HOMER: ILIJADA

1. PJEVANJE:

Homer zaziva srdžbu Ahileja (sina Peleja) koja je zadala Ahejcima tisuću rana, koja je duše
mnogih junaka poslala Aidu, a njihova tijela učinila plijenom psa i ptica. Zeusova je volja bila
da se posvađaju Ahilej i Atrejev sin. Bog koji je između njih bacio svađu je Zeusov i Letin
sin. On je bacio bolest na vojsku jer se razljutio na kralja, Atrejevog sina koji se posvađao sa
svećenikom Hrisom kad je došao s brzim Ahejskim lađama otkupiti svoju kćerku. Za otkup je
nosio veliki kip Apolona. Molio je za Ahejce da razore Prijamov grad i kući se vrate sretno s
njegovom kćeri, ali Agamemnon je odbio molbu i nije mu dao kćer. Svećenik je nakon toga
zazvao Apolona i zatražio da svojim strijelama naplati njegove suze koje su uzrokovali
Danajci. Apolon usliša njegovu molitvu i pošalje kugu i požar na grad.

9 dana kuga je harala vojskom, a deseti dan Ahilej sazove skupštinu, a tu ideju mu je utkala
Hera koja se brinula da će svi Danajci umrijeti. Ahilej na skupštini nagovara članove da pitaju
svećenika ili vrača zašto se Apolon toliko naljutio jer će svi pomrijeti. Odgovor im je dao
Kalhas, Testorov sin, vrač koji je znao i prošlost, i sadašnjost i budućnost. Ipak, prije nego što
ima kaže odgovor, traži od Ahileja pomoć jer će svojim odgovorom razljutiti kralja. Ahilej mu
obećaje da će ga štititi od kralja. Vrač govori da je Apolon ljut zbog svećenika kojemu
Agamemnon nije htio vratiti kćer i da će kuga prestati tek kad se ona vrati kući bez novca.
Agamemnon se razljutio zbog njegovih riječi i napada ga da mu nikad ništa lijepo nije rekao i
prorokuje samo nesreću. Govori na skupštini da mu je ta žena draža od vlastite Klitemnestre,
ali da će je zbog naroda vratiti. Ipak, traži od naroda dar za takvo djelo. Ahilej mu odgovara da
vojska ne zna darivati nego otimati plijen iz osvojenih gradova, ali mu obećaje da će ga
nekako nagraditi. Agamemnon mu prijeti da ako mu ne nađu dostojnu zamjenu da će uzeti
njegov, Ajasov ili Odisejev dar pa će se svaki naljutiti kad im dođe. Ahilej mu odgovori da on
s Trojancima ne ratuje zato što su mu nešto krivi nego da njemu ugodi, a on mu želi oduzeti
dar koji je mukotrpno stekao. Odlazi u Ftiju i neće se više vratiti. Agamemnon mu govori da
slobodno može otići i da za njim neće žaliti jer mu je uvijek radio probleme, ali će mu uzeti
voljenu Briseidu da zapamti njegovu veličinu i moć. Ahileja svlada srdžba i želi izvaditi mač i
ubiti kralja kada mu se ukaže Atena koju je poslala Hera. Atena ga moli da ustegne bijes, a da
će mu ona trostruko vratiti. On je posluša, a ona se vrati natrag na Olimp. Ahilej govori
Agamemnonu da samo glupan može poslati vojsku da gine zbog žene i da mu se kune da će
doći dan kada će zažaliti što ga je pustio. Tada ustane Nestor, mudri starac i govori im da bi
Trojanci bili jako sretni da ih čuju kako se svađaju i da je vidio za svog života i veće i hrabrije

