementul de caz apreciativ – este un management centrat pe utilizarea punctelor forte si a oportunitatilor clientului.

. indrumare a activitatilor membrilor organizatiei spre realizarea scopurilor . asigurarea si imbunatatirea calitatii.  Stabilitatea serviciilor. utilizarea resurselor dar si evaluarea riscului proceselor de ingrijire. Sagebiel.  Finalitatea. momentul dar si durata acestora. conducerea pozitiva . Bodi descrie cele doua tipuri de management (coord. obiectivele si responsabilitatile si le implementeaza prin mijloace ca planificarea .Muntean. ce determina politica in domeniul calitatii.2000:273) Pentru beneficiar calitatea inseamna:  Timpul si atentia acordata de catre profesionisti in ceea ce priveste furnizarea serviciilor.  Evaluarea . in acord cu respectarea drepturilor omului.Pe langa aceste activitati dirijarea mai presupune rezolvarea problemelor pentru luarea deciziilor. Mihai. se impune calitatea serviciilor si nu cantitatea acestora. Acest aspect a determinat aparitia unor noi concepte asociate managementului: a)Managementul calitatii (Quality Management-QM) b))Managementul calitatii totale(TQM) Cristina D.  Dirijarea. managementul calitatii este definit ca “ansamblul activitatilor functiei generale de management. incepand cu anii 1980. monitorizarea progresului. in cadrul sistemului calitatii”(Butu.obtinerea rezultatelor asteptate de beneficiar. 3  Coordonarea. pentru managementul serviciilor sociale care lucreaza cu valori umane. Evaluarea serviciilor sociale se realizeaza prin: -comisii si organizatii care evalueaza standardele profesionale si calitatea serviciilor. Primele standarde referitoare la calitate sunt publicate de ISO (Organizatia Internationala de Standardizare) cu sediul la Geneva.  Deferenta – atitudinea personalului fata de beneficiar. Mihailescu Pintia. rezolvarea conflictelor. controlul. conform contractului stabilit. ghidare. Daca managementul clasic se caracteriza prin eficacitate si eficienta. este procesul de dirijare. Incepand cu primele standarde ISO 8402/1994 pana la cele din 2000 cu ISO 9000.2007:42-49): Managementul calitatii(QM) sau quality management este o disciplina noua apreciata in cele mai dezvoltate tari ale lumii. se refera la orientarea resurselor umane dar si la coordonarea activitatilor acestora. se refera atat la performantele personalului angajat prin tehnici specifice cat si a serviciilor oferite beneficiarilor.

viziunea sistematica si argumentarea cu date. prin prezentarea personala si a serviciului . 5. dezvoltat de Dr. Managementul calitatii totale (TQM) . prin care se urmareste asigurarea succesului pe termen lung. prin utilizarea corecta a deprinderilor de comunicare.Asigurarea asistentei asupra careia s-a convenit. prin respectarea contractului si explicarea situatiilor nou aparute sau a celor neasteptate. promptitudine. pentru oferirea de servicii de calitate exista modelul celor sapte etape. angajarea de personal calificat precum si capacitatea acestuia de a utiliza deprinderile de comunicare indreptate in special spre atentie/ascultare activa si claritatea informatiilor. Modelul celor sapte etape Etape: 1.Obtinerea de informatii necesare prin ascultare si intrebari. Functiile managementului calitatii serviciilor sociale sunt corelate cu functiile managementului clasic dar accentul cade pe calitatea indeplinirii scopurilor si obiectivelor.Deming. Mihailescu Pintia. imbunatatirea continua. Pentru a putea realiza aceste functii.Obtinerea unui acord asupra a ceea ce trebuie sa se faca :cine?unde?cand?cum? Se refera la o intelegere detaliata .Verificarea pentru intelegerea completa. utilizat ca instrument al calitatii. se refera la explicatii legate de ceea ce urmeaza sa intreprindem precum si procedurile de lucru.Trebuie sa ne asiguram ca beneficiarul a inteles explicatiile asistentului social dar si ca problema lui a fost bine inteleasa de profesionist.W.Se exploreaza impreuna cu clientul alternativele si se explica abordarile sugerate. calitatea serviciilor. prin satisfacerea clientului si obtinerea de avantaje pentru toti membrii organizatiei si pentru societate” (Butu. atat din partea asistentului social cat si a clientului.2000:283) Principiile de baza ale TQM au in vedere orientarea pe client.Propunerea unui plan de actiune. Mihai.Aceste standarde ale serviciului trebuie sa fie vizibile si cunoscute atat de profesionisti cat si de beneficiari.Daca beneficiarii se declara toleranti .Acestea se refera la: respect si simpatie pentru beneficiar. 4. 3. este”bazat pe participarea tuturor membrilor organizatiei.Crearea unui climat prietenos. pentru a clarifica situatia/problema clientului(sa nu fie necesara o alta intalnire pentru completarea datelor pe care am omis sa le obtinem). sunt corelate cu drepturile omului dar si cu principiile etice ale muncii asistentului social. 2. In asistenta sociala . este necesar ca serviciul social sa functioneze dupa cateva principii ce vizeaza standardele calitatii in asistenta sociala. nondiscriminare. importanta acestui acord pentru a preveni actiunile negative ale clientului. 4 Criteriile de baza pentru acordarea unor servicii calitative.E. 6.

