Melody Beattie Biztos, hogy lesznek olyan események, amelyeket nem tudunk irányítani.

Olykor
kellemes meglepetést okoznak, máskor nem. De mind hozzátartozik ahhoz a
365 nap, 365 meditáció fejezethez, amely az idei életünket alkotja, s ezzel tovább szövi történetünket. Az
újév itt van előttünk, akár egy könyv megírandó fejezete. A célok
BEVEZETŐ megfogalmazásával hozzájárulhatunk a történet megírásához.
Ma arra gondolok, hogy céljaim leírásával erőteljes energiákat mozgatok meg.
Ez a könyv meditációkat tartalmaz. Szándékom szerint abban segíthet, hogy az év Tehát megfogalmazom őket, és később is ezt teszem, valahányszor szükségét
minden napján emlékezz arra, amit már tudsz. érzem. Nem azért, hogy mások fölé kerekedjem, hanem, hogy eleget tegyek a saját
Újra felidézek néhány elvet, melyeket a Ne függj többé senkitől! és a Lépj ki a feladatomnak.
társfüggőségből! Című könyveimben már kifejtettem. Új gondolatokkal és Január 2.
elképzelésekkel is gazdagítottam ezt a munkámat. EGÉSZSÉGES HATÁROK
Könyvem hozzájárulhat akkor, hogy jól érezd magad gyógyulásodban és az A határok életbevágóan fontosak gyógyulásunk szempontjából. A folyamat
önmagadról való gondoskodás folyamatában. minden egyes szakaszában elengedhetetlen, hogy meghúzzuk az egészséges
határokat; csak így növelhetjük önbecsülésünket, kezelhetjük az érzelmeinket,
1. könyv tanuljuk meg szeretni és értékelni önmagunkat.
JANUÁR A határok lényünk mélyéről jönnek. Ahhoz a folyamathoz kapcsolódnak, melynek
során megszabadulunk a bűntudattól és a szégyentől, és megváltoztatjuk
Január 1. elképzeléseinket arról, hogy mi az, amit megérdemlünk.
AZ ÚJ ÉV A határok egy fensőbb időzítéshez is kapcsolódnak. Akkor fogjuk meghúzni őket,
Fogalmazd meg céljaidat az újesztendőre. Áss lényed mélyére, és fedezd fel, mit amikor felkészülünk rá, egy pillanattal sem előbb.
szeretnél elérni ebben az évben. Van valami varázslatos abban, amikor ez az idő eljön. Tudjuk, hogy amit
Ez segíthet abban, az elhatározásodban, hogy teljes életet fogsz élni az eljövendő mondunk, komolyan gondoljuk, és mások is komolyan vesznek bennünket. A
esztendőben. dolgok nem azért változtak meg, mert másokat irányítani akarunk, hanem azért,
A célok jelölik ki az irányt. Erőteljes energiákat hoznak működésbe az egyetemes, mert mi változtunk meg.
tudatos és tudattalan szinten. Ma bízom abban, hogy a saját tempómban fogok tanulni, fejlődni, és képes leszek
A célok jelölik ki életünk irányát. kijelölni a határaimat is. Az időzítés pedig csak nekem szól.
Mire vágysz ebben az évben? Mit szeretnél megtenni, véghezvinni? Mi jót Január 3.
szeretnél hozzátenni az életedhez? Milyen területeken szeretnél fejlődni? Miféle AZ ÖNVÉDELEM KIFEJLESZTÉSE
gátlásoktól, jellemhibáktól szeretnél megszabadulni? „…a határok kijelöléséhez nincs semmilyen általános útmutató. Azt mindannyian
Mit szeretnél megkapni? Mit akarsz elérni baráti, szerelmi kapcsolataidban, magunkban hordozzuk. Ha szorgalmasan munkálkodunk gyógyulásunkon, a
családi életedben? Ne feledd, hogy céljainkkal nem másokon akarunk uralkodni, határok maguktól kialakulnak. Egészségesen és érzékenyen fognak működni.
csak saját életünknek próbálunk irányt szabni. Énünk tudomásunkra hozza azt, amit tudnunk kell, és eléggé szeretni fogjuk
Milyen problémákat szeretnél megoldani? Milyen döntéseket hozni? Mit akarsz magunkat ahhoz, hogy meghalljuk.
megvalósítani a munkádban? (Lépj ki a társfüggőségből!)
Mit szeretnél megvalósítani önmagadban és magad körül? Mit kell tennünk ahhoz, hogy megvédjük magunkat?
Végy elő egy darab papírt, szánj rá néhány órát, s írd le, hogy ezzel is megerősítsd Hallgass arra a belső hangra! Mi dühít fel? Mi az, amiből eleged van? Mi az,
magad, életedet és választási képességedet. Azután engedd el az egészet. amiben nem bízol? Mit nem érzel helyénvalónak? Mi az, amit nem bírsz elviselni?
Mi az, amitől kínosan érzed magad? Mit szeretnél? Mire van szükséged? Mit nem
akarsz és mire nincs szükséged?

1

A gyógyulás során megtanuljuk, hogy az önvédelem arra az ösvényre terel, Ma elkülönítem magam családom tagjaitól. Önálló emberi lény vagyok, még ha
amelyet Isten szán és tervez nekünk. Az önvédelem sosem távolít el a legfőbb egy családnak nevezett egységhez tartozom is. Jogom van a saját problémáimmal
jótól, hanem éppen oda vezet. foglalkoznom. Családom tagjainak is joguk van ahhoz, hogy a maguk
Tanuld meg kifejleszteni belső hangodat. Bízhatsz magadban. Tudsz vigyázni problémáival foglalkozzanak, és ők döntsék el, hol és hogyan kezelik őket.
magadra. Bölcsebb vagy, mint gondolnád. Vezetőd benned van, és szüntelenül Megtanulhatom, hogyan helyezkedjem távolabbra családom tagjaitól, és az ő
figyel. Bízzál benne – ezzel is erősíted a hangját! gondjaiktól úgy, hogy közben változatlanul szeretem őket.
Ma tudatosítom magamban, hogy ajándék vagyok magamnak és az univerzumnak. Január 5.
Nem felejtem el, hogy ha vigyázok magamra, ez a legnagyobb ajándék, amit a A SEGÍTSÉG ELFOGADÁSA
világnak adhatok. Sokunkkal előfordult már, hogy annyira elidegenültnek érezte magát, hogy
Január 4. elfelejtette, nincs egyedül. Már azt hittük, egyedül kell végigcsinálnunk a
ELKÜLÖNÜLÉS A CSALÁDI PROBLÉMÁKTÓL dolgokat. Aztán vannak közöttünk olyanok, akiket elhagytak. Meg olyanok is, akik
Vonalat húzhatunk magunk köré, kijelölhetjük az egészséges határt önmagunk és már megszokták, hogy szeretet nélkül élnek. Mások ahhoz szoktak hozzá, hogy
szűkebb családunk között. Ezzel elkülöníthetjük magunkat az ő problémáiktól. soha nincs ott, akire igazán szükség lenne. Van, aki folyvást küszködik, és
Egyeseknek lehet olyan családtagja, aki alkoholista, vagy más szerektől függ. keményebbnél keményebb pofonokat kap az élettől.
Másoknak lehet olyan közeli rokona, aki megoldatlan függőségben él. Van olyan, Isten mindig itt van, mindig kész segíteni. És sok ember is segíthet. Megkaphatjuk
aki nem tud megszabadulni nyomorúságától, a szenvedésétől, az áldozat léttől. tőlük a szükséges szeretetet és támogatást, a vigaszt és gondoskodást. Ha kérjük,
Lehetnek családunkban olyanok, akiket sérelem ért, és sebeik még nem nem tagadják meg a segítséget. Nyugodtan támaszkodhatunk a gyógyulásunkat
gyógyultak be, vagy egyéb megoldatlan problémáikkal küszködnek. segítő csoport erejére. És segítőkész jó barátok is jelentkeznek…
Lehetnek olyan közeli rokonaink, akiket örökös munkamánia gyötör, vagy kórosan Nem vagyunk egyedül. És nem kell egyedül végigcsinálnunk a dolgokat.
sokat esznek, vagy a szex megszállottai. Az is elképzelhető, hogy családunk tagjai Szeretetből nem lesz hiány. Soha többé.
túl szorosan kötődnek egymáshoz, vagy éppen egyáltalán nem tartanak kapcsolatot Istenem, add meg ma, hogy ne akarjak mindent egyedül csinálni és
egymással. megszabaduljak attól a tévhittől, hogy egyedül vagyok. Nyisd meg szememet és
Nem tilos szeretni a családunkat. De önálló emberi lények vagyunk, személyes szívemet, hogy láthassam a felém nyújtott szeretet, segítségét és támogatását.
jogokkal és egyéni problémákkal. Egyik legfőbb jogunk, hogy meggyógyuljunk, Segíts tudatosítanom, hogy szeretnek.
akár ugyanezt az utat választják a többiek, akár nem. Január 6.
Nem muszáj bűntudatot éreznünk azért, mert mi megtaláltuk a boldogságot, és KAPCSOLATOK
életünk zökkenőmentesen zajlik. Nem kell magunkra vennünk családunk minden „Ha kapcsolat nélkül boldogtalanok vagyunk, valószínűleg vele együtt is
gondját-baját azért, hogy kimutassuk lojalitásunkat és szeretetünket. boldogtalanok leszünk. Egy kapcsolat nem jelenti azt, hogy most kezdődik az
Ha elkezdjük óvni magunkat, egyes családtagok esetleg úgy reagálnak erre, hogy életünk; nem helyettesíti az életünket.
-nyíltan vagy burkoltan- megpróbálnak visszaráncigálni bennünket a régi A kapcsolat az élet folytatása.”
szerepekbe. Nem muszáj engednünk nekik. A próbálkozásaik az ő gondjaikat (Lépj ki a társfüggőségből!)
tükrözik. Ha óvjuk magunkat, egészségesebbek és derűsebbek leszünk, s ettől még Egy kapcsolat a gyógyulási folyamatban egyszerre lehet áldás és átok.
szerethetjük őket. Kapcsolatainkban gyógyulásunk mások szeme előtt zajlik. Minden áldott nap több
Nem kell elítélnünk őket azért, mert problémáik vannak; de azt sem engedhetjük kapcsolatban kell helytállnunk egyszerre. Néha magunk választjuk meg őket, néha
meg, hogy azt tegyenek velünk, amit akarnak csupán azért, mert egy családban nem. A választásunk főleg abban nyilvánul meg, hogyan viselkedünk. A
tartozunk. társfüggőségből való kigyógyulásnak az a célja, hogy viselkedésünk a magunkért
Szabadok vagyunk, jogunkban áll, hogy kordában tartsuk családi kapcsolatainkat. viselt felelősséget tükrözze.
Nem kell megtagadnunk az ő problémáikat, csak udvariasan, de határozottan Felismerjük, hogy kapcsolatainkban is hatalmunkban áll megóvni magunkat.
utaljuk vissza nekik, és a sajátjainkkal foglalkozzunk. Megtanuljuk, hogy akkor közeledjünk, amikor kell és lehet.

2

Van-e olyasvalaki életünkben, akitől nem árt egy kicsit eltávolodni, mert már-már fájdalmunkért nem másokat hibáztatunk, és vállaljuk a felelősséget negatív
rátelepszünk? Van-e olyan, akivel muszáj beszélnünk, még akkor is, ha érzelmeinkért is.
mondanivalónk nem biztos, hogy kellemes neki? Van-e, akit azért kerülünk, mert Ma akkor is átadom magam érzéseimnek, ha fájdalmasak. Ahelyett, hogy sietősen
úgy érezzük, óvakodnunk kell tőle? Van olyan, akihez közelednünk kellene, cselekednék vagy megpróbálnék valaki mást megbüntetni, vállalom a
kimutatni az iránta érzett szeretetünket? sebezhetőséget, hogy átérezzem érzelmeimet.
A gyógyulás nem a kapcsolatainktól különválasztva zajlik. A gyógyulás egyik Január 8.
eleme, hogy megtanuljuk birtokba venni saját erőnket és megóvni egyéniségünket SEBEZHETŐSÉG
a kapcsolatainkban is. Lehet, hogy valamikor úgy döntöttünk, hogy minket aztán soha senki nem bánthat
Kapcsolataimban ma legjobb képességeim szerint igyekszem cselekedni. meg. Ha fájdalommal találkozunk, automatikusan átkapcsolunk az „érzések
Megnyílok azok előtt, akikben bízom, közel engedem őket magamhoz, hogy befagyasztva” üzemmódra. Vagy pedig az első alkalommal, amikor megbántanak,
megoszthassák velem mindazt, amit meg akarnak osztani. megszakítjuk a kapcsolatot.
Nem félek kérni azt, amire szükségem van, és megadom nekik azt, amit Az élettől kapott sebek hozzátartoznak földi utunkhoz. Érthető, hogy nem
helyénvalónak érzek. kívánjuk a fájdalmat. Sokunknak bőven kijutott már belőle. Előfordulhattak olyan
Január 7. periódusok, amikor annyi rosszat éltünk át, hogy a fájdalom összetört, maga alá
FÁJDALMAS ÉRZELMEINK KEZELÉSE temetett, és nem engedett tovább. Nem volt honnan erőt merítenünk, hogy
A sértődöttség vagy a harag olyasmi, amivel nagyon nehéz szembenézni. Hiszen megbirkózzunk vele.
amikor felfedezzük magunkban, sebezhetőnek, rémültnek és gyengének hihetjük De ez tegnap volt. Ma már nem kell annyira megijednünk a fájdalomtól. Már elég
magunkat. Ráadásul ezek az érzelmek más, hasonló emlékeket aktivizálhatnak erősek vagyunk ahhoz, hogy kezelni tudjuk. És nem kell mártírrá válnunk, azt
bennünk, s ettől újraéljük korábbi erőtlenségünket. hangoztatva, hogy nekünk nem jut más, csak a szenvedés.
Előfordul, hogy úgy próbáljuk kézbevenni a dolgokat, hogy megbüntetjük a Engedjük meg magunknak a sebezhetőség luxusát! Vegyük tudomásul, ha
körülöttünk lévőket, akár őket okoljuk ezekért megbántanak, és keressük meg, mit kell tennünk, hogy ebben a helyzetben is
Az érzésekért, akár ártatlan kívülállók. Megpróbáljuk „kiegyenlíteni a számlát”, megóvjuk magunkat. Lehet, hogy fájdalmunk azt jelzi, meg kell húznunk
vagy úgy manipulálni az embereket, hogy a helyzet urának higgyük magunkat. határainkat, vagy éppen arra hívja fel a figyelmet, hogy nem jó irányban haladunk.
Ezek a hadműveletek ideiglenesen kielégíthetnek, de csak elodázzuk a Lehet, hogy gyógyító folyamatokat indít el bennünk egy mélyebb szinten.
szembesülést fájdalmunkkal. Helyénvaló, ha néha megbántódunk, ha sírunk, és helyénvaló, ha továbblépünk a
A sértődöttségtől nem kell olyan nagyon félnünk. Nem kell annyira erőlködnünk, következő érzéshez, ha itt az ideje. Amilyen mértékben hajlandóak és képesek
hogy elkerüljük. Habár nem olyan kellemes, mint teszem azt, a boldogság, de vagyunk megbántódni, ugyanolyan mértékben leszünk hajlandóak és képesek arra,
érzelem ez is. hogy az örömöt is átérezzük.
Átadhatjuk magunkat neki – azután továbbmehetünk. A gyógyulás nem azt jelenti, hogy immuninsak leszünk a fájdalomra; azt jelenti,
Persze, nem kell folyton keresgélni magunkban, vagy túlságosan belelovallni hogy megtanuljuk megóvni magunkat akkor is, ha fáj valami.
magunkat. Üljünk le, érezzük át, gondolkodjunk el, hogy kell-e valamit tennünk Ma nem támadok azokra, akik fájdalmat okoznak nekem. Átérzem az érzelmeimet,
azért, hogy a továbbiakban megóvhassuk magunkat tőle – aztán lépjünk tovább. és felelősséget vállalok értük. Elfogadom a sértődöttséget, mert ez is hozzátartozik
Nem kell elsietnünk a döntést. Nem kell másokat büntetnünk azért, hogy így a kapcsolatokhoz. Megadom magam a fájdalomnak is, az örömnek is.
tartsuk kordában a saját érzelmeinket. Kezdjük azzal, hogy megosztjuk őket Január 9.
másokkal. Ettől megkönnyebbülünk, és nem csak mi gyógyulhatunk meg, hanem FELELŐSSÉG ÖNMAGUNKÉRT
ők is. „Ha valami rosszat tettünk, mindig jó okunk volt rá.”
Végül megtanuljuk, hogy az igazi erő abban nyilvánul meg, hogy akár meg is (Ne függj többé senkitől!)
sértődhetünk, ha úgy alakul, és ha tudjuk, hogy akkor is megóvhatjuk magunkat, A túlzott törődés az, amikor másokért felelősséget vállalunk, miközben
ha fájó érzelmeket fedezünk fel magunkban. Az igazi erő jele, ha saját önmagunkat elhanyagoljuk. Ha ösztönösen felelősnek érezzük magunkat mások

3

” Menj ki! Törj át! Nem vagy hibás. ahol lenned kell. bármi legyen is az. – A másik valami helytelen dolgot tesz. felelősséget – a gondolatainkért. szerető. Sőt lehet. problémáiért. s hagyom. önnön szükségleteinkkel törődünk. hogy Legtöbbször nem is a mi problémánk az. kijelentések a félelmet próbálják leplezni. Úgy érzik. gondolataiért. képviseljük. Megkérdőjelezzük a tőlem. A félelem a sebezhetőségtől. annál jobb. De a róluk való gondoskodás közben olyannyira elhanyagoljuk Az ösztöneid vezettek ide. következő lépést vagy szót. ha…?” Az effajta Január 12. A bűntudat meggátolhat abban. hogy megtanuljanak felelősséget vállalni magukért. majd teljesen elmerülünk bennük. amelyet majdnem a szemétbe dobtam. mi pedig az övékéért. Lehet. És mi van akkor. beleértve a bűntudatot. Január 10. hogy tudat alatt úgy hisszük. ami bűntudatot ébreszt. az érzelmeinkért. és bepiszkítod vagy elszakítod a kabátodat? Mi van. míg lebeszéljük magunkat az életben Ma elengedem kisebb-nagyobb bűntudataimat. azután engedd el! Ugorj fejest a dologba. se bolond. És a félelem néha a szégyent takarja. Valaki más mások is ezt tegyék. hogy mások tiszteletben tartsák. Elmondtam neki a gondomat. hogy valami fontos boldogságunkért. Nem szabad. „Mi lesz akkor. Egy íróbarátom felhívott. amit az emberek a rossz kapcsolatokban szoktak bevetni – A választható és legnagylelkűbb viselkedés. és áldozattá tesszük őket. és meglátod. és A gyógyulás célja az egyensúly – az a bizonyos értékes középarányos – nem győztem fintorogni. és ragaszkodhatsz ahhoz. A bűntudat megakadályozhatja. és védekezni kezd. akár van rá okunk. Ha nem tudom eldönteni. AZ EGYENSÚLY MEGTALÁLÁSA Amikor elkészültem egyik könyvem első két fejezetével. hogy „Ne légy gyáva és finnyás cselekedeteidben. Minél megóvjuk integritásunkat. „Már egyszer belebuktam!”. alaposan megvizsgálom a dolgot. a mások Saját problémáidat különválaszthatod másokéitől. és helyesen gondolkozol. gondoltam. magunkat. ha önmagunkért vállalunk mondta egy gyógyulófélben lévő asszony. Össze akartam tépni az egészet. elolvastam a leírtakat. Át meghemperegsz a sárban? Állj talpra. És már mi érzünk bűntudatot. A fény és a szeretet az én való aktív részvételről. többet kísérletezel. az eleséstől. s olykor Nem szabad. Az aktív részvétel az meggátoljuk abban. A kudarcainkról is kiderülhet később. Az a legjótékonyabb cselekedet. hogy mások is felelősséget vállalhassanak önmagukért. a aztán addig áll ott azzal a szerencsétlen képével. és a könyvem. hogy meghúzzuk azokat a határokat. Az élet egy nagy kísérlet. ezután már nem félsz annyira kell törnünk a bűntudat korlátain.” és hagyjuk. hogy miben kell felelősséget vállalnom. választásaiért. mások felelősek a mi mint gondolod. Ez sehogy se jó. Hagyd abba a Esetleg évekig megtagadtuk. akár nincs. A túlzott törődés sért másokat. megharagszanak érte. Nem tudom megcsinálni! megtalálása. mire ő dühbe gurul. tanulságot rejtenek magukban. amíg én érzem magam bűnösnek. ami tőled telik. a sikertől. másoknak adni tudó emberré válni tiszteletreméltó Érezd át az ijedséget. sokunknak megálljt parancsol. célkitűzés. Ma odafigyelek arra.érzelmeiért. Másokkal törődő. és sért minket is. hogy vállaljuk érzéseinket. és éppen ott vagy. hogy mások arra számítsanak. a vágyainkért. a kudarctól a hibák elkövetésétől. elemezgetjük a testünkön áthaladó emocionális energia legparányibb nyomait is. „Nem tudom elég jól oldalamon áll. Meghallgatott és így szólt: „Nincs semmi baj azokkal a fejezetekkel. Az emberek rendszerint Január 11. Vagy áthágja a határainkat. amelyek a mi FÉLELEM és mások valódi érdekeit képviselnék. Hagyd. 4 . Újra és újra átgondoljuk a megtapasztalja saját viselkedésének következményeit. és szükséges kitérőként vezetnek el a sikerhez. az épp elég. és a kézirattal együtt írói pályafutásomat is Sokan ingázunk a szélsőségek között: évekig félve óvunk másokat. El kell engednünk végre a bűntudatot. érezzük át és rémüldözést! Ne kritizáld folyton magad! Folytasd az írást!” foglalkozzunk velük. Jogod van (Ralph Waldo Emerson) a határok kijelöléséhez. „Nézd mi történt legutóbb is!”. akkor a gondoskodó típust Lazíts! Ha megteszed. szükségleteinkért. hogy a bűntudat irányítson minket. Őket pedig Ma legjobb képességeim szerint veszek részt az életben. egészen addig. És mi is A BŰNTUDAT ELENGEDÉSE ezt érezzük. hogy több és jobb. csinálni!”. és aprólékosan Megfogadtam a tanácsát. viselkedését. hogy óhatatlanul becsúszunk az áldozat szerepébe. hogy éppen most mit várnak el viselkedik helytelenül. ha egy kicsit félresikerül a dolog. kihasználjuk. később felkerült a New York Times bestseller-listájára. azután csakis kihajítani az ablakon. eredménytől függetlenül győztessé tesz. ha hűek vagyunk magunkhoz. ha orra buksz. „Van egy jó kis trükk. és én kérek tőle bocsánatot. mi mindig bűntudatot fogunk érezni. hogy a másik véleményétől.

Hálás leszek a haragomért és megtapasztaljuk a szélsőségeket. Alkoholisták és egyéb hasonló szervezetek Tizenkét Lépést tartalmazó gyógyulási programja. A Névtelen hogy sosem veszünk tudomást róla. békés és kellemes érzések töltenek el. Istenem. gyakran a bajhozó trióra – a Olyan könnyű másokat megvédeni! Annyira egyértelmű a helyzet. elítélni vagy igazolást. A harag érzelmeinknek egyike. szeretet. vagy magunkba fojtjuk. ami pozitív. öröm. és ne legyen bűntudatod!” szabotáljuk el a boldogságunkat. Az igazi változás a jellem vagy a keresztény lennék. izgalom. 5 . hogy helyes ezt tennem. s kapcsolatainkban egyenrangú félként vehetünk részt. Állj ki Ne tagadjuk meg magunktól a jó érzéseket. hogy ki tudjak állni magamért! „A harag egyike ama erőteljes hatásoknak. De az érzelmek birodalmában kihasználnak. irányítanak. hogy ne engedjünk utat haragunknak. érzelmünket. Az ima és a meditáció a lelkünkkel való törődés eszköze. amikor ki kell állnunk magunkért. ha magunkba folytjuk. Ne nyomjuk magunkat a víz alá. hogy mások nyomjanak nehéz kiállni a saját jogainkért? le azzal. ne ijesszük el tőlük magunkat. hogy előbb engedhetem érzéseimet. Vagy átérezzük. lélek változása.” JÓ ÉRZÉSEK (Lépj ki a társfüggőségből!) Amikor érzésekről beszélünk a gyógyulás alatt. Sok ilyen a gyengédség és szeretet azoknak szolgáltat ki. „Neked is vannak jogaid!” – mondjuk nekik – És valaki sárba tiporja őket. és agresszívan uralkodunk környezetünkön. félelemre és haragra – összpontosítunk. hogyan adhatunk magunkból másoknak. harcolnunk kell a jogainkért. azt szükségleteinkre. Tudom. a pozitív gondolkodás nem azt jelenti. aztán szép lassan leereszkedem. hogy csak akkor vagyunk dühösek. Január 16. Néha csak úgy tudom kirántani magam a ÁLLJUNK KI MAGUNKÉRT hullámvölgyből. márpedig ez történik. bántanak. nekünk hazudnak. beleértve a haragot is. hogy negatívnak láthatják azt. hogy választhatunk. elégedettség. hogy jogomban áll jól érezni magam. De vannak olyanok is. csatáikat. A HARAG ELFOGADÁSA hogy ne váljak áldozattá! Segíts. amit jelezni akar vele. amikor hogy egy kevésbé örömteli. Erica Jong úgy fogalmaz. melyekkel az élet szembesít bennünket. hogy dühös legyek. Nem kell elemezni. vagy folyton okot keresni rá. Megkereshetem magamban azt az egyensúlyi pontot. Szégyenkezés nélkül elfogadhatom minden érzésemet. belátom. ha éppen erre van szükségünk. amikor ki kell jelölnünk és meg kell tartanunk határainkat. azért. magunkkal is. Ma jó leszek magamhoz. Ne hagyjuk. Vannak pillanatom lehet. Nyugodtan szabadjára A gyógyulás célja az egyensúly. Mert bizony ezt tesszük olykor. hogy tudunk élni saját jelenti. aztán átlendülünk a másik Gyógyulásunk során megtanuljuk. manipulálnak. mégpedig azért. bántanak. de jobban ismert területre jussunk vissza. lelki és szellemi Az egészséges. Miért olyan nehéz harcolni a saját érdekeinkért? Miért nem vesszük észre. Január 14. Megtanuljuk. nem töltene el harag…” Régi üzenetek ezek. minket Ne tagadjuk meg magunktól a jót. hogy bizonyos viselkedésmintáknak vereség a következménye. emberek. Tizenegyedik Lépésként az imát és a meditációt javasolja. hogy spirituális lények vagyunk. hogy az egyensúly eléréséhez szükségem van a Január 15. Meg lehet tanulni odafigyelni testi. segíts. de azt sem tehetjük.Teljesen legyengülünk. miközben törődünk rajtunk. amikor gyengédséggel és szeretettel övezett Hadd érezzük jól magunkat! ösvényen járunk. vagy másképp tesznek rajtunk erőszakot? Miért olyan keresni rá. mások jótékony hatással vannak ránk. ha másokat fájdalomra. béke. sose lennék mérges… Ha csakugyan tudatosítanám magamban. Vannak életünkben olyan időszakok. Pedig a harag az élet része. ahol napok. soha nem gurulnék dühbe… Ha jó az egyetlen. hogy a harag eluralkodjék Meg lehet tanulni. Ki lehet fejleszteni magunkban azt a hitet. hogy sosem haragszunk. Ma hagyom. erőnkkel. hogy szégyenérzet nélkül kiélhetjük szélsőségbe. ha szükségét érzem. csúcsok és völgyek felfedezésére.” IMA (Ne függj többé senkitől!) „Valójában az ima az egyetlen igazi cselekvés a szó teljes értelmében. és ne hagyjuk. melyek arra (Emmet Fox: Hegyi beszéd) akarnak rávenni. amely megváltoztatja a jellemet. míg Január 13. mert az ima „Ha jó program alapján munkálkodnék. amikor Ma emlékeztetem magam arra. győzelemre sarkallni őket! meghittség. beleértve a haragot is. ha felugrom a csúcsra. minket tesznek áldozattá. Ma harcba szállok a jogaimért. bennünket használnak ki. Olyan könnyű megvívni az ő másfajta érzések is léteznek: boldogság. manipulálnak.” milyen boldog vagyok. akik történetesen Nem kell elmerülnünk benne. tehetetlen áldozattá válunk. akik visszaélhetnek vele. ne magadért. de néha úgy jutunk el hozzá. harcba szállni értük. „Megtanuljuk. Máskor pedig elégedett. felháborodni.

hogy ha úgy teszünk. Természetesen nem teszünk úgy. Fesőbb Erőnkhöz kapcsolódunk. Akár kétségbeesett leszek. hogyan gondoskodjunk érzelmi. amíg szokásoddá nem válik. hogy azt mondjuk. hogy éppen Ez a tettetés pozitív megjelenése. hogy csakugyan el tudjunk határolódni. hogyan gondoskodjunk szellemünkről. és nem vesszük észre. melynek során a mai fájdalom a kilábalni a gondból. Olyan számára. mert akarjuk. Frusztrációt. ha A gyógyulás közben megtanuljuk felismerni. amit így hívunk: „úgy teszek. szükségleteinkről. hogy nem iszik. Gyakran megesik. mintha…”. mintha…” jó eszköz félelmeink. Gyakran kényszeres viselkedésmódokra hogy megtehetjük. míg nem kezdünk el csakugyan törődni Tehetetlenséget. és mikor válunk igazán azzá. dolgokból ajándékot. hogy ez már tényleg sok. mintha szeretnénk magunkat. Magasabb Erővel – melyet jobb kifejezés híján Felsőbb Erőnek nevezünk ezután – Az „úgy teszek. Ha úgy teszek. Kimozdíthatjuk vele magunkat. késleltetnek. Úgy teszünk. mikor érezzük csak áldozatnak éppen nincs. amely kinyitja az ajtót az érkező rajtunk. Megtanulhatjuk. Ez az a kulcs. 6 . Megtanuljuk. tehát továbbléphetünk. mégis köszönöm. Napról napra félbeszakítanak. hogy alapot teremtsünk új viselkedésmintáink megtanuljuk. ha sarokba így állnak a dolgok. eszközökkel együtt – megteremtjük az alapot a vágyott valóság számára. máris nyakunkon van helyette két másik. Nem muszájból tesszük. is. nem imában Istennel érintkezünk. Sok Van valami. Ezzel varázsolhatunk a gondokból áldást. valami átalakul bennünk. mentális és fizikai szorítanánk. ha valamilyen érzés károsan eluralkodik pontosan megszabni az eredményt. ahol ezzel az eszközzel . Erőnek erejével rávesszük magunkat a pozitív viselkedésre – így elég módszerek. legalább egyetlen pillanatra. Gátlásosságot. magunkkal. Ehhez az érzéshez soha nem szabad hozzászoknunk. és elősegíthetjük fejlődésünket. és hogyan lépjünk ki az áldozat szerepéből. amire különösen oda kell figyelnünk gyógyulásunk közben: az olyan területe van az életnek. hogy ezt a jövőt mostani érzéseinkkel és körülményeinkkel korlátok közé Megtanulhatjuk. mintha…”. mintha jól éreznénk magunkat. A hála abban segít. Dühöt. A HÁLA mégpedig javunkra. Gyakran TÉGY ÚGY. mintha…”. köszönöm. mintha…. hogyan óvjuk meg magunkat. Nem állítjuk egy alkoholistáról. Személyes konfliktusok és csalódások várnak ránk. hogy Felsőbb Erőmhöz kapcsolódjam magunkat. mert itt kezdődik minden Vezess. Úgy lehet a gyógyulásban. Úgy Mit érzünk pontosan az áldozat szerepében? teszünk.más. sarkall. hatásos eszköz Egyetlen egyszerű gondolat segíthet át a legfrusztráltabb időszakokon is. hogy jobb életet és igazi változás. a váratlan múlva valóban jól fogjuk érezni magunkat. A pozitív tettetést magunkat. ez segíthet Ma hálás leszek. Valahányszor Január 18. és egy idő pozitív energiák előtt. Csak megnyílunk a jövőben rejlő csodás lehetőségek előtt Lelkünket így kapcsoljuk össze forrásával. Az a fajta viselkedés. Erőltesd a hálát. Az elveszett önbecsülésünk visszaszerzésére. Elkezdem azt a folyamatot. változásokkal és kihívásokkal Január 17. mintha…” akkor segít. mintha a probléma már megoldódott volna. életem mely területein segítene. melyek segítségével javíthatjuk személyes kapcsolatunkat egy nálunk időt adunk ahhoz. holnap örömévé alakul át. MINTHA… érezzük úgy. míg el is hisszük. Ilyenkor tudatosan úgy teszünk. valaki meghallgat. Nem igazán tetszik. Úgy teszünk. vagyunk becstelenek. Veszélyes áldozatnak érezni magunkat. mintha elhatárolódnánk bizonyos ERŐNK BIRTOKBAVÉTELE dolgoktól.Az ima és a meditáció nem kapcsolódik feltétlenül szervezett valláshoz. a gyógyulást elősegítő áldozattá válás. De azt Istenem. Erőtlenséget. az életünket. egészségesebb kapcsolatokat létesíthessek! Valahányszor Istennel beszélgetünk. ha „úgy tennék. mintha elég pénzünk lenne kifizetni valamit. miért. előkészítjük a talajt arra. de „úgy teszünk. kísérletet teszek arra. szembesítenek. Alighogy megoldottunk egy Ma gyakorolni fogom az imát és a meditációt. Reggel pompásan érezzük nyugtalan vagy békés. hogy ne akarjuk Az „úgy teszek. mi benne a tanulság. és arra is rájövünk. megérint és megváltoztat. hívják hála. szorultunk. mintha jogunk lenne nemet mondani. aztán mire leszáll az este. Ha egy probléma nem hagy nyugodni. hogy érzéseink szinkronba kerüljenek a valósággal. nyakig ülünk a boldogtalanságban. Január 19. miközben ezt a gyógyító eszközt alkalmazom. kételyeink legyőzésére és s így jobbá tehetjük magunkat. Néha túl gyorsan történnek a dolgok életünkben. a pozitív hozzáállást gyakorlom. Nem hazudunk magunknak. Köszönöm. mutasd meg. kár problémát. ahelyett. hogyan változtassunk magatartásunkon. lelkünkről. hanem azért. Azután gyógyító eszközként alkalmazzuk.

hogy áldozatnak érezzük magunkat. Nem vagyok áldozat. amiért Merő tévedés lenne a múlt? Nem. amely meggátolja. ami a múltban amelyek kellettek. sokkal gyógyítóbb hatású. hogy letöröljük a múlt palatábláját. Csak élik az életüket. áldozatiságból. magam áldozattá változtatni. hogy helyesen tesszük. mit tettünk mi azért. Azután abban segíts. 7 . ha imádkozunk azért. Némelyikünk úgy kerül ki hagyja. ha tapasztalatainkat és fejlődésünket szem előtt tartva. nyugodtan tegyen velünk bármit. Máskor saját erőnk birtokbavétele arra ébreszt rá. Ha ezek létrejöttében nekünk is van szerepünk. Néha csak a hozzáállásunkat kell megváltoztatni. mint a másikkal szemben. Szükség volt az útközben elkövetett Ha elengedjük a neheztelést. egy ideig kitartottunk bennük. hogy kiléphessünk az áldozat szerepéből. Ezt sokat Szeretnénk megérteni azt. Ilyenkor azt kell kiókumlálnunk. Bevethetjük azt a már meglévő képességünket. ha ezt hisszük igaznak. akire neheztelünk. de hatalmunkban áll kilépni az áldozat szerepéből. hogy megengedjük a másiknak. és mi azért érezzük áldozatnak Segít. és szüntessük meg. megbocsátás és az elengedés fellazítja és szétoszlatja őket. ha megkérjük Istent. hogy magunkat és másokat Azok a kapcsolatok. vagy azt a jót. Sőt azt is tudnunk kell. és segíts egy bizonyos dologra…” elhatároznom magam az elengedésükre. ugyanakkor ne is mentsük fel viselkedésének intuíciónk? logikus következményei alól. botlásokra. ami végül abból sült ki. hogy mit szeretnénk. kicsoda ő és mit éljünk a világgal.Előfordul. A neheztelésünk nem befejeztünk. Segít. A válasz ez: Meg kell Az önmagunkért való felelősségvállalás része az is. magunkat? Mit árulnak el erről az érzéseink? Mit mond a testünk? Az elménk? Az Válságainkat ne terheljük a másikra. A szeretne elérni. hogy az együttérzés kell gyakorolni. Valóságos művészet megtanulnunk figyelni és ráhangolódni magunkra. Helyes. mert megpróbáljuk irányítani a fejlődésüket. hogy egy másik viselkedése Január 21. mit szeretnék. és neheztelés nélkül „Mások miatt van így… Boldogságom és sorsom kulcsa mások kezében van… kezdünk hozzá ehhez az évhez? Nem lehetek boldog. és mire van szükségünk? Kitaláljuk-e. neheztelünk rá. melyeket megkötöttünk. ágában sincs bántani minket. mi magunk tettük áldozattá magunkat. hanem magunkat. elfogadjuk magunkat és a múltunkat. mint az. Kérdezzük még és figyeljük a választ – biztos meg fogjuk hallani. ez nem jelenti azt. másoknak eszük Aztán pihentessük az egészet. vágyunk. Azt jelenti. de a saját MÚLTUNK ÉRTÉKELÉSE viselkedésemet igen. hogy kitaláljuk. hogy jól érezzük magunkat. Lássuk meg a jót a másikban. A múlt olyan tanulságok sorozata. hogy elfogadjuk. Nem irányíthatjuk a Ma odafigyelek arra. a saját szerepünk ebben a rendszerben. Megannyi megkeményedett dühgombóc szorítja a torkunkat. miután testünk. el magunkkal. de tudnunk kell. hogy nekivágjunk az érezhetjük magunkat. hogy meg is tegyem. Van-e jobb módja annak. mint hinnénk. és bízhatunk magunkban. hogy vállaljuk azt. Január 20. a vágyaim mellett. nem azt érdemlem. Ma felelősséget vállalok magamért. ez Mit szeretnénk. és mire van szükségem. Fontos. Nem vagyunk áldozatok. A végeredményt nem tudom befolyásolni. mit VÁGYAINK ÉS SZÜKSÉGLETEINK kell tennünk azért. Nem a másikat büntetjük vele. A neheztelés olyan akadály. s ezt alkalmazhatjuk magunkra is. hogy nem hagyom Január 22. és élvezzük az életet. Csak akkor tévedünk. és kijelöljük a határokat a jövőre nézve. Igyekezzünk rájönni. baklövésekre. ma hogyan vehetjük ki a részünket vágyaink és szükségleteink kielégítéséből. hogy ha túlságosan megértők vagyunk. amelyek ÚJ KEZDETEK az élet és a szeretet magasabb szintjére emelnek. Nem megyek el vakon mások viselkedését. és amire szükségünk van. változtat áldozattá: megsértette határainkat. Minden lépés előbbre visz. amíg ő nem viselkedik így vagy úgy… Amíg nem kerül sor Felsőbb Erőm. amit úgy mutatok ki. hogy rájövünk. hozd felszínre a bennem megbúvó nehezteléseket. De áldozattá tegyenek. s tudjuk. éppolyan felelősségteljesen járjunk Bölcsebbek vagyunk. hogy mire van szükségünk. hogy magunkat. Pontosan azokra a tapasztalatokra tettünk szert általuk. úgymint: újesztendőnek. aki áldozattá tett. majd szeressünk. kérlek. fontos tanulságokkal szolgálnak. történt. lelkünk. mitől éreznénk jobban visszalökhet az áldozat szerepébe. csak akkor jöhet. amire húznunk a határokat. szellemünk kiszabadult az mit szeretnének mások. hogy mások Könnyű elítélni magunkat múltbeli tévedéseinkért és boldogtalanságunkért. Akkor is áldozatnak vegye el tőlünk a neheztelést. hogy harmóniában legfájdalmasabb élményiből. A tévedéseink? Ezekre is szükség volt. ha megtanuljuk. ha fennakadunk a kapcsolati függőség hálóján. hogy határozott véleményt alakít ki.

és javulnak kapcsolataink. mit fogunk érezni a jövőben. hogy milyenek. a megoldatlan problémákkal kicsúszott a kezünkből. ahogy szerettük volna. Őrzünk-e magunkban haragot vagy ÚJ ENERGIA ÉRKEZIK neheztelést? Még mindig áldozatnak érezzük magunkat? Vannak-e olyan „A mókából móka lesz. Ezek átmeneti idők. zavart állapot előbb-utóbb elmúlik. amit másoknak adhatunk. hogy a régi érzelmek és önpusztító hiedelmek Két egyforma pillanat nem létezik az időben. Újfajta érzéseik közelítenek. múlóban a megbékélünk vele. hogy szabadon szerethessek és Gondolj arra. Letörlöm a belső táblát. melyek a múltamról és Az egyik legnagyobb ajándék. hogy nyitott lehessek a változás izgalmas lehetőségeire. az eltelt időben? Gondolj arra. milyen volt gyógyulásod kezdete! Nem változott-e meg sok minden szerethessenek.” való együttélés periódusai nem tartanak örökké. Változunk. A közös remény. ( A Névtelen Alkoholisták programjának Első Lépése) Ha folyton a múlthoz hasonlítgatjuk ezeket az időszakokat. legnagyobb kihívást képviselő tapasztalatok és a legkuszább érzelmek. hogy meg az új előtt! életünk jobb lesz. a szeretetből szeretet. A folyamat akkor teljesedik be. nem küzdöttünk hiába. De nem munkálkodtunk. és máris érdemes élni. hogy bizonyos emberekkel szemben erőtlenek. de ez se korlátozzon! fájdalmukban teljesen egyedül érezték magukat. ha ragaszkodunk az előző a mai naphoz. melyek ezekből a kapcsolatokból eredhetnek? „A nőkben hála. mint a múlt. hogy életünk irányítása érzelmeinkkel. A Jobb idők jönnek. Az Első Lépés egyik kulcsszava a mi. vagy jelenünket és jövőnket örökké a fájdalmas múlttal vetjük össze. Vizsgáljuk meg ezeket. Volt célja. A közösen megélt tapasztalat. amit ebben a pillanatban érzünk. kapcsolatainkból származó negatív érzéseinkhez. milyen voltál egy évvel ezelőtt! Nem változtál Január 25. Változik az megakadályozzák. újfajta érzés érkezik. amíg sikerül megküzdenünk problémáinkkal és „Belátjuk. Istenem. nem létezik…” Életünkbe új energia. amit a múlt írt rá. Ma hálás leszek annak a sok-sok embernek. kétszeresen A kapcsolati függőségből való kiszabadulás első lépésének sokféle változata van. hogy közös. Azt. Ma igyekszem elengedni minden. Már nem alapozhatjuk a jövőbeli Ma engedj el mindent. Ne akarjuk közösen keressük a megoldást. megnehezítjük a dolgunkat. de meg is szabadulunk tőle. aki a kapcsolati függőségből való Segíts. hogy milyenné váltunk mára. azóta? Nem változtak körülményeid? AZ ELSŐ LÉPÉS Néha eltart egy ideig. És eltölt a önpusztító hiedelmeink. ha elfogadjuk a múltunkat. mely nagyobb lesz attól. nyitott. Mások bevallják. Le mindazt.” nem lehet megbízni…A főnökök kihasználják az embert… Olyan. hogy ne a múlt alapján ítéljem meg vagy korlátozzam a jövőt. múltbéli kapcsolataimról élnek bennem. Biztos lehetsz abban. és Az igazán nehéz idők nagyjából véget értek. hogy bár érezni. Minden helyzet és minden körülmény közrejátszott Egyesek beismerik erőtlenségüket az alkohollal vagy a másik alkoholizmusával abban. hogy ne feledjem el: Január 24. hogy a kínos. Ennek első lépése a tudatosság. A jövő nem lehet ugyanolyan. ami mostani kapcsolataid működésében akadály lehet! érzéseinkkel kapcsolatos elvárásainkat arra. segíts elengednem azokat a negatív gondolatokat. az egész csoport haladását A TÁBLA LETÖRLÉSE segíti. hogy szemben. ami eljuttatott És ezt az ajándékot leginkább az teheti tönkre. szerető szívünk. És most. még nem a gyógyulás közös útján megfogják egymás kezét. Istenem. becsületesség és kell vonnunk a tanulságokat. segíts ma. Mi – Ez nagyon fontos része a gyógyulásnak. Új energia érkezik. Előfordult. Legtöbbünknek vannak véget ért Január 23. hogy alkoholista családban nőttek fel. Hálával tekintek mindarra. 8 . kitalálni. Inkább bizakodjunk! Fogadjuk el a jelent. nyitottság. az előző kapcsolataimból itt maradt önpusztító Ne korlátozd a múlttal a jövőt! érzést és hiedelmet. Töröljük le a tábláról életünk is. Közös probléma miatt gyűltünk össze. Tudnunk kell. gyógyulásunk kezdete előttivel. hogy jó (Lépj ki a társfüggőségből!) kapcsolat. hasonló cipőben jártak. Ne rémisztgessük magunkat azzal. Haladj tovább a bizakodás és az engedelmesség ösvényén! Nyílj közösen kifejtett erő. Segíts. valahányszor valamelyikünk előbbre lép ezen az úton. és főleg ne a azzal nem tudnak megbirkózni. hogy szeretetet adhass és kaphass. gyógyulás útján jár szerte a világon. vagy mikortól kezdjük magunkat másképp A Tizenkét Lépéses program résztvevőjeként sokan felismerik. A bizonytalanság. hogy az alkohollal szemben erőtlenek vagyunk.Istenem. kapcsolatai. hogy a dolgok nem úgy alakultak. tudjuk megjósolni. Múlófélben a zavar. Gyógyulunk.

reményeinkkel belelovallhatjuk magunkat az örökös aggódásba. önpusztító választottunk. utalások. Ez bizony manipuláció. Melyek azok a szavak. pillantások. csapdába ejt. Nem A dolgok maguktól kialakulnak. mértékben felelősnek érezzem magam másokért. akár a másikat választjuk. legtöbb és legjobb. erősségünk. hogy ő küldi el azokat. Követeljük meg ezt magunktól is! A jövővel kapcsolatos aggodalmaskodás negatív módon hat e jövő alakulására. hogy beszélgető társunk sóhajtozni kezd. ragaszkodjunk ahhoz. nélkül közölje. sőt sokszor önpusztító viselkedésbe taszítanak bennünket? ugyanakkor nem zárkózom el a többiek segítsége és szeretete elől. Imádkozom azért. úgymint: eltúlzott felelősségeket másokért. hogy Január 28. mint meggyőzni magunkat arról: a Ha valaki akar tőlünk valamit. utalásainkkal. melyek arra késztetnének. nem kell mást tennünk. szükségünk másokra. amit a jövőért tehetek. hogy soha senkire ne számítson. hogy ezzel a sóhajjal vagy utalással úgy szerettek. hogy résen legyünk és rögtön észrevegyük a csapdákat. Az viszont gyenge pontunk. mit tesznek. hogy nem vagyunk méltók a szeretetre. hogy elhiggyem: ha a jelent jól élem meg és béke tölt el. s azt hiszi. s ez által áldozattá tesznek. hogy ne legyen túlságosan nem aggódom a holnap miatt. És bár KI A CSAPDÁBÓL vágyunk rá. Ámde Akár az egyiket. amivel beindítják a kapcsolati függőségnek nevezett önpusztító viselkedést. Ők tudják. s az eredményt Fogadjuk el énünknek szeretethiánytól szenvedő részét! előre meg lehet jósolni. hogy kigyógyulunk abból a fájdalomból. majd szemérmesen így szól: „Rá se ránts. másra sincs szüksége. akikkel dolgunk van. hogy mások feltétel nélkül szeressenek. ahogy szükségünk lett volna rá. és hagyjuk. Ideje MARADJUNK A JELENBEN megszabadulnunk attól a naiv elképzeléstől. és sóhajtozik. mert nem problémájára. Ha nem látunk Meg fogjuk kapni a vágyott szeretetet. melyek ilyen tennünk. utalásokról és szavakról. felfogott érdekükben. Jobbat érdemlünk. amit tehetünk. Ha azt a részünket tartottuk hét lakat alatt. már kattan is a csapda ajtaja. CSOPORTOS FOGLALKOZÁSOK 9 . ezek a csapdák többnyire majdhogynem szándékosan jönnek létre. szükségünk. Arra figyelek. veszünk a mában. akik nem tudnak. csapdába csalnak. hogy élünk. amelyiknek szüksége van másokra. Sokunknak vannak a múltból itt ragadt kielégítetlen függőségi igényei. hogy törődünk másokkal. rosszul tesszük. és hagyjuk. vagy nem igazán akarnak mellettünk állni. jelek. Túl önállóvá válik. nyíljunk meg. ha hagyjuk. hogy mások őszinték legyenek hozzám. Így azonban könnyen Ellenőrizzük magunkat is. senki Az emberek gyakran – öntudatlanul vagy meggondolatlanul – olyasmiket tesznek. Elfogadom azt Mikor önt el az együttérzés? A bűntudat? A másik kedvéért való felelősség? a szeretetet. akik segítenének.Január 26. hogy olyan embereket Meg lehet tanulni. Ha valaki ott áll előttünk. vagy csak utal valamilyen reagált senki. a Január 27. hogy kérését köntörfalazás holnap is javunkra válik. hogy valaki annyira megszokja. ami most történik. Vajon pillantásainkkal. máris elkezdődött a játszma. És nem A másik véglet. Egyeseket annyira bánt. SZÜKSÉGÜNK VAN AZ EMBEREKRE ha a jelent a maga teljességében élem meg. hogy senkire se legyen Január 29. lehet. és Megtalálhatjuk az egyensúlyt atekintetben is. hanem a holnapért is. hogy hiszünk benne: a jövő jól fog alakulni. hogy az emberek nem saját jól A legfőbb kérdés gyakran az. hogy szeressenek. A tervezésen kívül csak annyit kell veszek tudomást azokról a pillantásokról. igazán nem kell aggódnod miattam”. Az. Meg lehet tanulni. nem muszáj beleesnünk. Nem felejtem el. munkahelyi dolgaink. Ez pedig meggátolja. gyakran alábecsüljük azokat. Ha a jelenben maradunk. és átvállaljuk a probléma megoldását. gyógyulásunk – egész életünk. muszáj beleesnünk. hogy túlzott máért. mellől felebarátaikat. hogy nem szeretik őket. hanem miértünk cselekszenek. hogy méltók vagyunk rá át rajta. ami jár nekem. És ne hajtogassuk. hogyan ne essünk kapcsolatainkban egészségtelen. melyek előre láthatóan Ma meg fogom találni az egyensúlyt: nem leszek másokra túlságosan rászorulva. hogy épp ezzel űzik el maguk önmagunk elhanyagolása. miközben tudja vagy reméli. hogyan alakulnak a jövőben a kapcsolataink. ahogy mi akartuk. mások hazugságainak elfogadása. A Ha valaki csapdát állít nekünk. Hagyjuk. és elvárom. ugyanakkor ne jussunk el oda. jövőm is jól fog alakulni. és teljes erővel részt viselkednünk másokkal szemben. hogy megadják. viselkedésmódok csapdájába. hogy nem állítunk-e mi is hasonló csapdákat másoknak? Egyenesen és becsületesen kell megoldjuk a mai feladatunkat. mihelyt elhisszük. csapdába csalhatnak. hogy múltbeli igényeinkre nem Megeshet. hogy a legtöbb. mégpedig „itt és most” nem csak a Ma megkeresem azokat a csapdákat.

mint hinni. és én vitatkozni kezdtem Istennel: lehetőség. hogy megtaláljam spirituális gyógyulásom útját. hogy híveket toborozzunk. Ha hetente egy vagy két órát ilyen foglalkozásra Lefeküdtem a díványra és behunytam a szemem. látod? én döntöm el. Egy régi kollégám viszont beindul kényszeres gondolatlavinánk. Ha elengedjem magam. Istent – ahogy neki tetszik. ha a karjában tartana valaki. ahol vagy. hogy KÉRJÜK.” mintha észre sem vette volna senki. amely elvégzi azt. Hátha szükséged van valakire. Felsőbb Erőnk visszaadja elménk egészségét. könnyen le tudom beszélni magam arról. fáradtan és kimerülten. hogy másoknak az én hitemről kinyilvánított ítélete idegesítsen vagy Nem kell mást tennünk. Hozott egy kis üvegcse olajat. ahogyan a sajátomat is. A gyógyulásért nem kell Megadjuk magunknak és mindenki másnak azt a jogot. hogy van-e valaki. Miért akinek fontos vagyok! Azt mondtad. meglelnem a békés és értelmes életet. Január 30. Szerintem pont ez kell most neked. hogy elmenjek a csoportfoglalkozásra. hogy sokat gondol rám. akivel később is tartottam a barátságot. Sokat utaztam akkoriban. és nem ok nélkül. amit kértem. ami nekünk kitartó Ma tiszteletben tartom másoknak Istenről alkotott nézetét. Átugrom hozzád. különösen szükségem van egy férfi jelenlétére. de Nézz körül! Figyelj! Vedd észre a körülötted lévőket! Gyógyulóban vannak. és elment. hogyan zajlik az ő gyógyulásuk. Pár perccel később megszólalt a telefon. aki úgy törődik velem – nem szexuálisan – hogy nem csoportfoglalkozástól rögtön jobb lenne a hangulatunk? Nem érünk rá? használ ki.” tehát elmulasztjuk azt a bizonyos két órát. hogy mire van szükségem. Hol ez az ember?” Minden hét 168 órából áll. Hát ellenkezünk olyasmivel. s figyeljük. Nem kell belefulladni. kényszeres gondolatok között. pedig már jó néhány éve járom a gyógyulás útját. amikor egy ilyen barát. hogy szánunk. Ma körülményeimtől függetlenül hiszek abban. hogy saját vallásos meggyőződésünket nem erőltetjük rá a „Hiszünk benne. gyengéden Fáradtak vagyunk? megmasszírozta a talpamat. hogy milyen Egyik este egyedül voltam. csoportos foglalkozásra. és nem teszünk semmit. Igyekezni fogok. a saját vallási nézeteinket senki másra nem (A Névtelen Alkoholisták programjának Második Lépése) próbáljuk rátukmálni. Ez az első két utalás Istenre. „Szia kölyök! – mondta. AMIRE SZÜKSÉGÜNK VAN megtegye. Elkezdünk hinni egy jobb életben. maximálisra növelhetjük a többi 166 óra által nyújtott lehetőségeket. és hagyom. de És az is meglep. különösen „Egy nálunk nagyobb erő… Isten. gyakran voltam távol barátaimtól és családomtól. hogy Isten törődik azzal. Létezik egy nálunk nagyobb erő. Nem kell a hajunknál fogva kirángatni magunkat. Pontosan azt kaptam. éber óráink igen tetemes részében volt. Szeretném. vagy éppen kényszeresen igyekszünk mások igényeit kielégíteni. ha én is ezt teszem Tizenkét Lépéses programot. próbáljuk meg vallásos nézeteink egyes elemeit sem másokra erőltetni. elpazarolhatjuk a fennmaradó időt is. Aznap estére hazajöttem. akiben bízhatom. értelmezze ezt a Felsőbb Erőt. hogy egy nálam nagyobb erő segít Január 31. amelytől nyomban jobban érezhetjük magunkat: menjünk el egy „Keményen dolgozom. Nem egy „Csináld magad!” program részesei vagyunk. milyen jól érzem magam. és az ágyban. ha mégis elmegyek. Istenben mindig meg lehet bízni. s ezt a hitet másoktól kapjuk ajándékba. Nem miközben látjuk és halljuk őket. ma éjszaka.„Ma is meglep. – Fáradt a meddő gondolatok kergetőznek agyunkban. MÁSODIK LÉPÉS Ez azt jelenti. hogy egy nálunk nagyobb erő visszaadhatja elménk épségét. saját bajainkba és nyomorúságunkba. hogy a maga módján erőnkön felül megdolgoznunk. Magányos vagyok. szóljak. búcsúzóul megölelt Semmi sem pezsdítőbb. Fél órával később kopogott. hogy ezt egy bizonyos vallás vagy felekezet segítségével akarom-e Higgy saját gyógyulásodban is!” elérni. De FEBRUÁR mindenki úgy fogalmazhatja meg. Tudnom kell. ha szükségem van valamire. erőfeszítéseink árán nem sikerül. elmondta. Ha megdörzsölöm a tappancsaidat.” gyógyulásunkat segítő csoportra. Azután elengedem magam. csak fekszünk hangod. Nem hagyom. Az emberek már hozzászoktak. mint ha visszatérünk a magunk útjára. VALLÁSSZABADSÁG Ma észreveszem. hogy nem (Név nélkül) vagyok ott. Adva van egy Késő éjszaka volt. hogy a csoportfoglalkozásokon való részvétel segíthet. és értelmezheti azt a bizonyos Felsőbb Erőt – Február 1. vegyünk részt egy Tizenkét Lépéses programban. Kellene egy depressziónk kellős közepén. Maradj ott. amitől jobban érezhetnénk magunkat? Miért csücsülünk most. Nem arra használjuk ezeket az összejöveteleket. Ma arra gondolok. Elmosolyodtam. Csak arra voltam képes. amilyennek látjuk” – ezek a szavak vezetik be a akkor. lehangoljon. 10 .

szerető Isten. Gyógyulásunk Istene. Ha vonakodunk érzések vagy gondolatok: ha jól érezzük magunkat. tartjuk emberi mivoltunkat. néha rögös. egyedül baktatunk. Micsoda utazás! A SZÉGYEN ELUTASÍTÁSA Istenem. ahol most vagyok. Néha a sötétben tapogatózva keresünk kapaszkodót. kimutassa szeretetét. A függőségből való olykor hibákat is elkövetünk. Eleve vert helyzetet teremt. Ha mégis megtörténik. vagy olyasvalaki. úgy mászom ki belőle. alakulásáért felelősséget kell vállalnunk. ahogy mi látjuk. Gyógyulásunk Istene. de énünket nem. csapdájába eshetek. Azután hagyom. Nemtörődöm? Kiszámíthatatlan? Nem ismeri a könyörületet? Ma figyelni fogok azokra a jelekre. hogy az vagyok.Február 2. hogy jól megszégyenítsen? Süket? valónk szégyenlésének leküzdése. ha valamilyen problémával hogy függetlenségünk hiányának része volt az anyagi felelősség áthárítása. hogy pontosan ott kell lennem. küszködünk mi magunk. Micsoda utazás! néha pedig csodálatos meglepetéseket tartogat. gyönyörűségével. megváltoztathatjuk életünk Oly sokszor beszélünk Felsőbb Erőnkről. A múltunkkal sincs különösebb baj. Máskor elvakít a fény. ez meggátolhatja a vágyott túlságosan kitárulkozunk mások előtt. elfogadó és megbocsátó. Isten könyörtelen. melyet mások hoznak ránk. Február 3. kérlek. Nem enged több fájdalmat. hogy a szégyen Nem: Isten szerető és törődő. Ez az út pillanatban. melyek arra utalnak. vagy vagy félünk az anyagiakért való felelősségvállalástól. valók. a legkülönfélébb siklunk lefelé a túloldalon. sokszínűségével és humorával együtt. Viselkedésünket meg tudjuk változtatni. hogy azok vagyunk. hogyan utasítsuk vissza a szégyent. Néha megpihenünk. akit szeretünk. A szégyen olyan rontás. ha sikeresek vagyunk. A változás alapja a spiritualitás és a spirituális fejlődés. bennem a hitet. megnyílik és Február 4. hogy eljátszassák velünk a BÍZZ FELSŐBB ERŐDBEN ránk kiosztott szerepet. nem pedig a követünk el.” önmagunkra. Anyagilag felelősek vagyunk magunkért. ha hibát Másoktól való érzelmi függőségünk – a szükség és kétségbeesés. Ma megnyílok szerető Istenem gondoskodása előtt. máskor pedig úgy érezzük. hogy eddig úgy éltünk. Egyesek azt is szégyellik. de azt is. akik vagyunk. hogy akaratunkat és életünket Isten gondjaira bízzuk. küzdünk utunk megtalálásáért. léteznek. ahogy mi látjuk. magatartásunkat korrigálni. Rendjén való. ha megértjük Őt. 11 . Az út mindig más. hogy amit tettünk. aki vagyok. amennyit csak elbír a szívünk. rossz. mihelyt begyógyul. mindig jobb helyre vezet. javítani kell. hogy Február 5. A hiteles. hogy beragyogják napjainkat. az Istenről úgy. És annyi jót és magam és kijelentem: jó és rendjén való. s ezekből alkotja meg életünket. A szégyen még Sokunk számára ijesztő. Jó. hogy elfogadom mint amennyi megtisztulásunkhoz és hasznossá válásunkhoz kell. amelyet sokan mi magunk idézünk „Úgy döntöttünk. hajlandó befogadni. amikor feladatokat állít elénk? Kemény szívű varázsló. A rosszul működő családok védjegye. Helyes. aki Az Első Lépés a gyógyulás útján. Erősítsd meg A szégyen nagy erő lehet életünkben. máskor szánon Isten mesterien szövi egybe az örömöket és bánatokat. Isten. hogy Néha sokan tartanak velünk. nehezen járható. hogy becsben kigyógyulás nem afféle „Csináld magad” feladat. Isten helyeslő. Mi kelt szégyenérzetet bennünk? Szégyellhetjük. hogy a pénzért és pénzügyek mélyebbre lökhet a magunk ásta gödörbe. mindig érdekes. hogy vannak problémáink. Szégyennel tölthetnek el bizonyos szeretet köteléke – szorosan összefügg anyagi függőségünkkel. jól szórakozunk. A második: az igazi mindenféle trükköket ráz ki a kabátujjából. Sok minőségét. hogy élvezzem az utazás kínálta látványt. Érzéseink is helyén örömünk lesz. élményeket. ÉLVEZD A GYÓGYULÁST! Utunk mentén Isten apró ajándékokat helyez el. Azt jelzi. mennyire felnőtt gondolat. Hiszen lehet. Néha hegyeket kell megmászni. Szégyellhetjük. minden mélységével. törvényszerű bűntudat azt jelzi. éspedig a legmegfelelőbb Változásunk és fejlődésünk folyamata egy folyton változó úton visz előre. önmagunk elfogadása. örömöt ad. ANYAGI FELELŐSSÉG A szégyen elsöprő erejű negatív érzés. Olyan rontás. hogy egyáltalán és keresett szabadság kivívását. érzékenységével. segíts ma. (A Névtelen Alkoholisták programjának Harmadik Lépése) Ha megtanuljuk.

pótold a magam szeretetével. Jobbat érdemlünk. saját érzelmeinket vagy azt. Vedd el tőlem. Nem vagyunk csapdában. magunk és mások szeretete. Néha lehet. mik azok a Választás kérdése. Ez a „Ha azok. a pénz működését. de azt nem tehetjük. minden helyzetben. sőt még Lehet. melyeket a pénzzel kapcsolatban el kell sajátítanom. és ne vonakodjam attól. hogy Mindannyiunknak adott erőt és jogot is arra. Nehéz szeretni azt. hanem azt. amikor Különbséget kell tennünk az erőtlenség és az erő birtoklása között. Jelöld ki határaidat! Tarts távolságot! Óvd magad! És hogy birtokba vegyük saját erőnket. Nem vagyunk tedd mindezt szeretettel. hogy bizonyos helyzetek. választási lehetőségem. Ma tudatosítom magamban. és Ha hiszünk abban. Esetleg integritásunkat. hogy az kell. a szerelemben. lépteinket a szeretet vezérli – a Fontos. hogy jól érezzük-e magunkat. hogy bűntudattal reagálunk ösztönösen bizonyos eseményekre. A bűntudat azt érezteti velünk. megsértettünk bizonyos értékeket. hogy saját magukat nem tudják szeretni. Lehet. Mindig van Önbecsülésünket növeli az anyagi felelősségvállalás. ha elfogadjuk erőtlenségünket. indokolt. Meg kell szabadulnunk attól a tévhittől. működésképtelen kapcsolatokra szükségünk van a munkánkban. amiket nem tudunk megvalósítani. teljesen rendjén valónak hittük. a szelídség ösvénye. Istenem. vagy mikor bántottak bennünket. Kezdjük hát el most azonnal! Február 8. hogy dühbe guruljunk. Felfedezem ELENGEDÉS SZERETETTEL magamnak a szabadságot. szabadulj ki az áldozat szerepéből! Február 9. hogy jogunk van a boldogságra. és képviselnünk kell az érdekeinket. tudjuk. hogy meg tudom védeni magam. összhangba hoz azzal. A pénz szükségleteink vagy tehetetlenek. hogy így érezzük. Életünkben mégis vannak időszakok. akik valamiféle kényszeres rendellenességtől szenvednek. hogy letértünk az ösvényről. mások meghúzzuk határainkat. Költekezési szokások… arany középutat a két szélsőség – a mások irányítása és a mások előtti kapituláció Életünkhöz hozzátartozik. segíts. Takarékoskodási tervek. amivel Lényünk legmélyén kell elengednünk azt az igényünket. hogy nem szeretnek téged. Ide tartozik mások megváltoztatása. és hogyan költődik el. ezzel lehetővé tesszük. hogy meghúzzuk a határokat. határozottnak kell lennünk. és bűntudat nélkül dönthetek. Vannak dolgok. győznünk másokat és magunkat arról. hogy megtanuljunk a pénzzel bánni. hogy a felnagyítja a problémát.” Február 7. inkább közelebb visz hozzájuk. megtalálhatjuk szívünkben a szeretetet. Azt is hihettük. szabadság nem távolít el szeretteimtől. ezzel nem azt fejezik ki. hogy mások KILÉPÉS AZ ÁLDOZAT SZEREPÉBŐL manipuláljanak. hogy ma képes legyek a bűntudat elengedésére. hogy áldozatok legyünk. illetve személyek hogyan hassanak ránk. Akkor is. Meg kell A gyógyulás első lépése. amit Isten szán nekem. hogy nem vagyunk elég jók. Véget vetek az áldozatlét szükségletének. hogy mikor váltunk áldozattá. honnan és hogyan jön a pénz. de ha már is erőtlenek vagyunk – nem tudjuk kormányozni. Ha tudnivalók.Az anyagi felelősségvállalás hozzáállás kérdése. aki fedezze financiális szükségleteinket. Február 6. aki áldozattá tett. Válasszuk az Adók. De ugyanilyen fontos. Mi választjuk a bűntudatot is. bármilyen erőbevetéssel és Ezek átmeneti időszakok. hogy megérdemeltük. Ezen az úton járva képviselhetjük a saját érdekeinket is. megteszik. Mutass rá. és megvédjük magunkat bárkivel szemben. Néha önmagunkkal szemben neheztelés maradjon bennünk. Meg kell értenünk – között. Isten luxusigényeink kielégítésére való. Ha elmerülünk a bűntudatban. leráztuk az áldozat szerepét. a Tedd jóvá. hogy A BŰNTUDAT ELENGEDÉSE az anyagi felelősségvállalásból kivegyem a részem. Hagyjuk. hogy nem muszáj bűntudatot éreznünk. hogy visszafojtsuk dühünket. hogy gondoskodjunk magunkról legyen mit elköltenünk. barátságainkban. vagy más egészséges módon óvjuk ahhoz. ami miatt bűntudat ébredt benned! Aztán engedd el! családban. De a pénznek meg is kell lennie ahhoz. a túlzott bűntudat nem oldja meg. Gyógyulásunkat megelőzően sokunknak semmilyen viszonyítási alapja nem volt Meggátolja. ha van. hogy ezen az úton az erőnk is velünk legyen! Tudnunk kell. arra int. hogy megszabaduljak félelmeimtől. Ma felszabadítom magam. és magam fogok gondoskodni magamról. csak hogy mások bánthassanak. hogy vannak jogaink. és amit az parancsol. hogy bármilyen sokáig próbálkoztunk vele. hogy megadjuk magunkat ennek az erőtlenségnek. (Ne függj többé senkitől!”) ERŐNK BIRTOKBAVÉTELE A szelíd lelkek szeretetben élnek. amelyen járunk. Az út. 12 . de nem így van. boldogok leszünk. Szabadulj meg az elnyomástól. De már vonzódtunk is a minket bántókhoz. Istenem. De szerepe ezzel véget ér. add. s emiatt problémáinak megoldása és viselkedésük irányítása. Ha elkövettünk is valamit.

hogy így azért. Azt hitték. Isten kegyelméből Istenem. hogy gondolataimat. És lassan bízni kezdünk A SZOMORÚSÁG ELENGEDÉSE ösztöneinkben. mint ha tudjuk. A gyász megtisztító folyamat. összhangba kerülünk a Igen ám. amit ígértek nekik valóság. szavaimat és nagy ügy… Hamar túl leszek rajta… Ha megpróbálom megváltoztatni őt. hogy bizalommal eltelve haladhassak nem is kell megváltoznom. Újra meg újra előjönnek. hogy ha nyitott vagyok. Ez az egyik. Nehezen tudták elképzelni. Odaát fény. ha szeretteink még nem léptek rá. mások ott maradnak. Egyeseknek a szexuális élete csúszott félre. hasonló betegeket bámultak. de most itt ez a híd közöttük és az odaát maradtak között. Némelyikünk mértéken ahhoz. hogy megfelelően alakuljon életünk. Segíts megtalálnom a helyes utat. mit kell tennünk saját magunkért. hogy megváltoznak a dolgok… Nem olyan Ma és mindennap azért imádkozom. Nem nyúltak. Átérezhetjük. Imádkozom. tereljék el a figyelmüket a saját fájdalmukról. Meg nem oldott ügyeink Február 12. és magukkal cipeljék őket ide. se elfojtanom azt. lehet. ha sírunk. a folyamatot hiszen alig vethettünk egy pillantást a túloldalra. megrekedtek egy szikla tetején. nekivágtak egyedül. cselekedeteinket? meg. Segíts Nem vagyunk merő tévedés. Nem tudtuk. Ez érthető. hogy útmutatásoddal. amit régóta is. Sokan pedig egyszerre csinálták. Nem látták. se elnyomni megtalálnom az érdekeimet érvényesítő cselekvés és a szeretet egyensúlyát. azért. mikor induljunk el.) őket. gyógyulás és szeretet várta (Névtelen Alkoholisták. Az elfogadás folyamata. de nem hallgattak rájuk. s egy olyan jobb jövőbe. „Küldj hozzám helyes gondolatokat. ezt Jó. hogy fáj. ha törik. Aztán egyesek életében szerencsés fordulat következett be. aminek létét oly sokáig tagadtuk. Tagadtuk. amikor sírnunk kell és átérezzük a szomorúságot. Megpróbálták meggyőzni a körülöttük toporgókat arról.Istenem.” mindaz. hogy valaki Mindenkinek magának kell eldöntenie. fáj olyan nagyon… Ha várok. spontánnak tetsző. szavakat és cselekedeteket. fény. majd elengedhetjük. ha irányítva természetes módon gyógyulok meg. mert eljött az ideje. Segíts kinyílt a szemük. Ha alárendeljük magunkat egy nálunk nagyobb erőnek. meleg. amikor eljött az ideje. hogy egyfolytában más. figyelmüket. add. melynek igazi nagyságát nem is tudjuk felmérni. annál világosabban láttuk. Átemel a múltból a jelenbe hogy létezik a híd. és ezt éppen akkor teszi vezérli gondolatainkat. Nem mi döntjük el. Útmutatást kapunk arra. amelyik ISTEN VEZÉREL egy jobb világba vezet. Segíts bíznom abban. Fel fogjuk ismerni azt a nagy igazságot. hogy ma szelíden bánjak magammal és másokkal.” utamon. de nem tehetik. hídon senkit nem lehet átcipelni. A Ha megtesszük mind a Tizenkét Lépést. szavainkat. Ott vacogunk a Sokunknak nem voltak meg a kellő eszközei. De lassan. Még a furcsa. tudva. Február 10. ha ellenállunk. akik kényszeresen figyelték mások kínlódását. És minél közelebb jutottak a túlsó oldalhoz. Képzelj el egy hidat! Az egyik oldalán sötét van és hideg. ajándékozz meg őket. hogy beismerje és elfogadja a fájdalmat. mikor álljunk meg. hogy itt a híd. hát nem hittek benne. hogy nem kell se erőltetnem. Tudni fogjuk. mert nem akartuk érezni a fájdalmat. nem lehet kényszeríteni arra. várjunk egy kicsit. valahányszor kérjük. Megtudták tudatosítanom. Létezik-e nagyobb ajándék. Ha kétely és tétovaság kel bennem. nem tűnnek el. Akkor is haladunk a gyógyulás útján. ahol nem szabotáljuk el saját igényeinket. szakad nekivágnak az útnak. hogy visszamenjenek. hanem És voltak köztünk. Segíts magunkat vagy másokat ahhoz. mi van odaát: melegség. Február 11. hogy a mai napon megnyíljak saját érzéseim előtt. hogy minden lépésemet vezérlik. amíg be nem gyógyítjuk a sebeket. nekem cselekedeteimet Isten vezérelje. gyógyulás. mert hittek. Mutasd meg. megértenem. és hétrét görnyedünk a fájdalomtól. Megint mások drogokhoz megnyílunk érzéseink előtt. Néha kísértést Tervvel. Mások ittak. ami segíti másoktól. mi A látók erre. isteni útmutatást kaphatunk hozzá. át akar-e jönni. és mert a túloldalon élők is biztatták legyen a következő lépésem. És nem kell se manipulálnunk. amíg nem A NEM GYÓGYULÓK ELENGEDÉSE foglalkozunk velük kellőképpen. Átérezzük. mikor Az át nem élt szomorúság gátolhatja a szeretetet és örömöt a jelenben. óvatosan felüli evéssel próbálja elnyomni fájdalmát. néha ez a kettő egy és ugyanaz. és erről úgy terelték el hordozunk. hogy átjöjjön. éreznek. hogy legyen okunk másokat hibáztatni vagy szégyellni magunkat. Egyesek átjönnek majd. Megpillantották a hidat. azt is: valamilyen szenvedély megszállottjává váltak. fájdalmas vagy hibásnak vélt tettek is a harmónia felé vihetnek. 13 . de eldöntötték. hogy a terv akkor is A múltban sok mindent mondtunk magunknak a fájdalom palástolására: „Nem is megvalósul. gyógyulásomat. hogy felkészüljünk egy jobb életre. amit megtanulunk a gyerekkori vagy társfüggőségből való kigyógyulásunkkor. amíg oda nem figyelünk. engedd. támogatása és biztonságérzete hidegben és sötétben.

Szerethetjük őket. Integethetünk nekik. Biztathatjuk őket, ahogy minket is Tégy valamit, amivel kifejezheted ezt a szeretetet! És ami jó móka barátaidnak,
biztattak. De nem kényszeríthetjük. gyerekeidnek vagy bárkinek, akinek szánod.
Ha elérkezik az idő, hogy átkeljünk a hídon, vagy már meg is tettük, és itt vagyunk A szeretet napja van. Bárhol tartunk a gyógyulás folyamatában, mindig
a melengető fényben, nem kell bűnösnek éreznünk magunkat. Itt a helyünk. Nem élvezhetjük, örülhetünk neki. Körülményeinktől függetlenül hálásak lehetünk
kell visszamennünk a sötét sziklára azért, mert valaki másnak még nem jött el az azért, hogy szívünk megnyílik a szeretet előtt.
ideje. Ma megnyitom magam a szeretet előtt, melyet az emberektől, az univerzumtól és
A legjobb, amit tehetünk: itt maradunk a fényben, mert ezzel győzhetjük meg a Felsőbb Erőmtől kaphatok. Ma megengedem magamnak, hogy annyi szeretetet
többieket arról, hogy itt jobb. És ha ők is úgy döntenek, hogy nekivágnak, bíztatni adjak és kapjak, amennyire szükségem van. Hálás vagyok azért, hogy gyógyul a
fogjuk őket. szívem és szeretni tanul.
Ma továbblépek életemben, függetlenül attól, hogy mások mit tesznek. Tudni Február 15.
fogom, hogy akkor is jogom van átkelni a jobb élethez vezető hídon, ha másokat AZ URALKODÁS VÁGYA
magam mögött kell hagynom. Nem fogok se szégyent, se bűntudatot érezni. Néha megijesztenek a szürke napok. Ilyenkor visszatérnek a régi érzések.
Tudom, hogy ahol most vagyok, jobb hely az előzőnél, és tudom, hogy itt a helyem. Szeretethiányban szenvedünk, félünk, szégyelljük magunkat, és nem tudunk
Február 13. vigyázni magunkra.
BÍZZUNK MAGUNKBAN! Ilyenkor nehéz bízni magunkban, másokban, Felsőbb Erőnk jó szándékában. Úgy
Micsoda óriási ajándékot kaptunk: önmagunkat! Ha figyelünk magunkra, ha fest, hogy a problémák maguk alá temetnek. A múlt értelmetlen volt, a jövő pedig
bízunk ösztöneinkben, ezt az ajándékot becsüljük meg. sivár és üres lesz. Azok a dolgok, amiket el szeretnénk érni, soha nem fognak
Rossz szolgálatot teszünk magunknak, ha nem hallgatunk késztetéseinkre és bekövetkezni.
hajlamainkra, melyek természetesen fakadnak belőlünk. Mikor tanuljuk meg Az ilyen pillanatokban meg vagyunk győződve arról, hogy boldogságunk kulcsa
végre, hogy ezek a késztetések és hajlamok vezetnek el Isten nekünk szánt mások kezében van. Ha rajtaütésszerűen erőt vesz rajtunk ez a függőségi őrület,
tervéhez? esetleg éppen azzal kompenzáljuk, hogy másokon akarunk uralkodni, amire mások
Majd egyszer megtanuljuk. Úgy, hogy figyelünk, bízunk és követjük a belső gyakran negatívan reagálnak.
hangunkat. Minek jött el az ideje, Mit kell tennem azért, hogy megóvjam magam? Ha ebben a hajszolt állapotban önmagunkon kívül keressük a boldogságot,
Hová vezetnek? Mit tudok biztosítani? másoktól várjuk, hogy békét és stabilitást hozzanak életünkbe, jusson eszünkbe,
Figyeljünk a belső hangra, és tudni fogjuk a választ. hogy akkor sem tudnánk kibújni a bőrünkből, ha sikerülne a magunk vágyai
Ma figyelek és bízom. Ha szükségem lesz rá, meg fogom kapni a segítséget. szerint manipulálni másokat. Érzelmi állapotunk akkor is pontosan ilyen kaotikus
Bízhatok magamban és Istenemben. lenne.
Február 14. Fájdalmunkat se mások, se külső személyek nem tudnák megszüntetni. Se
BÁLINT- NAP meggyógyítani. Ez a mi feladatunk, és képesek vagyunk is rá, ha mozgósítjuk
A Bálint-nap a gyerekeknek csokoládészíveket, bugyuta üdvözlőlapokat és persze forrásainkat: önmagunkat, Felsőbb Erőnket, segítőkész barátainkat vagy
sok-sok izgalmat jelent. csoportunkat, a gyógyulásunkhoz hozzásegítő gyakorlatokat.
Mennyire más lehet a Bálint-nap nekünk, felnőtteknek! Gyakran megtörténik, hogy miután megnyugodtunk, újra bizakodunk és
A szeretet napja azt szimbolizálhatja, hogy még nem sikerült eléggé aktivizálnunk elfogadjuk az adott helyzetet, egyszer csak megkapjuk az élettől, amit akartunk,
életünkben a szeretetet. méghozzá magától értetődő természetességgel.
Vagy lehet valami másnak, valami jobbnak a jelképe. Gyógyulófélben vagyunk. Újra kisüt a nap. Hát nem mulatságos, és ugye, milyen igaz, hogy minden változás
Megtanultuk, hogy még a legtöbb fájdalmat okozó kapcsolataink is segíthetnek: önmagunkból indul ki?
rmutatnak a gyenge pontjainkra, vagy arra, mit nem akarunk. Ma elengedem azt az igényemet, hogy másokon akarjak uralkodni. Tudom kezelni
Elindulunk arra az utazásra, ahol megtanuljuk szeretni magunkat. Megnyitjuk az érzelmeimet. Békét tudok teremteni magamban. Nyugodt vagyok. Visszatalálok
szívünket a szeretet előtt, amely belőlünk árad mások felé, majd visszatér hozzánk.

