SADRŽAJ..................................................................................................................................................

1.UVOD...................................................................................................................................................

2.POVJESNI RAZVOJ BRODOVA ZA PRIJEVOZ KONTEJNERA..................................................................

2.1.RAZVOJ KONTEJNERIZACIJE...............................................................................................................

2.2. GENERACIJE KONTEJNERSKIH BRODOVA.........................................................................................

3.SUVREMENI KONTEJNERSKI BRODOVI..............................................................................................

3.1.DIMENZIJE SUVREMENIH KONTEJNERSKIH BRODOVA....................................................................

3.2.KONSTRUKCIJA KONTEJNERSKIH BRODOVA ...................................................................................

3.2.1.SKLADIŠNE PREGRADE.................................................................................................................

3.2.2.PALUBNA KONSTRUKCIJA............................................................................................................

3.3.UČVRŠĆIVANJE KONTEJNERA..........................................................................................................

4.SUSTAVI NA KONTEJNERSKIM BRODOVIMA ....................................................................................

4.1.SUSTAV ZA PRAĆENJE NAPREZANJA BRODSKOG TRUPA................................................................

4.2.ANTI-HEELING SUSTAV..................................................................................................................

4.3.PORIVNI SUSTAV.............................................................................................................................

5.UČINKOVITOST BRODOVA.................................................................................................................

6.ZAKLJUČAK.........................................................................................................................................

LITERATURA:

Morska kontejnerska tehnologija 1. I 2.

(Kos,Vranić) Container handling book

Ship construction book