ali ništa drugo od njega neće dobiti. Tetida odlazi na Olimp moliti Zeusa da usliši molbi njezinog sina. Zeus joj govori da je u pravu. Ahilej mu odgovara da on nije kukavica da radi što mu se naredi. Herin sin govori da je sramota da se tako svađaju zbog ljudi. Agamemnon se probudi i obuče. Djevojku su mu dali pa mu je mogu i uzeti. Svi su krenuli u rat osim Ahileja koji 12 dana sjedi na pučini željan bitke. a kada je ovaj preda. ali ih Ahilej pozove jer mu oni nisu ništa krivi nego Agamemnon. Hefest. Ahilej naredi Patroklu da izvede Briseidu. Zeus joj govori da se ne nada da će znati sve njegove odluke samo zato što mu je žena. a Agamemnon priprema lađu s 12 veslača da odvedu Hriseidu ocu. a ona mu odgovara da zna da ga je Tetida molila da pomogne Trojancima u borbi. a od ovoga da se ne srdi jer je njega rodila božanska majka. Svećenik/otac moli i žrtvuje žrtvu Apolonu na oltaru zbog povratka kćere. Nakraju se svi vrate u svoje domove koje im je sagradio Hefest pa i Zeus koji zaspe kraj svoje žene Here. Ahilej nakon skupštine odlazi. Agamemnon mu govori da je u pravu jer Ahilej uzima sebi za pravo tako govoriti kralju samo zato što je sin božanske majke. Agamemnon naredi slugama da mu dovedu Briseidu. On zna da mu njegova majka može pomoći kao što je pomogla Kronionu kada su ga bogovi htjeli svezat i zato je Zeus voli. Zeus zovne Sanka i nagovori ga da otiđe Agamemnonu i da mu došapne da je sad pravo vrijeme za napasti Troju jer su bogovi u svađi. U Zeusovim dvorima čekali su ga ostali bogovi. 2. PJEVANJE: Svi su zaspali osim Zeusa koji je razmišljao kako treba nešto učiniti za Ahileja. a Agamemnon naredi narodu da se očisti od kuge i pripremi Apolonu žrtvu. a majci savjetuje da ne radi protiv Zeusa jer joj on neće moći pomoći. ali da se ona ne treba toga bojati nego što je njemu što dalja srcu i zaprijeti joj da će je udariti. a Hera je vidjela da je pričao s Tetidom i odmah ga je napala zbog čega su pričali. Ahilej zaplače i zazove majku. Traži od Agamemnona da ne uzima Ahileju djevojku. . a ako je Ahilej ne bude htio dat da će on sam doći po nju. Ahilej moli majku da zamoli Zeusa da bude na pomoći Trojancima da ubiju Ahejce i da Agamemnon shvati kojeg je ratnika otpustio. ali joj obećaje da će joj pomoći. Zeus joj odgovara da ne može stati na stranu Trojanaca zbog Here. Suge zateknu Ahileja kako sjedi uz šator te se poplaše i njega i kralja. Hera se odljuti. Hriseida dolazi kući. Sanak to učini. Tada se svi bogovi vrate na Olimp. Jednom ga je već kad ju je htio obraniti bacio s Olimpa oa je padao cijeli dan. a Tetida se sjedi sinove molbe i odlazi Zeusu i moli ga da pomogne Trojancima u brobi dok Danajci ne vrate u vojsku njezinog sina. ratnike koji su slušali njegove savjete pa moraju i oni. Odisej je odvodi oltaru gdje se susreće s ocem. Tetida mu govori da mu ispriča zašto plače i on joj priča sve što se dogodilo. svi uživaju u gozbi i smiju se Hefestu kako šepa.

