Amorebieta-Etxanon, 2017ko ekainaren 5ean

Familia agurgarriak:

Idatzi honen bidez, Mediante la presente os
hilabete honen amaieran, 12an recordamos que tal y como se
hasi eta 20ra arte (egun biak señala en el calendario escolar,
barne), ikastolako urterako los días comprendidos entre el
egutegian finkatuta dagoan 12 y 20 de junio (ambos
moduan, ikasleriak ikastolatik días incluidos), el horario será
13:30etan urtengo dauala de media jornada. Sólo el
gogorarazten deutsuegu eta alumnado de E. Infantil y E.
Haur Hezkuntza eta Lehen Primaria comerá en la ikastola
Hezkuntzako ikasleak baino ez y los autobuses saldrán a las
dabela ikastolan bazkalduko. 13:30 horas.

Beste barik agurtzen zaituegu.

ZUZENDARITZAk