Nuklearna fizika

Nuklearni raspadi-ZADACI

1. Vrijeme poluživota 198Au je 2.70 dana. Odredite:

a) konstantu raspada ovog izotopa

b) vjerojatnost raspada jedne jezgre u jednoj sekundi

c) pretpostavimo da imamo uzorak mase 1μg. Kolika je aktivnost ??

d) Koliko se raspada u sekundi dogodi ako je uzorak star 7 dana?

Rješenje:

a)

ln 2 0.693 1 ? 1ℎ
?= = ∙ ∙
?1/2 2.70 ? 24 ℎ 3600 ?

= 2.97 ∙ 10−6 ? −1

(za član ln 2, pogledati Krane-Modern physics, str. 385, nakon izvoda zakona radioaktivnog
raspada objašnjeno je vrijeme poluživota.)

b) Vjerojatnost raspada jedne jezgre u sekundi daje upravo konstanta raspada, pa je
vjerojatnost da se jedna jezgra zlata raspadne u jednoj sekundi jednaka 2.97 ∙ 10−6 .

? ??
c) Broj atoma u uzorku zadan je izrazom: ? = , gdje je ?? Avogadrova konstanta, a ?
?

molarna masa.

? ?? 1.00∙10−6 ? ∙6.022∙1023 ?????/???
?= =
? 198 ?/???

= 3.04 ∙ 1015 ?????

? = ?? = 2.97 ∙ 10−6 ? −1 ∙ 3.04 ∙ 1015

= 9.03 ∙ 109 ?? = 0.244 ??

5 MeV/? = 1.97∙10 = 1. Odredite kinetičku energiju alfa čestice emitirane u raspadu Ra → Rn + 4He.871 MeV ?−4 222 Kinetička energija: ?? = ? = 226 ∙ 4.311 MeV . a sudjeluje i u uhvatu elektrona.963998 ? − 39.871 MeV = 4. Napišite kako izgledaju ovi raspadi i odredite Q vrijednosti za ove raspade.025410 ? − 222.002603 ?) ∙ 931. Rješenje: 40 40 Beta minus raspad: ?→ ?? + ? − + ?̅ ??− = [?( 40K) − ?( 40??)]? 2 = (39. Q vrijednost: ? = [?( 226Ra) − ?( 222Rn) − ?( 4He)]? 2 = (226.50 ∙ 109 ?? 226 222 2. Izotop 40K raspada se negativnim i pozitivnim beta raspadom.03 ∙ 109 ?? ∙ ? −2.785 MeV 4 3. Rješenje: Energija oslobođena raspadom.d) Aktivnost: ? = ?0 ? −?? −6 ?−1 ∙7 ?∙3600 ?/? 9.017578 ? − 4. tzv.962591 ?) ∙ 931.5 MeV/? = 4.

962383 ?) ∙ 931.38 ∙ 10−23 ⁄? ∙ 295? = 9.82 ∙ 108 ????? . Odredite starost drvenog predmeta. Odredite broj raspada u 7 dana.963998 ? − 39.482 MeV 40 40 Uhvat elektrona: ? + ?− → ?? + ? ??? = [?( 40K) − ?( 40??)]? 2 = (39. pod tlakom od 2 ∙ 104 Pa (1 Pa = 1 N/m2 .962383 ? − 2 ∙ 0.000549 ?) ∙ 931.504 MeV 4.5 MeV/? = 1.82 ∙ 1020 ∙ 10−12 = 9. oko 10-5 atm) na temperaturi od 295 K. Prirodna zastupljenost ovog izotopa je 1⁄1012 .82 ∙ 1020 ???????? U svakoj molekuli je jedan atom ugljika. oslobodio se CO2 koji je spremljen u identičnu posudu.5 MeV/? = 0. Rješenje: a) Koristeći zakon idealnog plina. 40 40 Beta plus raspad: ?→ ?? + ? + + ? ??− = [?( 40K) − ?( 40??) − 2?? ]? 2 = (39. pa je ukupan broj atoma ovog izotopa u posudi jednak 9.00 ∙ 10−4 ?3 ?= = ?? ? 1.963998 ? − 39. b) Nakon izgaranja drvenog predmeta. pod istim tlakom i temperaturom.00 ∙ 104 ?/?2 ∙ 2. pronađimo broj molekula u posudi: ?? 2. međutim promatrat ćemo samo izotop ugljika sa 14 nukleona. Nakon 7 dana dogodilo se 1420 raspada. a) Uzorak plina CO2 iz atmosfere nalazi se u posudi volumena 200 cm3 .

Veličina 3. ln 2 0.16 ∙ 107 ?⁄? označava duljinu jedne godine u sekundama) U jednom tjednu. Odredite glavno vrijeme života izotopa 55Co ako je poznato da se aktivnost smanjuje 4 % po satu. ukupan broj raspada je 2280. Produkt raspada nije radioaktivan.82 ∙ 108 = 3.76 ∙ 10−3 ??????/? 1/2 (ssekunda. ygodina. 1 2280 5730 ? 2280 b) 1420 = 2280 ? −??  ? = ? ?? 1420 = ln 1420 = 3920 ? 0.5 ℎ ? .16∙107 ?⁄? ∙ 9.693 Aktivnost: ? = ?? = ? ∙ ? = 5730 ? ∙ 3.0408 1 ?= = 24. ? = 0.693 5. Rješenje: ?? | ??1 | = ??1 (početna aktivnost) ?? | ??2 | = ??2 = ??1 ? −?? (aktivnost u nekom kasnijem trenutku) ??1 − ??1 ? −?? 96 = = 1 − ? −?? = ??1 100 (brojnik će dati razliku početne aktivnosti i aktivnosti u nekom kasnijem trenutku i ako podijelimo to s početnom aktivnošću dobit ćemo postotak rapadnutih jezgara nakon sat vremena  umanjen za 4/100 odnosno 4 posto) 24 → ? −?? = 25 1 24 ?= ln ? 25 ?? ? = 1 ℎ.

Korištena literatura: Keneth S. Kamal: 1000 Solved problems in modern physics Yung-Kuo Lim: Problems and solutions on atomic.Krane. Modern Physics Ahmad A. nuclear and particle physics .