14

az ösvényre, és meglelem a boldogságom kulcsát: önmagamat. Nem felejtem el, Körülményeink elfogadása szintén csodatevő gyógymód. Bárminek vagy bárkinek
hogy egy szürke nap nem több egy szürke napnál. a megváltoztatásához először el kell fogadnunk olyannak magunkat, másokat és
Február 16. körülményeinket, amilyenek. Ezután léphetünk tovább. Legyünk hálásak
TÁVOLABBRA HELYEZKEDÉS magunkért és körülményeinkért. S ezt egy csipetnyi hittel is kiegészíthetjük,
Az elengedés gondolata sokunk számára zavaró lehet. Mikor akarunk túl sokat mondván: „Tudom, hogy éppen most éppen így kell lennie.”
tenni, és mikor túl keveset? Mikor teszünk éppen annyit, amennyit kell, hogy Mindegy mennyire bonyolódunk bele a problémáinkba, ezek az alapelvek nem
megóvjuk integritásunkat? Hol kezdődik és meddig tart a felelősségünk? veszítik el érvényüket, és a gyógyulás útjára terelnek.
Ezek a kérdések foglalkoztatnak minket akkor is, ha csak tíz napja és akkor is, ha Istenem, segíts, hogy az elfogadás erényét gyakorolhassam. Segíts elfogadnom
már tíz éve tapossuk a gyógyulás útját. Néha oly sok mindent elengedünk, hogy magamat, másokat és a körülményeimet. Add, hogy egy lépéssel előbbre jussak, és
elhanyagoljuk kötelességeinket magunkkal vagy másokkal szemben. Néha pedig hálás legyek érte.
átlépjük a határt, és másokat manipulálunk, vagy mindenáron uralni akarjuk a Február 18.
helyzetet. HOGY IGAZAM LEGYEN
E téren nincs semmilyen szabálygyűjtemény. De nem is kell túlzottan A gyógyulás nem arról szól, hogy igazam legyen; arról szól, hadd legyek az, aki
belebonyolódni a dologba. Hiszen a gyógyulást sem kell tökélyre vinnünk. Ha úgy vagyok, és másokat is fogadjak el olyanoknak, amilyenek.
érezzük, meg kell tennünk valamit, nyugodtan tegyük meg. Ha úgy érezzük, még Ezt a gondolatot talán nehéz megérteni, különösen, ha olyan rendszerben nőttünk
nem jött el az ideje, vagy éppen nincs hozzá hangulatunk, nyugodtan hagyjuk fel, melyben az „igaza van – nincs igaza” értékítélet működött. Az volt a jó ember,
annyiban. akinek igaza volt; akinek nem, az bizony szégyellhette magát. Értékeléseink attól
Az egészséges határok kijelölése és betartása nem kötelező mindenáron. Néha függtek, igazunk volt-e, hiszen tévedésünk, énünk és önbecsülésünk
kísérletezhetünk, sőt hibákat is követhetünk el. Tanulni fogunk belőlük. megsemmisülésével járhatott együtt.
Beszélgethetünk erről másokkal is, megkérdezhetjük a véleményüket, és Gyógyulásunk közben megtanuljuk, hogy kapcsolatainkban a szeretet a cél, nem a
megkérdőjelezhetjük a sajátunkat. A feladatok nem kerülnek el. Észre fogjuk másik feletti uralom. Az előfordulhat, hogy mások viselkedéséről is kell
venni, ha nem vigyázunk eléggé magunkra. Azt is, ha veszedelmesen manipulálni döntenünk. Ha valaki megbánt, ki kell állnunk magunkért. Meg kell húznunk a
akarunk másokat. határainkat, és meg kell óvnunk magunkat. De ezt nem azzal kell igazolnunk,
A dolgok ki fognak alakulni. Láthatóvá válik az út. hogy valaki mást elítélünk.
Ma megteszem mindazt, amit helyesnek tartok, a többit pedig elengedem. A gyógyulás folyamatában megtanuljuk, hogy amit teszünk, annak a mi
Megkeresem az egyensúlyt az önmagamért és másokért vállalt felelősség és az szempontunkból kell helyesnek lennie. Hogy mit tesznek a többiek, az ő dolguk.
elengedés között. Nagy a kísértés, hogy az igazság tudatában elemezzük mások viselkedését és
Február 17. annak mozgatórugóit, de többre megyünk, ha a dolgok mélyére nézünk.
AZ ELFOGADÁS Ma nem feledkezem el arról, hogy nem kell a „nekem van igazam” álarca mögé
Gyógyulásunk alapfogalma, amely csodákkal ajándékozhat meg, az elfogadás. bújnom. Nem kell igazolást keresnem arra, amit akarok, és amire szükségem van
Az elfogadáshoz nem jutunk el egy pillanat alatt. Gyakran sokféle érzés azzal, hogy „helyesnek” vagy „helytelennek” bélyegzem. Hagyom, hogy az
zűrzavarán kell átverekedni magunkat; ez lehet düh, felháborodás, szégyen, legyek, aki vagyok.
önsajnálat, szomorúság. De ha tudjuk, hogy célunk az elfogadás, meg fogjuk tudni Február 19.
valósítani. A MAGUNK ÚTJA
Van-e felszabadítóbb érzés, mint amikor nevetni tudunk a gyengeségeinken, és „Csak néhány órát töltöttem együtt egy csoporttársammal, és úgy éreztem, lassan
hála tölt el az erőnkért? begolyózom. Ez a nő azt állítja, hogy csak úgy haladhatok a programban, ha
Amikor tudjuk, hogy ez az egész, „mi magunk”-nak nevezett csomag – minden elmegyek az ő templomába, és alávetem magam az egyház szabályainak. Egyre
érzésünkkel, gondolatunkkal, hajlamainkkal, történéseinkkel egyetemben – erőszakosabb lett. Ő sokkal régebben csinálja már ezt a programot, mint én.
megéri, hogy elfogadjuk, mert a gyógyulást ígéri. Folyton arra gondoltam, hogy tudnia kell, mit beszél. De valahogy nem éreztem

15

helyesnek az egészet. Most meg tisztára bolondnak tartom magam, meg bűnösnek, Szánj egy kis időt magadra! Gondolkodj el azon, hogy te mit akarsz! Fontold meg
és félek és szégyellem magam.” jól, hogyan befolyásolná a te életedet az, ha mindig mások igényeinek próbálsz
(Név nélkül) eleget tenni.
A Tizenkét Lépéses program által ajánlott spirituális ösvény és a kilátásba Csak akkor élhetjük a magunk életet, ha nem hagyjuk, hogy mások elvárásai
helyezett fejlődés nem függ semmilyen vallásos hittől. Nem kapcsolódik irányítsák. Fogalmazzák meg az igényeiket, de a magunk útját mi válasszuk meg.
semmilyen felekezethez vagy szektához. A programban is megfogalmazódik, hogy Istenem, segíts ma, hogy legyen erőm távolságot tartani, és szívemben
minden vallásos felekezettől és szektától függetlenül működik. eldönthessem, mit helyes tennem. Segíts, tudatosítanom magamban, hogy
Ne hagyjuk senkinek, hogy a vallás miatt piszkáljon a gyógyulás során. Ne elkülönülhetek mások velem szemben támasztott igényeitől. Segíts felhagynom
hagyjuk, hogy nyaggatásuk miatt szégyellni kelljen magunkat, féljünk vagy azzal, hogy folyton mások kedvét keressem, és elkezdhessek úgy élni, ahogy nekem
értéktelenebbnek véljük magunkat azért, mert nem sorakoztunk fel az ő vallásuk a legjobb.
mögé. Február 21.
Ne hagyjuk, hogy ilyesmit tegyenek velünk Isten és a szeretet nevében, s A JELENBEN ÉLNI
úgymond, gyógyulásunk elősegítésére. Csak a jelen a miénk. Vannak céljaink és terveink, van elképzelésünk a jövőről. De
Az a spirituális élmény, melyhez gyógyulásunk közben (vagy a Tizenkét Lépéses csak a jelen van birtokunkban. És ez elég.
program révén) eljutunk, saját spirituális élményünk lesz. Istennel való érintkezés, Megtisztíthatjuk magunkat a tegnap hordalékától, megtisztíthatjuk a jövővel
kapcsolatfelvétel egy Felsőbb Erővel, ahogy Istent értelmezzük. Mindenkinek meg kapcsolatos félelmeinktől is. De a legfontosabb, hogy megnyíljunk a mának. A
kell találnia a maga spirituális ösvényét. Mindenkinek magának kell kapcsolatot jövő teljességét csak akkor kaphatjuk meg, ha most minden porcikánkkal jelen
teremtenie Istennel. Mindenkinek szüksége van egy nála nagyobb erőre. Ezek az vagyunk.
eszmék meghatározóan fontosak gyógyulásunkhoz. Gyermekem ne félj! – súgja egy hang. Ne sajnálj semmit! Ereszd szélnek
Felsőbb Erőm, segíts, hogy tudjam: senkinek se kell hagynom, hogy tukmálja saját nehezteléseidet! Add le fájdalmaidat! A jelen a tiéd! Legyél itt, és légy nyugodt!
vallásos hitét. Ha ezt összekeverik azzal a spirituális élménnyel, amely a Bizakodj!
gyógyulással elérhető, kérlek, segíts, hogy jelezzem: ez az ő problémájuk, nem az Ma tudatosítom magamban, hogy ha minden rendben van bennem belül, rendben
enyém. Segíts felfedeznem és kifejlesztenem a saját spiritualitásomat. Vezess van körülöttem is.
spirituális fejlődésemben isteni bölcsességeddel. Február 22.
Február 20. A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA
AZ ÚTIRÁNY KIJELÖLÉSE „A Te segítséged kérem, hogy áthághassam magam minden problémámon, s ezzel
Nincs hatalmunk afölött, hogy mások mit várnak el tőlünk. Nem szabhatjuk meg, is Téged dicsérjelek.”
hogy mások milyennek akarjanak látni. (Névtelen Alkoholisták)
De azt eldönthetjük, hogyan reagáljunk mások elvárásaira. Sokan éltünk át olyan helyzeteket, amikor nem tartották helyesnek, ha bármilyen
Bármikor követelhetnek bármennyit az időnkből, képességeinkből, energiánkból, problémánk van, s azzal azonosulunk, vagy egyáltalán beszélünk róla. A
érzelmeinkből és pénzünkből. Nem muszáj igent mondanunk minden ilyen problémák tagadása életstratégiánk részévé vált: így küzdöttünk meg velük.
igényre, és nem muszáj bűnösnek éreznünk magunkat, ha nemet mondunk. Ne Gyógyulásunk során is előfordulhat, hogy félünk a problémáktól. Esetenként több
hagyjuk, hogy életünk irányát az ilyen követelések szabják meg. időt tölthetünk egy-egy probléma lereagálásával, mint a megoldásával. Kicsúszik
Korlátokat állíthatunk, megmondhatjuk, meddig vagyunk hajlandók elmenni kezünkből a lényeg: elveszítjük a tanulságát, s ezzel a benne rejlő ajándékot. A
őértük. Bízhatunk magunkban, hallgathatunk belső hangunkra most is. A célokat problémák életünk részei; azok a megoldások is.
és irányokat a saját életünkben jelöljük ki. Egy probléma megléte nem jelenti azt, hogy az élet szörnyű és csupa negatívum.
Élhetünk az erőnkkel a kapcsolatainkban is. Ha valamilyen problémánk támad, attól még nem vagyunk defektesek.
Mindenkinek vannak megoldásra váró problémái.

16

ahogyan egy kívülálló tenné. hogyan ismerhetjük fel segítségkérés. se jónak senki. hogy hullani. hogy néha megijedjünk. hogy erősek vagyunk. Az egyik ilyen kincs énünk érző része. melyeket nem küldünk el. mutatkozzunk. hogy sebezhetők vagyunk. A problémák nem azt jelentik. segíthetnek. amikor egyszerűen nem bír el többet. „Miért teszek ilyet magammal? – kérdezte egy asszony. vagy egyszerűen papírra vethetjük. fejlődünk és élvezhetjük e fejlődés hasznát. problémamegoldó képességünkben. segíts. hogy szörnyű bűntudatom volt. őket. Bízhatunk nem ítélné se rossznak. ezt sem kell tökélyre fejlesztenünk. ami éppen „pikkel ránk”. ha éppen erre van szükségünk. De megtanulunk szembenézni velük és megoldani őket. Akkor is azok sokkal jobban. hogy Felsőbb Erőnk leveleket. meg kell bizonyosodnunk arról. Ha kiderül. akár mások felett ítélkezünk. hanem egész életünkről. ha más gyógyulófélben lévőkkel beszélgetünk. mit éreznék most?” Ezután sorold fel. mintha egyedül én volnék az. és ne büntessem magam. A csoportfoglalkozások is megoldásuk azt jelzi. akarunk kelni az ágyból. aktív cselekvés. hogy nem őriztük jól a határainkat. hogy azt hisszük. Annyira szégyelltem magam a csoport előtt. hogy apró darabokra hulljak. hogy tudjam: megengedhetem magamnak. egyesek pedig sokat. hogy fáradtak. Azután rájöttem. hogy ne érezzem bűnösnek. ám nem egyik pillanatról a másikra. Nem muszáj életünk minden percében az legalább annyira betartom. De Február 23. és ezt tőlük. Elég. Sőt fel se csoportfoglalkozásokra úgy mentem el. Gyógyulásunk folytonos kincsvadászat. – A Vannak napok. hogy megengedjük magunknak darabokra tartotta volna be az utolsó betűig az előírt étrendet. képtelen erősnek mutatkozni. Nem is hogy nem. hullanunk. hogy bármit érezhetek. hogy az adott probléma a miénk-e. Akár magunk. ha van bennünk bátorság ahhoz. amikor nem tudunk felelősségünkre összpontosítani. hogy szembenézhessek mai problémáimmal. ha megettem egy fél süteményt. miközben azt tanuljuk. ha nincsenek erről korábbi tapasztalataink. Néha erőnket épp Ma fokozottan figyelem magam. néhány fogyókúrás társamnál pedig erőnket fitogtatni. és megoldhassam könnyebben tudjuk kezelni érzelmeinket. Mit hallasz ki belőlük? Szomorúságot? Félelmet? Dühöt? Boldogságot? Ne aggódj fölöslegesen a holnapiak miatt. hogy nem vagyunk Másik kedvelt eszköz: feljegyzések. és Istenem. Máskor pedig apró darabokra kell mindazzal együtt. Ha biztonságban érezzük magunkat. dühösek vagyunk. ugyanannak az éremnek a két Február 24. nem tud TÖKÉLETLENSÉGÜNK ELFOGADÁSA megszabadulni kételyeitől. Figyeld a hangodat és a Nézz szembe a ma aktuális problémáival és oldd meg őket! szavaidat. aki nem Önmagunk megóvásához hozzátartozik. van szerencsénk. Elnehezíti a szomorúság? Örömödben táncra perdülnél? A problémáinkkal való szembenézés és Felsőbb Erőnk segítségével való Az is jó. Nem is ment meg Végy egy darab papírt. segíts. Miért büntetjük magunkat azzal. Nem kell mindig erősnek lennünk ahhoz. legyen szó akár kapcsolatainkról. Írhatunk teljesen magunkra utalva. mint a legtöbben. Úgy figyeld magad. Sebaj! Ezek a napok ilyenek. ha arra van gyógyulásunkról vagy valamilyen sajátos célról? szükségem. Segíts. Vagy éppen az elengedés. és megoldásuk közben előbbre lépünk. És nem szégyelltem magam. oldaláról van szó. ha becsületesek vagyunk magunkkal ERŐ szemben és nyitottak az újra. hitványak vagyunk. információk gyűjtése. ami rám vár. Istenem.” vagyunk. aki le akart fogyni. Bizonyos problémák az élet szerves részei. hogy erősek legyünk. idegesek. a többit pedig segítsd elengednem. hogy mindenki csal egy kicsit. mások pedig tökéletesek. Már bizonyítottuk.A gyógyulási folyamatban megtanulunk a megoldásra összpontosítani. Nem ítélem el az érzelmeimet. Megtanulhatjuk azonosítani őket. naplók érzelmein kezeléséről. amely segíthet. Mindenkinek vannak olyan napjai. Ez lehet valamilyen cél kitűzése. s ezzel megsértettem a rejtjük véka alá. diétámat. A gyógyulás nem tesz immúnissá a problémákkal szemben. érzelmeinket. elfogadom magam az fejezi ki. hogy ember legyek. valójában az a gond. másokhoz csak nekünk eszünkbe jut. Néhány ötlet. Írd fel felül: „Ha helyénvaló. ugyanakkor tudhatjuk. Néha könnyekre fakadunk mások jelenlétében. ÉRZELMEINK FELISMERÉSE 17 . amit érzek. nyitottabbak leszünk. idejében meglesznek azok Mit árul el a tested? Feszült és merev lesz a dühtől? Végigfut rajta a félelem? megoldásának eszközei is. Február 25. és hogyan kezelhetjük őket. Ezután kell muszáj tökélyre fejlesztenünk. Segíts megtennem. megkeresnünk a legjobb megoldást. hogy élünk. és gyengének Miért is teszünk ilyet magunkkal? És most nem csak a fogyókúráról beszélek. Most már tudom. Először Érzelmeink átélése nagy kihívás lehet. hogy aztán új egységbe rendeződhessünk.

melyeket nem kaptuk meg a megérdemelt szeretetet és odafigyelést. amíg nem gyűjtünk elég erőt ahhoz. Istenem. hogy nem követünk el hibákat. A tagadás a lélek lengéscsillapítója. másik körül sündörgünk. aki a bőréből is kibújik. Abban segítenek. ami – ha elhinnénk – bántaná érzelmeinket. aki folyton más kedvét keresi? Meglehetősen szükségletünktől. program befogadására. Folyton a Ha ezt fölismerjük. kapcsolati függőségből. Mások kedvének keresése megnyilvánulhat nyíltan. és ha kell. nem halljuk meg. Ha kiválasztunk egy ilyen csoportot és rendszeresen el is járunk a találkozókra. hogy birokra A MÁS KEDVÉT KERESŐK kelhessünk a gondokkal. De tagadhatjuk más emberek problémát. Olyan nekem kellett elmennem erre a gyűlésre. hogyan segíthetünk másokon. hogy amit mondunk: „Remélem. szeretetet. hogy képtelenek vagyunk a fejlődésre. Talán velünk semmi baj. valamit. Tudnunk kell másokat szeretni és törődni velük. az fáj. hogy tudomásul vegyük a megtettük az első lépést afelé. Mégpedig azért. sem azzal. ha hagyjuk. mégis is elkedvetlenedünk. hogyan (Ovidius) segíthetjük elő saját fejlődésünket és átalakulásunkat. hogy Gyógyulásunk alatt sokan folyamodnak bizonyos dolgok létezésének tagadásához. rendszeresen találkozunk más. Azt mondom magamnak. hogy megbirkózzunk vele. Azután mehetünk tovább egyedül. holott igazából csak ennyit Ma szeretni és bátorítani fogom magam. De visszaüt. Megakadályozza. hogy összes vargabetűnkkel együtt nagyjából megmaradunk a helyes úton. hogy nem merünk szembenézni a valósággal. Abban segítenek. hogy visszataláljunk a helyes útra. ha foggal. a tusát. amíg nem válik vérünkké a esetleg házasságot. családot. 18 . életünket. hogy nem térünk le időről időre a helyes hogy bizonyos dolgokban a saját kedvünk szerint járjunk el. szükségleteinket. akik törődnek másokkal. ha itt az ideje. Vállaljuk is. hogy neki van problémája. Mindössze azt cselekvésmódot válasszunk. akár ordíthatják is az igazságot – addig biztos nem látjuk. mégis törékeny lények vagyunk. vagy akár csak egy álmot. Úgy nem tudunk megszabadulni tagadási Láttak már olyan embert. Ez nem egyenlő azzal. a gyógyulás pedig új éljek. hogy olyan ösvényről. amely önbizalmunkat demonstrálja. ám legfontosabb döntéseinket mások kedvét keresve hozzuk meg. Ezzel nem csak őket bosszanthatjuk. Most hálás vagyok a csoportnak. hogy leküzdjem félelmeimet. gyógyító erő akkor hat igazán. Idő kell a felkészülésre. problémáit. élettel ajándékozott meg. ha úgy tetszik. mert hagyjuk. ha magunk is megtesszük ezeket a lépéseket. majd ki kell javítani. de ezzel a fájdalommal. körömmel erőltetjük a valóság elfogadását: csak úgy kellemetlen benyomást kelt ugye? Többnyire bosszantó és idegesítő az olyan szabadulhatunk meg tőle. jelenti. Nyitott vagyok a Tizenkét Lépéses program vagy más. és a saját igényeimnek megfelelően A csoport most is segít. Február 26. hanem mi gyűlésére. Február 28. ha „Majd szétvetett a méreg. ha igyekezetünk nem vezet a kívánt eredményre. hogy megmaradjak a helyes úton. Gyógyító ereje van annak. felismerjük. Ez a Tagadjuk az igazságot. Február 27. hogy túléljük a gyermekkorunkat.” programok témája nem az. hogy másoknak tessék. De addigra már nem volt hová fordulnom emberek környezetében érezzük magunkat igazán jól. hozzánk hasonló cipőben járó emberekkel. Valamit elvesztünk általa: bizalmat. Annyira igazságtalannak láttam. a valóság esetleg fáj. vágyainkat. hogy nincs Mások kedvének keresése arra jó lehetett. valóságot addig.Sokkal pontosabb és jótékonyabb hatású. hanem az. ha Ez azt jelenti. amíg fel nem készülünk rá. segíts. amikor először mentem el a Névtelen Alkoholisták állandóan mások kedvét keressük. hogy hassanak ránk. segítjük a továbbhaladásunkat. És ha elveszítünk program. Minden emberi kapcsolat fontos része mások vágyainak és szükségleteinek A TIZENKÉT LÉPÉSES PROGRAM figyelembevétele. és örülni fogok ennek a tudatnak. s be nem áll a szánk. de rejtőzködve is. megoldhassuk ezt a Tagadhatunk múltbeli eseményeket vagy érzelmeket. mert kigyógyultam a végső soron a saját igényeik szerint élnek. sem pedig azzal. Kemény. jó. hogy önállóan is megtanuljunk vigyázni magunkra. Varázslatosan működnek ezek a programok. a gyógyulásomat elősegítő Arcunkba vághatják. barátságot. hogyan hat ránk a kapcsolati függőség. Nem engedték meg. tetszem neked!” De tehetjük ezt rejtve is: csendben éljük az teszek. ha Letagadhatjuk gondolatainkat. (Név nélkül) A TAGADÁS ELENGEDÉSE A függőségből gyógyulni vágyók számára kidolgozott Tizenkét Lépéses „Nehezen hisszük el azt. és biztatjuk is magunkat. vagy akár a magunkét. Meddig kell eljárnunk ilyen összejövetelekre? Addig. ha azt mondjuk magunkról. hogy megerősödjünk és jó eséllyel vállaljuk ember társasága.

azért. amit másokkal együtt kell megoldanunk. átérzem. mint életünk Lehet. de… Néha éppen az érzelmek mutatják meg a továbbvezető utat. érzékeljem tudatosan a dolgokat. Méltó vagy a szeretetre. a MUNKAHELYÜNKKEL KAPCSOLATOS ÉRZELMEK szégyen. Ez néha fájdalommal jár. Néha pedig ez az utolsó válik.” tartsam kordában az érzelmeimet. mennyire haszontalan az egész. hogy mások nem szerettek úgy. Soha ne higgyük bűnösnek figyeljünk oda senki vádaskodására. magunkat annyira. amíg fel „Dühös vagyok a munkahelyemre. „Megyünk vissza… még jobban… és még jobban… áthatolunk a félelem. És semmi szükség Észre fogjuk venni. mi a teendőnk. Addig nem tudhatjuk. Addig mondogatom. hogy nem vannak. Szeretnek. a sértődöttség és minden más negatívum mélyrétegein. a düh.Nem kell megbüntetnünk magunkat. Egyik kedvenc fájdalmat. Néha olyan mindenki ismeri. MÁRCIUS S ha már teljes intenzitással éljük át ezeket az érzelmeket. figyelmünket. hogy olykor elönt a düh. hogy megbirkózzunk a munkahelyünkkel. bátorságunkat. mielőtt el tudjuk engedni a szóban forgó problémát. Lélegezz mélyeket. mit Március 1. hogy megszabaduljunk a haragtól és problémára utalnak. Nyisd meg szíved a szeretet előtt. kapcsolatos Bizonyos dolgokat el kell fogadni. lehet. Valamilyen megoldandó problémára utal. hogy biztonságban érezzük amíg elhiszem magunkat. Amikor eljön az ideje. lehet. boldog és szeretetre méltó gyermeket. hogy egyesek nem hagyták. Igen. tudni fogjuk. te. úgymint: „Soha nem lesz sikerem… hagyjuk. Különben sem lehet afféle helyre kis csomagba gyömöszölni. ezt az érzést Néha elég – mint más területeken is – ha csak elfogadjuk őket. teljesen rendjén való. Felsőbb Erőnk is elérkezettnek látja. hogy miatta elfojtsuk azt. Engedd el a érzelmekkel. aki lényünk mélyén élt és él most is. az időzítés miatt pedig nem Ne higgyük bűnösnek magunkat. Hát… lehet. mi a tanulnivaló. A megoldás néha valamilyen spirituális megközelítési mód. hogy úgy szeresd őket. Igen. Tudjuk. Komoly kihívás. és szabadjára engedem. Valahányszor felbukkannak. ami ki akar törni. hogy tagadjuk a valóságot. nem fedezzük azt a minden tehertől mentes. holott nekem járt volna. mondjuk. Máskor valamilyen A harag erős és néha ijesztő érzés. és ne szégyellj semmilyen érzelmet. vagy méltó a szeretetre. hogy legszívesebben venném a kalapomat. Emiatt. hogy megálljunk egy kis időre. Gyógyulásunk közben gyakran szóba kerül a harag. ami csak a miénk. attól azok még ott kapcsolataid elromlottak vagy tönkrementek. megbeszélni. másokat bántalmazva vagy büntetve. Megfelelő módon és Február 29. Jelenlétét semmivel nem kell igazolnunk. amit akarok… Nem vagyok elég jó. hogy ki kell jelölnünk határainkat. ahogy szeretted volna: más területein. a gyógyulás célja. Ráadásul olykor teljesen haszontalannak tűnhet. hogy nehezteléssé keményedjék. máskor pedig olyasmire irányítják rá a nehezteléstől. hogy bizonyos Ha nem veszünk tudomást gyomorpanaszainkról. Mást léptettek elő. A munkahelyünkkel kapcsolatos érzelmeink ugyanolyan fontosak. ahogy szeretted volna. Ma arra összpontosítok. akinek nincs köze a munkahelyünkhöz. Akkor A haragot sem. foglalkoznunk kell velük. MÉLTÓ VAGY A SZERETETRE Március 2. De miért? Ettől még mást léptettek elő!” (Lépj ki s társfüggőségből!”) (Név nélkül) Méltó vagy a szeretetre. 19 . hogy napról. Mérlegeljük alaposan a dolgot. vagy félelem bújik meg bennünk. Ezzel együtt is felelősséget vállalhatsz viselkedésedért. figyelmeztető jelzés. amíg nem szedjük össze energia-kitörés. Ha ma mérges leszek. ha dühösek vagyunk. amikor belső időzítésem engedi. és megbirkózunk vele a saját időzítésünk szerint. fejfájásról. Mindez nem jelenti azt. jótékony hatású. vagy nem használjuk faltörő kos Soha nem kapom meg. Annyira dühít. A feleségem azt mondja. hogy biztonságban érezzem és bízzam magamban. amennyiben nem üzenet. tehetünk leküzdésükhöz. Lehet. Idézzük fel újra: A harag. hogy célravezető olyasvalakivel Ma elmondom magamnak. Szeressük Néha viszont egyszerűen csak létezik. hogyan óvhatjuk meg magunkat a A DÜH ELENGEDÉSE kellemetlen következményektől. Igen. hogy így van. ugyanakkor. kifundálhatjuk.” gyanánt. napra készüljünk a vele való szembenézésre. Máskor valahányszor spirituális módon közelítünk életünk bármely területéhez. trükkünk éppen az. és amikor arra. magunkat. és szenteljünk figyelmet az érzelmeinknek. hogy meggyőzzük magunkat. biztonságban tudom kezelni. javunkra arra figyelmeztet. Lehet. hogy méltó vagyok a szeretetre. és magunkat se vádoljuk érte.

Megtalálom a módját. kik vagyunk. AKI VAGY! Megtanuljuk elfogadni önmagunkat olyannak. és nem mondhatom ki. hogy az lennék. hogy alkalomadtán zavar. MINT FORRÁS velünk. ha elfogadjuk magunkat. hiszen nem A gyógyulás nem afféle „Csináld – magad” feladat. keresnünk forrásul. amilyen. emocionális és spirituális énünket. Lehet. s bízzunk abban. gondolatainkat. el kell fogadni életünk eddigi történetét is. amit akarok. Pedig. nem érezhetem azt. amit ki kellene mondanom. akik vagyunk. melyet mindenhová.” Ha bizonyos emberek nem értékelnek. ha önmagunk maradunk. az elfogadásnál egy lépéssel tovább is mehetünk. Nem tehetem azt. vagy új kapcsolatot létesítek. hogy a magunknak a vágyott elismerést. De ebben hogy azok legyünk. Lazíthat a másik is. nem állunk egyedül. amilyenek ebben a pillanatban „Amikor más emberekkel jövök össze. Március 3. mint mentális. Egyikünknek se kell szégyellnie magát. hogy jogunk van a véleményünkhöz és törekvő robottá változom ahelyett. és bízzunk benne. azután pihenjünk egy kicsit. Értékesnek tarthatjuk magunkat és múltunkat. hogy teljesen kivetkőzünk hűek akarunk lenni magunkhoz. hogy ha Ma az leszek. ez Nem kell másnak lennünk. Ez Kapcsolatainkra kifejezetten gyógyító hatással lehet. Isten megteszi nekem. vagy a rendszámtáblájára. hogy megérdemli a szeretetet. És megadhatjuk éppen most kell megtennünk. Nem lehetnek szükségleteinket. Attól tarthatunk. a másik elmegy. fogyatékosságainkat. Ja igazán Néha ösztönösen úgy reagálunk egy-egy új helyzetre. például saját érzéseim. mit gondol majd rólunk? Március 4. szükségleteim. ha megengedjük magunknak. mások nem fognak így szeretni. ki vagyok! felelősség alól. hogy mások véleménye szabja meg. És jaj. vajon igazán együtt akarunk lenni velük? (Egy Névtelen Alkoholista) Hagynunk kell. Sokkal oldottabb lesz a dolog. minden hiedelmünkhöz. Azok vagyunk. hogyan foglalkozhatok velük. változás javunkra válik. magamban. hogy jogom van erre az izgalmas felfedezésre. saját élettörténetem. tökéletességre Igazán hűnek lenni magunkhoz annyit tesz. Nem lehet Hogy azok lehessünk. fejlődni. amit érzek. fokozatosan rájövünk. Van saját énünk. ha hosszú éveken át csakis mások igényei foglalkoztattak? forrására. vagy talán megszégyenít. mint amikor merevek és visszafogottak vagyunk. bölcsességet és útmutatást kapunk tőle. akik vagyunk. azt lenni velünk. akik vagyunk. Elfogadjuk fizikai (Név nélkül) lényünket éppúgy. „LÉGY AZ. Elnyomott. minden nem jelent korlátokat. ha szeretjük és elfogadjuk magunkat. Akkor is elfogadjuk őket. 20 . Azok vagyunk. nem azt jelenti. De ki más lehetnénk? Ki szeretnék lenni? Ha igazán azok vagyunk. és ez elég. foglalkoznunk önmagunk megváltoztatásával. Semmi szükség arra. Ha még nem is tudom biztosan. hogy vallásos hitek mögé rejtőzzünk. de nem ő a forrás. Még csak nem is kell túl sokat hazudtunk. aki vagyok: én. vágyainkat. hogy a ÖNMAGUNK ELFOGADÁSA Felsőbb Erőnkkel kialakított kapcsolat nem helyettesítheti az emberi Egyik nap autóvezetés közben egy nő felfigyelt az előtte haladó kocsi kapcsolatokat. LÉGY AZ. – Hiszen azt se tudom. mindig vagyunk – elfogadni érzéseinket. hogy legyünk hűek hogy energiát. Március 5. Ilyenkor öröm együtt „Megtanultam hogyan tudok vigyázni magamra. Amire nem vagyok képes én. magunkhoz. Napról napra többet tudunk meg róla. amiről azt gondoljuk. aki vagyok. Hogyan is tudhatnánk.Ma a munkahelyemmel kapcsolatos érzéseimet ugyanolyan fontosnak tekintem. De hogyan? – tűnődött. segíthet. beleértve a gyógyulásomhoz szükséges változások forrását is. Tegyük meg. ha zavarosak kicsit. hogy nem vagyunk felelősek magunkért. A legnagyobb ajándék. a többiek gyakran sokkal jobban érzik magukat A FELSŐBB ERŐ. tudatosítom egyszerűen önmagunkat adjuk. mint minden szükségletem kielégítésének magunkhoz. Nem lehetnek saját vágyaim. Miközben megtanulunk bízni a gyógyulásban. Csak a saját magunkról kialakított véleményünk számít. mindenféle megszorítást kezdek alkalmazni önmagammal szemben. ha mások arra bátorítanak. magunkból. amely pozitív változásaink forrása és irányítója lehet. A gyógyulás azt jelenti. ki vagyok. vagy hogy lehetnénk hűek Ma úgy tekintek Felsőbb Erőmre. még ha a jövőben megváltozhatnak is. AKI VAGY!” – ez állt rajta a számok és betűk Felsőbb Erővel való kapcsolatunk ürügyén kibújjunk az önmagunkkért való alatt. hogyan viselkedjünk? Isten az a Felsőbb Erő. mégpedig pontosan olyannak. Esetleg azt hisszük. hogy szükségleteink kielégítéséhez nem kell más embert mint bármely más érzésemet. aminek szántak minket. Lazíthatunk. Így csodálatos. Kapcsolódjunk rá erre a nálunk nagyobb erőre. Magunkat elfogadva és szeretve leszünk képesek változni és kapcsolatba magunkkal vihetünk. Lassan azt is megtanuljuk.

ideje. ha azt tapasztalják. idegesség. amire szükségem van. Megengedem magamnak. A másokkal való törődés segít. Isten néha a legostobább vágyainkra is gondol. hogy „Ma megkapok mindent. ad nekünk. mit jelent erőm birtokbavétele. Miközben tanulunk. hogy meghúzzuk határainkat. Mindent. Megnyílnak az ablakok. A béke. hogy a béke elárasszon bennünket. Tudatosan ellazítom érzéseire. Szinkronba kerülünk élettervünkkel. mindig elérhető. Ma elengedem azt az ösztönös igényemet. és hagyom érvényesülni Isten szándékát. aki vagyok kapcsolataimban is. Új lehetőségek bukkannak BÉKE fel. hogy Március 7. tapasztalatokat gyűjtünk és profitálunk a Ma tudatosítom magamban. ahogy ők is. A megoldatlan problémák és a káosz Ma igyekszem megérteni. hogy óvjam magam. mint hinni félelmemet attól. Elfogadom ellenére is. és bízom abban. és a megbékélést keressük. mások is ezt tegyék. hogy soha ne sértse meg mások érzelmeit. melyeken nem tudok változtatni. Hadd jöjjön el az problémát erősíti. hogy meg fogja adni. hogy ott próbálunk hatalomhoz jutni. a föld. Lazítsunk és a nekem szánt erőt. És ez néha választás elé állít. hogy minél többet erőtlenségnél és kiszolgáltatottságnál. de az is elengedhetetlen. A miénk. Azután legjótékonyabban másokra. Tovább kell lépnünk az nekem.Ma lazítok: az leszek. hogy fenntartsam belső zűrzavaromat. Azzal hathatunk a legerőteljesebben és Tudatosítom magamban. hogy belevésődött – üzenetet. ha törődünk másokkal és érzéseikkel. akkor is bízhatunk abban. nem nyugodhatok meg. Ezt addig mondd. elfogadom is: a víz. Vannak. nem a megoldást. bízzunk benne. hogy a béke forrásából természetes és Nem tehetjük azt. ahol és ahogyan nekünk Ha valamilyen konfliktussal.” vigyázzunk magunkra. és rájövök. hogy óvjuk – esetleg éppen tőlük – magunkat. De így reagálunk a félelmeinkre is. és elfogadjuk helyünket az univerzumban. Istenem. ahol aggódunk. magam. érzéketlenségnek vagy árulásnak tűnhet. Meggyőzzük magunkat arról. Tehát egyáltalán nem segít. meg fogom kapni. és helyet eltávolodunk. és rájövünk. s közben vigyázunk egy másik harmonikus módon és a megfelelő időben megoldás fakad. 21 . Átmeneti állomás ez csupán. és higgyük el.” Ma kijelölöm a számomra fontos határokat. Március 8. Elfogadom és értékelem magam. A ÓVJUK MAGUNKAT! békét táplálom magamban. Március 9. Némelyikünk magában hordja azt a – családjától vagy vallásától kapott. hiszen a kettő ellentmond egymásnak. hagyjuk. tapasztalatainkból – mint. s mélyen Jó. hogy önmagam legyek! mertük. az maga az igazság. De hiszen már itt van. hogy amire szükségem van. ha megadjuk magunkat. De jó lesz! Azt gondoljuk: ha igazán foglalkoztat a dolog. hogy (A Névtelen Alkoholisták programjának Harmadik Lépése) mások érzéseit óvjam. másik üzenettel helyettesíthetjük: magunkat se bántsuk. Békés állapotban a nincs rá felhatalmazásunk. „Úgy döntöttünk. ha igazán fontos Ha nyitottá válunk rá. egy ima. ha megadjuk magunkat egy nálunk nagyobb erőnek. ahol meglesz mindenünk. Az univerzum megnyílik előttünk. kezelem le magam. egy naplemente. aggódnom kell. problémával találkozunk. ha mellette döntünk. Elengedem azt az igényemet. Meg lehet tanulni. megoldás könnyű és magától értetődő. birtokba vehetjük erőnket. ha felelősséget vállalunk magunkért. De. Segíthetnek az univerzum más forrásai erőtlenségemet azokban a dolgokban. Milyen óriási kincs az együttérzés! Ugyanakkor mennyire megnehezíti. Erősebbek leszünk. mire van szükségünk. hogy amiben hiszek. MEGADÁS hogy a határ a kettő között. ahol Bármilyen probléma megoldásának legjobb forrása a béke. és van helyünk is. ha nem. akik Ha kérünk. amit magamért és másokért tehetek. Ha ilyenkor egy kicsit Mert van ilyen terv. hogy akaratunkat és életünket Isten gondjaira bízzuk. mert tudom. ha tudjuk. és hagyjuk. meghúzzuk a határokat! A KÍVÁNSÁGOK TELJESÜLNEK Jó. Nem alacsonyodom le és Igazán erősek akkor leszünk. A gondjaik átvállalása nem. hatékonyabban élhetünk. Energiánk szabadon áramlik olyan területekre és úgy. Megnyílnak előttünk az ajtók. hogy Isten törődik velem és forrásom mindenben. segíts elengednem a Így erőnkkel új módon. annál jobb hatással lesz az ügy kimenetelére. egy séta. Mondd reggel és mondogasd napközben. egy jó barát. amíg elhiszed. amikor eljön az megsértődnek. Ezt most egy Isten tudja. Ez rendjén való. és a sajátjaimra fogok vigyázni. az első reakció sokszor az jó. ha mi sem tagadjuk le őket. hogy elengedem a dolgot. A gondok el fognak rendeződni. hogy ez a legtöbb. erő magától értetődő természetességgel. A félelem és az idegesség többnyire a Akkor vesszük igazán birtokba erőnket. Március 6. újraértékeljük magunkat.

ha nem bízunk magunkban. ami velünk lesz. Némelyik családtagtól nagyon nehéz érzelmileg elszakadni. mire bekövetkezik. továbblépés. Változásunk. Ugyanilyen felesleges magunkat vádolni vagy szokatlannak vagy kényelmetlennek érezzük is a helyet. Életünknek van célja és szégyellni. hogy a káoszból világosság A legfontosabb az önbizalom elsajátítása. idejében meg Gyógyulásunk során olykor a legzavarbaejtőbb fogalom lehet a bizalom. amíg világos tagjaival szemben. Néha csak várunk és várunk arra. és jót tartogat Március 11. útmutatására. dilemmáit és törekvéseit. várunk. Nehezen különíthetők ÚTIRÁNY ÉS A VILÁGOSSÁG el az ő problémáik a mieinktől. Néha. mintha felhő ereszkedne agyunkra. időben következik be. Vagy hogy a nagyanyámnak mindig sikerült elérnie. Megbékélhetünk tehát. kérnünk és megpihennünk. Családunk tagjai is szerethetnek. olykor a szégyen. 22 . Március 13. hogy jó irányba vezetnek. (Név nélkül) Az időzítés mindig tökéletes. Célunk a vezet és irányít bennünket. add. még ha a családtagjainkat hibáztatni. hogy szabadon megválaszthatjuk. szükségünk azért. a düh. pontosan felmérhetnénk az eseményeket.Március 10. úgy érezzem. egy örökkévalóság telt el. ha az út nem világos. Az első lépés a felismerés.” Illúzió azt hinni. semmire se vagyunk jók. Kiben fogjuk tudni. milyen irányba tartsunk. Nem kell sietősen. El fog jönni a világosság. Várj! Érezd a Március 14. hogyan tovább. aki azt mondja. A pánik ellenségünk. a körülöttünk levőknek is. de némelyik újra meg újra függő helyzetbe hozhat. A válasz megérkezik. Mindig akad valaki. Ilyenkor kell megállnunk. ÖNBIZALOM Kiderül. hogy minden a neki kijelölt áll velünk. a dolgokat elkapkodva cselekednünk. hogy ma türelmes legyek magamhoz. hogy mielőbb megkapjuk a tanulgatom. A zavarodottság szemben küzdelmeit. Felesleges Ilyenkor meg kell értenünk. amíg elmém és látásom kitisztul. azután bocsásd el! Az ösvény magától meg fog mutatkozni. Megvárhatjuk. Hogy figyelünk másokra és önmagunkra. mire van iránya. Meggyógyulhatunk. mégsem kapunk választ. mit kell tennem ezért. hogy történjék „Negyvenhat éves voltam. nem bízhatunk magunkban. míg elménk megnyugszik. Megvárhatjuk. mások uralkodnak rajtam. ha húznak abból. (Joseph R. mi legyen a következő lépés. Az egyik legrosszabb. útmutatást kapunk. akik hasznot „Ha kibogozhatnánk az élet misztériumát és a világot átszövő energia szálait. rájönnénk. mi történik velünk. hiába hagyatkozunk Isten Nehéz. Mindig vannak. Bizakodunk. végre valami. Nem tudjuk. imádkozunk. zavart és a káoszt. történt. amikor összezavarodom. nem bízhatunk magunkban. a jelenben is mindig tökéletes az időzítés. Segíts felismernem és elfogadnom. gondolatainak. Megszabadulhatunk a múlt sémáitól. Bízom abban. Segíts. és nem tudom. Ilyenkor kell elengednünk a félelmet. Felsőbb Erőm. Hogy felismerjük: ez a helyzet. hogy pontosan ott vagyunk. hogy a múltban és kímélhetnek bennünket. Segíts. Sizoo) CSALÁDBAN ÉLNI Az időzítés gyakran idegesítő. hogy elhittük. hogy eléggé bízzam Összezavarodunk. Valaki önmagunkat. El sem tudjuk képzelni. sőt is. Bízz ebben! Lazíts és bízzál! bízzunk meg? Miért? Ma várni fogok. tudnom. kérlek. hiába teszünk meg mindent gyógyulásunkért. Ma bízom az isteni rendben és együttműködöm vele. nem értjük. a bűntudat vagy a tehetetlenség szakadékába taszíthat. hogy bűnösnek higgyem magam. Nagyon szerethetjük és kímélhetjük családunkat. hogy túl lassan vagy túl gyorsan történnek a dolgok. A ZAVAR ELENGEDÉSE Istenem. gyógyulásunk és átalakulásunk mélyebb szinteken zajlik. nem tudunk IDŐZÍTÉS megállni a lábunkon. hogy ebben a bizonyos kapcsolatban is megőrizhessük mint gondolnánk. segíts ma megbizonyosodnom arról. merre tovább. Nehéz feladat a saját akaratuk érvényesítése. hogyan viselkedjek gyógyulásomat elősegítendő saját családom választ. miközben azt hogy megszabaduljunk a kínos bizonytalanságtól. ha mérlegre tehetnénk az emberiség A félelem és a kétely ellenségünk. amikor végre bevallottam magamnak és valaki másnak. meglepetésszerűen szakad a nyakunkba. nekünk is. Célunk annak elfogadása. hogy eljön a következő lépés. és éppen teljesen váratlanul. mi legyen a és kivárjam. ahol lennünk kell. Néha nem tudjuk. Elfogadom. milyen jó dolgok várnak ránk. különösen. és az elfogadás. Most még nem kell tudnunk. Március 12. útmutatást világosság. bűntudat nélkül vegyük tudomásul a saját érzelmeinket. s úgy rémlik. de nem lehetetlen.

Másoktól várjuk el tudunk-e adni neki? Ha így van. van szükségem? Nem törődnek velem?” Milyen könnyen a kételkedés csapdájába esünk. viselkedésünkben és gyógyulásunkban. kiben bízhatunk. azért tesszük. kiállhatsz a magad igaza mellett. és megerősítést másoktól is. akár másokról Nem az a lényeg. hogy azonosítsuk és elfogadjuk a valóságot. segíts. és csak azért is bízzunk magunkban. változtatnunk kell. de az önbizalom a Ugyanígy működik a pozitív energia. a zavart – önbizalmam Március 17. Kimozdít a harmóniából. Ne higgy a félelemnek! Ne higgy a pániknak! Bízhatsz magadban. a gyógyulás útja nem azt. ha bízunk A negatív gondolkodás fölerősíti a problémát. És ezzel jó úton járunk afelé. nem éli túl? Hogy nem jó ilyesmiket felelősséget vállaljunk magunkkért. a felelőtlenségben fedezzük Sokunk élt évekig negatívumokkal körülbástyázva. hogy Isten elvezet az igazsághoz. Ha valaki valamilyen problémáról számol be. Megvan benned a fény. hogy magunkban. Képes vagy érezni. Kérhetünk támogatást. nekünk kell megmentenünk a teljes összetöréstől? A kudarctól? Március 16. mint a legalaposabb és legmegfontoltabb „Hát nem látják mások. ami a mai naphoz szükséges. ha valaki valamilyen érzéssel küszködik vagy egyszerre azért. mindennapjainkban. szeretetet közvetít és átalakít. Ha ismerősünk egyszer csak azzal szembesül. Komoly jártasságot szeretünk föl? abban. de csak akkor. Még nem nekünk kell megoldanunk helyette? Azt hisszük. harmóniában legyek azzal. Ha mégis úgy érezzük. ha hozzáállás célja általában az eltörlés. hogy tudatában leszek saját bajaimnak és életéért és viselkedéséért. Ami majd a holnaphoz kell. És hogyan reagálunk. és Istenem. az érzésekben. mi az első reakciónk? Azt hisszük. ami belőlünk még hiányzik. mennyire szenvedek? Nem veszik észre. viselkedésünkben. semmiképpen nem bízhatunk hitemet és gondolkodásomat. nem bízhatunk Realisták akarunk lenni. ellenségeit. tévedéseinkkel. a kételyt. vigyázzunk magunkra és megváltozzunk. hogy észrevegyük a jót. Képes vagy gondolkodni. célunk az. mi a helyes másokkal szemben. munkánkban. MEGERŐSÖDÉS hogy napról. ami jó! Istenem. is? Vagy ez az erőt a problémákban. kapcsolatainkban. hogy felelősséget kell vállalnia felelősséget vállalok azért. mert mi magunk nem fogadtuk el teljesen a fájdalmunkat. betölthet a saját fényed. mi a válaszunk rá? Az.Az önbizalom az a gyógyító ajándék. hogy békével és bizalommal eltelve haladhassak előre. van szó! hogy mi látjuk-e és törődünk-e magunkkal. hogy megszabadulhassak a negatív hozzáállástól! Alakítsd át tudni fogjuk mit tegyünk. hogy megtanuljuk. ingoványos talajon állunk. mindennapjainkban. hogy többféle érzés szorongatja? Azt hisszük. 23 . ehhez is megkapjuk az útmutatást. Amikor együttérzést várunk másoktól. másokban? Bízunk az emberek erejében és képességeikben – beleértve magunkat Ahhoz azonban gyakorlat kell. ha mi szembesülünk egy problémával. éreznie? Hogy nem úszhatja meg ép bőrrel? Ma nem másoktól várom el. Március 15. változtasd negatívról pozitívra! Add. bízzunk abban. hogy észrevegyék bajaimat és törődjenek velem. a jövője függ attól. azokkal az időszakokkal. és vigyázni fogok magamra. hogy tanácsot jutottunk el addig a pontig. És mihez kezdünk a gyógyulásunkban jelentkező problémákat. Az a lényeg. Segíts. meg fogod kapni holnap. Meg tudod oldani a problémáidat. mi a helyes. Hogyan juthatunk hozzá? Úgy. A negatív Mi tudjuk. saját józan eszedben. munkánkban. A mi dolgunk. napra növekedjék a magamba és Beléd vetett bizalmam. vagy POZITÍV ENERGIA nekünk kell felelősséget vállalnunk magunkért? Hiszünk magunkban és Könnyű körülnézni és észrevenni a rosszat. hogy nevén nevezzük mások bajait. Tudjuk. kapcsolatainkban. hogy elengedjem a félelmet. AZ ÁLDOZATSZEREP ELENGEDÉSE Ezek a szavak többet segítettek nekem. Válaszd a pozitív energiát! Bízzunk magunkban. hogy segítségre tanácsok. Segíts. a saját életünkben. egy érzéssel. hogy kilépjünk az áldozat szerepéből. Ha tévedünk. hogy együtt érezzünk magunkkal. Minden áldott nap megkérdezhetjük. Ezzel megtesszük az első lépést Hogyan reagálunk. add. önmagunkban. akár magunkról. A negatív mai magunkban. amikor azt hittük. energia szabotál és pusztít. hogy igazán törődjünk magunkkal. amit bízvást megadhatunk magunknak. Aktív önálló életet él. mi a legjobb nekünk. hogy mások észreveszik-e vagy törődnek-e velünk. és tudni fogjuk. erre vezet. mi a jó legfontosabb. magunkban? Fogadjuk el. Tudsz vigyázni magadra. A pozitív energia gyógyít. hogy nem képes rá? Hogy problémáimnak. Bízzunk magunkban. meg a saját életünkben. De negatív cselekedeteink esetében sokszor nem ez a szándékunk.

hogy önzetlen és erőt adó támogatásban részesítsek másokat. ha beavatkoznánk mások ügyeibe és magunkat – hogy nekünk is javunkra váljék. ha hogy meggyógyulsz. egyik hosszan tartó hatása. hogy vállaljanak felelősséget magukért a kapcsolataikban is. hogy eltűnjenek! Hagyd. Ma nem ugrom be semmilyen csábításnak. ha megspóroljuk azt a minden támogatást másoktól. Óvatosan vedd el őket tőlem. hogy ilyen problémád van. ha kinyújtjuk a kezünket valaki más felé. amelyek tudatalattid legmélyén rejtőznek. hogy megtanuljuk úgy szeretni őket – és ráadásnyi káoszt. a neheztelést. hogy elillanjanak félelmeid! Március 18. hogy bocsássa el a félelmet. Hagyjuk. Akkor is biztonságban érezhetjük magunkat. ha mi magunk békések maradunk. Néha pedig akkor is. a Ez gyakran bekövetkezik. Ez nem jelenti azt. ahol félelmeid. és készülj fel arra. Azon leszek. amelyeket benned okoznak! Aztán miközben elhanyagoljuk magunkat vagy elfojtjuk saját érzéseinket. és megvonunk minket is elárasszon a zűrzavar. és legyenek egymás tudomására hozni. Azt jelenti. Hogy olyan barátokkal tartunk fenn kapcsolataiba. magunknak. De hagyjuk. beleértve azt is. magadat eleve kudarcra ítélő hiedelmet – BIZTONSÁG azokat is. Figyelj a kötelezettségeidre! Március 19. vagy valami nekünk tetsző dolgot Istenem. hogy próbálják megoldani a vigyázni tudnak magukra – ez nekünk is nagy ajándék. Engedd meg magadnak és testednek. Lazíthatunk. Hogy mielőtt válaszolnánk. problémáiba. Úgy táplálhatjuk a békét. de most azt tanuljuk. legjobban a békét. hogy a felszínre kerüljenek! Fogadd el őket. mi legyen a válaszunk. Hiszem a legjobbat érdemlem az élettől. támogató csoport összejövetelein. A kapcsolati függőség legtöbbször azért alakul ki. hogy új hitek kerüljenek a régiek helyére! Hagyd. érzéseimet. problémáiba. hogyan ellenőrizzük magunkat. De tudom. hogy mások ügyeibe. kapcsolatot. hogyan hogy béke. ővele foglalkozunk. Úgy közvetítjük Mindannyian elsősorban önmagunkkért vagyunk felelősek. hogy mi mindig elérhetőek legyünk ebben. akár felnőttként – ennek teremtenek. tudom. hogy elfogadd a jót! valamelyik jó barátunkkal vagyunk együtt. a mélyről. hogy ridegek és számítóak vagyunk. és tégy a helyükre Biztonságban vagyunk. korlátozó. ami már nincs javadra! Bízzál benne. Lehet. amelyek bánthatnak. hagyd. és nem hagyjuk. hogy hajlandó legyek elengedni régi hiedelmeimet és azokat az cselekszünk. Sokan félünk elkötelezni magunkat. hogy higgyek magamban és másokban. hogy TEDD MÉRLEGRE A KÖTELEZETTSÉGEIDET! biztonságban vagyok. hogy rá fogsz jönni a megoldásra… Úgy sejtem. Ha szeretettel. 24 . hacsak nem akarod éppen ezt tenni! belőle. Nem kell beleavatkoznunk mások ügyeibe. amely akkor keletkezni. hogy profitáljunk Ne avatkozz be. de…” – és ezzel többnyire már be is avatkoztunk. akik úgy szeretnek és támogatnak bennünket. hogy mások nem voltak mindig új hiteket és érzéseket. a kölcsönös képességünkben. hogy fel fogod dolgozni őket. hogy be kell avatkoznunk. Március 21. ha részt veszünk a Tizenkét Lépéses program vagy más negatív hiedelmeket! Bocsásd el mindazt. segíts. Engedj el minden negatív. keressük. Hagyd. vitáiba. add át magad nekik! Érezd a nyugtalanságot. hinni abban. én is ezt kapjam tőlük. saját konfliktusaikat. küszködsz. Hinni az emberekben. gondoskodással fordulunk önmagunk felé. Nyugodtan fontoljuk meg. Segíts hinnem elérhetők számunkra. megfelelő. ELENGEDÉS meg tudjuk oldani a problémáinkat. hogy gondolataikat és érzéseiket képesek Ma azon leszek. bizonyos érzelmekkel hogy intézzék el egymással a problémáikat. Ma arra összpontosítok. Engedd el őket! Engedd el őket onnan. Ezért aztán megpróbálunk uralkodni a másikon. ezért jól érzem magam. Rábízom másokra. mégis mérlegelnünk kell: mi az ára egy-egy NE AVATKOZZ BE! kötelezettségnek? Biztosnak kell lennünk abban. abban Március 20.Megtanulhatjuk. hogy megadjam magamnak azt az érzést. megtanulhatjuk. hogy nem érezzük biztonságban magunkat. hogy kapcsolataiba beavatkozzam. A hiedelmeid valóságot Ha rosszul működő családban élünk – akár gyerekként. hogy megfelelően tudjuk kezelni az érzelmeinket. és felelősséget tudunk vállalni magunkkért. hinni problémamegoldó képességükben. neheztelésed. öröm és szeretet vegye át a félelem helyét! érezhetjük magunkat jól és biztonságban.” Békéltető szándékunk nem jelenti azt. hogy hogy nem törődünk másokkal. hogy ez vagy az a kötelezettség „Nem akarok beleavatkozni. „Sajnálom. mert ezt a hiányzó biztonságot negatív hiedelmeid lakoznak! Hagyd.

akik akkor Nem ez az utolsó esélyünk. Némelyek attól félnek. igyekeznek ránk és ismernek el bennünket. hogy morognak majd elfogadnak és szeretni fognak. Ha megszokták. hogy akkor figyelnek Ha az emberek megszokták. hogy vállalnunk Március 23. még akkor sem. Azt a szeretetet. hogy mindig igent mondunk. a másikkal is. és amire szükségünk van. gondoljuk. ellenkezőjéről próbáljuk meggyőzni magunkat. ha áldozatok vagyunk. ha ennek élvezhessem őket. és beillesztettük túlélési stratégiánkba. szekálással szeretetet. Segíts igent mondanom fölháborodottan fognak tiltakozni. Mégis mérlegelnünk kell. kell. még fokozhatják is ezirányú erőfeszítéseiket. rendben is van. ami nem jó nekünk. hogy Nem nekünk kell megszabnunk mások reagálását arra. A HATÁROK KIJELÖLÉSÉNEK ROSSZALLÁSA A kezdeti izgalomban lehet. ami nem. mielőtt egy ügynek vagy személynek elkötelezném magam. Nem baj. De a rossz napokkal és Világosan kell látnunk. hogy igazából nem is akarta. hogy megszabadulhassak attól a kényszertől. Segíts. ha nem Mindnyájunknak vannak rossz napjai. majd az első „nem” hallatán. hogy egy bizonyos módon viselkedünk. Ha megszokták. Istenem. ha ez valamilyen módon rájuk is Jó. ha ezt abbahagyjuk. amelyre uralkodjanak rajtunk. ha másképp kezdünk viselkedni. Talán nem sok mondanivalónk lesz róla. hogy áldozattá kell válnom. hogy mások elmenjenek. Nem kell áldozattá válnunk. milyen messzire vagyunk hajlandók elmenni. hogy átvállaljuk az ő felelősségüket. Ez igaz lehet. Megtanulhatunk együtt élni némi rosszallással az egészséges Nem vagyunk áldozatok. ha élni tudok az erőmmel. amíg megtelsz nyugodt élvezzük. és tudod. pánikszerűen elkötelezni magad! Várd ki. Olyan emberekkel végy körül. Ha ezt pontosan tudjuk. ha azt akarom. hogy a túlélés érzelmeiket. hangban. ha nem az áldozat szerepét vállaljuk. Ez az. hogy áldozat legyek. bizalommal. tudatnunk kell ezt magunkkal is. Ne hagyjuk. amit elkezdtünk. hogy bűntudatot ébresztve. add. hogy olyan emberektől tanultuk ezt. hogy kötelezettséged jó lesz neked. Ha az életünk csapnivaló. Valójában ez a fajta szeretet nem így érhető el. vagy az életednek. Jogunk van feltenni a kérdést: „Jó lesz ez nekem?” Jogunk van Ha van erőnk. rájött. Időt szánok arra. hogy egyáltalán ne reagáljanak. Megtanuljuk. mint intellektusunkban. lehet. ha úgy érzed. Csak mellettünk állnak. hogy jó napjaim legyenek. terrorral. Ha egy belső hang nemet mond. amíg nem kapsz világos választ! Nem Jó. ha úgy gondoljuk. akik szintén azt tanulták. igenis reagálnak valahogy. amikor fejest ugrott valamilyen elkötelezettségbe meg. Jó. Az emberek Március 22. ha azt igazán vágyunk. meggyőzni arról. nehogy változtatni kelljen a elviselhetetlenül nehéz. Komolyan megfontolom. ahogy nekik tetszik! Mi pedig folytassuk. hogy vigyázzunk magunkra – hogy nemet mondjunk valamire. Ami ára az áldozat-szerep. Ha nem. hogy továbbra is így viselkedjünk. csakis saját erőnk birtokában kaphatjuk 25 . és meddig hagyjuk. helyesen cselekszel. hogy valójában nem is ők amikor már nyakig benne volt. megkérdezni. Megtanuljuk. vajon igazán akarom-e. hogy sietségből. ha van egy jó napunk. és ura hat. kezünkből életünk irányítását ahhoz. egyenesen és őszintén borongós érzésekkel is megküzdhetünk. ha van egy jó napod. hogy elveszítenek valamilyen lehetőséget. Hadd tegyék! Hadd reagáljanak úgy. „Tudnunk kell. hogy ez megállítson arra. vagy érdekeinket NE LÉGY ÁLDOZAT szem előtt tartva óvjuk magunkat – különösen. Azt se várjuk el tőlük. Ne essünk pánikba! szeretnek. amikor szomorúak vagyunk és félünk. ahogy kötelezik el magukat. És néha jól esik rátámaszkodni valakire. Gyakran jobban bízhatunk intuíciónkban. jó úton jársz. hogy szeressenek és figyeljenek rám. Nem ez az egyetlen lehetőségünk. hogy mi vigyázni akarunk eldöntsem. hogy megváltoztassunk egy régi viselkedési mintát -. hogy megkapjuk az áhított figyelmet és Ha az emberek megszokják.Sokunknak van olyan története. vajon jó lesz-e nekünk. légy elég bátor ahhoz. hogy megtegyük-e. tartanak meg álltukban. de annál jobban kell elsietve. és nemet arra. ami a javamat szolgálja. ha anélkül. igencsak rossz néven veszik. amire készülünk. csak rossz néven veszik. Nem kell kiengedni önvédelem nevében. hirtelen fellángolásból vagy félelemből kötelezzük el (Lépj ki a társfüggőségből!) magunkat. hanem a felelősséget önmagunkért. akkor mások rendszeren. hogy mérlegelte volna ennek árát vagy lehetséges következményeit. Lehet. hogy nem vesszük észre a következményeket. hogy vigyázni fogunk magunkra. amikor nem úgy mennek a dolgok. mások esetleg Istenem. problémáikat. hogy helyes-e.” Ne hagyjuk. Légy türelmes! Kutass a lelkedben! Várj. magunkra. Nem bántanak ők. hogy akkor is képesek vagyunk megállni a saját lábunkon. Sokan azt tanultuk. akármeddig elmehetünk. és Nem kell belemenni olyasmibe. szeretnénk. vagy befolyásolja azt az elhatározásunkat. hogy bízz ebben a Segíts elengednem azt a hiedelmet. amin el kell gondolkodnunk. vezess ma kötelezettségvállalásaim tekintetében. igazságtalan és irányíthatatlan.

hogy valamely emésztő problémánk a lehető formája. hogy számukra is. Soha nem is voltunk. (Kathleen Turner Crilly) Másokban nincs meg a mi varázserőnk. NEM TEHER – AJÁNDÉK Életünknek célja. hogy minden rendben lesz. Március 26. amit nekik kell megoldani. akik vagyunk. élvezni. hogy egyvégtében bocsánatot Gondtalanul élveznénk az életet. nekik itt fogom. Március 25. hogy visszautasítjuk ezt az igényüket. hogy „A gyermekek ajándékok. kértünk – akár közvetlenül. Jogunk van ajándéknak tekinteni magunkat. ami addig történt és ezután Ma figyelmen kívül hagyok bármilyen rosszallást. szüleinktől. melyekre szükségük van ahhoz.” épp itt vagyunk. hogy terhére vagyunk a világnak. Egyenlők vagyunk. Lelkünk mélyén. helyettük? Sokkal könnyebb lesz az életed!” Mi lenne. szégyelljük problémáik. és igazából nincs szükség rá. múltunkhoz.tapasztalják. A múltunk formált azzá. Vessünk véget ennek! Hiszen értékelni bennünket. mert így szolgálta érdekeinket? változtatok a viselkedésemen. lehet. nem kell aggódnunk? Mit tennénk akkor? Lehet. ideje felismernünk: ez az ő problémájuk. Itt vagyunk. Jogunk van itt lenni. AZ AGGÓDÁS ELENGEDÉSE Itt vagyunk. egyre tisztábban látjuk. Mindannyiunknak van múltunk. különösen nehéz pillanatában érkeztünk meg. embereknek. oka és szándéka van. Bennünk megvan. Ez is a rosszallás egyik Mi lenne. és a körülöttünk lévő többek. A miénk. S ahogy előre az univerzum számára is ajándékok voltunk. amivel szembesülünk? Ideje felhagynunk azzal az ostobasággal. Jók vagyunk. és rendelkezésünkre áll (Ne függj többé senkitől!) minden útmutatás és forrás ahhoz. Jogunk van annak lenni. barátom! is: úgy érezhetjük. mert történik. hogy ők is fájdalmak között haladunk utunkon. biztosak lehetnénk abban. azt is tudhatnánk. hogy legszörnyűbb félelmeink is a javunkat szolgálják? Nem muszáj odafigyelnünk a rosszallásukra. azt hívén. ha biztosan tudhatnánk. legjobbkor fog megoldódni? Mi több. lehet. való kapcsolatainkat. Ez a hit megronthatja a Felsőbb Erővel való kapcsolatunkat Csodás ajándék ez. hogy három év múlva Ne hagyjuk. Ha ilyen üzenetet kaptunk érvényesnek tartsam érzéseimet és gondolataimat. sikerekkel. akiknek Március 24. és ne másoktól várjam ezt. és azok vagyunk. néha tudat alatt sokan dédelgetjük felesleges teher. hogy minden tapasztalatunk javunkra éltek. hogy akiket szeretünk. hogy azokká váljanak. Ez a hit meggátolhat abban. éppen azokat a önmagam lehessek. Jogunk van a Szomorú. és át meg ajándék voltunk szüleink számára. tudni értéktelenebbnek éreztük magunkat. hogy folyton-folyvást piszkáljuk Mi lenne. ha biztosra vehetnénk. hogy kezelni tudjuk. hogy mi gondoskodjunk róluk. ajándékként magunkat vagy kételkedjünk lényünk szépségében. hogy megvoltak a saját Már így is túl sok időt fecséreltünk arra. ha biztosak lehetnénk abban. ha elfogadjuk őket. éppen így volt megtervezve. a helyük. hogy bocsánatot kérjünk. hogy mindaz. hogy életük válik. szánták őket? Mi több. Másoknak is vannak jogaik. hogy a jövő jól alakul. így nekünk nem kell irányítanunk őket. hogy sokan nem kaptuk meg szüleinktől az üzenetet. mert másoknál Ma tudni fogom. dolgokat élik át. hogy magam döntöttem így. ők mindent jobban tudnak. akik vagyunk. Mások és az univerzum ajándékának. hogy nem kell aggódnom semmiért. Gyermekként mi is Nem számít. aki vagyunk. Mi lenne. Istenem. és egyszerűen képtelenek voltak elfogadni. és jogunk van itt lennünk. ha biztosan tudhatnánk. Mi lenne. Ha mégis aggódnék. hogy életünk nagy részét azzal töltöttük. tanulságos tapasztalatokkal. Csak bennünk van meg. ha biztosak lehetnénk abban. akik vagyunk. Azok vagyunk. ha tudnánk. akár közvetve – pusztán azért. ha már még hálásak is leszünk ezért a problémáért és megoldódásáért? a változtatás mellett döntöttünk! Mi lenne. Segíts. adj erőt. mit műveltünk a múltban. minekünk pedig nem. s felelősséget vállalni „Hidd el. hogy a magunk léte a legnagyobb dolog. Nem kell bocsánatot kérnünk azért. ilyennek szántak bennünket. sem kevesebbek. hogy Nem vagyunk terhére senkinek. amit azért kapok. ha tudhatnánk. hogy képesek felelősséget BECSÜLJÜK MEG MAGUNKAT! vállalni magukért. hogy minden jól alakul. hogy Mi lenne. hogy szerethessem és értékelhessem magam. Lehet. Lehet. vagy másfajta erőfeszítést teszek azért. át van szőve hibákkal. hogy élvezzük az életet és másokkal Ilyennek teremtettek. hogy terhére vagyunk Istennek. Nem vagyunk náluk sem magunkban azt a hitet. hogy mások rosszallása visszazökkentsen a régi kerékvágásba. nekünk is. és az égvilágon semmi miatt magunkat. ami miatt aggódunk? 26 . A gyermek ajándék. Megérdemeljük. hogy arra vártak. Gyermekeink – ha vannak – ajándék. ami valaha történhet velünk.

Azt éreztették velünk. megvárom. s ezek hatnak értékeinkre. Hagyjuk. Március 27. akik vagyunk és mi az. szeretem magam. és ez rendjén való. amíg beheged. Hozd egyensúlyba spirituális szükségleteidet más jellegű szükségleteiddel! amikor mozdulatlanul állhatunk és hagyhatjuk. családom és egyensúlyba kerüljön! önmagam számára. bűntudat – irányítsák életünket. tervezte. hogy behegedjenek sebeink. ki kell mondanunk? Március 30. hogy nem rendjén való. Ezek 27 . térképpel a utófájdalmakat fogunk tapasztalni. tele érett gyümölccsel. felbukkan egy barátod. segíts. barátaim. van behoznivalónk. amitől gazdagodik életünk. Felfedezünk valami Váltogasd a munkát és a játékot. amire szükséged van! Ne hagyjuk. Tépd le. hogy éreznem kell a szükségletet ahhoz. Ha jól meggondoljuk. Tőled jobbra tiszta vizű forrás fakad. Keresd az egyensúlyt adás és elfogadás között! Némely dolgok tetszeni fognak. mert azt nem jó. hogy a belobbanó sebek arról győzzenek meg. hogy egy réten mész át. bűntudatom van és félek. hogy ki is elégít. És túlteszem Úgy bűvészkedj. Ha egyedül érzed magad. Menet közben próbálkozunk. Ne hagyjuk. jogunk van hozzá. szakítjuk.” MEGKAPJUK. hogy igen. amit úgy Ma megkapok mindent. Lehet. Felnőttként sokan attól. Próbáljunk ki Március 28. Lehet. amit akarunk. hogy rossz úton Kereslet és kínálat. ha nyíltak és őszinték vagyunk másokkal szemben. hogy a másokkal és a magaddal szemben érzett felelősséged magam azon a hiten. szégyellem. vágy és Gyerekkorunkban sokan kaptunk olyan. hogy valaki azért adta a szükségletet. KÍSÉRLETEZÉS Ha ma egy régi sebem újra belobban. régi sebek szakadnak fel bennünk újra. és élünk az erőnkkel. Ha szembeszállunk mások érzéseivel és üzeneteivel. Keresd az egyensúlyt érzelem és értelem között! Némely dolgok nem lesznek ínyünkre. és igazán megfosztjuk magunkat a kísérletezés s ezzel a tanulás jogától is. Ehhez az utazáshoz minden meg van tervezve. kijelölni a határokat? Jogunkban áll őszintének lenni és kimondani azt. Ha eltévedsz. ha a gyógyulás során új. izgalmas viselkedésmódokkal Képzeld el. hogy megvalósulás. hacsak meg nem járunk. és adva van. Ezzel is egy kicsivel Keresd a kívülmaradás és a részvétel egyensúlyát! többet tudunk meg arról. vágy és beteljesülés – folyton megújuló kör. hogy éljünk erőnkkel és óvjuk magunkat. Nézz balra! Egy gyümölcsfa áll ott. feltűnik egy tanár. akkor is Március 29. mindig hasonló hogy együtt folytassátok az utat. hogy el fogsz követni néhány hibát! De ezek révén EGYENSÚLY megismerheted valódi értékeidet. Hamarosan felismered a dolgok áramlását: szükséglet és kielégülés. ha tényleg vigyázni fogok magamra. Megannyi utófájás. megéhezel. Nem tulajdonítok neki túl nagy tartottak féken! Túl hosszú ideje tartjuk féken mi magunkat! jelentőséget. mint ajándékokat. amire szükségem van. a szégyenre alapozott üzeneteket. tudom kinyújtani a beteljesülésért. érzünk. miután új viselkedésmódot alkalmazok Kísérletezz! Próbálkozz valami újjal! Lépj ki a kerékvágásból! Túl hosszú ideig gyógyulásomért. az ajándékot. Istenem. AMIT SZERETNÉNK Általános reakció ez. Eszedbe juthat. hogy ezek – a szégyen és kezében. Miközben azon vagyunk. hogy észrevegyem és elfogadjam szükségünk van. pihenőhelyre lelsz. hogy végképp begyógyuljanak! Ha elfáradsz. hogy ezek az érzések eluralkodjanak rajtunk. ami kell Csakugyan jogunk van hozzá? Jogunkban áll megóvni magunkat? Jogunkban áll hozzá. a hivatali és a magánéletbeli tevékenységet! fontosat. emiatt gyakran szégyent. bűntudatot és félelmet érezhetünk. és ösvény nyílik meg előtted. amire úgy érezzük. hogy nincs jogunk megóvni magunkat s kijelölni határainkat. A fejem teszem rá. Vannak gyógyulásunkban nyugodt időszakok. hogy ha behunyom a szemem a vágy előtt. hogy teher vagyok Felsőbb Erőm. Hozd egyensúlyba a másokkal való törődést a magaddal való törődéssel. valami újat! Persze. Idáig hagytuk. Gyógyulásunk fontos része ez. hogy elengedjem a szégyent és alaptalan félelmet Gyermekként sokunkat megfosztottak a kísérletezés jogától. Most eljött a kísérletezés ideje.Ma úgy kezelem magamat és gyermekeimet. a kezemet se Hagyjuk behegedni a sebeket! Nem kell túl komolyan vennünk az utófájdalmakat. amit nem szeretünk. A RÉGI SEBEK ÚJRA FÁJNAK Ma az egyensúlyt keresem „Hogy tehettem ilyet? Hogy mondhattam ilyet? Még. mi fog történni velem. ha úgy gondoltam. A Pár lépéssel továbbhaladva megszomjazol.

sőt teljes életet élni. A befelé fordulás és a belső gyógyulás időszakai. Add át magad teljesen ezeknek a pillanatoknak. időszakok. azt jelenti. segíts megszabadulnom attól. de nem erőltesd. hogy szigorúan utolsó pillanatokat is. hogy mások szeressenek és élvezzük az életet. ami ide tartozik. hogy megfosszam magam a valódi és teljes Hagyd.a lehiggadás időszakai.” Tedd meg a szükséges lépéseket. mindezt nyugodtan. haragunkat. megvizsgáljuk. hogy már majdnem a végére értél. Április 2. nehéz anyagi körülmények között élhetnek. Istenem. amelyek befolyásolhatják kapcsolataink minőségét. Kísérletezz! Próbálkozz valami újjal! Lehet.” Viselkedésünket figyelve. hanem. Felhagyok azzal. árnyékos oldalunkkal. hogy a pénz dolgában is a legjobbat érdemled! és másokról. sértettségünket és szégyenünket – mindazt az eltemetett érzést. Kezdd el. az ideje. míg nincs rá a bankban a fedezet! Ne költsd el azt. mintha…” Ne tölts ki nem az. Ízlelgesd és élvezd a dolgok velejét. hogy félretesszük a múlt merev. és egészséges. Azt jelenti. Segíts. mint amennyit nyugodtan elvégezhetsz. függetlenül attól. nyomozás. amely megakadályozza. hogy a béke és a harmónia igénye vezéreljen. Ma arra összpontosítok. amely mostani Tűzz ki célokat! életünket befolyásolja. hogy ne aggódjak a tempó miatt. „Csak teher vagyok a körülöttem Engedd el a félelmedet. megkeressük az önpusztító körülményeimért. hogy jobban érezzük magunkat a bőrünkben. amink van. egyáltalán olyan időszak. békével. szégyenre alapozott Új életmódunk alapja nem őrült kapkodás. mennyire érzem nyomasztónak életemnek ezt a mintákat. nem idegeskedem. Fontos Április 1. De megeshet. megtehetem. hogy távol tartjuk magunkat az élettől. Becsülj meg minden pillanatot! Március 31. „Senkiben nem lehet megbízni…”. ha még nincs itt mások szeretete és a világgal való harmónia. ha ez. s ennek különféle okai lehetnek. nem a tiéd! Ha túl kevés a pénzed a túléléshez. Más problémás területekhez hasonlóan. amid van. hogy hozzálássunk az semmilyen csekket. Indulj el! Menj tovább! De élettől. „Nem lehet megbízni bennem…”. hogy nem fog tetszeni. de ne erőlködj nagyon. Előássuk bűntudatunkat – akár rászolgáltunk. Egyesek közülünk siettessem magam. lényegét. ami még öröm és a szeretet akadályainak eltakarításához. melyek alapja önmagunk és Főleg az elején ne siess. ne Gyógyulásunk része az önmagunkkért vállalt anyagi felelősség. és azzal. Ezek így Higgy abban. minden szégyenkezés nélkül Megkeressük a múltbeli események miatt keletkezett félelmeinket. szabályait. hogy a természetes tempó érvényesüljön. Haladj nyugodt iramban. hogyan vehetjük kézbe életünknek ezt a területét. mert ez a lélekkutatás megtisztíthat és segíthet abban. békésen. Gyógyulási koncepciónk – ideértve a Tizenkét Lépéses programot – foglalkozik SZEMBENÉZÉS ÁRNYÉKOS OLDALUNKKAL. ugorjunk valamibe. megkaphass mindent. hogy (A Névtelen Alkoholisták programjának Negyedik Lépése) 5000 dolláros adósságodat havi 5 dolláros részletekben fogod törleszteni. hogy szembenézzünk Kezdd ott. hagyjuk. segíts ma. de ezt együttérzéssel tesszük. Az is lehet. és várnak el tőled. használd egyéb forrásaidat. Mire a Negyedik Lépéshez jutunk. hiszen ekkor is a problémák megoldásán munkálkodunk. és fejest ugrok valami újba. ahol vagy. amit akarsz. anyagi problémákkal is: azzal. akár nem – és alaposan területét. A kezdetek idejében megérkeznek. „Félelem nélkül megvizsgáljuk magunkat erkölcsileg. mondjuk. A gyógyulás nem jelenti azt. kísérletezés. készen állunk arra. óra. hogy kedvedre való lesz. Segíts. 28 . Nem kell sietned. hogy nyugodt tempóban haladhassak. új értékeket teremtünk. amikor többet hogy megtanulunk élni. hogy rosszabbul érezzük magunkat miatta. hogy kísérletezzünk. még akkor is. hogy néha erőlködnöd kell. mint ahogy álmodni mertük. hogy fejes Haladj könnyedén! Lehet. HALADJ KÖNNYEDÉN! És eljön az az idő. de élvezd az Ma megengedem magamnak a kísérletezést. Lehet. amikor ugyanilyen fontos. hogy hibázol. Felkutatjuk azokat a tudatalatti hiedelmeinket magunkról Higgy abban. ÁPRILIS Nem félünk attól. Nincs olyan nap. ha „úgy teszünk. ha úgy érzem. sürgetés. hogy szeressük magunkat és az elfogadás és a hála révén megsokszorozhatjuk. hogy visszafogjam magam. és ne siessek. Nyugodt PÉNZÜGYEK iramban haladok. és bízzál! élőknek…”. másokat. A gyógyulás felfedezés. E lépés célja A pénzzel kapcsolatban nem célra vezető. Ne siesd el a végét sem. hogy mit fogunk találni e vizsgálódásunk során. Azt jelenti. hogy Isten törődik a pénzügyeiddel is! hangzanak: „Nem vagyok szeretetre méltó…”. hogy felelősséget vállaljak jelenlegi anyagi „Nem érdemes élni. Istenem.

nem hagynak aludni. aki lenni szeretnénk. vagy akiről azt gondoljuk. melyek csak súlyosbítják a problémát. Egy gondolat sem örökre szól. hogy túllépünk 29 . megoldásának és a konfliktusok megtárgyalásának képességét idővel ki lehet Életünket megnehezítjük. Nem elkötelezettség. éber óráinkban pocsékolják időnket. tagadásunkkal időt és energiát pocsékolunk. álmainkon. vagy gondolhatunk helyette mást. energiánkat. meg lehet Így nem tudunk változtatni életünkön. és nem lehet igazán válunk azzá. Azután „ A gyógyulás több mint hogy fogjuk a kalapunkat és odébbállunk. s azt. korlátainkon. Minél hamarabb el tudunk fogadni egy érzést. hanem könnyíti a dolgokat. hogy alávetjük magunkat egy másik Először is hajlandónak kell lennünk a probléma felismerésére. indokolatlannak. mit akarunk és mire van szükségünk lennünk. De ehhez el kell fogadnunk. hogy mindenki elégedett legyen. hogy elfogadjuk a másiktól a bántalmazást. Tudasd önmagunkon. amelyeket észre sem veszünk. Hagyj fel az ellenállással! Ma gyakorlom önmagam és jelenlegi körülményeim elfogadását. milyen fejleszteni. hogy megtaláljam magamban a korlátokat és akadályokat. Az erőszak nem segít. Némely problémákat nem tudunk úgy elrendezni. hogy átérezzük őket és kimondjuk: „Igen. Figyelni fogom Oly sok gyötrelem származik abból. hogy szembenézünk a kapcsolatainkban keletkezett problémákkal ahhoz. tehetünk azért. Igazi. fognak kavarogni bennünk. adódnak olyan reális lehetőségek. érzéseinket azzal. Azt jelenti. beteggé tesznek. jelenti. hogy megszabadulhassak tőle. amíg nem gyakoroljuk. újra és Az érzések a jelenben élnek. hogy jobbítsunk a körülményeinken. ha ellenállunk. ezt előbb-utóbb dühöt. ha elfogadjuk. „oda nem illőnek” bélyegezzük Ha nem vagyunk hajlandók a kapcsolatainkban jelentkező problémák kezelésére őket. testi fájdalmat okoznak. változtathatunk Megtanulhatunk ott maradni és foglalkozni a problémákkal. amelyeket alaposan át lehet gondolni. hamarabb léphetünk tovább a következőhöz. Gondoljuk. amit tudnom kell. hogy napvilágra jusson. aki vagyunk. Pedig csak annyit kell tennünk. A megoldásra gyakran nemkívánatosaknak tartjuk is ezeket. és kényszeres cselekedetekre ösztönöznek. így megtudjuk. Nem örök érvényű. ilyennek kellene megbeszélni. Hagyjuk. A problémák gondolataink ellen. Azt Április 3. annál újra az utunkba állhat. élj meg mindent. ami benne rejlik. Az elfogadás ad erőt határozzuk el. mit tudnom önmagamról. gyötörnek. milyen határokat kell kijelölnünk. azután el kell kapcsolatokat építhetünk ki. engedjük el.” Ha nem vagyunk hajlandók szembenézni egy problémával és megoldani. hatalmi játszmák sarjadhatnak belőle. kínosnak. vágyainkon. A sikeres pillanatnak szól. Add át magad a pillanatnak! Éld át teljesen. nem szabadulhatunk meg tőlük. az áldozattá válás érzését idézheti elő. a jelen szégyen elengedésére. Az elfogadás nem helyeslés. akármilyen tárgyalni. melyet az elfogadás hozhat életembe és gyógyulásom hoz. meddig jelenti azt. Ha nincs ínyünkre. mit kell szükségleteinken. és aki lenni szeretnénk. Nem jelenti azt. hogy elfogadjuk A problémák halmaza végül a kapcsolatok megszakadásához vezet. Április 4. folyamatába. ha ellenállunk és elfojtjuk érzéseinket. Mutass rá. meglepőnek. A valóságnak állunk ellen. Az elfogadás nem nehezíti. ahelyett. ezt érzem. elfogadjuk aki pillanatnyilag vagyunk. ezzel még nem Néha éppen egy-egy korlát felállítása okozza a gondot. Gondolataink elfojtása nem tűnteti el őket. Nem megtárgyaláshoz és problémamegoldásukhoz pontosan tudnunk kell. Ellenállásunkkal. egyszerűen elfogadjuk azt. javítani lehet. reményeinken.” engednünk az előzőt. körülményeinken. A végső fokon és meddig mehetünk el. segíts. Ugorj fejest a pillanatba! E két fogalom csak addig fáj. amíg nem Az elfogadás tesz azzá. Ha ellenállunk. ami van. hogy menekülnénk előlük. vagy elfojtjuk gondolatainkat és érzéseinket. és ahogy az idő halad. pedig félálomba döntenek. s ezáltal szabaddá válik az út a ELFOGADÁS változás és fejlődés előtt. Mindegy. és a kreatív megoldásokra kell összpontosítanunk. Önmagunkat fojtogatjuk. Sőt. De vannak olyan problémák. hogy óvjuk magunkat. még rosszabbak lesznek. jól működő rajta. Csak harcra késztet saját A problémák és konfliktusok életünk és emberi kapcsolataink részei. Oly nagy megkönnyebbülés és bízom a varázslatban. depressziósak leszünk. sötétnek. elfojtásunkkal. A formát öltött gondolat elfojtása nem A KONFLIKTUSOK MEGBESZÉLÉSE tesz jobb emberré. és kölcsönösen kielégítő eredményt lehet elérni.Istenem. Szünet nélkül és megoldására. Ilyenkor világosan látnunk kell. Az elfogadás előbbre visz ezen az úton. a vádaskodás és ember akaratának és terveinek. velem azt. hogy elfogadjuk. (Lépj ki a társfüggőségből!) Az ellenállás és az elfojtás nem változtat a dolgon. ami van. végig.

mehetünk el, mert így nem pazaroljuk az időt olyasmire, amiről esetleg szó sem A türelemre intést ne keverjük össze azzal a régi szabállyal, hogy ne legyenek
lehet. érzéseink. A türelem nem azt jelenti, érzések nélkül kell végigcsinálnunk az életet
Meg kell tanulnunk felismerni, mire van szükség, és mit akar mindkét fél, és és a gyógyulást.
hogyan lehet ezt elérni. Megtanulhatjuk a rugalmasságot úgy, hogy ne legyünk túl Légy ideges! Légy türelmetlen! Légy olyan dühös, amennyire dühösnek kell
rugalmasak. Ha két, egymás iránt elkötelezett ember bizalmas kapcsolatban van, lenned, ha egyszer nem kapod meg, amire szükséged van! Ne félj félni!
rá fognak jönni, hogyan kell a konfliktusaikat és problémáikat úgy megoldani, Ha uralkodunk érzéseinken, ezzel még nem tudjuk kézben tartani a folyamatokat.
hogy mindkettőjük javára váljék. Akkor leljük meg a türelmet, ha átengedjük magunkat érzéseinknek. De a türelmet
Ma nyitott leszek arra, hogy megbeszéljem a kapcsolataimban adódó nem lehet erőltetni. Olyan ajándék, amely szorosan követi az elfogadást és hálát.
problémákat. Megkeresem az egyensúlyt, hogy ne legyek se túl szerény, se túl Ha átérezzük és elfogadjuk magunkat és azt, ahol éppen tartunk, többé válhatunk,
követelőző. Igyekszem kellő rugalmasságot tanúsítani a problémák megoldásában. és messzebb juthatunk.
Április 5. Ma megengedem magamnak, hogy vállaljam érzelmeimet, s közben türelmet
ELTÁVOLODÁS SZERETETTEL gyakoroljak.
A kapcsolati függőségből való kigyógyulás kulcsa az eltávolodás. Ez megerősíti Április 7.
egészséges kapcsolatainkat – azokat, amelyeket ápolni és fejleszteni szeretnénk. Jó AZOK A RÉGI ÉRZÉSEK
szolgálatot tesz nehézségekkel küzdő kapcsolatainknak, aminek révén „Most is vannak rossz napjaim. De ez jó! Régebben rossz éveim voltak.”
megtanuljuk, hogyan kell megbirkózni velük. (Név nélkül)
Az eltávolodás módszerét többször is alkalmazhatjuk. Naponta használatos a Néha visszahúznak régi érzéseink. Félünk, szégyelljük magunkat, reménytelennek
gyógyulásunkban. Akkor sajátítjuk el, amikor kapcsolatainkban kezdünk érezzük helyzetünket. Nem vagyunk elég jók, nem vagyunk szeretetre méltóak.
kigyógyulni a függőségből. Később is gyakorolni fogjuk, ahogy fejlődünk és Magatehetetlen áldozatnak érezzük magunkat, és mindezért tele vagyunk
változunk, a ezzel együtt fejlődnek és változnak kapcsolataink. nehezteléssel. Ez bizony függőség, melyet sokan „a lélek betegségének” neveznek.
Megtanuljuk elengedni azokat, akiket szeretünk, akiket kedvelünk, és azokat, Sokan éreztünk ilyesmit gyógyulásunk kezdetén. Néha visszacsúszunk ebbe az
akikkel nem törődünk különösebben. Elválasztjuk magunkat és belső állapotba. Időnként okunk is van rá; valamilyen esemény idézi elő, például egy
folyamatainkat másoktól és az ő belső folyamataiktól. kapcsolat véget ér, sok stressz ér, problémák adódnak munkahelyünkön, odahaza
Meglazítjuk a szoros gyeplőt, és búcsút mondunk annak a kényszernek, hogy vagy baráti kapcsolatainkban. A változások időszaka is előidézhet ilyen
uralkodjunk kapcsolatainkon belül. Felelősséget vállalunk magunkért, és reakciókat. Ugyanígy testi betegségek.
másoknak is megengedjük ezt. Elkülönülésünket elősegíti, ha felismerjük, hogy az Néha viszont minden ok nélkül térnek vissza a régi érzések.
élet pontosan úgy alakul, ahogyan alakulnia kell, nekünk is, másoknak is. Akkor Ez nem jelenti azt, hogy visszalépünk gyógyulásunkban, és elölről kezdhetjük az
is, ha néha fáj. Végső soron javunkra válnak még a legnehezebb helyzetek is. egészet. Sem azt, hogy hosszú, fájdalmas időszak következik. Ezek az érzések
Belátjuk, hogy egy nálunk nagyobb erő irányítja az egészet, és hogy jól van ez így. egyszerűen itt vannak.
Ma kapcsolataimban az eltávolodás fogalmát alkalmazom legjobb képességeim A megoldás ugyanaz: az alapok gyakorlása. Ezek pedig: önmagunk szeretete, és a
szerint. Ha nem tudom teljesen elengedni a dolgot, amennyire tudok, „lazítok a magunkba vetett bizalom, eltávolodás mások problémáitól, az érzéseink helyes
gyeplőn.” kezelése, gyógyulófélben lévő társaink támogatása és az ő segítségük elfogadása,
Április 6. magunk erősítése. És a derű.
TÜRELEM A másik feladat: a lépések megtétele. Gyakran ezzel válunk képessé és elég erőssé
Milyen fárasztó, amikor mindenki türelemre int! a többi alapvető feladat elvégzésére, például a távolabbra helyezkedésre és az
Milyen idegesítő, ha végre akarunk valamit, vagy lépni szeretnénk, de közbejön önszeretetre.
valami! Milyen bosszantó, ha valaki azt mondja, várjunk, miközben egyre Ha tehát visszatérnek régi érzéseink, biztosak lehetünk benne, hogy mindig
idegesebbek leszünk, amiért tétlenségre vagyunk kárhoztatva! találunk olyan módszert, amellyel ki lehet lábalni a kátyúból.

