Comisia Europeana

Student : Gheorghiu Liviu
Profesor : Smedescu Dragoș

CUPRINS  Prezentare generală  Ce face Comisia?  Componență  Cum lucrează Comisia?  Comisia Europeană și cetățenii  Bibliografie .

asigurând respectarea acestora și implementând politicile și bugetul Uniunii Membri: o echipă („colegiul”) de comisari. propunând acte legislative. câte unul din fiecare țară a UE Președinte: Jean-Claude Juncker Înființare: 1958 Sediu: Bruxelles (Belgia) Site: Comisia Europeană Comisia Europeană este organul executiv al UE. . independent din punct de vedere politic. Prezentare generală Rol: apără interesul general al UE. Este responsabilă cu elaborarea de propuneri de noi acte legislative și cu punerea în aplicare a deciziilor Parlamentului European și ale Consiliului UE.

Gestionează politicile UE și alocă fonduri europene  Stabilește prioritățile de cheltuieli ale UE. având ca scop:  protejarea intereselor UE și ale cetățenilor săi cu privire la chestiuni care nu pot fi abordate în mod eficient la nivel național  soluționarea unor chestiuni tehnice prin consultarea experților și a cetățenilor.  Negociază acorduri internaționale în numele UE. pe care le înaintează spre adoptare Parlamentului și Consiliului. Ce face Comisia? Propune noi acte legislative Comisia este singura instituție a UE abilitată să propună acte legislative. care sunt verificate de Curtea de Conturi. în special în domeniul politicii comerciale și al ajutorului umanitar. Garantează respectarea legislației UE  Alături de Curtea de Justiție.  Elaborează bugetele anuale în vederea aprobării de către Parlament și Consiliu. Reprezintă UE pe scena internațională  Se exprimă în numele tuturor țărilor din UE în cadrul instanțelor internaționale.  Controlează cheltuielile. . împreună cu Consiliul și Parlamentul. Comisia are responsabilitatea de a se asigura că legislația UE se aplică în mod adecvat în toate statele membre.

cu majoritate calificată. numirea în funcție a comisarilor.). pe baza rezultatelor obținute la alegerile pentru Parlamentul European. Alegerea echipei Candidatul la funcția de președinte îi selectează pe potențialii vicepreședinți și comisari pe baza sugestiilor primite din partea țărilor UE. și alți 20 de comisari responsabili pentru diverse portofolii. repartizat pe departamente numite direcții generale (DG). Echipa formată din candidații nominalizați este apoi supusă votului în Parlamentul European. În cele din urmă. Funcționarea cotidiană a Comisiei este gestionată de personalul său (avocați. Consiliul European decide. candidatul propus are nevoie de sprijinul majorității membrilor Parlamentului. economiști etc. Numirea președintelui Candidatul este nominalizat de liderii naționali în cadrul Consiliului European. Fiecare candidat se înfățișează apoi în fața Parlamentului European. cei șapte vicepreședinți. Colegiul comisarilor este alcătuit din președintele Comisiei. Acesta decide de ce domeniu politic răspunde fiecare comisar. Lista persoanelor nominalizate trebuie să fie aprobată de liderii naționali în cadrul Consiliului European. inclusiv prim-vicepreședintele și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. pentru a-și prezenta viziunea și pentru a răspunde la întrebări. . Componență Conducerea politică este exercitată de o echipă formată din 28 de comisari (câte unul din fiecare stat membru). în fruntea cărora se află președintele Comisiei . Mandatul Comisiei actuale durează până la 31 octombrie 2019. fiecare dintre ele ocupându-se de un anumit domeniu de activitate. Pentru a fi ales.

decât dacă primesc o autorizație specială în anumite situații. se definesc o serie de proiecte prioritare. deciziile se iau prin consens. Toții comisarii sunt egali în cadrul procesului decizional și răspund. Ei nu dețin competențe decizionale individuale. dar se pot supune și votului. Pentru a asigura colaborarea strânsă și flexibilă a comisarilor. Acest proces conduce la definirea unor proiecte de propuneri legislative. Proces decizional colectiv Deciziile sunt luate pe baza responsabilității colective. în aceeași măsură. Direcția-Generală relevantă (condusă de un director-general care răspunde în fața comisarului competent) se ocupă apoi de chestiunea respectivă. Acestea sunt apoi retrimise comisarilor spre adoptare în cadrul reuniunii săptămânale. fiecare comisar dispunând de un vot. după care devin propuneri oficiale și sunt transmise Consiliului și Parlamentului pentru etapa următoare a procesului legislativ. este nevoie de majoritate simplă. . împreună cu mai mulți comisari. Vicepreședinții acționează în numele președintelui și coordonează activitatea în domeniul lor de competență. ceea ce le permite apoi comisarilor să stabilească obiectivele strategice și să elaboreze programul anual de lucru. Comisarii îi sprijină pe vicepreședinți în prezentarea de propuneri în cadrul colegiului. Cum lucrează Comisia? Planificare strategică Președintele definește direcția politică generală a Comisiei. În general. pentru deciziile luate. În acest caz.

. Comisia Europeană și cetățenii Participați Dacă doriți să vă exprimați opinia cu privire la politicile UE. dacă sunteți de părere că legislația europeană nu este aplicată corespunzător în cazul dumneavoastră. să sugerați modificări sau să propuneți politici noi aveți mai multe opțiuni:  luați parte la consultările publice organizate de Comisie pe teme care vă interesează  lansați o inițiativă cetățenească europeană  înaintați o plângere oficială.

htm#goto_3 https://ro.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_ro. BIBLIOGRAFIE http://europa.wikipedia.org/wiki/Comisia_European%C4%83 .