Na bojište dovedu Prijama i janjad. Atena ode do Pondara. Hera se obrati Ateni i kori je – ne mogu ostaviti Helenu Trojancima i Prijamu. a Afrodita je na naklonjena Parisu. prestraši se i pobjegne. Atena mu ponovi što joj je Hera rekla i Odisej je posluša. Likonovog sina. koji je po svojoj mudrosti jednak Zeusu. Nestor hrabri ljude da osvete Helenin plač. Zeus želi da se Trojanci i Ahejci pomire. Agamemnon se javi tvrdeći kako je cijela svađa započela zbog Helene. kad naiđe na Odiseja. ali Paris ipak ostaje s Helenom. Paris vodi Trojance. Menelaj rani Parisa i vuče ga za kacigu. Pjesnik moli muze da mu kažu koliko je ljudi došlo pred Ilij jer ih on ne može izbrojati. Agamemnon ima dvije pomoćnice: Heru i Atenu. da svi ostali spuste oružje. Agamemnon se moli Zeusu da unište Prijama i Hektora. Prijam se vrati u Ilij jer ne može gledati borbu. Paris zahtijeva borbu jedan na jedan. Ta priča je Kolhasovo proročanstvo o 9 godina čekanja – 10. Umiješa se Afrodita i spasi Parisa. a kad vidi Menelaja da mu se približava. i nagovori ga da strijelom pogodi Menelaja. Menelaj je pobijedio. Odisej želi da svi ostanu i osvoje Prijamov grad. PJEVANJE: Bogovi su na vijećanju kod Zeusa. Trojanska glasnica Irida govori Trojancima da je Ahejaca previše i upozorava Hektora da potraži pomoć. no Hera to odbija. Zeus pošalje Atenu među Ahejce i Trojance. Irida sve te vijesti prenese Heleni. no ne ubije Menelaja. a upravo je zbog nje mnogo ljudi poginulo. već ga samo . Digne se Nestor i kaže kako mora biti tako ako je takav san usnuo Agamemnon. Odluče krenuti u napad. 4. Odisej Agamemnonu priča priču o zmiji i majci s osam vrapčića. Obrate se Zeusu govoreći da onaj tko pobjedi u boju dobiva Helenu. Dolazi mu brat Menelaj. Zmija je pojela vrapčiće. Prijam ispituje Helenu za Agamemnona i Odiseja – tko su i kakvi su. Hektor ga kori i govori mu da je on uzrok svemu ovome – potaknuo je rat kad je oteo Menelajevu ženu Helenu. Svi krenu k lađama pripremati se. Hektor to svima obznani. Agamemnon pozove sve starješine na vijeće i ispriča im što mu je Sanak rekao. Devet se već godina vodi bitka između Trojanaca i Ahejaca. Protivnici se oblače i pripremaju za dvoboj. Agamemnon zakolje bika i priprema gozbu. PJEVANJE: Vojske se približavaju jedna drugoj. 3. Menelaj želi da se mirno raziđu – neka dovedu Prijama i po jedno crno i jedno bijelo janje. godina je ključna. Atena se uputi Ahejcima kako bi im rekla da ne mogu otići kućama. On to i učini.

intervenira i spasi ga. no ovoga ga puta spašava Apolon i odnosi ga u hram. Hekaba misli da će Hektor potražiti Zeusovu pomoć. 5. Eneja. Apolon je na strani Trojanaca. Odigra se borba s Diomedom u kojoj Diomed ubije Pandara i rani Eneju. a kasnije će s mrtvih uzimati oružje. ljut jer se miješa u rat. Diomed ubije Pfegeja. Vojske stoje jedna nasuprot drugoj. Odvije se boj između Sarpedona i Tlepolema. dolazi Eneji i Hektoru i hrabri ih. Afroditinom bratu. Hektor ga posluša i obavijesti Trojance da ide u Ilij. s Pandarom dogovara kako napasti Diomeda. Počinje bitka. ozlijedi. vrač. ali im i javlja da je Eneja mrtav. Afrodita je odlazi do Areja da joj da konja kako bi se vratila na Olimp. a gavran Trojancima javi da je ranjen najbolji Ahejac. Atena pak pomaže Ahejcima. Glauk Diomedu da zlatno oružje u zamjenu za mjedeno. Pfegeja i Ideja. Diomed uz Ateninu pomoć rani Areja. PJEVANJE: Bitka još uvijek traje. a oko njega se skupe žene i ispituju za svoje muževe. U boj kreću Glauk. Helen. Atena se obrati Areju. Diomeda kasnije obori Likonov sin Pandar. Eneja dolazi među ljude i otkriva se da je ipak živ. ali promaše. i Diomed. Savjetuje Hektora da sakupi starice u Atenin hram i da one mole Atenu da poštedi trojanske žene i djecu. no on joj govori ona mora do Atene. 6. Nestor ohrabruje Ahejce da samo ubijaju. Neka joj odnese najljepši plašt i kaže da će zaklati 12 krava. Enejina majka. Arej hrabri Trojance. Oni nasrnu na Diomeda. bez pomoći bogova. i savjetuje mu da se maknu iz bitke – vrijeme je da ljudi sami odmjere snage. već Atenina i Arejeva. Odlazi do majke Hekabe. Ahileja nema. samo ako . PJEVANJE: Atena odlikuje Diomeda da bude ugledan među Ahejcima. Diomed trči za Afroditom. Hektor ulazi u grad. opisuje se kako svatko svakome nekoga dragoga ubije. Hipolonov sin. Hefestov svećenik Doret ima dva sina. Ahejci napadaju. a Ideja spasi Hefest. Diomed se tada pomoli Ateni i ona mu da snage. Atrej odlazi na Olimp i obaviještava Zeusa i ostale bogove o tome što je Atena učinila. Shvate da su prijatelji po djedu pa se darivaju iako su protivnici. Agamemnon smatra da su Trojanci prekršili dogovor i želi rat. Afrodita. Opisuju se Trojanci – ima ih iz različitih krajeva. Heba izliječi Areja jer je Arej bog i ne može umrijeti. Atena hrabri Diomeda da se nastavi boriti. Diomed opet nasrne na Eneju. Ljut je na Zeusa što joj to dozvoljava. ona je uz njega. Hera ispituje Zeusa nije li ljut na Areja što želi uništiti Ahejce. Laodikove kćeri. trojanski vođa. Zeus napada Afroditu da rat nije njena briga.

