200

∫ Cp dT
150

� = Δ�

�= ∑ nsHs−∑ neHe
� = ??�?
�=
Reactor:
Estado de referencia: H2 (g), N2 (g), CH4 (g), C6H6 (g), C6H12 (g),150°C, 23 bar.

Flujo n entrada H entrada n salida H salida
H2 (g) 576.708 0 277.128 H1
N2 (g) 20.625 0 20.625 H2
CH4 (g) 82.500 0 82.500 H3
C6H6 (g) 100.060 0 0.200 H4
C6H12 (g) 44.873 0 144.733 H5
KJ
Cp( g)(¿ H 2)=1,447.501
kmol
H1 = 200 ° C

∫ ¿
150 ° C

KJ
Cp(g)(¿ N 2)=1,477.304
kmol
H2 = 200 ° C

∫ ¿
150 ° C

KJ
Cp(g)(¿ CH 4)=2,196.674
kmol
H3 = 200° C

∫ ¿
150° C

KJ
Cp(g)(¿ C6 H 6 )=6,218.836
kmol
H4 = 200° C

∫ ¿
150° C

KJ
Cp(g)(¿ C6 H 12)=8,579.006
kmol
H5 = 200 ° C

∫ ¿
150° C

335.500 H3 C6H6 (g) 0.733 0 . C6H12 (g). C6H6 (g). .128 0 277.405. 200°C y 22 bar.625 0 20.500 0 82.Condensador: Estado de referencia: H2 (g).+ ∫ Cp ( l ) ( C6 H 12 )=−48. CH4 (g). C6H6 (l). - C6H12 (g) 144. Corriente Entrada H Salida H condensad entra condensador salida or da H2 (g) 277.745.177.128 H1 N2 (g) 20.10 kmol H4 = 80. - C6H6 (l) .200 0 .362. C6H12 (l).7 ° C ∫ ¿ 200° C .625 H2 CH4 (g) 82.110 kmol H2 = 50 ° C ∫ ¿ 200° C KJ Cp(g)(¿ CH 4)=−6.719 kmol H1 = 50 ° C ∫ ¿ 200° C KJ Cp(g)(¿ N 2)=−4.165 kmol H3 = 50° C ∫ ¿ 200 ° C 50 KJ Cp(g)(¿ C6 H 6 )−Δ H vap+ ∫ Cp (l ) ( C 6 H 12 )=−44. .733 H5 KJ Cp( g)(¿ H 2)=−4.156 80. 144.7 kmol H5 = 80. N2 (g). 0.200 H4 C6H12 (l) .10° C ∫ ¿ 200° C 50 KJ Cp(g)(¿ C6 H 12)− Δ H vap .000 80.