Evaluarea initiala are rolul de a confirma sau infirma .Furnizarea serviciilor si interventiilor.Aceasta alegere este justificata prin faptul ca pentru celelalte categorii de beneficiari veti parcurge managementul de caz la disciplinele aferente. OBS:Pentru a concretiza managementul de caz pe o anumita categorie de beneficiari. Luind in considerare etapele managementului de caz si problematica copilului in dificultate . Etapele managementului de caz Managementul de caz in asistenta sociala este utilizat pentru toate categoriile de beneficiari. in cel mai scurt timp. nu vor manifesta toleranta fata de intarzieri ale serviciului si se vor putea simti “parasiti”. Desi aceste etape sunt aceleasi pentru o anumita categorie de beneficiari . 5. evaluarea initiala si preluarea cazurilor.Planificarea serviciilor si interventiilor. . evaluarea initiala si preluarea cazurilor. care sunt aceleasi pentru fiecare caz in parte(standard 2/ord.Este realizata de catre Serviciul Public de Asistenta Sociala (SPAS) din cadrul primariilor sau de serviciul de Serviciul de Evidenta Intrari-Iesiri(SEI) din cadrul Directiilor Generale de Asistenta Sociala pentru Protectia Copilului(DGASPC).Evaluarea detaliata a situatiei beneficiarului. o sa propunem o analiza pe domeniul protectiei drepturilor copilului aflat in dificultate.Identificarea. 5 fata de intarzierea indeplinirii sarcinilor care le-au fost atribuite. Managementul de caz este un proces care implica parcurgerea unor etape interdependente. Monitorizarea si reevaluarea periodica. dar principiile managementului calitatii si cele ale calitatii totale au fost definite in Romania prin standarde obligatorii doar pentru domeniul protectiei drepturilor copilului . 7. facem cateva precizari referitoare la acestea pentru care se va folosi suportul legislativ :Ordin 286/2006 .Ordin 288/2006. 4.Monitorizarea in vederea asigurarii de rezultate. referitor la Standardele minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului .privind aprobarea Normelor metodologice pentru intocmirea Planului de Servicii precum si a Planului individualizat de protectie. prin asigurarea de-a lungul interventiei ca beneficiarul a primit sprijinul asteptat. 6. activitatile desfasurate sunt supuse principiilor individualizarii si personalizarii.Inchiderea cazului. 2.Identificarea. 1. 3. existenta unui caz.288/2006) Etapele managementului de caz sunt: 1.