Hektor odlazi pozdraviti se s obitelji. Hektor Parisa naziva nesrećom jer je on kriv za rat. Dogovore se da će Hektor izazvati na boj nekog Ahejca. Idej odlazi Ahejcima reći im da Paris ne da Helenu. Hektor joj objasni da mora ići. Prijam traži primirje da spale svoje mrtve. . (Andromahi je oca davno ubio Ahilej. Menelaj tvrdi da će biti sramota za Ahejce ako se nitko ne odazove na poziv i sam se počne spremati. odmakne Diomeda od Troje. 8. Pohvalili su jedan drugoga i darivali se: Hektor je Ajasu dao svoj mač. Odaberu Ajasa koji misli da može pobijediti. Diomed mu želi pomoći pa ga uzme na svog konja i zajedno krenu za Hektorom. a Ajas Hektoru svoj pojas. Boj će nastaviti nakon ručka. Paris mu odgovara da nije kukavica. Dolazi Paris. Ahejci pristaju na jedan dan primirja. Hektor odlazi do Parisa. 7. dolazi do prvog poraza Ahejaca. Kad nastave boj. Zeus je poslao dvije Kere koje donose smrt – jednu Ahejcima i jednu Trojancima. no u kući ne nalazi ženu Andromahu ni sina. PJEVANJE: Atena promatra kako Ahejci umiru i to joj se ne sviđa. no obje su otišle Ahejcima. Ostao je Nestor čijeg konja je ranio Paris. a ona ga plačući moli da ne ide jer joj je on sve što ima. Atena i Apolon u obliku jastreba promatraju. Uvečer se održi vijećanje u oba tabora. Kod Trojanaca se javi Atenor koji želi da vrate Helenu. Moli primirje da spale svoje mrtve. Agamemnon ga odgovara tvrdeći da je Hektor odličan borac. Naredi im da se nitko od bogova više ne smije miješati u rat. Helena u dvoru sjedi sa svojim dvorkinjama. Ahejci se krenu povlačiti. ali će im dati blago zauzvrat. Odredi da se izvlači ždrijeb. Odlazi do Olimpa i susreće se s Apolonom.) Andromaha plače na kuli. Ostali se mole Zeusu. Hektor poziva nekog od Ahejaca da se bori s njime. Ajas i Hektor se bore – borba se nastavlja sve do kasno u noć pa odlučuju nastaviti idući dan. Hektoru se javi vrač Helen i kaže mu da bi trebao izazvati nekog od Ahejaca u dvoboj (jer je to čuo od Atene i Apolona). Ahejci pričaju o svojim mrtvima. opremljen. Zeus odlazi na goru Idu. a sada se skriva. da se skrivao jer je tugovao. ali se najviše boji da će ona pasti Ahejcima u ropstvo ako izgube rat. Do podne se odvija bitka između Trojanaca i Ahejaca. PJEVANJE: Zeus je sabrao bogove da održe skupštinu. Hektor joj prilazi. pa obojica kreću u boj. no Paris na to ne pristaje. ali ga je Helena nagovorila da ode u boj.

