Digitally signed by

ΑΔΑ: ΩΙΓ34653ΠΣ-4ΔΑ
INFORMATICS INFORMATICS
DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.06.09 09:20:51
T AGENCY EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
ΩΣ ΠΡΟΣ 14ο ∆.Σ. , 20ο ∆.Σ.
09-06-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 08- 06-2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. Φ.19.1/2757/ ∆.Π.Ε.
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ.19.1/3948/ ∆.∆.Ε.
∆/ΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ

Ταχ. ∆/νση : Κύπρου 85 & 87
35132 Λαµία
Πληροφορίες: Καλογήρου Αικ., Κολοκυθά Στ.
Τηλέφωνο: 2231033540 & 2231022498

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Κατανοµή αποφοίτων ∆ηµοτικών Σχολείων στα Γυµνάσια του Νοµού για το
σχολ. έτος 2017-18»

Οι ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του
Νοµού Φθιώτιδας:
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3848/2010 «Εκπαίδευση – δηµόσια, ιδιωτική, ΤΕΕ, εκ-
κλησιαστική ..»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.∆.201/1998 «Οργάνωση και Λειτουργία ∆ηµοτικών
Σχολείων»

3. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 12 του Π.∆.104/1979 «Περί σχολείων Μέσης Γενικής
Εκπαίδευσης»

4. Την υπ’ αρ. Φ.353.1/324/105657/∆11/8.10.2002 «Καθορισµός των ειδικότερων καθηκό-
ντων και αρµοδιοτήτων των Προϊσταµένων …»

5. Τις στεγαστικές δυνατότητες των διδακτηρίων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και την
ανάγκη για σύµµετρη κατανοµή του µαθητικού δυναµικού της Α’ τάξης σ΄ αυτά
ΑΔΑ: ΩΙΓ34653ΠΣ-4ΔΑ

Αποφασίζουµε

Κατανέµουµε το µαθητικό δυναµικό των αποφοίτων των ∆ηµοτικών Σχολείων στα Γυµνάσια του
Νοµού, για το σχολικό έτος 2017-18, ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ) ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Α΄ ΤΑΞΗΣ

1ο Γ/σιο Λαµίας 1Ο ∆Σ (30), 18ο ∆Σ (17), 19ο ∆Σ (20) 3
ΓΑΛΑΝΕΪΚΑ

4ο Γ/σιο Λαµίας 16ο ∆Σ (24), 17ο ∆Σ (50), 13ο ∆Σ (16) 4
ΓΑΛΑΝΕΪΚΑ

3ο Γ/σιο Λαµίας 15ο ∆Σ (33), 10ο ∆Σ (32), 5ο ∆Σ (16) και από το 4ο και 9ο ∆Σ 4
ΑΦΑΝΟΣ µόνο όσοι µαθητές διαµένουν βορειοανατολικά και επί της
Λεωνίδου - Αθηνών και βόρεια και επί της Κωνσταντινουπό-
λεως

2ο Γ/σιο Λαµίας 11ο ∆Σ (42), 25ο ∆Σ Ανθήλης (10) και από το 4ο και 9ο ∆Σ όσοι 3
ΕΚΘΕΣΗ µαθητές διαµένουν ανατολικά και επί της Αθηνών και νότια και
επί της Κωνσταντινουπόλεως

5ο Γ/σιο Λαµίας 8ο ∆Σ(39), 12ο ∆Σ(36), Φραντζή (03) και από το 4ο και 9ο ∆Σ 4
ΑΝΘΕΩΝ όσοι µαθητές διαµένουν δυτικά της Αθηνών - Λεωνίδου και
βόρεια της Κωνσταντινουπόλεως

6ο Γ/σιο Λαµίας 3ο ∆Σ (38), 2ο ∆Σ (34) 3
ΚΕΝΤΡΟ

7ο Γ/σιο Λαµίας 6ο ∆Σ (55), 20ο ∆Σ (20) 3
ΑΜΠΛΙΑΝΗ

8ο Γ/σιο Λαµίας 5ο ∆Σ (5), 22ο ∆Σ (21), 23ο ∆Σ (10), 24ο ∆Σ (09) 2
ΡΟ∆ΙΤΣΑ

9ο Γ/σιο Λαµίας 14ο ∆Σ (20), 7ο ∆Σ(35), 21ο ∆Σ Λαµίας (Σταυρού) (24) 3

Γυµνάσιο 1ο ∆Σ Γοργοποτάµου (33) 2
Μοσχοχωρίου

Γυµνάσιο ∆Σ Λιανοκλαδίου (14) 1
Λιανοκλαδίου

2
ΑΔΑ: ΩΙΓ34653ΠΣ-4ΔΑ

Γυµνάσιο ∆Σ Λουτρών Υπάτης (13), ∆Σ Μεξιατών -Κοµποτάδων (02) 1
Υπάτης

Γυµνάσιο ∆Σ Νέου Μοναστηρίου (14) και Εκκάρας (04) 1
Ν. Μοναστηρίου

Γυµνάσιο ∆Σ ∆οµοκού (27) 1
∆οµοκού

Γυµνάσιο ∆Σ Οµβριακής (15) 1
Οµβριακής

Γυµνάσιο 1ο ∆Σ Σπερχειάδας (12), 2ο ∆Σ Σπερχειάδας (14), 1
Σπερχειάδας Λευκάδας (01)