30

Ha ma megint a függőség sötét vermében találom magam, megteszek egy lépést, Azért adunk-e, mert adni akarunk, mert feladatunknak érezzük? Vagy kényszerből,
hogy segítek magamnak kimászni belőle. bűntudatból, szégyenből, felsőbbrendűségi érzésből? Vagy, mert félünk nemet
Április 8. mondani?
TÖRŐDJÜNK MAGUNKKAL Azért adunk-e, hogy mások kedveljenek, vagy lekötelezve érezzék magukat
„Nem tudom pontosan, mit kell most tenned azért, hogy törődj magaddal. De azt velünk szemben? Vagy azért, mert adni akarunk és ezt tartjuk helyénvalónak?
tudom, hogy ki fogod találni.” A gyógyulás magában foglalja az adás és kapás körforgását is, ami egészséges
(Lépj ki a társfüggőségből!) energiaáramlást biztosít köztünk. Felsőbb Erőnk és mások között. Eltart egy ideig,
Ha fáradt vagy, pihenj! amíg megtanulunk egészséges módon adni, illetve elfogadni. Türelem!
Ha szomjas vagy igyál egy pohár hideg vizet! Az egyensúly ki fog alakulni.
Ha magányos vagy, látogasd meg egyik barátodat! Istenem, kérlek, adj ma útmutatást az adáshoz és indítékaihoz!
Ha úgy érzed, maguk alá temetnek a gondok, kérd Isten segítségét! Április 10.
Sokan megtanultuk, hogyan fosszuk meg magunkat minden jótól. Sokan MÁSOK FELHASZNÁLÁSA FÁJDALMUNK ENYHÍTÉSÉRE
megtanultuk, hogy húzzunk keményebben, holott eddig is keményen húztunk. Boldogságunk nem ajándék, amelyet más tart a kezében.
Sokan félünk attól, hogy ha megpihenünk, sosem érünk a munka végére. A munka Azt, hogy jól érezzük magunkat, nem valaki más dönti el. Ha tehát erőltetni
igenis el fog készülni, és az eredmény jobb lesz, mintha testileg-lelkileg fáradtan próbáljuk, biztosan csalódni fogunk. Rá fogunk jönni, hogy illúziót kergetünk. Az
végeznénk el. Az univerzum örömét leli az ápolt, jól táplált emberekben, akik a valaki nem tart semmit a kezében. A szépen becsomagolt, szalaggal átkötött
szeretik és törődnek magukkal. doboz, amelyben boldogságunkat reméltük megbújni, csupán káprázat!
Ők jól időzítenek, eredményesek, és az isteni sugallatot követik. Ha ahelyett, hogy arra próbálnánk kényszeríteni valakit, hogy csillapítsa
Ma szeretettel törődöm magammal. fájdalmunkat, és adjon helyette örömöt, elég bátrak vagyunk ahhoz, hogy
Április 9. felhagyjunk a kapkodással, és nyugodtan kézbe vegyük a problémáinkat, meg
ADNI fogjuk lelni a boldogságot.
Igazi kihívás lehet, hogy megtanuljunk egészséges mértékben adni. Sokunk Persze, ha valaki a lábunkra lép, fájdalmat okoz, de a fájdalom megszűnik, ha
folyton azt érzi, hogy kényszeresen adnia kell; jótékonykodunk, miközben távolról leveszi a lábát. Ám a fájdalom még is csak a miénk. És a felelősség is, hogy
sem jótékony érzések motiválnak – sokkal inkább a bűntudat, a szánalom és az szóljunk, vegye el a lábát.
erkölcsi felsőbbrendűség hite. Akkor fogunk meggyógyulni, ha tudjuk, hogyan használjunk fel másokat
Azt már tudjuk, hogy a kényszeres adás és gondoskodás mindig rosszul sül el. fájdalmunk enyhítésére. Ki fogunk gyógyulni a múltból. Olyan felismerésekhez
Miránk üt vissza. A gondoskodási kényszer hatására áldozattá válunk. jutunk, amelyek módosíthatják kapcsolataink irányát.
Sokunk túl sokat adott, gondolván, így helyes; aztán persze összezavarodtunk, Látni fogjuk, hogy boldogságunk kulcsa mindvégig a mi kezünkben lapult. A mi
mert életünk és kapcsolataink nem működtek. Sokunk oly hosszú időn át adott túl kezünkben volt az a bizonyos doboz. Mihelyt kinyitjuk, miénk a tartalma.
sokat, azt gondolván, Isten akaratát teljesíti; aztán a gyógyulás útjára lépve, egy Istenem, segíts észben tartanom, hogy nálam van boldogságom kulcsa! Adj
időre megtagadtuk, hogy adjunk, gondoskodjunk, szeressünk. bátorságot ahhoz, hogy nyugodtan foglalkozzam saját érzéseimmel. Ajándékozz
Ez így van rendjén. Talán egy kis pihenésre volt szükségünk. De az egészséges meg olyan felismerésekkel, melyekkel javíthatok kapcsolataimon. Segíts, hogy
élethez hozzátartozik, hogy egészséges módon adjunk. A gyógyulás célja az abbahagyjam a kapcsolati függőség táncát, és elkezdjem gyakorolni a gyógyulás
egyensúly megtalálása, hogy a valódi adásvágy motiválta törődés mélyén ott tánclépéseit.
legyen a magunk és mások tisztelete. Április 11.
Mi válasszuk ki, mit akarunk adni és kinek, mikor és mennyit. Úgy adjunk, hogy ANYAGI CÉLOK
ne érezzük magunkat áldozatnak általa. Az anyagi helyzetünkért való felelősségvállalás növeli önbecsülésünket és
csökkenti aggályainkat.

31

Manapság mindannyian meghatározott anyagi körülmények között élünk. Van Nem kell kétségbeesnünk. Ha erőnket meghaladó problémák jelentkeznek
valamennyi pénzünk, és tudjuk, hogy újabb pénzekhez jutunk. Van egy halom életünkben, hagyjunk fel a küszködéssel. Kicsit taposhatjuk a vizet, amíg
kifizetendő számlánk. Vannak adóterheink. Mindezek együtt alkotják jelenlegi visszatért az egyensúlyunk. Aztán folytathatjuk a békés csordogálást. Ez a mi
anyagi körülményeinket. A részletektől függetlenül, az elfogadás, a hála és az patakunk. Biztonságos patak.
önmagunkért vállalt felelősség csökkenteni fogja a stresszt. Ma lazítok, mélyeket lélegzem, és haladok az áramlattal.
Mindnyájunknak van valamiféle anyagi jövője. Életünknek kevés olyan jövőbeli Április 13.
aspektusa van, amelyet irányítani tudunk, de elősegíthetjük jövőnket azzal, ha ÉLVEZET
célokat tűzünk ki. Az egyik tiltás, amelyet olya sokan megtanultunk gyerekkorunkban, az a
Nem kell semmilyen kényszert éreznünk céljaink miatt. Nem kell állandóan kimondatlan szabály: „Ne örülj, és ne élvezd az életet!” Ez a szabály mártírokat
figyelnünk és értékelnünk haladásunk ütemét. De jótékony hatású, ha célokat teremt, akik nem hagyják, hogy élvezzék a mindennapi élet kínálta örömöket.
találunk ki, és leírjuk őket. Mit szeretnénk elérni a jövőben anyagi szempontból? A szenvedést sokan valamiféle szentéletűséggel társították. Most inkább a
Milyen anyagi problémákat szeretnénk megoldani? Mennyit szeretnénk keresni kapcsolati függőséggel párosítjuk. Élhetünk úgy, hogy idegesnek, bűnösnek,
ennek az évnek a végén? És a következő év végén? Öt év múlva? nyomorultnak, hitvány szenvedőnek hisszük magunkat. Vagy megengedhetjük,
Hajlandók vagyunk megfogalmazni céljainkat, és bízni Felsőbb Erőnkben, hogy hogy ugyanez a nap jó érzések közepette teljék el. Megtanulhatjuk, hogy
vezérelni fog. válasszunk.
Fizesd ki időben a számlákat! Lépj kapcsolatba a hitelezőkkel! Köss A mindennapok sok örömöt tartogatnak. Megengedhetjük magunknak, hogy
megállapodásokat! Tedd meg, ami tőled telik – még ma! Tűzz ki célokat! Aztán élvezzük feladatainkat. Megtanulhatunk bűntudat nélkül élni. És még örülni is.
engedd el az egészet, és koncentrálj az életre! Az anyagi ügyeinkért való Munkálkodj azon, hogy érezd jól magad! Ugyanolyan elszántsággal tanuld ezt,
felelősségvállalás nem azt jelenti, hogy a pénzt helyezzük életünk középpontjába. amilyennel addig igyekeztél pocsékul érezni magad.
A felelősségvállalással éppen azt érhetjük el, hogy ne a pénz álljon életünk Ez a munka kifizetődik. Az örömből újabb öröm fakad. Érdemes lesz élni. És
centrumában. Felszabadít, hogy végezhessük a dolgunkat, és olyan életet éljük, mindennap újabb örömökkel találkozunk.
amilyet szeretnénk. Megérdemeljük az anyagi felelősségvállalással együtt járó Ma megengedem magamnak, hogy egész nap élvezzem az életet.
önbecsülést és békét. Április 14.
Ma rászánom a kellő időt, hogy anyagilag is felelősséget vállaljak magamért. Ha TÖKÉLETESSÉGRE TÖREKVÉS
itt az ideje, hogy kifizessem a számlákat, vagy a hitelezőkkel tárgyaljak, meg A kapcsolati függőségből való kigyógyulás egyénre szabott folyamat, amelyhez
fogom tenni. Ha itt az ideje a célok kijelölésének, ezt is meg fogom tenni. És ha szükség van arra, hogy tévedjünk, problémákkal küszködjünk, és kemény
megtettem, amit kell, a többit elengedem. feladatokkal szembesüljünk.
Április 12. Ha elvárjuk magunktól, hogy tökéletesek legyünk, lassítjuk a folyamatot, hiszen
A FÉLELEM ELENGEDÉSE ez idegessé tesz és bűntudatot ébreszt. Ugyanilyen romboló hatású, ha másoktól
Képzeld el, hogy békésen úszol – lebegsz – egy csöndes patakon lefelé. Csak várjuk el a tökéletességet; ezzel őket késztetjük arra, hogy szégyenkezzenek, és ez
lélegezned kell és lazítani és haladni az áramlattal. zavarhatja fejlődésüket.
Hirtelen tudatosan érzékeled a helyzetet. Megrettensz, elborít a sok „és ha…?”, Az emberek sebezhetők és ez csodálatos. Elfogadhatjuk és ápolhatjuk ezt a
tested megfeszül. Elkezdesz csapkodni magad körül, kétségbeesetten keresel gondolatot. Ha másoktól elvárjuk a tökéletességet, ezzel az erkölcsi
valamit, amiben megkapaszkodhatsz. felsőbbrendűség csapdájába kerülünk. Ha magunktól várjuk el, alacsonyabb
Úgy elönt a pánik, hogy süllyedni kezdesz. Aztán rájössz, hogy túlságosan rendűnek érezzük magunkat.
küzdesz. Nem kell pánikba esned. Csak lélegezned kell és lazítani és haladni az Nyugodtan megszabadulhatunk mindkettőtől.
áramlattal. Nem fogsz megfulladni. Arra sincs szükség, hogy a másik végletbe esve toleráljunk mindent, amivel mások
A pánik nagy ellenség. az utunkat keresztezik. Felelősségteljes viselkedést kell elvárnunk magunktól.
Azért nyugodtan lazíthatunk is egy kicsit. És ha már nem várunk másoktól

32

hogy ők is szeressenek okkal és magasabb célért. A felelősségteljes kommunikáció része az is. hogy jobban tudjunk szeretni másokat. vagyunk mások irányában. hanem Megtanultuk. de képviselni a saját érdekeimet. és maradjunk összpontosítanánk. Nem kell a másikat feltétlenül folyamatok gyakran természetesen következnek be. a személyes fejlődés mondandóját. ha nem ismerjük pontos értelmüket. ha kerek perec Ma hagyom. megkeresni a helyüket az események hálójában. Ha megjegyzéseinkkel bűntudatot Az ismétlődő sémákat persze meg kell figyelni. kijelentéseket. és azt sem várhatjuk el. Keresem az egyensúlyt: se másoktól. úgy képviselhetjük felelősséggel azt. hogy mindig a másik emberre pedig nem muszáj odafigyelnünk. hogy nyíltan kifejezzük Április 17. amíg újra felmelegszik Erőnk birtokbavételének fontos része a világos. hogy bízzunk magunkban és tapasztalatunkban. hogy „én is itt vagyok”. De a nagy felismerések és a fontos igyekszünk kelteni. Pedig nem az. HAGYJUK MEGTÖRTÉNNI A DOLGOKAT Megtanuljuk szeretni azt az embert. Talán éppen az a feladat. hogy megtanuljuk Nem sokat ér. A másik nem tud akkor is megoldani a problémáinkat. kímélnünk. Néha Ma gyakorolni fogom a toleranciát: olyannak fogadom el az embereket. és mi tisztelettel meghallgatjuk a másik a „nagy tervbe”. Bízom abban. szépséget. Csődöt mond a mosogatógép. többnyire azt. hogy megtörténjenek a dolgok. hogy sokkal jobban csinálják a dolgot. Talán olvasni a gondolatainkban. egyértelmű. hogy mások se kerteljenek. Nem kell kerülgetnünk a forró kását. Elfogy a melegvíz. hogy eljussunk a szükséges felismerésekhez. 33 . dönthetünk úgy. akitől gondoskodnunk kell – azaz saját Nem kell olyan keményen hajtanunk. s a köntörfalazásért joggal neheztel ránk. hogy a másik is ezt tegye velünk. mit mondjunk. A butaságokra gondoskodni magunkról ahelyett. de nem szabad agyonbeszélni a másikat. ha meghallgat és elfogad. hogy begubózzunk és agyonkényeztessük magunkat. Ha ugyanezt tesszük magunkkal szemben. és hagyjuk. amit el akarunk érni. De nem kell túl minket. És bár amilyenek. kérésre nemet kell mondanunk. kerek perec visszautasíthatjuk. Ha valaki meg akarja mint ha folyton nagyító alá venném az eseményeket. és a megfelelő szavak használatával törekedhetünk az önvédelmet az önzéssel azonosítják. És ha egy esemény jelentése miatt. Ha nem A kapcsolati függőségből való kiszabadulást. Így ahhoz is ragaszkodhatunk. Nem azért. Április 15. akkor ebbe az irányba fognak vezetni. ha elfogadjuk ezeket a bosszantó dolgokat. magunkat. Beérhetjük Nem kell megkérdőjeleznünk mindent azért. hogy kigyógyulj a megfázásból! Várj a tusolással. ott is felfedezhetjük a okát és célját. észrevesszük. hogy kiderítsük életünk minden részletének gondoltuk. ha vállunkat nem nyomja túl Elkerülöm a másokat befolyásolni próbáló. hogy ez gyorsabb fejlődéshez segít hozzá. hogy kilépünk az áldozat szerepéből. eltúloznánk a másokért való felelősséget. És ugyanúgy tudom A önmagunkról való gondoskodás néha azt jelenti. meghűlünk. ha kell. gyakran azért. hogy megtudjuk. Tudok tapintatos és megértő lenni.tökéletességet. Arra figyelünk. hogy nem indul el a kocsi. hogy ennyiben. hogy előfordulnak fájdalmas és csalódást okozó dolgok. mégsem kell rágódnunk rajtuk. így nem késztetünk senkit találgatásra. segít. Bízom abban. illetve GONDOSKODJUNK MAGUNKRÓL nem kényszerülünk arra. Mondjuk el. Vagyis felelősek vagyunk magunkkért. mint sok időt és energiát fecsérelnünk arra. Elsajátítjuk az önmagunkért való felelősséget ahelyett. illetve a szüleinktől való elszakadást tudjuk. az érdekeinket a bojler! Rázd le magadról ezt a pocsék napot! Ne végy mindent a szívedre! képviselő kommunikáció elsajátítása. Egyesek Kérhetünk tájékoztatást. de nem elégszem meg a túl kevéssel sem. feladataim idejében felfedik magukat előttem. és Április 16. hogyan illeszkedik azzal. hogy ezek az érzések másképp keressenek utat. Igen. a felismerés. Legjobban éppen az a feladat. Olykor kifejezetten pocsék napunk van. tegyük egészen nyugodtan. ezekből sokszor valami jó sül ki. megszondázzuk a másik várható reakcióját. gyakran tekintjük önvédelemnek: megtanulunk gondoskodni magunkról. s ez sokkal jobban megy. célozgató. és nem aggódom minden egyes kimondjuk. amiért igazán felelősek Ma beszélgetéseim során mellébeszélés nélkül és nyíltan fogok kommunikálni. hogy szabni. mit tegyünk. hogy „először én jövök”. ha világos beszéd helyett csak célozgatunk. Előfordul. A terv – a tudatos érzékelés. amit akarunk. bűntudatot fogunk érezni mi is. Csak megtanulunk szorosabb kapcsolatra. csalódottságunkat vagy haragunkat. bűntudatgerjesztő nagy felelősség. lehetősége – idejében felfedi magát. és ilyennek szeretem magamat is. hogy Ha szükségünk van bizonyos felismerésre. ezt is nyugodtan megmondhatjuk. Oldd meg a problémát! Javíttasd meg a kocsit! Szereld meg a mosogatót! Ápold KOMMUNIKÁCIÓ magad. se magamtól nem várok túl sokat.

Nem tudom biztosan. ha mi nem tudjuk. Helyes alkalmazással jótékony eszközként lehetünk benne. néha lágy szellőként. és hagyhatjuk. saját elnyomásomban. hogy az univerzum. Hónapok óta küszködöm ezzel. Egy hónapot adok magamnak a megoldásra. ha határidőt jelölünk ki: ha megoldatlan problémákkal szembesülünk. 34 . hogy Felsőbb Erőnknek pontos terve van velünk akkor is. Mutasd meg. Segíts hinnem abban. Néha jobb. Felelősséget vállalok magamért. hogy addigra nem érezzük magunkat olyan tehetetlennek. ha nem értem pontosan. hogy mások Persze nincs kőbe vésve az a határidő. azonos. és elfogadjam akkor is. Lépjünk be rajta! ha már jó ideje nem tudunk dönteni valamiben. hogy ha áldozatként gondolnak magukra. SZABADSÁG bízzam benne. Nem kell másoktól várnunk. jobb hely lesz. amire szükségünk van. Nem veszek részt többé probléma körül. egy másik személy vagy egy megoldhatatlan probléma áldozatai vagyunk. Segíthetnek. Nem kell mindig közölnünk másokkal. hogy úgy érezzük. Vállaljunk felelősséget magunkért. Segíts. hogy megadják nekünk. Néha segíthetnek. Két hónapot adok magamnak a döntésre. Nem tudom biztosan. továbbra is áldozatnak fogják érezni magukat. elnyomottak lesznek. Nem célravezető. és lélegzethez jutunk. hogy áldozatok vagyunk. és változás jobbat hoz. hogy javunkra válnak. Ésszerűeknek kell lenniük. amit gondolunk. Néha viszont másoknak is tudtára adhatjuk ezt a De a változás elkerülhetetlen és kívánatos. így energiánkat konstruktívabb módon készülünk fel az új „rendes kerékvágásra?” használhatjuk fel. Nevezhetjük stressznek vagy átmeneti állapotnak. hogy megszabaduljak a vezetnek a változások. hogy benne akarok-e maradni. ezt a folyamatot. Néha segít. néha trópusi viharként. Amikor feltámad a változás szele. magunk majd együtt közelítsünk a megoldáshoz. hogy ha másokról gondoskodva nem jelölnek ki bizonyos „Nem tudom. azt remélve. HATÁRIDŐK Egyesek nem jönnek rá. Lehetséges. hogy úgy birkózzunk meg egy-egy komoly problémával és ellenállunk. Kimondhatjuk. vagy kiszállnék-e ebből a határokat. ahova kell. mit tegyek. Kijelölünk magunknak valamilyen azt tegyék. és eljuttat oda. mit tegyek. hogy szabadságom kulcsa a kezemben van. hogy helyzetekkel. felebarátaimért érzett túlzott felelősségtől. hogy ez a A határidők elsősorban minket segítenek. vannak nyugodt időszakok. hogy szeressem magam. és hagyom. és visszatér a korábbi állapot. hová Istenem. Segíts. hogy ahová a szél röpít. Kimozdíthatjuk magunkat is abból a kínos helyzetből. A szél oda visz. ahová tartunk. Felnőttként esetleg mi magunk nyomjuk el magunkat. Össze vagyok zavarodva. ahogy mondjuk. és érthetjük pontosan úgy. Bízhatunk benne. és kellő mértékben vállaljak felelősséget Istenem segíts. hogy nyitottan várjam másokért. mit kell tennem azért. probléma. továbbra is hagyom az egészet. hogy ne álljak ellen a változásnak. megkereshetjük az egyensúlyt. hogy hamarosan elcsendesedik. Segíts. szélesre tárul előttünk a (Név nélkül) szabadság kapuja.Az önmagunkról való gondoskodás nem az önzéssel. Ilyenkor egy kis ha hallgatunk róla. Fejünket behúzzuk és nekifeszülünk a szélnek. Igen. kapcsolatból. és a Április 19. hogy elnyomnak. időkeretet. Április 18. hogy ne érezzük csapdába magunkat. hogy alávessem magam ennek a folyamatnak. még nem lehetünk biztosak benne. hanem az önbecsüléssel A változás végigsöpör életünkön. Felsőbb Erőnk és mi Életünket átjárják a változás szelei. vagy zavartan botladozunk egy Ma belátom. megoldásra összpontosítunk. learathatjuk a babérokat. A határidő kijelölése felszabadíthatja energiánkat: A VÁLTOZÁS ELFOGADÁSA félretehetjük a gondot. segíts. hogy szabadságunk kulcsa a saját kezükben van. hogy kijelöltünk egy határidőt. Ha megtesszük. amikor igazodhatunk újfajta életünkhöz. ha függőben Egyesek nem értik meg. ami tetszik. Bízhatunk benne. határidőt. hogy gondoskodhassam magamról. Április 20. Gyerekkorunkban sokan éreztük úgy. hogy ilyenkor megszabaduljunk aggodalmainktól. mint ahonnan felkapott. hogy előbb-utóbb minden visszatér a rendes kerékvágásba. hogy megpróbáljuk irányítani őket. különben úgy érezhetik. (Név nélkül) Egyesek nem tudják. fellázadhatnak a határidő ellen. Ez a kulcs Már hat hónapja lóg a fejem fölött Domoklesz kardjaként ez a megoldatlan pedig az önbecsülés és a saját magukról való gondoskodás. és biztosak megfelelniük az adott helyzetnek.

Sokan akadályoztuk eddig. Nincs benne sok öröm. ha visszatérünk az alapokhoz – az eltávolodásra összpontosítunk. függetlenül attól. Adták vagy visszatartották a szeretetet. s KÜZDELEM A STRESSZEL kitől nem? Hogyan hagyhatjuk. ne ronts előre! Ha jobban érezhessük magunkat? A stresszes időszakokban olykor nem könnyű a válasz vagy a döntés zavar. és nem tűnünk el. és nyugodtan hagyhatjuk. Nem holt idő. hogy Ha még nincs itt az idő. hogy úgy Életünkben elkerülhetetlenek a stresszek. hogy a mostani események egy jóra vezető terv átmeneti VÁRAKOZÁS részei csupán. ne ismerjük el. Eljön az idő. hogy tudunk vigyázni magunkra magunkat. És nem pusztulunk bele. amely ne válhatna hasznomra. várj! Fölösleges sietni vagy feladni a harmóniát. döntésnek. A várakozás gyakran az Isten által vezérelt cselekedet. ám körülményeink tele vannak stresszel. kérdést: mit kell tennünk. hogy a kellő időben oldhassam meg csoportunk segíthetnek. Nehéz együtt élni a zavarodottsággal vagy megoldatlan problémákkal. ha várnom kell ahhoz. Lehet. vagy a döntés. a szeretetet. amit NYÍLJUNK MEG A SZERETET ELŐTT! tudni kell. erőteljes tett. de ezért a Várni nem könnyű. hogy mások szeressenek. Április 23. Úgy érezzük. szeretetére. a félelemmel. és újra kell kezdenünk. bántanak. hogy vigyázzunk magunkra? Mi segítheti elő. hogy szabadságunkkal kellett fizetnünk. hogy stresszes körülményeink ellenére elhúzódó problémáimat. A vigyázni magunkra. kiegyensúlyozottabbnak és békésebbnek érezzük magunkat. hogy elfogadjuk a Küzdj meg a pánikkal. Ma megfontolom. és hamarosan túl leszünk rajtuk. lehet. de ez a tett nem szolgálja érdekeinket. várj! Ha nem világos. Egyre úgy érezzük. hogy uralkodjanak rajtunk. hogy sürgetést érzünk belül. hogy nincs olyan helyzet. A kiindulópont. amit akarunk. és megoldani a dolgokat. merre menj. rosszul időzített tudok vigyázni magamra. ha nem világos. Ilyenkor nyugodtan hagyatkozzunk a bennünket támogató rendszerre. Egyre jobban bízhatunk abban. Barátaink és Isteni bölcsességet és útmutatást kérek ehhez. nem hagyd. A választ meg így tartsanak hatalmukban. mert olyanokkal éltünk együtt. hogy engedjük meg magunknak fogjuk megérteni. Meg akarjuk oldani a dolgot azzal. 35 . Segíts Gyógyulásunk bizonyos pontján elismerjük. akik arra használták a irányítsák vagy diktálják döntéseidet. Kicsit furának érezhetjük ezt a szükségletet. hogy ne fogadjuk el a Ma várni fogok. Ha eljön az ideje meg fogjuk tudni. hogy csak az éppen aznapi ügyünkkel foglalkozunk. merre kell menni. A stresszel teli időszakokban legfontosabb dolgunk. mióta járjuk a éreznénk. Néha bennünk van a stressz – kapcsolatainkban. ha van. mások szeretetének elfogadását. kibillentünk az egyensúlyból. nem a depresszió ideje ez. De ha túl hamar döntünk. és úgy élünk. Az erőt is. mint a döntésnek. hogy szükségünk van mások megtanulnom a várakozás tudományát. Istenem. hogy segíthet-e életem valamely területén a határidő kijelölése. Mit kezdjünk vele? Mit Április 22. hogy olyan emberekkel éltünk együtt. Tudni szeretetet. önmagunkkal való törődés mindig beválik. Ezt is megtanuljuk. Az is segíthet. hogy szükségünk van rá. De az várakozás is cselekvés – pozitív. ezzel megkönnyítik Ha pedig a külső és belső stresszt egyszerre éljük át. teszünk valamit – bármit és most. fogom. csapdába estünk. mondván. Nem kell időnek előtte kényszeríteni magunkat. hogy vissza kell mennünk. végre. tudatosítjuk magunkban. hogy gondoskodjam magamról. Kiegyensúlyozottaknak hisszük hogy szeressenek. Ezektől az emberektől nem volt biztonságos elfogadni fogjuk kapni. a belső sürgetéssel. kitől jó megkapnunk. ha nem biztos a válasz morzsolódunk össze. hogy vigyázzunk magunkra. Közben lehet. igenis tudjuk. melynek ugyanakkora ereje Ma nem felejtem el. tegyünk? Ki adhat nekünk szeretetet? Hogy dönthetjük el. Egyszerűbb Így sokkal jobban meg tudunk birkózni a legszokatlanabb körülményekkel is. Itt voltak mellettünk. Segíts megtanulnom a helyes időzítést. hogy ezek szeretetet. szeretetet. Természetesen és harmóniában Gyógyulásunk során az egyik legnagyobb kihívás. hogy mások szeressenek anélkül. De gyakran szükséges várni. életünk legnehezebb előrehaladásunkat. ha időnek előtte teszünk meg mások számára elérhetőbbek vagyunk. a pánikot. időszakához érkeztünk. várj! Segít. a sürgetést. ha Április 21. hogy a kellő ideig tartó várakozással pozitív. és mindenképpen több mint az elsietett. hogy megkapjuk. És az lesz a megfelelő. Rendszeresen feltehetjük magunknak a valamit.A határidők segíthetnek a problémától távolabbra helyezkedni. megnőtt az erőnk. hogy adjuk meg magunkat annak a vágynak. megfélemlítenek a szeretetükkel? gyógyulás útját. hogy hozzászoktunk ahhoz. segíts. A stressz néha rajtunk kívül vagy körülöttünk van. kezeljük Lehet. erőteljes cselekedetet hajtok akik nem tudtak valódi szeretetet adni. hogy érzéseinket. Nem Várj! Ha nem jött el az idő. Kényelmesebbnek tűnhet elhanyagolni magunkat. hogy elengedjem a félelmet.

és úgy azoknak. Elgondolkodom azon. ami számunkra igaz és megfelelő. ha akarjuk. hogy nyitott legyek. Azok a spirituális és gyógyulásunkat elősegítő tanulságok. hogy könnyíteni akarunk a dolgon. A bátorítás. Nem adhatják Lehet. magukkal akarnak rántani bennünket a sötétségbe. hasonlóak azokhoz. akik segítettek elhinnünk. De mindez nem ér semmit. tükrözik. minden helyzetnek megfelelő igazsága. akik most tanulok az életben. hogy mások tudásunkká. Április 26. hogy ez jóra vezet. ha velük tartunk a Április 25. hogy felfedezzük. és miénk felfedezését. hogy amit és belső egyensúlyunk megtartásáért küzdünk. Előfordulhat. akiket szeretünk. és megvédjük magunkat. Lassan megtanulunk bízni magunkban munkánk során? És hogy állunk ezzel ÁLLJ ELLEN A NEGATÍVÍTÁSNAK! otthon? Megtanuljuk-e kijelölni a határokat. hogy vigyázzunk magunkra. Hagyom. a támogatás segít. problémáinkat. Istenem. Saját igazságunkat magunknak kell felfedeznünk. SAJÁT IGAZSÁGUNK MEGKERESÉSE 36 . De meg lehet találni. hogy megérdemeljük a szeretetet. Nem vagyunk egyedül. melyekkel munkás életünkben kapcsolatba kerülünk. Idegesen futkoshatunk hogy meg tudom óvni magam mások ártó hatásától. hogy ki tudjuk választani azokat. Ezek a rendszerek tükrözik mindnyájan felfedezéseket teszünk – az épp ma helyénvalókat. gyakran az életünk más területeink esedékes tanulságokat Útmutatást kapunk. szembesülök. akik mindenhez negatívan állnak hozzá. Ők az elfojtott harag és más megküzdeni félelmeinkkel és kezelni érzéseinket? illékony emóciók eleven raktárai. akik barátainkhoz. ha azok. Segíts. Ha eljön az ideje. ahol lennünk kell – otthon viselkedésminták foglyai. Mindnyájunknak megvan a magunk igazsága. és a munkánkban is. mely arra vár. magától fény derül rá. hogy mások is ezt tegyék. s közben tudom. Később hálásak lehetünk azoknak. amely eljött és velünk lesz a jövőben is. hogy elfogadjam a mára rendelt ott hagyjuk őket. kérhetjük. felfedezésünkké. Ahogy valószínűleg most is. Április 24. különösen. összezavarodunk. elhihetjük. minden törekvésünk hiábavaló. amíg ezt az igazságot meg nem leled – te magad. munkámat. Nem segítünk rajtuk. segít. melyekben élünk és szeretünk. Mások állandóan rögeszmés vagy kényszeres Ami a mát illeti. és hagyom. hogy pontosan ott vagyunk. amit kell. hogy átadjuk magunkat az önszeretetnek. valószínűleg úgy találjuk. mindjárt. Ma keresni fogom a magam igazságát. Nekünk nem képesek szeretetet adni. hogy eljussunk hozzá. kik érezzük. Néha fáj a szirmok kibomlása. Mindnyájan úton vagyunk. hogy szeretetet kapjak. mi az. és folyton olyasmiket tesznek. fejlődésünk állomásait tükrözi. tanuljuk meg. mennyire felel meg annak. Azok a rendszerek. hogy szeressenek bennünket. sötétségbe. hogy adják át az ő igazságukat. Adjuk át magunkat a szeretetnek anélkül. akik Saját igazságunkat mindnyájunknak magunknak kell felfedeznünk. Hiú remény. amíg az üzenetet Adjuk át magunkat a szeretetnek. ha pozitív energiánk Ma elfogadom jelenlegi munkakörülményeimet. Segíts bíznom Másokat nem tudunk megváltoztatni. mint a virágok. ha egy bizonyos utat követünk. Nem vezethetünk el másokat a fényhez. kifejleszteni önbecsülésünket. így azért léptek be az életünkbe. ha kibillenünk abban. és így könnyítsék meg a segítettek a múltban. Ma megnyílok a szeretet előtt. Dönthetünk úgy – mindenféle ítélkezés nélkül -. Így vívjuk meg saját harcunkat. hogy azok. hogy megnyíljak a szeretet előtt. mi fog történni. hogy aktuális vergődnek. akik megmutatták. ebben az állapotban. meglelik a saját igazságukat. melyeket munkánk Ne add fel. amiért szeretetvágyunkat nem elégítik ki nekünk. és nem válik a mi igazságunkká. hogy mindenkinek A MUNKÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK megvan a maga. és meg is találjuk. amíg Nem kell velük mennünk. fölébünk kerekedjenek vagy megakadályozzák. Erőnk küld nekünk. azoknak. Szívünk megnyílik a szeretet előtt. hogy világossá nem válik előttem. Igénylem. Úgy nyílunk ki. közben szerzünk. Saját igazságunkhoz nem vezet könnyű út Kezdjük azzal. Néhányan az áldozatszerep csapdájában Ha belenézünk munkánk történetébe. miközben kudarcot vallhatunk. Úgy tűnhet. Ha nem látom a megfeleléseket.jobban bízhatunk abban a képességünkben. amivel a munkámban negatív energiát bocsátanak ki. melyek továbbra is megtartják őket problémáinkat. ha keressük. Mások megmondhatják. az univerzum és Felsőbb magunkba nem építjük. és megtanuljam. gyakran Értékesnek tartom a magam és mások belső látását. A negatív energia erős vonzást gyakorolhat ránk. egyensúlyunkból. mit nem akarunk. segíts. melyet az emberek. és segíthetnek a tanulságok levonásában. hálás vagyok a kapott szeretetért. addig gyűjtöm a tapasztalatot. és saját magadnak. Mint ahogy az a szilárd hit is. hogy először haragudni fogunk. elfogadom. Örüljünk neki! Információnkat megoszthatjuk másokkal. Vannak. Hálás leszek azoknak. Gyakran küzdenünk kell.

De „Az eltávolodás jutalma a nyugalom. hogy mások fölött uralkodjunk. Elfogadom a gyógyulás arany fényét. kapcsolatos bűntudatunkat. s nem akarnánk is. amilyenek uralkodni vágyástól. Ha nem próbálnánk uralkodni a dolgokon vagy más embereken. mit éreznénk. hogy a másik kedveljen minket. Akkor sem. Segíts. Ha megszabadulunk attól a szükséglettől. hogy megszakítson egy Minél inkább úrrá leszünk azon a szükségletünkön. és vagy nemet? azokra is. Egyúttal megengedjük Felsőbb Erőnknek. Ma felteszem magamnak a kérdést. egészségesebb kapcsolatokat teremthetünk másokkal. hogyan reagáljon. haragudj. amit nem engedtünk meg magunknak abban a reményben. reményeik szerint. mit tennénk másképp? Ha nem akarnánk előírni a Segíts elfogadnom minden lehetséges érzést családom tagjaival szemben. amit másképp tennénk? Készíts türelmesnek lenni. akik valójában. eljuthatunk a (Ne függj többé senkitől!) megbocsátáshoz. hogy jobban élvezzük az életet. akikhez vonzódunk. szeretem az illetőt. fontos tényeket figyelembe veszünk. Fontos. hogy ezt olyanokkal együtt tegyük. mit csinálnánk másképp? Ha nem akarnánk Bízz abban. hogy bizonyos családtagjaink fogságban tartsanak mentálisan. segíts ma. Megtanulunk Ha nem akarnánk mások fölött uralkodni. hogy a önmegtagadás befolyással lesz bizonyos helyzetre vagy személyre? Vannak-e gyógyulás nem mindig csinos kis csomagban érkezik. ha nagyon érzelmileg. amiket legszívesebben abbahagynánk? Április 29.” Ha ezt megtesszük nem lesz szükségünk többé a haragra. Értesd meg velem. De légy elnéző hogy a legjobbat adhassa nekünk. Segíts szabaddá tenni magam és másokat. ezzel Gondolj szeretettel családod tagjaira! De engedd meg magadnak azt is. 37 .Istenem. hogy túlzott mértékben egészségtelen kapcsolatot valamelyik családtagjával. a belső béke. az a képesség. másképp? áldja meg a családodat. mert a harag és a bűntudat gyakran összefonódik. hogy a gyógyulás arany fénye ragyogjon mindazokra. MÁSOK IRÁNYÍTÁSÁNAK ELENGEDÉSE Elfogadhatjuk azt a haragot. múltbeli ügyeinket. családunk tagjaival szemben. annál kevésbé fognak vonzani azok. magaddal. Bizonyos ponton igyekezz megszabadulni a haragodtól. nem muszáj másoknak megengednem – még meggátolta. Ez volt az az erő. Mi az. Április 28. segíts megszabadulnom az Azokhoz. hogy segítsen szabaddá Mit engednénk meg magunknak. akikre haragszol! Hagyd. akik folyamatos gondoskodást igényelnek. uralkodni. aztán valósítsd meg. hogy szabaddá tesszük magunkat és másokat. Hogyan bánnánk másképpen magunkkal? KAPCSOLATOK KEZDEMÉNYEZÉSE Megengednénk-e magunknak. ha megvédem magam. hogy a gyógyulás ebben a pillanatban is tart! eldönteni egy kapcsolat menetét. megteszem. mit csinálnánk Mondj köszönetet Istennek érzéseidért! Érezd át őket! Engedd el őket! Kérd Istent. hogy megvizsgáljuk a családunk tagjaival Április 27. másik viselkedését. mely gondoskodjunk másokról. nem pedig a lehetőségeikhez vagy ahhoz. Ha választ kapok. és azonnal jobban Sokszor jobban megismerhetjük magunkat abból. mi az. kapott információt. amit most nem? Hová mennénk? Mit válnod! mondanánk? Milyen döntéseket hoznánk? Mit kérnénk? Mikor mondanánk igent. hogy tudjam. ha nem akarnék másokon Gyógyulásunk során igyekszünk egészségesen közeledni az emberekhez. új. mert megvédett bennünket. Minél jobban feldolgozzuk a magunk családi problémáit. olyan dolgok. hogy most már nem Jobban bánnánk magunkkal? kezdeményezhetünk kapcsolatokat csupán a vonzalom alapján. szeretteimnek sem – hogy a negatívításba rántsanak. hogy jól Fontos. hogy az mely most rám és családomra ragyog. Hagyd. Segíts kijelölnöm a határaimat. hogy szeretetet kitűzhetünk újabb célt is: élni fogunk a szabadságunkkal. és feldogozzuk az illetőről listás a válaszokról. s így feltöltődjünk energiával és kiteljesítsük magunkat. Köszönetet mondok Istennek azért. s ez az évek múlásával halmozódik. ha időről időre újra felbukkan. Istenem. hogy bűntudat és szégyen nélkül érezzük át – és fogadjuk el – haragunkat teszem. Sokunknak a harag volt az egyetlen lehetősége arra. Ha lezárjuk Sokan haragszunk családunk egyes tagjaira. mit gondolnánk. néha spirituálisan is. sőt örülhetünk neki. milyen emberekhez vonzódunk. mit mondanánk? hogy hálás lehessek a tőlük kapott leckékért. adjunk és kapjunk. megszabni. érezzük magunkat. hogy a gyógyulás arany fénye ragyogjon rád Ha nem akarnánk mindenáron. mit tennék másképp. akiket szeretsz. mint most? És ettől nyomban jobban is éreznénk magunkat. megtanuljuk. Ahogy haladunk a gyógyulás útján. és vigyázzon rá! Kérd Istent. annál kevésbé lesz HARAG CSALÁDTAGJAINKKAL SZEMBEN szükség arra.

Azért imádkozom. szerethetünk és tisztelhetünk. akikkel kell. az nem alakul ki egyik pillanatról a másikra. szeretetet. hogy be fognak lépni az életembe azok. akikre szükségem van. hogy Imádkozom. Ahogy egy kiegyensúlyozott étrend figyelembe veszi az egészséghez Próbálkozások és tévedések révén tanuljuk meg. kivel kerülünk kapcsolatba. mint Ő. mit Kérlek. hogy tegnap józan maradhattam. reménye és bekezdése. önös szándékaimtól. és beérjük saját életünk irányításával. ha a másik a maga szempontjából hasznosnak gondolná is. magunkra. hogy terveket szőjünk. szórakozást. és mit fedezünk fel ebben a kapcsolatban. és a többit Istenre bízom. a Felhagyhatunk azzal. hogyan viselkedem kapcsolataim kezdeményezésekor. Megtanulhatjuk. Bízunk Felsőbb az egész legyen egyensúlyban. EGYENSÚLY kivéve. Előre is csak Célunk az egyensúly. ajándékozz meg útmutatásoddal. Azon leszek. segíts. Ennek az imának alapja a Névtelen Alkoholisták Nagykönyvének egyik most is rólunk szól a mese. Hogy éppen milyen mérleg valamelyik serpenyője. belső hangunk figyelmeztet rá – csak meg kell azokhoz. ahelyett. Kérlek.Minél jobban megtanuljuk szeretni és tisztelni magunkat. hogy Lehetnek időszakok. Megtanulhatjuk. Ez a gyógyulás magja. amit kell – az időtől függetlenül. nem a másikról. Megtanulhatjuk. képességeink legjava szerint éljük meg. Ha megbillen az egyensúly. Erőnk szándékaiban. ereje. Felhagyunk azzal a szándékunkkal. Ha ezt elég hosszú ideig csináljuk. hogy lassan haladjunk. jogom van ahhoz. hogy hibázzunk.” szeretne a másik. hogy újra megtaláljam az egyensúlyt. Bízom Ma bízom abban. Elindulok a Tizenkét Lépés útján. hogy folyton 38 . egészségesen megélt napok láncolata értékessé teszi életünket. hogy Isten akarata sohasem támadó. szavakat és cselekedeteket. hogy azt lesnénk. Türelmesnek kell lennünk magunkhoz. következő lépésem. családot. amikor akaratodat. Alávetjük magunkat Isten akaratának. akkor is. mártírként éljünk. és megtanulnom azt. szabadítsd meg elmémet önös akaratomtól. munkát. Megtanuljuk. amikor több energiát kell kapcsolatainkba belevinnünk. amíg meg nem tanuljuk. gyógyulást hozó és spiritualitással – Istennel – töltött hogy Isten nem arra teremtett. Ha kétely és tétovaság önt el. és Május 1. hogy Istent okoljuk rossz kapcsolatainkért. következő napokban ennek gondolatait vizsgáljuk meg közelebbről. megtanultuk. Megnyílok a FELSŐBB ERŐNK kapcsolataimban rejlő tanulságok előtt. hogy függőségben. annál inkább vonzódunk időt. mi legyen a rosszakból pedig mihamarabb kiszállhatunk. amit kell. a gondolkodásban és az érzelmekben. típusú emberekhez vonzódunk. „Köszönöm. Ma olyan szempontból vizsgálom meg életemet. vállalhatunk értük. hogy azt keressük. amit magamért képtelen vagyok abban. Megengedhetjük magunknak. segíts megoldanom minden problémámat a Te nagyobb dicsőségedre. Megtanulhatjuk élvezni az egészséges kapcsolatokat. hogy lássam. Belátom. Segíts felelősséget vállalnom magamért. Április 30. időt. hogy Isten megteszi értem. hogy megismerjem a Te szándékodat velem… Lehetnek időszakok. Ehhez igen erős hitre van szükségünk. ami nekünk jó. De másokon uralkodjunk. Gyógyulásunk közben úgy éljünk. és felelősséget becstelenségtől és a rossz indítékoktól. hogy így készüljek fel a lehető legjobb A következő huszonnégy órában… kapcsolatokra. IMA A GYÓGYULÁSÉRT Mindegy. Megtanuljuk azt is. nem billent-e le a Lassú folyamat ez. MÁJUS Olyanokkal fogunk kapcsolatot kezdeményezni és fenntartani. és legyen erőm véghezvinni szándékaidat. A Istenem. hogy megkülönböztessük Isten elengedhetetlen összes táplálkozási szükségletünket. hogy mások néha mást várnak el tőlünk. nagylelkű és van iránya. Azt már figyelembe vesz mindent. hiszen ez a szándék jó. Kérlek. akik szeretnek és tisztelnek bennünket. a Küldj helyes gondolatokat. Teljesen a mai napra összpontosítunk. Ez az ima a gyógyulásért szól. amire szükségünk van: barátokat. jobban tudjuk. hogy és az elfogadásban. amikor munkánkba magas hegyeket kell megmásznunk. hogy az legyek ma Kapcsolataink kezdeményezése és alakítása közben is megtanulhatunk vigyázni is. hogy egyszerre csak egy napra összpontosítunk. Nem vagyunk hajlandók hátra nézni. ha épp a múlttól való megszabadulás a mai feladatunk része. A kiegyensúlyozott életben harmónia van a hivatás és a magánélet között. a kiegyensúlyozott élet is akaratát a sajátunktól. Minden helyzetben segítségünkre lehet. hogy ne menjek bele. hogy ha egy kapcsolat nem jó nekem. az adásban azért tekintünk. Ez kell nekünk a munkában és a szórakozásban. és akiket mi is nyugodtan hallanunk. az Egyensúlyra van szüksége testünknek és szellemünknek. még Május 2. Mutasd meg. megtenni. hogy a következő huszonnégy órában megismerhessem a Te odafigyeljünk. segíts figyelnem.

hogy függőségeink erősebbek nálunk. ha élünk erőnkkel. hogy mentális energiái erőteljes alkalmazásával idegesek leszünk. De az is az. hogy megszabaduljunk kényszereinktől.) ebben az erőben. Megtanulunk különbséget IRÁNYÍTÁS tenni. alkoholizmus – kezébe adtuk az irányítást. sokféle módon sarkall minket önmagunk szeretetére. néha hátra. betegségek – például Május 4. kényszeres viselkedésformáimtól kell Amikor élünk erőnkkel. Néha ijesztő vagy fájdalmas dolgokat kigyógyulni a kapcsolati függőségből és a szenvedélybetegségekből. Már tudjuk. megszabadulni. amely az Május 5.” meg a kívánt eredményt. vezéreld ma indítékaimat. Meg fogunk lepődni. Tőle fogom kényszeres bűntudatig vagy szégyenérzetig terjedhetnek. többnyire Az irányítás illúzió. hogy az legyek ma Sokféle dolgot és embert próbáltam ily módon irányítani. Igazából összekapcsolódik. embernek két ilyen komoly problémával kelljen megküzdenie egyetlen életben. Segíts megértenem. úgymint kell megtennünk. Hét mindent irányítani próbáltunk. és valami sokkal jobbat kapunk cserébe: egy évvel ezelőtt kezdtem el ugyanis egy. drogfüggőség. pályáján a mi segítségünk nélkül is. Megtanulunk bízni kigyógyulási programot. Meg akarunk szabadulni önös hagynánk. Gyógyulásunk során üzletet kötünk. óvjuk magunkat. szexfüggőség. hogy mielőtt munkálkodni kezdhetnék gyógyulásom érzékenyebb viselkedésünk ad okot a kritikára. Mások más kényszeres rendellenességektől próbálnak Soha nem várnak el tőlünk olyasmit. Ilyenkor egy Nagyobb Erőhöz tisztességtelenségtől és a hibás motivációktól. hogy a két gyógyulási folyamat nincs Gyógyulásunk része erőtlenségünk elfogadása. hogy e kettő. önmagunkról való gondoskodás és az önös szándékok között. kóros evés. hogy a világot irányítani akarjuk. elszigetelve egymástól. segíts. „Köszönöm. Nem éreztem tisztességesnek. hogy mindenféle kényszeres és szenvedélybeteg Május 3. Ehhez egy nálunk nagyobb alkoholizmus. segíts ma. amire szükségem van. hiszen ez Isten akarata. ezek a túlzott gondoskodási kényszertől. Kérlek. harmonikus érzés kíséri. Rájöttem. Megmarad a maga szándékainktól. ösztönzés hatására cselekszünk. hogy Isten milyen mozgassa pályáján az egész világot. területein. melyben szörnyen dühös voltam. De nem minidig ismerjük fel a különbséget. Ha valamit megpróbálunk irányítani. szerethessem magam és másokat is. De soha nem kaptam is. A gyógyulás egy egészséges MEGSZBADULÁS ÖNÖS VÁGYAINKTÓL életvezetésnek nevezett nagyszoba. és gondoskodunk. vagy más egészséges megszabadulnom. Mi pedig szabadok leszünk és lazíthatunk. hogy kedvére forogjon? Ugyanúgy forog tovább. és önmagunkról való gondoskodás mindig helyes. események. a Beláthatjuk. a depresszión át a Ma kérhetem egy energiát adó erőforrás segítségét. amelybe már beléptünk. és bűntudatunk ébred. pedig irányítási törekvéseinkkel más emberek. ezt kellemes. hogy ugyanannak az magunkban. De túljutottam a haragon. amellyel próbálkoztunk. 39 . különösen az a fajtája. amihez nincs elég erőnk. tisztítsd meg gondolkodásomat. önös akarat és szándék vezérelte tettekből hiányzik. Isten Az önös szándék nem azonos azzal. Próbálkozásaim következtében életem kezelhetetlenné (A Névtelen Alkoholisták programjából. MEGSZABADULÁS KÉNYSZERES ZAVARAINKTÓL éppen az fog irányítani minket és életünket. munkamánia vagy erő segítségét kell kérnünk. gondoskodjunk magunkról. Lemondunk egy olyan életről. Amikor elkezdtem a kapcsolati függőségből való megszabadulás folyamatát. de mindig szabad gondoskodnunk magunkról. kérni. például kapcsolati problémáimon. játékszenvedély.másokról gondoskodjunk vagy másokat akarjunk irányítani. Néha minden ok nélkül Sokunk szüntelenül azon volt. Istenem. viselkedésmódtól megszabadítsuk magunkat. hogy megint ki kell magam gyógyítani valamiből. Ma irányító és irányított életemet kezelhető életre cserélem. hogy segítsen megszabadulni tőlük. Igazából nem a Segíts belátnom. hogy segíteni fog. óvnunk magunkat. Sokan vannak így mások is: egyszerre próbálnak mellyel gondoskodni tudunk magunkról. És ha már egyszer aktívan elkezdtük az öngyógyítást. És legyen erőm véghezvinni szándékodat. Bízhatunk abban. hogy bízhatunk (A Névtelen Alkoholisták programjából. hogy mindenre odafigyeljek a gyógyulásommal kapcsolatban.) vált mind belsőleg. hanem a mögötte meghúzódó motivációk. mind külső körülményeimben. a vegyi anyagoktól való függőségből való kezelhető életet. Néha előre kell lépnünk. hogy tegnap józan maradhattam. Segíts.” folyamodhatunk. és tarts meg ösvényeden. hogy élünk erőnkkel azért. önös szándékaimtól. Ez az erő Isten. hogy hogy élvezhessük rajta a helyünket. „Kérlek. Különbség van az Istenem. ha felhagynánk azzal. A gyógyulás fontos része. hogy az Mi történnék.

” hozzásegít ahhoz. Sokunknak szokásává vált. amiről tudom. Nincs semmi rossz abban. hogy Kapcsolati függőségünk magja a félelem. Ha olyan viselkedésmódot találunk. Máskor csakugyan nem engedhetjük meg magunknak A béke és megnyugvás kényelmetlen is lehet. A FÉLELEM ELENGEDÉSE Nincs semmi rossz abban. Bízhatunk és szerethetjük Az élet gyengéd tanító. és bánjunk jól magunkkal. A gyógyulás nemcsak a fájdalmas érzések feldolgozásáról szól. Biztonságban vagyunk.Május 6. valami újat. Odafigyelhetünk egészséges félelmeinkre. És ugyanannyi esélye volt annak. érezzük magunkat. magunkat. Segíts. Ez is rendben van. ahogy a katonákat segíti a félelem a érdemlem. vagy valamelyik barátunkkal vagyunk együtt. Néha még szükséges is. Megszoktuk. „Jó munkám. hogy 40 . AMIT MEGÉRDEMLÜNK! tudunk fogni. a legjobbat érdemeljük. hogy rendszeresen megfossza magát mindentől. vágyik. a gyógyulás útjára lépve. hogy jó érzést ébreszt bennem. most szabadon keresgélhetünk. Némelyek szerint akarjak. csak ezután élhetünk jól. és elbocsáthassam a mások választották ki számunkra. Megtagadtam magamtól valamit és mártírrá tettem magam. Ámde ugyanilyen fontos. mi mindent kell megtanulnunk. hogy köszönetet mondjunk régi félelmeinknek túlélésünkért. hogy az égvilágon semmi okom nincs arra. Nem értjük a dolgok. ezt érezzük normálisnak. hogy a motor beinduljon. hogy aggódunk. hogy nem. szeretnél. (Ne függj többé senkitől!) Elköteleztük magunkat arra. hogy ne Nem kell megtagadnunk magunktól olyan tevékenységeket. és levertek vagyunk. ráadásul hálát adtam tornázunk. többit. Ha nincs jó okom arra. Egyik nap eszembe jutott. Zavarbaejtő. mit próbálunk különféle helyzeteket. amelyek révén jobban vegyek egy új autót – akár abban a szent pillanatban – ha úgy tartja kedvem. ez mind érte. Tanulj meg bízni magadban. számtanórán. hogyan teremtsünk jó életet magunknak. és kezdjünk olyan tevékenységekbe. hogy először is jobban érezzük magunkat. (Név nélkül) Ha még nincs. és veszel Sokan oly régóta élünk félelemben. ami fontos. Nem működött a fűtés. Isten hozott béke. hanem arról is. hogy elhiggyük. hogy fölöslegesen megfosszuk magunkat valamitől. De most. valahogy úgy. Mindnyájunknak van ilyen listánk. kísérletezhetünk és összeállíthatjuk. bizonytalan vagyok afelől. tisztességes fizetésem volt. próbálkozom. hogy a legjobbat hogy védjük magunkat. Mintha benn ülnénk egy Május 8. bizalom. hogy már nem is címkézzük félelemnek. amit szeretnél. És hogy: „Nem! Ezt én nem engedhetem meg magamnak!” tegyük ezt később is. és közben elhanyagoljuk magunkat. hogy vigyázunk magunkra. hogy mit szeretnék. hogy odafigyeljek egészséges félelmeimre. ha megveszed magadnak. Néha még a hálával is Ma valami olyat teszek. Félelmünk arra indíthat. szélnek ereszthetjük a többit. és megköszöntem Istennek. Az a dolgunk. Ezt a kérdést kell megtanulnunk: „Vagy mégis?” Ne tagadjuk meg magunktól a jó érzéseket.” Megteremthetjük magunknak a biztonság érzését. Itt az ideje. ÉREZD JÓL MAGAD! Minden reggel beültem a kocsimba. Esetleg valamikor helyénvaló és hasznos volt a félelem. vegyük föl a listánkra. De néha megengedhetjük. ha néha elkényezteted magad. Ha eljárunk a csoporttalálkozókra. már másképp látjuk a dolgot. amit fel sem ADJUK MEG MAGUNKNAK. Ma a meglévő dolgaimért érzett hálát egybefűzöm azzal a hittel. Egyesek azt mondják. amely jó érzést kelt. abbahagyjuk önmagunk folytonos Május 7. Gyakran ösztönösen úgy reagálunk valamilyen szükségletünkre vagy vágyunkra. Azt akarja megtanítani nekünk. Megvettem hát az új autót – még aznap. nem túlélésben. feltéve. Ha visszaélhetünk. majd Május 9. hogy irányítani megengedheted magadnak. hogy valamitől megfosszam magam. búcsút intsünk nekik. hogy békét tanulnivalókat mi magunk választottuk ki még születésünk előtt. amire amelyektől jól fogjuk érezni magunkat. Esetleg ez indított arra. segíts elengednem a félelem igénylését. sétálunk. Helyettesítsd azzal. megfosztását. hogy ezeket a Istenem. ha sütkérezünk a napon. egy új viselkedésmóddal A javainkért érzett hála gyógyulásunk fontos fogalma. és figyelj rá. a luxuscikkeket. teszem. Évek óta a gyógyulás útját jártam. Néha hozzátartozik előrehaladásunkhoz. és köszönetet mondtam Istennek a kocsiért. mint annak. elfogadás és biztonság! Nincs ÚJ VISELKEDÉSMÓDOK ELSAJÁTÍTÁSA szükségünk többé a sok félelemre. hogy jól érezzük magunkat. de a tanár magától értetődőnek veszi. aki olyasmiről magyaráz. amire valóban szüksége van. De én csak szenvedtem tovább. Időnként jó várni egy kicsit. és „Néha néhány lépést teszünk visszafelé. gyakran olyasmitől is. és hallgatnánk a tanárt.

függőségen alapuló magától bekövetkezzék. hogy nincs is rá szükségünk. érzéseinkbe és viselkedésmódunkba. akik éppen valamilyen problémával küszködnek. hogy közel kerüljünk az emberekhez. ha és szeretjük magunkat továbbra is.” Ez valami régi beidegződés. hogy igyekszünk jóvátenni. Esetleg igyekszünk meggyőzni napomat és jó érzéseimet. Nehéz megérteni azok haszna. Néha még az is. amik most és éppen itt vagyunk. ahol lennünk kell Jó érzéseink életünk megszokott részévé válhatnak. időre Bekövetkezik. kijavíthatjuk azzal. hogy mások elrontsák. nyaggatjuk igényeinkkel. Nem kell bűntudatot Ha közel kezdjük érezni magunkat valakihez. mintha valaki érthetetlen üzenetekkel kínozna Sokan könyörtelenül piszkáltuk magunkat gyógyulásunk előtt. hogy távolságot teremtsünk kettőnk között. magunkat arról. hogy bennünket. A megértés ajándéka sokkal előrébb kellene tartanom. kapcsolataikat. mert másoknak nincs jó napjuk. bevillan valami. Nem kell nyomorultul éreznünk valamely jellembéli fogyatékosságára összpontosítunk. Egy jó nap nem feltétlenül a „vihar előtti csend. gyógyulásunk folyamatában is hajlamosak vagyunk rá. hogy olyanokhoz TÖKÉLETESSÉG próbálunk közel kerülni. Olyan érzés lehet ez. Mert pontosan ott vagyunk. Erőlködünk. ha elmegyünk és hagyjuk. amiért Az élet gyengéd tanító. és azt sem szabad hagynom. hogy hálás legyek. ez azért van. ha idegesek. Vagy irányítani próbáljuk. hogy az illető éreznünk azért. Zavartak. biztosan nem tenném megint ezt…” „Már Később. Néha azzal ártunk magunknak. az. hogy a tehetetlenség és zavartság általában a növekedés újrafeldolgozás gyógyulásunk fontos része. kétségbeesünk. Időről. és ott. Visszavonulót fújhatunk vagy eltaszíthatjuk és érezzék a maguk érzéseit. a megértés magasabb szintjére emelkedem. Nincs semmi magasztos a fölösleges szenvedésben. a másikhoz való közelség bizonyos szintjét. hogy hasonlítsunk hozzájuk. hogy nem vagyunk lojálisak mihelyt az eléri az intimitás. Dühösek leszünk. „Ha csakugyan gyógyulóban lennék. Mert pontosan ott vagyok. gondolkodásmódunkba. Hadd éljék ők a maguk napjait nem látunk tőle semmi mást. Sok fájdalom fakad abból. mert valami csak mélyebbre taszít a függőségbe. hogy nem Megengedhetjük magunknak. amilyenek vagyunk. ez nem jelenti azt. és elfogadjuk Rendjén való. Elkezdhetjük kritizálni. veszünk tudomást valamiről. És a kiút nem a szégyenkezés. MEGHITTSÉG Gyógyulásunk során egy jó napunk vagy jó érzéseink nem azt jelentik. ha olyannak fogadjuk el és szeretjük ÉLVEZZÜK A JÓ NAPOKAT! magunkat. megtörténhet. zavartak. ahol tartok időn át kínlódtunk. Ha valóban tettünk valami olyat. Ma megengedem magamnak. ahhoz. melyben oly sokan.” Akkor merülünk ilyen gondolatokba. s akkorára nagyítjuk. Másnap szégyelljük magunkat. nem lehet elérni. Ha mostani helyzetemet kihívásnak érzem. oly hosszú Ma elfogadom és szeretem magam úgy. dühösek vagyunk. kétségbeesetten úgy döntünk. És már értjük a dolgot. Vagy ellenkezőleg: folyton Május 11. Az égvilágon semmi már el sem tudjuk képzelni. hogy mások miatt nyomorultul érezzük gyógyulásom folyamatában. Viszont az önszeretet és az elfogadás képessé tesz tűnik! a megváltozásra és a fejlődésre. azokhoz. amelyet a rosszul működő rendszerekben véstek belénk. hogy életem ilyen izgalmas leckék egymásutánja. ami jó. Ha élvezzük a jó napjainkat. Aztán jó. Nem kell hagynunk. Segíts. amíg meg nem tanuljuk. A tökéletességet ha épp ideges vagyok is amiatt. A visszaesés vagy Segíts emlékeznem arra. Nem kell azzal megtorpedóznunk őket. ezzel a viselkedéssel biztos sikerül távolságot teremteni. akik ezt nem engedik – esetleg azért. Idegesek. hacsak nem értelmezzük másképp ezt a fogalmat: a tökéletesség Május 10.értjük. gyógyulásunk útján. ha visszacsúszunk régi. ahogy vagyok. magunktól. hogy eljussak oda. hogy élvezzem. hogy úgysem fogjuk soha megérteni. hogy tegnap nem értettük. mikor már nyugodtan sétálgatunk. újat tanulok. mindnyájan visszalépünk. zavarát. hogy a megvilágosodás Akkor sincs okunk szégyenkezni. Megtanultuk. Így tanulunk és fejlődünk. akik még mindig nem értik. idegességét. Nem kellene így bánnunk magunkkal. ahol holnap kell lennem. mert az előzménye. hogy Sokan hordoznak mélyen bevésett mintákat arról. ahol ma kell lennem magunkat. bűntudatunk lehet. s A jó érzést élvezni kell. Végül most. Addig ismételgeti a leckét. s mi is a sajátjainkat. Május 12. mert 41 . hogy megpróbálunk tökéletesek lenni. Nem kell tönkretennem a jó ami szintén lehetetlenné teszi az intimitást. hogyan szabotálják feltétlenül keresünk vagy teremtünk valami problémát. Némelyek ösztönösen véget akarnak vetni egy kapcsolatnak. ha lassan eljutott lényünk legmélyére. És lehet. Most már olyan könnyűnek Ne feledd: a szégyen akadályoz. hogy magunkat csak azért. erőlködünk.

ahogy a reményeik és álmaik is. A boldogságuk vagy Május 15. Hogy a közelség erőtlenné tesz. és tanuljunk meg vigyázni rá. hogy élünk. mit mondanak. csalásai. ha megtanuljuk pontosan azonosítani. viselkedésmódjának elsajátítását. hogy fejlesszem annak felismerését. hogy az lehessek. őszintén és a és az ennek nyomán kialakuló jó érzést. hogy megválaszthatom. zavaró körülményeimről Ha valaki nem tud igazán szeretni másokat. felelősséget vállalva beszéljünk magunkról a másiknak. garantálja cselekedeteink pozitív kimenetelét. nyomorúságuk is. negatívításba. Így válunk szabaddá. a gondolataink. ami a miénk? Saját tulajdonunkat képezi viselkedésünk. önmagunkkal és a másikkal. Az Ötödik Lépés a gyógyulás fontos része. és olyasvalakit választhatok. érzéseinktől. azoknak ez nem átlagos lépés. Hagyom. várakozhatunk. hogy nem szeretik magukat. megtudott. hogy titkolózzanak Ha valaki tett valamit. Fogalmazzuk BIRTOKHATÁROK meg hiedelmeinket és viselkedésünket! Vállaljuk nyíltan nehezteléseinket és Elősegítheti gyógyulásunkat. Hagyjuk. együtt jár azzal. hogy hagyjuk-e. ha a másiknak „Megvalljuk Istennek. Ha arra várunk. Ösztöneimre bízhatom Mások hazugságai. KOCKÁZTASS! Ha úgy döntöttek. problémáink. trükkjei. manipulációi. a saját problémáimmal és Gyógyulásunk alatt felismerjük. ha belefullad a érzékeljük azt a szabadságot. Az intimitás nem Május 14. Ha mégis. nem a miénk. ez a egészségessé válás irányába. sőt akkor is. életünk nagy részében nem vesszük magunkra. Néha azért választunk magunknak éppen ilyen embert. egészséges embereket választunk. Azt gondja. hogyan adjuk vissza.” Ma nem állok ellen az intimitás vágyának. tudjuk megóvni integritásunkat. hogy szeressünk. hanem az övék. képességünk arra. ez az övé. és élvezzem a velük való kapcsolatot Gyógyulásunk szempontjából rendkívül fontos. hogy teljesen nyíltan. hogy nyugodtan közel kerülhetünk másokhoz. Ma nem felejtem el. és ennek következményeit szenvedi el. hogy mások is önmaguk lehessenek. Ha valami nem tartozik ránk. hogy mi a miénk. zavar az övé. ami nem az enyém. Problémáimat másokkal megosztva tudok a gondok fölé emelkedni. de a Mi az. Akik megszokták. törődjünk és gondoskodjunk másokról. önmagunknak és egy másik embernek hibáink pontos birtokában van valami. különösen a távolabbra helyezkedés félelmeinket. A tévhiteik és az igazságaik is. Minél világosabban és konkrétabban tudunk Ha egy másik valamilyen problémával. sem felejtem el. hogy valaki Gyógyulás közben megtanuljuk. mi tartozik rám és mi nem. amit tőlem gondunk. az a bénultság. (A Névtelen Alkoholisták programjának Ötödik Lépése) hagyom. Nem kell folyton túl vakmerő vagy önpusztító kockázatokat vállalnunk. Amit nem engedhetünk nyomorúságunk. természetét. Fontos. meg. ez az ő problémája nem a miénk. hogy helyénvaló az aggasztó. Kockáztass! Használd ki a lehetőséget! Az ő dolguk. nem a miénk. felelősségeimmel törődöm. Mint. kecsegtető kockázatokat megengedhetjük magunknak. ha közel állunk valakihez.szenvedélybetegek. és belássuk. Így szabadulunk meg régi hiedelmeinktől és birtokol. a tagadásaink. manipuláljanak. az őrá tartozik. ami a miénk. aki nem él vissza azzal. ha képtelen törődni velük. amire szükségünk van. jó előre vészkijáratot biztosítsunk a valódi közelség idejére. és egészséges visszajelzést ad. Ehhez biztonságot kínáló. ez az ő beszélnem. hogy elveszítjük magunkat. és a jövőnkről szőtt álmaink. Természetes. Ez mások irányítsanak. önmaguk és mások előtt. A mi dolgunk. hogy nem sikerült valami. aki vagyok. és nem Ma azon leszek. mi pedig vegyük birtokunkba azt. a Nem kell szándékosan megbénítani magunkat azért. A bűntudatuk is. Attól félünk. hogy időnként hibázunk. Magammal. választásaink és igazságaink. mit tettünk rosszul másokkal vagy magunkkal szemben. bántsanak minket. mert félünk a hibáktól vagy a reményeink. Ahogy egy bizonyos ember mondta: élhetünk ŐSZINTESÉG erőnkkel akkor is. azt nem tartom meg. és mit tesznek. ki mit Így szabadulunk meg a fájdalomtól. önmagunk vagy életünk feladása. hogy hogy mások őrködjenek a felett. 42 . ide-oda csapódása nem a mi magam. hanem óriási haladás az Ha valaki nem vesz tudomást vagy nem tud világosan gondolkodni valamiről. nem használja fel ellenem. ez az ő választásuk. függőséggel vagy önpusztító kommunikálni Felsőbb Erőnkkel. Nincsen garanciánk. kikben bízzam meg. Ami nem az enyém. ami az övék. Ha valaki mártír. érzéssel. becsapjanak. hogy kudarctól. megtanuljuk. nem a miénk. hogy felismerjük Május 13. annál hamarabb viselkedéssel él együtt. Leveszem a kezem arról.

magam. Ha mégis visszaesem a régi „utálom magam” sémába. ami növelheti a problémát. igyekszünk túlságosan uralkodni másokon. és éljük tovább másoljuk. A gyógyulás célja az. segíts. Kockáztass! Ne várj folyton garanciára! Ne figyelj oda. akár szeretteimnek. hogy A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA szeretetük jóra vezet. Az élet azért szorongat. ha valaki azt mondja: „Én Már annyira megszoktuk. Ne féljek attól. nappal az adott problémával. akkor a gyengédség vissza abba a hibába. Mikor fogom megkedvelni azt az embert. – Aztán rájöttem. akár körülöttünk – gyakran esünk durvák és kritikusak vagyunk önmagunkkal szemben. Folyamatosan egészségesebbé válnak. ÖNSZERETET Ha valami vagy valaki a határainkig tuszkol bennünket. Ilyenkor a Május 16. nem foglalkozunk éjjel- Hagyjunk fel ezzel! Megadhatjuk magunknak azt a szeretetet és tiszteletet. Istenem. mert nem igazán kedvelem magam.” pontosan kijelölhetjük őket. Ha nincs kedvem másokat. Rájöhetünk. ha elengedjük a dolgot. aki vagyok?” Május 18. Nem míg érzéseim nem kerülnek összhangba viselkedésemmel. gondoskodjunk magunkról. ha hibáztál. elsajátítsuk a tanulságokat és haladjunk. hogy róla életed más területeire. hogy odafigyeljünk. hogy kijelöljem a szükséges és kívánt határaimat. megkeresem a kivezető utat. Változnak és fejlődnek. egészen addig. való félelemtől.A hibákért nem kell szégyenkeznünk. együtt járjuk is velük a gyógyulás útját. Megfogadhatjuk. elhanyagoljuk vagy bántalmazzuk magunkat. mégis folyton azon kapjuk magunkat. újra állandósíthatjuk azt a helyzetet. hogy az emberek és az élet egyfolytában szorongat bennünket. Meg lehet tanulni. A fájdalom megszabadulnom a kudarctól. elengedni a dolgot. ami éppen aggaszt. akik rosszul bántak velünk annak idején. hogy mások irányítsanak és manipuláljanak. nem is fáj annyira. úgy. Ha egy kapcsolatunk nem De milyen értékes vállalkozás ez! működik. hogy másokat is Május 19. hogy azért. és egyik lábadozó. akkor járulunk hozzá leginkább a elsajátítása igencsak nagy erőfeszítést követelhet. hogy éljünk végre a saját erőnkkel. Hálásak lehetünk érte. és kényszeres gondolatainkkal kínozzuk magunkat. Ha rendszeresen Ha egy probléma merül fel – akár bennünk. visszatérünk szokásos tennivalóinkhoz. 43 . mintha” elengedtem volna. hogy tökéletesen éljünk. mások. hogy megérdemeljük a szeretetet. félresöprünk Ha nem szeretjük magunkat. Ez lehet az is. nem válnak pusztítóan énközponúvá. biztos velünk van valami baj. Az örökös kritizálás helyett mondhatjuk azt is Nem muszáj megadni magad a problémáknak. először is szégyellem Ma szeretni fogom magam. és felhagyunk szokásos tennivalóinkkal. hogy ez hozzásegít a megoldáshoz. hogy vállaljam az egészséges kockázatokat. se saját magunk. hogy mi magunk sikertől. és késleltetheti a megoldást. bízva abban. ha depressziósak vagyunk. A válasz: kezdd el most. hogy egész nap jól fogunk bánni Ma élem tovább az életemet és elvégzem teendőimet. de a legfontosabb is. Megtanulják. hogy azt hisszük. és indulj el a siker felé! mondjuk magunknak. és segíts megszabadulnom a és a szorítás valamilyen tanulság felé terel. mert így megvizsgálhatjuk. Semmi baj nincs velünk. és hagyhatjuk. A gyógyulófélben lévők gyakran mondanak ilyeneket: „Nem bírom elviselni Ma engedélyt adok rá. ez tovább gyerekkorunkban tették velünk számunkra fontos emberek. ha nehéz döntés előtt állunk. megoldásához. a magunk életét. Nem tetszik. pontosan az történik. hogy azt mondjuk magunknak. ha minden egyebet félreteszünk. „Ha problémám van akár nekem. Figyelmed fókuszát áthelyezheted magunknak. Hogy szerethetünk hogy nem foglalkozom kényszeresen azzal. akkor „úgy teszek. Segíts. hogy azok viselkedését A megoldás sokszor épp akkor bukkan fel. hogy gyengédek. hogy azt előre megmondtam…” Rázd meg magad. még ha Május 17. valóban éljünk. bántanak másokat. mondhatjuk azt is. megérdemlünk egy jó napot. hogy jól szerepeltünk. szeretők és ÉLJÜK AZ ÉLETÜNKET! gondoskodók legyünk magunkhoz. való félelemtől. magunkkal. akkor történt. hogy teljességgel éljem az életemet. Vagy azért szorongatnak minket megtapasztalhassam az utazás minden élményét. Mindig újra elhatározom. határokról van szó. törődünk. Akik igazán szeretik magukat. Az összes elsajátítandó viselkedésmód közül Éld az életedet! önmagunk szeretete lehet a legnehezebb. magam” – mondta egy gyógyulófélben lévő asszony. Már annyira hozzászoktunk. és megtanulják. se mások előtt. szeressenek. hogy nem minden egyebet. HATÁROK A gyógyulás célja nem az. hogy Néha úgy tűnik. hogy „Ma reggel felébredtem és egy darabig pocsékul éreztem magam – mondta az eljutunk a saját határainkig. ahogy esetleg Ha elhanyagoljuk az életünket. Amikor felébredünk. hogy mások szeressenek bennünket. amelyet megérdemlünk.

akikről a Távol Afrikától című filmben mondták: „Ha börtönbe akik lenni akarunk. akinek ne lettek volna megoldásra segítségre. sok változást éltünk át. zárod őket. Akkor gyógyulnak be a múlt sebei. váró gondjai. hogy azt hittük. azok legyünk. törzsnek tagjai. Ma nem fogom szégyellni a problémáimat. Nem kell feladnunk önbecsülésünket. mielőtt felkészülnénk rá. amíg nem állsz készen arra. Lehet. hogy A fájdalom elmúlik. amit akarunk. Eddigi életünkben éppen ezt teszem. és ha megkapnánk. amit róluk – a megfelelő időben. igencsak meg kell szorongatnia az életnek ahhoz. amit szeretnénk. kiengedik őket. hogy soha nem kapom meg. Ugyanígy a megoldások. vagy rögtön azzá válunk. veszteséget értünk meg. mert nem jók. hogy legszívesebben visszafognánk a Ne kérj sikert. feltéve. amit Előfordul. úgy érezhetjük. AZ ÚJRAPROGRAMOZÁS IDEJE Május 20. amíg meg nem gyógyulsz annyira. ha problémánk támad. hogy megoldjuk új kapcsolatra…” és hozzájussunk a probléma mélyén rejlő ajándékhoz. hogy a fájdalom és gyász közepette rövidlátóak leszünk. hogy teljesen átélhessem és lezárhassam. szégyellnünk kell. Meggátolhatja problémáink SZÜKSÉGLETEINK KIELÉGÍTÉSE azonosítását. és a miénk lehet mindaz. szeretnék. majd Felsőbb Erőmre bízom És ha mi vagy szeretteink problémás helyzetbe kerülnek. ha gondjaink vannak. Rendszeresen tudatára ébredünk. kívánságainkról beszél. akár „Pályát akarok változtatni…”. problémánkat. Gyakran vettünk búcsút fájdalmadat. Még. de nem vagyunk azonosak velük. Ha érzelmeinket átéljük és elengedjük. Néha elkezdődhet valami új. Szükségleteink cselekedtünk. amire szükségünk van. viselkedésmódokat. hogy átérezd és elengedd a érzéseinknek. mit majd pedig megkapjuk. hogy majd egyszer De először el kell végeznünk az alapozást. Ami tagadnánk vagy kicsinyítenénk. az első lépés azon Többek vagyunk a problémáinknál. amely vágyainkról. amelyeket valójában már megoldottak. most már mindig így marad. de túl rajta a béke és elfogadás vár. De problémái. hogy megkapjuk. hogy változtatnunk kell a gyerekeinkkel szembeni viselkedésünkön. pénzre vagy Még soha nem találkoztam olyan emberrel. amelyeket meg kellett oldanunk ahhoz. A következő lépés: elengedjük a dolgot. hanem azzal. szeretetre és gondoskodásra. A szégyen megakadályozhatja. hogy elidegenedünk másoktól. És belső hangot. a felkészülést. hogy én is akik vagyunk. hanem mert már oly sok változást és meggátolhatod a sikert. őket. talán nem is olyan könnyű! Hiszen sokan megszoktuk. és önbecsülésünk sem tőlük függ. Hát nem lenne pompás.” „Miért?” „Mert nem tudják felfogni. Sokunknak 44 . ha a viselkedésünk képezi is a az úton.” Egy kertész csak akkor ültet magokat a földbe. Isten teremtett azokat a problémákat oldottuk meg. Vágyaim és szükségleteim nem véletlenül alakulnak ki. a megfelelő emberekkel. Ne kérj szeretetet. Abban sem. ha vállaljuk érzelmeinket ahelyett. szükségleteinkről. segíts. amit szeretnénk. helyre találunk. hogy összes vágyammal együtt. olykor buta kívánságaimmal is. ha már előkészítette a talajt. hogy elhallgattassuk a Lehet. Tékozlás lenne az is. hogy odafigyeljünk rá. akkor indulhatunk el egy jobb jövő felé. Átérzésükkel tudjuk elengedni őket. hogy Először tudatosítanunk kell magunkban a vágyunkat vagy szükségletünket. hogy rögtön megkapjuk. akkor sem velünk. amivel változások árját. Ez a hiedelem sokféle káros következménnyel járhat. Különben merő tékozlás az ültetés. és így érezhesd át az örömöt! másoktól. mint ahonnan elindultunk. nem azért. A problémák életünk részei. azonosításával készülünk fel arra. akivé lenni szeretnénk? Igenis azok lehetünk. Megszületésük. ezért inkább meghalnak. Csak kérnünk kell. magunkkal van gond. ha valamilyen új szükséglet támad bennünk. Mindenkinek vannak Lehet. amelyek megzavarhatják a jó dolgok befogadását. aki törődik a legapróbb. Istenem. ha beszélünk Ma szélnek eresztem azt a hiedelmemet. segítségükkel jobb az táplálhassa a magokat. Május 22. mint annak a akarunk. akik vagyunk. ha el tudnánk képzelni. Nincs abban semmi kivetnivaló. „Egy barátra van szükségem…”. hogy szeretetet tudj adni és SZOMORÚSÁG elfogadni! Végső soron úgy gyászolhatjuk meg veszteségeinket. szükségünk lehet akár egy új heverőre. hogy legyőzd magadban azt. Május 21. s így készen állhassak az új kezdetekre. Azt hiszik. „Készen állok egy szeretteinknek problémái vannak. Sokan sok mindent elveszítettünk már.Sokan nőttünk fel úgy. amire vágyunk. akkor is azok vagyunk. meghalnak. ha valaminek vége van Ezután el kell engednünk a régi „programot” – ama hiedelmeket és az életemben. Elismerem vágyaimat és szükségleteimet. akik szégyelltek még Ne félj felismerni új vágyaidat vagy szükségleteidet! olyan problémákról is beszélni. ezzel szemben sokszor találkoztam olyanokkal. ha akár nekünk. amíg nem állsz készen arra. hogy fájni fog egy pillanatig. ha megadjuk magunkat Ne kérj örömöt. az érzékelésük okozta átmeneti bizonytalanság. hogy meg is kapjuk őket.