 Cine?.cand?. evaluarea initiala se realizeaza de catre echipa mobila de interventie din cadrul telefonului copilului de la DGASPC. furnizorul de servicii trebuie sa elaboreze proceduri in acord cu legislatia in vigoare.  Instrumente de evaluare. Cazul confirmat este inregistrat la SEI /Primarie si raportat directorului cu atributii in domeniul protectiei copilului care desemneaza un Manager de caz (MC) sau un Responsabil de caz(RC)-vezi sectiunea Manager de caz. inregistrarea si evaluarea initiala a cazurilor . c)semnalare/sesizare scrisa sau telefonica din partea altor persoane decat ele din familie/reprezentant legal.  Confirmarea /infirmarea cazului. Evaluarea initiala a copilului se realizeaza in maxim 72 ore de la sesizare . Evaluarea initiala se refera la. Pentru cazurile infirmate si inregistrate la DGASPC se fac referiri catre alte institutii pe baza unor adrese scrise si telefonice. evaluarea initiala se va face diferentiat(vezi sectiunea Planificarea serviciilor si interventiilor).  Relatii intre institutii/servicii.Aceste proceduri sunt necesare si pentru preluarea si repartizarea cazurilor precum si de desemnarea responsabililor de caz(RC) (vezi sectiunea Responsabilii de caz). Pentru situatiile de urgenta . 6 In cazul in care copilul se afla in risc de separare de familia sa.  Responsabili. .sau de catre persoanele cu atributii in asistenta sociala de la nivelul SPAS. b)referire din partea unei institutii publice sau private. iar in regim de urgenta in maxim o ora.  Factori de decizie. d)autosesizare. Identificarea cazurilor se realizeaza prin: a)solicitare directa din partea beneficiarului(copil/familie/reprezentant legal).Echipele mobile trebuie sa aiba in componenta obligatoriu un asistent social/ psiholog si un lucrator al politiei.cum? Se realizeaza avaluarea. Continurul raportului de evaluare precum si decizia de confirmare/infirmare va fi transmisa in maxim trei zile clientilor.  Termene. consemnandu-se acest lucru.Responsabil de caz. documente. Pentru identificarea. Raportul de evaluare initiala. este intocmit in maxim 24 ore de la efectuarea evaluarii si este inaintat sefului ierarhic pentru confirmare sau infirmare a cazului.

familiei/beneficiarului si membrilor echipei. 3. pe baza reevaluarilor stabilite chiar in cadrul acestuia”(idem.Evaluarea detaliata/complexa Prin utilizarea detaliata/complexa in cadrul managementului de caz clientul beneficiaza de o evaluare comprehensiva si multidimensionala a nevoilor sale speciale si individuale. 7 2.Acestia au obligatia de a completa Fisa de monitorizare a copilului ce precede planul de servicii si care se centralizeaza. .Informatiile necesare evaluarii detaliate sunt obtinute de la beneficiari.Acesta este transmis in termen de trei zile sefului ierarhic spre avizare. organizare si structurare a activitatii cu scopul de a produce schimbari in situatia beneficiarului(Cojocaru. Planurile de interventie sunt instrumente de planificare . un instrument flexibil .PS cuprinde informatii despre prestatiile. Rapoartele sunt prezentate in termen de trei zile sefului ierarhic de la data efectuarii vizitelor.Cojocaru. in functie de progresele inregistrate. Planul de interventie reprezinta “un ghid . Acest tip de evaluare se realizeaza de Mangerul de caz(MC) / responsabilul de caz(RC)impreuna cu o echipa multidisciplinara din cadrul Serviciului de Evaluare Complexa(SEC).Este importanta participarea beneficiarului la realizarea planurilor pentru responsabilizarea si motivarea acestora in luarea deciziilor. fiind supus unui proces periodic de revizuire si completare.2008) Planificarea este un proces si nu un rezultat final al activitatii profesionistului. institutii prin intermediul vizitelor/intalnirilor. serviciile si tipurile de interventii atribuite beneficiarului si este intocmit de responsabilul de caz prevenire(RC)care a instrumentat/preluat cazul in maxim 30 zile de la inregistrarea cazului.In procesul evaluarii sunt implicati atat profesionistii cat si beneficiarii. a Planurilor Individuale de Protectie(PIP) si a Planurilor de Interventie Specifica(PIS). semestrial de catre SEI.Pentru protectia copilului planificarea serviciilor si a interventiilor se concretizeaza prin realizarea Planurilor de Servicii(PS). Planul de interventie reprezinta un consens al negocierii asteptarilor si actiunilor dintre beneficiar si profesionisti. reprezinta o etapa a managementului de caz si se realizeaza pe baza evaluarii initiale a beneficirului.2008:30). util atat beneficiarului.Evaluarea detaliata finala apare in raportul de evaluare intocmit pe baza rapoartelor tuturor specialistilor implicati in evaluare. persoane apropiate/implicate.Aceste informatii sunt consemnate in rapoarte de vizita/intalnire care se refera la :  Sinteza discutiilor.Planificarea serviciilor si interventiilor O etapa a managementului de caz o reprezinta planificarea serviciilor si a interventiilor.  Data  Locul  Scopul vizitei. cat si specialistului implicat . Planul de Servicii(PS). in 24 de ore de la ultima evaluare. familiile acestora.

