URMAȘII LUI LEON AL IV-LEA ÎNȚELEPTUL

- 12 mai 912 – Leon al VI-lea moare
- Conducerea Imperiului a fost preluată de fratele său Alexandru
o 42 de ani
o Este asociat și Constantin, minor de 6 ani
- Alexandru moare iar Constantin este ajutat la conducere de regențța în frunte cu Nicolae
Misticul
o De slăbiciunea conducerii profită Simeon al Bulgariei
 Cere să fie recunosut Basileu
 Cere în căsătorie pe una din fiicele sale cu Constantin
 Prima cerință îi este acceptată căci Nicolae Misticul îl încoronează
Basileu
- Pe plan extern Zoe – nu recunoaște basileiada lui Simeon – consecințe nefaste pentru Imperiu
o 917 – armata bizantină este învinsă la Achelos apoi la Katasyrtai
- Roman I Lecapenul
- 921 – numește pe Christofor (fiul său) co-imperator
o 25 decembrie – Ștefan și Constantin sunt asociați și ei
o Teofilact (ultimul fiu) – va deveni Patriarh la 16 ani
- Acorduri bune între Nicolae și Roman până când Nicolae Misticul moare în 925
- 9 iulie 920 – Tomul Unirii
o Condamnă ce-a de-a treia căsătorie a lui Leon
o Autoritatea Patriarhului crește
- Raporturile cu bulgarii:
o 923 – bulgarii cuceresc Adrianopolul și când ajunge la zid este nevoit să se retragă
o 924 – recucerește Adrianopolul
o În urma întrevederilor celor doi:
 Simeon acceptă să se retragă și să redea Imperiului multe din teritorii
 Roman îl recunoaște pe Simeon ca Basileu al Bulgarilor
- Problema arabilor
o 924 bizantinii înfrâng pe arabi în Marea Egee
o Ioan Curcuas (cel mai destoinic general) – reușește în 944 să cucerească Alepul și
Edessa (de aici recuperează Sfânta Mahramă)
 Mahrama se păstrează la Constantinopol până la 1247 când este cumpărată
de Ludovic al IX-lea care o aduce la Paris și o pune la Saint Chapelle. În
- Reforma agrară
o Aprilie 922 – Novelă pentru reglementarea dreptul la preemțiune
 Nu a fost promulgată din cauza unor boicoteli
 928 – iarnă deosebit de grea și un an secetos cu foamete
o 934 – Lege prin care se hotăra retrocedarea proprietăților a căror preț de
achiziționarea era mai mic de jumătate din valoarea reală
 Nu a fost nici aceasta promulgată

când moare . 20 decembrie 944 – silit să abdice de fiii săi și devine călugăr pe insula Proti până la 15 iunie 948..