és ez próbára tesz bennünket. Ha visszajön elnyerted szeretetét. miközben mi is változunk. ha magunknak. FELTÉTEL NÉLKÜLI ÖNSZERETET tagadni bizonyos problémák meglétét. jó életet teremts! Szeresd magad annyira. Igyekszem megtalálni a harmóniát saját szükségleteim és a megtanuljuk élni és élvezni életünket.” Persze vannak életünkben olyan időszakok. amikor a saját ezeket el kell engednünk. hogy távoli „gyümölcseit a Ma is igaz a régi bölcsesség a szerelemről: „Ha úgy kell lennie. Kapcsolataink akkor válnak javunkra. Munkálkodjunk olyan keményen az önszeretet érekében. Új. hogy kövessék természetes ciklusaikat. sokkal rosszabb. Szabadjára engedhetjük érzéseinket. mintha…” mindaddig. Egy ideig „úgy tehetünk. így Szeresd magad úgy.erős szabotáló programja van. de olykor intenzív is lehet. szakadnak el. kifosztott életen. hogy egészséges. hogy szeressük magunkat. Időre van tanulhassuk. hogy a következő leckét tőle A folyamat természetes módon zajlik. Ha mások így bántak velünk. ami jó. hogy régi barátaink örökre eltűnnek. önzéssel vádolhatnak érte. Dolgozz és várj! van szó. majd elkülönülve töltött időszakok. Túlélési praktikáink eddig is jó szolgálatot tettek nekünk. kövessék egymás a ciklusok. A dolgok nem maradnak örökre ugyanolyanok. hogy elvégezhessem az első tennivalót: a felkészülést. és magunkhoz ölelni. Be tudtuk fagyasztani érzéseinket.és örömteljes időszakok. ha hajlandók vagyunk az alapozás munkájából Nem kell irányítanunk kapcsolataink menetét. és teljes életet élhetünk. hanem élvezni kell. hagyjuk. Ma elengedem egészségtelen. eltűnnek az életedből. másik igényei között. 45 . Nem kell úgy kiélnünk uralkodási vágyunkat. Ez a folyamat sok elengedéssel jár együtt. elhisszük. amelyet még gyerekkorában sajátított el. magunkat egy nyomorúságos. De hogy igazi kapcsolatokat alakíts ki a másik számára is! Szeresd magad úgy. hogy bokszállásba kell helyezkednünk. A szeretet nem fog eltűnni. hogy teljes életet magunk bánunk így saját magunkkal. jobb módszereket Add meg magadnak mindazt. ha ilyen ÉLVEZD AZ ÉLETET! gyors ütemben változunk és fejlődünk. de légy hajlandó arra. úgy bánjunk magunkkal. ha most célzó praktikáimat. Hadd kitartást. ha kell. Ha túlságosan rájuk csimpaszkodsz. Engedjünk szabad folyást a dolgoknak. és vannak haragos időszakok. és át kell verekednünk az embereket. hogy valamilyen statikus Istenem. új ciklus kezdődött életünkben. Egyesek Május 24. most Vannak szoros együttlétben. teremts békét. boldogságot. ha szeretik magukat. élet új barátokat hoz. a dagályt. időkön – gyermekként és felnőttként egyaránt. Bízz a dolgok folyásában! Vigyázz magadra. amely megengedi. Az életet nem kibírni. Hogyan szeressük saját magunkat? Először erőltethetjük a dolgot. feltételeket szabtunk magunknak. és a legjobbat adhatjuk meg felelt meg a kívánalmaknak. Átsegítettek nehéz Május 25. akár szerelemről kivenni a részünket. különösen. amíg problémáinkkal kell megküzdenünk. és mindenért büntettük magunkat. A jót akkor kapjuk meg. Csak azok képesek igazán ENGEDJÜNK SZABAD FOLYÁST A DOLGOKNAK! másokat szeretni és hagyni. akár barátságról. úgy is lesz. hogy most már biztonságban vagyunk. Ha mennyben szüretelhessük le”. adj annyi bátorságot. Vannak szeretet. s közben a változás lényünk mélyéig Néha a kapcsolat méretarányai megváltoznak. Meg is Ezek a ciklusok úgy követik egymást kapcsolatainkban. hogy sajátíthatunk el önmagunk megvédésére. éljek és élvezzem ezt a nagy kalandot. hogy felismerjem a jót és kérjem. néha kimondottan butának tűnhet. „Úgy tehetünk. Nem kell hinnünk nekik. Mindössze szükség hozzá. hogy jobbat érdemlünk. mindennek elviselésére ösztönző és a puszta túlélést hogy változtassunk rajta. Ami nem jelenti azt. hogy azok is szeressék őket. örömöt. szeretsz valakit. új kedvessel ajándékoz meg. Furcsának. De a gyógyulás ösvényén haladni az árral. mintha…” Egyaránt átéljük az egymáshoz való közelség és az eltávolodás periódusait. birkóztunk meg a feszült helyzetekkel. A barátság szálai nem Május 23. Igyekszem együtt vagyunk kitéve. amikor különösen sok stressznek Ma elfogadom az élet és a kapcsolatok ciklikus természetét. ahol ma vagyunk. hanem ciklikus. megfosztottuk magunkat attól. mint az apály. hogy elengedd Az a hiedelem. ahogy eddig önmagunk ellenében munkálkodtunk. eljött az ideje. játszhatjuk. Ha eddig túl kritikusan szemléltük magunkat. hagyd elmenni. kezelni a különféle helyzeteket. Adj hitet és formát erőltetünk kapcsolatainkra. akik sokra becsülik és Az élet nem statikus. sikert és elégedettséget vigyél életedbe! Elengedhetjük az egészségtelen túlélési viselkedésmódokat. Többet akarunk a puszta túlélésnél. jutottunk el oda. ha kérjük. akiknek bánásmódja nem nevükön nevezhetjük és megoldhatjuk problémáinkat. Megnyílhatunk. kapcsolati függőséget előidéző hiedelem. Új életmódot választok. amit mindig is akartál! Felhagyhatunk azzal. Néha az hatol. ahogy mások bántak velünk.

hogy nem kedveltem magam. amit szeretnél. Ha komoly problémánk van valakivel. kérlek. hogy szeressem magam. Amikor ilyeneket mondunk: ajándékra.Vizsgáld meg. kérd azt. segíts ma megszabadulnom az intimitástól való félelmemtől. Istenem. bár a szex is lehet intim. a Néha kényeztesd magad egy kicsit. valaki másnak a problémáit. ha kell. megjósolható. hogy kapcsolataimban elérjem az intimitást. be vagyunk zárva bizonyos viselkedésmódokba. Kérj segítséget. hogy ez negatív hatással lesz a kapcsolatra. döntéseket kell hoznod. munkahelyünkön. Istenem. Gyógyulásunk útján – néha meglepő helyeken – bukkanhatunk rá erre az Ez a csapdaérzés a kapcsolati függőség egyik tünete. hogyan szüntetheted meg a fájdalmadat akkor is. hogy hátsó bocsásd el. hogy olyan őszintén foglalkozhassam érzéseimmel. Több mint amennyit fel merünk ismerni. aki. tápláló önszeretet meleg. Ez nem azt jelenti. hogy szeretetet adjak és kapjak. Olykor add meg Megérdemeljük. amelyet folyton bökdösnek. mindkét fél az marad. Ne kezeld úgy magad. és még többet szándékok nélkül beszéljünk másokról. aztán még többet munkálkodunk rajta. Válassz jobb következményekkel járó viselkedésmódokat. Néha megváltoznak a kapcsolat határai. amilyen őszintén csak önutálatot tükrözik. A túlzott aggályoskodás. melyek ezt az Segíts. Tanulunk. és ostoroznak. ha szükség van rá. hogy kapcsolatainkat ne szabotálja senki. gondolkodnom. öszvért. hogy nem látunk választási lehetőséget. Ugyanannyi energiát fektetek törekvésemben. kölcsönösen törődő és biztonságot adó kapcsolatot jelent. amilyen gyorsan csak tudod. Tanuld meg. fogalmazzuk meg mielőbb őszintén. Mások egy-egy szerelmi kapcsolatban fedezik fel az intimitást. Felfedezhetjük. mit is jelent szeretni magad! Az intimitás nem szex. 46 . Ha hibát követsz el. A megoldatlan családi problémák. hiányosságait vagy kudarcait egy kívülállóval vitatjuk Tanuld meg. hogy méltó vagyok arra. ha ez kell neked! szenvedélybetegségek vagy a bántalmazás. mint amennyit abba fektettem. mert önmagadhoz. Hagyd abba a folytonos magyarázkodást és önigazolást. melyekben az önszeretet tükröződik. PLETYKA Kapcsolatainkban. Néha súlyos érzéseken kell átküzdeni Gyorsan bocsáss meg magadnak mindig. De van Mondj magadról szépeket. amelyben tükröződik. kérj időt. A kiegyensúlyozatlan kapcsolatok. A meghittség olyan melengető ajándék. lehet. ha vele beszéljük meg. „Meg kell próbálnom munkatársainkkal. Segíts. Istenem. csapdában érezhetjük magunkat. Vannak választási lehetőségeink. Munkálkodunk rajta. segíts mentesen kommunikáljak. Május 27. mert szeretnéd! Megérdemeljük. hogy azt választjuk. Veregesd vállon magad. S ezáltal szeretjük magunkat. hogy egy irreális világban éljünk. Segíts abbeli Ma azon munkálkodom. fejlődünk. „Igent kell mondanom…”. a csoportbeli társainkkal – olykor családunk irányítani őt…”. és megnyitja az utat az ébredünk. paraméterei. túlzott gondoskodás vagy az uralkodási vágy. hogy szokásunkká vált szeretni magunkat. Amikor azért pletykálunk valakiről. hogy élvezzük az intimitást minden kapcsolatunkban. amikben együtt érző. hogy fölébe kerekedhessünk és így ítélhessünk róla. életünkben. A másik folytonos nyaggatása. éreznem…”. Az intimitás kölcsönösen őszinte. Ha például a jó bánásmód magaddal. a lényeg. Öleld magadhoz és szeresd teljes valódat – a múltadat. Ok nélkül ne foszd meg magad semmitől. Tégy meg magadnak olyasmiket. Például a pozitívabb képpel helyettesíthessük. hogy bizalmas kapcsolatba kerültünk egyes „Gondoskodnom kell róla…”. hogy jó érzéssel gondolhassunk magunkra és másokhoz fűződő emberrel élünk együtt. a jelenedet és a jövődet. mint egy teherhordó visszahúzódás és bezárkózás. Most tehát egy olyan intimitás előtt. önszeretet életünk útmutató erejévé válik. Az kapcsolatainkra. mert szereti önmagát. amire szükséged uralkodási vágy. Bátorítsd magad. „Így kell viselkednem. a két ember között. és ezt a Úgy érezhetjük. megszabadulnom az önutálattól és azoktól a viselkedésmódoktól. amely összeköt másokkal. akkor tagjaival is. magadnak. segíts ma becsülnöm magam. és mindkét fél egyformán értékes. tudhatjuk. Ha negatív képünk van önmagunkról. megbízható kötelék: a szeretet és a bizalom köteléke. a legjobb megoldás. És egy nap arra Az egyenes. tiszta beszéd friss levegőt hoz a kapcsolatba. hogy másokkal tisztán és minden rosszindulatú pletykától ebbe. Az Fegyelmezd magad. Segíts megtudnom. Segíts olyan viselkedésmódokkal helyettesíteni őket. Néha elkerülhetetlenek a konfliktusok. ilyen kicsinyíteni akarjuk őt. ilyen például a kötődést élvezzük is. aki szeretetet ad és kap. tanulunk. ha ehhez nehéz meg. hogy Sok minden akadályozhatja az intimitást és az intim kapcsolatokat. csak azért. VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEINK FELISMERÉSE Május 26. barátainkkal. hogy légy jó Ugyanilyen hatással lehet a pletyka is. ahol túl nagy a diszkrepancia van. magunkat.

hogy tud gondoskodni másokról. hogy túljussunk a randevúzás stádiumán. szeressem magam. aki szeret engem. hogy múltunk és jelenlegi körülményeink úgysem győzhetünk. változtatni. másokról. mások elvárásai vagy önmagunkkal szemben támasztott egészségtelen olyanok. Nem irányíthatnak bennünket körülményeink. Lényünk mélyén kell elköteleznünk magunkat valamilyen hivatásnak. amilyenek nem akartak lenni. Olyasmi volt ez. sok mindent azért veszítünk el. amit nem akarnak megtenni. hogy képes leszek gondoskodni magamról?” Ha megadom magam az erőtlenségemnek. Nem az akaraterő a kulcsa annak az életnek. amelyet szeretnénk. hogy ez az önpusztító hiedelem honnan származik. Ezzel azt akarom Alkoholisták csoportjához. mintha kukoricát ültetnék. Így nem a Nem csupán helyes. és új. családunknak. hogy megpróbáltam alkoholista apámat. De soha nem kell elköteleznünk magunkat. hogy a saját életünket éljük. Gondolja. segíts. Ebben a folyamatban választási lehetőségünk. aki vagyok.” ugyanakkor kételkedik saját belső erejében. Biztos kudarc. de akkor is cselekedni fogunk. ahol nem áll hatalmamban ereszthetjük. Istenem. hogy kétségbeesetten és magára vállalta a két gyermek nevelésével járó összes feladatokat. kezelhetőbbé válik az életünk. Ezekután választási lehetőségünk. egészségesebb. hogy Ahogy életünk útján haladunk. a ház karbantartását és a pénzügyeket is beleértve. amit érzek. s amit akarok. se a zöldborsót akarnék aratni. amit úgysem tudok megváltoztatni. normális emberré változtatni. amelyre vágyunk. van nem szeretett senkit. eleven összes házimunkát. autót. ami jó nekem. akik boldogan éltek együtt saját boldogtalanságukkal. célnak. Május 29. Május 30. És azt választom. Mindegy. „Életem jó részét azzal töltöttem. annál Ez a hiedelem végleges kapcsolati függőséget idéz elő. mert gondoskodáshoz szükségeltetik. elvárások. és hagyom. hogy nekünk kell gondoskodnunk megváltoztatására összpontosítunk. hogy félni fogunk. El kell gyöngeséget. aki szabályainak megfelelően viselkedni. amiket nem kívánnak. képes vagyok gondoskodni magamról. ELKÖTELEZETTSÉG Ha tudjuk. hozzámentem egy alkoholistához. Részmunkaidős ápolónőként dolgozott. Inkább azt jelenti. hogy megpróbáltam rávenni másokat. hogy a „bátor sebezhetőséget” gyakoroljuk – kötelezni magunkat kapcsolatainkban. amelyet keresünk. Ahhoz elkötelezettség kell. amit helyesnek vélünk. kételyt. és megadjuk magunknak a döntés szabadságát. és válni a férjemtől – zokogott. Lehet.Ez a csapdaérzés csupán képzelgés. Minél jobban összpontosítunk arra. hogy tudjuk. hogy mások gondoskodjanak rólunk. hogy minél inkább mások irányítására és hatására az a meggyőződés él bennünk. ő végezte az fölöslegesen próbáltam elérni a lehetetlent. hanem képesek vagyunk lehetetlennel próbálkozom. hanem a megadás. akár egyedül. hogy a saját életem kezelhetővé váljék. hogy képesek vagyunk gondoskodni magunkról. hogy Ma megnyitom gondolkodásomat és magamat az elérhető választási lehetőségek megpróbáljam leszoktatni az ivásról. AZ ÖNMAGUNKBAN VALÓ KÉTELKEDÉS ELENGEDÉSE És még több évet töltöttem el azzal. A próbálkozás önmagában nem ERŐTLENSÉG ÉS ÉLETÜNK KEZELHETETLENSÉGE elég a sikerhez. barátainknak. amely a magunkról való Gyógyulásunk során megtanuljuk. Megtanuljuk azt is. próbáltam rávenni arra. bántalmazásait. hogy elkezdünk kifogástalanul vagy mások Egész gyerekkoromat azzal töltöttem. – Nem bírom tovább elviselni se őt. Sokunk teljesen biztos abban a képességében. Leginkább arról szól. s azt tegyek az életemmel. sikerül megnyernünk. hogy ne harcoljunk oroszlánokkal. ha gondoskodunk saját magunkról. dühöt. Mindig van vállaljanak olyan érzelmeket. barátaink és Felsőbb Erőnk. hogy életem jó részét arra fordítottam. átérezzem. legyenek múltunk. nem pazarlom az időmet és energiámat (Ne függj többé senkitől!) arra. Tudunk gondoskodni magunkról – akár valamilyen kapcsolatban. tegyék azt. teljesen mondani. Bűntudat nélkül választhatjuk azt. azt az állást vagy Lehet. hogy érzelmileg megközelíthetetlen embereket Május 28. megőrjítettem őket is. nyugodtan szélnek Ma elfogadom erőtlenségemet azokon a területeken. „El akarok csődtömegnek láttam magam. annál kezelhetetlenebbé válik a saját életünk. hogy vállaljanak el érzelmileg. hogy tudjam. hogy megváltoztassam azt. ugyanakkor szükségünk van arra. – A gyógyulás nem arról szól. Segítenek benne szeretteink. ahogy Colette Dowling nevezte ezt a Hamupipőke – komplexus című könyvében. mert nem vagyunk hajlandóak elkötelezni magunkat. aki nemrég csatlakozott a Névtelen tagjait. mielőtt készen állnánk rá! 47 . és tíz évet töltöttem el azzal. hogy megkapjuk azt a házat vagy lakást. és mert nem sikerült. ez nem jelenti. előtt. pontosabb elképzeléssel helyettesíthetjük. hanem a lehetségesre összpontosítok: hogy az legyek. magamat is – mondta egy gyógyulófélben lévő asszony. gyógyulásunknak. kínos érzéseket. hogy jól gondoskodjunk magunkról. hogy boldoggá tegyem családomnak azokat a „Egyik délután felhívott egy férjes asszony. arra is. Hosszú éveket fordítottam arra. vagy azért nem alkalomadtán nem élünk át félelmeket.

amit igazából nem akarunk. hogy kivárhassam. Ma jól magunkat. és Kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatokat teremt. hogy áldozattá váljunk. ha…” töprengések teljesen megőrjíthetik az embert. abban. se beosztottjainknak. ha…” annak a jele. sem MI VAN. keveset. bízhatunk-e Ha mások butaságokat beszélnek. hogy vállaljam a számomra Mellőzi a mártíromságot és a ravaszkodást. a kapcsolati függőségre jellemző gondolkodás-. bízhatunk benne. ami a szívükön fekszik. Ha mások felelőtlenül visszacsúsztunk régebbi gondolkodásunkba. és feltételezzük. mások olyasmivel áltatnak. hajlandó vagy-e elveszíteni azt. adj türelmet. hogy a Egy barátommal beszélgettem a minap valamiről. mielőtt nem állunk rá készen. ERŐNK BIRTOKBAVÉTELE „És mi van akkor. hogy barátainknak. és bízom abban. de soha nem muszáj igazsága szerint fognak cselekedni. magunknak meg olyan „Akkor neked kell elviselni” – felelte a barátom. miatt aggódtam. hogy nagy kezébe adják a mi életünk irányítását. Vagy nem igazán akarunk vállalni bizonyos beszerzést. és mindig tudjuk. erejével. HA…? agresszívnak lennem. aminek nem akarod Kimondják. A „mi van ha…” kérdés egyúttal azt jelzi. tudjuk. Bízhatunk magunkban. akik félnek elmondani. kerülnek felszínre félelmeink. hogy egy harmadik személy hogyan reagál majd arra. Mások kevéssé. Segít birtokba venni erőnket. Az őszinte. mint mi. már nem érezzük bizonyos módon kell reagálniuk ahhoz. Adj bátorságot. nem kérdőjelezzük meg saját gondolkodásunkat. Saját erőnk birtokában nem 48 . hogy folytathassuk tervezett utunkat. magunkban és hogy Feslőbb Erőnk hozzásegít ahhoz. Hagyjuk. akkor bízzunk magunkban. biztonságban érezzük magunkat.és viselkedésmód hogy joggal lehetünk dühösek. hogy szüntesse meg benned az NYÍLTSÁG elkötelezettség akadályait! Kérj útmutatást Tőle. érzéseinket. Nem kell se passzívnak. Sokat jól tudjuk majd kezelni ezt is. amíg jónak és helyesnek érzel egy Azokban nem tudunk igazán megbízni. bizalmatlanok. érzései. Nem szabadna másoknak olyan sok hatalmat adnunk. Nem kell ellenőriznünk. megfelelőeket. Nem szabadna annyira hitelt adnunk másoknak. hogy szabadítson meg az Június 1. kik ők. Ilyenkor várjunk! Várjunk. és mit éreznek. szándékozom. akarnak. ami a legjobb nekünk. Ez pedig gyakran hat másokra a meglepetés megtennünk. Légy te is ilyen! Május 31. mit bizonyos döntést. Kérdezd meg magadtól. hogy elkötelezzük magunkat. hogy több információ birtokában vannak. amelyeket hogy egy bizonyos kapcsolatnak vagy hivatásnak nem akarjuk elkötelezni nem áll módomban irányítani. magunknak meg olyan Ezek a „mi van akkor. hogy nyílt legyek. ha nem viseli el a dolgot?” – kérdeztem. Istenem. tanulhatunk másoktól. A függőségből való kigyógyulás során megtanuljuk. lehet. mit akarok. Ma lesz bennem annyi erő. se gyerekeinknek. Bízz magadban. se házastársunknak. Ma nem aggódom mások reakciói miatt vagy olyan események okán. Jól fogom érezni magam a magam igazságával. Felsőbb Erőnk segítségével kezelni tudjuk az eredményt – ég a Személyes erőnket senkinek nem kell odaadnunk. hogy ha majd akarod. mint mi. Ha nem mondják is ki. elkötelezni magad. Bizony mondom néked. Még mindig meggondolhatjuk magunkat később. hogy nem tudjuk. utunk további irányát. A nyíltság időt és energiát takarít meg. barátom. se idegeneknek. hogy másoknak egy viselkednek és megpróbálnak minket okolni problémáikért. amit akarunk. Ha mások azt állítják. se legkellemetlenebbet is. tetszése vagy nemtetszése nem irányíthatja valaki azt állítja. vagy Mások reakciói. Nem vagyunk másodrangú állampolgárok. hogy a nem megfelelőket ne vállaljam. hogy szembesüljenek tetteik következményeivel. Inkább saját reakciómra összpontosítok. És figyelj! Várj addig. hogy akarunk valamit. hogy ösztöneinkben. foszlányok. vállalni fogod az elkötelezettséget.Az elkötelezettségtől való félelem olykor felhívja a figyelmet valamire. tudjuk. amit elterveztem. Lehet. hogy különbség van az alázat és az önmagunk lebecsülése között. és mondhatunk nemet a tervükre. Máskor így fogom intézni életemet. hányadán állunk velük. hogy magabiztosabbnak és erősebbnek mutatkoznak. elkötelezettségtől. való félelmedtől! Kérd Istent. valamilyen módon a maguk Képesnek kell lennünk arra. és félelmünket jelzik. A „mi van. Ezek Ha mások megpróbálnak manipulálni vagy kizsákmányolni bennünket. amíg tiszta lesz a kép! JÚNIUS Bízz magadban! Kérd meg Felsőbb Erődet. hogy holnap is képes leszek ezt tenni. Lehet. De egyenlőek vagyunk. nyílt emberek társaságában. A nyílt. Ha viselkedésünket. őszinte emberek társasága biztonságot sugároz. érzés. nem is akarjuk azt. amit nem hiszünk. vezess elkötelezettségeimben. Nem hagyja. amíg pontosan tudom. adj annyi bölcsességet. Igazából a körülöttem lévők jól érezhessék magukat velem. amit tenni Június 2. magunkat bűnösnek. hogy megbízhatunk mások hogyan reagálnak választásainkra.

amikor kell. mi meg csak bámulunk magunk elé. Feltehetjük a kérdést: vajon Isten cserbenhagyott minket. amit érzek. hogy a körülöttünk élük is felelősek legyenek anyagilag rosszkor állunk le. hogy van pénzünk.muszáj agresszívvá vagy hatalmaskodóvá válnunk. néha olyanok is. miért rótt rájuk Isten ilyen hosszú várakozási időt. vidéken fognak élni. hogy „A szégyen visszatarthat. Az adás az egészséges élet része. egy tó mellett. és a városi lakás nem kelt el. családunk tagjainak Egy nap meglátogatta őket az egyik szomszédjuk. amit muszáj kényszert éreznünk arra. és hogy tanuljak másoktól és városban éltek. Nem Néha úgy érezzük. sőt. vagy Eltelt egy év. ami a miénk. Hagyjuk. hogy nekik van Istenben. és nem tudnak nemet mondani. ha pénzt adunk a gyerekeinknek. merre tartunk. amit tudok. mert Isten valami sokkal jobbat szánt nekünk. Ez így nem szabad először meglátták ezt a házat. és azt kívánták. ahogy szeretnénk. Mindig hiszek. Az ő tóparti háza volt barátaim vagy barátainknak. hogy adok-e (Lépj ki a kapcsolati függőségből!”) egyáltalán. pénzük. hogy túlzott felelősségérzettel viseltetnek mások iránt. amit akartak. Anyagilag felelősek vagyunk magunkért. a kicsikarják. Nyitott leszek a változásra. Megértem. nem Aztán egy szép napon rájövünk. manipuláljanak vagy a pénzünket Hiszünk benne. Két hónap alatt azt remélik. Aztán elfelejtették az egészet. lenyomhat. mert feleségével együtt elhatározta. hogyan jelöljünk ki egészséges határokat az alkudozással Június 5. bízunk Istenben és önmagunkban. bárcsak ilyen akaratból adott pénz. Rosszkor lendülünk neki. hiszik. Voltak türelmes és türelmetlen időszakaik. Voltak napok. városi lakásukat. BÍZZ ISTENBEN! Ma birtokba veszem saját erőmet. alatt. és azt hiszik. és amit látok. Talán szégyellik. hogy így tesz. pedig beköltöztek álmaik otthonába. amit Egy házaspár – jó barátaim – elhatározta. Vagy azért. ha gondoskodnak róluk eladták városi otthonukat és kicsi. hogy a legjobbat küldje A jótékonyság áldás. Nem kell lebecsülnünk se Június 4. miért nem engedi. Lehet. is megvalósul. Megtanulhatjuk. megcsodálták. kell hagyjuk. hogy legyen pénzünk. hogy változtat életkörülményein. ok nélkül bűntudatot érzünk. ha majd eladják igazamért. Tudatosítom. dolgaink? Esetleg nem látjuk. magukért. ha másoktól pénzt fogadunk el. Nem álmaik otthona volt. Horogra akadhatunk azért. rám. amiért megdolgoztunk. így be tudtak költözni a tóparti házba. amely a szégyent eszközként használja arra. és bízom benne. megérdemeljük. hogy nem érdemlik meg. Először barátaimnak ajánlották föl megvételre a házukat. Az egészséges élet dolgok mégsem úgy alakulnak. hogy az én döntésemtől függ. se magunkat. akiket szeretünk. kapcsolatosan is. felesleges akadályok állják utunkat. hogy mások szeretni fogják őket. hogy jó úton haladunk. Figyelj éberen a szégyenre! 49 . Senkinek nem muszáj pénzt adnunk! Mi döntjük el. Helytállok az Találtak egy kis tóparti házat. hogy odaadjuk az egészet. Amikor anyagilag zsaroljanak. és aláírták a vételi szerződést is. Nem hitték el. Az ajtók nem akarództak megnyílni előttük. HARC A SZÉGYENNEL Ma igyekszem. hogy egészséges határokat jelöljek ki azzal kapcsolatban. de megfelelő tóparti házukat is. hogy mások álmainak otthona: minden megvolt benne. hogy nem kaptuk meg. másokat. Kicsivel később anyagilag. több is. amiért mások szeretnék azt. mert okkal. hogy pénzt csikarjon ki tőlük. és nem kell bűntudatot akartunk. lesz elég pénzük az átalakítására. éreznünk. és ez idegesít bennünket. vagy nem érdekli a Nem kell szégyellnünk. Arra kérem Felsőbb Erőmet. Ma a türelmet gyakorlom. venni saját erejüket. mielőtt eladták volna a városi JÓTÉKONYSÁG lakást. és hitelt adok magamnak is. felelősségvállalást. mert még nem tanulták meg birtokba hogy elköltöznek. máskor nem értették. hogy adunk-e vagy sem. pénzük. Vagy olyan szervezethez tartoznak. aztán velejárójaként hagyjuk. otthonuk lehetne. és most úgy döntöttek. az volt az oka. mert Barátaim elfogadták az ajánlatot. amikor bíztak Egyesek indokolatlanul adnak pénzt másoknak. de bízom magamban. hogy megvalósuljon a tervük. mert gondoskodni akarnak róluk. hogy mások áldozattá tegyenek. beleértve az anyagi Ez a szomszéd azért jött hozzájuk látogatóba. Egészséges határokra van szükség akkor is. hogy álmuk valaha Egyesek azért adnak pénzt másoknak. tapasztalataikból. Barátaim sok változáson mentek át ez mi adunk pénzt nekik. de tudták. Vagy egyszerűen azért.” kinek adok pénzt. Volt némi megtakarított Június 3. bármekkora összegről van is szó.

Sok rendszer és sok ember áraszt áporodott szégyenszagot. amikor másokkal. s aztán olyan hamar lezárom. egy boltban ténfergünk. Arról árulkodik. az életükkel. „Teljesen készen állunk arra. A kényszeres viselkedésmódok. Ehelyett jó érzés töltsön el minket. meg fog igazán!… Szégyelld magad! változni…” „Ez a nő még soha nem találkozott olyannal. NEM SZÁMÍT. szeressük és tápláljuk magunkat. elfogadom. én…” Ez a meccs meg van bundázva. és együttműködnének velünk. korrigálni a viselkedésemet. és a ez a változás a szíved mélyén megy végbe! szégyen segítségével kerekednek fölénk. hogy szeretem magam. hogy valaki A Hatodik Lépésig úgy jutunk el. embereknek. amit bennünket. amely vagyunk az a bizonyos valaki. hogy ne figyeljünk magunkra. átérzem. Ha mégis letérnék az útról. A saját feladatát mindenkinek magának kell és szorgalmasan munkálkodunk. a játékszenvedély alapja a szégyen. ami már nem válik hasznodra! Bízz abban. A KÉSZENLÉT AJÁNDÉKA Nem fog működni a dolog. akkor segíts. Bízz benne. melyekre a Hatodik lépés utal. ha később szégyellni fogjuk őket. Itt az ideje. Majd én bebizonyítom. talán ideje volna Azok a jellembeli hiányosságok. Senki nem hitt benne igazán…” hamar csak lehet. ha mindenáron be akarjuk bizonyítani. „Azt hiszem meg tudom változtatni azt az embert. szégyellni fogjuk magunkat. hogy elengedhessem jellembeli fogyatékosságaimat. amikor (Ne függj többé senkitől!) egyedül vagyunk. akik változást idézünk elő valaki úgy mehessek tovább. legjobb képességeink szerint nem vállalja a felelősséget magáért. Reménykednek. és gyakran rossz pályára juttat.mondja. aki majd megoldja birkóztunk. és Ha bedőlünk annak. Soha senki nem szerette igazán. – Ne érezz… Ne fejlődj. hogy odébb toljuk őket. A szégyen uralja őket. Résen kell ROSSZ PÁLYÁRA ÁLLÁS lennünk a függőséggel vagy más kényszeres viselkedésmódokkal szemben. mert „Nem számít. hogy azt akarnánk bebizonyítani az azelőtt megvédett. hogy ők a legjobbak-e a miénkben. Ha tényleg így gondoljuk. Ne gondolkozz… . hogy horogra akadunk. másikra. (A Névtelen Alkoholisták programjának Hatodik Lépése) Az egész gondolatmintának erősen függésszaga van. senki nem adott tudok ellenállni neki. Lehet. segíts. abban az agymosásban rejlik. hogy majd mi leszünk azok. De. könnyen mi kerülhetünk bajba. a kóros étvágy. NEM SZÁMÍT!” az „Eredeti szégyenérzést” erőszakolta ránk. Nem kell bizonyítanunk. régi túlélési megvizsgálnunk. helyettünk az életünket. milyen jótékonyan hatunk a Június 6. más életében. segíts. Azt sugallja. „az aki” áldozatként végzi. hogy magába szippantson a szégyen. hogy a régi harci taktika. hogy bízhat bennem. hogy ők bántják magukat. elvegye tőlünk. hogy egy nálunk nagyobb erő – Isten – megváltoztasson „Eddig senki nem értette meg igazán…” „Senki nem látta meg benne azt. hogy ellenálljak a szégyennek. Újra és újra látnunk kell. Ahelyett. nyitottá válunk arra. 50 . Majd nekem sikerül…” „Ennek az embernek soha. hogy helyes érzés szeretni magam. hogy megálljt parancsoló jelek. hogy Isten összes jellembeli fogyatékosságunkat Önpusztítás lesz a vége. és a bizalmát. Istenem. se annak. Ha részt Június 7. hogy szégyenünk oka a múltunkban. Nem számít. Piros lámpák. hogy elengedje.” Lehet. hogy mi vagyunk a legjobbak az életükben. Hosszú és nehéz lehet az ehhez a hajlandósághoz vezető út. készen állok önpusztító viselkedésmódjaim fogadjuk el. Segíts. Ez a munka nagy változást készít elő szívünkben: elvégeznie. Letérít ösvényünkről. hogy elengedheted. amilyen esélyt. és akkor képes lesz kerüld el messziről! szeretni…” „Soha senkinek nem sikerült közel kerülnie hozzá. megtanuljam a szégyent bűntudattá változtatni. senki nem tudta Ma szántszándékkal megtagadom. viselkedésmódjaink voltak. melyek gátolják és korlátozzák az életemet. önmagunkkal Senki mellé nem rendeltek ki őrangyalnak. amely NEM SZÁMÍT. amíg felkészül Ezt a játszmát nem muszáj lejátszanunk. Istenem. hogy és azt akarják. egy picit is figyelnének arra. Ez elkerülhetetlen. Ez bármikor felbukkanhat. hogy Nem kell az ő szégyenük csapdájába esnünk. szexuális függőség. amit mondunk. hogy mi arra. tudasd velem. tartsunk velük. és ne változz… Ne élj soha nem kapott elismerést. hogy segíthetnénk rajtuk. a elengedésére. hogy beleőrülünk. hogy az első ötön. aki megérdemelte volna Rázd le a szégyent! Támadd meg! Szállj harcba vele! Tanuld meg felismerni. és Ezek figyelmeztető jelzések. hogy mi leszünk. nem jó semmire. Sokunknak kemény csak a másikra. Majd én megadom ezt neki. vagy csak úgy éldegélünk. és ettől. az biztos. elmémben és lelkemben tudjam. Ha nem meghódítani. küzdelmet kell vívnia valamely viselkedésmóddal vagy érzéssel. De most utunkat állják. veszünk bennük.

egyszerre Legyünk jók magunkhoz tanulás közben. hanem a pánik az ellenségünk. Engedd meg magadnak. mennyi felelősséggel tartozunk másokért. természetes napon megteendő lépés. Egyszerre csak egy karcsapásra figyelünk! Ha megtesszük ezt az egyet. Olykor úgy érezzük. Istenem. természetes. amit tennünk kell. hogy egy időre elfeledkezünk a Ne ess pánikba! másokért való felelősségről. Érezd a lélek könnyedségét! Június 10. Lehet. amiket még elképzelni sem tudunk. de egyszerre csak egy Helyettesítsd örömmel lelkes nyomottságát és fáradságát. mert a beosztottunk vagy összekuszálódtak. amikor úgy érezzük. fogadjam mások szavait. máris Az élet nem taposómalom. hogy felelősséget vállalunk napnak. ha elveszítjük a fejünket. mi az. Mindenkinek tatozunk bizonyos felelősséggel. hogy bár mások nem felelősek értünk. mert pánikba esett. hogy a pánikba eshetünk. mert nem tud úszni. és külön problémaként foglalkozom a pánikkal. számon kérhetők. ami igazán javára válik másoknak. ha évekig torz elképzeléseink voltak Nem a feladat. A gyógyulásban az egyensúly megtalálása a cél. ELŐRESIETÉS 51 . és eljussunk a holnap küszöbére. elvégeznünk. A bizalom és a helyes cselekvés továbbviszi. hogy minden jól fog menni. és elvárhatjuk tőlük. a másokért való felelősségről. magunkért. hogy ma jól fog menni! Csak önmagamról való gondoskodás részeként vállalom ezeket a felelősségeket. Olyan emberekkel és napra kapok útmutatást. Az önmagunkért való felelősségvállalás magában foglalja a másokért Június 9. vagy magunkon kell Azt is megtanulhatjuk. Megtanulhatjuk felismerni. mert az Sokszor lehetnek olyan pillanataink. aztán hagyd eltávozni! Fordítsd el szemed a megfelelő módon felelősek legyenek velünk szemben is. képtelenek vagyunk házastársunk. és felmérjük. ami a célhoz vezető úton. lebeghetünk kicsit – de csak ha nyugodtak vagyunk. hogy csak magunkért kell (Ne függj többé senkitől!) felelnünk. Hamarabb partot érünk. tetteik bizonyos változtatnunk vagy családi életünkön. Ha ezekben a elvégezni mindazt. az embereknek.Az a támogatás és bátorítás. gyógyulásomnak. melyen azzal segíthetünk. Végy mély lélegzetet! Nyugodj meg! Bízzál! Cselekedj a mai útmutatás szerint! Június 8. És ha megnyugodtunk. hogy hogy mások felelősséget vállaljanak magukért. hogy el ne merüljünk. amit el kell végeznünk. módon. Vezetnek. hogy békésen módon adódik belőlünk. felelősséget vállalunk mekkora távolságot kell még megtennie. hogy ezt a napot a dolgokkal vedd körül magad. Felelősséggel tartozhatunk egy valakinek. Ma hiszek abban. FELEŐSSÉG Ma örülni fogok az életnek. Mindig lesz elegendő erőnk arra. bizalommal telve továbbúszhatunk. hogy tisztán lássam igazi felelősségemet másokkal szemben. megtaláljuk az egyensúlyt. hogy ha munkánkban ilyen feladattal találkozunk. Engedd el! Mindannyian egy továbbjutunk. Azt hisszük. ha előretekintünk. Ha valaki történetesen egy nagy tavat úszik át. és egyszer csak arra figyel. a mai Június 11.” vállaltunk eddig felelősséget. az egész mai Az önmagunkról való gondoskodás azt jelenti. De. A szétválasztáshoz kell némi idő. a dolgok illető barátunk vagy munkaadónk. nagy kaland. ez akkora megkönnyebbülést hozhat. jövőről és a feladat irdatlan nagyságáról! Nem kell mindent ma. és maguk alá gyűrnek. elkezdhet összevissza csapkodni és el is önmagunkért. munkát. hogy arra koncentráljunk. hogy élvezd. annyit kell tennünk. PÁNIK Gyógyulásunk kezdetén néha meglehetősen elnyűttek vagyunk – oly sok emberért „Kevés olyan helyzet akad. egy másiknak. hogy kapcsolataimban kihívásként A pánik ezt a folyamatot állítja meg. kapcsolatokban valódi felelősséggel veszünk részt. ha egyszerre pillantjuk meg mindazt. Mindig örülj valaminek – az életnek. amíg vissza nem nyerjük ÖRÖM nyugalmunkat. Ha a pánik kerülget. Az utazás izgalmas kaland lehet. Hagyhatjuk. abbahagyom a lelked. Érezd át a félelmet. a mai napnak. segíthet. Az A mai napra összpontosíts! Arra az elgondolásra. Ma igyekszem. nagy utazás részesei vagyunk. hanem. különösen. melyek a könnyedség érzésével ajándékozzák meg a legjobb képességeim szerint éljem meg. ez túlhaladott hiedelem. mint gondolnánk. Amikor megtanuljuk. Olyasmik történnek majd velünk. és magunk előtt látjuk az egész feladatot. Ha elfáradunk. amiért igazán felelősek vagyunk. Ne erőltessük! elvégezzük a mai feladatot. Energiámat arra összpontosítom. merülhet – nem azért. Kicsit tapossuk a vizet. segíts elengednem azt az igényt. való igazi felelősségünket.

ami két. hogy a poggyász súlya befolyásolja a mai viselkedésünket? szeretek. hogy megelőzzük szeretteinket a fejlődésben Június 13. Nem kell olyan Hányszor hallottuk ezeket a szavakat – barátunktól. tíz vagy akár húsz évvel ezelőtt SPONTANEITÁS ÉS ÖRÖM történt? Gyakorold a spontaneitást! Gyakorold az örömöt! Talán eljött az ideje. tovább sértődöttség vagy vágyakozás. ragad. Úgysem segít. ha megváltoztatjuk magunkat. okozna? Azután kockáztass újra! Válassz ki egy filmet. ha nem tudunk békésen távozni. azt a vagyontárgyat. Poggyászunk egy része. ha még nincsenek készen a változásra. hogy jöjjön veled! Ha nemet mond. merevségük. szeretnénk tenni csupán az öröm kedvéért. hogy végül eljutunk a kísérletezéshez. és továbbmehetnénk. Kockáztass! Fogj valami újba! Mit szeretnél tenni? Mi az. Addig gyakorlom az örömöt. amire vágyom? És akkor boldog máskor. gyermekem. meg a leckét. hogy újra elénk teszik ugyanazt a feladatot. Nem muszáj együtt szenvednünk se velük. és nem erőltetjük. Azt akarjuk. amíg mások keresik a maguk útját. múltbeli kapcsolatainkból Nekünk sem segít. leszek? Határozd el. hogy elengedjük. Sokkal jobban tudunk segíteni másoknak. Úgy sokkal könnyebb a haladás. Engedjük el őket. meg fognak változni. hogy halvány fogalmunk sincs arról. nem változik vagy növekszik velem együtt. nem válik. ha eljön az ideje. hogy jogom van növekedni. Lehet. ami élvezetet kapcsolatot. hogy kipróbálsz valamit. Néha meg kell engedni magunknak. mert valaki. Majd. ha itt az ideje. amíg igazán élvezni fogom. hogy mások velünk együtt Ha nem zártuk le a kapcsolatot. egy szponzortól. azt keresve. mielőtt Akkor használunk többet szeretteinknek. nem hozhatunk magunkkal mindenkit erre az utazásra. Csak meg kell találni a nélkül indulhassunk új gyümölcsözőbb tapasztalatok felé. hagyjuk tovább növekedni. Választhatunk: a múltban akarunk-e élni. Milyen érzésekkel távoztunk egy kapcsolatból? Még mindig magunkkal hurcoljuk Ma tudatosítom. melynek segítségével megfosztottuk magunkat. RAGASZKODÁS RÉGI KAPCSOLATAINKHOZ Nem gyógyulhatunk meg helyettük is. ha az. amíg igazi örömmé melyet gyógyulásnak nevezünk. Lehet. hogy levonjuk az igazi A gyógyulás öröme. Ez azt jelentheti. vagy lezárjuk régi ügyeinket és mit szeretnénk. Ők is felelősek magukért. munkálkodunk magunkon. keserűséget érzünk olyasmi miatt. Lazíthatunk. próbálkozz másvalakivel vagy magunkban: mikor kapom meg a jövőtől azt. hogy tudunk örülni. befejezetlen ügyek – harag. aztán tedd is meg! 52 . néha idegesen. Attól még nem vagyunk hűtlenek másokhoz. – kivált. hogy teher sajátítunk el. és ezt nem kell rögtön tökéletesen csinálni. azt a vagyunk. Majd. Tedd meg egyszer! Tedd meg kétszer! Gyakorold az örömöt. amelytől sokan Ma megnyílok az előtt a tisztító és gyógyító folyamat előtt. és folyton azt kérdezzük barátodat. szeretteink is úgy döntsenek. hívd fel valamelyik Így hát várunk. melytől megszabadulhatunk. öt. ha leragadunk egy helyen. Talán itt az ideje. Az egyik „normális” élmény. hogy elhantoljuk végre régi kapcsolatainkat. akit őket? Azt akarjuk. ott visszamaradt lezáratlan érzések. hagyjuk. Nem kell arra várnunk. Most is áldozatnak érezzük magunkat? Bánt. mit előtt. hogy engedélyezzük magunknak az előresietést. Talán ideje. hogy megváltozzék az életünk. hogy tovább növekedjünk. Felelősek Elvégezhetjük a Negyedik Lépést (kapcsolataink írásos vizsgálatát) és az Ötödik vagyunk magunkért. és megnyílhatok a ma és a holnap által kínált lehetőségek tudunk spontánul cselekedni.Bármennyire szeretnénk. ha eltávolodunk. megnyílunk a ma szépségei előtt? Sokan a régi mártíromságuk. néha türelmesen. még nem tanultuk változzanak. Egy másik pedig az. számunkra megfelelőt. Új viselkedésmódokat tanulságát. hogy Ma megteszek valamit pusztán az öröm kedvéért. Felsőbb keménynek és merevnek lennünk. Időnként elengedhetjük magunkat egy kicsit. és változni akkor is. akit szeretünk. hogy visszautasítottak? Még mindig Június 12. bűntudat. hogy eszünkbe sem jut valamit csupán a belőle fakadó AZ IDŐBELI KORLÁTOK ELENGEDÉSE öröm kedvéért megtenni. akik valójában Erőnktől? Annyira szeretnénk bizonyos dolgokat – azt az állást. Poggyász nélkül szeretnénk útra kelni. annyira megijednünk attól. épp az. hogy olyan szigorú ellenőrzés Június 14. neheztelés. És örömünket fogjuk találni a kísérletezésben. hogy lezárhatom a tegnapot. alatt tartjuk magunkat. azt a csekket. a jó dolgoktól való megfosztottságuk Engedd el a régi kapcsolataid poggyászát! kerékvágásába szorultunk. és hogyan fogjunk hozzá. magunkat pedig Lépést (saját hibáink beismerését).

amelyek életemet élvezetesebbé fájt. ha bízom. Figyelj erre az igazságra: mindnyájan okkal kerültünk a mostani körülményeink vagy rá akarunk licitálni másvalaki fájdalmára. összpontosítanom a fájdalom helyett. Nem kell Istenem. hogy minden leckéért hálás legyek. meghalljuk. Segíts a gyógyulásra Június 18. mielőtt továbbléphetünk. tudom. jutalom. Június 17. hogy Ma megteszem magamért azokat az apróságokat. egyszerűen mondjuk azt: „Ez kívánatos mostani életünkben. tedd meg! Fájdalmunkat. Segíts. de nekem a fiam az. hogy bántottak. gondoljuk át. A határok leegyszerűsítik Majd. Célunk a gyógyulás során nem az. A csata bennünk zajlik. és az egészen más. Ha hajlandók vagyunk kockázatot vállalni. mit nem szeretünk. bekarikázunk bizonyos dátumokat a naptárban. az. hogy ellenállást fejtünk ki azzal szemben. el nem fogadjuk. hogy megszüntethessem a fájdalmamat. Tudhatjuk. akár többet nem leszünk érte. bekövetkezni. hogy az illető csak fájdalmának tudomásul növekedésben és a megváltozásban. mint mások. ha eljön az idejük. hogy jó. sokat javíthatunk Június 15. életünket. hogy ma még megpróbáltuk elhitetni magunkkal kapcsolati függésünk csúcspontján. és hálás vagyok érte. és fájdalmas levkéket kellett megtanulnia. a béke és a kiteljesedés Ne erőszakkal győzz. SEBEZHETŐSÉG 53 . hogy ne fájjon többé. mennyire megbántottak minket. amíg meg nem tesszük. ha vannak határaink. teszünk fel. fakad belőle. közé. Ma elég. melyet egyformán megkapunk. Nem azáltal haladunk. Túl hosszú ideig fosztottuk meg magunkat a jótól. hanem önszeretet mártíromság ez a sors. akár kevesebbet. hogy ezentúl milyen szerencsétlen áldozattá tettek. se pontosan értenem. mit tanulok éppen.” Lehet. Ha jól figyelünk. MÁRTÍROK VETÉLKEDÉSE Mit szeretünk? Mitől érezzük jól magunkat? Mi okoz jó érzést? Kinek a társaságát „Igen. élvezzük? Mitől érezzük jól magunkat reggel? Mik azok az apró mindennapi Sokkal rosszabb!” tevékenységek. Megtanulunk odafigyelni Felhagyhatok az eredmény manipulálásának kísérletével. megtanulnom. ha megtanuljuk megszüntetni a fájdalmat. milyen igazságtalan velünk az élet. hogy fontos. De megtanuljuk azonosítani következnek be. kérdéseket Június 16. micsoda is megfosszuk. A jutalom nem tudjuk meghatározni mi. Nincs olyan díj. A válasz Istentől ÉREZD JÓL MAGAD! jön. majd világos lesz. ha itt az ideje. ahogy ezt Valami fontos munkálódik bennünk és a körülöttünk élőkben. Ennek is megvan a tanulsága. Ma megnyílok a mostani életkörülményeimben rejlő tanulságok előtt. amíg meg nem tanuljuk. hogy a párod alkoholista. és Sajátítsd el a jelenlegi körülményeidben rejlő tanulságokat! ezt a megoldást osszuk meg másokkal is. hogy törődnek velünk? Az én fájdalmam nagyobb a tiédnél! Mi vonzza érzelmi. és az öröm. és bennünk lehet veszi át a helyét. Valamire felkészítenek. Ha jól érzed magad tőle. a úgy hangzik. értékes tanulsága. Tudjuk. szenvedésünket senkinek nem kell bizonygatnunk. A határok kijelölésének van egy pozitív aspektusa. de tudhatjuk. hogy azt bizonygatjuk. A jó dolgok akkor magunkra. még azokért is. gyermekem. ha eljön legtöbb fájdalmat és szenvedést okozták. és szabaddá nem válunk. hogy nem tudjuk a választ. „Életünket nem teszi bonyolulttá. tanulnom. Az elfogadás segít az előrehaladásban. és a maguk természetes módján fognak azt is. És addig nem vagyunk boldogok. mi megy végbe bennünk. mennyire MEGADÁS bántottak. Nem az elkerülés nyitja meg az ajtót. amelyek azt az érzést keltik. Nem tagadom meg magamtól az egészséges kényeztetést. amit meg kell az ideje. amíg hálásak Ez a gyógyulás nagy ajándéka. ha eljön az ideje. melyet el kell sajátítanunk. a megadás. és azonosítani.Próbáljuk megjósolni. Majd. hogy szenvedtünk. álljunk meg egy pillanatra. megnyerni. melyet a szenvedéssel lehet elnyerni. Mi tudjuk.” Most légy boldog! (Lépj ki a társfüggőségből!) Ma megpihenek. mi fáj. hogy másoknak megmutassuk. spirituális és fizikai lényünket? Mi kelt jó érzést bennünk? Milyen könnyen eshetünk ilyesfajta csapdákba! Meg akarjuk mutatni másoknak. és meg is tesszük. Lehet. Elengedhetem az időbeli korlátokat. ami nem Ha valaki elkezdi bizonygatni mennyire fáj neki. segíts. Át kell élnünk. életünk minőségén. Az a cél. Semmi szükség rá. A kulcs: vételét keresi. melyek a felcímkéznem. hanem megadással. vagy mennyire bántottunk másokat. és nem önpusztítás. Sokunk jogilag is áldozat volt. Ha azon kapjuk magunkat. Megfeledkezünk arról. amitől jól érezzük magunkat. szenvedünk. Sokunknak nehéz teszik.

akikkel bízvást megoszthatjuk gondjainkat. hogy még nem látjuk őket tisztán. gondolkodásmódunk. Ha olyan nehézzé tesszük. s ezzel elijesztettük őket. Azzal a hittel helyettesítem. rabszolgák. és ilyenkor túlélési stratégiánkra kell támaszkodnunk. mivel akarjuk eltölteni óráinkat és napjainkat. Mindnyájan meg dolgainkat. fontosnak. esetleg nehezebbé tesszük. hogy értékeljem az életemet és időmet. A mi életünkről van szó. mennyi időt akarunk együtt tölteni olyan emberekkel. Nem nyomjuk el őket. vagy mentsenek meg. hogy tisztelnek. Megtanulhatjuk mindig mi választunk meg – például rokonainkkal. és annyira megnehezítenünk. megpróbáltak maguk alá gyűrni. de kellemes érzések. ahol lennünk kell. érezned a győzelmet! Engedd érezned. ha megengedjük Szabadon megválaszthatjuk barátainkat. Hibáinkból sokat tanulunk. hogy azért. Mindenkinek vannak választási lehetőségei. sebezhetőségem miatt. Az áramlattal haladhatunk. hanem azért. hogy Felsőbb Erőnk oda érezned. ha életünk nem olyan nehéz. és hibáink ellenére most is jó. Az emelkedettséget. vagy elérték. Június 20. vannak olyan időszakok. Régebben kipróbáltuk már ezt az állapotot. De vágj bele. milyen keményen küszködünk. Tele vannak pozitív. ha találkozunk velük. hogy mások sajnáljanak. hogy megosszuk másokkal tökéletlenségünket. akik nem tartották sokra bizalmunkat. Nem estünk csapdába. hogy megtanuljuk megosztani magunkat másokkal. Ma felhagyok a kemény küzdelemmel. A gyengédséget. segíts ma megtanulnom. hogy a jó érzések ugyanúgy elterelhetik figyelmedet. akikkel élvezet együtt lenni. meghitt kapcsolatokat alakítok ki olyanokkal. nem muszáj velük hosszú távú vagy közeli kapcsolatba kényszeríteni magunkat. Ha életünk most is olyan nehéz. óráinkat és napjainkat olyan emberekkel töltsük el. akár barátokról. és megérdemeljük őket. magától a Érezd és fogadd el az örömöt! A szeretetet. hogyan érzem magam bizonyos emberek társaságában. Szabadon magunknak. hogy jó érzéseid is legyenek! meg. Megtanulhatjuk felismerni. gyógyulásunkat. hogy olyanokkal osztottuk üzletfelekről. ha hibázunk és mások elé tárni tökéletlenségünket – nem életnek és gyógyulásnak nehéznek kell lennie. elégedettséget. de időben és nem a megfelelő emberekkel tettük. vagy házastársunkról van szó. hogy értékes Június 19. Az életnek nem muszáj nehéznek lennie. hogy hogy már nem is tudjuk. hogy mi könnyedén és békével járhatom az utam. Istenem. szégyelljük magunkat. hogy az Megtanuljuk beismerni. Engedd. hogy törődnek veled! Engedd letehetjük magunkról a világ terhét. hogyan lehetek a megfelelő módon sebezhető. Tanuld meg hagyni. felismerhessem. Az izgalmat. kedvesünket. akiket nem azokat az embereket. mire van szükségünk kapcsolatainkban. Te vezérelj.Gyógyulásunk része. szerethessük és elfogadhassuk magunkat. és meg kell tanulnunk birtokba venni erőnket. mint a nehezebb. Vagy nem a megfelelő kénytelenek vagyunk olyanokkal is érintkezni. akár a kedvesünkről. Ha a szégyennel kell is megküzdenünk. hogy mások kihasználjanak vagy megszégyenítsenek a Lehet. az mártíromságunk maradványa. Ez a megosztás gyógyulásunk és Sőt olykor örömöt is lelhetek benne. mint indokolt – mondta egy fájdalmas érzések. és érezd őket! végbe. A vigaszt. változásunkat és mindennapi dolgainkat nem kell megoszthatom gondjaimat. Tanuld meg hagyni. akikkel fejlődésünket. akár Sebezhetőségünk így fájdalmat okozott nekünk. amikor ki kell tartanunk. Ezek csak érzések. mi vagyok és mi lehetek kapcsolataimban. Sokan félünk attól. hogy szabadon kísérletezhessek. hogy szem előtt Igen. hogy őszinték és sebezhetők legyünk. kihasználni. Könnyebb. megtanulhatjuk. annyira leszoktunk érzéseink figyelembevételéről. Az helyére kerüljön. kinek a társaságát élvezzük. és TEDD KÖNNYEBBÉ AZ ÉLETED! akiknek társaságát mi választjuk meg. De életünket. Nem vagyunk Istenem. Értékünket és érdemeinket nem az szabja Engedd meg magadnak. érzésvilágunk és hiedelmeink hagyatéka. és én sem élek vissza vele. Most már könnyű lehet. Eldönthetjük. és mások Sokan annyira megdermedtünk. mint eddig. Igaz. manipulálni. Lehet. kutathassak. Megtanulhatjuk kiválasztani eldönthetjük. hogy a dolgok könnyedén és természetesen menjenek szokatlanok. különlegesnek tartanak! segítsen. Segíts. hogy a dolgok és bennük a mi szerepünk. a hagyhatjuk. A melegséget. házastársunkat. magunkat. Nem kell 54 . segíts. régi Június 21. felemelő energiával. Igaz. változásunk katalizátora. hogy a jó érzések idegessé tehetik azt. Akkor is értékesek A JÓ ÉRZÉSEK vagyunk. mert ettől KAPCSOLATOK MÁRTÍRJAI sebezhetővé válunk. Nem fogom hagyni. Segíts. miközben egészséges. át kell verekednünk tartsam. hogy őket megsebeznénk vele. akiket szívesebben elkerülnénk. Elengedem azt a hiedelmemet. azt is. akinek asszony. hogyan tegyük azt anélkül.

amelyek arra tanítottak. Ahogy kapcsolataimban foglalkoznom kellett érzéseimmel és az azokban rejlő Istenem. munkahelyeken benn ragadtam. és én határozom meg. munkánk eddigi történetéhez is. hanem Isten. hogy egy is. Megesett. Ezek a tanulságok sokszor párhuzamosak azokkal. hogy bízom. Volt olyan állásom. vigyázok magamra a legjobb képességeim szerint. milyen erősen húzunk. de van. Rájöttem. és mindig van választási lehetőségem. amit igazán akarok és Én vagyok felelős a választásaimért. ahol hogy vezérlőm nem a munkaadóm. Lehet. ahelyett. Június 23. és hogy vezéreltek. Máskor visszautasítottam Tizenegy éves koromtól fogva sokféle munkát végeztem életemben. De a foglalkoznunk kell vele. Úgy éreztem. A tökéletesség folyton elsiklik előlünk. hogy nem léptettek elő. Megtanultam. és ugyanilyen sokat tanultam a Időnként ott kellett hagynom egy állást. Ilyenkor egy megfelelőbb helyet. és Voltak időszakok. éreztem áldozatnak magam. Ezt néha észre sem vettem. és el kellett jönnöm. révén sok mindent megtanultam magamról. mert nem mertem a saját lábamra állni és keresni Voltak időszakok. segíts. Néha ez eléggé ijesztő volt. Legyenek a tieid. És mindegyik alkalmas hely volt Ez nem behódolás. és őt Volt olyan munkám. amit már elértünk. amíg utóbb ki nem derült. inkább azért dolgoztam. miért dolgozom éppen ott. hol is tartok a pályámon. Minél pillanatban a mieink. holott számítottam rá. hogy most még magamban. mi az. aki ma vagyok. ugyanígy cserébe. amikor elfogott a pánik amiatt. pánik sosem segített. Voltak olyan munkáim. magamban igyekeztem feldogozni ezt a gondot. Némely állás a személyiségem formálásában segített. Ha jól esik. üzenetekkel. mi az.ilyen módon válik javamra. bizonyos állás beleillik-e tervembe. kapcsolatainkkal. úgy éreztem. és tévedés. hogy hű maradhassak munkám révén. hová vezetnek.lebeszélni magunkat róluk egy pillanatig sem. hogy megnyíljak az öröm és a jó érzések előtt. megérdemlek. Egyes kapcsolataimban is hasonló érzéseket sikerült kimunkálni van munkámban is. és nem a pénzért. Rájöttem. amelyiket utáltam. annál kevésbé Június 22. hogy a munkaadómat kerestem volna meg ezzel a problémával. ugyanígy el A RÉGI HIEDELMEK ELENGEDÉSE kellett zárnom különböző munkáimat és a pályámmal kapcsolatos régi Próbálkozz keményebben! Csináld jobban! Légy tökéletes! elképzeléseimet. amit egyáltalán nem látom tisztán. melyekkel magamhoz. Mindenekfelett megtanultam elfogadni és bízni jelenlegi munkakörülményeimben. nem akarok. ugyanúgy a munkánknak megtaláljam a vágyott hivatást. nem a határok feladása. hogy egy állásban elveszítsem a lelkemet és minél Istenem. elfogadom. Ha érezzük őket. élvezd! határozottabban megtagadtam. hogy egyik sem volt hisszük. egészen addig. amit elterveztem és hű maradok magamhoz. ugyanúgy munkás életünket is el kell fogadnunk. hogy Ahogy kapcsolatainknak megvannak a maguk történetei. Azt is megtanultam. Ahogy el kellett takarítanom az útból régi kapcsolataim érzésroncsit. Minél MUNKAHELYI TÖRTÉNETEK világosabb célokat tűztem ki magam elé. De ha magamba néztem és Istent kérdeztem. és elégedetlenné tesz azzal a jóval. hogy a gyógyulás új viselkedésformáit gyakoroljam. ugyanakkor függtem tőle. meglévő képességeimet hangolták finomabbra. Mindegy. kijelöléséért. el Életemben két döntő változást éltem át a pályámon. Mindegyikből tanultam valamit. 55 . és arra. munkáim története segített azzá válnom. ahol áldozatnak éreztem magam. soha Akadt olyan állásom. ahogy igencsak kicsi volt a fizetés. tudtam. mások felszikráztattak bennem valamit abból. amit megérdemlek. és ez Ahogy jelen körülményeink között el kell fogadnunk és foglalkoznunk kell m. megtanultam: ha azt teszem. ugyanezt kellett tennem munkámmal összefüggésben is. De életem más területein szembesülök. Kapcsolataim az előléptetést. segíts. hogy én vagyok felelős határaim a képességek az általam választott pálya fontos részei. A bizalom és tervem következetes megvalósítása segített. amikor nem tudtam megélni csekély keresetemből. Ilyen üzenetekkel tréfálnak meg bennünket. hogy ezek Erőmtől kértem segítséget. annál könnyebben el tudtam dönteni. Mindig van választási lehetőségem. hogy körülnéztem és megkérdeztem magamtól miért is vagyok éppen tanulásunkat és előrehaladásunkat – egészséges hozzáállást alakíthatunk ki itt. hogy amiként nem vagyok leragadva kapcsolataimban. amelyet bizonyos képességeim fejlesztése céljából vállaltam hibáztattam volna. abban a Még valami mást is megtanultam: hogy volt egy terv. Bizonyos nem kell félnem attól. és Felsőbb el. hogy gyógyulásom a munkámra is kiterjedjen. mert így akartam. még ott is. mások. hogy jó helyen vagyok. csődöt mondtam. hogy tudnánk jobban is. és egyik állásom sem volt időpazarlás. Azt jelenti. és felelősséget vállaltam azért. Ahogy egészséges hozzáállást alakítunk ki kapcsolatainkhoz – ami elősegíti a Előfordult. folyton csak adok és adok és az égvilágon semmit nem kapok Megtanultam. mert nem éreztem helyénvalónak.

hogy eddig is azt tette. Amikor szabadon engedtem. és tehetjük úgy a dolgunkat. kérdezzük meg magunktól. Néha úgy védekezünk. Az ő alkoholizmusa irányított engem is. ha teljesen őszinték vagyunk a másikhoz. hogy a távolabbra helyezkedés hazudik vagy valamilyen függőség vagy kényszer hatására cselekszik? Azért létfontosságú dolog. 56 . mit remélünk elérni ezzel. Ezek az időszakok teljesen normálisak. Június 25. különben nem tudjuk megóvni magunkat? A távolabbra helyezkedés sokunk számára még nem természetes. hogy egy férjemet elengedtem. szabaddá tettem magamat gondolkodás. hogy jobban érezzük Ma. hogy ha kényszeresen kellett helyezkednem a beteg és az egészséges emberektől egyaránt. hogy rávegyem. Nem tudtam rávenni semmi olyasmire. amit akar. Kicsit szabadságolni akarjuk magunkat ebből a kapcsolatból? Vagy régi Június 24. helyesen cselekszem. Egy ilyen válságban azon kapjuk magunkat. szeretettel távolabbra helyezkedem. belátjuk.és viselkedésmódunkhoz. Még új. nem lehetünk elégedettek azzal. Ahhoz.A tökéletességről szóló üzenetek bűvész trükkök. amikor megpróbálom irányítani. jók. Testünk jelen van. módszereinkhez nyúlunk: elbújunk. . vegye észre. felismerjük e gyógyulási elv értékét. ha lehet. maga nem akart. Június 26. amikor alkoholista igen erős eszköz. sem mentálisan. hogy élhessem a saját életemet. amitől – ezt már megtanultuk – úgysem működnek a dolgok. hogy a saját néha olyan érzések öntenek el. miközben pontosan tudjuk. Fogadjuk el és ismerjük el magunkat. Ha megszüntetjük sebezhetőségünket. Aztán A VÁLSÁGOK TÚLÉLÉSE egyik éjszaka rájöttem. amelyeken át kell evickélnünk. Esetleg magunkra veszünk olyan dolgokat. kívülállásra. lássa meg a Istenem. nem érezhetjük jól magunkat a vagyunk. pedig én nem ittam. hogy ösztönösen visszatérünk régi Ő is megérezte ezt. Sem érzelmileg. Azt gondoltam. Időre Istenem. A bezárkózás. az nem segít.” Izgatottan várjuk. Nem veszünk igazán részt a kapcsolatban. amelyeket nem tudunk hova tenni. és próbálkozásiam soha nem oldják meg a problémát. nem vallott kudarcot. pedig most már sokkal jobbakat is. hogy majd mások gondoskodnak róla. mert ő is bezárkózott. amit elértünk. A másik az égvilágon semmit sem tehet. és nem mondjuk azt magunknak. ahogy vagyunk. gyógyító viselkedésmódjainkkal is hiába próbálkozunk. mennyire bánt engem ezzel. mi életem is elviselhetetlenné vált. ahogyan ha mi nem vagyunk jelen. Nyugodtan lehetünk azok. És a jól. Azt is láttam. segíts megszabadulnom az őrületbe kergető üzenetektől. . Azóta sokszor kellett gyakorolnom a távolabbra helyezkedés elvét. Az elv soha tesszük. ahogy vagyunk. A bezárkózásunk pedig ezt idézi elő. és megpróbáltam leszoktatni az ivásról. Tegnap is elég jók voltunk. Nem értjük. tudunk. hogy elérjen? asszony. sőt. másik számára. és már nem akarjuk. „Először akkor gyakoroltam a távolabbra helyezkedést. akik vagyunk. bőrünkben. Lomhának. én is. dolgok megváltoztak azon az éjszakán. ezzel esetleg véget vetünk a kapcsolatnak. hogy az legyek. Jogosan szükségünk lehet egy kis hogy elég jók vagyunk úgy. manipulál minket. akivel kapcsolatban Amíg ilyen üzenetek vezérelnek bennünket. Válságban vagyunk. érzelmileg jelen kell lennünk. De ha Azért kell bezárkóznunk. mint szeretnénk. szükségesek. hogyan jutott el egy zárkózunk be. Én pedig kapcsolatban elérjük az intimitást. magunkat. amit ő történik velünk. Néha helyénvaló és egészséges bezárkózni. Elérhetőnek a egész idő alatt tagadtam. A tökéletesség elkerülésének ez a lényege.érzés. hogy visszafogjuk magunkat valakitől. Szörnyű dolgokat műveltem. de mi nem. sem spirituálisan nem érezzük magunkat olyan Szabadon engedtem: tegye. Óvatosan és felelősségteljesen kell használni. Távolabbra Kényszeresen törjük a fejünket valamin. mert a másik nem nyújt biztonságot. elszaladunk és véget vetünk a kapcsolatnak. fényt. amíg ki nem cseréljük ezeket az üzeneteket. Ezek azok a napok. és hadd legyen elég jó így. amelyek nem a mi problémáink. dekoncentráltnak érezzük magunkat. mert céljuk nem érhető el soha. Néha viszont önpusztítás bezárkózni egy kapcsolaton belül. hogy Egy válság napokig tarthat. Az az igazság. Mielőtt bezárkózunk. ennek megértéséhez. Már hét éve ivott – amióta összeházasodtunk. éppen ma tesszük. aki vagyok. Épp elég jók vagyunk úgy. amikor távolabbra helyeztem magam tőle. TÁVOLABBRA HELYEZKEDÉS mert attól félünk. segíts. hogy alkoholista. önmagunk visszafogása és érzelmi kivonulásunk egy kapcsolatból. Nem fog örökké tartani. hagyja abba az ivást. hogy boldogságunk nem másoktól függ. hogy érzelmileg jelen legyek a magam választotta kapcsolatokban. valójában mi is történik. A következő történet azt beszéli el. Engedélyt adok van szükségünk? Hogy gyógyulhassunk? Fejlődhessünk? Átgondoljuk a dolgokat? magamnak arra. pedig tudjuk. Sosem lehetünk elég Bezárkózunk. és úgy ÖNMAGUNK VISSZAFOGÁSA reagálunk. Felismertem.

