Okres wpływów rzymskich. Ostrogi.

Ostrogi Ginalski 1991 Ostrogi kabłąkowate.

1. Podgrupa A. z drucikowatymi półkoliście wyciętymi kabłąkami, długimi bodźcami i
dużymi kolistymi zaczepami, A2 – OWR.

2. Podgrupa B. o słabo lub średnio wysklepionych kabłąkach, długich bodźcach i średniej
wielkości guziczkowatych zaczepach. B1-B2.

1

3. ryc. w porównaniu do innych typów kabłąk mniejszy i bardziej krępy. Z wysokimi. B1. Podgrupa E o niskich słabo wysklepionych kabłąkach. 7: 6-7. czasami delikatnie asymetryczne. długimi bodźcami i małymi guziczkowatymi zaczepami. przypominających ostrogi lateńskie. 4. Typ C1 o mocno wysklepionych kabłąkach i małych guziczkowatych zaczepach. liczne. niektóre lekko asymetryczne. typ liczny. Typ B2 o kabłąkach średnio wysklepionych półkoliście wygiętych. 7: 1-5. Podgrupa C. tabl. Wariant C1a – ze zdobionymi zaczepami Wariant C1b z gładkimi zaczepami Typ C2 o średnio wysklepionych kabłąkach. krótkimi stożkowatymi bodźcami i małymi guziczkowatymi zaczepami. półkoliście wygiętymi kabłąkami. Głównie B2.Typ B1 o kabłąkach niskich. stożkowatych bodźcach i małych guziczkowatych zaczepach. 5. 2 . płaskowypukłych. 9: 4. Podgrupa D z nisko wysklepionymi kabłąkami. najliczniejsza podgrupa. później do C1b. mniej B2 ryc. głównie B1.

Typ E3 o masywnych. 11: 1-3. Ryc.Typ E1 o niskich. C1a. B2/C1. 11: 10-11. szerokich kabłąkach i grubych przysadzistych bodźcach. Typ E2 o niskich płaskowypukłych kabłąkach i krótkich masywnych stożkowatych bodźcach. B2/C1 – C1a. 3 . klepsydrowato poszerzonych kabłąkach. typ nieliczny ryc. 11: 4-9. ryc. krótkich. B2. B2. w części środkowej.

ryc. Podgrupa F o wysokich kabłąkach. Typ E6 o słabo lub średnio wysklepionych kabłąkach i bardzo długich masywnych bodźcach.Typ E4 o nisko wysklepionych kabłąkach i stożkowatych słabo wyodrębnionych bodźcach. Hakensporen. 11: 26 6. B2. ryc. B2/C1. 11: 12-13. 4 . ryc. Od wczesnorzymskiej podgrupy C różnią się rombowatym poszerzeniem kabłąka. ryc. 11: 23. . Typ E8 o mocno wysklepionych kabłąkach i niewysokich stożkowatych bodźcach. Wariant E8b krótsze i tępo zakończone bodźce. C1a Wariant E8a stożkowate bodźce. 11: 14-19 Wariant E5a – niższe i słabiej wysklepione kabłąki. ryc. Typ E5 o słabo lub średnio wysklepionych kabłąkach i długich stożkowatych bodźcach. 11 : 18-19. Typ E7 z guzkiem lub haczykiem na kabłąku i tępymi masywnymi bodźcami. ryc. B2/C1-C1a. półkoliście wygiętych i poszerzonych w części środkowej i niedużych stożkowatych lub dwustożkowatch bodźcach. Wariant E5b – nieco wyższe kabłąki. 11: 14-16.końce ramion kabłąka odgięte na zewnątrz. ryc. 11: 20-22. B2/C1-C1a. ryc. B2. 11: 24-25.

5 . małych stożkowatych bodźcach i zaczepach w formie niewielkich poprzeczek. Wariant F3a bodźce dwustożkowate. smukłych rombowato poszerzonych kabłąkach. faza C1a-C1b. Typ F3 o mocno wygiętych poszerzonych rombowato w części środkowej kabłąkach i krótkich dwustożkowatych lub stożkowatych bodźcach. 13: 2-4 Wariant F1b węższe i bardziej wysklepione kabłąki. okrągłych lub wydłużonych zaczepach. 13: 13-14. dwustożkowatych i okrągłych w przekroju bodźcach i małych płaskich. ryc. Podgrupa G o dużych mocno asymetrycznych kabłąkach z trzecim zaczepem w części środkowej. 13: 15-17. 13: 5. 7. 13: 9-12 Wariant F3b bodźce stożkowate. ryc. 6 Typ F2 o wysokich silnie wygiętych kabłąkach. Typ F4 o średnio wysklepionych masywnych kabłąkach i stożkowatych bodźcach osadzonych na wąskich długich szyjkach. ryc. długich.Knebelsporen. C1a. ryc. 13: 9-14.Typ F1 – o mocno wygiętych. ryc. 13: 7. . ryc. C1. ryc. 8. niekiedy o przekroju daszkowatym. C1a Wariant F1a wysklepione niekiedy asymetryczne kabłąki.

Grupa I. II 6 . B1b-B2. której wysokość nie jest większa niż 1/6 całego zabytku. o nisko wysklepionych płaskowypukłych kabłąkach zakończonych nitami. 8. D. 1/3 wysokości całej ostrogi. C1-C2.Typ G1 o mocno wygiętych. Ostrogi Roman 1998 Ostrogi krzesłowate. 15: 8. delikatna podstawa. B2b-C1. Dwa nity. Podgrupa H. niski. ryc. stożkowaty bodziec: masywna podstawa. I Grupa II. wyraźnie asymetrycznych kabłąkach. 17. C1a-C2. której wysokość stanowi ok. kształt zbliżony do litery H. wyraźnie asymetrycznych kabłąkach. dwa nity wysoki smukły bodziec. ryc. Tabl. krępy. Tabl. Nietsporen.ryc. 15: 1-7 Typ G2 o niskich słabo wysklepionych.

dwa nity.Podgrupa a. na której osadzono bodziec Podgrupa c. skrzydła mocno wycięte. w tej grupie najbardziej zbliżone do litery H Podgrupa b. cztery nity Tabl. skrzydła trójkątne przechodzą w widoczną z tyłu ramę. IV. Tabl. III. bez wyodrębnień na nity Grupa IV. skrzydła klepsydrowate. Podgrupa b. z wyodrębnionymi na ramionach miejscami na nity. B1b-B2/C1 Podgrupa a. Grupa III. prostokątna płaska podstawa brak chron. Ostrogi niekonwencjonalne: 7 .