PROIECT DIDACTIC

DATA: 28.03.2013
CLASA: a V-a C ;
DISCIPLINA: Limba şi literatura română;
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare;
SUBIECTUL: ,, Domnu Trandafir”- caracterizarea personajului principal ;
TIPUL LECŢIEI:de formare a priceperilor şi deprinderilor;
OBIECTIVUL CADRU: cultivarea receptivităţii literar – artistice a elevilor, cu referire specială
asupra universului operei epice în proză
OBIECTIVUL FUNDAMENTAL: formarea competenţelor de identificare a trăsăturilor fizice şi
moralale ale personajului principal şi caracterizarea acestuia
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- O1 – să definească procedeul de caracterizare a personajului şi să precizeze
mijloacele de caracterizare
- O2 – să stabilească trăsăturile caracteristice ale personajului principal
- O3- să realizeze caracterizarea domnului Trandafir
- O4 – să identifice modul de expunere şi figurile de stil folosite în realizarea
portretului domnului Trandafir;
- O5 -să-şi exprime propriile idei legate de personalitatea domnului Trandafir

RESURSE:
a) Materiale: fişe cu citate ,planşa ,,Planul caracterizării personajului ”,markere,
b) Informaţionale: - definiţia personajului literar
-diferenţa dintre caracterizare şi portret
-caracterizarea directă şi indirectă
c) De conţinut: -identificarea trăsăturilor personajului trăsături
- identificarea modului de expunere şi a figurile de stil folosite în realizarea
portretului domnului Trandafir

d) Timp: 50 min

STRATEGIA DIDACTICĂ:
1. Mod de abordare :învăţarea deductivă
2. Metode didactice: conversaţia, lectura expresivă, brainstormingul, ciorchinele,
învăţarea prin descoperire
3. Mijloace de învăţământ:manualul, fişe cu citate , planşe, markere
4. Forme de activitate: frontală , individuală

EVALUARE:formativă

SCENARIUL DIDACTIC

Cadrul de Timp de Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode şi

L. Realizarea Anunţ titlul lecţiei şi obiectivele. Moment organizatoric Elevii se pregătesc pentru Conversaţia . Sadoveanu: Răspund la întrebări Conversaţia . . dar acesta portret este atipic deoarece învăţătorul său nu mai este dascălul model. caiete.Cum e realizat portretul .Domnul Vucea”. Evocarea 1’ 1. Elevii scriu titlul lecţiei în sensului 1 Scriu titlul pe tablă. După citirea temei adresez elevilor întrebări despre viaţa şi activitatea lui M. Tot portretul unui învăţător l-a creionat şi Barbu Delavrancea în opera .Ce opere literare a scris? Explicaţia . Sadoveanu. M.Ce fel de naraţiune avem? ..în proză sau în versuri ? -La ce persoana e scrisă opera? . I.Ce puteţi spune despre naraţiunea Domnu Trandafir? -Ce înfăţişează acest text ? .învăţare lucru procedee 1.Printre aceştia se află Ion Creangă.organizarea clasei şi asigurarea lecţie climatului necesar bunei desfăşurări a lecţiei. Caragiale. Reactualizarea cunoştinţelor Solicită elevii să citească tema şi fac Elevii citesc tema. 6’ aprecieri asupra felului în care aceasta a fost rezolvată. Captarea atenţiei: gheţii Anunţ elevii că mulţi scriitori au (gândirea realizat în operele lor portrete Ascultă activă) memorabile ale dascălilor lor. 8’ Sadoveanu? .Când şi unde s-a născut M.Redaţi pe scurt conţinutul acestei opere? Spargerea 3. 2. Aceştia au 2’ creat portretul model al dascălilor.

Trăsături fizice:  ochi blajini  zambet linistit  înalt . identifică Conversaţia trăsăturile acestuia şi să completeze trăsăturile personajului. Fostul învăţător al scriitorului Explicaţia . . Personaj completează ciorchinele ( Anexa 2) principal. redactată caracterizarea unui personaj şi care este structura unei astfel de Explicaţia compuneri (Anexa 1) Ascultă. ciorchinele. Conversaţia Discut cu elevii despre personaj şi 18 întreb ce înseamnă a caracteriza un Răspund: personaj literar. A caracteriza un personaj înseamnă a evidenţia trăsăturile fizice şi morale ale acestuia aşa cum se desprind din opera literară Le reamintesc elevilor cum trebuie respectivă. notează Conversaţia Urmărind planul compunerii prin intermediul conversaţiei se identifică Completează ciorchinele: trăsăturile personajului şi se . Personaj Conversaţia real Exerciţiul Solicit elevii să citească citatele reprezentative pentru caracterizarea personajului(Anexa 3). bine legat  cu mustăcioară neagra pe care si-o tundea scurt Trăsături morale:  dăruire sufletească  modest  înţelegător  iubitor de copii  talentat  sensibil  devotat meseriei  ospitalier . să identifice Citesc citatele.

un dascăl adevărat. Realizează caracterizarea domnului Trandafir. Cu alte cuvinte.. Identifică 14 Solicit elevii să redacteze un text în Reflecţia care să prezinte sentimentele autorului şi atitudine acestuia faţă de personaj explicând şi citatul În locul acela odată a trăit un om.. direct sau indirect . Fac aprecieri asupra desfăşurării activităţii . Anexa 1 PLANUL CARACTERIZĂRII UNUI PERSONAJ LITERAR . După identificarea trăsăturilor întreb  statornic elevii cum au fost acestea prezentate. Nominalizez doi copii să citească ce au scris. Completează ciorchinele. le cer să dea exemple de trăsături prezentate în Răspund mod direct şi să identifice figurile de stil folosite în redactarea portretului domnului Trandafir. anunţ tema pentru acasă şi închei activitatea citând cuvintele lui Nicolae Manolescu: Cine nu-şi aduce aminte de Domnul Trandafir? Nefericiţi aceia dintre noi care n-au întâlnit în copilăria lor de şcolari un Domnul Trandafir.

Sadoveanu .prin nume şi felul de a vorbi Încheiere:  Care este atitudinea scriitorului faşă de personajul prezentat  Ce categorie tipologică mai largă reprezintă  Ce modalităţi (procedee) de caracterizare foloseşte scriitorul Personaj principal personaj real (Mihai ANEXA 2 Busuioc) Învăţătorul lui M.De către alte personaje . gândurile şi frământările lui -prin aspectul fizic şi vestimentar al personajului -prin relaţia cu celelalte personaje -prin încadrarea lui într-un anumit mediu -prin punerea personajului într-o situaţie limită . aşa cum se desprind din text: a) Din prezentare directă: .Introducere  Ce loc ocupă personajul în operă  Ce fel de personaj este (raportat la realitate)  Cine este personajul  În ce împrejurări este înfăţişat el Cuprins Care sunt însuşirile fizice şi morale ale personajului.De personaj însuşi (autocaracterizare) b)din prezentare indirectă: -prin faptele personajului -prin comportare.De către autor .

Om deosebit” DOMNUL Dascăl TRANDAFIR adevărat Trăsături morale Trăsături fizice . ..