Ne várjunk a másikig jutunk. pocsékul érezzük magunkat. Ez a dal pedig el fölfelé kapaszkodni! Hamarosan eltűnik a válság. a valami nem működik. hogy összerakjuk a zenét. az újat. még ha gyógyulásunk régóta tart is. Idegesek leszünk. Június 27. együttmuzsikálásra. a hangszíneket. Néha még hosszabb ideig történik valami. Dolgozunk. egy teljes élet. hogy egy napon a dolgok teljes. a ritmust. hogy az Ma. néha egyszerre csak egy nem küld mindig neonfényű útjelzőket. Evickélj át a válságokon! Sikerülni fog. és az eddig nehéz részt könnyen le tudja játszani. megtalálja a megfelelő ritmust. még idegesebbek leszünk. Készen állunk arra. Törődjünk pénzügyeinkkel. hangjegyre haladva dolgoztunk. néha a a világos útmutatást. problémámat választom ki. amikor életünk kezelhetetlenné hangzik. hogy tökéletesen visszalépünk. zengő dallá állnak össze. és az egész darab harmonikus egységgé Rabjaivá válhatunk ugyanannak a bonyolult sémának kapcsolatainkban. már a dolgát – a hangzást. Néha a jelek kapcsolatba. Összefüggéstelennek volna. ha Új készségeinket magunkkal visszük munkánkba. Jel lehet az is. és Ezután a másik kezével gyakorol. ahogy kellene. vagy nem úgy megy. és kezdj Amint hangjegyről. Az egyik szélsőségtől Nem kell szégyellnünk magunkat. Viselkedésünkön. soha egy egész élet. azaz fejlesztjük idegesít. Kicsit előre haladunk. Ha nem megy. hogy amikor valamilyen problémával szembesülünk. életünk bármely területén. hogy elhiggyük. Tanuld meg felismerni. mindez teljesen összefüggéstelen. a hála és a távolabbra helyezkedés mindig jó kiindulópont. és mintha csapdába estünk A gyakorlás közben hallható zene nem mindig kellemes. amit már nem tanulja mindet. Június 28. megszerezzük járnak azonnali eredménnyel. elakad. és várd ki legjobbat érdemeljük. Ettől persze begurulunk. aztán megint előre megyünk. megjelenésünkkel. Soha ne várjuk el magunktól. és addig gyakorolja. ha spiritualitásunkat. Új nem működik a dolog. félrehúzódunk. Néha az a jó. egyéb áll össze. nem tudjuk megítélni. Szerelmi kapcsolatainkban is új viselkedésmódjainkkal nehezebben észrevehetők. a hangulatot. Az ilyen esetekből alakul ki az a helyzet. néha előről kezdjük az egészet. hogy azt a megoldást erőltessük. A HARMÓNIA KIVÍVÁSA AMIKOR SEMMI NEM MEGY Amikor egy zongorista új darabot tanul be. pihenésünkkel. Néha jobb. és töltenénk el különféle. tarthat a dolog. hogy átvegye a hangulatot. s ehhez egyik részeket. Gyakran előfordul. lehet. míg meg még több energiát fektetünk abba. aztán megint nekirugaszkodunk. És csak akkor tudnak együtt játszani.Amikor új viselkedésmódjainkra kell összpontosítanunk. éljük az életet. még elszántabban próbálkozunk. hogy előrevisz. s ettől munkahelyi kapcsolataink egészségesebbé válnak. ha nem adjuk fel. gyógyító viselkedésmódot életed egy kisebb területén. Nem felejtem el. mint egy szép. 57 . Gyakorolj egy új. hol leszünk holnap. látszólag nem összefüggő viselkedésmódokat gyakorolva még mindig nem megy. hogy megmutassa az utat. ami nem Gyógyulásunk kezdetén úgy érezhetjük. De amikor mindkét kéz felkészült az válik. esetleg nem is szép. életünk különböző területein. Az egyik kéz kiválaszt egy részt. egyenként veszi át a hangjegyeket. dolgozunk és dolgozunk. lassan alkalmazni elengedjük a dolgot. ha mindkét kéz tudja kipróbáltunk és amiről kiderült. egy Gyakran külön-külön kell gyakorolnia a két kezével. hogy minkét kezünkkel egyszerre játsszunk. nem fogja rögtön hibátlanul eljátszani. Aztán egy nap eltarthat. mintha hosszú hónapokat. abban. dallá változik. Bízom elfogadás. Gyakorolunk. magunktól oktalanul „többet”. hangjegyenként gyakoroljuk az új zenét. Engedd el! Ha ismételt próbálkozásaid sem hozzák meg a kívánt eredményt. Bízom benne. sőt éveket megy. még ha ezek nem is Munkálkodunk érzelmeinken. Csak egymástól elkülönült hangjegyek. lehet. és abbahagyjuk a hasztalan próbálkozást. egy harmonikus élet. akkor is ugyanazzal a elsajátítsa a hangzást. Fejlesztjük önszeretetünket. feladatainkban. hogy nem jó. Részenként. Abból. gyógyító viselkedésmódjaimat gyakorlom életem különböző területein. hogy az élet mondani akar nekünk valamit. ahol ma vagyunk. Azon vagyunk. Beleragadunk valamibe. Kezdeményezünk valamit. Lépj hátrább. azután egyszer csak kikecmergünk belőle. néha az otthonunkkal is. Úgy tetszik. A zene biztosan felhangzik életünkben. bizonyos módon próbáljuk megoldani. hivatásunkba. megszületik a zene. és ez Felsőbb Erőnkkel kialakított kapcsolatunkon is munkálkodunk. amíg módszerrel próbálkozunk újra meg újra. ha nem megy valami? próbálkozunk. Az élet készségeinket belevisszük kapcsolatainkba is. Elengedjük a régit. hogy rossz irányba kényszeríted magad. Nem úgy hangzik. Néha egy-egy ilyen állapot napokig is harmonikus zenekar. Ha kezdjük. és még jobban nekiveselkedünk. ha lankadatlanul gyakoroljuk az egyes Ma egy gyógyító viselkedésmód gyakorlására összpontosítok.

Nem így Istenem. Most. ahogyan életünk újabb átültetés következett. ha ilyen sokszor kivesszük és átültetjük őket?” – kérdeztem. mindig erősödik. Ha aktív. hogy valaki mondjon egy bókot. hajtásokat fejlesztenek. én KI TUDJA. Néha csendesen és eseménytelenül. Lehet. hogy Isten akarata valósul meg életemben úgy. Lehet. és Csak néha látványos a dolog. ma észben tartanom. Nem Ma megengedem magamnak. tojáshéjon kell táncolnunk. „Tudom. minden úton-módon firtatjuk. „Na figyelj ugyanazokat a növényeket. amelyek eltávolítanak attól. ne félj. JÚLIUS hogy a megfelelő időben a megfelelő helyen legyünk. spirituális síkján élünk. hogy segítsen valaki. mit kellene tenned…!”. Most. vagy valami jót rólad. kertbarát anyámhoz fordultam: „Nem rossz ez nekik? tudjuk kutatni. Nem lenne jobb. Ha megleljük. Néha beletörődően fogadom a változást. Mindnyájunknak megadatott az a képesség. és el tudjuk különíteni saját utunkat másokétól. és megengedem. Ma hagyd. hogy lázasan keresem Isten akaratát. néha vonakodom. és erős eredménytelenek. és megvárom az útmutatást. de többnyire. Nem tételezem fel. Isten akarata legtöbbször nem miattunk. félrehúzódom. hogy fel Tapasztalatlan kertész lévén. MI A LEGJOBB? pedig nem vettem észre. Hagyd. miközben erőszakkal arra próbáljuk kényszeríteni magunkat. KÖNYV érezve. onnan egy ide. hogy csak küzdelem árán tudjuk elérni azt a nyugodt. Mások nem tudják. mintha afféle elásott Ilyenkor mindig eszembe jutnak anyám szavai: így erősödnek meg és nyúlna kincs lenne. elvéthetjük. hogy értékes vagy. hogy rátalálhassunk Isten Július 1. hogy a nagy változások idején hitem és énem működik a dolog. ELFOGADÁS Isten akarata nem elásott kincs. ahogy kell. Egy nap édesanyámmal kint voltunk a kertben. mindig azt mondva. mi a legjobb nekünk. és nem idegesítem magam azzal. hogy teljesen amelyek túlélik. próbáld nyomban viszonozni a dolgot! amire vársz. Egy kis edényben keltettük ki a magokat. és fogadd el! Szívd magadba! Érezd át! Tudd. hogy mi kell neked!…” . Így erősödnek meg a gyökereik. Néha pedig meggyógyít. bízz a csendességében. hogy ismételten olyan „Ó. Ez persze nem Nem sérülnek meg. megoldásmódokkal próbálkozom. Nem lesz túl nehéz? – kérdezem. csöndes helyet. e kétféle reakció együtt jelentkezik. ne szégyelld magad. Június 30. De ez nem helyes. Hagyd. hogy valaki adjon neked valamit. De ha nem vagyunk óvatosak. szerintem neked most azon kéne dolgoznod…” nagyobba tettük át. ami helyes. megszabni. mindig könnyű. segíts. hogy azt hisszük. ha ugyanúgy maradna minden? kutatunk. gondolva. hogy Isten akarata valahol elhaladt mellettem.Ma nem kergetem magam az őrületbe azzal. mi a legjobb nekünk. akaratára. Gyakran éreztem úgy magam. hogy valaki tegyen valami hogy megtanulunk mi gondoskodni magunkról.” Június 29. A VÁLTOZÁS ELFOGADÁSA A mi dolgunk. s élvezzem ezt. befejezetlen ügyeinket. ha olyan szépet neked. mivel költözködtem. miközben kiástuk a növényeket és gyökereikről leráztuk a földet. Ha valami nem megy. mint azok a növénykék: mintha gyökerestül ISTEN AKARATA kimozdítottak és fejtetőre állítottak volna. mélyebbre a gyökerek. hogy: „Ezt nem kellett Ha ez most egy csendes nap. hogy meghatározzuk. 2. melyekről már bebizonyosodott. Még jót is tesz azoknak. bízz a szünetben. Újra meg újra megpróbáljuk kitalálni. Mélyebbre nyúlnak. Vakmerő kijelentések ezek. ne ess pánikba! És ne aktívitásában. hogy aggódom. hanem akaratunk ellenére teljesül. megérdemled! Ne mentegetőzz! Ne mondj olyanokat. fogadd el örömmel az ajándékot. dehogy – felelte anyám – az átültetés nem árt nekik. bízz az volna!” Ne legyen bűntudatod. Itt van bennünk és körülöttünk. ebben a Itt egy feladat: pillanatban érvényesül. azután pedig kiültettük a kertbe. Csak ennyit mondj: „Köszönöm!” Ma bízom abban. Harmadszorra ültettük át „Tudom. körülmények közé kerülünk. Mi nem tudjuk. közben mindenféle szükségtelen dologgal foglalkozva próbálom sorsom irányát Július 2. Isten mit tartogat számunkra. hogy kapjak valamit valakitől. mi Isten akarata. Állj ide. mi a legjobb másoknak. 58 . hogy megkapd. melyek újra aktivizálják régi gyászunkat és Hagyd. Ha várakozni kell. és az is hozzá tartozik. Ha itt az ideje. miénk a díj. keresünk.

Ünnepeld kapcsolataidat! Ünnepeld a múlt tanulságait. Nem kell telefonon nem gyógyuló szülőnk. hogy mások mindig tudják. amit elértél. Kezdünk gyógyulni. Semmi olyannak. Ezt rajtunk kívül senki más nem tudhatja. amiről azt hisszük. De neked az egészhez szerződés rögzíti feketén-fehéren. ez még nem jelenti azt. ítélkeznünk. és a hibáikból tanuljanak. és boldogan élnünk az ő keserves körülményeik ellenére? Ma őszinte leszek magammal és másokkal. De az is. Az ünneplés az ajándékban való gyönyörködés. És az is igaz. hogy van saját bölcs belső vezetőjük. tökéletesnek lenned. hogy számukra mi a nehogy fejedbe szálljon a dicsőség. nem kell tapintatlanul vagy kegyetlenül fájdalma beszippant minket is. vádolnunk senkit. hogy a másik hallani akarja. hogy mások szeressenek. magunknak. akik most is Szabadságunk csak néhány szónyi távolságra van. akiket szeretünk. hogy fel tudjuk fedezni saját utunkat – a küzdés. ne féljen. Július 5. hogy mindnyájunkban megvan az a képesség. élvezd! Tarts szünetet. mi a legjobb Isten gyermeke vagy. Vagy felhív Engedd el azt a szükségletedet. fájdalmukat. Mások rád hajigálták negatív stratégiáinkat. ha valamit véghezviszel. miért minket választottak ki arra. próbálkozás és hogy majd elveszi tőled valaki. azt. hogy minket irányítsanak. hogy másoktól útmutatást. Hogy lehetünk ilyen boldogok. szenvednek. kidolgozni Túl sokáig voltál kegyetlenül kemény magadhoz. és örülj! Másoknak nagy ajándék. hogy benned van. nehogy elkapasd magad. megrostáljuk. ne utáljon meg Ekkor. A mi dolgunk. teremtett világ szépségéért. Ha sikered van. legjobb. Ma fejest ugrom az ünneplés örömébe. De menjünk Július 4. Még. Finoman. hogy teljesebb Ünnepeld meg sikereidet. szabad? igazságom másképp fog felszínre törni. aki még mindig iszik. ne menjen el. ami nem vagy. és kezdjük jól érezni magunkat a bőrünkben. elérni. tűnődj el. aki most is szenved. Istenem. csap le ránk a bűntudat. De nem kell véka alá rejtenünk saját belső magunkat ilyen jól. Az is a húznod. hogy ne örülj annak. tanácsot kérjünk. mártírnak érezzük tőle Valahányszor kezdjük átélni életünk teljességét. ha energiájukat – véleményüket. tovább! Legyünk türelmesek! Mások gyógyítása nem a mi feladatunk. Ha élvezed és ünnepled a jót. áldozatnak. hogy figyeljünk a hozzánk érkező információkra. Túl hosszú ideig hallgattál mások intéseire. aki vagy! elszakadnunk tőlük. Július 3. amit az élet kínál! Ünnepeld a jót! Ünnepeld magad! képességemben. ismerni. és örömöt adó. Ezek a szavak a mi igazságaink. Nem kell még keményebben nekünk. mi a legjobb nekünk. Mint. hogy sosem tudjuk meg a választ. És úgy érezzük. Szép. és joguk van ahhoz. köszönet a Teremtőnek az általa hibázzanak. dönteni helyettük. ahogy nem az ő dolguk. teljesítményedet! életet éljünk? Lehet. és szétválogassuk a kapott információt. akiket hátrahagytunk: akik nem gyógyulnak. mi Ünnepeld meg ezt! a legjobb nekünk. Ne sajnáld az időt az ünneplésre! Feltehetjük magunknak a kérdést. mint a villám. hogy a másik ne legyen dühös. hogy fáj magunk mögött hagyni. amikor szeretteink még mindig kínlódnak? Szabad fényünket sem. ha képesek vagyunk megbízni bennük. hogy fel tudjuk melegséget! Élvezd a másokban rejlő szépséget. Szépséged mi dolgunk. Ha bízunk abban. Egyesek utolérhetnek Ünnepeld magad. a tévedés hasonlóan tökéletlen folyamatában – ezzel nagy ajándékot adunk hála kimutatása. amit el kell mondanunk. elragadó. Elmondhatjuk. hogy valaki segít nekünk – például egy semmi közöd! Te egész idő alatt ajándék voltál magadnak és az univerzumnak. abban. Kezdünk gondoskodni magunkról. és a veled való kapcsolataikat. hiedelmeiket. Gyógyulási programunk Azt mondjuk. Igen. fejlődésedet. szponzor – akkor sem bízhatunk abban. hogy Az ünneplés a dicséret magasrendű formája. Mi nem tehetjük őket boldoggá.Nem a mi dolgunk másoknak tanácsokat adni. Nem ÜNNEPELJ! kényszeríthetjük rájuk. Engedd el magad. hogy érezhetjük kimondanunk a saját igazságainkat. kimondhatjuk. hogy magadhoz láncolj bárkit is. segíts. hogy bízzam ebben a Ünnepelj meg mindent. aki vagy! 59 . magunkat azok miatt. bűnösnek érezhetjük magunkat. aztán magunk döntsük el. amilyen vagy. ha bízunk abban. jobbnak. el tudják dönteni. mert tudom. de köntörfalazás nélkül Esetleg volt férjünk jut eszünkbe. és a mai szeretet és Ma észben tartom. és örömét. és légy az. hogy úgy találják meg a saját útjukat. minket. Ámde ez az igényünk csapdába ejt. Megpróbáljuk eredményeket hoz életünkbe. és elpanaszolja nyomorúságát. EGYENESSÉG A TÚLÉLŐK BŰNTUDATA Kommunikációnk nagy része tükrözheti azt a vágyunkat. amit gondolunk. Ez a bűntudat a kapcsolati függőség egyik tünete. Vagy már felnőtt gyermekünkre gondolunk. hogy ha nem így teszek.

lehet. Hagyd. Segíts arra a lépésre összpontosítanom. amit szeretnénk. hogy megosztjuk a másikkal emberi oldalunkat. Ma megpróbálom átküzdeni magam szomorúságom és bűntudatom falán. engedd el. Ha már gyógyulóban vagyunk. nem ezt az utat választotta.” haraggal. szabadítson meg fogyatékosságainktól. hogy a víz vessen felszínre megint. akkor maradj laza. nem csapkodni. Működj együtt vele! Felesleges és zúgolódni. Igazából csak Ha szabadjára engedjük az érzéseket. hogy haladj! Hagyd. hogy alá kell saját gyógyulásunkért felelhetünk. ( Charlotte Davis Kasl. hogy szabadjára engedjük érzéseinket. Ma kiengedek magamból mindent. és másokkal szemben sebezhetőek legyünk. A felgyülemlett érzések kiengedése az önmagunkkal való törődés fontos eleme Megengedem magamnak. amit mi nem tudunk és nem is Július 8. gyakran oktalan „Alázattal kérjük az Istent. és elhatározom. miközben a férjem kártyázott. ha valaki. hogy megteszi értünk. oly-kellemes. szomorúsággal. hogy ha igazán jól haladnánk.bennünket. hacsak nem a túlélés miatt! szükségem. kell megtennünk. a filozófia tudományok doktora: A nő.) látott táj mellett még egyszer nem haladsz el! Engedd ki a gőzt! Engedd ki mind! Ne törd a fejed túlságosan! Az ár azért van. Július 6. és változást. ahonnan már képesek vagyunk továbblépni. hogy kiengedjük a gőzt. hagyd. A HETEDIK LÉPÉS amelyik tele van félelemmel. így juthatsz túl ENGEDD KI A GŐZT! biztonságosan az erősebb áramlatokon. De. hogy akkor is egészséges és boldog legyek. hogy meg fogom venni. Azzal áltathatjuk magunkat. hogy úgy érezzük. idegeskedést! Hagyd. az még nem jelenti azt. hitehagyottsággal. hogy ha egyszer eldöntöttem. ha itt az ideje. Ebben a folyamatban Hát nem egyszerű? Nem kell kifacsarnunk magunkat ahhoz. Csak magunkból mindent – s éppen ez által szedhetjük össze magunkat újra. hogy emberek lehessenek. hogy kierőszakoljuk a másoknak is megengedjük. és elvigyen oda. mint kockázatos üzleteket kötött. hogy az ár segítsen vigyázni magadra! Hagyd. „Engedj meg magadnak egy kis zúgolódást!” Ha egy pillanatra víz alá kerülsz. újdonságként lásd a dolgokat. hogyan és mikor történik a változás. Olykor azzal a kockázattal jár. Még egy pár új cipőt se vállaljunk. Ha lehet. a szex és a Közben élvezd a táj szépségét. és átverekedjük magunkat életünk nem. amit akart. mit érzünk. hogy megérdemlem. ha erre van szükségem. Az önfeltárás nem merül ki abban. hogy magával vigyen az ár! Július 7. ha benne vagy. mert az inkább függőség. (A Névtelen Alkoholisták programjának Hetedik Lépése) Ne féljünk attól. szükségünk arra. A ma függőség. hogy leperegjen rólad. sértődöttséggel. hogy megkapjuk. kerüld el a zuhatagokat. Friss szemmel. Mindent megtagadtam magamtól. ahol helyed van az univerzumban! folyamatának. Csak arra kell embereknek is vannak kevésbé összeszedett pillanataik. oda. pillanatban olyan nagyon összeszedettnek lennünk. hogy kipróbáld. azt. a lépések által fogunk megváltozni. hogy segítsen lenne okunk panaszra. azután pedig bíznunk abban. segíts ma. ÚSSZ AZ ÁRRAL! Nem kell visszafojtott lélegzettel várnunk. Ezt nem kell „csináld magad” alapon elérnünk. akit szeretek. kijelölni a határaidat. fontos része vagy. de az ő gyógyulásuk nem a mi dolgunk. Július 9. Hagyd. amelyre most van Ne akard erőltetni az irányt! Ne ússz az árral szemben. Az összeszedett változást. azután megpihenjek és hagyjam. hogy megtörténjék a többi. hogy vezéreljenek! Rázd le az millióknak hozott gyógyulást. hogy szépen elmeséljük valakinek. merülnünk a nyomorúságunkba vagy mártíromságunkba. Eljutunk oda. Nem 60 . hogy alávessem magam a gyógyulásnak és a változás életed folyójába. E csodás és hatékony program során. kockázatot „Tíz évig mindig csak használt holmit vettem magamnak. nem helyes panaszkodni. lehet. nem-oly-csinos szakaszain? TÚL SOKAT KÖLTÖK. rendszerint került rá pénz is. hogy meglegyen bennünk a hajlandóság és az igazi alázat. Segíts. amely már Bocsásd el félelmedet és azt az igényedet. VAGY TÚL KEVESET? Megengedhetjük magunknak. és amire szükségünk van. Ha mostanig a folyópartról belógó ágba kapaszkodtál. kérnünk kell Istent. nem-oly-tökéletes. Aztán gyógyulás. és azt csinált a pénzünkkel. hogy megmutatkozzék emberi mivoltunk. Néha szétesünk – kiadunk törekednünk. megtanultam. vigyázz magadra! Az ár része. Ha nem. Ez Ússz az árral! nem önsegítő program. hogy elvégezzem a dolgom. miközben a jelen folyójába merülsz – Istenem. amire vágyom. ahol lenned kell! Mit jelent ez? Nem lesznek érzelmeink? Nem temetnek maguk alá? Nem lesz Ma az árral együtt úszom. Nem kell minden vásároltam soha.

sokkal több szeretetre. mit érzünk. A felelősségteljes pénzkiadás nem azonos a mártírszerű nélkülözéssel. életünk minden eseményét Ő irányítja. Bizonyos információra. hogy valahogy a napot? Egy bizonyos kapcsolatban van szükségünk segítségre? szükséges-e. és tisztességre vall. azután engedd el a a kapcsolat. szükségünk van. hogy amikor eljön egy Oly sok ember ment már el. hogy anyagilag ellátjuk magunkat. amire szükségem van. és össze-vissza hazudunk szándékainkról. hogy mártír Egy kapcsolatot sohasem könnyű befejezni. hogy elfogadnánk.takarékosságból tagadtam meg mindent magamtól. kicsapongásoknak. Nem szabotálni a kapcsolatot. akár kollégáinkról van szó. az egyenesség és az őszinteség a legkönnyebb. hogy ne merjek élni az erőmmel Az alulköltekezés következtében pedig megint áldozatnak érezhetjük magunkat. Valamilyen jellembeli hibával küszködünk? Új jellembeli tulajdonságot szeretnénk Július 10. megkérdezem magamtól. Ma igyekszem. amelyre átengedni a másiknak a befejezés felelősségét. Küszködésünk és feladataink sűrűjében felvetődhet bennünk: vajon Ha tudjuk az igazságot. azt remélve. és növeljük a fájdalmat. s ehhez segítség kell? Át kell vészelnünk keveset költök. magányosnak. tudni fogod. amely kihívást jelent? KAPCSOLATAINK BEFEJEZÉSE Valamilyen érzelemmel kapcsolatban kell a segítség. Milyen gyakran korlátozzuk Istent azzal. önmagunk szeretete tükröződik. de nem könnyíti meg. hogy megmondanánk. Inkább spirituálisan sivár napjaink. amelyben önbecsülésünk és lenne. mondd ki őszintén és szeretettel. „Hol vagy Isten? Hová mentél?” Miközben az önvédelem ösvényét tapossuk. hogy a nehezebbjét majd a másik fél végzi követelni – kérni fogok. hogy itt az ideje véget vetni a kapcsolatnak. segíts megszabadulnom attól. 61 . megtanuljuk. Ha bízol A kényszeres vásárlás vagy túlköltekezés egy pillanatig megajándékozhat a magadban és figyelsz magadra. amit mondanod kell.” nem vagyunk őszinték. akár felismerésre van szükségünk? Támogatásra? Egy barátra? szeretteinkről. igazán törődik velünk és mindazzal. Ha túl sokat amire szükségünk van! költök. és hogy mire vágyom. elkezdhetjük Ma kérni fogom Felsőbb Erőmtől. Olyan régóta érezzük magunkat nagyon kapcsolat befejezésének az ideje. hogy meghallotta. se Isten is elment? gyengédek. hanem azért. érezzük. hogy figyelem hiányában magától meghaljon Istentől bármit kérhetünk. fordulj vele Istenhez! Nincs olyan kérés. ha őszintén tud-e rólunk. kapcsolataimban. Ahelyett. ezzel nem kíméljük a másik érzelmeit. Van valami olyan Isten univerzumában. hogy itt a vége. de nem ez a legtisztább és legkönnyebb AZ ELHAGYATOTTSÁGTÓL VALÓ FÉLELEM ELENGEDÉSE módszer. ennek is előre megjósolhatók a negatív következményei. hogy az őszinteség és gyengédség növeli önbecsülésemet. Vannak csodás napjaink. Vannak szürke. Ha túl Egyensúlyba szeretnénk kerülni. hogy pénzköltési szokásaim egyensúlyba kerüljenek. abbahagyom egy időre és azzal foglalkozom. ami bennem zajlik. A Július 11. Így is be lehet fejezni egy kapcsolatot. és hogy minden lépésünket. el. (Név nélkül) Ha eljön az ideje. ami valamilyen útmutatás vagy terv alapján történik? Isten Ha nem tudunk dönteni. Istenem. mint megkockáztatni a befejezést. amire Ez a passzív hozzáállás megkísérthet bennünket. mint más viselkedésbeli Ma észben tartom. életünket és vágyainkat bíztuk. amikor érezzük Isten védelmét és jelenlétét. akár barátainkról. és őszinteség kell. ami túl kicsi vagy jelentéktelen. elsajátítani? Meg akarunk birkózni egy bizonyos feladattal. nem vagyunk szeretetteljesek. hogy nem fordulunk hozzá mindennel. ami igazán örömöt okozna nekünk? Néha könnyebbnek tetszhet hagyni. és tennénk is valamit. Bízz benne. Ha pedig tudjuk. vagy megfosztom magam valamitől. mit mondj és mikor. Ki lehet fejleszteni Bármilyen kérésed van. mi túl nagy magunkban a felelősségteljes pénzköltés tudományát. és nincs olyan. túlköltekezés nem azonos azzal. Július 12. mit akarunk. és amire vágyom. Egy kapcsolat befejezéséhez bátorság. hogy az a Felsőbb Erő. vagy mit szándékozunk tenni. Azután elengedem a dolgot. Ha szabotáljuk a kapcsolatot ahelyett. törődik-e velünk? megmondjuk. de. hatalom vagy az elégedettség érzésével. Keress nyugodt időszakokat ezeken a szürke napokon! mondjuk meg ezt. amikor felmerül bennünk a kérdés: van-e egyáltalán meghosszabbítjuk. életünkben olyasmi. Néha könnyebbnek tetszhet dolgot! Hagyd Istenre a döntést! Bízz benne. KÉRÉSEDDEL FORDULJ ISTENHEZ! Megtanulhatjuk a kettőt megkülönböztetni egymástól. de kikerüljük. ha szabotálunk. és a kínos érzést mindkét fél kárára. lehessek. és mit nem.

mutatja az utat. Ez a hit inkább nem ismertem. hit azzal a következménnyel jár. Mindig itt vagyok veled. Lehet. mint bizonyos emberek. hogy tudatosan érzékeljem és elengedjem azt az önpusztító Minél többször mondunk köszönetet Istennek azért. azért.Erőltess magadra fegyelmet és engedelmességet. Lehet. vésődik. Segíts felépíteni magamban a hitet. De megmondhatom. Ő megért „Harmincöt éves voltam. mióta életemet és akaratomat Isten Ahogy el tudtuk hitetni magunkkal azt. hogy nem vagyok méltó a szeretetre. vagyunk. hálás leszek azért. hogy számunkra fontos emberek elhanyagoltak érezhetjük. és nincs veled semmi baj. és kereken kijelentettem. és olyan hamar. Istenem. hogy addig gyakoroljam ezt. ha mások nem Maga is fejlődtem és változtam atekintetben. Tudok rólad. légy nyugodt (Ne függj többé senkitől!) felőlem! Minden terv szerint történik. hogy azért nem tették velünk a múltban. reakció volt az adott helyzetben. Iszonyúan féltem. Szerető. barátainkkal. AMILYENNEK ISMERJÜK olyan kapcsolatok mellett. ahogy bizonyos emberek bennünket. és elriasztjuk magunktól az embereket. azért. hogy nem vagyunk szeretnivalók. a jótevő. Úgy szeretetet. Ez a fejlődés nem intellektuális szinten zajlott. törődöm Előfordul-e olykor. vagy nem tudtak megfelelően szeretni. Jó. amit muszáj megmondanom. és érvényesül kapcsolataimban. és úgy csimpaszkodhatunk (Albert Einstein) a másikba. nem vagyunk méltók a szeretetre. érezhetően javítja kapcsolataink minőségét. a javunkat szolgálja. Megtanultam. muszáj aljasnak lennem. CSALÁDI GOMBOK hogy közel sem olyan fontos. hogy igenis méltóak vagyunk a szeretetre. annál jobban megerősít. Ő annál inkább hogy szeretnivaló vagyok. hogy azt a következtetést vontuk le ebből. Rájöttem. amely azt igényli. Bízzál. hogy szerethetem és MÉLTÓK VAGYUNK A SZERETETRE 62 . mert nem vagyunk szeretni valók. ahogy lehet. Sokan átéltük. hogy arra.” hisszük el. akik mi hitet. Vagy A gyógyulás igen intenzíven spirituális folyamat. kitartunk ISTEN. hogy értsük védekezünk. ha gondoskodni akarok végre magamról. Isten többek között azt értette meg velem. mert nem „Isten ravasz. és ez önbeteljesítő Bizakodj és légy hálás! Itt vagyok. Nem a mi hibánk.” „Nem mentem el gyermekem. mint az. szerettek. Minden a te javadat szolgálva valósul meg. önmagunkkal való kapcsolatunkat. irányít. Nyitott leszek játékaiban és manipulációiban. meg Istent. Isten a teremtő. amelyeknél sokkal jobbat érdemelnénk. Javítja a legfontosabbat: az Isten valóságos. hogy Isten-képünket korai vallásos élményeink vagy a Szuperaktívvá válunk vagy visszahúzódunk. de alkalmatlan. ez érthető Bármit gondolunk. hogy Isten Ha úgy hisszük. hogy nem méltó a szeretetre. de nem rosszindulatú. amit mondani akarok. Ez a Július 13. negatív hiedelmeimet. hogy eltöprengünk azon. hogy nem vagyok hajlandó részt venni kisded Ma nyitott leszek arra. illetve sokkal ugyanúgy azt is elhitethetjük. amilyennek ismertem. Gyógyulásunk során képzelem. Ma észben tartom. amikor először felemeltem a hangomat anyámmal engem. hogy elengedjem Istenről kialakított régi. hogy megért engem. amilyen körülmények között jelenleg élünk. az utolsó részletig. ahogy ezt a nálam nagyobb erőt tudtak szeretni. hogyan értelmezem Őt. gondoskodására bíztam – arra az istenre. Sokunk meg van győződve. Kétségbeeshetünk. hogy elkülönítsük magunkat mások viselkedésétől. hogy olyan kapcsolatokat választunk. amit megtapasztaltam. sokan nem kaptuk meg a megérdemelt feltétel nélküli ugyanolyan megszégyenítő és ijesztő lehet-e. Segíts. te akkor is valóságos Biztosan meg fogod kapni! vagy. hogy amit tesz. Megtanuljuk hagyni. munkatársainkkal. hogy tudom. vagy áldozattá tett. mintha ő lenne számunkra a szeretet legutolsó lehetősége. Július 14. hanem a miatt megtanuljuk. Minél jobban áthatja gondolkodásunkat és szívünket a róla és megnyíljunk a megérdemelt szeretet előtt. és. kell. szemben.” jóslattá válhat életében. míg mélyen belém javunkra cselekszik. következett be. sündisznóállásba vonulunk. hogy jobbat érdemlünk. „Még ha a számodra legfontosabb ember utasít is vissza. és tudni fogod. milyennek látom Őt. kialakított pozitív kép. Isten ugyanúgy elhagyott. és a forrás. Isten nekünk akarja adni mindazt a jót. aki valójában. megtanulhatunk bízni Istenben. megtervezi életem minden részletét. Bízhatom abban. Vitatkoznom sem Függetlenül attól. hogy Isten nem hagyott el engem. tényleg megtettem. hogy nem. hogy Felsőbb Erőmet jobban megértsem. és szinte el se hittem. Július 15. amíg a válasz megérkezik. Valójában Isten mindig azt akarja. Lehet. Ha magunkat vádoltuk. Gondoskodó. körülöttünk élők hite alakította ki. hogy ilyesmiken töröd a fejed: miért szeressen engem valaki? veled. Hamarosan rájössz erre. és más szeretteinkkel. korlátozó. hogy mások szeressenek. ez alááshatja kapcsolatunkat szeretettel vezet. segíts ma. családunk tagjaival. Isten Miközben felnőttünk. amivel bánni tudunk.

Lehet. Szerethetjük a családunkat. állította. akár családtagjaink. ez mit jelent életünkben. Pontosan meg kell határoznunk. főleg azok. hogy mi hogyan óvjuk meg magunkat. vagy magunkra hagyott. helyénvaló. hogy minden. Az kell. Elvárhatjuk másoktól. de azt többé-kevésbé igen. és nem fogadok el. aki kielégítette a szükségleteiket. De az a miénk. ha bizonyos viselkedést nem tartok helyesnek. Mi bánt? Mi dühít? nyomogatni? Kit ruházunk fel családtagjaikon kívül ekkora hatalommal? Mi miatt nyafogunk. próbálod befolyásolni vagy megváltoztatni őket. Segíts észben tartanom. Akár már ma kellemetlen érzéseinket. megszüntethetjük a fájdalmat? Néha a gyógyulás kezdetén rosszabbodik a helyzet. de visszautasíthatjuk. hogy szavaik egyezzenek meg tetteikkel. amit csak az élet és a szeretet kínálhat. nem a mieink. Szerethetjük családunkat. hogy szereti őket. mintha mi sem történt Hagyj fel azzal. és teszünk róla. de meg kell hanem úgy. hogy hátat fordítanánk Másokkal esetleg olyasvalaki törődött. hogy a szavak és tettek megfeleljenek egymásnak. fejlődni és gyógyulni. ugyanakkor rosszul bánt velük. megmarad. mint addig. tagjaitól. Azt jelenti. és mit érzek reagálni. hogyan reagáljunk rá. mit szeretnénk és megkaphatjuk-e. a velük való viselkedés? Mentegetjük-e a másikat. és panaszkodunk? Észrevesszük-e mennyire sért bizonyos Mindegy. és nem veszem túl komolyan a dolgot. és mit ne. képzelik a szeretetet. lennénk. hogy nem kell megengednem. ha fedték egymást. nem teszek úgy. Odafigyelek arra is. Július 16. hogy ne kelljen emiatt lemondanunk önmagunk képzelik a szeretetet. hogy részt Olyan emberek szerettek és törődtek velünk. ahol bár a többiek azt Ma segíts gyakorolnom az önvédelmet családom tagjaival szemben. ha nem Július 17. ezért zavaros elképzelésünk alakult ki a szeretetről. és törődhetek az anyámmal is – nem úgy. milyen is az. Meghúzhatjuk a kellő határokat anélkül. közben. eljutunk oda. amíg megtanulunk hatékonyabban Ma odafigyelek arra. (Név nélkül) mi az. bűntudatot kelteni bennünk. A legjobbat érdemeljük. hogy agresszívak mintát hisszük szeretetnek – mert csak ezt ismerjük. az ő Sokan meglehetősen zavaros elképzeléseket vallanak arról. napjaimat. szeretik őket. ahogy ő akarja. Ezért ők ilyennek Megtanulhatjuk úgy szeretni őket. hogy az anyánk. hogy azt hisszük. tudunk változni. és azt szeretteinknek. Ez persze kínos. hogy megpróbálod rávenni őket. éspedig az. aztán elhanyagolt Bűntudat nélkül is megóvhatjuk magunkat a családi kapcsolatokban. hogy szeretetigényünket úgy elégítsék ki. hogy is. Ki tudja jobban családunk tagjainál. Megint mások érzelmileg steril környezetben nőttek fel. amit hitünk szerint megérdemlünk. vagy az apánk azt mondta: „Szeretlek”. Egyetlen röpke telefonbeszélgetés olyan Különféle okokból. ahol szívünk mélyén tudjuk. Legyünk türelmesek és gyengédek magunkhoz. megküzdjünk kapcsolatainkban azokkal a problémákkal. hogy meg is kapjuk. melynek során szeretettel eltávolodunk családunk legeslegjobbat érdemeljük. hogy az ő problémáik uralják az életemet. tanulnunk azonosítani. mi bánt. de jó. hogy érzelmi és pszichológiai örvényeket indíthat el bennünk. s nem kell vádolnom vagy szégyellnem egészségtelen szeretet kielégítheti felszínes igényeinket. A szavak RAGASZKODJUNK A LEGJOBBHOZ! önmaguk nem sokat érnek. ahol most tartunk. Nem szabhatjuk meg. SZERETET SZÓBAN ÉS TETTBEN Viselkedési sémáik. Segíts észben állították. amikor problémáik. Éppen az által szabadulhatsz ki az ő rendszerükből. mit tegyenek. és reakcióinkat. csak a második legjobbat érdemeljük. melynek hatása órákig. hogyan kell azokat a bizonyos gombjainkat Egyetlen kiindulópontunk lehet. Ezért ők ilyennek tartanom. Ezt a Megtanulhatjuk. míg onnan. de ettől a szeretetvágy magam miatta. Egyáltalán tudjuk-e. szeretik őket és törődnek velük. mégsem kaptak tőlük érzelmi táplálékot. Az tagjaival szemben érzek. Ugyanilyen hosszadalmas lehet. a Évekig eltarthat az a folyamat. mert még erősebben átéljük Belevághatunk a megfosztottságtól a megérdemelésig tartó utazásba. megpróbálnak manipulálni. amit családom Itt az ideje. hogy én hogyan bánok másokkal. ahogy nekünk is jó. cselekedjenek és kezeljenek volna. Nem esem túlzásba. milyen régóta gyógyulunk akár mi. melyek bántanak? sőt napokig eltarthat. de legfőképpen félelemből vonakodunk-e attól. érzéseimet. másképp. hogyan képviseljük érdekeinket anélkül. és hogy ha akarjuk. melyeket velünk szemben alkalmaznak. 63 . mondván: „túl sokat követelünk”? kapcsolat mindig provokáló lehet. ahogy én jónak látom. mit engedek meg az embereknek velem szemben. szeretetéről és tiszteletéről. ugyanakkor nemet mondhatunk arra. akiknek szavai és cselekedetei nem vegyünk a játékaikban.becsülhetem magam.

mennyire bánt. mi a teendőnk ebben a arról. vagy. Nem is arról. Majd akkor (Név nélkül) tudni fogom. hogy érzéseim azt jelzik. Nem arról van szó. Meg azt is. és megpróbálok valakit Mert nem tudjuk. hogy ne kelljen haragunkkal szembesülnünk. milyen felelősségteljesek. helyzetben. hogy mások megértsenek. hogy foglalkozzunk vele. azt próbáljuk megmutatni valakinek. milyen fontos. hogy egy rosszul működő rendszer fogságába estünk. A dühünkkel való szembenézés helyett esetleg duzzogunk. hogy egyszerűen elmegy. A mai nap fontos – nem annyira azért. Vagy megbüntetjük magunkat – esetleg a másikat – megpróbáljuk kiegyenlíteni a vagy hozzáértők vagyunk. vagy elég jók vagyunk. csak olyasmibe kerültem. ami nem jó nekünk. Amennyiben Vagy mi megyünk el. ami nem Ha bizonyítani próbáljuk. Jelezheti saját problémáinkat. arra várva. hogy a lehető legegészségesebb szeretetet adjam és kapjam. hogy megpróbálunk irányítani valakit. hogy mi nem Itt az ideje. szeretetteliek. hogy magamat okoljam. azt is tudni elég erősek legyünk ahhoz. ami történik velünk. vagy. hogy felszínre hozzam rejtett vagy elfojtott haragomat. ha éreztetjük vele szemben a haragunkat. Pedig ettől nem múlik el. hogy hogy tudatosítsuk. és nem tudjuk. el. megértjük őt – ez mind azt jelzi. rájöttem. hogy dühös légy – igen. csapdát sejtünk. mint másokéit. Ha majd ezt tisztázzuk magunkban. hogy jók vagyunk. fogjuk. értelme. hogy iszik. vagy elég jók vagyunk. ha összeegyeztethető. ha mások az Ne siess olyan nagyon! Lazíts! Lélegezz mélyeket! Létezz! Érezd át a harmóniát! áldozat szerepébe kényszerítenek. 64 . hogy mások észrevegyék és elhiggyék. Arra figyelmeztethet. bátorságot! Segíts megértenem.Legyen bennünk annyi bátorság. a felszín alá süllyed. hogy kiderítsük. amelyeket néha nehéz meghozni. Ugyanakkor fontos döntésekhez juttathat valaki. Légy nyitott! Ma szépség él bennünk és körülöttünk. hanem azért. amivel hogy ködfelhő szállt ránk. segíts. Segíts felhagynom azzal. és komolyan vegyenek. és felelősségteljes ember vagyok. van-e szükségem. Az után Ma megnyílok arra. vagy azt. hogy az önpusztítás útjára léptünk. hogy Július 18. hogy elég jók vagyunk. mit tegyünk. akivel együtt jártam. ijesztő érzés lehet. Sokféle okból tagadhatjuk dühünket. elfogadjam magam ahelyett. A mai napnak is van célja és milyen problémákra kell odafigyelnem. hogy mások elhiggyék. hogy hívjuk fel a figyelmet.” Odafigyelek a szavak és tettek eltérésére. hogy a szavak és a tettek fedjék egymást. iszákossága. Július 19. éppúgy. homokba dugjuk a fejünket. hanem nekem. hogy magunk se hisszük el igazán. (Név nélkül) Megérdemeljük.” Adhatunk és kaphatunk szeretetet úgy. milyen jók vagyunk. Mert befolyásolásával uraljam a dolgok kimenetelét. melyben letagadjuk a valóságot. hogy attól félünk. segíts ma elengednem azt a szükségletemet. vagy olyasmit teszünk. hogy megbánt bennünket. olyan dühös! hisszük el. nyafogunk és összetörjük a fejünket. hogy tényleg bánt A düh nagyon erős. megsértődünk. ha a szavak és tettek „Egy álló évig próbáltam bebizonyítani a férjemnek. Arra összpontosítok. észreveszem. milyen egészséges gondolkodású. hogy mások véleményének Esetleg újra. hogy mások rájönnek-e. hogy jogunk – sőt kötelességünk magunkkal szemben – meggyőzni bizonyos tulajdonságomról. foglalkoznunk kell. hogy nem bennem van a hiba. Nekünk kell megpillantani a fényt. ez arra utalhat. hogy valamit bizonyítani próbáljak. ahogy BIZONYÍTÁS ÖNMAGUNK ELŐTT erre reagálunk. Istenem. mennyire bánt minket. AZ ELLENÁLLÁS ELENGEDÉSE akikre haragszom. hogy milyen jók vagyunk. meg újra megbocsátjuk a másiknak. megajándékozhat bennünket. felteszem magamnak a kérdést: nem arra haragudni és tanulni a haragunkból. mi volna bennünk bizonyos érzelem. hogy megóvjam magam azoktól. Először még azt sem engedjük magunknak. rájöttem. kibúvókat keresünk. hogy nem neki kellett ezt felismernie. hogy a függőség csapdájába estem. hogy először nekem kell hanem hogy kapcsolatban maradhassunk a valósággal és saját szükségleteinkkel. mennyire bánt az nem fedik egymást – nem azért. Ha mindenáron bizonyítani akarunk egy másiknak valamit. hogy a legjobbat adjuk és kapjuk abból. világosan látnom. Amikor elkezdtem gyógyulni. Arra. Adj hozzá Július 20. Bízhatom abban. amivel a szeretet „Hónapokon át próbáltam bebizonyítani annak a férfinak. célravezető. milyen mély számlát. A HARAG IDEJE Azt is jelezheti. Nem is bűntudatot érzünk. ami megzavar és megőrjít. Visszahúzódunk. hogy magamat győzzem meg? Istenem. vagy csak olyasmit. hogy megszégyenítsük vagy vádoljuk az illetőket.

hazudnak. Ne azt kérjük Ne siess olyan nagyon tovább! Úgysem menekülhetsz el. amire holnap lesz benne. tudni fogjuk. valaminek a kikényszerítése érdekében. Bíztunk Istenben. tegyék meg. a bízni. Végezd nyugodtan. Nem kell irányítanunk. hogy segítsen dolgokat. azzal uralkodni akarsz fölötte. gondoskodni magunkról. hogy Hagyj fel a dolgok erőltetésével! csak létezzünk. De sokan ennél jóval többet tesznek. Bízhatunk és élet és a gyógyulás folyamatában. hogy magunkban sem bízhatunk. esetleg éppen megakadályozzuk a Július 22. szükségem. amit a mai nap kínál. Némelyikünk abban bízott. hogy másokat rávesz arra. hogy lássam. aztán amikor ez nem Megkapunk mindent. Megtanulhatjuk. hogy mindig pontosan tudni NE ERŐLTESD! akarjuk. A gyász. amit szeretnénk. és gyógyulásomban. tudunk-e bízni magunkban. amit nem ebben. bízzunk abban. következett be. manipulálod. amit még nem értek. hogy nem mindig értjük. Még ha kényszerítened kell is rá magad. ha teljesen kimerít. az életben és Felsőbb Erődben. mindent előre ki kell Az uralkodás önpusztító. Bízom abban. az életben vagy a Felsőbb Erőnkben. ha te valaki megteszi a lehetetlent. Pozitív cselekedetekkel És tökéletes értelmet nyer – később. hogy remélted. vagy szeretted volna. Felsőbb Erőm. a körülményeim. Csak nem hallgattunk eléggé magunkra. hogy mindig. amit mi szeretnénk. De biztos. hozza meg a kívánt eredményt! Ne gondolj rá olyan sokat! Ne aggódj miatta! Ne Ha össze vagyunk zavarodva. amire ma szükségünk van. békés harmóniában a feladatodat. Felsőbb Erőmben. meg abban. Július 23. Azután A BIZALOM ÚJRATANULÁSA engedd el. Ne aggódj. és a lehető legjobb körülményeket teremtse meg Lélegezz magadba békét és gyógyulást! életünkben. az élet előtt. vagy nem bíztunk Nem mindig látjuk tisztán. hogy nem. hogy másokban bízzunk. hogy ha a mai napot kényszeresen figyelnünk. magamban. Néha meg kell engednünk magunknak. hogy a kívánt dolog bekövetkezzék. ELÉG. „Tégy A bizalom sokunk számára problémás. Ha erőlteted. Újra. hogy bekövetkezzék! ki fog tisztulni a kép. elősegíthetjük. és elengedem azt a szükségletemet. mi mire jó. Lehet. Újra megtanulunk éld meg a mát! Szívd magadba a tanulságokat. hanem azt. de bízhatunk képességeim legjava szerint élem meg. a gyógyulás vagy a fegyelmezés Ma megerősítem magamban. A tanulság. a cél felfedi magát a maga idejében. vagy ajándékok miatt. és magunkban. szeretetet. hogy akkor sem úgy lett volna. Ha bízunk Július 21. az univerzum. Elsőként saját magunkban. mi történik. kiben bízhatunk és miért. és visszatekintve Hagyj fel a dolgok mindenáron való erőltetésével. Bízhatom sűrűjében nehéz átlátni a dolgokat. A legtöbben ráadásul úgy tanultuk. hogy arra érdemtelenekben bízzunk. Azért van így. vagy nem kerülnek helyükre a dolgok. hogy meg tudom tanulni a bizalmat. Bízom abban. például egy masszív alkoholista többé nem iszik. HA LÉTEZEL Talán mindigis tudtuk. Akik azt állították. a gyógyulást. bekövetkezését. Felsőbb Erőnkben. elárult minket. megtanulom azt is. hogy saját tennivalóink határát kiterjesztjük ókumlálnom. Megtehetjük a mi dolgunkat Ma nem erőltetem. Nem tudhatjuk. Még nem érkezett meg a hogy másokban megfelelő módon bízzam. Érezd a mát! Oldd meg a ma problémáit. Lehet. Azáltal. problémák. megtanulhatjuk azt is. Átlépik a határt. Hosszú időn át keményen próbálkoztunk úgy mintha…” És sokkal jobb lesz az eredmény. a szépséget. Bízz magadban. amit hallottunk.Ne aggódj a holnapi érzések. meg újra elhittük hazugságaikat. hogy a tisztánlátás később jön el. Ezt ígéri az Isten. hogy vegyen rá másokat arra. azzal. csak elhalaszthatod a tőle. A zavar időleges. az átalakulás. tisztánlátás ajándéka. hogy végül jó sül ki belőle. Tanuld meg annak művészetét. úgy éreztük. a tanulás. hogy elég a létezés. Ma nem szaladok el magam. Sorsunk irányításának igénye abban is jelentkezhet. akkor most ennek van itt az ideje. az átmenet. hogy megértsem. való indokolt gondoskodás és az uralomvágy között húzódik. Lehet. Megnyílok magam. nem kell mások. mit is élünk át és miért. Meg tudom tanulni azt is. Élvezd a ma ajándékait. hogy nem úgy következik be. hogy megtudjam. hogy nem következik be. az érzéseim elöl. mert még nem tanultuk meg a leckét. amit nem tudok. hogy teljességgel Gyógyulásunk során behegednek a bizalmunkon ejtett sebek. Egyszerűen engedd el. holnap Némelyikünk nem megfelelő módon bízott Felsőbb Erőnkben. kicsikarni. amely a magukról láthatok. ahogy és ígéreteiket. próbáld kikényszeríteni. hogy megfelelő módon bízzunk Felsőbb Erőnkben. 65 . Ha ezt megtanuljuk. melyeket soha nem tartottak be.

ha nem igazán hisszük el. Lehet. különböző ha esetenként sutának érzed magad. afféle bevezetés a gyógyulás művészetébe. Változtatnunk azon. hogyan szüntessük meg a valóság okozta fájdalmat – nem azzal. Ugyanolyan szorgalommal. fel fogjuk Ma felhagyok azzal. bárkivel vagyunk együtt. rájövünk. fantáziavalóságot. Kényszeríteni fogom magam. adj erőt és bátorságot ahhoz. hogy a valóságot elviselhetőbbé tegyük. muszáj eltűrnünk. hogy amivel oly sokat küszködtél. mintha körülményeink a szükségesnél hosszabbnak tűnik is számodra ez az idő! Egyszer csak mások lennének. hogy erőltessek bizonyos dolgokat. napra. nagyot léphetünk előre! szükséges lépéseket. amin lehet. 66 . Mindig tehetünk valamit! Szólhatunk! válik. Ezután kezdj el tanulni valami újat és még jobbat. hogy akkor is megtegyem a Majd. A évről. egészen addig. Folyamatos gyakorlást igényel. Ha azon kapom magam. amíg nem szeretem magam igazán. ha közben sutának érzem magam. ahogy függőségi első lépés. De ez csak az kell foglalkoznunk az új viselkedésmódokkal. hogy akkor is változtathatunk. És ezt napról. hogy önmagunk szeretete lényünk mélyébe ivódjék. Július 24. Hát nem látod? Nem. És amikor már úgy gondoljuk. Július 26. nem érzed természetesnek! Tégy úgy. Jól viselkedésmódokat! Minden napra legyen feladatod! Szeresd magad akkor is. hogy finoman beléd áramoljék! természetesnek. TARTS KI! ERŐNK BIRTOKBAVÉTELE A gyógyulás útján elsajátított új viselkedésmódokat akkor is kitartóan gyakorold. bárhol vagyunk. hogy megtörténjenek az események. hogy tisztán lássak! önszeretetet. a munkánk. nem csúszunk tehetetlenül a porban. dolgok maguktól megtörténjenek. hogy mások Hosszú évek múlva is észrevehetjük. még ha hogy körülményeinken változtatunk. hogy elfogadja az igazságot. mert mindenképpen Lehetnek olyan rétegei érzésvilágunknak. fontos. hogy az élet. ha megtanultuk. ha erőtlenek vagyunk. Addig tanulom az Istenem. Nem baj! Ha eljön az ideje. És visszajöhetünk. próbálom az eseményeket. hogy a ismerni őket. Ha a körülményeinken nem változtathatunk. megadva Oktalanság volna azt várni. változtathatunk hozzáállásunkon. Elérte a lelked. El is mehetünk. és sokszor csak kényszerrel tudtad Ne légy túl kemény magadhoz! Míg egyik részed buzgón építgette a rávenni magad. szükség. hogy belássuk és elfogadjuk. „mintha”. Nem vagyunk áldozatok. hogy hónapokig vagy évekig úgy kell tennünk. míg a Tiltakozhatunk! Megoldhatjuk a problémát. Élhetünk erőnkkel. Egész életünkben tanulnunk és fejlődnünk kell! Törődj Tudatosítsd magadban. most végre magától értetődő. hogy manipulálni Ne add fel! Idő kell ahhoz. az emberek. ha még nem ivódtak beléd. Nem Néha évekig eltarthat. leállítom magam.Tanuld meg hagyni. ha ez sikerül. Néha erőltetnünk kell. és kitalálom. a másik részed azon munkálkodott. bárhová megyünk.és viselkedésmódok. Soha ne becsüld alá. melyeket csak évekkel gyógyulásunk megtörténnek! kezdete után vagyunk hajlandók elismerni. családunk vagy mi magunk – az nem érted őket teljesen! érzéseink. hogy feszültebb vagy nehezebb manipuláljanak. mint amilyenek. amíg kell. vagy az embereket. Július 25. „mintha”. akkor is. már a magunk szabta feltételek szerint. hogy bátor légy! Nézz szembe az igazsággal! Ma ismételten gyakorlom a gyógyulás viselkedésmódjait. erőfeszítéssel. vagy ha szituációk. észreveszed. hanem úgy téve. de gyógyulás viselkedésmódjai természetessé nem válnak. hogy még többet kell TAGADÁS tanulnunk. hogy természetellenesnek vennünk az erőnket. Mert sok mindenen érzett dolgokat is megtegyünk. A tagadás erős eszköz. Ehelyett hagyom. lelkünkbe hatol. már nem vagyunk áldozatok. hogy többféle oknál fogva ezt az eszközt nagy magaddal mindig. csak ha mi akarjuk. meg kell tennünk magunkkért. érzés. Ha bátran szembenézünk saját problémáinkkal. és mindentől függetlenül. Azt kell mondanunk magunknak. és kitartó gyakorlással Igen. míg a gyógyulás gondolata fejünkből a szívünkbe és vagyunk áldozatok – NEM KELL AZZÁ LENNÜNK – Ez a lényege az egésznek. gondolataink. Visszautasíthatjuk. hogy célba értünk. Itt az ideje. barátaink. Gyakorold újra meg újra az új szakértelemmel alkalmaztuk. sok tanulásra és újabb és újabb tapasztalatokra van hogyan távolodhatnék el. a körülményeink – áldozattá változtassanak. Ezután pedig birtokba kell viselkedésmódjainkkal tettük. szerelmünk. mennyire elhomályosíthatja látásodat! Ez a gyógyulás öröme. évre folytatnunk kell! kezünk nincs megkötözve. következzék bármi. hogy ez az új életmód egyetlen éjszaka a vérünkké magunkat. időszakokban visszatérnek a régi gondolkodás-. ha nem érzem is őket Hagyd.

SZÓRAKOZZ EGY KICSIT! Nem hajszolom. Tegnap pedig elég volt. ha megfulladunk? – ellenkeztem. mi pedig hagytuk. Nem kell Július 28. hogy ki kell jelölnöm Dehogynem – válaszolta a fiam. Könnyíts a terheiden! Engedd el őket! Ne erőlködj! Július 29. Ott kapálóztunk a harminc láb mély vízben. elég. mitől igényemtől. amikor hagytam. és úgy cselekszünk. tisztáznom kell az érzelmeimet. és elképzeltem dolguk. hogy érem ezt el. hanem élet. melyeket mások vagy mi magunk Egy nap elhatároztam. amelyről kiderült. álmokkal. teknősbéka. szombat esténként egy-két órára! Vigyük magunkkal mindenhová. Jó kis agymosást kaptunk! Itt az ideje. amikor legrémesebb félelmem valósággá Isten szándéka nem az volt. hogy megoldjuk őket. Ezt a megnyugtató mellényt Istennek nevezik. vagy mit mondanak mások! Az az ő félelmetesen ijesztő. és még többet tegyek. mit gondolnak. hogy irányítsuk az embereket. beszűkültek. akkor is. mondta bennem egy hangocska. akár el is merülhetünk egy Hagyjuk kibomlani. hogy mindenáron áldozatnak higgyem magam! rémültem meg annyira. A hullámrobogó egy kis vízi Nem temetés ez. Hagyjuk.A motor fejre állt – aggodalmaskodtam. hogy éljük. maguktól megtörténjenek. röpke pillanatra. ha erről félelmemben cselekedtünk. Keményen munkálkodom azon. hogy hibázol! Ne légy olyan félős és mindazt a szörnyűséget. lehessek többé áldozat. Holott semmi szükség Ahogy elmagyarázták – felelte a fiam. nem a tiéd. válnom. – Pont erre van kitalálva. A hullámrobogó legyünk. ahogy cselekedtünk. Érezd benne jól magad! jármű. Túlélted. és úgy hullámok. annyit tűnődnünk. jobb és több legyél! Mára van rajtunk. Istenem. Ne ess pánikba! az életet. Lehet. Jó az. és nyelünk egy kis vizet. visszafogottak változott: felbuktunk. hogy nem vagyok áldozat. hogy azok voltunk. nem kell annyira A FÉLELEM ragaszkodnunk azokhoz a merev szabályokhoz. elfeledkezem. feladatunk. de nem fulladunk meg. és azon tanakodtam. meg bennünk. akik voltunk. hogy ilyen gátlásosak. vagy el kell mennem. Szórakozz egy kicsit! Lazítsd el magad! Élvezd az életet! hogy csak létezzem. – Hogy fordítjuk vissza? Olya sok szabály van. reményekkel. mert nem bízom a problémamegoldó Július 27. Ezeket a zsarnoki szabályokat mások erőltették ránk. kimentünk a St. hogy előjöjjön! Hagyjuk élni! Hagyjuk örülni – és ne csak Mi van. hogy mindent irányítani akarjak. segítsen élvezni az élet ajándékait. és Ne aggasszon annyira. Fantasztikusan izgalmas volt. izgatott. hogy élvezzem. Croix folyóra egy hullámrobogón. lassan megnyugodtam. sőt. ahogy az élet kibomlik. hogy a dolgok A problémák azért vannak. lehet. Tízéves kisfiammal jelölünk ki. ha nem tudunk rá felmászni? – kérdeztem.. hogy mindenáron irányítod a dolgokat! Nem De akkor sem fulladtál meg. hagyjuk. mint egy hanyatt esett motorizált Teljesen emberi lénynek teremtettek. ha azok vagyunk. hogy kipróbálok valami újat. hogy felszabadítsuk magunkat. rájuk. illedelmes! Ne gátold magad! Körülbelül az út felénél lehettünk. 67 . leginkább egy motorbiciklire emlékeztet. akik vagyunk. amikor nem ELENGEDÉS volt rajtam mellény? Hagyd abba az erőlködést. ott bukdácsolt előttem a hullámokon. ahogy most Ma nem felejtek el vigyázni magamra.Ne ess pánikba! – mondta a fiam teljes nyugalommal. mert egyszer már majdnem megfulladtam. s hagyni. vágyakkal. örömre éhes gyermek búvik . a dolgok kimenetelét. Elláttak érzelmekkel. és mindig azt tedd. történjék velem bármi. a körülményeket. Nem kell mindig olyan átkozottul komolynak és józannak lennünk. megengedem magamnak. Oly sok szégyennel éltünk együtt. mit csinálok. képességemben? Vagy. elmerülnünk a problémáinkban. hogy egyszerre izgalmas és azzal. amikor túl sokat gondoltam arra. hogy helyesen cselekedj. hogy régebben nem tudtunk bízni. Felhagyok azzal. De most már tudunk. emberi mivoltunkat! . Egy élettől duzzadó. hogy . segíts megszabadulnom attól az Miközben továbbhajtottunk. és Végy benne részt! Kísérletezz! Kockáztass! Légy spontán! Ne foglalkozz folyton olyan kalandba vágtunk bele. Nézd csak! Lebegünk. Ha mégis összecsapnának fölöttem a cselekszünk. hogy mindent jobban csinálj.Ma emlékeztetem magam arra. Talán. – A nyíl erre mutat. Ne félj annyira attól. hogy jobb legyek. vagy mászni a vízben. Mentőmellény Hagyd abba az erőlködést. Mindegy. hogy néha majdnem elborítanak a hullámok. Isten velem van. és nem is kell azzá És egy könnyed mozdulattal visszafordítottuk a gépet. Hogy föl lehessen rá vagy meg kell erősítenem bizonyos határokat. Ma elengedem a terheimet. hogy segítsen. hogy soha ne Mi van. ami megtörténhet velünk. Az élet azért van. Lehet.Nem tudunk – felelte – Mentőmellény van rajtunk. Felvettük a mentőmellényt. amit kell! félelmetes.

de Ilyesmikkel áltattam magam: „Az az ember nem akart megbántani…”.” megtanuljunk együtt haladni velük. a folyamat miért éppen így működik. és vissza fogottnak mire van szükségünk. viselkedés volt. amire vágytam. miután oly sok nehézség árán sikerült biztos valami baj van velem. hogy érvényesüljenek. s azzal. Élvezzük. bosszankodtam és ideges lettem. hanem énem egész érzelmi sincs. amiért nincs meg. hogy tudomást. Azt gondoltam. olykor azt jelenti. amit szeretnénk. Ez a lépés a próbáltam magamba plántálni. Elkeseredésemre rá kell jönnöm. megkaphassam. hogy egészséges és életvidám legyek. amelybe ki nem hagyom. elégített vágyainkat és szükségleteinket gyömöszöltük. lemondunk róluk – gondolati. holott valójában őrjöngtem belül. Csak Viselkedésünkért felelősek vagyunk. amikor nem volt ennél jobb választási lehetőségem. hogy feladjuk a dolgot. hogy tudjuk. hanem elfogadjuk. ugyanis vágyainkat és Tagadtam. hogy minél inkább reménykedem. hogy érezzünk. de pontosan meghatározott tartalmú csomagunk. helyzetben teljesen indokolt. Valljuk magunkénak. annál jobban kikészülök attól. és Július 30. szükségleteinket egyszerűen elengedjük. hogy szórakozzam. néha kényszeres helyzet lehet. hogy mások megbüntessenek. Megengedhetünk magunknak egy kis kísérletezést. hogy már Milyen sokszor megesett velem. Spirituális és mentális energiával. nem tagadjuk többé. mennyire fontos. Csupán az a gond. hogy megkapom. elzavarni őket. És mi az eredménye ennek az elgondolásnak? Lesz egy lennem. Addig sem fogunk eltévedni. és fogalmam Nem csak a nagy kaliberű érzelmekkel küszködtem. hogy erőltetni és irányítani próbálom az érzelmeimet. AMIRE VÁGYUNK! megbüntetni. hogy eleven. hogy kaphatom meg. De megtanultam Tudom. hogy el kell engednem a dolgot. Csak annyit tudok. Lazább leszek. hogy mégis megkapjam. hiszen tudom. „Megértőbbnek kellene lennem. Azt pedig ne engedjük. hogy tagadni próbáljuk vagy megváltoztatni. akiknek a túlélést eddig a dolgok irányítása és önmaguk feladása büntessük többé magunkat. Abszolút boldog leszek nélküle.” Közben az volt a baj. „Nem tud rendszerint éppen ide kell eljutnunk. Gyerekkorom óta antagonisztikus kapcsolatban álltam lényem egyik fontos Ez igencsak idegesítő. Segíts. de az érzelmeinken nem kell uralkodnunk. Már nem érdekel. hogy hiszen nem fáj semmi. (Lépj ki a társfüggőségből!) hogy nem fogok ettől összetörni. nem lehet könnyű az elengedés. Kitartóan megpróbáltam nem venni róluk Szükségleteink pontos megfogalmazása után van egy újabb lépés ahhoz. összetevőjével: az érzelmeimmel. Már vannak határaink. hogy ezek csak ott ERŐTLENSÉGÜNK ELFOGADÁSA vannak kielégítetlenül. Éljünk. Az érzelmi kontroll csak a túlélést segítő mond. programunk. spirituális és fizikai szinten. hogy egy egészségesebb viselkedésmódot: elfogadom az érzelmeimet. és itt vagyunk! nyújtotta. sőt fizikai kényszerrel is befolyásolni a dolgokat. mert sok-sok éven és helyzeten Néha el kell jutnom arra a pontra is. Vállaljuk a kockázatot. Ha ilyenkor megpróbálom úgy irányítani vagy részével. hogy fontos lenne. amit kell. Működési zavaraink egy részét épp az reménye nélkül is. rendszerint még rontok is a megpróbáltam elfojtani valódi érzelmeimet. fájdalmas. amire vágyom. hogy meghatározzam igényeimet. Elengedjük. élettelen tárgyat nem erőt és szabadságot adok nekik. Július 31. de egy fagyott. élvezzük és tapasztaljuk lényünk egészét. hogy ilyen dühös vagyok. és gátlásosságomat! Hiszen nem kell mindig olyan illedelmesnek. vagy kiűzni magamból a valódiakat. gyógyulási folyamat egyik spirituális iróniája. és logikus reakció volt. érzelmi. Ez Azt mondtam magamnak. és megtapasztaljuk Hagyjuk. a folyamat irányítására tett próbálkozás általában csődöt Természetesen kudarcot vallottam. A keresgélés. 68 . amikor kimondom: „Már nem is akarom! átsegített. Ő vezet minket. És mi se „Azoknak. Mesterséges érzelmeket megkaphassuk. lehet vezetni. Inkább állunk Felsőbb Erőnkkel. Alapnak itt a meg – vegyük tudomásul – lényünk emocionális részét. bosszantó. teljes ember legyek. elfojtani vagy erőszakkal. mert épp a reménykedés készít ki leginkább: okozza.” Ma megengedem magamnak. Köszönetet kell mondanom neki. de nem tudom úgy irányítani az életemet. Gyógyulásunk rész. Istenem. annyi történik. amit mondani akarnak nekünk. hogy jó adag életkedvet fecskendezhessek magamba azzal. holott a düh az adott őket meghatároznunk. hogy először tagadtam. sőt annak Arra valók vagyunk. azután pedig sem. Bízhatunk magunkban. hogy nálam így működik. helyzeten. ameddig élünk. ha nem kapom meg. Kapcsolatban Ma felhagyok azzal. mit akarunk. illetve. amikor nagyon is fájt. segíts elengednem az örökös Gyógyulásunk során megtanuljuk. hogy dühös lennék. Meg sem lehet mozdítani.Ne aggódj! Időben megtanuljuk. magammal szemben pedig egy csöppet megtettem mindent. Nem tudom. ennél jobbat…”. hogy óriási méretű. hogy élvezni fogjuk az életet. Szórakozz egy kicsit! Lazíts! Szegj meg néhány szabályt! Isten nem fog érte ENGEDJÜK EL. Nem mindig könnyű eljutni idáig. aztán addig is túl megértő voltam az illető iránt. amire szükségünk van.

hogy ha a legtöbbet hozzuk ki abból. otthon. és szükségleteimet. Amikor végre 69 . át gyermekünkkel – szemben. hogy ott bujkál a bozótban. hogy ez sem cél nélkül való. Mindegy. hogy elengedtük a jól ismert verebet a túzokért. Egy egyszerű étkezésből lakomát tud varázsolni. Úgy otthont. rosszul tettük-e. bűntudatot. mint az (Ne függj többé senkitől!) irányítás. csapdába ejtettek. KÖZTES ÁLLAPOT hogy lemondjunk erőnkről másokkal – akár felettesünkkel. Mondj köszönetet Istennek. Ha köztes állapotban jótékony tanulságokat hoz ki. hogy óvjam meg magam kapcsolataimban. E megszokott régit. De „Megtanuljuk azt a varázslatos leckét. amink magatartásunkban is előfordulhat. hogy visszatérünk régi állni. vagy elvesztettünk. kell. céljainkkal kapcsolatban. Mondj köszönetet. Ezek az kötődnek a szüleikhez. Néha ahhoz. aki ma vagyunk.” tudjuk mivel helyettesíteni. sikerré. békét hoz a mának. amelyek Ez a köztes állapot vonatkozhat kapcsolatokra is. Az újra való felkészülés első hiányérzetet keltenek bennem. és elengedjük őket. A problémákat ajándékokká változtatja. és még nem van. a jövővel kapcsolatban. akik esetleg felnőtt korukban is szorosan Ez vonatkozhat érzelmekre is. Azoknál. amelyről esetleg AUGUSZTUS csak hisszük. amink van. Amikor így teszünk. amire igazán vágyunk. zűrzavart. hogy köszönöm. idegesség. olyan érzelem – és gondolathalmazt élünk át. bántottak. és sértődöttséggel. amit elengedtünk. és fogalmam sem volt. aztán „Amit kapcsolati függőségnek nevezek. Bocsásd el őket. Kezdhetjük ÉLJÜNK ERŐNKKEL KAPCSOLATBAN! azzal. amit már nem akarunk. Ez ijesztő is lehet. mivel életem hagyjuk. de fontos. Nem fog örökké tartani. Ezek a köztes állapot természetes emóciói. idegenből barátot. Bízom Istenben. hogy a mostani helyünkről eljussunk oda. még többünk lesz. ahol most vagyok. hogy elvégezze varázslatát. érzelmek bizonyos értelemben jó ismerőseinkké váltak. amíg így is gondolod! Ha elég sokszor mondod. és jó szolgálatot tettek. A puszta létezésből igazi élet. Életünk és gyógyulásunk sok területén átélhetünk ilyen köztes állapotot: HÁLA munkánkban. egy házból Ez az állapot nem igazán szórakoztató. Elegendővé varázsolja azt. és Ő időzítése szerint és úgy. hogy továbbmozdít és fölvázolja a jövő képét. hivatásunkban. Az elengedés része annak. (Név nélkül) Augusztus 2. hogy mióta zajlik gyógyulásunk. A hála a negatív energiát pozitív energiává változtatja. hogy teljesíti szívem vágyait. a kudarcokat érezhetjük. A köztes állapotban is haladunk. még mindig hajlamosak lehetünk arra. valami jó felé. Sőt. ahol lenni szeretnénk. az életnek.Gyakran megkaphatjuk. félelmet. Ma igyekszem elengedni azokat a vágyaimat. világosságot teremt. Köztes állapotban vagyunk a fájdalom és a higgadt elfogadás öröme között. azután elengedem állomása. félelem. vagyok. amíg így is gondolod. események. Céljaim listájához csatolom. amit utadba küldött! amiatt. ahogy Ő akarja. A tagadást elfogadássá változtatja. igyekszek hinni benne. új szerelmünkkel. el fogod hinni. Köztes állapotban vagyunk. egy ideig üresnek érezhetjük magunkat. Addig mondogasd. Ez vonatkozhat olyan viselkedésmódokra is. hogy megkaphassuk. Tele voltunk haraggal. hogy elengedjük a régit. hogy egy helyben toporgunk. és amivel ma rendelkezünk: érezzünk hálát érte. hogy amikor elengedjük a „függőségi rohamnak” nevezhetünk: haragot. pedig nem. viselkedésformáinkhoz. Egy ideig üresnek és őket. melyet A gyógyulási folyamat egyik legnehezebb része. Fogadd el még többé. nagy részében úgy éreztem. Augusztus 1.” Ma a hálát átalakító fényerejét bocsátom életem minden körülményére. Egyedül vagyunk. leginkább félelem és pánik. a tévedésekből pedig fontos Nem ez a végállomás. hogy Isten megtöltse. van. Vagy még annál jobbat is. a váratlanból tökéletes időzítés lesz. Helyükre teszi a dolgokat. és a túlzott gondoskodás. amelyek eddigi életünkben megvédtek minket. körülmény – nagy vagy kicsi – melyet a hála ereje nem alakíthatna át. elesettnek érezhetjük magunkat. a káoszt renddé. a zűrzavaros helyzetekből fontos és Ma ideális helynek fogadom el azt. és az univerzumnak mindazokért és Ilyen köztes állapotban sokféle érzés kavaroghat bennünk: a gyász utolsó hullámai mindazért. a zavarodottságból őket! Érezd át őket. ez a kötődés súlyos stresszt idézhet elő. s várni. miközben azon tűnődünk. Nincs olyan helyzet vagy Augusztus 3. baljós előérzetek A hála az élet teljességét nyitja meg. vagy amire igazán szükségünk szembesülünk velük. hajlandók legyünk egy ideig üres kézzel feszültséggel terhes időszakokban előfordulhat. A hála értelmet ad múltunknak. amikor már elengedtük a régit. hogy éljük a kettő közötti állapotot.

botladozunk. bizakodó oldalunkat mutathatjuk mások kapcsolatos határaink jelentik. és amelyiket mindig biztosítani helyrehozni. Ha olyan esetre bukkanok. amikor amelyik elesett. úgy. ez nem vezet annál jobban óvhatom azt. hogy a dolgok jól fognak alakulni. Néha nekünk kell megoldanunk. hogy a világ felé mutatott arcunknak mindig udvariasnak. és másokat akarunk irányítani. Fogadd el az önmagadért való felelősség kihívását. mert nekünk nincs hogy félelmeim vagy a hamis szégyenérzet és bűntudat eltántorítson ettől. szerint őrzöd magad. és mit fogadhatunk el tőlük. hogy egészséges és világos határokat alakítsak ki azzal tökéletesnek. Néha A PÉNZHEZ VALÓ VISZONYUNK eltart egy ideig. „Te jó ég! De borzalmas!”. „Hát nem szörnyű az érezzük magunkat az emberekhez. aki most vagy! Úgy érezzük. mások tartoznak nekünk. hogy mélységesen állapotunkért. nem kell sértegetnünk őket. máskor küszködünk. se másokat. Olykor magától adódik. hogy legjobb képességeid adhatunk másoknak. Néha az a megoldás. A problémák elkerülhetetlenek. egészségesek atekintetben. vagy általában az élet. Gyógyulásom részeként komolyan Biztos jó. Ne vádoljuk érte se magunkat. Nem engedem. A gyógyulás mindössze ennyi. A problémát pedig a pénz elfogadásával Sokan érezhetjük úgy. Néha azonnal. Mások előre láthatók. Ez nem jelenti azt. Ahhoz. s pont engem szemelt ki az Isten (az univerzum. de ezt az oldalunkat is el kell A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA fogadnunk. hogy mit fogadhatunk el másoktól. Jobban szerethetjük. kételkedik. Ha ezeknek hangot adunk. hogy rájöjjünk. Azt hisszük. néha másra vár ez a feladat. De soha ne lepődjünk meg azon. mit csinálsz éppen. se magunkkal. és élet?”. és gyakran megfelelő. és időnként dühbe gurul. szeretetre. mint amennyit segít hozzá. amikor jelentkeznek. hozzáállásom nem tükrözte a magamért vállalt felelősséget. Sok. mit Kezdj hozzá ma! Kezdd el ott. higgadtnak. Ha határaink nem „Megtanultam. hogy erőddel élve óvd magad. velük. azért. „Miért könnyebben elfogadhatjuk magunkat. óvjuk magunkat. Augusztus 6. Ma igyekezni fogok. hogy hogy bizonyos emberek. s az erő is. melyet a gyógyulásban keresünk. ahol vagy! Kezdd azzal. A jó hír az. Némelyek meglepetésként Ma megengedem magamnak. kialakítanunk a pénzzel kapcsolatban is. megfelelő és biztonságos. hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben.Nem muszáj beleragadnunk a függőségbe. nevezetesen el kell döntenünk. elfogadtam-e mások pénzét erősek vagyunk. ha nyugodtak és megvizsgálom financiális történetemet. és ez kölcsönös. vállalnunk magunkért. hogy saját erőnkkel élve. ha már annyi mindenen mentek keresztül. Gyógyító erővé válhatunk mások számára. aki vagyok. Augusztus 5. mint nekik? Tudatosan vagy tudat alatt azt hisszük. hogy félelmet vált ki belőled. hogy elengedjük a dolgot. Érthető ez az érzés. de nem a gyógyulásban. és anyagilag is felelősséget kell erőnkkel. megnézem. sebezhetőek leszünk és persze kevésbé tökéletesek. vagy bántanunk őket. kivel hol vagy. hogy megtedd. hogy másokkal szemben sebezhető legyek. A problémák arra valók. hogy életünkben annyi fájdalmat éltünk át. tartozik neki azzal. (Név nélkül) Nézz magadba! A kulcs a hozzáállásunk. hogy saját erőmmel élve óvjam magam. „Hogy történhetett ilyesmi velem?”. Sebezhetőségünknek másokkal való megosztása révén közelebb megoldásukra szánnak. mégis mindnyájunknak van egy másik oldala – az a részünk. igyekszem amelyiknek szüksége van törődésre. hogy minden problémának van megoldása is. azért tartoznak. és miután 70 . hogy másoktól pénzt fogadok el. Csupán éljünk az igazságtalannak tartjuk. hogy rendszeresen szembekerülünk úgy érzem. az adott személy vagy az élet)?” ez által is teljesebbek leszünk. kell arról. mások azért tartoznak nekünk. hogy eltartsa átesünk a ló másik oldalára. de nem egészséges. mit kell tennünk. és megleljük azt az érzelmi Ez az elhatározás lehet. hogy nem vallott egészséges határokra. ha kézben tartjuk magunkat. hogy problémáik miatt sopánkodnak.” egészséges kapcsolatokra se másokkal. egészséges határokat kell magad! Benned vannak a válaszok. ez tartós kapcsolatokhoz fecsérelnek arra. hogy megoldjuk őket. kapcsolatban. mindegy. „Miért éppen velem történik ez?”. Egyesek sokkal több időt Ha megengedjük magunknak. ha most fel kell nőnünk. Nem kell szégyellnünk magunkat az Lehet. Ami teljesen normális. Csak azt jelenti. és szabadságot. mert oly sokat szenvedtünk a velük vagy valaki mással fenntartott kapcsolat miatt? SEBEZHETŐSÉG A bíróságon megítélhetnek kártérítést. hogy minél nagyobb sebezhetőséget engedélyezek magamnak. Gyakorold ezt! Gyakorold. mert mi nem tudunk magunkról Ma arra összpontosítok. Augusztus 4. gondoskodni? Úgy hisszük. hogy csak erős. annyi pénzünk. a gyógyulás útján járó úgy érezheti. előtt. könnyen megijed. Óvd békét. hogy sebezhetőek legyünk. erősnek és ellenőrzöttnek kell lennie.

mint amerre titkot: nem is olyan nehéz kimondani azt a nemet. meg kell küzdenünk azért. abba a csapdába tarthatunk. mégis sokan ezt tudjuk Ma igent mondok mindarra. hogy segítsünk. hogy Tegnap arról beszéltünk. szülő. Próbáld csak ki. Attól félünk. igent mondhatunk arra. Néha csak vannak. Megtanulhatunk MONDJ NEMET! igent mondani az élet és a szeretet által kínált ajándékokra. abbahagyjuk a hazudozást. milyen mártír sorsot róttak rám az égiek. bízhatunk magunkban. Döntsd el. kérd tőle! A gond csak az. Néha a probléma hozzátartozik az élethez. hogy meg tudok velük birkózni! masszírozza meg a hátunkat. Augusztus 8. Meg lehet tanulni. Döntésünket nem kell hosszasan bíznunk. ösztöneinkre és Felsőbb Erőnk vezérlésére. Ma egy másik bízzunk problémamegoldó képességünkben. megpróbálkozhatunk egy másik szóval. hogyan oldhatjuk meg őket. ha jónak érezzük. vagy vegyünk magunknak egy csokor virágot. megoldanom azokat a problémákat. amit Meg lehet tanulni. vagy bűntudatot fogunk érezni. melyik terel új utakra. amire képesek vagyunk. hogy a problémák Megtanulhatunk igent mondani az egészséges kapcsolatokra. a problémák és megoldások elkerülhetetlen Megtanulhatunk igent mondani a szórakozásra. azokra az emberekre áldozatává válnék. hogyha nem tanulunk meg nemet mondani. és mondd hangosan: Nem! Augusztus 9. áramához. aztán megbüntethetjük őket neheztelésből. Istenem. mire van szükséged. amelyeket ma meg tudok oldani! Segíts. és törhetjük a fejünket. hogy valaki a többit elengedjem! Segíts hinnem abban. hogy azt képzeljük. legnehezebben kimondani. akiknek folyton a kedvét keressük. hogy felismerjük. házastárs vagy egy jó keresztény sohasem mond nemet. hogy a probléma helyett a megoldásra összpontosítsunk. Odamegyünk valakihez. barátaink meglátogatására. Kiejteni egyszerű. akár másoknak. Megtanulhatunk igent mondani a munkánkra. hogy mikor van szükségünk egy kiadós sétára. hogy elhiggyük. És a többiek valamit belőle és megoldásából. akár igent. és mi is mondanak. Néha azért fontos. Az emberek bízhatnak bennünk. ami jó. Ma megtanulom. amiket jónak érzünk. Meg lehet tanulni. magyaráznunk. segíts Megtanulhatunk igent mondani az érzelmeinkre. Mindenféle jó dolog történik velünk. hogy rossz vágányra tévedtünk. melyek javunkra válnak. Ha rettegünk attól. hogy a megoldásban bízzak ahelyett.megtesszük. és gyermek. ami táplál és éltet. aki megadhatja neked. és tőle kérjük. Azt hisszük. majd visszatérhetünk az esünk. amit jónak és helyesnek érzek. ezen Néha nem olyan nehéz megkapnunk. Szünetet De mert néhanapján nehezen kaphatjuk meg. milyen borzalmas az Megtanulhatunk igent mondani arra. ami azonnal megoldásért kiált. Nem vágyainkra és szükségleteinkre. Meg lehet tanulni. Megtanulhatunk igent mondani mindenre. Olyan irányba terelnek minket. azután menj oda ahhoz. Minden problémának van megoldása. Igent mondhatunk olyasmikre. hogy a problémákat az élet elkerülhetetlen velejáróinak MONDJ IGENT! tekintsük. És megtanulunk egy életünkben. hogy az emberek nem fognak KÉRJÜK. Ha megtanulunk nemet Ezután pedig esetleg meg kell tapasztalnunk azt a csalódást. Néha azzal. AMIRE SZÜKSÉGÜNK VAN! szeretni. ha elhatározzuk. hogyan tanuljunk meg nemet mondani. a segítségkérésre. élet. vagy Felsőbb Erőnkhöz fordulunk. hogy bizonyítsam. hogy nemet mondani. A csoportos összejövetelekre. A problémákat nem arra használom. arra. Ma nemet mondok. hogy felismerjük. ha csakugyan azt gondolom. amit akarunk. hogy most mit csináljunk. Mikor mondjunk nemet? Amikor tényleg így gondoljuk. Néha valami jó kezd testet ölteni általuk komolyan veszik majd. hogy megkapjuk. fontos szóval foglalkozunk: az igennel. és melyik az. egy „jó” munkaerő. ha csak kérjük. egy idő után nem Néha ugyancsak kemény munkát és sok energiát igényel. Meg kell kínlódnunk azért. Meg lehet tanulni. egyébként mentünk volna. amit gondolunk. hogy el akarjuk kerülni a 71 . túl azt mondjuk. igent is mondhatunk arra. Megtanulok bízni a problémák és megoldások áramában. Megtanulhatjuk észrevenni. hordozom körül véres kardként gondjaimat. egy kis szundikálásra. mert tanulunk Ha tudunk nemet mondani. Augusztus 7. Még szeretnénk. és tevékenységekre. mire vágyunk. a többit Felsőbb Erőnk segítségére kell eredetihez. amit fogjuk szeretni magunkat és azokat sem. kimondani nehéz. A szótár egyik legrövidebb és legkönnyebb szava a nem. és kimondhatjuk a nemet. akár nemet mondunk. ha úgy érezzük. néha pedig azt jelzik. mindig nehéz. hogy nemet mondjunk. ez a helyes. meg is érdemeljük. nyerhetünk hozzá egy kis időt. Néha elég. amelyik sokkal jobb. Megtanulhatunk igent mondani mennyire tehetetlen vagyok. amit szeretnénk. azt bizonyítandó. pozitívan közelítsünk az élethez. és szeretnénk akár magunknak.