Nestor govori Agamemnonu da je pogriješio što je Ahileju uzeo Briseidu te da bi se trebali iskupiti. Odisej odlazi Ahileju. Atena odluči otići k Zeusu na Id. U Hektorovom taboru nitko ne spava. Diomed se dvoumi bi li ipak napao Hektora. Hektor hrabri Trojance. Ahilej je ljut na Agamemnona pa ne pristaje pomoći sve dok Hektor ne dođe blizu Ahejcima. da ih toliko ne pogine. Oni se spreme i kreću. Zatim ga ubiju. Dogovore da će odrediti sedam straža. Zeus ne dopušta da pomognu Ahejcima. PJEVANJE: Ahejci još uvijek vijećaju. Mole se Ateni. Odisej nosi Agamemnonu poruku od Ahileja. koju se razveseli kad ga vidi. Diomed se tome protivi. Agamemnon odlazi Ahejcima i kori ih za nejunaštvo. uspije raniti Teukara. no Posejdon se ne želi zamjeriti Zeusu. Agamemnon i Menelaj ne mogu zaspati. jada mu se da je vojska u lošem stanju i da trebaju njegovu pomoć. Knezovi se sastaju kod opkopa. Agamemnon pristane: pripremit će darove i Briseidu i poslati poslanika Ahileju. Kad je Zeus vidio da je Diomed spasio Nestora. ali promaši. 9. Šalje Odiseja natrag Agamemnonu da mu kaže da je Ahilej još ljut. Odisej i . a oni ga ispituju informacije o Hektorovom taboru. Nestor predloži da Diomed i Odisej odu uhoditi Trojance. Diomeda Hektor naziva kukavicom. Ahilej ne želi Agamemnonove darove ni Briseidu. Hektor mu uzvrati. Nestor mu tvrdi da ne može protiv Zeusove volje. Ahilej ne zna što će. Zeus to sve vidi i pošalje joj Indu da joj kaže da mu ni slučajno ne dolazi jer će je uništiti. Odisej i Diomed ga uhvate – Dolon ih moli da mu poštede život. Zeus se vraća na Olimp i proriče još teži poraz. Teukar napada Hektora. Hera želi pomoći Ahejcima. no Zeus zagrmi još tri puta i to bi znak trojanske pobjede. Agamemnon tvrdi da ga je Zeus prevario i smatra da bi se trebali vratiti kući. Agamemnon mu obećava da će mu dati prvi dar nakon što osvoje Ilij. 10. a Feniks ga nagovara da priteknu Ahejcima u pomoć. Moli Zeusa dabarem pomogne Ahejcima pobjeći od Trojanaca. pošalje grom na Diomeda pa ovaj mora skrenuti svoje konje. Hera nagovara Atenu da pomognu Ahejcima. Vijeće odlučuje da će nastaviti borbu i bez Ahileja. Zeus mu usliša molbu. Najveći junak među Ahejcima je Teukar – ubio je najviše Trojanaca. Hektor saziva skupštinu kako bi se pripremili i dogovorili plan bitke. a vojska je u strahu. Hektor šalje Dolona da ode k lađama i provjeri što se događa. treba im savjet kako dalje. Odisej mu prenosi Agamemnonovu poruku. Nagovara Posejdona da im pomogne. PJEVANJE: Agamemnon je tužan. i zahvaljujući Zeusovoj pomoći.