 prestatii. cand apar modificari in situatia beneficiarului.  profesionistii si institutiile responsabile. Pentru protectia copilului in dificultate. c)integrarea socio-profesionala. venitul minim garantat. sau persoanelor fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament. PIP este un rezultat al evaluarii detaliate a copilului si cuprinde planurile de interventie valabile pentru perioada cat copilul este scos din familie.  date despre monitorizarea cazului. Prestatiile si serviciile cuprinse in PS se adreseaza atat copilului cat si familiei. Planul Individualizat de Protectie(PIP) este documentul prin care se planifica masura speciala de protectie pentru copilul separat de familia sa. b)dupa ce directorul DGASPC a dispus plasamentul in regim de urgenta. PIP poate fi revizuit trimestrial cand copilul este reevaluat sau mai des .Anexa nr. alocatiile familiale(complementare si monoparentale). Prestatiile pot fi in bani sau in natura si se refera la alocatii pentru copii.). Realizarea PIP incepe in urmatoarele situatii: a)Dupa ce cazul a fost referit din partea SPAS / persoanelor cu atributii in asistenta sociala a consiliilor locale. alte ajutoare speciale(transport la scoala.Acesta este realizat de managerul de caz impreuna cu echipa multidisciplinara(vezi sectiunea Echipa multidisciplinara). Managerul de caz si echipa multidisciplinara realizeaza PIP impreuna cu beneficiarul/reprezentantul legal al acestuia in maxim 30 de zile de la inregistrarea cazului si este prezentat Comisiei pentru Protectia Copilului/instantei judecatoresti. PIP poate avea ca finalitate : a)reintegrarea familiala a copilului.288/2006. in scopul prevenirii separarii copilului de parinti. directii de dialog si solidaritate sociala. institutii publice si centrale etc. si a Standardelor minime obligatorii din Ordinul 288/2006 din domeniul protectiei drepturilor copilului. reprezentantului legal. tratament etc. serviciilor si interventiilor. Planul Individual de Protectie este realizat ca si PS conform Normelor Metodologice ale Ord. b)adoptia. Anexa nr. Organism Privat Acreditat(OPA).2. precum si a prestatiilor .286/2006. centru de zi.1. si cuprinde urmatoarele sectiuni:  date despre identitatea copilului .Aceste prestatii sunt acordate de primarii . . 8 Planul de servicii se intocmeste pe baza Normelor Metodologice stabilite prin Ord.

se realizeaza de catre Managerul de caz din cadrul SEC pentru copiii cu dizabilitati din familie dar si pentru cei care necesita orientare scolara si profesionala.  mentinerea legaturii cu familia.  nevoi de petrecere a timpului liber. este realizat de MC din Compartimentul de interventie in situatii de abuz. Planul de reabilitare/ reintegrare pentru copii abuzati. mediu si lung.  nevoi de socializare.  nevoi de ingrijire si securitate.  nevoi fizice si emotionale. modalitatile de monitorizare.Furnizarea serviciilor si interventiilor . de rutina sau ocazionate de anumite proceduri/evenimente. personalul de specialitate responsabil. Programele de interventie specifica trebuie sa contina obiective pe termen scurt. a vizitelor.  reintegrarea in familie. neglijati/exploatati.Obiectivele pot fi . iar pentru cei care beneficiaza de o masura speciala de interventie. de sedinte. a)de implementare – se refera la activitatile desfasurate de profesionisti pe parcursul interventiei pentru atingerea obiectivelor( nr. activitati corespunzatoare acestor obiective . valoarea prestatiilor). pentru elaborarea obiectivelor este nevoie de clarificarea acestora. care raman in familie . b)de impact – se refera la situatia finala a beneficiarilor( presupune schimbarea statusului beneficiarului)(Cojocaru. . reprezinta activitatile realizate pe un domeniu particular de interventie ce au in vedere urmatoarele aspecte:  nevoi de sanatate. durata activitatilor.Cojocaru. Programele de Interventie Specifica(PIS).  servicii pentru familie. care pot fi periodice. victime ale traficului.Pentru copiii cu dizabilitati aflati in protectie speciala/ familie largita/familie substitutiva/servicii rezidentiale PIP contine Planul de Recuperare si este realizat tot de MC. PIP contine si Planul de Reabilitare/Reintegrare.Acestea vin in completarea PS respectiv PIP pentru atingerea obiectivelor stabilite. evaluare/reevaluare.  servicii pentru persoana fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament.2008) Planul de Recuperare pentru copiii cu dizabilitati. alte persoane implicate. Indiferent de planul utilizat . 9  servicii pentru copil.  dezvoltare a deprinderilor de viata independenta. 4.  nevoi educationale formale si informale.