Igyekezz tesszük magunknak a dolgot. ragaszkodjam ésszerűtlenül mások tökéletességéhez. feltöltsön. az esőben. félünk a küzdelemtől. vajon bűntudatból vagy kötelességérzetből őket a tökéletesség elvárásával. dolgoznunk és várnunk kell arra. de tudd. egy-egy pozitív szóban és mintha folyton piszkálnám magam és elvárom. szeretetéről és Hagyd. haragodat. vagy egyensúlyban legyenek. Vár ránk a csoportfoglalkozásokon. hogy a gyógyító energia átáramoljon testeden! A TÖKÉLETESSÉG ELENGEDÉSE Isten. hogy tökéletes legyek. hogy „A gyógyulás útján egyre tisztábban látom. önmagunk legjavát adni. és tökéletlenségünk határozza meg egyediségünket. az embereket. mit gondolnak vagy éreznek igazából. hogy – velünk együtt – sokkal több hibát követnek el. sőt szörnyű dolgot művelünk magunkkal és Csak kérned kell. hogy gondolatban. Gyógyító energia van a napban. Olyan helyzetet teremtünk. az univerzum. Ezzel pedig hatalmi játékot indítunk be. egy vagyok vele. hogy önmagunkkal ápold azt. hanem arra. Szeretettel és elfogadással teli. a szélben. Ez nem jelenti azt. ha nemet mondanak. Kérj! Majd akkor eldöntheted. segíts ma elengednem azt az igényemet. hogy a másik vagy Felsőbb Erőnk boldog. melyben se mások. Sosem kell találgatnunk. és rajtam keresztül eljusson másokhoz. Ízlelgesd őket! Nevess rajtuk! Miattuk helyett követelőzünk. GYÓGYULÁS Augusztus 10. erről szól ez az egész – önmagam feltétel nélküli elfogadásáról. Hagyd. képességeid legjavát adni. teremtek magamban és magam körül. hogy legtöbbet magamból és másokból. és ésszerű elvárásaink magunkkal és másokkal szemben. vagy egyszerűen félelemből sokkal nehezebbé Jelölj ki határokat. hogy senki sem tökéletes. hogy belém áramoljon. hogy már nem is Bátoríts másokat és magad arra. és ne Néha csakugyan küzdenünk. Várja. és a tiéd.” Hagyd. akarunk. amit másoktól Augusztus 11. És mire odáig Néha fogyatékosságaink. holott csak a mi is szeresd magad! fejünkben létezik. hogy megengedhetjük a helytelen viselkedést azzal az EGYENESSÉG indokkal. kételyeidet! Hagyd. őszinték. mert idegesek és a hibákra összpontosítanak. A tökéletességre való törekvés félelmet ébreszt. Azután pedig ismerd fel. mennyit kell „küszködnünk” érte. hogy tökéletes legyek. Esetleg annyira felhergeljük magunkat. aki vagy. amit akarsz. A tökéletesség elvárása nem az. olyan mérgesek vagyunk. hogy kérés ugyanúgy. vagy azért. Bátoríts erre másokat is. Szeresd és kérünk. környezetünkkel is. kérni fogom. hogy ez az. nem érezhetjük magunkat igazán jól. amit akarok. egy túlérzékenységem elfogadása – akár önmagam kinevetése is – sokkal előrébb visz. Nem jelenti azt. mint amilyen lehetne. teljesítheti kérésünket. sőt megbénít. Augusztus 12. Minél kevésbé idegesítjük. mint A gyógyulás folyamatos körforgásának része vagyok. hogy mindenki követ Esetleg eleve dühösek vagyunk. mert csak közöljük. egy gyengéd érintésben. hogy eljöjjön hozzád ez a gyógyító energia! Vonzd magadhoz! Fogadd el! igényeim kielégítéséről. feltöltődjünk vele. Ilyen légkörben nem lehet harmonikus és jó teljesítményt nyújtani. vagy mert előre látjuk. hogy küszködjünk. amit szeretnénk. ha mások bántanak. hogy a gyógyító Hagyj fel azzal. egészséges légkört nem azt kapod. csak hinned kell benne. hogy a tőled telhető legjobbat tedd. ha nemcsak úgy. jutunk. hogy ne legyenek határaink Egyenes emberek között élni élvezetes. Bízom abban. mit is akarunk. elsuttogott ima szavaiban. míg végül rájövünk. vannak velünk. és amire szükségem van. az élet és a gyógyulás energiája vesz körül. vagy a kelleténél jóval több energiát pazarolunk arra. ahogy egy műalkotás esetében. és nyíltan kifejezik az érzelmeiket. hogy önmagam és egyéni magunkba szívjuk. mert azt hisszük. hogy tökéletességet vársz el magadtól és környezetedtől! energia beléd áramoljon. és tartsd meg. Legyenek ésszerű elvárásaid. megkapjam. hogy elmondjuk. amit el hibát. se mi soha Ma kérni fogom és elfogadom Istentől és az univerzumtól a gyógyító energiát. bátortalanítjuk el és nyomjuk el Soha nem kell azon tanakodnunk. Ezt nem arra fogom Máskor egész egyszerűen megkaphatjuk. hogy elviseljem. amit használni. Istenem. és ezt tedd másokkal is. mert gondolataik De az elvárásaink legyenek ésszerűek. soha nem kapjuk meg. A tökéletesség elvárása olyan feszültté teheti Hagyom. mielőtt elkezdenék küzdeni érte. annál jobb eredményt fognak produkálni.tortúrát. mert velünk akarnak lenni. Tudd. hogy ezzel hozom ki a Ma nem találok ki semmilyen nem létező nehéz helyzetet azzal kapcsolatban. mitévő légy. Lehet. rendesen. hogy a megélt tapasztalatokból tanul mindenki. hogy elvárásaim szeretnénk. 72 . Az emberek hibáznak. sértődöttséget. véletlenül lettünk emberek – emberinek szántak és teremtettek. majd rajtad keresztül eljusson másokhoz! A tökéletesség elvárásával bosszantó. hogy beléd ivódjék! Lélegezd be az arany fényt! Lélegezd ki! Engedd el a (Név nélkül) félelmeidet. Ha van valami. kellene megkapnom.

s arról. nem kell a miatt aggódnunk. Ha csak meghalljuk szükség van térre ahhoz. hogy élvezzem a hosszan Emberek vagyunk. Augusztus 15. mert az egyenes emberek csak egyféleképpen tudunk reagálni: kapitulációval. Úgy kedvüket lelik. hogy megtanuljunk élni az erőnkkel. másfelől a szeretet – és elfogadásvágyunk. Akkor se. Istenem. A miatt sem kell aggódnunk. kimondják. nem haragszanak-e. hogy tudatosan felismerjük. és élni az erőmmel. hogy ne a régi módon reagáljunk. hogy Némelyik barátság hol erősödik. hogy a kerülőút valami okból jó vagy kívánatos. hogy megint Azon sem kell töprengenünk. amiben maguk is érzelmek örvényébe kerül. gyakran tükrözi aktuális másik befolyásától. Lényünk fontos része érzelmi központunkhoz tartó barátság vigaszát és örömeit. Az. Egyszerre hatja át a szeretet. ha gyógyulásunk Teret kell adnunk másoknak és magunknak is ahhoz. mint egy jó barát? Egy baráti kapcsolat jó alkalom arra. néha robbanást előidéző érzések. melyeket fel kell dolgoznunk. amely egy egész életre szól. hogy milyen barátokat választunk. Némelyik elhalványodik. mert a haragjukat. viselkedésmódok alkalmazására. Rá tudjuk venni magunkat arra. ki adhat több támogatást. vagy megfélemlít ez a hadakozás. különféle ciklusokon megy át az megszabaduljunk önpusztító reagálásunktól. a félelem a harag. Vannak bennünk súlyos. hogy hűek legyünk A következő lépés. ha az Augusztus 13. hogy átérezhessük és feldolgozhassuk a belőlük az illető hangját vagy a közelében vagyunk. Ma elengedem azt a hiedelmemet. megbízhatunk-e bennük. foglalkoznak vele és gyorsan leküzdik. akár barátságról. de már ma hozzákezdhetünk. 73 . hogy Akár szerelemről. megérdemlik a bizalmat. BARÁTOK Keressük meg az indítékainkat! Ne becsüld le a barátság fontosságát! Ne hanyagold el a barátaidat! Esetleg befolyásolni vagy irányítani próbáljuk az illetőt? A másik embert nem A barátok léte nagy öröm. hogy ne akadjunk horogra többé. Ki ismer minket jobban. ezzel mi is.Ha tesznek értünk valamit. A kölcsönös támogatás kölcsönösen segíthet a fejlődésben. kezdődik egyfelől a haragunk. hogyan élhetünk saját erőnkkel. mennyi örömöt élhetünk meg közösen. Hát nem lenne csodálatos. Jó módszernek kínálkozik erre. néha felkavaró. hogy nem neheztelnek-e Lemondunk az erőnkről velük szemben. időre megkérdőjelezi. mert ha valami és a szívünk között. Lehet. akiknek a horgán Inkább arra törekszem. és néha szükség van a gyógyulást elősegítő Segíts elszabadulnom a horogról. mert az egyenes emberek általában azt teszik. csapdába estünk. Megtanulhatunk élni az erőnkkel. Hagyom. hogy ehhez nem kell idő és tér. hogyan Ésszerűtlen azt hinni. máris elfeledkezünk mindarról. eleve legyünk egyenesek. aki úgy hívja ezt: „átélem a folyamatot. egyenes és világos legyen. azt közvetlenül nekünk mondják el. Van. segíts felismernem. Vannak szerelmi kapcsolatok. a nehéz emberekkel problémáinkat. Ha nem adjuk meg. hol gyengül. és feldolgozzuk őket. hogy tudjuk megváltoztatni. mit beszélnek rólunk a hátunk mögött. ha van hogy képtelenek vagyunk egyszerűen gondolkodni. Tehetetlenek vagyunk vagy annyira befolyásolhatók. hogy kommunikációm őszinte. de mi kiléphetünk a ránk kiosztott szerepből ebben a közös megtanuljuk értékelni. Néha pedig a barátságból – különösen. és feldolgozhassuk őket. mondanivalójuk van számunkra. Kapcsolataimban az egyenességet magamnál kezdem. Nem egyik pillanatról a másikra. irányítás szükségletétől. kötődik. a fejünk Nem kell azon tűnődnünk. aki időről. fennakadunk. Felnőttkori barátságaink jó alkalmat kínálnak arra. kik azok. hogy tudatosítsuk közben találkozunk vele – szerelmi kapcsolat válhat. Kétségbeesett kötélhúzás bennük. Ma kinyújtom a kezem egyik barátom felé. mások is fejlődünk. Próbatételek és vizsgák várnak ránk. amit a származó érzéseket. ÉLJÜNK AZ ERŐNKKEL! Ha szembenézünk velük. Augusztus 14. Sokunk életében akad egy olyan ember. játékban. és hogy milyen fontosak vagyunk. kudarcra ítéljük magunkat és kapcsolatainkat. újfajta reagálás először sete-suta és kényelmetlen. A bennünk élő gyermek erőteljes ránk később. érzéseinket. családi vagy üzleti kapcsolatról van szó. mely kapcsolataimban mondtam le saját erőmről. hogy annyira lefegyverez. szemben is. bízhatunk-e magunkban és tudunk-e gondoskodni magunkról. évek során. Kezdjük azzal. ha mindnyájan egyenes emberek lennénk? De megtörhetjük a varázslatot. ADJUNK TERET AZ ÉRZÉSEKNEK! és vannak barátságok. Horogra akadtunk. De van olyan barátság. ha az egyik fél „kinövi” a másikat. és megszabaduljunk a magunkhoz. nem robotok. ha eltávolodunk és megszabadulunk az A barátok vigaszt is nyújtanak. érezzük.” dolgok valós mivoltáról tudunk.

hogy nincs semmi baj. tudd. és minél előbb ki akarunk belőle Gondolj másokra szeretettel. GYÓGYÍTÓ GONDOLATOK Térj haza önmagadba! Térj vissza a jelen pillanatba! Azzal nem változtathatunk a Legyenek gyógyító gondolataid! dolgokon.” felismerjük. Úgy változtathatunk rajtuk. és ahová szántak. Ilyen az élet. szeretsz. segítsen átérezni és okulni belőle. a jelen pillanat merő tévedés. A szenvedés nem dicsőség. és nem fosztjuk meg tőle magunkat. Érzéseink. amit megérdemlünk. Minden kárpótoljuk érte magunkat. ha felelősséget mások vagy bárcsak valahol másutt lennénk. Nem kell minden olyan komolyan vennünk. Ha úgy érzed. akarunk. bárcsak szűnik meg. és nem félünk a jövőtől. mondd azt magadnak. akikre haragszol. hogy mások is így vannak vele. magunkat. Mert pontosan ott vagyunk. hogy vegye el tőled a félelmedet. segítségükkel cselekedve gondoskodjunk magunkról. gondolat és érzés. és megszüntetjük a fájdalmunkat. de nem kell még nehezebbé tennünk azzal. feleslegesen összezavarjuk Ma én leszek saját megmentőm. ÉRTÉKELD A PILLANATOT! Az a dolgunk. az erősségeinket. hogy áldja meg azokat. hogy szép és jó lesz. vagy túl messzire próbálnánk tekinteni a jövőbe. hogy bízzunk a folyamatban. és hogy ezeket „A távolabbra helyezkedés együtt jár azzal. hogy külön-külön reagáljunk a magunk vagy mások minden Ha a jövőn tűnődsz. érdekeinkkel. ahol éppen gondjaimat és oldja meg problémáimat. ahol lennünk kell. Ha nyomorúságosan érzed akkor is foglalkozhassunk velük. Nem muszáj olyan rövid pórázra fognunk se magunkat. ha megfosztjuk magunkat valamitől. gondolataink. mondd azt magadnak. és ne félj attól. hogy nincs veled semmi baj. Ilyen a növekedés. Ha vágyat vagy szükséget érzel ÖNMAGUNK MEGMENTÉSE valamire. kényelmetlen vagy zavaros magad. Egyes helyzeteket könnyebb majd engedd el. Kérd. mégis hagyhatok elég teret megoldást. kérd ugyanezt. minden egyes momentumában anélkül. hogy áldjon meg téged is. elfogadni. hogy erőltetni vagy Az a dolgunk. És győzd meg magad arról. Ha pedig egyes érzésére. Ha Augusztus 16. mi az. nem törődünk az Augusztus 18. hogy teljesülni fog. csupa negatív aggódsz. visszanézel a múltba. most lennünk kell. és feleslegesen szenvedünk. mondd azt magadnak. Azután pedig figyeld. kérd Istent. hogy napból a lehető legtöbbet hozzuk ki. (Ne függj többé senkitől!) Az élet kemény. ahogy gondolataid átalakítják a valóságot. hogy védje meg őket és törődjék velük. tévútra tereljük energiánkat. hogy túlságosan ragaszkodnánk a múlthoz. Fájdalmunk nem akkor Milyen gyakran pazaroljuk időnket és energiánkat arra. hogy észrevegyük képességeinket. hogy elmúlik ez is. ha megjelenik életünkben a megmentő. ha elfogadjuk őket és megadjuk neki magunkat. Megengedjük. hogy helyettem szüntesse meg magunkat. Sokunk kifejlesztette magában azt a hitet. Ha szégyelled magad. hogy a jelen pillanatban élünk: itt és fejlesztve. hogy azt kívánjuk. hogy akkor kapjuk meg azt. mondd azt magadnak. hogy az élet megtörténjék ahelyett. A folyamat bennünk kezdődik el azzal. továbbá engedélyre. körülményeink. hogy idejében megtalálod a Betarthatok bizonyos ésszerű viselkedési határokat. hogy Ha félsz. szabadulni. amit Ma gyógyító gondolatokat keresek. akiket Egy mártírt senki sem szeret. kérd. másokat nehezebb. feláldozzuk magunkat. És érzéseink feldolgozása közben nem kell felesleges energiát kell. bárcsak mást csinálhatnánk! vállalunk magunkkért. engedélyt másoknak. éppen ott tartasz. ahol tartanod másokat. Ha aggódsz azok miatt.Érzéseink feldolgozásához időre és térre van szükség. most. Kérd. nyugtasd meg magad. Ha magad miatt Milyen érzés mártírok közelében lenni? Bűntudat és harag fog el. kínosan érzed magad. egy sereg érzésnek. hogy elhanyagoljuk E pillanatban pontosan ott vagyunk. Magadra is. Ha problémákat észlelsz. se vagy. erőltesd a hálát. csupán szenvedés. Ha ellenállsz gondolataidnak vagy érzéseidnek. gyakorold az elfogadást. kérd Istent. ha elmenekülünk vagy elhagyjuk a jelent. ahol feldolgozzák érzéseiket. és irányítani próbálnánk. ha ez néha furcsa. hogy jól időzítettél-e valamit vagy jó helyen állsz-e ott. és a probléma is megajándékoz valamivel. hogy észrevegyük. És rendjén van így. Ha Adhatunk teret érzéseinknek. Jó adag hit kell ahhoz. és kihívások mind részei a tervnek. Ha azt hisszük. hogy kételkedsz abban. hogy van folyamatokon át vezet. Ha neheztelést vagy haragot érzel. Add meg magad a pillanatnak! 74 . hanem akkor. belőle elég mindenkinek. meg vagy fosztva valamitől. úgy érezzük. Adhatunk időt. pazarolnunk arra. a ránk váró feladatok Augusztus 17. Hagyd átáramolni rajtad érzéseidet. hová visz az áramlat. ha folyton mindentől megfosztjuk magunkat. semmit ne bánj. csapdába estünk. tudd. Nem várok másra. Nem neheztelünk a múltra.

Jogunk van A rosszul működő családokban egészséges viselkedésmódokhoz is kapcsolódhat a tudni. szégyenérzet. vagy ezzel. az már az ő dolga. ragaszkodj hozzá. őszintén. Ha valaki intenzívebb kapcsolatot akar. Mostantól fogva és jogunk van világos választ kapni. de soha Az egyetlen célravezető politika az őszinteség. amely ennyire tükrözné egyediségünket olyan szinten vegyen részt egy kapcsolatban. tágabb családunkhoz fűződő szálak. A másiknak is meg kell tudnia határozni az adott kapcsolatot. amelyen nem akar. annál jobban meg tudjuk óvni Kapcsolataink vagy egy bizonyos kapcsolatunk paramétereinek meghatározásában benne integritásunkat. mint mi. hogy nyíltan megmondjuk. hogy helytelenül cselekedjünk. Ha feladatod van. aki vagy. és az egyenesség. jogunk van megkérdezni. Fontos. szükségleteinkhez. hogy valaki más legyek. milyennek Augusztus 19. hogy teljesen átadhassam magam a jelen pillanatnak. segíts elengednem azt az igényemet. Meg kell határoznunk szerelmi Gyógyulásunk során megtanuljuk felismerni a szégyenérzetet. hogy Talán nincs még egy területe életünknek. Mások viszont Fogadd el a pillanatot. családi vagy szellemi kapcsolatról van szó. ha kérni merészeltük. ŐSZINTESÉG A KAPCSOLATOKBAN Minél pontosabban meghatározzuk kapcsolatainkat. Ahogy a másik félnek is. amire vágytunk. szüleinkhez. Jogunk van a határainkhoz. Az egyik olyan Elfogadom és megadom neki magam. De hozzászokott.Ha dühöt érzel. hogy a szégyenérzet mást sugalljon. mint aki kapcsolatok. és mindkettőnek ugyanolyan jogokat amelyek a javát szolgálhatnák. hogy irányítani próbáljam. Előfordul. mit várunk egy bizonyos kapcsolattól. mert bízom az terület. szeretnék látni ezt a kapcsolatot. az Még gyermekeinkkel való kapcsolatunkat is meghatározhatjuk. És ha már kapcsolatunkat is. Ahogy a másiknak is. kényszert érezhetünk arra. Jogunk szégyenérzet megakadályozhatja. Vannak. Megint mások nem találkozgatnak. egész folyamat pozitívumában. mint szégyenérzet. most vagyok. De sokunk van ahhoz. akár baráti. elhatározások. aki azt kívánja. A legjobb politika az őszinteség. vagy amire mondjuk meg pontosan. hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. kitartanak a régi mellett. Szégyellnünk kellett. akárcsak az. hogy ne hagyd. ha egy kapcsolaton belül nem tudjuk pontosan hol állunk – A szégyen az a sötét. elfogadjuk és szeretjük magunkat. hogy ők is őszintén mondják el. szórakozás. őrjöngj! Ha kijelölsz egy határt. hogy senki ne kényszerítsen semmire. hogy az légy. hogy Vannak más jellegű kapcsolataink is. ha sötét gondolataink vannak. és azt. mert mi pontosan ennyit szándékozunk megadni. Ahogy neki is. mit gondol róla. Jogunk van kérdezni. Néha a másik fél nem tudja. Felhagyok azzal. Mások a találkozgatás jogunk van ahhoz. hogy olyan egészséges viselkedésmódokhoz is hozzákapcsolja. a akár munkahelyi. úgymint az érzéseinkről való beszélgetés. Van. legyünk egyenesek és őszinték. haragnak. azt is megtanulhatjuk. Kijelölhetünk bizonyos határokat. Segíts. vágyainkhoz. A SZÉGYEN ELENGEDÉSE Nagyon zavaró lehet. Ha gyászolni találkozgatna valakivel. Vagy azt kívánja. Kövesd az ösztöneidet. egy kapcsolat a két embert egyenlővé teszi. És hogy ő miképp birkózik meg A szégyenérzet néha félelemnek. idejét élik. Elmondhatjuk. és jól van így. beéri-e ennyivel. ahol vagyunk. előbb eldönthetjük a helyes viselkedést. korlátokat szabhatunk neki. bárcsak 75 . siker. hogy kapcsolatainkban őszinték és egyenesek legyünk. felismertük. És soha. amely visszafogja az embert. milyen ésszerű elvárásai lehetnek velünk szemben. törődés magunkkal. mit akarunk. Eldönthetjük. a paraméterek megszabása. hogy bárcsak elkötelezett kapcsolatban valód van. milyen szinten akarunk részt szükségünk volt. akár nehéz. vesd bele magad. leírták – és megkérhetjük őket arra. szeretetet adtunk vagy elfogadtunk. ha rosszul érezzük magunkat a bőrünkben. A gyerekeinkhez. Sokunk elkötelezett kapcsolatban él. hogy minden részletében megtapasztaljam. eljussunk oda. erőteljes érzés. Jogod van a létezésre. Jogod van ahhoz. Senkit nem kényszeríthetünk arra. mit jelent e kapcsolat a két félnek. De minél Ma megtámadom és legyőzöm szégyenérzetemet. Igaz. hogy megengedjük. Jogunk van kifejteni a saját elvárásainkat. ad. gyászolj. akik új kapcsolatba kezdenek gyógyulásuk után. Barátságaink. ahol holnap szeretnénk lenni. De Ha egy baráti kapcsolat zavart okoz. Ott vagyunk. Épp itt kell lennünk ahhoz. közönyösségnek álcázza magát. ha túlságosan valószínűleg nem más. élne. lehúznak és túllépik a paramétereinket. vagy ha nyíltan és őszintén kommunikáltunk valakivel. hogy elszaladjunk és elbújjunk – írja Stephanie E. És a hivatásunk gyakorlásával együtt járó Istenem. akár könnyű. hamarabb körvonalazni tudjuk – természetesen a másik fél segítségével – annál Augusztus 20. nem tudjuk pontosan. Mindnyájunknak és egyéniségünket. ha venni benne. mit szeretnénk. kivel akarunk kapcsolatot teremteni – ezt Charlotte Kasl és mások is inkább lazítok és hagyom. ahol ezt bízvást megengedhetjük magunknak.

Vezess el a világossághoz. vagy bűntudattal tölthet el. Sokan megkérdőjelezik és kifogásolják a másiktól való távolabbra helyezkedés Engedd el a bűntudatot! Engedd el a túlzott felelősséget szüleiddel és családod gondolatát. lépéseket teszek. de azért nincs mindig teljesíthetem őket. nem más tagjaival szemben. mekkora hatalmam és felelősségem legyen szüleim érhetik el. Azt sem kell megengednünk. Sokunk esetében a gyermekkorban gyökeredzik az a hit. hogy felelősek vagyunk Ma arra törekszem. hogy azt mondták. amire szükségünk van. hogy kapcsolataim világosak és őszinték legyenek. mások is békében Zavarba ejthet az az ötlet. A távolabbra helyezkedés. Ha vannak mások érzéseiért. amely egészségtelen. rendjén való. Nem kell hagynunk. ez erőt ad ahhoz. foglalkozzunk. vele. gondozást és szeretetet. de meggyőződéseik és viselkedésük nem mindig egészségesek. hogy mi adjuk meg magunknak azt. és azzal hogy pontosan meg legyen határozva. hogy ne arra Ma bízom a szeretettel párosuló távolabbra helyezkedésben. egészséges gondolkodással. Belátom. fokozatosan felismerjük az GONDOSKODÁS ÖNMAGUNKRÓL igazságot. és már elég időt adtam ahhoz. hogy tisztázatlan vagy homályos kapcsolataim.Az információ hatékony eszköz. ne szaladjanak túlságosan előre. Augusztus 21. életük tudnom. de magamat is szeretem. legföljebb pillanatnyilag nem elérhető. hogyha ezt nem is kaphatom meg a másiktól. hogy Isten kifejtse hatását. Ajtót nyit a lehető legjobb (Lépj ki a társfüggőségből!) eredmény előtt. Ha történetesen nekik van igazuk. mondván. hogy megszabaduljak a félelemtől. hogy szívrohamot kap és meghal. és ily módon óvni magukat. ha azt akarjuk. melyet szüleim adtak át nekem. irányában. vágyaim és szükségleteim. „Még most is emlékszem arra. alól. Igyekszem megfelelő elképzeléseket és Azt hiszik. hol és hogyan meggyőződést tőlük. következett. hogy felszabadítom magam minden olyan önpusztító hiedelem számukra. életünket. milyen is ez a kapcsolat. mennyire törődnek irányítsák érzelmeinket. TÁVOLABBRA HELYEZKEDÉS A KAPCSOLATOKBAN Szabadon megvizsgálhatjuk és kiválaszthatjuk a magunk meggyőződéseit. hogy amit akarok. A szüleink. és ismeretesek legyenek a határai. de bizonyos ponton ésszerű az az igényünk. Segíts megtanulnom. felszabadít. Hitük szerint csakis azzal mutathatjuk ki. a helyzetnek megfelelően válasszam ki. mindennapos gyakorlással sajátíthatjuk el. A távolabbra helyezkedés – mások irányításáról való Akkor kapjuk meg. Miközben a távolabbra helyezkedés elvét gyakoroljuk. Pedig nem mennek vele semmire. különösen akkor. amikor először találkoznak vele. nem helyes. Ezt Szeretek másokat. hogy fölöttünk. és ha ismerjük egy kapcsolat meghatározását és Augusztus 22. Szüleink a tőlük lehető legjobbat tették. ahogy édesanyám a szívéhez kapott. amit szeretnénk. Ha a két fenyegetőzött. 76 . megkeserítjük anyánk. amit bőven megérdemlünk? Megtanulunk valami mást is. hogy Megengedi. és és harmóniában élhessünk. Meg lehet tanulni. lemondás – minden kapcsolatnak javára válik. Segíts tudnom. hogy fogadják el. és nem szolgálják mindig a mi valódi érdekünket. Az. joguk van új döntést hozni a megfelelő (Név nélkül) információk alapján. folyását. hogy nekik ilyen hatalmuk legyen amit akarok. hogy mi is. hogy destruktív meggyőződéseik törődünk az illetővel. bevált „Mikor leszünk szeretetre méltók? Mikor érezzük magunkat biztonságban? Mikor viselkedési forma. Lehet. akkor sem kényszeríthetik rá a másikra. hogy mi vagyunk Istenem. hogy másokkal és az ő felelősségük átvállalásával csak én engedem el a dolgot. Csökkenti a frusztrációt. hogy nem fordítsuk minden energiánkat. és ezt a hitet szűkebb családunk plántálta belénk. határait. vagy apánk életét. A szüleink.” fél meghatározása nem egyezik. és a magunkkal szembeni felelősségünkkel. igazuk. Mégsem kell elfogadnunk semmi olyan hogy egészségesen. nem irányíthatjuk érzelmeiket. hogy meghatározzam. hogy ez azt jelenti. ha mi megadjuk magunknak. ha évekig abban a tudatban éltünk. ha aggódunk érte. ebből pedig logikusan kialakulhassanak. a túlzott hatalom hitével kapcsolataim valódi természetét. s ha ezt mindenáron rá akarjuk erőltetni. Augusztus 23. s meghatározzam jelenlegi felelősek szüleink boldogságáért vagy nyomorúságáért. ajándékozz meg tiszta. hanem magunkkal. különösen ha szeretettel párosul. hanem egyúttal hagyom. és adj erőt ahhoz. hogy az aggódásukkal és a kényszerítéssel az általuk kívánt eredményt határokat kialakítani arról. viselkedésünket. kapjuk meg azt a védelmet. hogy felelősek vagyunk boldogságukért. hogy Felsőbb Erőnk is közbelépjen. akkor sincs semmi baj azzal. segíts. mit mi tartunk jónak Ma hozzákezdek. ha magunkkal többet törődünk. hogy megőrizzük magunkat. és én leszek az oka. FELELŐSSÉG CSALÁDUNK TAGJAIÉRT Egy kapcsolat kialakítása időt igényel. Segíts Szüleink fölött nincs ilyen hatalmunk.

hogy elengedjem félelmeimet. akiket megbántottunk. Legyünk teljesen őszinték. hogy vissza kell térnem a Tizenkét Lépéses program. magunkban. hogy szeretettel és felelősséggel gondoskodhassam hagyjuk. indokolatlan bűntudat. hogy Annak a hiedelemnek vagyok-e a foglya. Azt jelenti. hogy megtegyük. Első Augusztus 25. hogy vissza kell másokkal való kapcsolatainkban. hogy büntetjük-e magunkat. hogy amikor megbántottak. dolgok? Akkor lehet. amit kell. hogy kárpótoljuk azokat. mert csak így gyógyulhatunk meg. Nem olyan nehéz. és mit szeretnék csinálni? Mivel juttathatom kifejezésre. hogy bűntudatot Ma arra összpontosítok. hogy bűntudatot érezzünk mindennel kapcsolatban. Ez hogy változzon meg a szíve. akiknek ártottunk. Segíts. önmagunkkal. és Úgy érzem. Mindnyájunknak van útmutatója – bennünk. hogy hajlandók vagyunk búcsút térnem az eredeti kerékvágásba. Elindíthatja a folyamatot.Először lazuljunk el. legmegfelelőbb formáját. célja. még javítunk is önbecsülésünkön. és ne tagadjunk le semmit minél nagyobb békesség töltsön el. nyit a pozitív érzések és energiák előtt. legyen bennünk hajlandóság arra. Ha boldogságomért? Ha így van. Ez megváltoztathatja a dolgok dinamikáját. mindazokat. hogy megtapasztaljuk a gyógyító változást hozzáállásunkban. és engedjük el félelmeinket. Helyreáll a jó kapcsolatunk magamért. hogy össze-vissza rohangálunk. akiket megbántottam. még mielőtt (Névtelen Alkoholisták programjának Nyolcadik Lépése) kinyitnánk a szánkat. hogy szeretetet Az önmagunkkal való törődésre nincs szabály. Képessé tesz arra. akiknek ártottunk és igyekszünk ezt jóvátenni. Megnyitja az ajtót a szeretet és A Nyolcadik Lépést nem büntetésnek szánták. és ez által javítsam kapcsolatomat önmagammal. mint bárki másban. Itt kezdődik NYOLCADIK LÉPÉS a gyógyulás: mibennünk. tennem. hogy szégyellnünk kell és meg kell büntetnünk magunkat. Csak fel kell tennünk a A nyolcadik Lépésben listát készítünk mindazokról. Hányszor kívántuk. adhassunk és elfogadhassunk. Ez a magamról? Ezután figyelnünk kell a válaszra. kötelességemet? Akkor talán itt az ideje. hogy megfontolnánk ennek Augusztus 24. hogy megváltoztatjuk a hozzáállásunkat. Az a legfőbb. hogy magammal törődjem. hogy elhanyagoltam valamilyen Ma igyekszem őszintén megérteni azokat. Lépéséhez. amit vegyen észre és fordítsa felénk a szeretet energiáját? Hányszor vágytunk arra. Én vagyok a felelős megtesszük. a szorongástól és a disszonanciától. segíts. küzdöttünk. az a másik vegye észre tehát írjuk föl magunkat első helyre ezen a listán. gyógyító változásról szól. hogy mások felelősek értem és az én küzdjük le büszkeségünket. szükségem. A HIBÁK JÓVÁTÉTELE Túl sokat dolgoztam? Lehet. és annyit mondjon: Bocsánatot kérek? Hányszor kívántuk. fájdalmunkat. mert ez a legfőbb gátja annak. Ezután kérdezzük meg magunktól: Mit kell magunk előtt. hogy megszabadítson a gyógyulás előtt. az. lélegezzünk mélyeket. Ez a hozzáállás a gyógyulás valóságos láncreakcióját indíthatja el magunkban és Elhanyagoltam a munkámat és napi feladataimat? Akkor lehet. hogy szabadságot kell kivennem és szórakoznom egy A Nyolcadik Lépés szívbéli. recept vagy útmutató. Listát készítünk mindazokról. és hogy elengedhessem büszkeségemet és mentségeimet. Ez nem jelenti szeretem magam. hogy bocsánatot kérjünk. tettünk. hogy bízzunk a válaszban. legyen hajlandó a békülésre? Sokszor. és mindenkivel szemben. Istenem. hogy akik a listánkon szerepelnek. azt jelenti. hanem hogy megkönnyítsük a gyógyulást. mondani keményszívűségünknek. aki vezetni fog ebben a folyamatban. Azért vagyok ideges. kicsit. és kérdést: Mit kell tennem azért. Bízom magamban és Felsőbb gerjesszünk magunkban. hogy gondoskodjam magamról. Először is listát készítünk azokról. okkal vagy ok nélkül 77 . Nem az történik. másokkal és Felsőbb Erőnkkel. A Erőmben. hogy tisztázzuk. tulajdonképpeni jóvátétel. illetve még azelőtt. szeretet hozzáállása. és ne keressünk újabb és újabb mentségeket. hogy elengedjük negatív érzéseinket. miközben a túlélésért Ez az energia belőlünk sugárzik kifelé. s közben azt kiabáljuk: amit hallottunk. a miatt aggódom. Önmagunkban valószínűleg több kárt tettünk. hogy Gyakran hajlunk arra. hogy kárpótoljam megtegyem. ma vagy ebben a pillanatban? Mire van Ha már kész a lista. összecsapnak a fejem fölött a hullámok? Kicsúsztak kezemből a másokkal. először ezen kell változtatnom. akivel valaha kapcsolatba kerültünk. akiknek ártottam. Bocsánatot kérek! Elkészítjük a listánkat. és legyen bennünk annyi bátorság. A lista segíti. és ajtót bűntudattól. és felelősséget érzek magamért? azt. de nem azért.

s úgy érzed. ha úgy Elengedjük azt az igényünket. Kapcsolatainkat békésen és harmóniában tisztázhatjuk. energiájával helyettesítem őket. hogy megtegyed? Augusztus 26. hogy olyasmiket is befolyásoljunk. Azt jelenti. Ha a jóvátétel során nem látom világosan. ami számít Nem tűrjük el.” Bízz magadban. hogy javára lesz a másiknak. őszinteségünk. elengedhetjük magunkat. Ha még Amikor bocsánatot kérünk valakitől. hogy ha erre van szükség. Néha valami konkrét dologért kell bocsánatot kérnünk. közvetlenül az illetőtől kérjünk bocsánatot. hogy ő az. miért tesszük. hogy nem. Figyelj magadra! Figyelj az változtatni rajta. Igyekszünk tanulni hibáinkból. és a csorbát békésen. Elengedem ezeket a negatív érzéseket. ha vétünk. Korlátokat állítunk. tisztáznunk kell. ezzel nem csökkentem. felelősséget vállalunk magunkért. melyet valószínűleg odaálljak mások elé. hogy a szívem megkeményedett. A gyógyítás energiája belőlünk fakad. nincs itt az ideje. Amikor csak lehet. s a szeretet gyógyító univerzumra! Mi az. Idegességet. nyaggat minket az a tudat. Augusztus 27. és figyelj a szavukra! (A Névtelen Alkoholisták programjának Kilencedik lépése) Figyeld a jelzéseket. ha valamit idejekorán akarunk megtenni. s olyat sem. amiket nem érezzük. jóvátegyem. bízzunk ebben az érzésünkben. hogy mások is így vannak ezzel. A dolgok halogatása – amikor nem lépünk. s építünk rájuk. és bocsánatot szükséges is. Helyes. Augusztus 28. következetesen. és vállaljam a felelősséget a viselkedésemért. Nem minden esetben halogatásról van szó. hogy azok lehessünk. hogy megtégy valamit. ami elöl kitérsz. vagy másokat megsértenénk. és kérünk érte. ha bántanak. amire megérett az idő. ha kell. ami nem nekünk való. harmóniát teremtve köszörülhetjük ki. életemmel. ha erre van szükség. Bocsánatkérésünkkel valójában felelősséget vállalunk viselkedésünkért. disszonanciát idéz elő. folyton védekezem. Távolabbra helyezkedünk. Megbeszéljük a konfliktusokat. beleértve hatalmunk korlátait. mint ha túl Ma arra törekszem. Van valami az életedben. nyitottságunk és hajlandóságunk az. de HALOGATÁS képviseljük saját érdekeinket. hogy megfelelő módon foglalkozunk az érzéseinkkel. A bocsánatkéréshez és tévedéseink jóvátételéhez bíznunk kell a jó időzítésben. és élünk az erőnkkel. hogy nem tudnánk jól végezni. akik vagyunk. és törődünk magunkkal. amit tenni készülünk. helyzetben találjuk magunkat. Segíts ráhangolódnom az általad sugallt időzítésre és rendre. mit kell tennem. illetve valamit tönkretesz. és az univerzumban. a félelem vagy a tehetetlenség is motiválhat a halogatásra. tudunk. amiről tudjuk. 78 . ha a munkahelyünkön is törődünk magunkkal. ha emlékeztetünk tettünkre. amit másokkal fejlesszünk ki magunkban. ha későbbre teszünk valamit. és összhangba kerülni tennünk. Sőt. Ha itt az ideje. ha ezzel őt egyszerűen szokásunkká vált. melyet e folyamathoz kapunk. Máskor viszont bocsánatkérés helyett inkább az illetővel szembeni TÖRŐDJÜNK MAGUNKAL MUNKAHELYÜNKÖN IS! viselkedésünkön kell változtatnunk. Néha De mi meggyógyulunk. Képesek leszünk szeretni. megpróbálok Megtanulhatjuk megkülönböztetni a kettőt. segíts. hogy sokáig várunk vele. tedd is meg. Segíts. várunk el tökéletességet. valami ösztökél belül. holott itt az ideje – önpusztító Elfogadjuk erősségeinket. most. hogy csak rontunk a dolgon. magunknak. hogy bűntudatom van vagy elönt a keserűség. és se magunktól. Más esetekben „Ha csak lehet. hogy megszabaduljunk félelmeinktől. Igyekszünk intuíciónkban és az útmutatásban. közben folyton korlátainkat. Inkább békességre törekszünk. csak válságot okoz. Az is lehet. se másoktól nem állunk rá. hogy megtanuljak kellő időben cselekedni. Felsőbb Erődben. Ha mégis ilyen tudjam. várok az isteni útmutatásra. de megbocsátunk szemben elkövettem. és határozottak vagyunk. hogy meg kellene tennünk.Nem titok. hogy nem legyen számunkra megalázó vagy önpusztító. mi sem bántunk és nem bánunk rosszul másokkal. kedvesek és szeretetteljesek vagyunk másokhoz. segíts elengednem félelmemet attól. és megfelelő önbizalmat Ma nyitott leszek arra. ha erre van szükség. Úgy kell Istenem. várj. míg eljön. lehet. Ha már készen elkülöníteni saját problémáinkat másokétól. hogy Nem vállalunk erőnket és képességeinket meghaladó munkát. nem csak helyes – Előfordul. Istenem. bűntudatot. ideje. Elfogadjuk gyenge oldalainkat és viselkedés. Azon vagyunk. hogy ha azt észlelem. ugyanolyan önpusztító lehet. aki nem hajlandó elásni a csatabárdot. felelősen kézbe vesszük a problémát. hanem növelem önbecsülésemet. Hozzáállásunk. hogy eljött az A bocsánatkérés hajlandósága lehet. mert nem akarsz szembenézni vele? BOCSÁNATKÉRÉS A harag. kivéve. Ha semmit nem érzünk helyesnek.

Ha újra meg kell tennünk. Augusztus 29. Ésszerű célokat tűzünk magunk elé. hogy megéljük a „testünkön Egyensúlyra törekszünk. mivel kell igazán foglalkoznunk? Ha úgy érezzük. Soha semmit nem kell jobban csinálnunk. csinálunk az ő bolháikból. probléma tagadásával. és nyugodtan arra Ma megtartom energiáimat a saját testemben. hogy eluralkodjék rajtunk. hagyjuk. megpróbálunk másokat irányítani. de amennyire lehet. Folyton elefántot Elkerüljük a versengést. amihez munka közben hozzájuthatok. hogy mindig felelősséget kell vállalnunk magunkért. Ha többet várunk el magunktól. és törekszünk. mint akik vagyunk? Valaki mindig megtagadta tőlünk az „Tanuld meg. és amin tudunk fiatal korunkban történt. amire pillanatnyilag képesek vagyunk. de úgy. segíts elengednem azt az igényemet. megmondjuk. A mi energiánk a mi energiánk. spirituális. SAJÁT ENERGIÁNK BIRTOKLÁSA többek legyünk. a de akkor is törekedhetünk harmóniára. vagy mások megmentőjeként lépjünk fel. Arra összpontosítunk. A kényszeres intenzív másokra figyelés fő oka. Is. Soha. és elhisszük. Istenem. és az őrületbe életem jobbítására. miénk mentális. nem súlyosbítjuk helyzetünket a Az után visszatérhetünk magunkba. elkerülni. segíts kergetjük magunkat. egyfolytában mondjuk a magunkét. Nem tagadjuk érzelmeinket bizonyos szeretetünk. társfüggőségnek nevezünk. hogy most ez van. amikor úgy érezzük. külön ezzel a problémával. A kiválóságra törekvés pozitív tulajdonság. mint ahogy tőlünk telik. mint amire az adott ajándékát beleszőjük munkánkba. hiszen elszivárog. Ha segítségre van szükségünk. másokat nem. Kilépünk az áldozat szerepéből. A tökéletességre törekvés önpusztító. azután Gyakoroljuk az elfogadást. Tisztában vagyunk vele. hogyan tarthatod meg belső energiádat!” elismerést? (Charlotte Davis Kasl: Nők. Soha nem tehetünk többet vagy jobbat. Önmagunkat is számításba vesszük. elengednem azt a szükségletemet. hogy ez még tartozik. Meg lehet tanulni saját energiánk megóvását. hogy kiadjuk. Mondta nekünk valaki vagy elvárta tőlünk. kívüliség” élményét. Ha ki akarunk menekülni testünkből. hogy többet tegyünk. engedjük el! 79 . a gondolataink. Igyekszünk kerülni a rosszindulatú pletykát és más Kényszeresen foglalkozunk valamivel. A határaimon belül maradok. amiért mi vagyunk felelősek. ezt az önmagunktól való menekülést. később ugyanúgy megtehetjük a legjobbat. hogy megóvjuk magunkat magamra összpontosítok. hogy bizonyos munkatársainkat kedveljük. önpusztító viselkedésmódokat. Mieink az érzelmeink. hogy Elengedjük azt a szükségletünket. hogy olyasmiket akarjunk megváltoztatni. Együttműködésre és szeretetteli légkörre törekszünk. hogy nem muszáj Augusztus 30. Lehet. hiszen tudjuk. elmeneküljek magam elől! Segíts szembenéznem a problémáimmal. személyekkel kapcsolatban. szexuális. hogy az adott helyzetben. ha energiánk egészségtelen módon Ha egy csapat tagjaként dolgozunk. ezzel csak büntetjük. és rátelepedjék a munkánkra. Istenem. mit szeretnénk ez jó lehetőség arra. hogy újra önmagunkként élhessünk. ami nem ránk Megtanultuk művészi szintre emelni energiánk szerteszórását. mert az érzelmek olyan bőséggel záporoztak ránk. engedjük el. megtettük a maximumot. ami a bögyünkben van. a hálát és a hitet. hogy nyitott lehessek minden jóra. Meg lehet tanulni az egészséges határok – paraméterek – kijelölését jómagunk és Ha nem tudunk valamit. mit kell tennünk azért. Ha netán pánikba esnénk. Segíts. kertelés energiáink számára. nem tudtuk. beleragadnunk az idegesítő helyzetekbe. mivel kell szembenéznünk.) Eljön az idő. mint amennyit az Ma odafigyelek arra. egészséges csapatmunkára törekszünk. pillanatban képesek vagyunk. fenntartani velük. Tudjuk. túlzottan gondoskodni róluk. amelyet Néha megengedjük magunknak. ami tőlünk telt. Vigyázok magamra munkakapcsolataimban is. szex. feltehetjük magunknak a kérdést: mi történt.Felhagyunk azzal. Ha eljön. hogy megtanuljunk együttműködni másokkal. Elfogadjuk. a saját nélkül kérjük. hogy ne ártsunk magunknak. hogy áldozat legyek a munkahelyemen. Tegyük meg a maximumát annak. megoldjuk az aktuális problémákat. hogy a legjobbat érdemeljük. függőség. feje tetejére állt a világ. a szexualitásunk. nem is mertük maradéktalanul átélni s feldolgozni őket. milyen új viselkedésmódokat alkalmazhatnék munkahelyi ésszerűség határain belül elvárhatunk. hogy kiókumláljuk. mi bánt. és segíts. hogy változtatni. hogy munkahelyünkön a mártír szerepét jól érezzem magam mégis a bőrömben! játsszuk. fizikai. többet adjunk. igyekszünk jó munkakapcsolatot kreatív és érzelmi energiánk. Élvezzük a mindennap örömeit. és lényünk ami akkor telik tőlünk. Igyekszünk megtalálni a pozitív A TŐLÜNK TELHETŐ LEGJOBB ELFOGADÁSA megoldást. és nem problémáinkkal való foglalkozást.

melyekre örökké kritizáljuk magunkat. amikor túlságosan fázunk. Megóvtam Immár tiszteletben tartom azt a szükségletünket. hogy meggyógyulhassak. Nem az én dolgom. néha pedig majdnem a vesztembe sodort.Vannak napok. ahogy képessé váltam a felismerések kezelésére. Néha olyankor ezeket a napokat is. és el kell fogadnom őket. amely segített. mely Gyógyulás közben olyan emberekkel találkoztam. ahogy az emberek gyógyulnak. de ki is török belőle. ne érezzen semmit. hogy észrevegyem a tagadást. amikor a tagadást Ma is használom a tagadást. Aztán végre elindultam a gyógyulás útján. És most már bizonyosságra. felismerésekre. hogy lényünk legjava szerint éljünk. A meleget árasztó emberek vonzanak. annál hamarabb lesznek képesek eldobni a pokrócukat. s elmondták. előveszem pokrócomat s elbújok egy időre. vagy megszégyenítsem őket azért. hogy a tagadást ilyen pokrócként magam attól. és képessé tesz arra. segíts. azután elengedem. viselkedésemet. a túlélést szolgáló eszköz. és látom. mi kigyógyít mindabból. mint amit reméltünk. hogy bántanak. Inkább táplál. aki meleget árasztó környezetet tud teremteni. Emlékképekre. hanem a gyógyulásom fontos jutottam. hogy megyek tovább. Az élet gyöngéd tanító. A konstruktív kritikának is megvan az ideje. ha erre van szükség. akik felismertették velem. telhető legjobb még jobb lesz. ha túl sokáig maradok olyasvalaki hogy ne lásson. Sokszor alkalmaztam eközben a hogy a tagadás barátom és ellenségem. mire odáig küzdöm magam. amit még mindig tagadok. Tagadásukat Részese lettem annak. Bele is halhatnak a lelepleződésbe. amelyek maguk alá temettek volna. hogy mások bántanak. Istenem. Az élet elkísért ezen az úton. Segíts. hogy a legjobb. Zavarban jövök. változás szelei fújni kezdenek. hogy ez nincs rendjén. része. vagy ha néha mégis. bízom abban. egészséges. és még szorosabbra csavarnák maguk köré a A tagadás negatív oldala az volt. ellustulni. ismerős rendszert. Hosszú évek óta járom a gyógyulás útját. Védekezési mód volt. túl megerőltető rohanást… a segítő volt barát és ellenség. nézve ártalmas. hogy elvesztettem a kapcsolatot önmagammal és pokrócot. hogy észrevegyek bizonyos túl fájdalmas dolgokat. ha éreztetem velük. mechanizmusok elutasítását. nyugodtan törődhetek saját magammal. Régen megtagadott dolgok emlékei bukkannak fel. Ha ilyenek között vagyok. átérezzek olyan tekerjük magunk köré. hogy 80 . része volt a láncnak. de abban is. nincs szükségem érzelmeimet. Ha erővel ruházzuk fel és megdicsérjük magunkat. az érzelmeimmel. Tudatosan érzékeltem a fájdalmaimat. az. S mindezt elfogadásra törekedhessem. ha a különösen nehéz szakaszon a tagadást hívom segítségül. Minden jót kívánhatok nekik. amikor nem volt más eszközöm a túléléshez. és a saját életükkel foglalkoznak. előbb-utóbb bedobjuk a törölközőt. Engedjük el felkészítsenek az újra. amit a múltamban tagadtam. Augusztus 31. és fokozatos gyógyulásra volt szükségem. miből kell kigyógyulnom. Mint aki egy vastag pokróc alá bújt. biztonságot. nem kell támogatnom vagy bátorítanom. Egyszerre kényszeres gondolatokat… az olykor túl gyors. senkinek sincs szüksége pokrócra. Ha a tagadásuk rám A tagadás megvédett a fájdalomtól. amikor újra beburkol a tagadás köde. hogy nyitott legyek. de ha akit szeretek. belehalok a lelepleződés sokkjába. ahol lerántják rólam. aki bánt. lerántsam másokról. A tagadás sok traumán átsegített. Istenem. mert a pokróc alá bújnak. Amikor a használtam védekezésül. amilyen. hogy érzelmeket. pokrócra. magammal – és másokkal – azokat az időszakokat illetően. és bízzam abban a folyamatban. és elsöpörnek egy régi. Hiszen. amikor ez a maximum kevesebb. hogy gyöngéden és együtt érzően bánjak szépen sorjában. Gyermekként magam és családom védelmében használtam a tagadást. Lehetek őszinte. Ma a tőlem telhető maximumot produkálom. ugyanakkor vakká tett az érzelmeimmel. elfogadjam a valóságot. amit tehetek. Tudom. emlékeznem kell. milyen sokáig tart. ettől még nem fogunk és erős lehessek. milyen messzire tapasztalatra. zavaros érzéseket… azt a lomha energiát… a feladataimmal megbirkózzam. amíg a tőlünk is pokrócom melegében keresek menedéket. nem sokáig. ha olyasvalakinek van problémája. Szükségem volt erre a felhagynom a folytonos önkritikával. és Néha szégyellem magam. Résen vagyok. Nem hiba volt. Izgalmas folyamat ez a gyógyulásnak nevezett utazás! TAGADÁS Nem baj. segíts Aztán történik valami. mellett. és szükségleteimmel és önmagammal szemben. ahogy velem is majdnem megtörtént. és melegben. Minél jobban érzékelik ezt a meleget és halvány fogalmam sem volt róla. hogy ha azt a pokrócot hirtelen Megtanultam tisztelni azt. hogy tudatosságra és az. hogy nem Megtanultam. Nagy fájdalmakat és sok-sok bántást tudtam elviselni. hogy a legjobb formánkat adjuk. és biztonságban vannak. nem muszáj ott maradnom. hogy vészjeleket: azokat a ködös. óhatatlanul újra a pokrócom alá bújok. hogy méltányolhassam. Kezdjük újra holnap! Addig próbálkozzunk. Képes voltam ártalmas helyzetekben részt venni úgy. A szégyentől még jobban fáznának. Olyannak kezdtem látni magamat és a világot. hogy jó is tudtam. Oly sok tagadás volt a múltamban.

mi magunk hagyjuk. mire vágyom. Ha egyszer felállítottunk bizonyos korlátokat. és mit cselekedjünk mi. 81 . Sokan vagyunk sebezhetőek a szavakkal szemben. rosszul bánik velünk. Egy simogatás. jól időzített szavak gyermekeink tanulását és a mi szülői funkcionálásunkat is. mit kell Lazíts és bizakodj! mondania. hogy fejlődhessenek. hogyan kell kimondania. és mi is ezt Néha rögtön megkapjuk. hogy ha valakinek a viselkedése nincs összhangban a kell nekik. akik szándékosan törekszenek arra. maguk alá gyűrjenek vagy manipuláljanak. Tisztában vannak vele. A szégyenérzet és a bűntudat megzavarja viselkedjünk. hogy elengedem. A fegyelmezés és a támogatás Nem írhatjuk elő másoknak. Légy türelemmel! Lazíts és bizakodj! Engedj el dolgokat! Engedj el még többet! A SZAVAK EREJE Jókat szánnak nekünk.” hogy megkapom mindazt. se ellenőriznünk. Szeptember 3. amely támogatja. ha bármilyen jól hangzanak. milyen érzékenyen reagálunk néhány jól időzített szóra. mit tegyenek. szavaival. hiedelemmel szemben ez a rendszer nem működik. Gyermekeinkhez manipuláljanak bennünket. cipőfűzéstől kezdve a jövőre vonatkozó tervek elkészítéséig. és hagyjam. Segíts. és mire van szükségem – aztán Pontosan tudta. hogy mint szülő uralkodás és parancsolgatás helyett bennünk is. milyen hatással van Gyermekeinket meg kell tanítanunk arra. Egy jól időzített „szeretlek”. (A Névtelen Alkoholisták szervezetének egy tagja) Vannak. elmondta. Egy TÁVOLODÁS A GYEREKEKTŐL SZERETETTEL megfelelő hangnemben elmondott mentség. hogy fölébünk kerekedjenek. hogy így volt. formálódnak felelősében. Az általános manipuláljanak. hogy engedjem el a férjemet. TÜRELEM Nyugodtan hagyhatjuk. A dolgok alakulnak. de ezt teszi a férjem is. Törj ki szükségleteiket. hogy kifejlesszék értékrendjüket. is segítség Előbb-utóbb rájövünk. Bízom abban. De hogyan engedjem el a gyerekeimet? Szülő lévén nem örvényébe taszít. amely újra a tagadás ennek következményét. Meg fogjuk kapni őket az első alkalmas pillanatban. hogy megtaláljam a kellő egyensúlyt a gyermekeimért vállalt arra. én. Arra fordítom az energiámat. én mit fogok lépni. ha szeretetünkre. ha úgy következetesen meg kell erősítenünk őket. ki kell elégítenünk fizikai és szellemi tudják. Vágyaink a lehető legjobban és leghamarabb teljesülnek. Szeptember 2. még ha pontosan ezeket akarjuk is hallani. hogy éljem a mát. hogy olyan emberként élj erőddel. egyáltalán. SZEPTEMBER felelősen kell közelítenünk. Még akkor sem. Néha először meg kell tanulnunk bizonyos dolgokat. segíts ma. Ahhoz. hogy elhagyom. másokban is. amire szívünk vágyik. mit tesznek. Ismernek bennünket. és pontosan Gondoskodnunk kell róluk anyagilag. és útmutatásunkra. hogy letagadjuk. hogy az ajtóból visszafordítson. mert azt hisszük. s a lehető maradjak. Keresd az egyensúlyt! Keresd a bölcsességet! Ne az aprólékos irányítást keresd. érezzük. Ma pontosan meghatározom. hogy uralkodni akarok. Valahányszor elhatároztam. de megválaszthatjuk. mint a felnőttekkel szembeni. teljesül-e valaha tehetjük. amit akarunk. Máskor azon tűnődünk. Tudta mit csinál és tudta. hogy elfogadjuk a megérdemelt jót. De nem kell őket szüntelenül irányítanunk. Egy „Az rendben van. Egy üdvözlőlap. És nem (Név nélkül) törekszem megszabni a részleteket. naivitásodból! Ők tudják. de. és nyugodtan elszámoltathatjuk őket cselekedeteikről Szeptember 1. Néhány szeretetet ígérő szó. hogy olcsó. Ne hagyjuk. – koruknak megfelelően. A gyermekeinkkel szembeni felelősségünk más. amire vágyunk. És tudta. ha vagyok felelős értük?” valaki hazudik. megszüntetik a fájdalmunkat. amit hallanom kell ahhoz. megszüntetik a fájdalmunkat. hogy olcsó szavakkal becsapjanak. Megszűnnek a bennünk lévő akadályok. így készülünk fel Istenem. miután mindketten a gyógyulás útjára léptünk. Egy kellő időben elhangzó „bocsáss meg”. mint Mindent megkapunk. hogyan igen. csak ha e kettő együtt jár. „Tudom. lelkileg táplálja őket. pontosan tudta. Néha ezek a szavak vagy dolgok elérik. hogy elszenvedje csók. amire szükségem van. történetesen épp ezekre a szavakra vágyunk. mert leghamarabb és legjobban elvégezzem a nekem rendelt feladatokat. és amire vágyom. épül. Szükségük van Nem szabad ekkora erővel felruháznunk a szavakat. Tudom. Biztos alap támogatással és fegyelmezéssel érjek el eredményt. Egy tucat rózsa. aki egyben szülő is! idő kell. De bizonyos dolgokhoz hanem arra törekedj. hogy ezt fogom tenni. hogy gondoskodjanak saját magukról – a ránk. Olyan környezetre van szükségük. és eltűrjük ezt. hogy gyermekeink éljék a saját életüket. becsapjanak. Ő talán még jobban.

Istenem. vagy valamilyen probléma követel figyelmet. Megkereshetjük a régi gondolkodás. hogy mások irányítsanak. segíts. hogy a saját Istenem. és harmóniába kerüljünk magunkkal és másokkal. hogy életünket kézben tartsuk. hogy meghatározzam cselekedeteim irányát ahelyett. tegyen valamit érted? akiben bízol. mit szeretnék és pontosan meg is fogalmaztam. és ha hibáztunk. szeretettel. Találhatunk olyasmit. A Tizedik Lépés így hangzik: „Folytassuk az önvizsgálatot. „Annyi időt pazaroltam arra. vállaltál magadért úgy. Ha célokat tűzünk magunk elé. és segítenek abban. amelyek nem ellenem Ebben a folyamatban válunk felelőssé s tehetünk szert önbecsülésre. hogy folytassuk az önvizsgálatot. Így változunk. először azonosítsd. vagy irányt tévesztettünk. hogy a Tizedik Lépést alkalmazva foglalkozzam vele. Mindnyájunknak egy életünk van. így leszünk egészségesek. annyit mond. MI A JÓ A TIZEDIK LÉPÉSBEN? hogy kijelölje életünk célját és irányát. Amikor önvizsgálatot tartunk. ahogy azelőtt nem tetted volna? Ha probléma adódik életedben. eldöntenem. amire jó érzéssel várhatunk. és összpontosítsunk magunkra. hogy elmerüljek a negativitásban. csapni. Szeptember 5. havonta. Kereshetjük a Célok kijelölésével adunk irányt az életünknek. rögtön beismerjük. ami aggaszt. és a választott irányban haladjunk. hogy szabadon élhetek. sokféle dolgot szemügyre veszünk. ami reménykedéssel tölthet el. érzelmeket. Istenem. hogy ez a Lépés és a többi is megszokott módszerré váljon életemben csak sodródtam céltalanul. Tedd meg. ha úgy érezzük.és viselkedésmódokat. vagy hogy egy folytonosan kritizáló és megengedted magadnak.” Függőségünk miatt. nem kell szégyenkezésre pazarolnunk az energiánkat. Másképpen viselkedtél. dolgoznak Ha legközelebb olyasmit teszünk. megőrizhetjük és növelhetjük önbecsülésünket. válságos időkben. Gyógyulásunk közben Ha egyszer eljutottunk ehhez a Lépéshez. hogy valaki beszéld meg nyíltan Istennel. és figyelmet igényel. segíts Egyszerű recept ez arra. AZ ÚTIRÁNY MEGKERESÉSE Megtehetjük a Tizedik Lépést. Kockázatot vállaltál. de megbirkóztál vele? Gyakoroltad a hálát vagy az elfogadást? megőrizzük önbecsülésünket. Ha letérek utamról. amit kell – azért. A valóság talaján maradva bűntudatot és a szégyent. amik szeretnénk. Megvizsgálhatjuk. Félelem nélkül. Szeptember 4. hogy Rossz napod volt. hogy elengedd! Kérd istent. ezzel Felsőbb Erőnk segítségére lehetünk abban. hogy megmaradjunk az úton. hogy ne vegyünk tudomást arról.Ma elengedem túlzott érzékenységemet a szavakkal szemben. hogy azokat a kapcsolataimat ápoljam. pozitív szemmel nézd a dolgokat! Mi jót tettél ma? Ez a Lépés magába sűríti a Negyedik Lépéstől a Kilencedikig tartó folyamatot. és ha hibáztunk. hogy sebezhető legyél? Ezért megdicsérheted magad. hogy nekem kell problémáim és feladataim megoldásában. hogy csináltunk. Segíts tudnom. és leszűrjem a történtek az életemben. Ez a gyógyulás folyamata. Azután bocsásd el a olyasmit. hogy önbecsülésünk. lealacsonyító mikroszkópon át szemléljük magunkat. letértünk az útról.” tapasztalatokat. (Név nélkül) segíts. Amikor végre rájöttem. és rendszeresen munkálkodunk rajta. nem túl kevés-e az Ma odafigyelek arra. Céljainkat megfogalmazhatjuk évente. kényszeresen foglalkozunk azzal. hagynám. Csak A célok irányt és tempót adnak. ami jó. amit rosszul csinálunk vagy (A Névtelen Alkoholisták programjának Tizedik Lépése) amit – valóságosan vagy csak képzeletben – elronthatunk. összpontosíthatunk azokra a dolgokra. De vizsgálódásunk jó részében arra összpontosítunk. hogy rájöjjek az igazságra akkor is. Találhatunk megóvhasd magad. figyelmünket igénylő érzéseket. légy hajlandó jóvátenni. mint egy évvel viselkedtél volna? Közeledtél valakihez. ami jó. Azért tesszük. ha be akarnak változtatnak meg bennünket. amit jól csinálunk. ami a megoldáshoz kell. Fogadd el! Készülj fel rá. Segíts. és ennek van értelme és célja. hogy büntessük. rögtön ismerjük be.” Arra nem utal. amit jól Változtass a hozzáállásodon. és legalább egy emberrel. hogy kísérletezzek életemmel. vegye el tőled! Még legrosszabb napjainkban is találhatunk legalább egy valamit. rendkívüli dolgok megengedhetem magamnak. egy olyan emberrel. és Nem azért tesszük meg. Kereshetjük a kijavítandó hibákat. A bennem és környezetemben lévő negatív energiát át tudom 82 . Szeptember 6. hogy mások dolgaira reagáljak. ha megvalósulnának. hogy megóvjuk magunkat. éltél az erőddel vagy meghúztad a határokat? Felelősséget Azért tesszük. „Folytatjuk az önvizsgálatot. És élhetjük tovább az életünket. akár naponta is. Így bíznom magamban annyira. segíts elengednem azt a szükségletemet. megtanulunk arra összpontosítani. és ami jó A TIZEDIK LÉPÉS van körülöttünk. azután Időt szántál az imára vagy a meditációra? Bíztál Istenben? Hagytad.

hogy alkoholt. ugyanúgy célunk az. vegyünk valós erőnket. Hozhatunk olyan döntést. Nem jó érzések. hogy birtokba Tanulhatunk is a fájdalomból. egy perccel se tovább. megszüntethetik a fájdalmat. ami fájdalmat okoz. számomra fontos emberben legalább egy olyan jó tulajdonságot találjak. hogy Nem vagyunk áldozatok. amelyek ismétlődő fájdalmat okoznak. nem érnek többet.alakítani pozitív energiává. Annyira elfoglalhatjuk magunkat. képessé válunk arra. mások igényeivel. addig. Már jó néhánnyal tetszik. amíg egészen A gyógyulás is fájdalommal jár. hogy mentséget keressek a magam vagy mások viselkedésére. Mert hidd el. A „Némelyik érzésemet oly régóta őrizgetem. és vállalom annak kockázatát. hogy szembenézünk vele. s közben belém nem ivódik. A választ akkor kaphatjuk meg. sem fájdalomcsillapítók: átmenetileg csökkentik a fájdalmat. Lehet. hogy rájöjjünk. akiknek Csak egy darabig fog fájni. ezzel még nem a felelőtlenségre szavazunk. melynek során elsősorban magunkért vállalunk elengedjük. hogy átérezzük. Bátorság kell hozzá. hogy Újra alkalmazhatjuk a tagadást. hogy átérezzük. elfogadáshoz és szeretethez. érzéseinket. hogy egy ledobjuk a tagadás védőpáncélját. Itt van például a változással. csak elhalasztják. amit éreznem kell. megértéssel vagyunk magunk iránt. Hajlandó vagyok elengedni a tagadást. amikor hagyjuk. ha átéreznénk őket. az is a gyógyulás része. ha átérezzük Hagyom. és eljussunk a A vallást is felhasználhatjuk a fájdalommal való szembenézés elkerülésére. A választ pedig nem a függő vagy Ma elkerülöm azt. Sok fájdalomforrás létezik életünkben. abbahagyni kényszeres viselkedésemet. hogy fájdalom csakugyan fáj. Fáj a gyász is. még Hajlandó vagyok átérezni. ugyanakkor együttérzéssel. hogy átérezzem. De felhasználhatjuk erre a pénzt. megbocsátáshoz. és egyre hordjuk rá az újabbakat. vagy a szexet NINCS HATALMUNK MÁSOK FELETT használtuk arra. és valóságosnak nem érzem. Kijelentjük. hogy a felelősséget és a következményeket az viselje. Arra törekszem. És az se jó. hogy egyszerűen nem marad időnk átérezni a Felelősnek tartjuk magunkat is a viselkedésünkért. gyógyulás és jó érzések várnak a túloldalon. ha ez kellemetlen érzésekkel jár! hordoznak múltjukból. mint Nem áll hatalmunkban megszabni mások életét. Nem a jövőben. kényszeres viselkedés hozza el. hogy ezt meg is mondom neki. a sportot vagy akár az evést is. annyira megfagytak már. ami létezik. ki nem élt (Lépj ki a társfüggőségből!) fájdalmakat. amikor ezt kell tennünk. Bízhatunk benne. vagy amelyek Ma nyitott leszek arra. Van jobb módja a fájdalom megszüntetésének: az. melynek alapja az erőszak és mások manipulálásának igénye. melyek túl nagy fájdalmat okoznának. Bár az a célunk. amit éreznem kell ahhoz. és fájdalmat. elfogadjuk a valóságot. A kényszeres vagy függő viselkedésmódok egy időre Szeptember 7. és másokat felelősnek tartsunk a viselkedésükért. a jó irányú változással is együtt járó szomorúság. 83 . szenvednek. majd Hiszen úgyis hatástalannak bizonyult. Sokféle választási lehetőség van. De valósággal égetnek. erőtlenségünket. Hajlandó vagyok kezeléséhez nem kaptunk engedélyt. egészséges és teljes legyek. Ne keress folyton mentségeket másoknak! Ne keress örökké mentségeket Fájdalmunk elkerülése vagy megszüntetése céljából kényszeresen foglalkozhatunk magadnak! másokkal. kialakul bennünk. felelősséget… Abba is hagyhatjuk azt. vagy kapcsolati függőségben valami. Valami feldolgozódik. akire tartozik. Ha elfogadjuk kilépünk azokból a helyzetekből. amit éreznünk FÁJDALMUNK MEGSZÜNTETÉSE kell. és gondoskodjunk magunkról. szabadság. Fáj a szomorúság is. Megerősítem magamban a jót. ha egy életen át őrizzük a régi. hogy ha fáj szüleikkel vannak megoldatlan konfliktusaik. drogokat. hogy kifejlesszük magunkban az együttérzést. ami A fájdalom megszüntetésére sokféle módszer létezik. Vannak más elkerülhetetlen fájdalomforrások is. cselekedeteit sem a jelenben. Azok a gyógyulófélben lévők. Nem vagyunk tehetetlenek. emocionális és mentális Felsőbb Erőnk segítségével összeszedjük a bátorságunkat. hogy elmulasszuk. Néha úgy tűnik. se kellő támogatást. Szeptember 8.” tagadni se jó azt. de nem az okot. a fájdalom végtelen rétegekben rakódik le bennünk. Azután utazásra vállalkozunk. Vannak olyan érzelmeink – kiskorunktól a mai napig – Elengedés. gyakran ma is iszonyatos mennyiségű meg nem oldott fájdalmat Haladj az árral akkor is. A túlélés érdekében alkalmazott eddigi Ha jogot formálunk a gyöngeségre. És olyan spirituális. hogy hajlandók vagyunk véget vetni az olyan szüntetik meg. hogy meggyógyuljak. hogy hajlandók legyünk megállni és átérezni. megpróbálkoztunk. sokszor valamilyen tanulságot hordoz. módszerek csak arra voltak jók. magatartásnak.

elismerésére. jónak és szeretetteljesnek lássanak. vezetnek. Ugyanakkor összeáll a kép. hogy most adjunk. Azután vannak olyan feszült időszakok. magunktól az elismerést. miért zárul be egy ajtó előttünk. Ezzel a múltunkból maradt TÁVLATOK kielégítetlen szükségletünkkel ugyanis hatalmat adunk mások kezébe. ami most van. A kulcs most is a távolabbra helyezkedés. Végső soron úgyis ez az egyetlen. másokkal. mit kell megtanulnunk. Mégis – még a lehető legjobb kapcsolatban is – felelősek vagyunk azért. akik erre nem képesek. hogy mi a forrása érzelmeinknek. hogy az emberek el fognak hagyni. hogy mi alakul ki bennünk. hogy következetesen Felsőbb Erőnk szándékainak gondoskodjunk magunkról. hogy most és így is szeretetre méltók vagyunk. ahogy kell. hogy előre kitaláljunk simán mennek a dolgok. és lemondhatunk arról. ami az életemben történik. feldolgoznunk valamit. Legtöbbünk vágyik mások Mégis törekedhetünk arra. hogy később visszanézve Egyiküknek sincs mit adnia. A kommunikáció segít. amikor mindkét félnek komoly Majd utólagos bölcsességgel tudni fogjuk. hogy a mai Ezekben a periódusokban nehéz távolabbra helyezkedni. hogy Ahhoz. miért történnek éppen úgy a dolgok. eseményeknek hol a helye a kép egészén. válik. hogy az eltérő szükségletek 84 . hogy jó véleményük legyen rólunk. hogy így lesz akkor is. hogy nekem magamnak kell elismernek és kedvelnem magam. főleg. Mára problémákkal kell foglalkoznia. miért kell várnunk. és mindaz. körülményeink az eseménynek hosszabb láncolatába. Feldolgozhatjuk saját érzéseinket. De ezt a másik Legtöbbünk azt szeretné. Azt szeretnénk. semmint felajánlja. számít. Ettől aztán manipulálhassanak bennünket. Mi a megoldás? Szeptember 10. ha nekünk is szükségünk van támogatásra. s meggátoljuk. fél is inkább igényli. Órákig törhetjük a fejünket. hogy boldogan éljünk. Jó kezdés. Hogy érezzünk. hogy igényünk kielégüljön. Bízom abban az igazságban. ha pontosan megfogalmazzuk a problémát. ha még nem látjuk. Nem mindig tudjuk. És hogy tanuljunk belőle. hogy életünk minden történése javunkra sincs mit adnia. miért kell újra helyettesítem. darabig. és hogy megérdemeljük rendszereket találunk. Hogy átjussunk azon. ha hű vagyok magamhoz. akkor tisztelnek.Szeptember 9. Ha ma még nem látok világosan. hogy legjobb érdekeinket szolgálva becsavarodunk egy kicsit. javamra szolgál – sokkal inkább. el kapcsolatokban is nyugodt lélekkel számíthatunk arra. hogy Gyerekkorunk óta próbáltunk elismeréshez jutni. hogy mások elismerjenek és kedveljenek. bízom benne. Még a legszeretetteljesebb. Bízhatunk benne. KONFLIKTUS ÉS TÁVOLABBRA HELYEZKEDÉS amit jövőre esetleg egy pillanat alatt felfogunk. Mindketten hiányt szenvednek. Most annak van itt az ideje. hogy kiókumláljunk valami olyasminek az értelmét. hogy minden jól van így. hogyan kapcsolódnak mostani magamat is ideértve. és egyiküknek elég. Nem mindig értjük. És ne várjuk el magunktól sem. és Olyan emberektől várunk elismerést. Azzal számunkra. akik számítanak nekem. amit ez okoz. Segít. ÖNMAGUNK ELISMERÉSE de ez nem megy. barátságosnak. Nem Megadhatjuk az elismerést mi magunk. ha cselekedeteink nem nyerik el tetszésüket. Hogy hagyjuk vagy változáson megy át. ahogy történnek. és magunkkal törődni. Ezekben a pillanatokban nagy segítség. Ez a probléma. vagy más módot arra. miért kell fegyelmezni magunkat egy Élvezni fogom azt a meglepetést. ilyenkor el kell távolodnunk tőle. hogy a dolgok megtörténjenek anélkül. hogy ki akarnám találni hova Mindkét ember a problémák örvényében kapálózik. amikor az egyik válságba kerül létezzünk. hogy Túl gyakran akarjuk időnek előtte tisztán látni a távlatainkat. És ma is attól tartunk. hogy eltávolodás gondolatával. hogy meggyógyulhasson. ha egyéb támogató tudjuk. Azok. cselekedjünk és hűek legyünk magunkhoz. események úgy alakulnak. Ma hagyom. mi és miért történt éppen így. legalábbis pillanatnyilag. ha létezünk. ha nevén tudjuk nevezni a problémát. hogy nem szégyenkezés vagy vádaskodás nélkül beszélünk róla. Szeptember 11. hogy eltávolodjunk. kell engednünk túlzott igényünket az elismerésre. megkedveltetni magunkat olyasmit várjunk a másiktól. és mi akarjuk irányítani őket. Megmondták nekünk. Lehet. Lehet. amit az most nem tud megadni. ha szeretnék. hogy életünk összhangban legyen az univerzummal. hogyan alakul majd egy bizonyos kapcsolat. és egyiküknek sem kell túlságosan foglalkoznia az dolgokat. Egy kapcsolatban vannak csodálatos időszakok. megtörténni a dolgokat. amikor mindkét fél számára Engedd el az egészet! El lehet engedni azt az igényünket. hogy miért éppen ezt az utat jelölték ki Ma elengedem azt az igényemet. De vannak időszakok. és elérni. ami mindig tudjuk. hogy nincs tökéletes megoldás. hogy mások kedvesnek. Átmeneti időszaknak tarthatjuk ezt a kapcsolatban. mint remélni mertem. az mindkettejüknek különösen nagy szükségük van a másikra. legegészségesebb megfelelően élhessünk.

való gondoskodás más egészséges lehetőségei felé. megtanulhatjuk Inkább utazás. hogy életünk a legjobb úton terelődjék AZ ÚJRAPROGRAMOZÁS IDŐSZAKAI célja felé. Más módot is térkép és zseblámpa nélkül indultunk volna útnak. Ma észben tartom. Megértem. és a dolgok – ahogy mi és hagyom. ez a gyógyulással is. sokkal inkább egészséges önvédelem ez. melyért nem jár jutalom. amikor lényünk mélyén. mint GYÓGYULÁS bármi. melyeket átélek. megoldani. megértéssel fordulok magam és a Vezetnek bizony. akikre általában számíthatunk. „újraprogramozódunk”. segíts észben tartanom. a válság nem húzódik el a végtelenségig. magányosnak. „Ne türelmetlenkedjünk amiatt. Elengedünk bizonyos hiedelmeinket és viselkedésmódokat. és a két fél gondjai ütköznek egymással. Sok Istenem. amelyen járok. hogy az út. hogy a gyógyulás hosszú időt vesz igénybe. Istenem. ha a szokásos támogatás nem A gyógyulás egészségessé tesz. amit gyógyulásunk során Vissza fogjuk nyerni egyensúlyunkat. hogy akkor vállalok igazán felelősséget életemért. szemben – mindez csak fokozatosan enged teret az aktív cselekvésnek. Szeptember 12. kérdést. kérdezési jogunkkal élve megőrizzük önbecsülésünket. hogy a segítség és támogatás nem legjobbat azért. Ilyenkor sebezhetőnek. Mondj el mindent. történik éppen. hogy igazi változást idézzen elő bennünk. hogy azok a változások. Segíts. hogy legjobb érdekeimet szolgálva cselekedjem. Gyógyító és spirituális folyamat. mi zajlik bennünk. Egyáltalán nem egészségtelen önzésről van szó. amit nem kell szégyellnünk. És a másik is meg fogja találni. Ez is hozzátartozik a amikor valami új elsajátításával küszködünk. Nem igaz. ez a kapcsolat. Segíts hinnem. és összezavarodunk. megtörténjék. Egyik dolog vezet a másikhoz. amit tanultunk. Inkább kivesszük részünket abból. Nem tudhatjuk. Felsőbb Erőnk megteszi a legtöbbet és másik felé. Pontosan ott vagyunk. hogy választásaim esetenként nem fognak mindenkinek tetszeni nyugodtan gyakorolhatjuk azt. hogy még a legjobb kapcsolataimnak is vannak mélypontjai. ugyanígy van szükségem?”. és egyre terjeszkedik. merre irányítanak és Ha azonban ez a mélypont a norma. Ha a mélypont csupán időleges. végezhetjük dolgunkat. És majd eljutunk valakihez. üres napok. feltenni ezeket a kérdéseket: „Jó ez nekem?”. És ahová tartunk. Ebben akkor is bízhatunk. hogy a többi magától nekünk. melynek nekivágtam. a szeretet. ahol lennünk kell ebben a folyamatban. kívánatos-e számomra vezetnek-e egyáltalán. Lehet. hogy gondoskodjunk magunkról. tanulságokat.” Szeptember 14. jó-e Lazíthatunk. vagy megint behódolok mások akaratának. „Erre van Ahogy a kapcsolati függőség önálló életet él. Fokozatos folyamat. amit meg kell tapasztalnunk. olyan helyre visz. Néha szükségünk van ilyen megijedünk. a barátság. Vannak olyan időszakai. Ma hozzákezdek ahhoz. és az öröm tölt be. amikor örülhetünk és pihenhetünk. ráadásul az az érzésünk. még senki nem járt erre előttünk. jóra lépést kell megtennünk azon az úton. Nem vagyunk egyedül. hogy az önimádat lejtőjén indulunk el. aki segíthet. hogy mind a ketten fejlődhessünk. „Csakugyan ezt akarom?”. de legalább ismertük és megszoktuk őket. és külön-külön levonhassuk a működtek. jobb. „Jó nekem ez az irány. Ha egészséges kapcsolatról van szó. Ezekben a periódusokban kezd megmutatkozni az. kifosztottnak érezhetjük magunkat – mintha Néha nem számíthatunk azokra. és a családi élet körforgásához. és hagyhatjuk. segíts hinnem abban. elgondolkodom azon. gyakoroltunk. és nem cselekszünk a nekünk szánt jó Szeptember 13. ellen. de célra vezetők. (Joshua Loth Liebman) MI JÓ NEKEM? A gyógyulás folyamat. és 85 . És eljönnek a változást hozó idők. környezetemben. közöny az élettel fény. amelyet a derűhöz vezet. ami a szívedet nyomja! Dolgozd fel! Legyenek józanok és Vannak olyan időszakok is. aki elláthat útjelzőkkel. hogy találhatunk arra. egészségesek a magaddal és a másikkal szembeni elvárásaid. ha nem értjük mi elérhető. hogy ilyenkor Egy jó kapcsolat fennmarad és túléli a mélypontokat. vagy amikor Megértem. mint megérkezés. ahol eddig megfordultunk. Amikor kisebb-nagyobb döntéseink előtt lelkünkben kutakodunk. Ezek a periódusok roppant intenzívek. vagy egy problémát próbálunk szerelem. Mások is jártak már egyetlen ember révén érkezik hozzám. hogy régi viselkedésmintáink nem mélypontokra. amely a bánattól az újra meglelt nyugodt vezetnek. hogy ők irányítsanak?” magunk is – egyre jobbak lesznek. hogy nyitott legyek az önmagamról ezen az úton. Elviselhetetlen fájdalom. súlyos gyász.konfliktust okoznak. Lehet. éppen azt éljük át. ha megkérdezzük valamiről. ha feltesszük magunkban ezt a Ma bízom ebben a folyamatban és az utazásban. Lehet. Nem térünk el Isten tervétől sem. hogy nem értjük. A gyógyulás egyáltalán nem merő fárasztó munka.

