BAZE DE DATE PENTRU

AFACERI

TEMA PROIECTULUI
Să se creeze o bază de date care să ţină evidenţa cinematografelor dintr-un
judeţ.
Pentru fiecare cinematograf se va reţine numele, adresa, telefonul capacitatea
sălii şi managerul.
De asemenea se vor reţine filmele care rulează pe perioada unui întreg an.
Fiecare film are un nume, un tip şi actorii principali. Un film poate rula la unul
sau mai multe cinematografe. Pentru fiecare film rulat la un cinematograf (timp
de o săptămână) se va reţine data începerii rulării, orele de rulare şi preţul
biletelor. Pentru fiecare actor se va reţine numele, prenumele şi site-ul.

6. Integritatea referenţială pentru a efectua corect operaţiile de actualizare adăugare. Să se verifice calitatea proiectării bazei de date cu ajutorul formelor normale (se va normaliza baza de date până la FNBC . Reguli de ştergere şi modificare în cascadă pentru entităţile cu chei externe. CERINTE 1. Să se facă trecerea la modelul relaţional (să se detalieze operaţiile efectuate pentru fiecare entitate în parte) 3. modificare).inclusiv). Să se creeze o bază de date care să conţină: a. Legături între tabele. Chei primare şi chei externe. 4. Să se facă testarea bazei de date prin efectuarea de diferite operaţii asupra ei. 5. d. c. . Să se realizeze modelul entitate-legătură 2. Să se indexeze baza de date creată (crearea minim a unui index). Un manager poate să conducă un singur cinematograf. b. ştergere.Un actor poate să joace în unul sau mai multe filme.

DIAGRAMA ENTITATE .LEGATURA .

Nume. Numar.actori. Telefon. REALIZAREA TABELELOR Actori principali (ID actori. ID Adresa.) Manager (IDMager.  Un cinematograf are o singura adresa. numar rinduri. ID pret. tip. perioada rulare) Pret (ID pret. numar locuri. ID data inceperii rulaj. Oras.INTERPRETAREA DIAGRAMEI  Un manager poate să conducă un singur cinematograf  Un film poate rula la unul sau mai multe cinematografe  Un actor poate să joace în unul sau mai multe filme. site) Cinematograf (ID Cinematograf. filme) Filme (nume. Prenume. prenume. Nume. ID actori principali. vechime in munca) Capacitatea salii (ID Capacitatea salii. ID data rulare. ID Manager.) Actori-Filme (Idactori-filme. ID Filme) Cinematograf-Manager (ID Cinematograf-Manager. ore rulare. Strada. cost bilet) . ID Cinematograf) Adrese (IDAdrese. Nume.) Date film (ID date-film. ID Manager. Capacitatea salii.

CREAREA BAZEI DE DATE Crearea tabelelor in mediul de programare Microsoft Access .

.

CREAREA RELATIILOR INTRE TABELE a. tabele fara legaturi .

realizarea legaturilor de tip “One to many” .b.

c. diagrama finala .

INTRODUCEREA INREGISTRARILOR IN TABELE QUERIES .