PENDIDIKAN DENGAN SAINS SOSIAL (HT17

)
SEMESTER 1 SESI 2016/2017

PERBANDARAN DAN PEMBANDARAN

TG30303

DR. DAYANG NORIZAH BINTI AWANG KIFLEE

MAKLUMBALAS SUBJEK PERBANDARAN DAN PEMBANDARAN

NAMA NO. MATRIK
MUHAMMAD IZZAT BIN HANIF BP14110362

MAKLUMBALAS SUBJEK PERBANDARAN DAN PEMBANDARAN

. Secara keseluruhannya. Seterusnya dengan kerja berkumpulan dan individu juga menitikberatkan terhadap kajian lapangan yang mana melihat kepada situasi sebenar bagi proses perbandaran dan pembandaran yang membolehkan pelajar menjalankan kajian mengenai subjek ini dengan maklumat yang lebih terperinci. Oleh itu.Subjek ini yang telah dilaksanakan sepanjang 14 minggu pada Sem 1 sesi 2016/2017 berjalan dengan baik yang mana telah dikendalikan oleh Dr Dayang Norizah. Seterusnya penyampaian dan penggunaan bahasa yang baik serta mudah difahami telah memudahkan para pelajar untuk memahami setiap tajuk dan sub-tajuk yang diajar kerana diberikan dengan contoh yang sesuai dan contoh situasi semasa. pemahaman dan penekanan terhadap setiap tajuk dan sub-tajuk telah dilakukan dengan baik dalam memahami konten subjek ini. Seterusnya. subjek ini telah diajar dengan baik malah dengan kajian lapangan yang dilakukan pada kerja individu dan berkumpulan telah mengukuhkan pemahaman pelajar terhadap subjek ini. Subjek ini yang terdiri daripada 10 bab dan terdapat pelbagai penekanan terhadap konsep dan ciri- ciri perbandaran dan pembandaran yang telah diterangkan dengan baik oleh Dr Dayang. kerja yang diberikan sebagai pengukuhan dalam setiap tajuk juga telah dilakukan seperti mendapatkan jurna-jurnal untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut tentang perbandaran dan pembandaran dan secara tidak langsung telah menambah pengetahuan pelajar terhadap subjek ini.