SELASA

21/02/2017

PENULISAN REFLEKSI

Apa itu refleksi ?

Refleksi merupakan aktiviti mengkaji semula proses keberkesanan pengajaran yang telah dilakukan
melalui renungan dengan tujuan mempertingkatkan kemahiran guru.

 refleksi bermula dengan bisikan hati dan nyata rasa ( passion )

 refleksi kendiri adalah analisis secara aktif, terarah dan bermatlamat.

 refleksi kendiri menitik beratkan penerokaan doman affective ( emosional mind ) spiritual dan
pemikiran seseorang dalam tindakannya mencari kebenaran terhadap ilmu yang dipelajari.

Mengapa perlu refleksi ?

Refleksi membantu pelajar :

Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dalam pengajaran pembelajaran.

Mengambil tindakan susulan untuk mempertingkatkan mutu pengajaran pembelajaran.

Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran perguruan.

Menjadi refleksi sebagai budaya kerja profesional keguruan.

Menjadikan refleksi sebagai asas kepada penulisan jurnal.

Bila perlu refleksi ?

Sebaik sahaja selesai pengajaran dan catatan mesti dibuat pada ruang refleksi dalam buku persediaan
mengajar.

.. 15.. 17.SELASA 21/02/2017 Contoh REFLEKSI 1. Cari lebih banyak contoh .. Semua murid memerlukan lebih bantuan berkaitan . Pelajar memberikan respon yang sangat baik ketika sesi pengajaran sedang berlangsung.. Murid berjaya menguasai konsep .. 4. Memerlukan kepelbagaian teknik menyoal / memberi jawapan .. Masukkan sebahagian kandungan dalam kerja rumah pada minggu hadapan 6.... 21...21.. Cari jalan untuk memasukkan lebih murid dalam aktiviti dalam kelas. 18. Perlu memberikan lebih masa untuk aktiviti ini untuk membantu murid berpindah kepada tugasan baru.. Tidak cukup peluang untuk murid melakukan .. 9. 23. 14.... Pastikan murid boleh memberikan isi-isi penting P&P hari ini... 16. Gembira dengan maklum balas murid pada hari ini. Murid boleh menerangkan tugasan baru apabila diuji kefahaman mereka.22. Saya perlu bertanya lebih banyak soalan yang terbuka. untuk membantu murid lebih memahami .. 24. 12.. Kerja rumah disiapkan oleh semua murid. 10. Ulangkaji topik / konsep ini dengan murid yang lemah. 22. Ulang kaji kandungan tajuk ini pada akhir bab ini / . .. Benarkan lebih masa untuk membuat latihan dalam P&P akan datang.. Perlu mengajar dengan cara yang lain dalam P&P akan datang... Pengajaran yang baik... 20.. Lebihkan soalan mencabar dalam P&P akan datang.. Keadaan kelas kadangkala agak bising apabila terdapat segelintir XXX (murid) kurang bersedia dan tidak dapat menumpukan perhatian. Pelajar perlu lebih latihan berkaitan .. Gunakan kerja secara berkumpulan untuk mengulang kaji. 2...... semasa pengajaran.. Perlu memikirkan kaedah berbeza untuk mengawal kebisingan. 8.... Kerjasama antara murid dan guru sangat baik dan objektif pembelajaran tercapai. 13.. 5.. Aktiviti PdP ini dibawa ke hadapan kerana terdapat Majlis Sambutan Hari Kanak-kanak peringkat sekolah...... 19.... Sebahagian murid tidak faham. ke dalam kelas. 11........ Masa aktiviti pengukuhan hari ini tidak cukup.. 3. 7. Periksa sama ada murid membawa .

Bilangan murid hendaklah genap. Murid dapat menjawab 5 soalan dengan tepat. Misalnya ayat "40% murid mencapai objektif" tidak akan sesuai jika diubah ke kuantiti daripada 37 murid.SELASA 21/02/2017 PENULISAN IMPAK Penulisan impak yang biasa digunakan ialah seperti berikut: "35/38 murid telah berjaya mencapai objektif pada hari ini untuk menambah nombor bulat 4 digit dengan betul . 3 orang murid lagi dibimbing secara individu dan diberi latihan tambahan untuk mencapai objektif. Ini kerana 40 % x 37 murid = 14. Penggunaan peratus (%) tidak digalakkan kerana ia boleh menjadi tidak logik jika ditukar kepada kuantiti.8 murid. ." Penulisan impak hendaklah secara objektif dan boleh dinilai secara kuantitatif." "30/30 murid mencapai objektif pada hari ini untuk menolak nombor 3 digit dengan bimbingan guru.