PROIECT DIDACTIC

Şcoala: Colegiul Elena Farago

Profesor:OCHESCU ANA-MARIA
Clasa: a IX-a
Unitatea de învatare: Analiza logică a argumentelor
Lecția: Raporturi logice între propozițiile categorice
Tipul lecției: mixt
Locul de desfășurare: sala de clasă
Competențe generale:
1.Utilizarea conceptelor specifice științelor sociale pentru organizarea demersurilor de
cunoaștere și explicare a unor fapte, evenimente, procese din viața reală.
2. Aplicarea cunoștințelor specifice știiințelor sociale în rezolvarea unor situații problemă,
precum și analizarea posibilităților personale de dezvoltare
Competențe specifice:
C1.1 Recunoașterea diferitelor situații și forme de comunicare în spațiul social.
C1.3 Folosirea corectă a unor forme și operații logice(definirea și clasificarea) în contexte
situaționale diferite(teoretice și practice)
C2.2 Construirea unor argumente în vederea susținerii unui punct de vedere sau a unei soluții
propuse pentru rezolvarea unor situații problemă.
Concepte operaționale:
Cognitive: CO1 Clasificarea raporturilor logice între propozițiile categorice
Formative: CO2 Analiza diferitelor tipuri de raporturi logice între propozițiile categorice întâlnite în
situații concrete de comunicare.
CO3 Compararea implicațiilor unor enunțuri care conțin raporturi logice între propoziții
Atitudinale: CO4 Argumentarea rolului raporturilor logice între propozițiile categorice în comunicare
- CO5: Asigurarea unui sistem atitudinal față de raporturile logice între propozițiile
categorice.
Evaluarea: formativ-ameliorativă
Obiective ale evaluarii:
Cognitive - O1: să identifice corect propozițiile categorice de tipul: A, E, I, O
- O2: să transforme 3 propoziții din limbajul natural în limbajul formal de propoziții

Didilescu . inductiv-deductivă.M2-explicația.RM3: Manual de logică și argumentare . Coerență și rigoare .RM1: programa școlară .M4 –comparația. Exigență față de calitatea actului comunicațional Strategii: dirijată. gândire critică și flexibilă .conversația euristică . .O4: să formuleze trei argumente în care să susțină importanța raporturile logice între propoziții Valori și atitudini vizate: .de timp: 50 minute Materiale oficiale: . .O3: să descrie pătratul lui Boetius.M1-expunerea.M6 .interactive . Atitudinale . explicativ-conversativă Metode: expozitiv-euristice .umane: 29 elevi .RM4: Silogistica – P.M3.M5 . .M7 – exercițiul Instrumente de evaluare: fișa de lucru individuală Resurse: . didactice Conținuturi vizate Ob.brainstorming. .RM5: Fișe de lucru Demersul didactic: Secv. . Activitatea profesorului RM RP Activitatea Evaluarea . categorice Formative .problematizarea.RM2: Macroproiectarea didactică .

mediază opiniile universal-negativă. și conversație M4 Autoevaluează sistematică afirmativă. O2 asume rolurile negativă) Conținuturi: simbolizarea propozițiilor categorice: SaP. evaluează răspunsurile particular-afirmativă stimulează elevii să-și RM3 și particular. Sop cantitatea și calitatea propozițiiolor categorice Evocare Raporturi logice Notează titlul pe tablă RM3 M1 Notează în între propozițiile Precizează obiectivele caiete categorice lecției M2 Organizează învățarea Dobândirea de Raporturi logice CO3 Asigură: M6 -generează . concepte: Solicită opinii despre Elaborează Proba orală cunoștințelor propoziție O1 importanța propozițiilor M3 răspunsurile la categorică categorice în argumentare cerințe Observarea (universal. elevului Moment Absențe Răspund organizatoric Organizează materialele cerințelor Crează un climat cooperant Pregătesc Organizează clasa materialele solicitate Se așează la locurile indicate Reactualizarea Noțiuni. op. SeP. SiP.

compară între propozițiile .enumeră celelalte tipuri orală pătratul logic raporturilor logice de raporturi logice . cunoștințe în stabilește raporturile logice complexul posibile pentru fiecare cognitiv al propoziție în parte unității de d) sinteză.noi cunoștințe între propozițiile a) opinii cu privire la categorice cunoasterea/receptarea/inv.integrează adevăr a uneia dintre ele.explică modalitatea de pătratului logice cu propoziții stabilire a valorilor de logic cat.formulează subalternare CO2 frontale Verificare opinii cu Conținuturi: .notează în contradicție. contradictie din limbajul caiete contrarietate. cu laturile și categorice cu categorice aflate în diagonalele unui pătrat laturile diferite raporturi CO3 . învățare formulează opinii curente referitoare la: erorile implicate de confuzia sau . . valorile de conținuturi între adevăr ale .descrie fiecare raport în RM4 M2 caracteristicile categorice. noile c) analiză. cat.condițiile parte și construiește M4 raporturilor stabilirii raporturilor pătratul logic logice logice între prop.aprecieri individuale si .defineste contradictia frontală privire la descrierea . M1 conceptele Noțiuni: CO1 .solicita elevilor cazuri de RM3 M5 discutate . a căror valoare adevăr a propozițiilor de adevăr este categorice atunci când se cunoscutaă CO4 cunoaște valoarea de .asocierea raporturilor într propozițiile propozițiilor prop. b) înțelegerea noilor M5 corelează rap.oferă soluții subcontrarietate. cat. curent .

construiesc Exercițiul retenției și a pătratului logic și indicarea pătratul logic verificare transferului raporturilor logice ce se individuală stabilesc între prop. cat. fișa de lucru Tema pentru Recomandă aprofundarea Notează acasă cunoștințelor asimilate prin RM5 M7 rezolvarea exercițiilor din fișa de evaluare Evaluarea: Laudă . folosirea incorectă a rap. Stimularea CO5 Ce raporturi logice se RM5 M7 .se raportează Capacități Aprecieaza critic la aprecierile aptitudini Notează formulate atitudini .analizează Verificare performanței stabilesc țntre propozitia problemele și frontală categorică de tip SoP și oferă soluții celelalte tipuri de propoziții categorice care au același subiect și predicat logic? Care sunt valorile de adevar pe care le vor lua propozițiile SeP. SiP și SoP dacă SaP este adevarată Asigurarea .solicită construirea RM5 M7 . cat. Logice între prop.