S ezzel hagyd az egészet magad Az élet nem csak nehéz. és a veszteséget. A a változást. hogy haragudjunk! Még egy lépéssel tovább is ez vagy az. amelyek feszültségekkel terhesek. a kínt. a nehéz. Mi döntjük Az elfogadás többnyire segít. 86 . hogy a másikra se bízhatom meg… Nem érdemes élni”? koncentrálunk. hogy a régi. hogy jó-e nekem Megengedhetjük magunknak. és elérjük azt. milyen szilárdak spirituális segítenek átvészelni az elkerülhetetlen feszült periódusokat. hogy tovább lépjünk. hogy ugyanúgy fáj neki. Beszéljünk róla nyíltan. vagy változást. hogy erre és folyton azt kérdezzük. hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból. ÚJ VISELKEDÉSMÓDOK A KAPCSOLATOKBAN Miénk a választás. amit megérdemel. melyik új készségem alkalmazása a Hozzátartoznak haragunkhoz. sokat beszélgetünk az új viselkedésmódokról. amely szinte fölszólítja a másikat. amelynek vannak határai. Ettől leszünk szabadok. Csak a tanulságot vidd magaddal. hogy alkalmazzam – barátaim és munkatársaim esetében éppúgy. és teljesen elutasítjuk a fejlődést. hogy A NEHÉZ IDŐK ÁTVÉSZELÉSE többé ne legyen velük dolgunk. amennyire kell ahhoz. és vállaljuk a változás. megbocsátásra törekszem. de csak a saját tempónkban és a magunk módján. Beszélünk arról. megtanulhatjuk felhasználni annak Ezek a viselkedési módok biztosan segítenek abban. feldolgozzuk. hogyan bánjunk azokkal. hogy új viselkedésmódjaimat minden kapcsolatomban Látni akarjuk. mit kezdünk a nehéz időszakokkal. Keményen megdolgozom azért. stresszes időszakokból áll. inkább gátol és visszatart. Ezek a viselkedési Szeptember 16. hogy finomra hangoljuk készségeinket. hogy gondjainkat jól megrágjuk. amely megszabadít a haragtól. hogy rosszul működő kapcsolatokban alkalmazzuk őket. hogy kövesse el újra. a fájdalmat. hogy mások önmaguk lehessenek anélkül. kapcsolataimban. hogy engedjük el a mások fölötti uralom igényét. számlát. érdekében. El tudjuk fogadni Számon kérhetjük a másik cselekedetét. és saját erőnk birtokában óvjuk magunkat. megkeressem. hogy Nincs mindig szükségünk súlyos energiákra vagy stresszre ahhoz. hogy a nehéz idők gyógyulást hozzanak. ami az életben jó. de nem a mi dolgunk az igazságszolgáltatás. beleértve a hálát is? Vagy elbizonytalanodunk. Bosszúra vágyunk. És bosszúvágy nem segít. lehúzó energiákkal. A megbocsátás is. Felhasználhatjuk őket arra. Tudom. sértődöttséget. Vagy átélhetjük úgy. a mi új viselkedési módjaink minden kapcsolatunkban. mint szerelmi ebbe szívesen besegítenénk. ha felteszem magamnak azt az egyszerű kérdést.választásaimért. elraktározzuk ügyemet. hogy elinduljon egészséges határokat akarunk kijelölni. mehetünk: mélyebbre áshatunk. el. és előrehaladásunkhoz. hogy közben szenvedünk. néha elönthet a vágy. stresszhelyzeteket. összpontosítsunk saját mondván: „Velem nem történik semmi jó! Én örökké áldozat vagyok… Senkiben felelősségeinkre. problémás kapcsolatokban. Nem kell keresnünk. hozzátartoznak fejlődésünkhöz. Ma nem felejtem el. kapcsolatainkban: hagyjuk. A nehéz idők arra indíthatnak. kiegyenlítsük a minden kapcsolatunk minőségén javíthatnak. csak Isten és mi magunk dönthetünk az időzítésről. de ezek az időszakok is mögött. módok. Felhasználhatjuk arra. Megengedjük-e magunknak a dolgok átérzését? Spirituálisan A gyógyulásról szólva. negatív hiedelmeinket igazoljuk. amit súgnak. A gyógyulás az önmagunkról való gondoskodás elsajátítása. „Erős lények vagyunk.” Lépj tovább! Szállj ki ebből a játékból! Vond le a tanulságot! Köszönd meg a (Ne függj többé senkitől!) másiknak. egészséges keserűségünket. Az energiát felhasználhatjuk arra. Az egészségesekben pedig Mindegy milyen régóta gyógyulunk. életünk részei. alkalmassá formálhatnak rá. Az az igazság. Beszéljünk arról. de mégsem csak arra valók. Ugyanakkor sok szempontból törékenyek. és sértődöttségemtől. ürügynek tekintjük őket arra. s közben elhanyagoljuk magunkat. hogy valami fontosra tanított meg. Tulajdonképpen alapjaink. teremtenünk vagy magunkhoz vonzanunk a felelősséggel. mint amilyen fájdalmat nekünk okozott. a szeretet és Szeptember 17. és hanem az. egyúttal a megbocsátással és együttérzéssel karöltve. hogy ezek a határok. és mit kell megtanulnunk? Vagy túlzottan reagálnánk. amit ellenünk vétett. Látni akarjuk. és ne tegyük áldozattá magunkat azzal. akikkel valamilyen függőségi viszonyban vagyunk. mindegy. De a célunk az. De ha már itt vannak. hogy megóvjam magam a Ezek teljesen normális érzések. hogy lezárhassam befejezetlen spiritualitásunkat. a fejlődés magasabb szintjeire jussunk. és felidézhetjük a többi érzelmet – a Szeptember 15. De nem a mi dolgunk ítélkezni fölötte. hogy ezt azért tegyük. hogy megbüntessünk valakit. Ha már megszabadultam a haragomtól. mit kell tennünk. BOSSZÚ Segítenek azokban. előbbre fognak vinni. Nem az a fajta megbocsátás. Istenem add. hogy megadja neki az élet. hogy az élet. de nem kell megtennünk. és Ma annyira haragszom. a közelítjük-e meg az eseményeket.

és áthidalják a szakadékot. És minél tovább jutunk. Ha ismerjük magunkat. de a változás soha nem volt drasztikus. hogy nem ezt akartuk. A magam tetteiért megváltozunk mi is. segíts ma elengednem azt a tévhitemet. ha (Név nélkül) nem követünk el semmi rosszat. légy tökéletes. Szeptember 18. Azon is gondolkodom. Mondhatunk ilyesmit: „Sajnálom ezt a cirkuszt. válságokat és traumákat. De nem kell bocsánatot kérnünk. Egészen addig. komoly és mindig fogadd el az irányítást. Ijesztő lehet a változás – még a jó irányú változás is. nem legalább tudtuk mi fog történni. béke. kijelöljük határainkat. A dolgok jobbak lesznek. hogy élünk és azok vagyunk. nyomorúságos volt az első fele. attól. hogy nekem fájdalom és válságok önpusztítóan és felelőtlenül mutatjuk ki érzelmeinket. Megijedhetünk attól. foglalkozunk az A jótól meg is ijedhetünk. szerelemben. hogy mindenért Azt szeretném. Segíts. ha téged bántott. és nem területén. Vergődtem a rossz családi élet hálójában. Lehet. Istenem. ha életem második fele legalább olyan jó lenne. Kezdünk sikeressé válni a Szeptember 20. akartalak bántani!” De nem így van. kényszeresen. SPONTANEITÁS nap után. Ugyanaz ismétlődött újra meg újra – problémák nem világosak. hogy a lehető leghamarabb túljussak problémáimon és 87 . szolgálja. Bizonyos szempontból a jó irányú változások ijesztőbbek lehetnek. segíts felismernem. Múltunk. s miért nem. Megtanultuk elkerülni a felesleges ösztöneinkre hallgatni. Egy feltérképezetlen terület felelősséget vállalok. hogy csakugyan így lehet. hogyha nincs okunk rá. Hidd el. egészségesek vagyunk és örülünk az életnek. kellenek. Lehet. de másokéért nem. a munkánkban. miért kell felfedezésébe vágtunk bele. de Sajnálom. ahogy a nehéz és fájdalmas tapasztalatokat kezeltük – feleltem. élünk. Néha pedig akik vagyunk. annál jobban Ma megpróbálom tisztán látni. légy Ugyanúgy. hogy utóbb a legkevésbé sem vagyunk megelégedve munkámban sem. csak az arra a napra valót. Akkor megváltoztak a dolgok. Folyamatosan egyre jobbak. Ha egyszer bocsánatot kértünk. A szégyen arra késztethet. Erre találták ki azt a kifejezést: „Bocsánatot kérek!” mit várhatok!” Gyógyító szavak.legjobb megoldás. ha megváltoztatjuk a mintákat. Néha attól félek. a körülményeink is. mint amilyen bocsánatot kérjünk. és ez hasznos lehet. muszáj bekapnunk a horgot. hogy egészséges kapcsolataim mivel szomorúságomon. ha egy bizonyos körülményből vagy kapcsolatból fakadó Tudtuk. hogy nem így lesz. Szeptember 19. Lehet. Kapcsolataink fájdalmat okoznak. kényelmesen ismerős volt. és szertefoszlik a sok nyomorúság. ideje és mikor nincs. Mindennap.. ezt nem kell újra megismételnünk. hogy megtaláljam alapjaimat. s hála töltsön el. Ez emberi dolog. mint a másik. mint a nehéz Soha nem kell változtatnunk az útirányunkon. De legalább tudtam. öröm. melyek tiltják a spontaneitást – légy jó. míg osztogassuk fűnek-fának. s gazdagíthatók. Segíts. Nem kell bocsánatot kérnünk azért. különösen gyógyulásunk kezdete előtt. hogy Hogyan kezdjem a jó dolgokat? – kérdezte tőlem egy asszony. ugyanaz a fájdalom. hogy rögeszmésen. Egyik év majdnem olyan volt. mikor van itt az gyógyulni nem kezdtünk. Nem voltam túl jó a Néha úgy viselkedünk. érzéseinkkel. légy erős. Istenem. mikor kell bocsánatot kérnem. ám néha általános jellegű bocsánatkéréssel elismerjük a másik érzéseit. bocsánatot kérnem. egész életünkben. hogy nagyjából meg tudtuk jósolni az elkövetkezendőket életünk legtöbb ugyanezért többszöri bocsánatkérést akar kicsikarni. amit meg kellett tennem magamért. Gyógyulásunk alatt megtanuljuk elengedni magunkat. Megtanulhatjuk komolyan venni a bocsánatkérést. ne néha egy kicsit jobban. Jó dolgok történnek velünk nap. és gyógyulni kezdünk. ez az ő problémája. Ha valaki Lehet. Néha rosszabbul mentek a dolgok. amit csak teszünk – még azért is. ha az a legjobb érdekeinket időszakok. mit várhatunk kapcsolatainkban. tudni fogjuk.sokkal nehezebb és elveszítjük az irányítást. Megfosztanak valamitől. A spontaneitás egyesek számára ijesztő lehet. hogy a spontaneitást azzal társítjuk. HAGYD A JÓT MEGTÖRTÉNNI! BOCSÁNATKÉRÉS „Gyógyulásom előtt kapcsolataim katasztrofálisak voltak. és az egyensúlyomat. Megtanulunk az Nem vállaljuk többé az áldozat szerepét. magunkkal. hogy még mindig a függőség szabályai szerint idegenszerűbb bánni velük. ugyanaz a viselkedés. mint a fájdalommal és tragédiával. mert vigyázunk magunkra.

ha türelemmel fogadunk mindent. amikor szokásos szükségleteink kielégítésénél többre vágyunk. Ebből tanulom meg. megtanulni. a véget nem érő megerősítésre vágyunk. Felelősséget vállalhatunk igényeinkért. Nyugodtan azok lehetünk. segíts ma. önmagamban és másokban. hogy megérdemeljük – Isten szavai többnyire azok a csöndes. vigasztalásra. Kockáztass! Viseljük el türelmesen. reakciónkat. ha tévedsz? hogy elbújunk a problémák és szenvedések. a legfontosabbat veszem előre. az odafigyelés. valamiféle vezérlő kalauzzal egyenlő. amint amit mi tudunk adni. és nő önbecsülésünk. Egyszerre csak egy feladatot. hogy olykor elfelejtünk Istenben bízni. megértésre. Ma egyszerre csak egy dologgal foglalkozom. ahogy előre haladunk: pár lépés előre. támad. önértékelésünk. ha olykor nem Ízlelgesd fogyatékosságaidat. ha hibázol? Mi van. egészséges érintésre. A szeretet. hogy az tesz széppé minket is. Ha kielégülnek – és hisszük. szeretetre vágyunk. ha néha úgy érezzük. Azokat a merev szabályokat. valaki adni tudjon. kétszer elakadunk. Aztán eggyel tovább léphetünk. Ma türelmes leszek magamhoz. A SIETTETÉS ELENGEDÉSE Viseljük el türelmesen azt a vágyunkat. ez holmi NE KÁRHOZTASD MAGAD A SZÜKSÉGLETEIDÉRT! merev szabályokkal. melyeket intuíciónak. Attól utasításokat. Egyszerre csak egy érzést. És. azt a természetes hajlamunkat. szerető szavaira.A gyógyulás folyamán nem erről van szó. és élvezem. emberivé és egészségessé. barátságra. másokkal szemben. Ilyenkor többre van szükségünk. és vonakodunk Egyszerre csak egyet! Mindössze ennyit kell tennünk. szeretetre. néha pedig egyenrangú félként akarunk megosztozni a Örömömet lelem az élet ajándékában. Viseljük el türelemmel azt. melyeket egész Emberi szükségleteinkkel együtt fogadjuk el magunkat: szükségünk van életünkben be kell tartani. „Gyakorolj magaddal szemben egészséges. lépés hátra. a tökéletességre való szakadatlan buzdítást nem Felsőbb Erőnk súgja még nem vagyunk gyengék. arra. Ha elfogadjuk ezt a tulajdonságunkat. Egyszerre csak egy örömöt! Más dolgokat ne viseljünk el. Viseljük el türelmesen. milyen gyönyörűen alakul minden? is. hogy irányítsuk a dolgokat. vagy ösztönnek nevezünk. és olykor furcsa természetünket! mindig kontrollálni akarjuk magunkat és másokat. És hallgathatunk a Felsőbb Erő gyöngéd. Egyszerre csak egy problémát. 88 . hogyan lehetek türelmes Szeptember 22. BÍZZUNK MAGUNKBAN! Szeptember 24. minél jobban fejlődik Viseljük el türelmesen hirtelen fordulatainkat. Ehhez mindenekelőtt el kell engednünk azt az igényünket. se másokat. és TOLERANCIA ne bántson se minket. szabályoktól. emberi mivoltunkat! Viseljük el türelmesen azt. érzéseinket. hogy egyszer- lépést. elöl. sem azt. viseljük el türelmesen. hogy egészségtelenül függünk másoktól. boldogok vagyunk. ha bántanak. úgy. hogy megszabadulhassak a szégyenérzetre épülő merev fogyatékosak. hogy ilyesmikre áhítozunk! Ezek tesznek minket a fülünkbe. máskor Ma elhajítom a szabálykönyvet. melyeket fülünkbe súg. Ne viseljük el. kik vagyunk. hogy ellenállunk a változásnak. és azt is szép nyugodtan. Felismerjük. Nem jelenti azt. szerető toleranciát!” – egyvalamivel foglalkozz! mondta valaki. hogy valaki meghallgasson. Gyakorold a toleranciát! Annál jobban sikerül spontánul viselkednünk. Ha kétségem másokat is. intimitásra. hogy nem haladunk jól a gyógyulásban. Ettől még nem leszünk gyengék vagy Istenem. fölötte állunk másoknak. Ne fogd olyan rövidre a pórázt! Mi van akkor. vagy romboló hatással Lazíts! Engedd el az örökös sürgetést! Nyugodtan tedd a dolgodat! Egyszerre csak vannak ránk. sajátosságainkat. Ha ezt tesszük. ami emberi. A pozitív spontaneitás azt jelenti. szabadon kifejezzük. és képesek legyünk az fenn. Viseljük el. hogy toleráljuk folytonos küszködésünket. aki vagyok. és a bizalom szabadságát választom. hogy olykor hátrább kell húzódnunk. Viseljük el türelmesen félelmeinket. hogy az vagyok. hogy Szeptember 23. egyszer lenn. Pozitív Ma már másképp látjuk a dolgot. pár Szeptember 21. hogy tudjunk játszani. és azzal is nyugodtan. Azt hittük. hogy ez élvezetes és egészséges legyen. hallgathatunk és bízhatunk magunkban. szégyelljük magunkat. hogy egy kicsit gyönge és sebezhető légy! merünk közeledni a másikhoz. Nem kettőt egyszerre. Ez is rendjén való. miközben mondjuk. hogy ha az isten vagy Felsőbb Erőnk szavát akarjuk követni. Egyszerre csak egy Viseljük el türelmesen. ha félünk kimutatni valódi mivoltunkat. néha ellökjük magunktól a másikat. hibáinkat. Hagyd. szereteten. Vannak időszakok. hogy hanem csak egyet. akik vagyunk. alig hallható szavak. közben megtanuljuk a türelmet másokkal szemben Látod. hogy egyszer A spontaneitás összefügg azzal.

múltamat. lesz ezután. járjon biztonságban. és sehogy se tudtam lerázni. amit hogy magam vádoljam a fájdalmas eseményekért. hogy annak. és jóvá kell tennem. Ha ragaszkodunk a múlthoz – akár bűntudatunk.” múltamat átalakíthatom azzal. hogy védve van! A rossz elé akadály tornyosul. Szeptember 27. Nem az a célunk. Állandóan bűntudatot világban tanulunk élni. hogy nem veszélytől. Megtanultam úgy tekinteni saját tudja.” Ma elfogadom szükségleteimet. és bízom abban. Lazíthat és élvezheti az életét. hanem újra miénk az irányítás. tagadásunk vagy Szeptember 26. hogy mindig körülveszi! hogy ne bánjak semmit. ami ma már hálás vagyok a kudarcba fulladt kapcsolataimért is. Cserélje olyanra. Soha nem tudtam megszabadulni ettől. érzelmeket. amit bánthatná. Féltem a mától. amely megakadályozza. ami történt. amikor már majdnem mindent jóvátettem. És ez mindig így képessé mások gyógyulását is segíteni. neheztelésünk miatt – értékes energiát pazarolunk el. Megpróbáltam teljesen elfelejteni a védekezünk. ami történt velünk. hogy valamiféle naiv biztonságérzetben éljünk. amelyet a ma és a holnap ÉREZD A VÉDETTSÉGET! átalakítására használhatnánk fel. mert beburkolja a szeretet és a védelem. hanem hálás legyek érte. de ki kell gyógyulnom belőle. hogy erőmet birtokba veszem. Ha a múltra gondolok. ami megköszönöm Istennek a gyógyulást. áthatolhassanak rajta a napsugarak. amit én tettem. ragaszkodtam a dühömhöz. vigasztalást. vádaskodás. De átalakíthatjuk. féltem elengedni. hogy élvezhessük a nap jótéteményeit. Távol tartotta azt is. hogy a világ személyiségem formálásában. hogy elindultam a gyógyulás útján. sem úgy tenni. Azon nem tudok változtatni. amely nem ad biztonságot. és el kell hinnem. ahol vagyok. Békét kötöttem magammal és rájöttem. hogy a gyógyulás tett Járjon félelem nélkül. hogy joggal haragszom. de olyan vékony se. tudjuk. belőle. a múltam olyan volt. megteszem és ezzel vége. hogy együtt érezzek magammal. de igazából soha nem gondoltam át a dolgokat. és fejlesztették képességeimet. Abba kell hagynom. Át kell éreznem a bennem élő védelmezné! Bizonyosodjon meg a felől. Nem múltamra. Megtanultam. Járjon békével.kezelhetővé válnak szükségleteink. hogy aztán elengedhessem. Most már jó pár éve „Képzeljen el egy napfényszűrőt maga köré! Ne legyen túl nehéz. Szeretetbe burkolja. Általában a kettő egyszerre működött bennem. éreztem a megtörtént dolgok miatt. hogy ez a szűrő túlságosan súlyos volt. Ugyanez a célunk a gyógyulásban. vezérelt akkor is. Ezután nem szükségleteink fognak irányítani harag. negatívumokat erősíti. és az emlékezést. szűrője az élet és a világ felé. mintha egy nagyon hatásos fényszűrő felejthetem el. Ha olyasmi történik. De nem akarjuk semmibe se venni őket. se vastag. mert ez a A bűntudat akkor is tovább élt bennem. miközben olyan nosztalgia. hogy az ártalmas napsugarak leégetnek. hogy negatív és ártó sugarai átjuthassanak. amikor bűntudatot és haragot éreztem. hogy ez megtörténjen. hogy Felsőbb Erőm kell annyit küszködnie. szégyenérzet nélkül. Tehát Rengeteg mindent letagadtam az életemből. Lássa! Képzelje el. Azért. éveket is. Nem irányíthatjuk a múltat. mert Szeptember 25. Azt Egy tanácsadással foglalkozó nő azt mondta: hiszem. hogy kigyógyuljunk és megérdemlem. azt mondtam magamnak. különösen a haragot. hogy ne védjen meg a hogy megfelelő perspektívában lássam a múltamat. hogy sikerüljön biztonságban éreznünk magunkat. hogy a jótékony sugarak áthatolnak rajta. Meg kellett tanulnom elfogadni azokat az bennünket. és körülbelül ugyanennyi időmbe telt. ez az asszony én vagyok. és ha elfogadjuk mindazt. Semmilyen negatív energia. Évekig mintha nem is lennének. hogy eluralkodjék rajtam a dolgunk. Hiszem. amit mások tettek velem. Egy asszony így fogalmazott: az a vagy megpróbáltam megváltoztatni. féltem a holnaptól. Sokáig élt úgy. Ez a maga tervszerűen zajlott le. Valahogy minden az én hibám volt. Nem akarunk állandóan a ránk leselkedő veszélyekkel foglalkozni. mert ezek is segítettek. hogy minden meg szeretett volna kapni. védelmet nyújt. hogy ott lehessek. ugyanakkor átenged magán mindent. Megtanultam elfogadni a dolgokat bűntudat. hogy valamilyen „Valahogy mindig a múltban éltem – mondta egy gyógyulófélben lévő asszony – utópisztikus világot találjunk ki magunknak. vagy hagytam. ÁTMENETI VISSZAESÉSEK 89 . hogy megérdemlem vágyaim kielégítését. Tekintse úgy magát. hogy megvédje magát. vágyunk. és hogy valójában minden rendén való volt. KÖSS BÉKÉT A MÚLTTAL Mától hálás leszek múltamért. jó. elfogadom és tanulok (Agathon) belőle. amely mindenhova követett. a jóakarat árad magára. hogy így van. Megtanultam. és szégyelltem magam. de a „A múltat még Isten sem tudja megváltoztatni. Ha napozni megyünk. amelyen a jó áthatolhat. ha elérjük. mint egy sötét felhő. hogy a legkataszrofálisabb események is segítettek Ma olyan védőpajzs mögött látom magam. Eljutottam oda.” Ma már belátom. Tudom. Nem hatol át rajta semmi.

de semmiképpen nem tart soká. hogy a pénz álljon életünk középpontjában. De elégedett vagyok. és mindig hogy ezt tehesd. amelyre igazából vágyunk. Szeptember 30. mi magunk is jobb állapotban leszünk. hogy a gondok átmenetiek. Nem muszáj hagynunk. és helyzetekben. s szinte magához vonzza azt. hogy elvégzéséhez kapunk útmutatást? Mi az a tennivaló. és amikor NEM VAGY ÁLDOZAT! megoldódnak. Segíts észben tartanom. s onnan haladj felfelé. hogy bízzam Benned. hogy ez foglalkoztasson és az ügyeink is. amire szükséged van! Hozz döntéseket. Légy józan! Kezdd alul. ha elhisszük. így A pénz fontos. még a legcsodálatosabb Nem szabad. amit el akarok mondani Neki. Vállunkat leejtve. és lelki békét folytatódnak a dolgok. néha viszont állapotunk rosszabbodni látszik. és elég pénzem van. hogy egy bizonyos állást feltétlenül meg kell kapnod. befelé pedig az áldozatszerep tudatát sulykolja. ki a kapcsolatból! Kérd azt. Meg is fizetik. ha úgy érzem. ami a kedvünk ellen való. Dolgozz tovább gyógyulásodon. a rosszabbul mennek dolgaink. hogy akkor is áldozatnak érezzük Mutasd meg! Vezérelj! Változtass meg! magunkat. mert hagytuk. De terveink Hagyd abba! Vesd le a kétségbeesés. És olyan nehéz Köszönöm! időket éltünk át… Ma elmondom Istennek. Nem vagy áldozat! Mégis mélyen belénk vésődött ez a kép magunkról! Mennyire Szeptember 28. áldozattá tegyenek. munkánk ér. megszoktuk a nyomorúságot és elesettséget! Ez az áldozatszerep afféle szürke IMA köpönyegként burkol be. kellemesen meglepődöm. meg aztán Miért tennél ilyet? olyan sokba került… Ó… Milyen szép családod van! Igen. Ma megfontolom pénzügyeimet. De. sóhajtunk. Jelöld ki azt a határt. gazdagsághoz. de ha spirituális biztonságot. Erőnk tudatában meg tudunk állni a lábunkon. ha jó dolgok történnek velünk. keresünk. de nem megy olyan jól. mégis rá akarjuk erőltetni magunkra „a pénz miatt”? Ez általában visszaüt. és a széljárás megfordul! Nem kell hozzá sok idő. Ez nem vezet el ahhoz a körülmények között is találjunk okot a boldogtalanságra. segíts. válaszol. Istenem. de nem hagyom. akkor életünkben semmiképp sem szabad az első helyre tennünk. ami csakugyan áldozattá Álljon itt néhány a kedvenc imáim közül: tesz. Nem kell a boldogságra okot keresnünk sem a nagyon jó Van-e olyasmi. majdhogynem félelmetes A PÉNZ FONTOS DOLOG képességünk van arra. hogy úgy tűnik. és a gyógyulásban akkor is. Ezúttal legfőképp. hogy már annyira megszoktuk. Sokszor még anyagi stabilitáshoz sem. a negatív beállítottság. segíts. sem a rosszakban. de vannak gondjaink. hogy amikor a munkával kapcsolatban hű vagyok magamhoz. az áldozatszerep gyakran kudarcba fulladnak. hihetetlen. hogy magunk kerestük. és többnyire a pénzzel is gond lesz. amennyit a vánszorgunk végig az egész életünkön. és vállald értük a felelősséget! Alaposan vizsgáld meg a választási lehetőségeket! Add meg 90 . és meghallgatom. de a sikernek nagy az ára. egyszer-egyszer Megtanultam. amennyit szeretnék. vágj bele. mint annak előtte. Lehet. hogy bármilyen helyzetben. mint vártam. Mit szeretnénk szürke köpönyegét! Hajítsd el jó messzire. Megérdemeljük. hogy egy ideig így is A pénz megfontolandó tényező. kapcsolataink vagy egészségi pénz se marad el. Pénzügyeink. sóhajtunk. Néha persze nem annyi jön be. amit Te aztán igazán szép karriert futottál be! Ó. ha úgy érzed. Segíts! Kérlek! Ne tedd! Lehet. Itt vagy? Új kocsid van? Igen. szilárdabb talajon fognak állni. Nem felejtem el. hogy megbízhatom Őbenne. De nem Gondold végig az anyagi szempontokat. ezt tegyék velünk. Ez átmeneti: gyógyulásunk normális velejárója. sóhajtunk. hogy azelőtt áldozattá tettek. Csak Húzd meg a határaidat! Mondj nemet valakinek. hogyha erre állunk rá. hogy a már szilárdak lesznek az alapok. teremtettük. hadd fújja el a szél! csinálni igazából? Mi felé terelnek minket? Mit mondanak ösztöneink? Minek Nem vagyunk áldozatok! Lehet. Istenem. amit igazából nem akarunk megtenni. Megtanultam. amekkora fizetést vagyunk áldozatok! meg kell kapnod. és ne aggódj a pénz miatt! újrateremtettük azokat a helyzeteket. fejünket lehorgasztva fogadjuk az ökölcsapásokat. vagy hagyd abba a dolgot! Lépj kínlódást okozunk vele magunknak. amikor a pénzt tesszük az első helyre. Az a rengeteg papírmunka… Szeptember 29. amelyek áldozatszerepbe taszítottak. hogy megérdemeljük. hogy hű legyek magamhoz.Gyógyulásunk kezdetén néha megesik. hogy annyit fizessenek nekünk. szükséges pénz nem marad el. visszaestem. Lehet. ami izgat? Keresd a módját. és bízzam abban.

Őhozzájuk sokkal fájdalomhoz. hogy megfelelő távolságot tudjunk tartani családunk tagjaitól úgy. kapcsolatunk meghittebb lesz és működik. Ma megtagadom. melyik utat választjuk. Hiszen ilyennek meg akarunk gyógyulni. segíts. és végre önmagam leszek. kimondanánk. alkalmazkodás álcáját? Mi lenne. vagy helytelen. felel meg mindenkori szükségletünknek. Biztos akadnak. Olyan megoldás mellett köthetünk ki. Vagyis boldogok. amelynek az a Istenem. Egyesek azt Ez a folyamat néha bizony fáj. Eljön az ideje. hogy egy időre elvágnak minden kapcsolatot családtagjaikkal. Ma hajlandó vagyok szembenézni a kellemetlen szituációkkal. amit kell. ha igazán átéreznénk. érezzük át. hogy olykor feleslegesen teremtünk fájdalmas közelebb kerülünk. emeld fel a fejed. hogy nézzünk szembe a kellemetlen Lehet. Ha műtéten esünk át. amit el kell fogadnunk. Mint ahogy az sem. Békében akarunk élni magunkkal. Arról a jogos kellemetlen érzésről van szó. Légy az. szóljak. melyik hogy utána gyógyulás. szántak. hogy ez nem érzünk. amit hogy megbocsássak. Segíts. ami jó. hogy itt nincs helyes. mert vállaltuk a kockázatot. a fontosnak tartanánk. akkor hamarosan túl is leszünk elsajátítani. és végre hűek leszünk magunkhoz. Mi lenne. hogy egészségesen az életemben.” Rájövünk: ahhoz. hogy a megfelelő utat válasszam a családommal való neve. hogy helyzeteket. HIT ÉS PÉNZ 91 . Az a célunk. Ehelyett örömmel vállalok felelősséget magamért. majd lassan visszatérnek hozzájuk. néha érzelmi. aki vagy. Eltávolítjuk magunkból a begyulladt vagy fertőzött BIRKÓZÁS CSALÁDUNKKAL részeket. ha eddig is tökéletesen elég volt. ha élnénk erőnkkel. hogy egyesek elpártolnak mellőlünk. határozottan képviselnénk nézeteinket. Október 1. Gyógyulásunk folyamán egy olyan új viselkedésmódot tanulunk. Tudom. ha LÉGY AZ. ért volna. és vállaltuk önmagunkat. béke töltsön el.magadnak. attól függetlenül. ha így akarjuk. hogy ehhez milyen lépéseket kell tennünk. választják. és szabadulás vár rám. hogy mit tesznek vagy nem tesznek családtagjaink. élhessünk. és arra összpontosítok. mire van szükségünk? Mi lenne. és megtanuljak szeretettel leválni róluk. akik megijednek ettől. és szükségtelen És tanuld meg élvezni azt. amit akarunk. és jobban szeretnek és tisztelnek Nem arról beszélek most. amely a legjobb nekünk. hogy választhatunk. és még Eljön az idő. gondolati és spirituális Október 2. Segíts belátnom. emiatt bűntudatot éreznünk. hogy áldozatként gondolkodjam. Tőlünk függ. hogy azok vagyunk. Amikor Ma élek erőmmel. amikor nem hagyjuk. és fenntartják a kapcsolatot. amire szükséged van! Állj egyenesen. több jó közelít hozzád. Mások Elég erősek vagyunk ahhoz. és jussunk túl rajtuk. mert bízom abban. és békében élhessünk önmagunkkal. és azért. lennénk? KELLEMETLEN SZAKASZOK Akkor is szeretnének? Vagy elhagynának? Haragudnának ránk? „Fogadd el a fájdalmat! Azután tanuld meg elfogadni a jót! Mert itt van. hogy ezt a kellemetlen beavatkozást vállaljuk. rajta. Nem arról. hogy kényszeresen kötődünk a nyomorúsághoz. és használd az A lényeg az. Megint mások egy ideig távol tartják magukat családjuk tagjaitól. amikor hajlandók és készek leszünk vállalni ezt a kockázatot. Sokféle módja van annak. ami jó hogy közben továbbra is szeretjük őket. hogy megküzdjünk a családunkkal. És rájövünk. akik vagyunk. OKTÓBER Mi döntjük el. Nem baj. hogy kellemesen érezzük magunkat. de az ilyen kapcsolat amúgyis véget dolgokkal. Meghúzhatjuk a határokat családunk irányában erődet! Élj a felelősséggel. gyógyulásunk közben megtesszük. és jelenti azt. ha ezt látjuk helyénvalónak. ha egyszerűen eldobnánk az saját egészséges életmódomról. Az a célunk. hogy a rendszer működése kedvéért le kell mondanom önmagamról. ha valakinek nemet mondunk. AKI VAGY! igent mondunk. mit tegyünk. (Lépj ki a társfüggőségből!) fel kell szabadítanunk magunkat. többnyire másnap a legélesebb a fájdalom. hogy mások A gyógyulásban az a célunk. Mások viszont mellettünk maradnak. és – mások reakcióitól függetlenedve – és elégedettek legyünk. cselekedjem. környezetünkkel. s közben másfajta viselkedési módot próbálnak túléljük az átmeneti érzelmi szenvedést? Ha igen. Nincs egyetlen és tökéletes megoldás. műtétet végzünk magunkon. Ehhez néha az kell. kapcsolattartásban. és végre önmagunk Október 3. de már másfajta alapokon. Október 4. és az ő igényeik írják elő. beszéljek. hogy továbbfejlődhessünk. amellyel magadnak tartozol! is.

és mások is a saját tempójuk és időzítésük szerint Lehet. birtokomban lesznek azok a felismerések. hogy készítsünk költségvetést. Megtanulhatjuk. nincs elegendő pénzed a megélhetésre és GONDOSKODÁS ÖNMAGUNKRÓL számláid kifizetésére. Nem kell-e változtatni a hozzáállásodon? Nem történt-e tudni fogjuk. hozz felszínre bennem minden. Mi meg csak kell erőltetnünk ezeket a felismeréseket. Ha eljön az ideje. Nem Vannak. Amikor készen állunk. érzelmeinknek. hogy megtanulunk fontosságot tulajdonítani a Segíts. se a körülményeid. és változhassanak. tudja Felsőbb Erőnk is. hogy Isten folyamataink a maguk igénye szerint haladjanak. Egészséges és bölcs dolog. vesszük. mert végül Igyekezz anyagilag felelősen viselkedni. A pánik és a kétségbeesésé rossz helyzetmegítélést és kétségbeesett lépéseket Leginkább azzal segíthetünk magunknak és másoknak. és rombolja a kapcsolatot – hiszen visszaüt: készletből. Ez nem azonos a túlzott gondoskodással. ha a tanulási folyamat végére értünk. Bízni abban. a bibliai időkben Jézus a fejlődhessenek. azután engedd el a dolgot. mi Szemügyre vesszük. Fordulj az isteni bölcsességhez. ha néha-néha visszazökkensz régi viselkedésedbe. Bízom abban. hogy anyagilag is gondoskodjam magamról. beleértve azt is. amelyek megakadályozzák. szeretettel Tudjuk. hogy a pénz életünk szükséges része. amikor itt az ideje. hogy bűntudatot érezzünk. és Rád bízom a többit. mit gondolunk mi. hogy mindenki a saját tempója szerint haladjon. hogy a megfelelő időben vízen járt. Légy megértő Október 5. amit tudnunk kell. mialatt ezt megtanulod. Használd a műsorokat. nincsenek-e benned olyan gátlások. Ez a mi dolgunk. hogy ez egyszerűen a hitről szól. hogyan utasítsuk ezt vissza.Néha még arra sincs elég pénzünk. Engedd meg. Kérj az isteni gondoskodás önpusztító viselkedés. hogy felelőtlenségemet igazoljam vele. és az hogy hagyták felülkerekedni a félelmüket. alkalmazkodáshoz szükséges eszközök is. Elvégzem. ha Sokan átéltük már ezt a helyzetet. közeledhetünk hozzá. és csak annyit mégis letagadjuk. akik azt tanácsolják ilyenkor. a pénzzel kapcsolatos gátlást. mielőtt eljön az idejük.” foglalkozzunk vele. Meghallgathatunk Egyszerre csak egy nappal. Tudd. megtették a követői is. de tartsuk fontosnak a saját igényeinket és érzelmeinket. hogy pénzhez juss. magadhoz. amíg fel nem készültünk arra. költségvetést készítesz. hogy belső produkál. A túlzott és nincs elegendő készpénzed. és korlátot. tégy meg minden tőled telhetőt. olyasmi. elmondhatjuk. pillants a pénztárcád mögé. föl fogjuk ismerni a kétségbeesésbe se. mindent te irányíts. hogy gondoskodni fog rólad. Törődhetünk a másikkal. és önmagadat TUDÁS elhanyagolva csak a másik érzelmeire figyelsz. De tartsuk fenn azt a jogunkat – és túléléshez kifejlesztett képességeidet. kuncogunk rajta. Nem kell pánikba esnünk.” Ezt a hozzáállást nem arra különben előre megjósolható és általában nem kívánatos következményeik használom. Ha vészhelyzetbe kerülsz. Az anyagilag nehéz időkben mi is megtanulhatunk „a vízen járni. amelyek megerősítenek. és egyetlen szükséglettel foglalkozz. Sőt azt is 92 . hogy az egész világ látja már életünkben azt a bizonyos igazságot. és szükségleteinknek és odafigyelünk rájuk. Hallgass felszínre kerül a valódi érzelem. amíg felismeréseinkhez eljutunk. Még csak felkészültünk rá. Igen! Lehet. amiből le kellene vonnod a konzekvenciát? Ma hagyom. hogy elengedem félelmeimet. Vizsgáld meg. hogy eltart egy ideig. hogy mondunk: „Lehetetlen. gyógyulás részben azt jelenti. A Istenem. Adhatunk és kaphatunk gondoskodni fog rólunk. és amikor Felsőbb Erőnk is készen áll. hogyan állunk. Légy gyengéd és türelmes magadhoz. ha hagyjuk. abban bízva. egészen addig.” Ha Október 6. hogy én is. a mi jogunk. amely korlátlanul rendelkezésedre áll. hogy Egyesek érzelmileg vonzzák a túlzott gondoskodást. ha eljön az ideje. és a múlt. Nem kell szólva holmi luxuskiadásokról. magunk igazságát. Ha szükséget szenvedek. mert eloszlatom félelmeimet. támogatást és bátorítást. elkeserednünk amiatt. és reagálunk rájuk. amit tudnunk kell. ítélkezés nélkül. ami az én dolgom. vágyainknak. Azt mondják. megrázzuk a fejünket. Ilyenkor kell félelmünket hittel helyettesíteni. és úgy találod. hogy átvészeljük a mindennapokat – nem Tudni fogjuk. és azt az igényedet. neheztelünk magunkra. ha mások érzelmeit és szükségleteit figyelembe Bízz legfőbb forrásodban. vagy áldozatnak érezzük magunkat miatta -. hiszen még a túlélés költségei is meghaladják jövedelmünket. Azt mondják. miközben ez a folyamat zajlik. hogy lehetőségeidnek nem szab határt másokét is -. az Isten útmutatására! Azután engedd el félelmeidet. de abban a pillanatban elmerültek. vannak. hogy elvezessenek az igazsághoz! De állítsd le még ma ezt az ördögi kört! Nem kell felelősséget vállalnunk másokért. és megtanulok „a vízen járni. hogy így van jól. És emiatt nem kell. hogy tudjuk.

akarjuk közszemlére tenni gondolatainkat. amit nem fogunk tolerálni. rendjén való. hogy a várakozás valójában művészet. hogy magamban bízom. Vagy nem Október 8. barátaink. Olykor még az erőnket se. Vess számot a türelmetlenségeddel. az ember nem mindig kapja meg. és ha erőnkkel. Mondjunk köszönetet azért. TANULJ MEG VÁRNI! A sebezhetőség ijesztő lehet.) más érzelmeiért és szükségleteiért vállalok-e felelősséget. Azt a nézetet teszem a helyére. mert várom. hogy mások lássák. hogy jó érzésekkel töltsön el. Magam mögött hagyom azt a naiv feltételezést. felebarátaink. választunk ehhez. és meg is tartom ezeket. bízhatunk észre fogjuk venni. S ha bizonyos területen gyenge pontra bukkanunk. hogy valami bekövetkezzen. Ez Ma elsajátítom a türelem művészetét. félelmeinket. hogy nem szabad megbíznunk másokban. különösen akkor. van szükségem. különösen ha szívvel-lélekkel vágyunk rá. Élek az erőmmel. Hamarosan elengedhetjük a haragot. és felelősségemmel. hogy a másiknak Nem akarjuk. nem vagyunk biztosak abban. néha elérhetsz olyasmit. bántsanak vagy kihasználjanak. hozzá. amit akar. hogy éppen ilyenek vagyunk. mi az. Nem minden követelésük jogos! Nem kell A várakozás nem elfecsérelt idő. tegyenek velünk. amely sok jóhoz segíthet Október 7. Kevesen birtokolják a várni tudás. Olyan embereket értékes. irányíthatjuk figyelmünket: gyakorolhatjuk az elfogadást és a hálát. és megbántsanak. De vannak. Sokan bújunk védőpáncél mögé. amit akarunk. amit akarunk. egyre kevesebb ilyen problémát észlelünk. azzal a jogommal. Esetleg egy ideig megtanultunk várni. akkor arra az erőre Hiszen ezek az emberek segítették elő. Az idő roppant Apránként megtanuljuk vállalni a felfedés kockázatát. Különféle pillanatnyilag nem Szerethetjük az embereket. mindig igaza van. baj van. Természetesen Nem kell szüneteltetni élettevékenységeinket. amit nem akarunk. összpontosítok. dolgok. munkatársaink. akik bántottak. akik elhanyagolom. és apránként megmutatjuk igazi énünket. meghúztuk a határt. hogyan fedjük fel magunkat mások előtt. csak részben igaz. amíg várakozunk. és hiányérzeteddel! Az a régi bölcsesség. Október 9. Nem kell megengednünk másoknak. hogy elérhető dolgokat szeretnénk megtenni. elérni. érzelmeinket vállaljuk. és segít elérnünk fedél alatt. bizonyos dolgokat. ÖNMAGUNK FELFEDÉSE Mennyit vagyunk hajlandóak eltűrni? Mit engedhetünk meg másoknak? Mennyire Kapcsolatainkban azzal nyílunk meg a szeretetre és az intimitásra. haragudnunk kell bizonyos emberekre – azokra. Nem akarunk annyira sebezhetők lenni. nem zökkentem-e vissza a régi kerékvágásba. Pedig a várakozás olyan nagy hatású eszköz. a jövőben elérhetünk. ismételten éppen ott tesznek próbára. és megint valaki (Részlet Dennis Wholey: Bátorság kell a változáshoz című könyvéből. Az emberek kikutatják a gyenge pontjainkat. Ha két évig tudsz várni. egészséges határokat jelölök ki. megszerezni. egyáltalán? Ha nem. ha olyan emberekkel élünk egy „Lassan rájöttem. adományát. hogy megtanulnak sikeresen várni. amit akarnak. Ma tudatosabban érzékelem azokat a területeket. szomszédaink.megtanulhatjuk. Ha erőtlennek érzem magam. tudjuk. érzelmeinket. a türelem fontosnak tartsam magam. hogy megtudjuk. az mindegyikre igent mondani! univerzumban. hogy mások Előfordul. hogy magamra hallgatok. Nem húznunk a határt környezetünk irányába. valaki másban. jó-e. Az élet vizsgáztathat. Lehet. A várakozás nagyon-nagyon erőteljes lehet. amely megakadályozza. amelyhez a várakozás megtanulása révén juthatok hozzá. akik túlfeszítették a húrt. akikben bízhatunk. Valami kialakul bennünk. 93 . ha megtanuljuk engedhetjük szabadjára indulatainkat? Hol húztuk meg a határt? Meghúztuk nagyon tapintatosan felfedni magunkat mások előtt. Mostanra megtanultuk a leckét. A NAIVITÁS ELENGEDÉSE Nem mindig kaphatjuk meg rögtön. hogy azt melyeket. csak magunkban. Az élet. ahol egészségesebb határokra gyengeségeinket. és bízhatunk bennük. akármennyi pénzt szórsz ki az ablakon. abban. ha ma nem is tehetünk vagy kaphatunk meg. kik vagyunk valójában. amit ma nem érhetnél el. elhagynak vagy nem szeretnek. akárhányszor vered is falba a fejed…” Ma megvizsgálom. Máshova mi magunk is megtehetjük ezt. miközben a sajátjaimat Azok büszkélkedhetnek a legtöbb sikerrel életükben és a szerelemben. hogy Felsőbb Erőnk talán így próbál belénk verni valamit. Éltünk megkaphatjuk. amit tanultunk. és nem az enyém az időzítés. hogy családunk tagjai. Az életben gyakran Ha megtanuljuk ezt a leckét. manipuláltak vagy soha nem becsültek meg. hogy a várakozás közben is zajlik az életünk. ha a saját szükségleteinket és akármilyen keményen dolgozol. Lehet. és meg kell meglássanak. mégsem kell hagynunk. hogy elítélnek. és hálával helyettesíthetjük. attól félünk.

hogy megvizsgáljam. hogy olyan van annak. kik vagyunk. türelmetlenek vagyunk. könnyít anyagi és egyéb felelősségeiken. ha Ma úgy bánok el fájdalmammal és frusztráltságommal. A PUSZTÍTÓ KAPCSOLATOK HASZNA Azután eldöntjük. önpusztító illúziók életünket mások kezébe adják. A veszteségeket nehéz feldolgozni. ha eddig meggyőztük magunkat erről. Teljesen kifáraszthat minket. Mindig kaptam tőle LEGYÜNK GYENGÉDEK MAGUNKHOZ A VESZTESÉGEINK IDEJÉN pénzt. Segíts elfogadnom magam. Az egésznek az a kulcsa. ha helyzetünk más lenne. Talán azt a Ezt nevezzük gyógyulásnak. A kapcsolat hozzájárulhat a tehetetlenséghez. „Az apám szexuálisan bántalmazott gyerekkoromban – mondta egy asszony. kész vagyok arra. mint a bumeráng. kik vagyunk igazán. Olyan. De ez az egyetlen módja annak. boldogságunk nem egy másik embertől függ. Vannak. Úgy fedem fel magam. hogy a saját érzelmeimmel bizonyos kapcsolatban benne maradnak. akiknek „be kell gubózniuk az Ezáltal felismerhetjük a fejlődésünket gátoló akadályokat önmagunkban. ahogy a virágok. békét – önmagunkban. és elengednem.” A változáshoz vagy a veszteséghez való alkalmazkodás energiát igényel. őszintén és félelem nélkül tekintünk erre a haszonra. amilyennek mások szeretnének látni. társfüggőségnek. hogy bár szeretnénk. a akarunk. És hálószobánk biztonságába bújnánk. pedig húsz évig zsaroltam emiatt. válik. mikor. ha úgy érezzük. A titkolózás nem segít se nekünk.Néha félelemből visszatartunk valamit. se a másiknak. mit is kell tennünk. és meleg árad ránk. Igen. egészséges jótéteményeit. De együttérzést 94 . Tudjuk. kinek. ha veszteség éri őket – ahogy Pat Carnes fogalmaz. GYÓGYULÁS Ez önpusztító lehet. a gyászt. Ha átalakuláshoz”. és erkölcsileg a másik magunkra mutatunk. Október 11. hogy akkor könnyebben Ma nyitott leszek arra. ha rájövünk. és meglátjuk a megbízhatom. hogy másoknak szüksége legyen ránk. akarjak lenni. tegye azt. Október 10. akiben érzéseinket. Csakhogy ezek az kapcsolat alakulásával összefüggő érzéseiket. megszabni a rólunk alkotott véleményüket. Lehet. még hogy sebezhető legyek – még ha nem is ezt tanultam eddig. mennyit és hol mondhatunk el. hogy mindig tudni fogjuk. érzelmileg és anyagilag. néha teljesen kimerít. egészségtelen kapcsolataimból miféle szeretnek mások. Éppen ezt nevezzük Megtanulhatjuk. valószínűleg oka előtt felfedjem magam. hogy mások Ez után belátjuk. mi az. – Én Október 12. majd elengedjük. ha tudomásul vesszük saját Ma vállalom a kockázatot. azt hívén. akkor sem. ahogyan mi szeretnénk. ami hatalmunkban áll és javunkra Néha segíthet. de sokkal eredményesebb. hogy most épen ilyen. És ugyanúgy. és fognak akkor is. növelheti Könnyű ujjal mutogatni másokra. mely azt tükrözi. hogy szembenézzek magammal. fél fölött állunk. amit akarunk. ha pontosan tudják. ami túlszárnyalja legmerészebb elképzeléseinket. ha rájövünk. És készek leszünk arra. Helyes. Valószínűleg sértődöttek. ha gyengédek vagyunk magunkhoz. Ezt nevezzük hitnek. Az igazi intimitás és közelség létrejöttéhez destruktív rendszerekben. amit mi ne akarjunk a másikon uralkodni. Ez mersze nem azt jelenti. Fájdalmunk megszüntetése. és őszinte ember vagyok. Megtanulhatunk bízni abban. Egyesek úgy érzik. ha rávesszük a másikat. szeretem magam. foglalkozom. fájdalmunk megszüntetését és hogy kapcsolatainkban elérhessünk. és felfedem igazi valómat egy olyan előtt. ha süt a nap. Istenem. frusztráltak. hogy olyan finoman nyíljunk meg. Ilyenkor azt hisszük. A gyász Nem kell szégyellnünk. azután engedjük el. elérhetjük Fáradtabbak lehetünk. Ez illúzió. mások kedvelni és szeretni Gyakran joggal vádolunk másokat. se a hasznom származott. vagy a mártír szerephez. „Miért nem hív már fel?”. hogy valamilyen magasabb célt szolgál. a gyógyulás elveihez továbbra is ragaszkodunk. hogy mindenkinek rögtön mindent el kell mondanunk. „Mióta várok rá…?”. egyenes Ezt nevezzük elfogadásnak. Milyen könnyű másokat okolni gondjaink miatt! „Nézd mit csinált már megint!”. ha finoman önbecsülésünket. mint máskor. mi irányítjuk a dolgokat. hogy a rossz kapcsolatokból is meríthetünk hasznot. „Ha egy kicsit is megváltozna…” Először ijesztőnek tetszhet. Talán átmenetileg nem voltunk jók életünk az áhított gyógyulást. és megkockáztatom. hogy felelősséget vállalok magamért. szükségletet erősítheti. amikor akartam. Elengedem néhány védekezési módszeremet. amikor változást vagy veszteséget élünk át. hogy problémánk megoldását attól várhatjuk. olyasmit. menedéket keresve. segíts elengednem a félelmet attól. Elengedem azt az igényemet. mint egy virág. hogy higgyünk abban. hogy függő kapcsolatunk haszonnal is járt! elszívja az erőt. Érezzük át a haragot. alakuljanak úgy a dolgok. hogy elfogadjuk a kapcsolat bizonyos területein. hogy ki kell tartanom a kapcsolatnak. fel kell fednünk. akkor tegyük. gondjaink orvoslása az.

mikor végzem el őket. a félelem. hogy el tudjam fogadni megváltozott szükségleteimet a gyász. Lehet. is. hogy Ma bízom abban. de egyszerre csak egy A forma csak alak. hogy hűek vagyunk magunkhoz. vagy a szomorúság is ösztönözhet. Bízz magadban! Nem kell mindent megterveznünk. amikor még azt is túl soknak éreztem. úgy éreztem. amit mondanunk kell. amit tudnunk kell.” magunkat ennek a folyamatnak. a kapcsolataink. s a férjem Bízhatunk abban. a harag. megmutatkozunk neki. A napirend és a terv már meg van írva. helyen lakjam. Bele akartam írni minden Fogadjuk el önmagunkat. megtanulunk arra figyelni. elképzelésünknek kell lenni arról. hogy mindent megkapok. akivé viselkedjem. önmagammal – töltöm ki. hogy Felsőbb Erőnk és az univerzum megad minden útmutatást.) Bízhatunk abban. megváltozott szükségleteinket a gyász. a tartalom tölti meg. hogyan iktatnunk. Különben túl nehéz volna a teher. Kapcsolataim tartalmára koncentrálok. dolgokat. A KÁOSZ ELENGEDÉSE Ma a tartalomra összpontosítok. hogy a formára Felsőbb Erőnkben. nagyobb kényelemre lehet szükségünk. Bizalom helyett az uralkodás Október 13. ahova kell. amire szükségem van a mai napon. „Volt egy olyan időszak az életemben. Nincs azzal az égvilágon semmi baj. ami számít. ha a lehető legjobban akarunk kinézni. Biztos Bízhatunk magunkban. agyonnyom. hogy valami új. és napirendbe vagy kisebbrendűségi érzésünket akartuk kompenzálni. hogy elbánunk A TARTALOM A LEGFONTOSABB félelmünkkel. hogy a frizurám tökéletes Bízhatunk abban. hanem a forma szabta meg hogyan megtesszük. hogyan alakítsuk ki énünket. amire útközben szükségünk van. legyen. mikor fogok pihenni. és kihozzuk magunkból mindazt. Életem sok területén nem a tartalom. Ilyenkor nem kell többet várnunk Október 14. a feszültségek idején is! Rendet akartam teremteni abban. segíts. hogy életem nagy részét azzal töltöttem. Ilyenkor élek. De a legjobb eredményt akkor érhetjük el. mert ezzel félelmünket. hogy eljutunk oda. hogy azért összpontosítottunk a formára. gyógyulásunk folyamatában nemcsak azt nézzük. amikor készen állunk. hogy meghalljuk ezt. (Név nélkül. leülök. A bizalmat megközelíthetjük úgy. Jó. amit URALKODÁS. Nem kapjuk meg már ma az egész útravalót. a Lehet. KONTRA BIZALOM máskor elvárhatunk. Csak jelen kell lennünk.tanúsíthatunk önmagunkkal szemben. Önmagunk körvonalait úgy napra való. hogy megkapunk mindent. pánikra és tehetetlenségre reagálunk azzal. összpontosítottam a tartalom helyett. Ezek az formájukra. csak a mai napra szólót. ha ezeknek a helyét a béke tölti be. a megfelelő Isten valami jobbat szánt nekünk. és annyira féltem az élettől. hogyan működnek. A félelemre.” tennünk. A külcsín cifraságai helyett életem igazi történéseire figyelek. Tisztán látjuk majd az utat. Most végre eljutottam az igazsághoz. amit tennünk kell. hogy Több pihenésre. dolgok. univerzumban. izgalmas (Név nélkül) energia keletkezik bennünk. alvásra. az univerzum szeretetében és támogatásában. körvonal. az változás és a veszteségek idején. és bőséges lesz a készletünk. és bízhatunk abban. hogy ha a dolgok nem az általunk kívánt irányban haladnak. milyennek látszanak a Október 15. amikor ezt kell A tartalom az. Az volt a lényeg. 95 . hogy elhatároztam. megfelelő legyen a munkám. a tennivalómat. nem a A nyughatatlanság. irányítanunk. ha bízunk magunkban. Istenem. eszközéhez folyamodunk. és amikor eljön az ideje. milyen legyen az Bízhatunk abban. hogy én uralom a dolgokat. a megfelelő bútorok között. milyen érzéseket keltenek. De sokunk számára a forma helyettesítette a a holnapit. és legjobb képességeink szerint veszünk részt benne. azt is. hogy így lesz holnap is Most. és megfelelően válaszolunk rá. életünk körvonalait úgy. érzelmek néha szintén cselekedetre sarkallnak. ha hagyjuk. Saját körvonalaimat valódi személyiséggel – A nyughatatlanság nem szül semmi jót. lennünk kell. magunktól. a sminkem tökéletes legyen. a veszteség. vagy az élet folyamatában általában. „Mostanában jöttem rá. hogy begubózzunk a nagy átalakulások közben. és kevesebbet tudunk adni nekik. töltjük meg. a tervben. készítek a következő öt év minden egyes napjára. és pontos tervet érzelmileg is többet igénylünk másoktól. holnap pedig A forma jó kiindulópont lehet ehhez. összpontosíthatunk adott esetben a tartalomra. elmondjuk. Ezzel reagálunk a bizalom hiányára. Megadhatjuk Azt akartam érezni. tartalmat. tudni fogjuk. s még azt is. hogy uralni akarjuk a Hamarosan szárnyra kelünk. amit lehet – akkor. hogy magunkban nem bízunk. azzá válunk. Bízom abban. Félelmünkkel pedig úgy tudunk elbánni. és elrepülünk. Még annyit sem kell elvárnunk. életünk. változások. vagy Felsőbb Erőnkben. Vagy nem tudtuk. ami. mint amire képesek vagyunk. a megfelelő ruhákat viseljem.

A megadás nem Rájöttünk. Csupán egy tükörre. magunkkal vagy az élettel szemben érzett haragunkat. hogy megbirkózzunk az élettel. amely lehetővé teszi. és bízhatunk mostani magunkban. ahol most vagyunk. akik vagyunk. Mi akarjuk ami fontos nekünk. különösen. Ha megtanultunk megállni a saját lábunkon. tettük. Akkor elkövetett hibáink nem akadályozhatják ÉRZELMEK ÉS MEGADÁS meg. ahhoz a súlyos érzelmi teherhez. amit gondolunk és hiszünk. másokkal. Nyitott leszek a megadás folyamatára. egy mikroszkópra Ha el tudjuk mondani magunknak. De nem kell félnünk. dühöt. hogy Hagyd. ha félünk attól. Miközben megadjuk magunkat. amit akkor tennünk kellett. komolyan vegyük magunkat. alapra épülve alakuljon. hogy először eljöjjön a béke! Aztán haladj tovább! A feladat elvégeztetik. Nincs szükségünk szabálykönyvre. hogy életünknek pontosan így kellett szabályozhatjuk akaraterőnkkel. Azt Október 17. hogy Október 16. Nem bízunk a tervben. LEGYÜNK ŐSZINTÉK MAGUNKHOZ! Október 18. akkor képesek leszünk arra. Sokan érezzük úgy. Minden erőt és a jövő miatti félelmünk-aggodalmunk. mi fog történni. hogy nem akarjuk ugyanazokat a hibákat elkövetni. megszűnik adnunk azért. Nézzünk bele. De nem is vagyunk Ma arra összpontosítok. hogy szeretetet adjunk és kapjunk. Bízz az időzítés helyességében és a szabadságban. hogy megtegyük. Ha el tudjuk fogadni. amit kell. az életben és saját ösztöneimben azok után. el és egy garancialevélre ahhoz. amely a túloldalon vár rád. Vágyunk arra a biztonságra. HAJÍTSD EL A SZABÁLYKÖNYVET! E kapcsolat minősége szabja meg a többiét. Ma először is megnyugszom. képesek leszünk arra. szükségleteinket. 96 . s ezek a hibák majdnem jóízűen nevetni magunkon. és másokban is bízni tudunk. és szükségünk. Vezérelnek. akik tegnap. Nem bízunk magunkban vagy az életben. hogy jó kapcsolatot alakítsak ki saját magammal. A megadás nagyon személyes és nagyon spirituális élmény. amely súlyos érzelmeket tartalmaz: haragot. hogy megéljük és megtapasztaljuk. amit az élet ma ad. Ha el tudjuk fogadni. Ezek az félelem. erőnket. ugyanazok.Feladatunkat nem tudjuk gyorsabban vagy jobban elvégezni. ezt közvetíteni tudjuk másoknak is. ha sürgetést érzünk. Tanultunk. Megengedem magamnak. amelynek ki kell jönnie belőlünk. hogy munkám és életem erre az miközben ezen a spirituális élményen. készek leszünk arra. Az önmagunkkal kialakított kapcsolatunk a legfontosabb kapcsolat az életünkben. Jó dolgokat terveznek velünk. és mire van ijedtek vagyunk. Istentől kapott személyes hatalmunkat – vagy lelkünk békéjét – zálogul A megadás mozgásba lendíti a kerekeket. Amikor megadjuk magunkat. megismerjem az összes furcsa és erőteljes érzelmet. Így mozdít előre Felsőbb Erőnk. alakulnia. hogy szükségünk van egy szabálykönyvre. a következő lépést. elfogadjuk vágyainkat. tavaly voltunk. Nem erőltethetjük. és Érthető. milyen mélypontra jutottunk függőségünk következtében. hogy kielégítsük ezeket a vágyakat és hogyan fogunk cselekedni. hatalmat megkapunk majd ahhoz. amit a fejünkben el tudunk végezni. emberi módon átküzdöd magad. hogy megtaláljuk önmagunkat. mikroszkópra. Bizonytalanok és tudjuk mondani másoknak is. nem eljussunk oda. Többnyire olyan Vagy egy részünk még mindig hibának tekinti a múltat? csomag. Felsőbb Erőnket. és amikor eljön az Védelem alatt állunk. amiket átéltem?” – kérdezte tőlem egy Ha hálásak vagyunk azért. és ezt az újfajta életet? Az elfogadás vagy megadás nem afféle helyre kis csomag. Azután garancialevélre. hogy béke töltse be az űrt! Nem kell gyógyuláshoz. ha figyelembe vesszük. magától értetődően és idejében. mit szeretnénk. hogy irányítani a dolgokat. és el tudjuk fogadni érzéseinket. átéljük büntetnünk magunkat. magunkat. Ha megtanulunk tönkretettek. megérdemeljük mások bizalmát. érzelmek gyakran nagyon mély szinten kapcsolódnak az elengedéshez és a Engedd el ezt a nyughatatlanságot! Hagyd. Hogy bízhatnék magamban? Hogy bízhatnék bízni magunkban. és elfogadjuk. szeretni tudjuk nő. mielőtt jól érezhetnénk magunkat. és mondjuk magunknak azt: eljutunk a fájdalom és a szomorúság magjához. együtt tudunk nevetni másokkal is. harag vagy szomorúság hajt. Most tesszük meg ideje. odaálljunk valaki más mellé. hogy megtegyük. az után hagyom. Ha megtanuljuk. amit Múltunkat elengedhetjük. amit ma meg kell tennünk. Persze. hogy Bízhatunk magunkban és ösztöneinkben. fejlődtünk. Tudjuk-e. hogy tudjuk. hogy azok vagyunk. Az élet tényleg sokkolt. Istennel. szomorúságot. Ha megtanulunk „Választásaimmal iszonyatos hibákat követtem el. Nem kell a múlttal elengedés és megkönnyebbülés követ. Ha igazán szeretjük magunkat. megváltoztunk. továbbhaladjunk. mások is komolyan fognak venni. A megadás az a folyamat. hogy szükségünk volt akkori tapasztalatainkra – a hibáinkra is – hogy olyasmi. melyet el kell engednem. hogy újra összetörünk. mit érzünk. szükségleteinket.

abban. és nyerjük Október 19. segít. Már úton vagyunk az egyensúly felé. „Szerető. hogy a válasz közel van.” megoldását sem. a negatív tulajdonságok elfogadása. fokozatosan anyagi helyzetem is jobb lett. ismét rettentően zűrös anyagi helyzetbe keveredtem. hogy felelősséget csapdájába estünk. hogy anyagilag különváltam a férjemtől. hogy jóvátegyek másokban a legjobbat?” bizonyos dolgokat. Melyek a jó tulajdonságaim?”. a rossz dolgokra való összpontosítás a társfüggőség egyik kulcsproblémája. szembe kellett néznem zűrös anyagi helyzetemmel. hogy túlzásba vittük némelyiket. hogy a terv jó A távolabbra helyezkedés első lépése. és ő teljesen leapasztotta. a bűntudat vagy a szégyen csináltam. Ők is. megkíséreltünk másokat rávenni vagy kényszeríteni olyasmire. miközben másokkal törődtünk. annak belátása. és vállaljak magamért. De ahogy telt-múlt az idő. Utol kellett Ezek személyiségünk aktívái. Nem is akartam gondolni rá. Évekkel azelőttről is voltak kifizetetlen számláim. Bízom abban. akik nagyon tudnak szeretni. amit lehet. hogy tudok vigyázni magamra. Kis idő múlva ide-oda dobjuk a labdát. erősíteni kell őket. Komoly anyagi gondokkal kellett Előfordul néha. Őszintén. ami tőlem telt. Lehet. az érzelmeimet. másokkal bankszámlám lett a férjemmel. Ha reagálásunk minket. és nem tudtam. Lehetetlennek tűnt! a probléma meg egyre duzzad. És továbbra is jó akarnak. Mindnyájunknak vannak jó tulajdonságai. nagyon lassan megpróbáltam kimászni a gödörből. a józan eszemet. JÓ TULAJDONSÁGAINK Sétálj egyet! Menj ki a szobából! Menj el egy csoport összejövetelre! Végy egy „Kik a társfüggők? Könnyű a válasz. de fontos volt nekem. hogy ezt a süllyedő hajót valahogy a felszínen tartsuk. összeszedett állapotból egyszer csak felbukkan Önvizsgálatunkat nem kell negatív tulajdonságainkra korlátoznunk. Elég sokat kértünk kölcsön a szüleimtől is. először is hideg fejjel mindenképpen jó. a félelem. amit ők nem Az első döntés. sikerül-e valaha kilábalni belőlük. és oda kell figyelni rájuk. de ez „Amikor elkezdtem kigyógyulni a gyógyszerfüggőségből. őket?”. A gyógyulás nem jelenti személyiségünk teljes kiküszöbölését. volt. s eközben Aztán feleségül mentem egy alkoholistához. amikor legkevésbé Megnyílok a pozitív leckéknek. de jól van érnem magam a számlák tekintetében. Mire a társfüggőségből gyógyulni Október 20. az volt. és komoly leckéket kaptam a pozitív tulajdonságainkra építünk. annyira reménytelennek látszott. részét. Bízom látszik lehetségesnek vagy valószínűnek. Most azt tanuljuk. jobbak. És minden áldott nap megtettem. és ő annyira túlköltekezett. melyeket a ma és a holnap tartogat nekem. Lassan. és nem segíti elő a probléma dolgok történnek veled. Volt egy bankszámlám és egy kis félretett pénzem. Ma nem ragaszkodom foggal-körömmel a múlt fájdalmas tanulságaihoz. vissza egyensúlyunkat. ahogy megbirkóztam pénzügyeimmel. ami jó bennem. és megvédtem tőle magam. hogy ennek a törődésnek egy részét magunknak adjuk. hogy tényleg nagy „Van humorom?”. „Képes vagyok valami jót kihozni a semmiből is?” „Észreveszem Először nem kerestem valami sokat. tudsz vigyázni magadra. TÁVOLABBRA HELYEZKEDÉS SZERETETTEL de egy csöppet sem számított. félelem nélkül tedd fel a következő kérdést: „Mi az ami jó bennem? Október 21. Kijózanodásom előtt sokkal több pénzem így. feldolgozása. hogy az adott reagálás nem akkor is. magunkat sért. Elvesztettem önmagamat. a számlát. A hajamat téptem. hogy akiket szeretünk. Gyakran épp olyankor jön el a távolabbra helyezkedés ideje. Mégis végig Mikor távolodjunk el a másiktól? Ha a harag. Ma megadom magam. amelyet meg kellett hoznom. és bízom abban. Hagytam. semmivé vált az egész folyamat. olyasmit tesznek. és rájöttem. „Fel tudom vidítani az embereket?”. Hiszen éppen a válasz.” Hívd fel egy barátodat! Beszélgess Istennel! Lélegezz mélyeket! Találd meg a (Lépj ki a társfüggőségből!) békét magadban! És ebből a békés. Magamnak adom annak a törődésnek egy Folyton kölcsönkértünk.„Bízom benned! Mindegy mi történik. a megoldás. amit nem helyeslünk. Azok közé tartoznak. Reagálunk rá. Lehet. Ha valamilyen hatalmi játék csapdájába estünk. A gyógyulás célja Újra hitelképes voltam. kezdtem. lassan. törődni másokkal. csak társfüggőségből. Ha reagálásunk nem segít a másiknak. ANYAGI FELELŐSSÉG hogy elhanyagoltunk magunkat. hogy használja a hitelkártyámat. A következő lépés a megnyugvás: gondolkodjunk összeszedetten. amennyire lehetett. Közös A társfüggőségben élők olyan emberek. Meg tudom vigasztalni a zűr” – mesélte egy asszony. vagy átalakítása. gondoskodó ember vagyok-e?”. amit eddig a világnak adtam. ki volt a hibás. vagy nincs ínyünkre. ha nem ismerem pontosan. akik a legjobban kiadós forró fürdőt! tudnak szeretni. mint gondolod. Ma arra összpontosítok. még a válás előtt és 97 . és kihozni magunkból. hogy a végén letiltották törődni. szembesülnöm. és vigyázok is.

Segíts. hogy anyagi felelősséget vállalunk magunkért. és az életünkre. Úrrá lett rajtam a kétségbeesés: önbecsülésem a társfüggés. és megszüntettem a káoszt. Isten és a az igazság világosan mutatkozzék meg előtted. amely ismeri az hitelezőmnek kisebb összegekben visszafizettem a pénzt. Visszakaptam hitelképességemet. betegségei vagy problémái anyagi kárt Az önmagunkra figyelés ideális időszaka az. bíznánk magunkban.” aki manipulálni akar vagy meggyőzni. hogy soha nem tévedünk. és bízzam abban. segíts ismét Minden reggel az első. szenvedélyei. Nem tudunk tájékozódni. amit érzünk. ha Nyolc év telt el az óta. amit Ha már belekezdünk a napba. zavar tölt el. Azzal kezdtem. El jónak érzel? 98 . amit akkoriban el sem tudtam képzelni. amikor csendesen fekszünk. Úgy érezzük. Szégyen. vagyunk? Erre kell figyelnünk most. mert az eddigi tudok állni a valóság talaján. hogy nem tudunk annyira odafigyelni hajlandó vagyok elveszíteni. manipulációja. ha nem ügyeimmel. hogy csak annyit költöttem. hagyjuk. univerzum. Tizenkét Lépés segítségével ez sikerülni is fog. Ha nem bízunk többé a saját igazunkban. hanem te magad. tisztességtelen játszmája vagy eldöntjük. hogy ami ma reménytelennek látszik. mások anyagi felelőtlensége. amit meg tudtam tenni. amikor mások valami másról igyekeznek meggyőzni érzed. amit tudunk. korlátozzanak! Kérd. Segíts megértenem. érzelmileg. Ha eddig REGGELI SZAVAK hagytam. A következő döntésem arról szólt. napi nyüzsgés közepette? Dühösek. mint azelőtt. és arra összpontosítottam. Ez nem jelenti azt. lehet. mielőtt javulni kezdene. hogy élem túl Veszélyes. és anyagi mások ostobaságokba vigyenek bele. jó úton vagyunk. hogy meg Lehet. Lehet. amennyit kerestem. El se tudtam képzelni. De. alig maradt energiám. segíts észben tartanom. megbolondultunk. ha egyszer erőszakossága. hogy szembe kell néznem anyagi akarják hitetni velünk. amit kell. hogy megingasson mások ködösítés helyett vállaljuk. félelem. élvezetes napra van szükséged? Pihenésre? Rosszul különösen olyankor. Nehezen ment. és erőnket mások miatt. Ez az aktuális TARTS KI AZ IGAZAD MELLETT! feladatunk. akkor nem voltam képes. hogy a többieket a bűntudat vagy a szégyen hajt ilyenkor. Több mint ötvenezer dollár volt a tartozásunk ugyanakkor sokkal Nem kell föladnunk saját igazságunkat. terrorizáljanak. intézned valakivel valamit? Lehet. De nem tévedünk mindig. fokozatosan. ha elhisszük a hazugságokat. . és ápolnod kell magad? Negatív gondolatok töltik be az agyadat? El kell bennünket.és meghatároznom. hogy biztonságomat – még a szerelem vagy az alkoholizmus kedvéért sem. Nincs adósságom. hogy szembenézünk a valósággal. Néhány Ha figyelmen kívül hagyjuk énünknek azt a fontos részét. és újra fel kell építenem az egészet. hogy magunkra. és ezt kell feldolgoznunk. biztos velünk van baj. szívesen belerántanának a maguk hülyeségeibe. Elengedtem azt. hogy ha jóváteszem. amiért azt De sikerült. hogy mások problémái ártsanak anyagi helyzetemnek. nyitottak és sebezhetőek vagyunk. Ebből lesz a kevesebbet kerestem. Felsőbb Erőm segítségével újra kézbevettem az érezzük. mi az. meghúznom a pénzzel kapcsolatos határaimat. ha azt mondjuk. akkor is. ezt a lidércnyomást. amit tudsz! És ne hagyd. becstelensége. és felelősen viselkedem. azt szeretnék. amit tudsz! Amikor felébredsz. spirituálisan. hogy valaki kirántsa alólunk a szőnyeget. ha elfojtjuk ösztöneinket. van pénzem a bankban. hogy nyakig merültek a tagadás mocsarában. abban a képességemben. Nekik is megvan El kell mondanod valakinek valamit? Aggaszt valami? Vagy van. önmagunkra és egészségünkre. ha egyenlőre nem látom a megoldást. befejezned valamit? Laza. ezzel saját központunktól vágjuk el magunkat. minden Mi az első érzés. megoldódik holnap. amire igazságot. sajátos menetrendje. Kényelmesen megélek. hogy valami fontos üzenetet kapunk. mint az ébredés utáni első percekben. Légy nyitott! Állj ki az igazad mellett! Bízz abban. Bízz magadban! Bízz abban. és amelyet esetleg kerülni igyekszünk a jóra fordul. hogy nem kell engednem. Ma bízom saját igazamban.utána is. vagy azt hisszük. ezzel halálos csapást mérünk ügyeimet. Lassan. mi az első elképzelésed vagy gondolatod? Ideje lenne Esetenként nehéz kitartanunk a saját igazunk mellett. sértődöttek. és bízni a tudásunkban. hogy nem tudjuk. hogy Soha nem akarom elveszíteni a pénzzel kapcsolatos józanságomat. Istenem. amely átáramlik rajtunk. Felsőbb Erőd és az Gyógyulásunk folyamatában mindennap haladhatunk mentálisan. És szándékom szerint ez így is marad. Nem fogom engedni. Ezt pedig nem az fogja megtenni. fizikailag és anyagilag. hogy rosszabbodik a helyzet. nullával volt egyenlő. gyakran Október 23. vagy kuszák Október 22. hogy élhessek jelenlegi anyagi körülményeim ellenére is működik védekező ösztönünk. frusztráltak. ösztöneimben. amit különösen a saját menetrendjük. nem okozzanak nekem. amit hiszünk.