PJEVANJE: Zeus je nakratko skrenuo pogled s bitke. Patroklo se vraća Ahileju i putem spašava ranjenog Euripila. Trojanci sastavljaju 5 navalnih četa i kreću na Ahejce. Hektor uzalud okušava probiti ahejski bojni red. PJEVANJE: Odvija se boj oko bedema. Asij uzaludno pokušava provaliti bedeme na lijevoj strani. Paris ranjava Euripila. Paris rani Diomeda u lijevi taban. Hektor ne vjeruje Pulidamusu i njegovom predkazanju pa nastavlja boj. PJEVANJE: Do podne se vodi neodlučna bitka. Trojanci se uzalud trude da probiju bedeme. daje im snagu. no tada ugledaju Trojance kako dolaze. Nestor nabraja Patroklu tko je sve ranjen i poziva Patrokla da se pridruži u borbi. Paris ranjava Mahaona. Pulidamas savjetuje Trojancima da siđu s kola jer ih oko bedema očekuju opasnosti. Koon je ranio Agamemnona – Ahejci su izgubili mnoge vojvode. Naredi Trojancima da se brzo popnu na bedeme. brze noge i ruke. Posejdon ih ohrabruje. a uz Ajasovu pomoć i Sarpedona. Trojanci se pripremaju za napad. Siguran je da će ga Ahejci ubrzo zvati u pomoć. Ajas želi gađati strijelama Trojance. a Sarpedon se obraća Glauku da udruže snage. Zeus pošalje Indu da kaže Hektoru da se kloni Agamemnona. Diomed odlaze u Hektorov tabor. 11. Sarpedon napada Menestejevu kulu. Uzima kamen. Pulidamas to tumači kao znak da se moraju povući. Agamemnon napada i ranjava Trojance. Kad su se vratili Ahejcima. Zeus je poslao Sarpedona na Ahejce. Sok ranjava Odiseja. ispričaju Agamemnonu što se dogodilo – ubili su 13 ljudi u Hektorovom taboru i uzeli im konje. no Zeus ga zaustavlja. Ahejci počnu bježati. Hektor napada u sredini. Ahilej šalje Patrokla Nestoru da vidi što se događa na bojištu. gađa vrata i probija ih. no spasi ga Odisej. što je Posejdon iskoristio da pomogne Ahejcima. Tenkar rani Glauka. Ahejci ga žele napasti. Među Trojance padne zmija iz orlovih usta. Boj se odvija na lijevom krilu. Idomenej i njegov subojnik Merion ubijaju nekoliko . U pomoć dolaze Ajas i Tenkar. niti su ih Ahejci uspjeli odbiti od bedema. Hektor hrabri Trojance. 13. 12. Bitka ne donosi nikakav rezultat – niti su Trojanci uspjeli probiti bedeme.

no umiješa se Zeus. Hera joj iznosi svoj plan da pomire Tetiju i Zeusa. Patroklo ubija Sarpedona. 14. Hektor nije bio svjestan da mu ljudi ginu na bojištu. Patroklo potiče Ahileja da pomognu u boju. kad ovaj ubije Sarpedona. Apolon ozdravlja Hektora jer ga je tako zamolio Zeus. no Posejdon ne želi poslušati. jer je Posejdon preuzeo stvar u svoje ruke. Boj se nastavlja. Ares je ljut jer je u boju izgubio sina pa želi osvetu premda se Zeus naljutio. kako je Zeus i . PJEVANJE: Patroklo moli Ahileja da ga pusti u boj. Hektor ubije Likofrona. Hera ode k Zeusu i zavede ga. Odvija se boj oko bedema. trojanskih junaka. bitka je neodlučna. Posejdon je s Ahejcima u prvim redovima i hrabri ih. no zatim Ajas kamenom pogađa Hektora i omami ga. Zeus je pozvao Apolona i Iridu na Id. Potiskuju Trojance dalje od lađa. Hektor ga rani. Patroklo je uspješan u boju – Trojanci su poraženi kod opkopa. Hektor prepozna da ga je Zeus spasio. Ajasova slogu. Želi zapaliti Protesilajevu lađu. pa obojica kreću u sredinu u žestoki pokolj. a budući da ima Ahilejevu opremu. Irida donosi Posejdonu poruku od Zeusa da se ne miješa u rat. Poručuje Posejdonu da se više ne miješa i proriče da će Hektor ubiti Patrokla. Tenkor nacilja Hektora. Trojanci su sve jači i lađe su u opasnosti. Hektor je zapeo u sredini i ne može naprijed. a nije ni svjestan da sam sebi donosi smrt. a onda će Ahilej ubiti Hektora. Pulidamas ga savjetuje neka se povuče pa dogovori ponovni napad. Kad Ahejci vide da je Hektor ranjen. Hektor ispituje Parisa tko je sve ranjen. Hera razgovara s Afroditom. 15. Odlazi na lijevu stranu i tamo nalazi jedino Parisa neranjenog. među kojima je i Asij. ohrabre se i jače napadaju. Borba se sada odvija u ravnici. Nestor govori Ahejcima da je bedem srušen. Ahilej mu dopušta da ide. Ajas ne izdrži u bitci i Hektor uspije u svom naumu da zapali lađu. Hektor se bori s Ajasom. Postane svjestan da ga je na prevaru uspavala i ljuti se na nju. ali ga moli da ne pretjeruje. Mirmidonci se spremaju za boj jer ih Patroklo hrabri. PJEVANJE: Zeus se budi i tjera Heru s Ida na Olimp. PJEVANJE: Ranjeni knezovi vijećaju. Daje mu svoju opremu. Eneja i Paris dolaze u pomoć s desnog krila. svi misle da je on Ahilej. Hera je na Olimpu okupila bogove. Zatim moli San da uspava Zeusa. Hektor napada. Odvija se ljuta bitka. koja je na strani Trojanaca. Hektor i Ajas se bore. Ahejci su iznova potisnuti k lađama. 16. ali Ajas ubije svakoga koga Hektor pošalje s bakljom da zapali lađu.

