Corecturi la

manualul de FIZICĂ pentru clasa a XII-a

(Andrei Petrescu, Adriana Ghiţă, Andreea Rodica Sterian) ALL 2007

NR. PAGINA LOCUL EXISTENT TREBUIE SCRIS OBSERVAŢII
De adăugat la începutul
1. 13 Rândul 9 de sus t    r  0 ct     r  0
relaţiei simbolul c
De adăugat la începutul
2. 13 Rândul 12 de sus t    r  0 ct    r   0
relaţiei simbolul c
2. Masa particulei complexe 2. Masa de repaus a particulei De inserat cuvintele
3. 24 Rândul 7 de sus
formate … complexe formate … de repaus a
De înlocuit lucrul de
... . Calculaţi lucrul de extracţie al ... . Calculaţi lungimea de undă de extracţie al fotocatodului
4. 51 Rândul 3 de jos
fotocatodului. prag. cu lungimea de undă de
prag
Legenda foto a II-
De adăugat numelui un
5. 57 a de sus în dreapta CURTIS HUMPHREY CURTIS HUMPHREYS
S final
textului
De adăugat numelui
6. 57 Rândul 5 de jos … şi HUMPHREY - … … şi HUMPHREYS - …
Humphrey un S final
hc hc
7. 78 Rândul 1 de sus   De înlocuit  cu 
eU eU
De adăugat numelui
8. 87 Concluzia 9, final … şi HUMPHREY - … … şi HUMPHREYS - …
Humphrey un S final
Problema 10, De adăugat numelui
9. 96 … şi HUMPHREY - … … şi HUMPHREYS - …
enunţ Humphrey un S final
Problema 10,
De adăugat numelui
10. 96 răspuns, linia 7 HUMPHREY HUMPHREYS
Humphrey un S final
primul tabel
Problema 10,
De adăugat numelui
11. 96 răspuns, linia 7 al HUMPHREY HUMPHREYS
Humphrey un S final
doilea tabel

107 o regiune extrem de îngustă (de ordinul lungimea de difuzie se va forma o rândul 2 regiune extrem de îngustă (de ordinul la finalul paragrafului micrometrilor) în care conducţia se schimbă brusc rămâne aşa cum era micrometrilor) în care conducţia se de la p la n. de mai jos (sunt schimbate + şi -) E E EC EC Ed EF Ea EF EV EV Fig.   6. Figura existentă Fig.18 Problema 4.38 m2 V s V s . 117 propuse. 4.12.12. 120 şi pentru electronii din BC. 45 107   6. (de la p la n) De înlocuit 14. 12. iar la o distanţă egală cu Paragraful 4.38 m2 De schimbat între ele …(pentru golurile din BV. drenă (S) cu drenă (D) Probleme 1 1 15. 110 Rândul 4 de jos … numite sursă (S) şi drenă (S).38 şi 0. De înlocuit figura din manual cu figura 4. V s p  0. … numite sursă (S) şi drenă (D).12. De schimbat În regiunea apropiată de acest capăt.18  n  0. rândurile 2 şi 3 şi pentru electronii din BC. distanţă egală cu lungimea de difuzie se va forma prima oară (rândul 2) 13. iar la o la p. În regiunea apropiată de acest capăt. 45 107 De înlocuit 107 cu 107 primul rând m m …(pentru golurile din BV. 4. 4. schimbă brusc de la p la n. Poziţia nivelului Fermi este indicată pe figură. tipul tipul conducţiei se va schimba de la n p cu n şi n cu p NUMAI conducţiei se va schimba de la p la n. valorile numerice m2 (0. modificată. Schema benzilor de energie la un semiconductor de tip p (stânga) şi la un semiconductor de tip n (dreapta). 105 Fig.12. 1.18) n  0. V s NUMAI 16. m2  p  0. de mai jos modificată.

recunoscut internaţional pentru descoperirea emisiei de clusteri grei (index PACS: 23. 147 Accelerator vn Accelerator liniar modificată. liniar de mai jos de mai jos Accelerator liniar. De înlocuit figura din 17. manual cu modificată. Acad. Aureliu Săndulescu (n. De înlocuit poza şi Poza şi legenda Poza Aureliu Săndulescu legenda existente cu 18. fizician român. n ~ vn Accelerator liniar. . 149 Poza şi legenda Alexandru Proca … din dreapta jos şi legenda de mai jos poza şi legenda de mai jos.70. 1932).+j ”Heavy-particle Decay”). n Figura ~ Fig.