SUMBANGAN

TAMADUN
HWANG HO

1) POLITIK
Sistem politik tamadun Hwang Ho amat
mempengaruhi sistem pemerintahan China kuno
seperti:
a) PEMERINTAHAN MONARKI
 Sistem ini berterusan hindda Dinasti Ching.
 Beberapa perubahan berlaku seperti gelaran raja ditukar kepada
maharaja.
 Maharaja dikaitkan dengan anak syurga dan mandat syurga.
 Amalan putaran dinasti
diteruskan oleh dinasti-dinasti di China hingga abad ke-20.
2) EKONOMI
a) KEMAJUAN PERTANIAN
 Sejak Dinasti Shang lagi, pembangunan pertanian diberi perhatian
oleh pemimpin China. Terusan-terusan dibina untuk mengairkan
kawasan pertanian selain mengelakkan berlakunya banjir, ia
dimajukanoleh Shih Huang Ti
 Sistem pengairan ini diteruskan pada zaman Chin oleh Shih Huang
Ti ke kawasan barat daya China. Sebuah terusan telah dibina di
Szechwan untuk mengairkan kawasan pertanian di wilayah tersebut.
 Kemajuan dalam teknologi pembajakan serta penciptaan cangkul
dan sabit.
 Petani juga mula menggunakan batas untuk tujuan penanaman.

3) KEMAJUAN SISTEM TULISAN

 Sistem tulisan China (ideogram) berkembang secara evolusi serta
digunakan secara meluas dalam bidang percetakan dan penulisan
 Tulisan ini digunakan di sekolah China dan berkembang
pengunaannya oleh orang Korea dan Jepun
4) KEPERCAYAAN

 Kepercayaan pemujaan roh nenek moyang kekal sehingga kini
mengikut kesusaian masa seperti korban manusia diganti dengan
makanan, duit kertas dan barang perhiasan
 Konsep Ying Yang ( kuasa pasif dan aktif ) serta Feng Hsui (
keharmonian manusia dan alam sekitar ) juga masih diamalkan
sehingga kini oleh masyarakat China.

5) SISTEM KALENDAR

 Kalendar Shang ada 30 hari sebulan dan 360 hari setahun.
 Raja menentukan musim menanam dan menuai mengikut calendar.
 Kalendar penting untuk menentukan rarikh perkahwinan, memburu
dan pengkebumian.

6) PENGALAMAN FALSAFAH PERANG
SUN TZU
 Karya The Art of War membicarakan hal perang bagi menangani
musuh dan telah diulang cetak ke dalam pelbagai bahasa.
 Ia telah diaplikasikan dalam urusan perniagaan.