propuneri facute de profesinistii domeniului. care isi aduc aportul prin competenta profesionala personala si colaboreaza pentru a ajunge la un rezultat stabilit”(Miley.2008) Echipa multidisciplinara Echipa multidisciplinara in asistenta sociala se refera la totalitatea profesionistilor implicati in managementul de caz al unui beneficiar. .stabilirea scopurilor. DuBois. Prin furnizorii de servicii se asigura resursele umane. financiare. materiale necesare desfasurarii optime a managementului de caz. . O”Melia.(2002) puncteaza cateva etape care eficientizeaza munca in echipa: . 10 Furnizorii de servicii pentru copiii aflati in dificultate sunt institutiile de asistenta sociala acreditate care utilizeaza metoda managementului de caz pentru toti copiii aflati in evidenta lor.(Cojocaru. furnizorii de servicii stabilesc criteriile de admitere a clientilor precum si metodologiile si procedurile de lucru caracteristic fiecarui tip de serviciu. privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale de catre furnizorii acreditati si beneficiarii de servicii sociale Serviciile oferite de furnizorii de servicii sunt servicii primare care se refera la toate serviciile de prevenire si sunt asigurate de autoritatile publice locale si ONG. precum si a unor specialisti colaboratori. .Impreuna cu coordonatorii serviciilor . Echipa multidisciplinara reuneste persoane care urmaresc un obiectiv comun . Brill si Levin. Furnizarea prestatiilor. . iar serviciile specializate sunt acele servicii destinate protectiei copilului si sunt asigurate de DGASPC si ONG. . respectarea valorilor si a codului etic. cunoasterea interpersonala. modificarilor legislative. capacitati de autoorganizare. conform Ord. Tot furnizorii de servicii se asigura ca toate documentele utilizate in managementul de caz sunt evaluate periodic si. serviciilor si a interventiilor cuprinse in planurile de interventie pentru copil se face in baza contractului cu familia/reprezentantul legal.2006) Cateva caracteristici ale membrilor unei echipe multidisciplinare: .impartirea si atribuirea sarcinilor. Cojocaru. capacitatea de rezolvarea a conflictelor.73/2005. Furnizorul de servicii asigura efectuarea demersurilor necesare pentru munca in echipa multidisciplinara dar si interinstitutionala.identificarea problemei si a limitelor acestora. dinamica serviciilor. dupa caz sunt revizuite in functie de urmatorii factori:nevoile comunitatii. . .stabilirea obiectivului echipei in scopul definirii problemei.

