PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH MATEMATIK

TINGKATAN 2

BAB 4: PERSAMAAN LINEAR

NAMA : ____________________________ TING. : ______ TARIKH : ________

BAND 1
B1D3E1 (a) : mengenalpasti sebutan algebra linear

Tandakan (/) pada sebutan algebra linear dan (x) pada bukan sebutan algebra linear.

(a) 5x ( )
(b) -7y ( )

(c) ( )

(d) 6mn ( )
(e) 24 ( )

(f) ( )

B1D3E1 (b) : mengenalpasti ungkapan algebra linear

Tandakan (/) pada ungkapan algebra linear dan (x) pada bukan ungkapan algebra linear.

(a) 5x + 1 ( )
(b) -8pq + 6 ( )
(c) m–n ( )
(d) 8x2 – 3y ( )
(e) 27a + b ( )

(f) – y3 ( )

MENGUASAI
BELUM MENGUASAI

Page 1

Bulatkan jawapan anda. : ______ TARIKH : ________ BAND 2 B2D5E1: menyatakan hubungan antara dua kuantiti menggunakan simbol ‘=’ atau ‘≠’ 1.PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH MATEMATIK TINGKATAN 2 BAB 4: PERSAMAAN LINEAR NAMA : ____________________________ TING. Isikan tempat kosong dengan simbol ‘=’ atau ‘≠’ (a) 10 + 5 5x3 (b) -7 – 3 7+3 (c) 120 saat 2 minit (d) 20 hari 3 minggu (e) 150 sen RM 15 B2D5E2 (a) : menentukan sama ada persamaan yang diberi adalah persamaan linear Kenalpasti yang mana satukah di antara berikut merupakan persamaan linear. 3a + 5 = 26 6x + 5y = 2 7p – 6 = 15 x2 + 4 = 9 m= p – q3 = 10 B2D5E2 (b) : menentukan sama ada persamaan yang diberi adalah persamaan linear dalam satu pembolehubah Bulatkan persamaan linear dalam satu pembolehubah bagi data berikut: X – 6 = 29 y + x = 18 a – 9 = 11 6+q=8 q = 4p 2m – n = 7 MENGUASAI BELUM MENGUASAI BAB 4: PERSAMAAN LINEAR Page 2 .

Suhaimi membawa x bungkus nasi lemak dan membahagikan sama banyak kepada 5 orang kawannya. : ______ TARIKH : ________ BAND 3 B3D5E1: Menulis persamaan linear dalam satu pembolehubah bagi pernyataan yang diberi dan sebaliknya Tuliskan persamaan linear dalam satu pembolehubah bagi pernyataan berikut. ________________________________________________________ 2. Julia membayar RM 30 untuk 8 botol minuman ringan. ________________________________________________________ 3. Tentukan sama ada: (a) 11 ialah penyelesaian bagi persamaan x – 3 = 8 (b) 5 ialah penyelesaian bagi persamaan 9 + x = 13 (c) 36 ialah penyelesaian bagi persamaan 15 + 2x = 5 (d) -5 ialah penyelesaian bagi persamaan –3 + x = -8 Page 3 . Masing-masing mendapat 3 bungkus nasi lemak. Harga sebotol minuman ringan ialah RM k. 1. jawapannya ialah 8 ________________________________________________________ B3D5E2 (a) : menentukan sama ada suatu nilai berangka adalah penyelesaian bagi persamaan linear dalam satu pembolehubah yang diberi.PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH MATEMATIK TINGKATAN 2 NAMA : ____________________________ TING. Apabila 3 ditambahkan kepada suatu nombor.

c ialah integer dan x ialah pembolehubah. 1. b. Gunakan kaedah cuba-jaya untuk menyelesaikan persamaan di bawah: (a) x +3 = 6 (b) -6 + y = -3 (c) 3x – 5 = 1 B3D5E3 : menyelesaikan persamaan dalam bentuk : (a) x + a = b (c) ax = b (b) x – a= b (d) =b Apabila a. Selesaikan persamaan berikut: (a) x + 3 = 9 Page 4 .PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH MATEMATIK TINGKATAN 2 B3D5E2 (b) : menentukan penyelesaian persamaan linear dalam satu pembolehubah menggunakan kaedah cuba-jaya.

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH MATEMATIK TINGKATAN 2 (b) -5 + y = 8 (c) p – 10 = -4 (d) 9 – m = 10 (e) 4r = 16 (f) -5a = -30 (g) =8 (h) = -2 MENGUASAI BELUM MENGUASAI BAB 4: PERSAMAAN LINEAR NAMA : ____________________________ TING. : ______ TARIKH : ________ BAND 4 Page 5 .

b. : ______ TARIKH : ________ BAND 4 B4D4E2: menyelesaikan persamaan linear dalam satu pembolehubah. 7y – 5 = 58 5. 8 – 3m = -10 MENGUASAI BELUM MENGUASAI BAB 4: PERSAMAAN LINEAR NAMA : ____________________________ TING. -11 + 9k = -38 6. -5p – 8 = -23 4. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH MATEMATIK TINGKATAN 2 B4D4E1: menyelesaikan persamaan dalam bentuk ax + b = c apabila a. -4y + 6 = 10 3. c ialah integer dan x ialah pembolehubah Selesaikan persamaan berikut: 1. 2x + 3 = 17 2. Page 6 .

+7=3 2. – 3 = -9 3. 4x + 5 = 7 + 3x 4. 3(r – 13) = 18 Page 7 . 2m – 13 = 7 – 2m 5. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH MATEMATIK TINGKATAN 2 Selesaikan persamaan berikut: 1.

= MENGUASAI BELUM MENGUASAI BAB 4: PERSAMAAN LINEAR NAMA : ____________________________ TING. 4(k – 3) = 3(k + 5) 7. = 8. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH MATEMATIK TINGKATAN 2 6. : ______ TARIKH : ________ BAND 5 Page 8 .

Berapakah umur Encik Ahmad? MENGUASAI BELUM MENGUASAI Page 9 . Azrina membeli x kuntum bunga tulip dengan harga RM200. Jumlah umur Encik Ahmad dan anaknya ialah 52 tahun. 4 cm (x + 4) cm Luas segitiga di atas ialah 26cm2. 1. Cari nilai x.50. 3.PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH MATEMATIK TINGKATAN 2 B5D3E1: mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan linear dalam satu pembolehubah. Umur Encik Ahmad tiga kali ganda umur anaknya. Sekuntum bunga tulip berharga RM2. Berapa kuntumkah bunga tulip yang dibeli oleh Azrina? 2.