UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET SARAJEVO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarajevo, 03. 06. 2017.

Domaća zadaća 3 iz INŽENJERSKE MATEMATIKE 2
(DZ 3 iz IM2 u akademskoj 2016/2017. godini)

(U sljedećim zadacima za svakog od studenata (slušalaca nastave iz IM2 u akademskoj 2016/2017. godini )
sa n je označena vrijednost najveće cifre broja njegovog indeksa za studij na Elektrotehničkom fakultetu
Univerziteta u Sarajevu.)

1. Koristeći Laplaceovu transformaciju riješite (ili ustanovite da nema rješenja) Cauchyjev problem :

 x IV  2 x  x  (n t ) 2 ,  y ''  y   ( x   )   ( x  2  ),
a)  b) 
 x(0)  x(0)  x(0)  0, x(0)  1;  y (0)  0, y '(0)  1,
1 za t  0,
gdje je (t) tzv. Heavisideova funkcija, definirana formulom  (t )   (0,5 + 0,5[b.] )
0 za t  0.

2. Realnu periodičnu funkciju f koja je neparna i ima osnovni period 2 , definiranu formulama
f ( x)  sin( x), (0  x   ), f ( x)  sin( ) (  x     ), f ( x)  sin( x), (    x   ),

gdje je 0    , razvijte u Forierov red. (1[b.])
2
2  1  
sin(2k  2) sin(2k ) 
(Rezultat. f ( x)     sin(2 )  sin( x) 
  
 (2k  2)(2k  1)  (2k  1)2k sin(2k  1) x .
2 k 2 

3. Izračunajte dvojni integral  ln (sin(u  nv)) dudv , gdje je D (u, v) | 0  u   , 0  v  u / n.
D
(1[b.])

4. Primjenom trojnog integrala izračunati zapreminu oblasti omeđene koordinatnim ravnima i plohom (površi)
zadanom jednačinom
nx y nz (1[b.])
   1.
2 3n 15
[Rezultat: I. 90n. II. n. III. 2n. IV. Nijedno od I, II i III.]

---------------------
Napomene:
1. Izradu (samostalnu) DZ3 potrebno je predati (urađenu na uvezanim listovima formata A4, uloženih u
odgovarajuću plastičnu fasciklu) svom tutoru iz IM2 u 15. sedmici tekućeg semestra ove studijske
godine (najdalje do 14.06.2017.). Naknadno dostavljene izrade DZ2 neće biti prihvaćene!
2. Na naslovnoj stranici izrade zadataka potrebno je navesti sljedeće podatke: naziv Fakulteta, broj zadaće,
mjesto i datum, ime i prezime studenta čija je zadaća, broj grupe za tutorijal iz IM2, broj indeksa, naziv
odsjeka, uz svojeručni potpis.
3. Provjere da li je svaki od kandidata samostalno riješio (u predatim svojim izradama) svaki od prethodnih zadataka,
te kakvo mu je usvajanje i razumijevanje pojmova i poznavanje bitnih činjenica iz teorije koja se koristi u postavkama
i/ili postupku rješavanja tih zadataka, kao i odgovarajuće rutine i stepen razvijenosti sposobnosti rješavanja problema ili
zadataka iz oblasti osnova odgovarajuće teorije, obavljat će se putem odgovarajućih testiranja na predavanjima i/ili
provjera na demonstratorskim vježbama (ili, za ponovce, na tutorijalima). O tome će studenti biti preciznije
obaviješteni (blagovremeno) na časovima predavanja iz IM2.
----------------------------------------------------- @ -----------------------------------------------------