conform Stand. Managerul de caz este numit in scris de catre directorul adjunct al DGASPC si poate fi angajat al acesteia sau al unui OPA(Organism Privat Autorizat).PIP si Plan de recuperare pentru aceleasi categorii de copii dar care beneficiaza de o masura de protectie speciala. neglijare. In desemnarea MC.  Cunoasterea problematicii respective. sau cu un an vechime si cursuri de pregatire in managementul de caz. Poate fi manager de caz asistentul social cu studii de licenta care o experienta de cel putin doi ani in serviciile pentru protectia copilului. 10/Ord.  Planul de reabilitare/ reintegrare pentru situatii de abuz. .  Colaborarea cu reteaua de servicii si institutii. sa detina abilitati de anticipare a unor situatii sau crize pe care le pot avea clientii. Ca sa fie eficienti managerii de caz trebuie: . exploatare.  Relatia cu copilul si familia. directorul DGASPC ia in considerare urmatoarele aspecte:  Numarul de cazuri active.  Experienta. 11 -evaluarea rezultatelor din prisma atingerii scopului si a realizarii obiectivelor(idem.  Complexitatea cazuisticii. PIP si planul de reabilitare pentru aceleasi categoriide beneficiari dar care beneficiaza de o masura de protectie speciala. pentru copiii separati de familie.  Planul de recuperare pentru copiii cu dizabilitati. orientare scolara si profesionala din familie . avand drept scop elaborarea si implementarea:  PIP. sa coordoneze resursele oferite de alti furnizori.2006:427) Managerii de caz” ghideaza clientii prin labirintul retelelor de servicii. Managerul de caz (MC) este profesionistul care asigura coordonarea activitatilor de asistenta sociala. sa detina informatii sigure si corecte despre servicii si resurse. sa poata crea si modifica resursele in functie de situatia clientului. . ajutandu-i sa beneficieze de resursele necesare”(ibidem. . Managerul de caz(MC)/responsabilul de caz prevenire. Atributiile Managerului de caz(MC) sunt. sa cunoasca tipurile de resurse pe care le poate utiliza. asigura implicarea si conlucrarea unei echipe de specialisti multidisciplinara si/sau interinstitutionala pe tot parcursul managementului de caz. pentru protectia copilului aflat in dificultate.288/2008: .2006:416). victime ale traficului pentru copiii care raman in familie .

g)coordoneaza metodologic responsabilii de caz prevenire. 12 a)Coordoneaza eforturile. f)intocmeste si reactualizeaza dosarul copilului. Responsabilii de caz din protectia speciala(RC) sunt profesionistii din cadrul serviciilor rezidentiale(cu exceptia centrelor maternale)care prin delegarea atributiilor de catre MC asigura coordonarea activitatilor legate de elaborarea si implementarea tuturor progaramelor de interventie specifica(PIS).stand. la SEI. educatie).Acestia colaboreaza cu responsabilii de PIS. e)asigura respectarea etapelor managementului de caz. b)elaboreaza PS. Managerii de caz colaboreaza cu Responsabilii de caz din protectia speciala si din centrele maternale. consiliere. h)comunica cu avizul superiorului ierarhic. cazurile pentru care a fost luata decizia de inchidere. d)asigura comunicarea intre toate partile implicate in rezolvarea cazului. angajati ai serviciilor aflate in protectia copilului(dezvoltarea deprinderilor. consiliere.etc) sau in alte domenii(sanatate. . Responsabilii de caz prevenire pot fi asistenti sociali cu diploma de licenta dar si absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat cu o experienta de munca de cel putin doi ani in servicii sociale Responsabilii de caz din centrele maternale sunt profesionistii din cadrul acestor centre care prin delegarea atributiilor de catre MC asigura coordonarea activitatilor legate de elaborarea si implementarea programelor personalizate de interventie. demersurile si activitatile de asistenta sociala si protectie speciala b)elaboreaza PIP/celelalte planuri prevazute in legislatie si alcatuieste echipa multidisciplinara si dupa caz interinstitutionala si organizeaza intalnirile cu echipa precum si cele individuale cu profesionistii implicati in rezolvarea cazului. demersurilor si activitatilor de prevenire a separarii copilului de familia sa.10) a)coordonarea eforturilor.organizarea de intalniri periodice sau la solicitarea acestora. d)asigura respectarea etapelor managementului de caz. c)asigura colaborarea si implicarea activa a familiei/reprezentantului legal si a copilului si ii sprijina pe acestia in toate demersurile intreprinse pe tot parcursul managementului de caz(ex. sprijin emotional. c)asigura comunicarea intre toate partile implicate in rezolvarea cazului. Atributiile responsabilului de caz prevenire sunt(idem. acompaniere.