što dopušta da se ubijaju Trojanci i što nije spasio Sarpedonovo tijelo. Približili su se Iliju i bitka se odvija pod gradom. Tetida odlazi Hefestu i ispriča mu što se dogodilo. Hektor kreće u napad. Odlazi Ahileju i govori mu da će mu Hefest iskovati novo oružje. Menelaj mu uzme oružje. no svejedno mu se mole. u jednom su gozbe i svadbe. Ajas odvraća pažnju Trojancima i Menelaj uzima Patroklovo tijelo. Antiloh odlazi Ahileju prenijeti vijest o Patroklu. Štit ima pet ploča. 18. pa ga Hektor rani kopljem. Hefest izrađuje Ahileju novi štit. Hektor na sebe oblači opremu koju je skinuo s Patrokla. a Euforb od posljedica ranjavanja umre. Hektor skine oružje s Patrokla i vuče ga među trojanske pse. Ahejci su svjesni da Zeus pomaže Trojancima. Ahilejevi konji plaču. kako bi se osvetio za Patrokla. nebesa. Borba traje cijeli dan. Obod štita prikazuje ocean. PJEVANJE: Menelaj hoda među ratnicima – ljut je jer je čuo što se dogodilo Patroklu. Patroklo želi prodrijeti u sam grad. predvidio. U drugom je prstenu prikazan život na selu. Pulidamas želi da se povuku. Treći prsten prikazuje pastirski život. Žele spasiti Patroklovo tijelo kako bi ga odnijeli Ahileju. Atena u obliku feniksa hrabri Ahejce i daje snagu Menelaju. 17. U središnjem krugu štita je nebeski svod: zemlja. U metežu Patroklo nasrne na Apolona. Menelaj ostavlja mrtvaca i uzmiče. Ahilej ne zna što se dogodilo s Patroklom. Irida dolazi Ahileju i govori mu da mora poći u rat obraniti Patrokla. Razmišlja bi li trebao ostaviti mrtvaca na miru. Apolon uzima oblik Fenopa i hrabri Hektora. Dolazi Hektor. U prvom je prstenu prikazan život u gradu: prikazana su dva grada smrtnih ljudi. Patroklo je na odru – Ahejci ga oplakuju. Trojanci vijećaju. more i sunce. Odvija se borba oko Sarpedonova tijela – Mirmidonci uzmu Sarpedonovo oružje. a u drugom vojska. . Počinje borba za Patroklovo tijelo. Rani Euforba. Eneja ne želi da se predaju jer zna da je Zeus na njihovoj strani. Tetida je tužna jer joj je Patroklo bio poput sina. Zeus je poslao maglu na mjesto gdje je ležalo tijelo. Zeusa to naljuti i govori Hektoru da nije ni svjestan kako mu je smrt blizu. Apolon hrabri Hektora. Glauk spočitava Hektoru što uzmiče u boju. pa im Zeus da snagu. no onda s Ajasom kreće na Hektora. PJEVANJE: Ahilej saznaje vijesti o Patroklu. Menelaj hrabri Ajasa da odu po Patroklovo tijelo.