Γυµνάσιο ∆Σ Μακρακώµης (32), Αγίου Γεωργίου (01), 2
Μακρακώµης Καστρίου (03), Τυµφρηστού (01)

Γυµνάσιο 1ο ∆Σ Στυλίδας (22) και 2ο ∆Σ Στυλίδας (21) 2
Στυλίδας

Γυµνάσιο 1ο ∆Σ Εχιναίων (15) και 2ο ∆Σ Εχιναίων (21) 2
Ραχών

Γυµνάσιο ∆Σ Πελασγίας (14), Γλύφας (05) 1
Πελασγίας
Γυµνάσιο ∆Σ Μώλου (23), Καινουργίου (06) 2
Μώλου

Γυµνάσιο ∆Σ Καµένων Βούρλων (36), Καινουργίου (08), Ρεγγινίου (04) 2
Κ.Βούρλων

Γυµνάσιο ∆Σ Αγίου Κωνσταντίνου (25) 1
Αγ. Κων/νου

Γυµνάσιο ∆Σ Λιβανατών (28), Αρκίτσας (03) 2
Λιβανατών

Γυµνάσιο 1ο ∆Σ Αταλάντης (33), 2ο ∆Σ Αταλάντης (33), Έξαρχου (02), 3
Αταλάντης Τραγάνας (05)

Γυµνάσιο 1ο ∆Σ Μαλεσίνας (28) και 2ο ∆Σ Μαλεσίνας (21) 2
Μαλεσίνας

3
ΑΔΑ: ΩΙΓ34653ΠΣ-4ΔΑ

Γυµνάσιο ∆Σ Μαρτίνου (20) 1
Μαρτίνου

Γυµνάσιο ∆Σ Λάρυµνας (10) 1
Λάρυµνας

Γυµνάσιο ∆Σ Αµφίκλειας (13) 1
Αµφίκλειας

Γυµνάσιο ∆Σ Κάτω Τιθορέας (23) 1
Κάτω Τιθορέας

Γυµνάσιο ∆Σ Ελάτειας (14)
1
Ελάτειας

Οι ∆ιευθυντές των ∆ηµοτικών Σχολείων οφείλουν να αποστείλουν υπηρεσιακά τον ανα-
φερόµενο αριθµό απολυτηρίων στο συγκεκριµένο Γυµνάσιο του παραπάνω πίνακα, µε την επι-
σήµανση ότι τα απολυτήρια των ∆ηµοτικών Σχολείων που προορίζονται για το 9ο Γ/σιο Λαµί-
ας να αποσταλούν προσωρινά στο 7ο Γ/σιο Λαµίας.

Ενδεχόµενες αιτήσεις µετεγγραφών θα αντιµετωπιστούν σύµφωνα µε την κείµενη νοµο-
θεσία (Π.∆.104/79) και στις προβλεπόµενες ηµεροµηνίες.
Επισηµαίνεται στους ∆ιευθυντές των Γυµνασίων, ότι πρέπει να αποφευχθεί η µεταβολή
του αριθµού των τµηµάτων της Α΄ Τάξης.

Στο Μουσικό Σχολείο µπορούν να εγγραφούν µαθητές από όλα τα ∆ηµοτικά Σχολεία του
Νοµού. Τα απολυτήρια όσων µαθητών δήλωσαν το Μουσικό Γυµνάσιο, παρακαλούµε να
αποσταλούν στο Μουσικό Γυµνάσιο Λαµίας.

Ο ∆/ΝΤΗΣ ∆.Ε. ΦΘ/∆ΑΣ Ο ∆/ΝΤΗΣ Π.Ε. ΦΘ/∆ΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ Α. ΠΙΛΙΤΖΙ∆ΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ

Εσωτερική διανοµή:
∆/ντής- Καλογήρου
Πολυµεροπούλου- Οικονοµικό Τµήµα
Κοινοποίηση:
Περιφ/κή ∆/νση Α/θµιας & Β/θµιας
Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας
Σχολικές Μονάδες Α/θµιας & Β/θµιας Εκπ/σης Ν.Φθιώτιδας
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
4