Pentru monitorizare PIP. Intre responsabilii de interventie specifica si MC exista o relatie de cooperare. . rapoarte statistice(se refera la imaginea de ansamblu a activitatilor). rapoarte narative(se refera la descrierea aspectelor particulare cu care s-au confruntat participantii). se are in vedere: a)verificarea demararii serviciilor(in max.2 zile).Cojocaru.Delegarea integrala a responsabilitatilor se realizeaza catre profesionisti care indeplinesc aceleasi conditii minime ca si profesionistul care deleaga.2008) 5. cel putin lunar. Monitorizarea interventiilor presupune realizarea unor rapoarte lunare din partea responsabililor interventiilor specifice: . Monitorizarea se realizeaza asupra interventiilor dar si asupra modurilor de realizarea a acestora(Cojocaru.Cojocaru.Deoarece au existat mai multe confuzii in ceea ce priveste utilizarea acestor denumiri si de inconsecventele institutionale. b)verificarea modului de furnizare a serviciilor. dar si a progreselelor obtinute de beneficiar. angajati in serviciile oferite copiilor din familie sau care beneficiaza de o masura de protectie speciala. . pentru protectia copilului in dificultate. MC isi deleaga o serie din responsabilitati catre responsabilii de caz din protectie speciala si din centrele maternale. primii facand parte din echipa multidisciplinara.Pe de alta parte acestia opteaza pentru responsabili cu interventii specifice .288/2006. In aceasta etapa a managementului de caz. prin discutii individuale cu profesionistii implicati dar si prin intalniri cu beneficiarii sau alte persoane reprezentative.(Cojocaru. care asigura servicii pe arii specifice de competenta. Monitorizarea si reevaluarea periodica O alta etapa a managementului de caz este monitorizarea si reevaluarea periodica.2008:33) Monitorizarea interventiilor este procesul de evaluarea a gradului de implementare a planurilor elaborate dupa realizarea evaluarii detaliate. a coerentei si succesiunii activitatilor specialistilor care lucreaza la caz. Acestea sunt atributiile specificate pentru fiecare MC respectiv RC prin Ord. DGASPC-urile opteaza pentru unui CMC(Compartimentul Managerilor de Caz). Monitorizarea interventiilor specifice se realizeaza de catre managerul de caz prin intalniri cu echipa multidisciplinara . 13 e)intocmeste si reactualizeaza dosarul copilului De regula. se are in vedere monitorizarea planului individual de protectie sau a celorlalte planuri prevazute in legislatie.

iar pentru procesul de adoptie de doi ani.Acesta este avizat de seful ierarhic superior si transmis in trei zile tuturor participantilor . progreselor .Acestia realizeaza lunar sau ori de cate ori este nevoie cate un raport de monitorizare postservicii.Acestea sunt transmise in max trei zile de la intocmirea lor catre managerul de caz.Inchiderea cazului se realizeaza in general la atingerea scopului propus la inceputul interventiei. iar beneficiarul isi dobandeste capacitatea optima de autonomie. cand procesul de asistenta sociala nu mai este necesar.Monitorizarea postservicii se realizeaza pe baza unui plan de monitorizare elaborat de managerul de caz/responsabil de caz prevenire.Monitorizarea postservicii si inchiderea cazului Monitorizarea postservicii este perioada de mentinere a contactului cu beneficiarii pentru o anumita perioada de timp si de evaluare a situatiei lor fara insa a mai beneficia de servicii. g)inregistrarea informatiilor.La DGASP inchiderea cazului este inregistrata la SEI si in CMTIS . h)modificarea contractului cu familia atunci cand se impune. evolutiei cazului in dosarul beneficiarului.Pentru cazurile de prevenire monitorizarea serviciilor se realizeaza pentru o perioada de min trei luni. f)reevaluarea situatiei copilului si a modului de implementare a planului. de la data reevaluarii. responsabilii de PIS au obligatia de a intocmi rapoarte de implementare lunar sau ori de cate ori este nevoie.Inchiderea cazului se face prin decizia autoritatilor la recomandarea managerului de caz/responsabilului de caz avizata de seful ierarhic. d)asigurarea fluxului de informatii catre toate persoanele implicate in rezolvarea cazului. 14 c)raspuns imediat in orice situatie nou aparuta. e)medierea relatiei pe toate planurile partilor implicate. cel putin o data la trei luni precum si revizuirea planului respectiv daca situatia impune. 6. Pentru PIS. Managerul de caz/responsabilul de caz prevenire intocmeste raportul de reevaluare in maxim 24 de ore. Pentru cazurile extrem de dificile se pot organiza conferinte de caz sau teleconferinte care sa includa membrii echipei multidisciplinare cu experti recunoscuti ai domeniului.