Ahilej trči za njim. Hektor baca koplja. kad se Atena ukaže Hektoru kao Deifob. Briseida plače uz Patroklov odar. Ahilej ubija Likaona i u bijesu ga baci u rijeku Skamandar. Vojnici se vraćaju u grad. Ahilej se bori s riječnim bogom Skamandarom.19. Prijam i Andromaha gledaju sa zidina kako Ahilej mrcvari Hektorovo tijelo. Kreće na Hektora. no Ahilej Hektoru probuši žile od glave do pete i priveže ga za kola. Zeus im dopušta da se pridruže borbi. od kojeg ga je Hektor uzeo) nalazi manu i u to mjesto ga gađa kopljem i ubija. Prijam sve to gleda iz grada – želi da vrata grada ostanu otvorena ako će vojnici htjeti pobjeći nazad u grad. PJEVANJE: Hektor želi dočekati Ahileja. Kad je Hektor vidio Ahileja. Odvija se druga bitka bogova: bore se Ares i Atena. krenuo je bježati oko zidina. Ahilej na Hektorovu štitu (koji je zapravo njegov. Ahilej se želi izmiriti s Agamemnonom. Agamemnon vraća Briseidu Ahileju. Tri su puta okružili oko zidina. Trojanci su potisnuti u grad Agenor. no Apolon ga spašava. 22. Ahilej. no spašavaju ga Posejdon i Atena. i tvrdi mu da će biti uz njega. Afrodita i Atena. Ubija Asteropeja. Agamemnon i Odisej vijećaju o početku bitke. Artemida i Hera te Hermija i Leta. . Odvija se prva bitka bogova. To razljuti Ahileja pa redom kolje Trojance. PJEVANJE: Održava se zbor bogova. Došli su do izvora Skamandre i nastavljaju se loviti. kojeg štiti Apolon. neka stane i suprotstavi se Ahileju. Apolon i Posejdon. PJEVANJE: Tetida donosi Ahileju novo oružje. Eneja je slabiji i Posejdon ga opominje da se kloni Ahileja. 20. Hektor shvaća da je prevaren i da nema njegovog brata. PJEVANJE: Bitka se premješta na rijeku. Rijeka ga pokušava utopiti. Hektor moli Ahileja da preda njegovo tijelo Trojancima. čeka Ahileja za dvoboj. Ahilej se bori s Enejom. Hekaba. a Atena ih usmjerava. Apolon je na Enejinoj strani i pomaže mu u boju. jer ga je on dao Patroklu. Ahilej napada trojansku vojsku. Ahilej se naoružava za boj. Hektorov brat. Prijam želi ići vratiti sinovo tijelo. Održava se skupština u taboru Ahejaca. Agenor. 21.

utrkivanje. 24. Idućega dana sahranjuju se kosti. Devet su dana Trojanci donosili drva kako bi pripremili lomaču dostojnu Hektora. Održi se skupština bogova. dana boja Ahilej mrcvari Hektorovo tijelo vozeći ga vezanog za kola oko Patroklova groba. pa se Prijam iduće jutro vraća u Troju s Hektorovim tijelom.23. bacanje koluta. 28. Prijam još ne vjeruje da će mu Ahilej predati sinovo tijelo. dana boja Hektora odnose na odar. Zeus traži od Tetide da ode Prijamu i traži od njega darove zato što će mu vratiti sina. Ahilej Prijamu vraća tijelo. a Prijam mu daje odštetu. Zajedno večeraju. Hermija ga prati. Prijam dolazi Ahileju u šator i moli ga da mu vrati Hektorovo tijelo. Održavaju se čašćenja i igre u čast pokojniku: utrke na kolima. PJEVANJE: Dan boja. PJEVANJE: Od 30. 40. borbe kopljima. Prijam je s Ahilejem dogovorio da će zaustaviti rat dok ne pokopaju Hektora. hrvanje. Prijam se sprema na put k Ahileju. dana boja Hektor je spaljen na lomači. Održava se podušje za Patrokla. šakanje. dana održi se pogreb. Irida Prijamu donosi vijesti o odluci bogova. Oplakuju ga Andromaha. Obojica se rasplaču – Prijam plače za sinom. Ahilej je shrvan. do 38. . Ahilej se oprašta od njega. strijeljanje i bacanje koplja. Idućega dana pokopali su kosti i nasipali grobni humak. Podižu lomaču i spaljuju Patroklovo tijelo. Apolon se zalaže za Hektora. Hekaba i Helena. a Ahilej za Patroklom. Bogovi zaključuju da Hektorovo tijelo treba vratiti Trojancima. 50.