Na temelju članka 17.

Zakona o igrama na sreću FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 48/15 i 60/15)
i čl. 7. Pravilnika o sadržaju pravila, uvjetima i načinu priređivanja nagradnih igara ( "Službene
novine FBiH broj: 30/16 ) direktor društva "FIS" d.o.o. Vitez, dana 20.03.2017. godine donosi
slijedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE
« U FIS-u kupuješ, Citroenom putuješ"

Članak 1.
Privredno društvo «FIS» d.o.o. Vitez, Poslovni centar 96, 72 250 Vitez, JIB 4236020240006 ( u
daljem tekstu: priređivač ) priređuje nagradnu igru pod nazivom «U FIS-u kupuješ, Citroenom
putuješ".

Članak 2.
Nagradna igra će se organizovati u Trgovačkim centrima "FIS" Vitez, kao i u Podružnicama Bugojno,
Sarajevo, Cazin, Bihać, Sanski Most, Livno, Brčko, Gračanica, Mostar, Žepče i Doboj-Jug.

Članak 3.
Nagradna igra će se organizirati u vremenskom periodu od 01.04.2017. godine do 30.05.2017.
godine.

Članak 4.
Izvlačenje nagrada će se održati dana 03.06.2017. godine u Trgovačkom centru "FIS" u Mostaru.

Izvlačenje nagrada će biti javno.

Članak 5.
Nagradni fond se sastoji od sljedećih nagrada:

1. 1 x Putnički automobil Citroen C4 ( Feel edition ) u vrijednosti od 27.000,00 KM

2. 1 x Skuter Peugeot u vrijednosti od 3.700,00 KM;

3. 5 x Robno- novčani bon u vrijednosti od 1.000,00 KM (ukupno: 5.000,00 KM );

4. 5 x LCD Samsung u vrijednosti od 779,00 KM ( ukupno: 3.895,00 KM )

5. 5 x Laptop ASUS x541 SC-XX030D u vrijednosti od 749,00 KM ( ukupno: 3.745,00 )

6. 3 x Mobitel Samsung Galaxy A320 u vrijednosti od 669,00 KM ( ukupno: 2.007,00 );

7. 5 x Robno-novčani bon u vrijednsti od 500,00 KM ( ukupno: 2.500,00 KM );

8. 20 x Robno -novčani bon u vrijednosti od 100,00 KM ( ukupno: 2.000,00 KM );
______________________________________________________________________________

UKUPNO: 49.847,00 KM

Članak 6.
U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje u periodu za koji se nagradna igra
organizuje u nekom od objekata iz članka 3.ovih pravila, obave kupovinu u iznosu od najmanje 50,00
KM po jednom računu, te upišu potrebne podatke na poleđini računa (ime i prezime, adresu i broj
telefona), i ubace račun u kutiju predviđenu za to.

Članak 7.
U nagradnoj igri ne mogu da sudjeluju uposlenici privrednog društva „FIS“ d.o.o. Vitez, kao i osobe
koje sa njima žive u istom domaćinstva.

Članak 8.
Ispravnost izvlačenja nagrada će nadgledati komisija u sastavu:

 1 nezavisni član

Pravilnika ( "Sl. gubi pravo na istu. Dobitnici su dužni svoje nagrade preuzeti u roku od 30 dana od dana prijema pisane obavijesti o osvojenoj nagradi. Nagrada se preuzima u poslovnim prostorijama priređivača. Dobitnici nagrade iste ne mogu zamijeniti za novac.o. odnosno u slučaju okolnosti na koje strane nisu mogle utjecati. Vitez _________________ . Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne preuzme nagradu. Članak 10. Članak 11.o. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju više sile.o. a sve sukladno čl 14. stav 3. rješavat će Općinski sud u Travniku. Novine FBiH broj: 30/ 16 ). 12. a isti će se posebno zapisnički utvrditi. Komisija će provjeriti jesu li ispunjeni svi uslovi iz ovih Pravila. Vitez. Za sve eventualne sporove vezane za nagradnu igru.P od 28. točka 4.naknadni rok od 8 dana. Imena dobitnika nagradne igre objavit će se na oglasnoj ploči priređivača. „FIS“ d. Ova Pravila će se nakon dobijenog odobrenja od strane Ministarstva finansija objaviti prije početka nagrade igre u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji FBiH. Napomena: pravilnik je odobren rješenjem Federalnog ministarstva finansija FBiH. Izvučeni kuponi koji ne ispunjavaju uvjete iz ovih pravila neće se uzimati u obzir niti će se objavljivati imena tih dobitnika. Ukoliko dobitnici ne preuzmu nagradu u ostvaljenom roku . ponovno će se pozvati da preuzmu nagradu. Pravilnika.2017. broj 05- 14-2-217/17-A.  2 predstavnika privrednog društva "FIS" d. koji će sadržavati sve elemente propisane čl. Članak 12. Članak 13. Članak 9. Članak 14.o. Svi dobitnici će biti obavješteni pismenim putem o preuzimanju nagrade i to u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja. godine. Tokom izvlačenja sačinit će se zapisnik.03.