Esetleg a legváratlanabb helyekről. és üzenetet. hogy ne bízzam Istenben. Amikor éppen valamilyen élmény kellős közepén vagyunk. Ma pontosan ott vagyunk. hogy megerősödhessen. tévedéseivel. hogy ezekben a zavaros. és munkájából csak egy kis részletet látnánk. kielégíti kihámozni belőle. beleértve a szeretetet. Október 26. nehéz tanulóidőkben is meglássuk a Ma megnyitom magam az univerzumból érkező szeretetnek. Megadtuk. és távlatot. hogy szerelmi kapcsolatunkban is elfogadjuk a szeretetet. hogy ellenálljak az élet társaságában. kikkel rohannod. Csak különböző szálak kusza együttesét látnánk. amikor megérkezik. ahol eddig voltam. VILÁGOSSÁG Nyitottak leszünk. részt vettünk életünk megtervezésében – Amikor felébredsz. és nem tévedés. Isten tudta. Október 24. amit megérdemlünk! Túl sokáig észre szépségét. hogy odafigyelünk a Filozófiánktól függetlenül hasonlóan értelmezhetjük a dolgot: múltunk nem reggel üzenetére. Gyógyulásunk napi aktuális céljait kijelölhetjük úgy is. és élvezni fogjuk a családunktól kapott szeretetet. Nyíljunk meg az éltető szeretetnek! Ma elengedem a múltammal és jelenlegi körülményeimmel kapcsolatos Nem kell korlátoznunk a szeretet forrásait. hogy az események nem véletlen szerűen alakulnak éppen az életemben. sőt tragédiáival együtt. segíts elengednem azt a szükségletemet. Jelenlegi körülményeink éppen NYÍLJUNK MEG A SZERETETNEK! olyanok. (Zsoltárok könyve. ha újra és újra bízunk abban. meg is kapjuk. beleértve saját magunkat. és amelyről lelkünk dalra fakad. hogy szembenézhessünk és feldogozhassuk problémáinkat. Ha csak néhány percig figyelnénk azt. és tudatára ébredünk annak a szeretetnek. biztos valami fontos lecke kellős közepén vagyunk. és éppen jó helyen vagyok ott. ahol most vagyok. könnyen Nem kell elfogadnunk olyan emberek szeretetét. hogy az adás és kapás olyankor.” vesszük. hogy valami értékes ölt formát bennünk. amikor nehéz időket élünk át. és félelmemet.Van valami olyan ötleted. ahol lennünk kell. Érezni és értékelni fogjuk barátaink szeretetét. Ott voltunk.” ragyog fel a fény. Ha az események hatására valamilyen heves érzelem támad bennünk. Fekhetsz egy kicsit csendben és fülelhetsz. Bízom abban. hogyan haladhatok együtt az tökéletlenségével. akkor egészen Október 25. Kizárólag a miénk. A MÚLT ELENGEDÉSE Bízhatunk abban. és a izmaink megerősödését úgy érhetjük el. még ha nem is látjuk az egésznek az értelmét. mely egész idő alatt „Okosabb vagyok annál. és az élet 99 . levonhassuk a tanulságokat. hogy a dolgok jól fognak alakulni. amit még születésünk előtt. amelyeken formáltatni mennek is a dolgok. Itt az ideje. amit megvalósítanál. Azt mondják. vagy akikkel nem akarunk kapcsolatot tartani. és javadra válnék? Mások azt állítják. mivel szembesülsz először? Nem kell félned. Néha csak a mai napot látjuk. nekünk szánták. Edzenünk kell. Magunkhoz ölelhetjük történetünket annak minden fájdalmával. Kiragadott epizód lenne. láncolatát azzal folytassuk. amire szükségünk van. 139:16) A hit olyan. Nem kell milyen események fordulnak elő. Megtanulhatjuk. Elfogadom. mártírkodtunk. harmonikus áramlásának. akik abban hisznek. Istennek és az univerzumnak bűntudatomat. akikben nem bízhatunk – elfeledkezhetünk a terv létezéséről. olyanokét. csak árral. Ma bízom abban. Addig nem fognak. Az univerzum. ami másoknak járt. akik kihasználnak. és közben hagytuk. szükségleteinket. nem sokat tudnánk De sok jó szeretet elérhető – olyan. Ha csak két percet látnánk valamilyen televíziós műsorból. a szükséges emberek Istenem. jelen volt életünkben. Oly sokat adtunk. véletlen. ha élvezem. történni. mi fog nem látunk. Észre De néha elfeledkezem erről. amilyennek lenniük kell most. amíg meg nem tanuljuk a leckét. gondolkodóba esünk vagy megkérdőjelezzük eddigi álláspontunkat. hogy megengedjük magunknak az elfogadást. Felsőbb Erőm. nem vennénk Oly sokáig megtagadtuk magunktól. Azután fogadd be az fogunk találkozni. hogy minden napunk meg volt tervezve. Hitbéli Vannak. holott egy sem volt még meg közülök. Segíts megtanulnom. (Név nélkül) Készek leszünk arra is. hogy mások keveset adjanak Milyen gyakran alkalmazzuk életünkben ezt a szűkített látásmódot! Különösen cserébe. magunk választottunk. ahol lennünk kellett. aki egy textilképet sző. mint egy izom. És pontosan eltervezte. milyenek lesznek a körülményeink. hogy éppen a megfelelő helyen korlátlanok a készletei abból. Nem tévedésből élem át őket. ami gyógyítja szívünket. és segíts elfogadnom a segítséged és támogatásodat. és újra és újra bízunk abban. Ha megnyílunk a szeretetre. voltam. még ha nehezen „…és könyvedbe ezek mind be voltak írva: a napok is.

amelyeket meg kell Ahhoz. hogy megtehessem. és segíts bíznom abban. A problémáinkat. kell fogadnunk még az ellenállásunkat is. az Istennel való érintkezés előtt. segíts bíznom abban. és legyen erőnk véghezvinni. azé a Felsőbb Erőé.) rászánunk. ő mit akar tőlünk. Azt a helyet. hogy megismerhessük az Ő akaratát. ami felkészít arra az örömre és szeretetre. A kényszeres gondolkodás a és megelégedettséget hoz. Segíts. Istenem. a feladatainkat. úton vannak felénk. Mindkét várunk. fedje fel előttem. a változás és a félelemhez kapcsol. Az áldásokat. aminek megvalósításához nem adja Ma szánok egy kis időt a meditációra és az imára. ahol élünk. naponta kérjük. ami meg tudatos elménket és tudatalattinkat egy magasabb tudatállapot előtt. melyeket Isten akaratára figyelve naponta megteszünk. Most olyan élményeket élek át. Ha nem tudom. Október 29. A meditáció több időt. hogyan tudunk ezeknek megfelelni. lesz hozzá erőnk is. a szükségleteinket. „… csak azért imádkozunk. a tudatalatti kapcsolatunk is javulni fog. Szükség van rá. és még időt is akaratát. hogy elég erősek leszünk Isten akaratának Ha javul tudatos kapcsolatunk Istennel. Soha nem kér olyasmit. és nyissuk tapasztalnom ahhoz. hogy tudjam. ha lefékezünk. A Tizenegyedik Lépés arra kér minket. felismeréseket vagy inspirációt szóló tervet. ha azonnali válaszokat. hogyan javíthatjuk tudatos időpazarlás. mit vár el tőlem. mi dolgunk – meditálunk és imádkozunk – a többit pedig elengedjük. Az elfogadás az a mágia. olyasvalamit. mindennapjaimat. A velük kialakított kapcsolatunkat. Istent kérjük rá. jó hatással lesz ránk. hogy megtanuljak valami értékeset. hogy ez a lépés átsegít ELFOGADÁS mindenen. ami a kérésre igen lesz a válasz. A meditációban megnyitjuk elménket. amikor már majdnem kifogyott kapcsolatunkat Istennel. vagy azt. Istenem. mint amikor megállunk és tankolunk. Azt vesszük észre. hogy mutassa meg. választásainkat. amire vágyom. amely mostani körülményeinket jóvá varázsolja. elfogadásnak. Még az ellenállás is behódol az Október 28. Ha ideig teszem. amely lehetővé teszi a változást. mikor és mennyi meg az eszközöket. ahová egyedül soha. és bármikor vagyunk. a vágyainkat. vagy a kávészünetben vagy este. mint amennyit (A Névtelen Alkoholisták programjának Tizenegyedik Lépése. mint amennyire képesek meghallasz és törődsz velem. de fölösleges. amit nem tudunk megtenni. és megváltozik általa. és energiát teremt. Nem a másik embert kérjük. olyan helyekre jutunk el. Fogadjunk el másokat olyannak. sopánkodni akarunk. amilyenek. De a megoldások közelednek. ellát útmutatásokkal és vigyáz rám. aztán belevágok és megteszem. melyet „az én Az ellenállás nem visz előre. hogy megkérem Istent. A munkánkat. spirituális energiáinkat továbbhaladás felé. De el életemnek” nevezek. Nem nagyobb „Az ima és meditáció segítségével megkeressük. tudatos kapcsolatunkat Istennel. Isten gyermeke és teremtménye vagyok. Azok az Sok mindennek az elfogadását kérik tőlünk: fogadjuk el magunkat olyannak. Ma arra összpontosítok. amelyből erőt meríthetek. Isten vezérel. amit éppen csinálunk. Az után pedig bízunk abban. bizalommal eltelve élem azt. Ez ennek a programnak a szívesen figyel rám. mint a kényszeres gondolkodás. a életünk nagy tervéhez fognak elvezetni. Békét A meditáció más.nem packázik velem. amilyenek vagyunk – az érzelmeinket. Isten tudja. és egy kis szünetet iktatunk be. Napjaink és életünk nyüzsgésében időpocsékolásnak tűnhet. mindnyájunknak elérhető. TIZENEGYEDIK LÉPÉS abbahagyjuk. 100 . Isten soha. Soha nem kell többet tennünk. amire képtelenek vagyunk. rákapcsolódhatok arra a spirituális tudatállapotra. a lehető legjobban lazuljunk el. Erőt kérek Tőle. és szól hozzám. hogy ha egyszerűen. aki valamit meg kell tennünk. MEDITÁCIÓ ÉS IMA Az elfogadás az a varázslat.” takarítunk meg vele. hogy mutassa meg az arra a napra kell lennünk. megtehetjük. hogy reggel meditálunk. Én döntöm el. hogy jobban ráhangolódunk isten harmóniájára és akaratára. Életem nehezebb és jobb periódusaiban azt tanultam. itt vagy velem. Ha egy-egy napunkra Létezik egy varázsszer. és nem szünteti meg a nem kívánatos dolgokat. összeáll belőlük az a gyönyörű szőttes. és megnyitja az ajtót a növekedés. Anyagi helyzetünket. Nem örökre szól. ha elvégezzük. amelyhez már ma hozzájuthatunk: az elfogadás. Forrásunktól kérjük az erőt is ennek véghezviteléhez. és azért imádkozunk. Ha aggódni. Ésszerűtlen. hogy megismerhessük az Ő a benzin a kocsinkból. jelenlegi léthelyzetünket. hogy könnyebbik része. Türelmesnek véghezvinni” – ez azt jelenti. hogy Istennel érintkezhessünk. Október 27. Mi döntjük el. de soha nem kér tőlünk olyasmit. és legyen erőnk A meditáció és az ima a gyógyulásunkat elősegítő erőteljes eszköz. egyszerű cselekedetek. mitévő legyek. alkalmazzuk ezt a lépést. véghezviteléhez. hogy a meditáció segítségével javítsuk csak a jelen pillanatra.

MINDEN SZÜKSÉGLETEMRŐL gyógyulást és szabadságot hoz. hogy azért küszködtünk. November 1. mint a veszteségek és a Utasítsd el a félelmet! Utasítsd el azt a félelmedet. Azután Az elfogadás erősíti a pozitív dolgokat. Igen. Nyílj meg a bőségnek! November 2. hogy ma minden szükségletem kielégíttetik. hogy megérdemeljük őket. és akik Egyik szükségletünk se túl nagy vagy túl kicsi. örömmel indulok tovább. Ez legyen mindig és minden Ma elfogadom azt. 101 . kötelességből. Egész viselkedésünk ingadozó lehet. amely soha ki nem merül. a negatív gondolkodásunkat. Megtanultuk a mai leckét. a következő bölcsesség. hogy teljesen átérezzük a veszteségeink miatti gyászt. Azzal segítjük elő gyógyulásunkat. hogy egészségesen adjunk. hogy elengedjük foglalkozol magaddal. A mi részünk ebben az. Az a dolgunk. múltunkat és jelenlegi körülményeinket. a pillanatnyilag rendelkezésünkre álló Talán magunk sem értjük magunkat vagy viselkedésünket. hogy Isten ültette belénk szükségleteinket. Az elfogadás keretein belül kigondolhatjuk. és készek vagyunk továbblépni. Isten is vagyunk. bűntudatból. átalakuláson. hogy vigyázhassunk magunkra. Mielőtt elérünk idáig. Október 30. Az a elfogadhassuk a valóság bizonyos részét. mert tudom. korlátainkat. amink van. felismerés vagy éppen étek. hogy hagyjuk. Felszáll a köd. Az elfogadás békét. 4:19) jutnunk a tagadás. Istennek igényeink kielégítését. akik vagyunk. Ugyanakkor helytelen. szerint dicsőségesen…” Az elfogadás folyamata nem egylépéses folyamat. Meg fogunk kapni mindent. hogy felelősséggel vállaljuk szükségleteinket. ne uralomvágyból. és veszteségeinket feldogozzuk. mint a miénk. Bizalommal engedjük el. hogy mindenki másnak megvan a saját élete. hogy alárendeltük adjuk át az univerzumnak. és másokat. ÁTALAKULÁS A VESZTESÉGEK FELDOLGOZÁSÁVAL Ma úgy élem az életemet. között. jobb. szabadon törődhetünk. azonnal rendelkezésünkre áll: isten és az Ő univerzuma. Ezeket az Ezek a sorok. önmagunkkal. Neki. hogy észreveszem: ez a kincs az enyém. hogy harmóniában éljünk ezzel a forrással. Mások esetleg nem értenek meg. megértő magaddal és másokkal szemben. Akkor tesszük lehetővé magunkat a tervnek. hogy szembesülhessünk és Az a dolgunk. sokszor segítettek nekem. Van saját valóságos életünk. Az életünk is valóságos. ahogyan túljutok a változásokon. Ma azt a hitet gyakorlom. és rájövünk. Az a dolgunk. hogy higgyünk és merítsünk belőle. amikor nem tudtam. függőségünk tudatában. Az az üresség. veszteség frusztrációt. miközben dolgok. ha hiszünk abban. Ugorjunk fejest bele. ahol ma vagyok. és amiatti aggodalmunkat. NOVEMBER Valóságosak vagyunk. és látjuk. hogy egyszerűen azok legyünk. tehát Ő tudja őket A VERSZTESÉGEK FELDOLGOZÁSÁNAK FOLYAMATA kielégíteni. Légy félelmeinket. Egy nagyobb forráshoz vagyunk kapcsolva. Ne felejtsd el. Elégedett és hálás leszek. a harag. a szomorúság állomásain. Ne aggódj! Ha továbbra is aktívan dolgunk. zavart okozhat. hogy ellen kell állnom A mi dolgunk az. Ha fontosnak tartjuk őket. honnan állomásokat együtt a veszteségek feldolgozási folyamatának nevezzük. Megadom magam. s tudatja Istennel. éppen a megfelelő tempóban jutsz e folyamat végére. Elengedem azt a tévhitemet. van. amire szükségünk van. Ma gyakorlom az elfogadást.Az elfogadás a pozitív energia fényével ragyogja be azt. magamnak és a környezetemnek. Forrásaink nem az emberek. a munka. Istennel és Isten minden teremtményével. amiért ilyen emberi módon jutunk túl az hogy nem jut belőle mindenkinek. mint például Patrick Carnes. amire szükségem van. hanem mert egészséges a kapcsolatunk Elfogadva azt. Ingadozhatunk a tagadás és a szomorúság Ma meg fogok kapni mindent. a múlt itt ragadt hordaléka. feldolgozásának folyamatát s ennek különböző szakaszait. ezt fogja tenni. hogy így van. Elfogadom a veszteségek helyzetben a természetes reakciónk. Gyógyulásunk során az elfogadásra törekszünk: igyekszünk elfogadni magunkat Október 31. mielőtt változások elfogadásának emberi módját. Harmóniában élek Istennel és az Ő univerzumával. értékes. Vannak szakemberek. hogy számítok hogy az ő életük fontos. foglalkozhatunk „Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket. az egyezkedés. az Ő gazdagsága magunkkal. hogy a forrás kiapad. önpusztító nézet. jutnak belőle neked. Olyankor. és szeressünk azok A MAGUNK ÉRTÉKE lenni. A jön a következő jó barát. ha hagyjuk. Aztán egy szép napon világossá válnak a dolgok. csak nekünk nincs. túl kell (Pál levele a filippibeliekhez. mit is kell tennünk azért.

szeretnek. Arról van szó. Istenem. düh. és ez hogyan illeszkedik magunkat.-. melyeket még nem dolgoztuk fel. ő is 102 . amelyekkel szembesülünk életünkben. hogyan lehetek tapintatos magamhoz és felejtjük el. és jobban szeretni. pedig hagyjuk. November 4. lépünk egyet előre. ha átéljük ez a folyamatot. ha kényszerítjük magunkat – vagy bárki mást – November 5. akinek felnőttként is a szüleikkel van problémájuk. Még a jó irányú változások is együtt járhatnak veszteségünkhöz. de egészen addig tagadjuk. ami van. míg végre elérjük az elfogadásnak DÜH nevezett állapotot. hogy dühös legyen. útján lassíthatjuk a feldolgozás folyamatát. miközben a a folyamatban. Ilyeneket mondunk: „Ha azt veszteséggel. hogy ezáltal eljussak az elfogadásig és ritkán – vádaskodhassunk is. hogy dühösek legyünk és – nagyon Segíts elfogadnom minden fázisát. Nem tudjuk. Végül megadjuk magunkat a tudjuk magunkat. így fogadunk el bizonyos dolgokat.. hogy eljussanak másokhoz. hogy megbirkózzunk vele. átérezni a fájdalmat. Ezeken a A tagadás az alvásra emlékeztet. Másokkal való kapcsolatunkban is segít. Gyógyulásunk jelszava. hogy az illetőnek van köze a a gyógyulás folyamatába. Bízz magadban és a feldolgozás November 3. segíts. Nem lehet beskatulyázni. hogyan zajlik a veszteségek feldolgozása. elfogadjam. néha nekik is át kell menniük a düh stádiumán ahhoz. Végső soron pedig hogy örülhessünk. akár másoknak. ha megpróbálok kedvesebb lenni. Általában nagy adag ellenállással. általában a tagadás szakaszánál akadnak el. csakis a megadás és a felelősségvállalás az az eszme. hogy ártatlan kívülálló. így reagálunk hogy túllépjünk rajta. Ebből végül elfogadhassuk azt. való felelősség és ennek számonkérése. Segíthet. akik ismernek. természetes velejárója az elfogadás és megbékélés folyamatának. És mások is így vannak vele. hogy A tagadás a társfüggőséghez tartozó viselkedésmódok termékeny táptalaja. Azzal segíthetünk magunkon és tette volna…ha én nem tettem volna azt. hogy elég biztonságban érezzem magam ma. amíg nem érezzük magunkat biztonságban. de néha meg kell engednünk magunknak. amit el Ez az öt lépés. tiltakozunk. így bocsátunk meg. Lehet. Lehet. Így lépése pedig annak elfogadása. hogyan lehetett volna másképp. elfogadni és megbocsátani. Miközben a veszteséget és a változást próbáljuk feldolgozni. támogatnak és erősítenek. Tökéletlenül. Ha dühöt érzünk – sőt. ha nem megtaláljam a békét. Miért nem rendelte másképp az Isten?” másokon. alkudozás. De lehet. Felsőbb Erőnket. társfüggőségben élnek. hogy valahol elakadunk Megengedhetjük magunknak és másoknak is. Istenem. arra a sok változásra. sőt. hogy vállaljam saját felelősségemet. segíts. Segíts megtanulnom. ha beszélünk róla azokkal a barátainkkal. mert ez viselkedésmódjaink is. arra. hogy egyezkedni próbálunk. Sete-sután. hogy a vádaskodás nem segít. programnak” tekintik. hogy tudjuk. a talajból fakadhatnak betegségeink és különböző kényszeres vagy függő Istenem. amíg fel nem készültünk arra. aztán vissza. akik tagadástól az elfogadás felé halad. másokat. hogy „A kapcsolat egyszerűen nem működött. Ha ezt nem engedjük meg akár magunknak. ha megkérjük magunkat és Felsőbb Erőnket. hogy megtanuljam elfogadni a saját és mások dühét. nem mászunk belőle. ezért zavaró. utalunk. mit teszünk. hogy tagadunk valamit. az életben egyáltalán nem kell fogadnom. következésképpen gyásszal. amely előre vihet bennünket. folyamatában! Nem leszünk örökké dühösek. segíts ma. általában olyan veszteségekre elfogadásának. azután. gyászolunk. ha egy pillanatra bevalljuk az igazságot. nevezhető annak. amíg ki kereteken belül segíts. A tagadásból valókikeveredés első zajlik. Gyakran haraggal. hogy fájdalomnak. Elisabeth Kübler-Ross szerint a veszteségek feldolgozási folyamata öt szakaszban Az elfogadás felé az első lépés a tagadás. úgymint: tagadás. hogy nézzen szembe az igazsággal. hogy megnyíljak a veszteségeim által okozott gyász előtt. szomorúság és végül elfogadás. vádolhatjuk Megérthetjük. az önmagunkért meggyászolni veszteségeinket. nem a vádaskodás. miközben végighaladunk a közös gyógyulásnak ezen a nagyon emberi az elfogadásig. pedig annyira akartam! Azt hittem. olykor vádaskodunk – ez a veszteség és a változás Ha múltunk „befejezetlen ügyeiről” ejtünk szót. amit csinosabban nézek ki. rúgkapálunk. hogy egy kis ideig TAGADÁS őrjöngenünk kell. a „veszteségek és a gyász feldolgozását célzó tudunk. Hogyan dolgozzuk fel veszteségeinket? Segíthet. Addig nem fogunk szembenézni a KÖSSÜNK EGYEZSÉGET! tényekkel. Nem segít. vezessen el a változáshoz és segítsen át rajta. Azok. de lehet. amíg nem állunk készen rá. azaz feldolgozási folyamatának természetes és szükséges része. ha tapintatosak vagyunk. szeretjük és erősíteni gyakran úgy. Segíthet. szerethessünk. miközben azt kutatjuk. roppant csinosan fest így a papíron. Gyakran botladozunk. Megtanulhatjuk maradéktalanul Tudjuk.akik a Tizenkét Lépés-t.

anélkül tedd. néha őrültségeket is. Az alkudozás Minden egyes kapcsolatban. nagy és köztes dolgot. teljesen abszurdnak látszik. Ha pihensz. máshoz se léssz.” November 6. ugyanakkor „Mindeknek fölött légy hű magadhoz. Majd megértjük. ami jólesik. és hagyd. szeresd őket. számolok. hogy a és apu szeretni fog. ha gyakrabban mosolygok. kapcsolatok megtaníthatnak önmagunk és mások szeretetére. November 8. akiktől egyáltalán nem vártunk segítséget.szeretne engem. mit művelek. anyu akkor. amellyel utunkon találkozunk. és most nem is látod. hogy ők is szeressenek! Engedd érzel? Mit teszel. megszüntessük vagy elhalasszuk a valóság elfogadásával együtt járó ajándék pontosan az lesz. határokat. mondani? Mit mondanak az ösztöneid? Bízzál bennük. hogy a legfontosabb tanulságokhoz olyan „Ha megpróbálok jobb emberré válni. amire szükségünk van. hogyan érezhetjük jobban magunkat. aztán egyszerűen jól érezzük elvárásaik – a másokért való felelősségünkről szóló üzenetek – óriási káoszt magunkat. A valóság elfogadását nem helyettesítheti semmi. vajon mégis tudunk változtatni a dolgon. begyógyítva Egyesek olyasmikre voltak hajlandók. különösen azoknak. miféle tanulságot szűrhetünk le. hogy az elhárítsuk. aminek örülni tudnál. De mindig bízhatunk abban. során viszont tétovázunk. távolabbra helyezkedés. Nem kell kézben tartanunk ezt a Megteszünk mindenféle. A gyógyulás nemcsak arról szól. Megnyitom magam ama tanulságok és megpróbálunk alkudozni. nem fog bekövetkezni… Ha csinosabb emberek révén jutunk hozzá. elég önbizalom ahhoz. kezelhetőbbé válik az hogy én is ajándék vagyok mások életében. hogy folyamatot. Sokan majd kibújnak a bőrükből. ha a folyamat kellős közepén vagyunk. ami utólag. Útunkon néha mégis Ma minden kapcsolatomért hálás leszek. A KAPCSOLATOK tagadásban kegyelem rejlik. Néha azon kaphatjuk magunkat. hogy nem. ha behunyom a szemem és tízig hogy mások szerethessenek minket. amitől jókedved lesz! folyton mások igényeinek és érzelmeinek örvényében forognak. hogy bűntudatod lenne az el nem végzett munkáért! Ha Figyelj magadra! Mire van szükséged? Kielégülnek ezek a szükségleteid? Mit szeretteid körében vagy. vagy megoldva egy mostani problémát. vagy rá kell Ez az ajándék olyan új viselkedésmód. hozzátartoznak a veszteségek feldolgozási folyamatához. és abbahagyják az ivást. az elfogadás perspektívájából egy régi sebet. amitől jól érzem magam. Néha egy-egy kapcsolat indítja el bennünk a gyógyulási folyamatot. akik Tégy ma valami olyat. had élvezd! Mit szeretnél tenni. teremthetnek bennünk. miközben alkudozni próbálnak a valósággal. fájdalmat. nézve. nem fogom elveszíteni…” Néha nem vagyunk benne biztosak. ha szorosabb pórázon tartom. láttam. amelyeket életem szereplői tartogatnak nekem. ha jobban rendben tartom a házat. életünk. hogy gondoskodj ezekről az érzésekről? Mit mondanak az közel őket magadhoz! Engedd meg. A leszek.” tanulság és az ajándék ott lapul valahol. ha elengedem. hogy jobb legyek. Bízom abban is. hogy meghúzzuk a Reményeink újra és újra felélednek. hogy veszteségeiket LÉGY HŰ MAGADHOZ! teljesen feldolgozzák. vagy ha nem vágnak egybe mások szabályaival elérhető? Ugorj bele fejest! és elvárásaival. (Név nélkül) November 7. hogy élvezd a munkádat. Továbbra is felelősséget vállalok magamért. Az elfogadáshoz vezető út egyik legnehezebb szakasza az alkudozás fázisa. hogy aztán ismét semmivé váljanak. Élvezd a mai napot! 103 . hogy megtegyem. vagy más módon tudjunk élni az erőnkkel. Ha felismerjük. hogy emberi módon viselkedjem. Vagy hogy hagyjuk. kicsi. hogy megszüntetjük a fájdalmat. Azt is Néha mások követelményei és a magunkkal szemben kialakított zavaros megtanuljuk. hogy elfogadjam a valóságot. mi az értelmük. És abban is bízhatunk. Vállalom. amit élvezek. hogy ál megengedem. hogy az ilyen alkudozási kísérleteink ajándékok előtt. ha eljön az ideje. ha lefogyok. különösen A felnőtt gyerekek is alkudoznak veszteségeikkel: „Ha mintagyerek leszek. A düh az erő érzetét kelti bennünk. Egyszerűen nem Ma valami olyat teszek. és olyanok lesznek. ajándék rejlik. mint szeretném. merre menj tovább? szerezhet! Ha szórakozol. önbecsülés. mert ez is örömöt érzéseid önmagadról és arról. melyet a kapcsolat révén sajátítunk el: a jönnünk. amíg nem jutottam el odáig. és ami csak nekem szól. (William Shakespeare – Hamlet) ÉLVEZD AZ ÉLETET! Légy hű magadhoz! Nagy-nagy erőt adó kijelentés ez. Majd kibújtam a bőrömből. így mint napra éj következik. ha kiabálok. még ha Mi lenne jó most? Mit élveznél igazán? Van olyasmi. Ma megadom magamnak és másoknak azt a lehetőséget.

hanem önpusztító. ha erőltetjük a dolgot. ennyit érdemlünk. mert később biztosan nem lesz kezdeményezünk? Mindig mi adunk? Mindig csak mi beszélünk érzelmeinkről. A pénz önmagáért érezzük magunkat. hű leszek magamhoz. mi igazán jók és becsületesek. mint a másik. De a pénz csupán pénz. Később. amely magam részét. mennyit érdemlünk? Sokan saját magukat korlátozzák azzal. hogy akkor vagyunk Hagyd. Aztán amikor felhagyunk a vagy 700 dollárt is. akkor az nem szeretetteljes. ez a munkánk díjazásának egyik formája. amelyre romboló. Ez normális dolog. nem több. élni fog és olyan lesz. hogy magunkat. hogy azt hittem. nem jut elég pénz mindenkinek? Sokan nőttünk fel úgy. kedvünk ellenére cselekszünk. amikor az egyik fél túlértékelése. mi lesz belőle. végül áldozatnak magunkat valamivel. hogy Mindig mi vagyunk az. hogy ezt ellensúlyozzuk. a pénz rossz és gonosz dolog? Egyik sem igaz. amennyi az én részem. A pénz nem gonosz dolog. hogy élje a saját életét. Ez még a hatvanas években történt. se a másiknak nem segítünk. (Név nélkül) Ha egy kapcsolatban mi végzünk el minden munkát. amikor eljöttem onnan. csak ennyit érek. kifacsart citromnak érezzük magunkat. nem tudom mitévő legyek. mert a másik fél sokat kérni. hogy értek a munkához. Figyeld meg. Ekkor. őrizgetjük és halmozzuk. ha megpróbáljuk viselkedésünkben. Egy részvénytársaságnál kezdtem dolgozni. amit kértem. Egyszerűsítsd! Térj vissza az alapokhoz! Engedd a káoszt! Megajándékozom magam és a másikat azzal. Nincs belőle hiány. észrevesszük. Nem kell visszavezethet az útra. hogy létezzen a kapcsolat! Várj és figyeld. Ha hagyjuk. hogy kapcsolataink jól jelöltem meg az összeget. Engedjük el az egészet. ha becsüljük és tiszteljük magunkat. hogy elvárom mindkét fél részvételét. vágyunk meghittségre? Mit gondolunk. hogy nem érdekel ez az egész. Kényszeresen foglalkozhatunk vele. hogy aktívabban vesz részt benne. mint bármely más árucikk Még a legjobb kapcsolatban is vannak átmeneti időszakok. A másik felet pedig mintegy feljogosítja arra. amikor lehet. minden munkát nekem elvégeznem. hogy kapcsolataimban én végezzek el minden munkát. Sosem volt elég belőle. elég. szeretethiányban ideig-óráig a hatalom érzetével töltsön el. De ha állandósul. Én korlátoztam küzdelemmel. Mindig mi telefonálunk? Mindig mi hozzájutunk egy kicsihez. Kérhettem volna akár havi 600 leplezheti a helyzetet. Csereeszköz. tehát csak annyit kértem. hogy kielégíthessük alapvető semmilyen kapcsolat. Pénzre van szükségünk ahhoz. hogy a másik eldöntse. Vagy az egészet. Milyen hiedelmeink alakultak ki a pénzzel kapcsolatban? adást és törődést nyújtó kapcsolat. reménykedik és kűzd a kapcsolatért? azt hiszik. Ha a kapcsolat életrevaló. csak keveset érdemelnek. elmeneküljünk kapcsolatainktól és érzelmeinktől. Mi végeztük el a munka oroszlánrészét. Ma tisztelni fogom. amely akkor érhető el. teljes erőből bedobtuk megadta. mit gondolok. Gondolkoztam és végül havi 400 dollárban Sokunkkal megesett. körülbelül ennyit is kézbe venni. hogy a kapcsolat nem is létezik. aki vár. A kapcsolat illúzióját teremti meg. ha mások kedvét keresve. Ha összezavarodom és November 10. elfáradtunk. néha e kapcsolatoknak nem volt semmi esélyük. fogunk kapni. hogy nincs is szükségünk van. Kiszabadítom magam a mások és A PÉNZZEL KAPCSOLATOS HIEDELMEK elvárásaik szorításából. amiből még ki tudtam jönni. vagy arra fordíthatjuk. És mert így nem elégül ki az igényünk. de többnyire belefáradunk. Felvett és megtagadta a részvételt. Akkor leszünk hűek a körülöttünk élőkhöz. személyzeti vezetővel megtárgyaltuk a részleteket és ő megkérdezte. hogy Meg lehet tanulni. csak annyit. Úgy gondoljuk. Ma felhagyok azzal. néha egy-egy luxuscikket vásároljunk vagy elkényeztessük vállaljon benne részt. 104 . A SZERETET ELFOGADÁSA mennyit érdemlek a munkámért. mennyit vállal ő. szenvedünk. ami óriási pénznek számított akkoriban. A November 9. Elfogadom azt a természetes szintet. Ez nem igaz. hogy egy ésszerű határig vegyünk részt a kapcsolatban. való szeretete ugyanolyan önpusztító lehet. azután belénk ivódott a pénzhiány érzete. és megharagszunk a másikra. Nem akartam túl működjenek. Ezt a folyamatot nem segítjük azzal. elmondta. hajlandó lett volna megadni. ámde erőteljes feladatot írnak le.Még saját magunkat is képesek vagyunk meggyőzni arról. hogy belefáradunk. Ez egy ideig bármennyit kérek. csak gondolkodásunkban és amilyennek lennie kell. hogy ne szükségleteinket. ha én elvégzem a Légy hű magadhoz! Egyszerű szavak. Tudtam. vagy mi végezzük el az összes munkát. hogy csakugyan ezt akarod-e. És ha azt hisszük. Se magunknak. vagy úgy magamat azzal. saját természetünk és történik és igyekezz kideríteni. felhasználhatjuk arra. magát a kapcsolatot is Azt hisszük. és hagyom. becsben tartom és szeretem magam. hogy túl keményen kűzdöttünk azért. Soha nem is lesz.

Lehetnek haragos érzéseink. Néha azért időzítünk rosszul. Megkapjuk az útmutatást. November 11. mert gátolják. Önmagunk megmentői mi vagyunk. bízz és engedelmeskedj! HARAGUNK KIERESZTÉSE Felsőbb Erőm. hogy bízunk abban. magabiztosan cselekedjem. a fegyelem és tanulás révén valami nagyon fontos alakul ki bennem. megtanulunk várni arra. kifejezhetjük. amelyek Imádkozz! Bízzál! Várj! korlátozhatják vagy gátolhatják életem anyagi részének fejlődését. hogy nem rombolja kapcsolatainkat. A fegyelemhez hozzátartozik. A fegyelem feladataink mindennapos elvégzésével megérkezik. Segíts. és amikor ott kell Jönnek majd olyanok. ahol lenni szeretnénk. jelenik meg. A fegyelem igencsak fárasztó lehet. Tanítókkal esetleg találkozunk. Az érzés ha túl hamar. hogy haragudjam. zavarban vagyunk. Néha azért magunkat sem. Azt jelenti. hogy belátjuk. és nem várjuk el tőlük. A változás folyamatát Megjönnek a válaszok. hogy el fogjuk érni céljainkat. Segíts. Ma elengedem félelmeimet és kételyeimet. ahol vagyunk és lassan előredolgozzuk magunkat odáig. nekünk és környezetünknek. míg eljön az idő! Az örökös halogatás vagy késlekedés önpusztító. erkölcsi hitvallásunk nem érzelmeinkben – csakis a viselkedésünkben Néha pánikba esünk. hogy megtegyük. Ha megvárjuk. vannak. hogy úgy küzdjünk meg haragunkkal. Várj. hogy mentsenek meg minket. Ma megvizsgálom a pénzzel kapcsolatos hiedelmeimet. tudjuk. de ők sem fognak megmenteni. de nem egészséges. elengedhetjük. amit el szeretnénk érni. Túl korán hozunk Haragudhatunk úgy is. mert így akarunk valakit bizonyos lépésre kényszeríteni. Azt jelenti. Hihetetlen módon javulnak kapcsolataink. Ma megengedem magamnak.Ezeket a hiedelmeket meg tudjuk változtatni. Megfelelő módon jutattam Visszaüthet és több problémát idézhet elő. mert bosszút akarunk állni vagy meg akarunk büntetni valakit. Majd akkor cselekszem. Gyógyulásunk során megtanulunk hatékonyan lépni. hogy fog alakulni bizonyos szituáció. holnap kell szembenéznünk vele. hogy majd ők segítenek. és elég erősek leszünk ahhoz. mert meg akarunk szabadulni attól a kínos érzéstől. Megtanulhatjuk. de ők csak szeretni fognak. hanem javunkra válik. de az is. ha most még nem is látjuk. ha hogy eljöjjön az ideje – néha percekről vagy órákról van szó csupán – a kínos ellökjük magunkat onnan. hogy szükség esetén megmentsenek. időnek előtte cselekszünk. hogy ott vagyunk. Esetleg félünk. ha neheztelünk. segíts. hogy nem sietjük el a dolgot. 105 . és félelemből cselekszünk. rájövünk. hogy Függetlenül attól. nem bántunk másokat. A fegyelem új viselkedésmódok elsajátítását és gyakorlását jelenti. A fegyelem azt jelenti. akár újfajta viselkedésről. mit tanultunk gyerekkorunkban. lovon érkező királyfiak. Talán azt sem hisszük el. megtanulhatjuk úgy kezelni haragunkat. amelynek nincs semmi alapja. csak érzés. amiért megajándékozol a fegyelmezés periódusaival. A segítség is lennünk érzéseink ellenére is. és ezután nincs dolgunk velük. viselkedésünknek logikus következményei Nem vagyunk tehetetlenek. azzal indítom el. milyen szerepeket állítottak tudjam. egyenlő. hogy mások is ugyanazt tegyék. Ha ma nem vállaljuk haragunkat. hogy megadjam magam a fegyelmezésnek. nincsenek varázserővel bíró nagyanyók. hálás legyek. érzés megszűnik. Pedig haladunk. FEGYELEM November 13. ha néha haragszunk. És ezzel részemről vége. A gyerekeknek azért van szükségük a fegyelmezésre. hogy biztonságban érezzék GONDOSKODÁS ÖNMAGUNKRÓL magukat. A fegyelem azt jelenti. elénk mintául. IDŐZÍTÉS átérezhetjük. akik az égből Azt jelenti. mint amennyit megold. de nem azonos a megmentéssel. Vállalhatjuk. Tudok gondoskodni magamról. ha itt az ideje. hogy elengedem azokat az önpusztító hiedelmeimet. hogy legjobb érdekeimet elbizonytalanodunk. Ők tanítani fognak. amíg eljön az idő. Később látni fogjuk a célt. időszakában általában nem jön még el. Nem vagyunk áldozatok. akár mosogatásról van szó. hogy haladunk. mintha halogatjuk. és nem lesz miatta bűntudatom. és hagyom. Néha megmártózhatunk olyan haragban is. amit szeretnénk elérni. A feladat roppant egyszerű: figyelj. ahol lennünk kell. amit kell. akik szeretnek. Ma elengedem a minden áron való irányítás igényét és várok. és persze szóba valamit. hogy Rendben van. hogy felelősséget vállalunk viselkedésünkért és Ha elengedjük eddigi hibás gondolkodásunkat. hogy egészséges legyen November 12. hajlandók vagyunk tenni is azért. Egy elhamarkodott cselekedet éppolyan hatástalan lehet. hogy nem sebzünk meg. ha célokat tűzünk magunk elé. Nem kell másokra várnunk. vigyázzák lépéseinket. hogy nincsenek fehér következményeiért. November 14. kifejezésre. ha felhagyunk mások megmentésével. De ez a tisztánlátás a fegyelmezés képviselve. Felnőtteknek is.

miközben úgy élünk adományainkkal és képességeinkkel. A GYÓGYULÁS JÓTÉTEMÉNYEI Az életről kialakult negatív hiedelmeinket megváltoztathatjuk és eldönthetjük. másokban és általában az életben az örömöt és (Mary Lyon) szépséget. mint a legjobb barátunkkal való életünkben több az öröm. Lesznek jelei bennünk és körülöttünk. hogy az élet rossz. mint a hullámhegyek. a fáradságnak. olyan terhes. Az áldozat csapdája. hogyan javul minőségileg a családunkkal. Ha megszabadulunk attól a öngyűlöletünktől és múltunk egyéb hordalékaitól. olyan házastársunkkal való kapcsolatunk. Erősödik az a képességünk. meg Az évek során hatalmas nyereségek halmozódhatnak fel. Igazából lehet sima is. vagy akár egy hónap múlva sem. és Ha minden problémát annak „bizonyítására” használunk fel. hogy az élet nehéz. hogy majd hosszú távú nyereségekre is szert nyomásba. máskor kapcsolatba kerülünk. Eljött a távú nyereségekhez vezet. néha sok hordaléka azt ne hagyjuk. De Ez a hosszú távú fejlődés állandóan zajlik. és hosszú nyomásának. kapcsolatunk. miközben Ez mind-mind a csomag része. belőlük. kreatívabbak leszünk. nyújt. Megfigyelhetjük. hogy a veszteség miatti fájdalom eluralkodják rajtunk. ezek rövid távú nyeresége felhalmozódik. s ez éppoly valóságos lesz. Nem összejövetelre. Ha naponta gyakoroljuk a gyógyuláshoz Vannak időszakok. a bűntudattól. Segíts. így jutunk el a tegnapból a holnapig. hogy ezeket nem vesszük hozzátartoznak a hullámvölgyek. Ezek hosszú távú nyereségek. hogy fejlődünk munkánkban. Ha már javában benne vagyok. segíts ma elengednem azt a hiedelmemet. „Bízz Istenben és tégy valamit!” Felfedezzük magunkban. November 17. bár néha lelassul. amikor azt mondjuk: rendben van. Észrevehetjük. reálisabb viszonyba legyünk másokkal. valami mást. barátainkkal és Istenem. Nem vagyunk tehetetlenek. távúak. Fontos feldolgoznunk veszteségeinket. hogy az élet olyan nehéz. megállok egy kicsit. hogy egyre szebbek leszünk. Az élethez éppúgy A gyógyulásnak vannak másféle jótéteményei. Az élet jó. van. ott felfrissülhetünk. Belefáradunk a folyamat elején tartok. nehezteléseinktől. vagy uralkodjunk rajtuk. a nagyobb léptékű haladás jelei. valamit! Húzd ki magad! Csinálj valami szokatlant. sokkal könnyebbé tehetjük. vagy gyakorolhatunk egy új viselkedésmódot. sokszor rögtön észlelhetjük a különbséget. hiedelemtől. se magunkat. Meg tudjuk változtatni hozzáállásunkat. Nem kell „alul” lennünk. VESZTESÉGEK ÉS CSELEKVÉS hogy ettől jól érezzük magunkat. És a nehéz érzelmeinkkel és tehetünk valami jót magunknak. hanem arra. váró problémákat. hogy másokat Rövid távú nyereségeink azon dolgok. Észrevehetjük. hogy tudjuk változtatni a körülményeinket. Észrevehetjük. hogy megváltoztassunk. bár lehet. hitünk megerősödik. hol hátralépéssel jár. megszabadulunk a szégyenérzéstől. beszélgethetünk egyik barátunkkal.November 15. különlegeset! AZ ÁLDOZAT CSAPDÁJA 106 . mint amennyit kértünk. például foglalkozhatunk saját Igenis van erőnk – több mint gondolnánk – még a nehéz időkben is. Felvillan egy ötlet. elképzeléssel helyettesítsem. Először azt teszek. A gyógyulásnak kétféle jótéteménye van: egyesek rövid távuak. hogy Felsőbb Erőnkkel napi személyes Az élet kihívás. meg tudjuk változtatni magunkat. hogy ezt egy egészségesebb. idők sem azt hivatottak bizonyítani. adódik valamilyen lehetőség. Átvehetünk egy lépést a programból. és mások is hasznát lássák. és eljutunk oda. aki vigaszt kell „szörnyűségessé” tenni se azt. Ha a Tudni fogjuk mikor lesz itt. és a csomag egészében véve jó. és mi pedig tehetetlenek vagyunk – hát ez a függőség. Elmehetünk egy csoportos Az életnek nem muszáj nehéznek lennie. A reggeli ébredés után rögtön olvashatunk egy kicsit a meditációs könyvünkből. hogy meghitt szörnyűséges. és hol előre-. mint képzelni mertük. valami November 16. a szomorúságnak. cselekvés ideje. mások hosszú van-e erőnk véget vetni a szenvedésnek és törődni magunkkal. túl nagy erőfeszítést igényel… Tedd mag akkor is! Próbálj ki utamat és hálát adok eddigi fejlődésemért. áttekintem eddigi gondoljuk: nem. és gyakran jó sül ki észre aznap. ez a hiedelem gyártja a mártírokat. amiket már ma megtehetünk azért. hogy az élet merő küszködés. Megtanulhatunk kilépni az áldozat szerepéből. Néha több jut a fájdalomból. Van erőnk – nem arra. „AZ élet nehéz és terhes” . hogy megoldjuk a ránk azonnal jobban érezzük magunkat. Ma egyaránt hálás leszek a gyógyulás azonnali és hosszú távú nyereségeiért. engedünk a körülmények vezető viselkedésmódokat. termékenyebbé válunk. hogy tudjunk adni és kapni. máris emelkedettebb hangulatban leszünk. de most már elég. és ettől megkönnyebbülhetünk. hiszek abban.

hogy a kilencvenes évek arról szólnak majd. hogy nincs kedved kitörni a gyászból. szükségleteimért a kapcsolataimban. becsapott. Isten ezzel már November 19. a mieink. de én is teszek valamit azért. Gyakran csak arra November 18. hogy mások kielégítik. maga a hit óriási erőként mozdítja elő vágyaink fordulok magam felé. vagy hogy egy már létező kapcsolat új dimenzióval gazdagodjék. amely áthalad rajtunk. ami segít és bátorítja ezt az új energiát. bizonyos színvonalon élhessünk. Rögtön válaszoltam. akiben bízunk. Ölelések. szüli. a szerelemben és munkahelyemen is. akit nem láttál évek óta. Valaki egyszer ezt mondta nekem: „A nyolcvanas évek arról szóltak. hogy jobban érezzem magam. hogy kielégítsék ezeket a vágyainkat és szükségleteinket. „Csináljunk a kilencvenes évekből egy >te és én< évtizedet! Ha hiszünk abban. leszek a körülöttem lévők szükségleteire. De legfontosabb. Hagyd. mint amit általában teszel. hogy családi életemben. hogy megkapjuk. hogy tagadjuk érzelmeinket. hogy vállaljuk e szükségleteinket. beazonosítsuk őket. hogy egyik barátunk megbántott minket. FOGADD EL A DÉDELGETÉST! Ne hagyjuk. aki Hagyd. hogy érzelmileg támogasson és törődjön veled! Ma nem felejtem el. arra készít fel. bennünk: régi szomorúságot vagy frusztrációt. hogy megérdemeljük személyiségünk változását. és belássuk. és szolgáltunk ki másokat. ezért Lehet. hogy kielégítsék őket. honnan erednek. ha elfogadjuk. Itt az ideje. hogy érzelmeink átjárjanak. és felelősséget vállalok beteljesedését. hogy félünk a gyerekeinktől vagy haragszunk rájuk. A hiányérzet és a félelem ismerjük szükségleteinket. hogy egészségesek legyünk. Sokunk gondolkodását fertőzték meg azzal. hogy Hagyd. könnyebbnek haragszunk rá. hogy szeretnénk valamit. ami kedvedre való és másokkal kapcsolatban? Hiszen csak érzelmek! más. amely gondozásra vágyik. ha ez kell. hogy >én hogy felelősséget vállalunk önmagunkkért. nekünk nincsenek szükségleteink. hogy azt hisszük. ez bizalmas kapcsolatot szülhet. Ha hagyjuk. akivel Akkor is kezdj el kifelé nyomulni! intim kapcsolatban vagyunk. ha továbbra is begubózol. Támogatás. sikeresek legyünk. Egy figyelő fül. Hát nem jól hangzik? Nem csábító? erőteljesen mozgásba lendítjük az események egész láncolatát. A mi tulajdonaink. baráti kapcsolataimban. Biztonságosabbnak. mert valamilyen szolgáltatással Tégy valamit. Nyitott megérdemeljük. mit szeretnénk és mire van szükségünk – és ezt leírjuk – jelenléte. tűnhet. VÁGYAK ÉS SZÜKSÉGLETEK megérdemeljük. Letagadhatjuk. támogasson és bátorítson valaki. dédelgetem magamat. van szükség. annál nagyobb a valószínűsége. Fogadd magunknak mondjuk el. Ugyanígy letagadhatjuk munkahelyi főnökünkkel Tedd próbára gubód héját! Nyomd meg! Nyomd meg erősebben! Hátha itt az vagy beosztottainkkal szemben táplált érzelmeinket. hogy végig hallgasson. jól esnék! előidézte bennünk. Látogass meg valakit. ha úgy érzed. Letagadhatjuk. ÉRZELMEINK ELFOGADÁSA Miért küszködünk annyira érzelmeinkkel? 107 . mi legyen a következő lépés. azt állítva. hogy érzelmeim életem fontos részei. hogy elítélném értük magam. egy Soha nem nőjük ki azt a szükségletünket. Ez a mártírokra jellemző hiedelem. hogy szeretettel szerethessünk. Amikor rájövünk. Olyan emberek fizikai és érzelmi Ha beazonosítjuk. hogy >te vagy<. ha beszélünk róluk olyasvalakivel. Mi esne jól? Mi módon támogathatnának bennünket mások? Minél pontosabban amit szeretnénk. Nem kell cselekvéssel Hagyd. nem kaphatjuk meg. hogy szeressenek és törődjenek velünk! kapcsolatot. hogy kibújj! viselkedésére adott válaszok. hogy mások szeressenek és dédelgessenek! reagálnunk minden érzésre. mennyire felbosszantott valaki. Néha éppen azzal. különösen tovább a szokásosnál! Iktass be napirendedbe valami olyat. Letagadhatjuk. a részét. akik törődnek velünk. hogy elfogadjuk őket. Azt jelezzük vele. Ezek az érzelmek néha mások ideje. hogy megöleljenek. hogy az érzelmeink irányítsák viselkedésünket. Maradj fenn két órával Miért küzdünk olyan veszettül azért. és engedélyt adunk Istennek és az vagyok!<. és máris tovatünnek. hogy felismerjem: szükségem van a támogatásra. univerzumnak. Nyitott leszek rájuk Túl hosszú ideig álltunk a háttérben. Bátorítás.Az új tevékenység beindíthatja az átalakulás folyamatát. Kezdhetem azzal. Néha viszont valami mélyebbet indítanak el Ma bízom Istenben és a gyógyulás folyamatában. Túl hosszú ideig tartottuk zár alatt énünknek azt Elfogadom őket anélkül. el egy másik ember fizikai jelenlétének vigaszát! majd elengedjük őket. hogy jelen legyenek az életedben! Segíthet. November 20. gyakran úgy érezzük. tudni fogjuk. Egész rakás érzést letagadhatunk házastársunkkal vagy azzal szemben. Hagyd. Ma megnyílok arra. Lehet. Függetlenül attól.

gyermekem! Csak akkor. amiatt. hogy a pénzszűke akkor is próbálkozzunk meg a hálával és az elfogadással! Ha sikertelenül ellenére boldog legyek. Nincs mit ennünk. beborít a sötétség. hogy is. Vagy e Belebetegedtem az örökös „elengedésbe”. Ha minden egyébbel kudarcot vallottunk. Hazamentem. csak néhány pillanatig. próbálkozzunk meg a hálával és az elfogadással! meghallottam. no meg jómagam. hogy olyan továbbléphetünk. hogy a lelkem már az enyém volt. és igyekeztem Istenem segíts. hogy gondodat viselem. hogy a legjobbat érdemlem. Az életem sok tekintetben merő küszködés volt. akkor is próbálkozzunk meg a hálával és az elfogadással! jól jött volna hozzá egy kis pénz is. mint gondoltad. sosem lesz vége. Mondtam. Belefáradtam az igyekezetbe. amelyet megtanulunk alkalmazni Egyszerűen nem volt elég pénz. van. Időt szánok arra. amim van. sosem kellett volna. de bizonyos problémák megoldásához szükség van rá. hálás legyek azért. Nagyon köszönöm! Hiszek neked. de soha zárva”. Belefáradtam abba. kik vagyunk. és megpróbáltam összeszedni magam. Ha úgy érezzük. és néztem az élelmiszer-lerakat ajtaján a táblát: „Péntekig megháromszorozódott. És a következőre. amikor nem volt. amely bizonyos körülményből fakad. segíts ma elengednem ellenállásomat. nemrég váltam el. A hála és az elfogadás: két olyan varázslat. hogy gondoskodni fogok minden engedd el! Tedd Isten kezébe. hogy lekerülhessem a pénzzel kapcsolatos mindentől megfosztottam már magam! Mindennap gyakoroltam a Tizenegyedik félelmeimet. csapdába estünk és elfog a reménytelenség. Kilenc hónap alatt Ültem az autóban. November 21. ha elfogadom. hogy elengedjem a fájdalmat és a félelmet Ha úgy érezzük. És az azután következőre is. Mindegy. és figyeld. Segíts. többé nem kellett szűkölködnöm. mi történik! szükségletedről. Segíts. Annyiszor voltam már szegény. kapcsolatban. Hinni fogok abban. Néha még most is aggódom a pénz miatt. hogy a legjobbat összeomlástól megkönnyebbültem. Most mindenből van elegendő. Két éhes gyerek várt. keményen dolgozzam minden nap azon. De nézz Istenem. Mindennek láttán úgy vesszük észre. hogy nem kell aggódnom. és pénzem sem volt. Voltak nehéz időszakok az életemben azóta is. vagy ha mégis. De most. Ezt már nem bírtam elviselni.Figyelj! Bizakodj! Erősítsd meg életed pozitívumait azzal. olyan bátor voltam. a hála és az elfogadás biztosan működik. Segíts. ha ezt akarod. Valójában az idő jó részében boldog voltam: a próbáltunk változtatni mostani körülményeinken. és azt Egyedül neveltem két gyermekemet. két dolog segítségével sikerül kézben tartani a körülményeinket. Gyakorolom hagytál! a hála és az elfogadás alapelvét. megteszek mindent. gondoltam. De a problémám nem oldódott meg.” A hála és az elfogadás működni fog. hol vagyunk vagy mink de a pénzzel való hadakozásnak úgy hittem. mely Ha félünk és bizonytalanok vagyunk. mert Olyan erős. leragadtunk valahol. hogy nincs elég pénzem. A pénz nem minden. hogy „tegyek úgy. Kiütést kaptam attól. Olyan sokat imádkoztam azért. és kezdjük érezni. és az éjszakának sosem lesz vége. hogy keményen munkálkodhassam azon. és minden körülmények között alkalmazom. mindegy. és mintha” lenne pénzem. Távolítsd el Lépést. De most már tudom. és kölcsönkértem egy kis pénzt. Annyira igyekeztem. A kormányra borultam. próbálkozzunk meg a hálával és az olyan gyengéden szólítja meg lelkünket: „Soha többé nem kell aggódnod a pénz elfogadással! miatt. mi Isten akarata velem életemből az anyagi siker korlátait és akadályait. nem aznap. de nem volt más választásom. folyton falba ütköznénk. És a raktár zárva. kevésbé fog körül! Egy árva vasam sincs. Nem szórtam a pénzt. Azt hittem. Semmilyen csekk nem várt a levélszekrényben. térjünk vissza az alapokhoz! És így is lesz. 108 . ahogy A HÁLA ÉS AZ ELFOGADÁS VARÁZSLATA csak bírtam. a többit pedig Rád bízom. Ma nem felejtek el vágyaimra és szükségleteimre odafigyelni. Olyan keményen dolgoztam. November 22. Hat A PÉNZZEL KAPCSOLATOS HIEDELMEK hónap alatt megduplázódott a jövedelmem. hogy megtudjam. felhívtam egy barátomat. De kaptam ételt arra a napra. hogy ezt a területet a te kezedbe helyezhessem. Cserben fájni a fájdalom. legalábbis érdemlem. közben pénzügyi terveket csináltam. mintha szegénységben megtaláltam a lelkem. Bízom benned. Óriási. hogy Isten szólt hozzám azon a csendes. hogy a mostani körülményeink jók. azután elengedem. A kocsiban való hogy leírjam őket. hogy figyelsz vágyaidra Lelkemben újra meghallottam az Ő hangját: „Nem kell megint aggódnod a pénz és szükségleteidre! Írd le őket! Erősítsd meg gondolatban! Imádkozz értük! Azután miatt! Nem kell félned! Megígértem neked. hogy tudjam. gyógyulásunk során. Szerda volt. amit meg kell tennem. és hogy legyen erőm véghezvinni. Gyűlöltem kölcsönkérni. olyan sok tartok.” Az eredmény esetleg jobb lesz. akkor is Míg ott ücsörögtem az autóban. és annyira bizakodtam! valahogy szokásommá vált. amit ma helyénvalónak elhinni. nyugodt hangon.

hogy szégyelljük magunkat miatta. Egyesek számára pedig a szex lehet az probléma megoldása. Nem felejtem el. Az élet. mindent. Szükségtelen félnünk a örömünket leljük benne. hogy kimondjuk: „Rendben van. amit akarsz. megfelelő határokat húzhatunk szexualitásunk köré. amit már elértünk. készít fel a változásra. mert bízhatunk Istenben és Egyesek a szexuális társfüggőség rabjai voltak: nem figyeltek oda. amely mindenképpen figyelmet és energiát mert bízhatom abban. Szexualitásunk esetleg nem leckére összpontosítani. Megteszek hogy bízhatunk-e újra saját ítéletünkben. Változtunk. milyen sokat haladtam.” Ha hiszünk a gyógyulásunkat segítő Istenben. ahol tartanunk kell. A szexualitás életünk egyik fontos területe. fenntarthatjuk őket. Elfogadhatjuk az átmeneti kellemetlenséget. és ez szégyenérzést keltett bennük. mert így juthatunk egy jobb helyre. de azt a hibát se kövessük el. hiedelmeinket. Bízni fogok abban. Nem kell hagynunk. a szükséglet kielégítése. hogy szexuális energiánk felszínre emelkedjék. néha aprókat tipegve. hogy Felsőbb Erőm így mozdít tovább. De pontosan ott tartunk. hogy bízhatunk-e újra valakiben. November 24. hogy nem Néha hétmérföldes csizmával. Ma értékelem. ha hagyjuk. melyet lényünk egészével összeköthetünk. vagy Ma hálás leszek. A megadás azt jelenti. Vannak köztünk. mit jelent életünkben. A megváltozás folyamata a tudatosodással kezdődik. hogy emberi lények vagyunk. Mutasd meg. bízunk abban is. hanem az. Elfogadhatjuk a vele kényszeres viselkedésmódokba bonyolódtak a szexualitás terén: elvesztették az együtt járó átmeneti kellemetlen érzést. vagy amiben reménykedem. hogy az eredmény tetszeni fog. amit én vártam. ha bármi tudatosul bennem. Mások Tudatosodás. akik szabadon élhetnek a szexuális És hosszú utat tettünk meg idáig. vagy nem szeretnének a szexben. veszünk róla tudomást. lehet. és November 26. Élvezhetjük azt. Megengedem. de tanultunk. TUDATOSODÁS Társfüggőségünk megzavarhatja vagy megronthatja a szexuális érzékeinket és Amikor először tudatosul bennünk valamilyen probléma. és örüljünk annak. néha jócskán beleizzadva. hogy úgy rémlik. néha rúgkapálva és visítozva. Istenem. azt a képességünket. a változás lassú volt. Életünk sok területén van szükség gyógyulásra. vagy ez szabja meg kapcsolatainkat. uralmat maguk fölött. amellyel másokhoz kapcsolódhatnak. Ne merítsük ki. amit még meg kell tennünk. vagy azért mert a másik ezt akarta. hogy megálljunk néha. Ma megadom magam Felsőbb Erőmnek. Ma szexualitásomat elkezdem személyiségem részévé tenni. Szexualitásunk emberi lényünk része. 109 . hogy el tudjuk engedni a szexualitással kapcsolatos tudatosságtól. Ez az első lépés a Szexuális energiánk leblokkolódhat. megnyílnom a gyógyulás előtt életemnek ezen a területén. sőt talán a szeretethez sem – se a magunk. felhagyhatunk azzal. arra. hogy jó érzés töltsön el azért. Így tudunk a következő egyetlen eszköz. segíts. érdemel. hogy szexualitásunkat gyakoroljuk és aggodalommal vagy félelemmel reagálhatunk rá. a szexualitás irányítson. elfogadás és változás – így zajlik a folyamat. Igen. milyen messzire jutottunk! elengedhessem a szexualitásommal összefüggő félelmeimet és szégyenérzetemet. milyen messzire jutottunk! energia kreativitásunkkal és szívünkkel van összekötve. Segíts amit elértem. helyzet vagy érzelem. energia ajándékával. hálával. szégyenkezésünket és zavarunkat. BÍZHATUNK MAGUNKBAN ÖNMAGUNK MEGADÁSA Sokunk szemében nem az a probléma. hogy Isten terve jó EGÉSZSÉGES SZEXUALÍTÁS akkor is. néha vissza is léptünk. békével és méltósággal fogadom. hogy megtagadtuk magunktól a szex egészséges élvezetét. November 27. Istenem. November 25. hogy Nézd. milyen problémákat kell megoldanom vele kapcsolatban. akiket gyerekkorukban szexuálisan bántalmaztak. a jövő felé. kötődik személyiségünk többi részéhez. Ez az Nézd. Fölfedezhetjük. hogy Jó. Fejlődtünk. az univerzum és Feslőbb Erőnk a tudatosodás által hívja fel figyelmünket. Olyan részünk. De az is fontos. ha különbözik attól. Ha az élet felhívja a figyelmemet elzárkóztunk a szexualitásunktól az összes többi érzésünkkel együtt – valamire. és folyamatosan Igen. A tudatosodás az első lépés a pozitív változás és fejlődés felé. mit szeretnének önmagunkban. Egészséges. ha az előttünk álló feladatra összpontosítunk. nyugodtan elfogadhatom a tudatosodásból fakadó átmeneti kellemetlen érzést. AZ ÖNKRITIKA ELENGEDÉSE Helyénvaló.November 23. sem mások szeretetéhez. Néha nagyon fárasztó is.

ha védekező. és mitől vált tökéletes szerint teszem meg a Lépéseket. Mások segítésének legerőteljesebb módja mégis az. hogy tévedett az ösztönünk. hogy múltunk üzenetét másoknak is átadjuk. ha saját magunkon segítünk. mégis erőteljes módon közvetíthetjük. hogy TIZENKETTEDIK LÉPÉS bizonyos „hibákat” azért kell elkövetnem. hogy tetteinket Felsőbb Erőnk TÉRJ VISSZA A LÉPÉSEKHEZ! vezérelje. gyógyulásunk kincseit. ha káosz dúl bennünk. amit enélkül talán nem tennék. Bízhatunk abban. Bízhatunk abban. Hogyan adhatjuk át másoknak? Ha mindig rossz döntéseket hozunk az üzleti életben vagy a szerelemben. minden tévedéssel együtt. hangocska: „Ne tedd! Valami nem stimmel vele!” A Lépések megoldást hoznak. Ha azok vagyunk. az hogy el kellett követnünk őket. Nyugodt Ma elengedem azt a félelmemet. hogy a félelem motiváljon. Nem úgy. ezzel is az üzenetet közvetítjük. lépésről. a kétségbeesést vagy haragot előidéző helyzetre meg magamnak még egy ilyen hibát!” összpontosítanál. ha úgy A másokkal való túlzott törődés és a másokon való uralkodás semmiképpen sem érezzük. hogy ezzel sokkal Térj vissza a Lépésekhez! hatékonyabban tudjuk közvetíteni az üzenetet másoknak. mi legyen a következő lépés. ha erőnk végén járunk. térjünk vissza a Lépésekhez. akkor is ezt az üzenetet képviseljük. hogy most is így lesz. lehet. mit nyertem Ha magunk elmegyünk ezekre az összejövetelekre. mintha akár a legjobb szándékkal megtennénk bármilyen „segítő” 110 . egyensúlyom és harmóniám megőrzésére. az egészség üzenete. A hibáink javunkra válnak.„Majdnem az őrületbe kergetett az utolsó hiba. Működnek. önszeretet. Már tudjuk. Hogy is bízhatnék meg választásaimban ezután. hogy bizonyos fontos tanulságokat A Tizenkettedik Lépés arról szól. miért ragaszkodunk a folytonos verséghez. megzavarja az önbizalmunkba vetett hitünket. hogy a gyógyulás útjára lépjenek. s ezáltal a remény. Megrendült a Ma arra összpontosítok. a problémákra. manipuláltak vagy kihasználtak. milyen helyzettel szembesülünk – ha átveszünk egy Lépést. azzal. Összpontosíts rá. Ha nem tudjuk. A mi üzenetünk a remény. De figyelek a jó döntéseimre is. akik vagyunk. Legjobb képességeim Hogyan érezhettem olyan jónak azt a valamit. Nem úgy. Tanulunk. Jobb döntéseket hozunk. hogy a gyógyulás felkent apostolának De a legtöbben fejlődünk. a vigasz és az egészség eleven megjelenítőjévé válunk. hogy a Tizenkét Lépést alkalmazzam problémáim másokba vetett bizalmunk. lépésre javulnak kapcsolataink. Egy jobb élet ígérete. Nem úgy. Igyekszem. hogy soha nem kapunk választ ezekre a kérdésekre. netán kényszeríteni őket arra. November 28. bízz az ösztöneidben és láss neki! másokra. összejövetelekre. erősebben hatunk segít. őszinték és nyíltak vagyunk. amit elkövettem – mondta egy Mit jelent. hogy megmentjük. Érvényesnek ismerem el múltamat. Nem szabad. megoldására. Belátom. ami a dolgunk. Jobban tudjuk Ezt az üzenetet sok apró. Lehet. rendesnek tartottuk őket. Növekszünk az elkövetett hibák által. hogy tanulhassunk belőlük. hogy ezek a félelmek csak rontják mostani Ha meghívunk valakit (nem parancsolva és követelve) a csoportos ítélőképességemet. Mégis megszólalhatott bennünk az a ragaszkodtál máskor. kétségbeesünk vagy mérgelődünk. a szeretet. most ekkorát tévedtem? November 29. aki egy szexőrülthöz ment feleségül. hisszük magunkat. ahogy a problémához vagy a káoszhoz kedvesnek. társfüggő viselkedésem helyett. – Nem engedhetek hogy a káoszra. tudnád-e alkalmazni a mostani helyzetre. hogy irányítjuk őket. Lassan. hogy ezek a Lépések Elvezetnek ahová kell. magunkat. kezelni baráti és családi kapcsolatainkat. mint ha eltökélten meg Térj vissza az egyik Lépéshez! akarjuk győzni. csak egy Lépésre figyelj! Sokan megbíztunk olyan emberekben. összecsapnak fölöttünk a hullámok. hogy elbűvölőnek. bántottak. Gondolkozz el azon. akik folyamatosan becsaptak. hogy miután spirituálisan felébredtünk. Ragaszkodj hozzá olyan erősen. Elvégezzük a saját gyógyulásunkhoz szükséges munkát. hogy múltbeli hibáim miatt nem merek bízni viselkedésünk igen erőteljes üzenethordozóként működik. Ha nem tudjuk mit tegyünk. hogy bízhatunk benne és akkor kaptunk sokkot. Gyakran ráébredünk. Nem úgy. a vigasztalás. de még nagyobb csorbát szenvedett az önbizalmunk. Ezek a viselkedésmódok a társfüggőséget hirdetik. ezzel is közvetítjük az üzenetet. Megtanulok bízni bennük. hogy hogy azt kell megtanulnunk. hogy elfogadom és hálás vagyok értük. kényszeresen foglalkozunk velük. biztosan Ha elvégezzük azt. Lehet. gyógyulófélben lévő nő. vagy ha oktalanul megmakacsoljuk szolgálja az üzenet átadását. válasszunk egyet a Tizenkettő körül! Ez a probléma aztán éveken át újra visszatérhet az életünkbe. Nem engedhetjük meg. amikor kiderült. és ha elfogadjuk. és megosztjuk másokkal tévedéseim révén. meglátni. Vagy jól esett. finom. Tarts ki mellette. ha egy Lépésen munkálkodunk? Gondold át! Meditálj róla! Ahelyett. ennek levonhassak. magamban. Én hiszem. mert bíztunk bennük. és rájuk támaszkodom melléfogássá? – Tűnődünk. Mindegy.

Én Lehet. Le kell mondanunk a gondoltam. Nem vadászom rá. A támogassanak minket. Ez a picinyke állat amely akkorka volt. hogy el kell engednünk sok félelmünket. vagy amire valamit! szükségünk van. végigszáguldottunk a házon. automatikusan felugrottam. hogy elkapjam – aztán meghittséget. hogy mindenáron „segítsek” másokon. Az állatka egyszer csak kielégíti őket. Nem küzdöttem többé a ÉLETÜNK FELFÜGGESZTÉSE hörcsöggel. Megengedem. hogy leállítottam magam. és mások eleget tesznek a kérésünknek. Kapd el!” – ordítoztunk. Ez sehogy sem jó! – Ámde valamit fel kell adnunk azért. Mi a történet tanulsága? Ma arra törekszem hogy oly módon adjam át az üzenetet. Gyöngéden felemeltem és megváltoztatnunk. És eltölt a béke. amilyennek szeretnénk. vagy nem akarnak elébe jönni és rávetettük magunkat a szerencsétlen állatra. elő. segíts. hogy támogassunk valakit. „Helyes. közben is folytatnunk kell a saját életünket. hogy melléd álljanak! helyzet. erőltetnem.gesztust. És egy délután. Aggasztott a dolog akkor is. Az is lehet. Furcsa Engedd meg másoknak. Ne üldözd a hörcsögöt! Elengedem azt a szükségletemet. hogy oda menjen. Lehet. már nem tehetjük meg. fiam hazahozott egy aranyhörcsögöt – hadd legyen nekünk is egy Néha az kell. hogy nem reagálok rá December 2. hogy mások mellém álljanak. amit szeretnénk. az erőt és a Ma jól érzem magam a bőrömben újfajta reagálási módommal – hogy tudniillik reményt. ha biztos sikerül fülön csípni. amely működik. hogy már el is Ugyanezt tettük mi is. ahova akar. Tégy amit akarsz!” – mondtam. ahol azóta is boldogan éldegél. hogy nem tudjuk kinyújtani a kezünket mások felé. TÁVOLABBRA HELYEZKEDÉS ENGEDJÜK MEG MÁSOKNAK? HOGY MELLÉNK ÁLLJANAK Egyik nap. hogy azt is meg kell tanulnunk. rögtön abbahagytuk. Ha eldöntöttük. Kicsit furán éreztem magam miatta. aki pontosan olyan lesz. a nappaliban ültem és megláttam. Ma nyitottan figyelem. emberekkel állunk kapcsolatban. néha erre is szükségük lehet. mondtam. Nem akaszthatjuk szögre a szükségleteinket. hogy felmutathassam másoknak a vigaszt. hogy megengedjük valakinek. hogy gyógyulásomat megosszam másokkal. Nem szaladgálhat egy rágcsáló szabadon a házban. Ebből elég. vagy jön valaki. amint az állat átszáguld az Lehet. Ő elrohant. December 1. Csinálnunk kell mártír vagy áldozat szerepétől. hogy magamon segítsek és magamat változtassam meg. hogy olyanokkal. csendesen A megoldás a távolabbra helyezkedés. miközben kergettük. még jobban megijed és megőrjít arra összpontosítok. mert csalódást egész házat. akik boldogan reagálnának. alkalom adódik arra. Lehet. abban a reményben. a feje tetejére állította az hogy később megbüntessük vagy ellökjük őket magunktól azért. bármit csináltunk. hogy olyan vagy a fiam. hogy majd valaki más mint már annyiszor. Nem kell nem reagálok sehogy. „Ott van. hogy mások háziállatunk. vagy várunk a döntéssel egy már létező kapcsolatban. sehogy. elszaladt mellettem a hörcsög. amely annak lesz köszönhető. akik nem tudnak. de kitartottam. én meg a fülem botját se mozdítottam. de biztosan így kell lennie. hogy szeretnénk egy bizonyos kapcsolatot. És így is gondoltam. Egy ketrecbe raktuk. valahányszor megpillantotta valamelyikünk. Kis idő múlva teljesen megbékéltem vele. mint egy egér. Egyik nap. amivel később kell szembenéznünk. Nem sokkal később kiszökött a ketrecből. Istenem. Ha minket is. okoztak. Eszemet vesztve. teszem. Ha ez az állat itt akar élni velünk a ház zegzugaiban. hogy megtapasztalhassuk azt a előszobán. hogy most szükségleteinknek. magától bekövetkezik. elégedettek és boldogok. a fajta hozzáállás egészségtelen függőséget és egy rakás nem kívánatos dolgot idéz Megnyugodtam. Néha pedig az kell. következő fél évben az állatka fejvesztetten és rémülten rohangált a házban. hogy megtehessük. DECEMBER November 30. 111 . Sokan olyan hosszú ideig meg voltak fosztva mások támogatásától. Ez megállt. arra várva. Egész jól beleszoktam az új helyzetbe – mármint abba. Amikor készen állok erre. Többé nem aggódom miatta. másoktól mire van szükségem és nyíltan kérni fogom. szeressen és támogasson. ha épp nem volt szem előtt. Másokat nem tudunk megváltoztatni. néhány héttel ezután. nyíltan megkérnénk őket valamire. Ha kérjük azt. felejtették. felőlem megteheti. Ha üldözni kezded. a világ megváltoztatásához is eljuthatunk. hogyan legyünk Nem. de ha magunkat sikerül Egy órával később a hörcsög előjött. Én rávetettem magam. Inkább Éppen eléggé fél anélkül is. betettem a ketrecébe. másokat segítő csatornává válhatok. mellém állt és várt. körülnézett és rám meredt. És hagytam.

szeretem magam. másoknak és az univerzumnak arra. hogy gondoskodjam magamról. hogy irányítani próbáljuk gyógyulásunk folyamatát. December 4. és rábízni magunkat saját erőnkre. és minek a bekövetkezését közben azt mondogatjuk magunknak. nem is fáj. elégítsem ki? Nem muszáj bűntudatot éreznünk. 112 . amely azt tükrözi. mentális és fizikai. vagy Lerövidíthetjük az időt a határ kijelölése igényének felismerése és a határozott valamilyen állásra. Természetesnek érezhetjük. is. hogy boldog lehessek!” és kijelentjük. erősítheti a magunkkal szembeni kételyeinket és azt a hajlamunkat. nem is bosszant annyira az illető. eredményekhez. fog menni a dolog. és elkezdek gondoskodni magamról? miután kijelöltünk bizonyos határt. pontosan úgy alakulnak. hogy megadja. viselni. ELENGEDÉS Ha kell. Talán egy levélre várunk. hogy szeretjük magunkat. hogy meg is tesszük. hogy szükségleteimet a megfelelő módon. Bizonyos helyzetet azért viselünk el. képesek leszünk arra is. vágyakhoz és szükségletekhez – egyszóval mindenhez. segíts. nem kellene olyan szeretnénk. igazán el kellene tudnunk Az elengedés a hűség cselekvő része. sokat követelőznünk. EGÉSZSÉGES TOLERANCIA érzelmekhez. hogy Egészséges határokat kell kijelölnünk. hogy a saját életemet éljem. hogy nyomorúságosan érezzük magunkat. Ha életem irányítását másnak engedem át. hogy ilyenkor. hogyan fejlesszük ki Ez olyan körülmény. csapdájába: „Az az ember boldoggá tehet”… „Muszáj. hogy éltük az erőnket. amit most megtehetnék azért. Istenem. vagy egy eseményre. hogy fájdalmunk mennyire felfüggesztjük élettevékenységeinket. és Hogyan vehetném birtokba saját erőmet. Megtanulhatjuk. Adhatunk teret a másiknak arra. magunkban az egészséges toleranciát. hogy nem is olyan rossz. hogy meg kell húzni a határt. cselekvés között. életünket. hogy elfogadjuk e helyzet Néha rögtön megkapjuk a választ. ha furcsának érzem. hogy valami bekövetkezzék. sértenek vagy bántanak. hogy felismerjük és elfogadjuk. és jól működő kapcsolatokat építsünk ki. se mentegetőznünk. hogy gondoskodhassam magamról. hogy Nem tudom biztosan – feleltem – De lehet. hogy letagadjuk vagy nem azt az igényünket.Ez nem lehet mindig könnyű. Bizonyos viselkedésmódok csakugyan piszkálják a csőrünket. egyszer csak elönt a düh ezt meg ezt. magam titokzatos metafizikai folyamat. Elengedjük Sokan meglehetős gyakorlatra tettünk szert abban. miközben azért küzdünk. elhanyagoljuk magunkat. egészségesen Bizonyos viselkedésmódok csakugyan bosszantóak. Tekintsd ezt kísérletnek erőd birtokba vételére! függetlenül attól. hogy mit tesz vagy nem tesz az a másik? Mi történik. emocionális. De ugyanilyen fontos. veszünk tudomást arról. hogy vigyázni tudunk vissza. De mindig jó lesz a végeredmény. Érdekeimet szem előtt tartva cselekszem oly módon. Sokféle úton-módon juthatunk ebbe a helyzetbe. ami bánt. biztosan nem úgy gondolta. mert ha csakugyan kimutatjuk. December 3. ma kényszeríteni fogom magam arra. Ilyenkor esünk a társfüggőségi hiedelmek valóságos. amihez annyira ragaszkodtunk. ha rájövünk. hogy megvizsgálja saját érzelmeit. visszaveszem tőle. vagy egy emberre. mire vágyunk. ahogy reméltük. érezzem magam. mintegy Harcolhatunk és vitatkozhatunk magunkkal azon. Saját érdekeimet képviselve. Mi az. de jogunkban áll. melynek során átengedjük Istennek és az cselekszem akkor is. amit meg kell kapnunk. hogy jobban Nem őrültünk meg. univerzumnak azt. mint vártuk. nem magammal és másokkal szemben. hogy átérezzük és tegyünk ellene. amire vágyunk. hogy egészséges határokat és egészséges toleranciát alakítsak ki Ha felfüggesztjük élettevékenységeinket azért. bármikor fordulhat a kocka. Néha várunk rá egy kicsit. Meg lehet tanulni. eszmékhez. Elengedjük ragaszkodásunkat bizonyos emberekhez. hogy megadják másokra. hogy velünk van baj. hogy ezt az elengedés kövesse. hogy vége a türelmünknek. ezzel engedélyt magunkra. hogy birtokba vegyük És az eltelt idő alatt kimutattuk szeretetünket önmagunk iránt azzal. ha Nem muszáj bűntudatot éreznünk. Ez mindig tízszeres erővel hat Ha egyszer megtanulunk bízni abban a képességünkben. hogy egészséges toleranciával tekintsünk adunk Felsőbb Erőnknek. Engedély Istennek és az univerzumnak arra. Mennyi mindent kell elengednünk? – kérdezte tőlem egy barátom. Fájdalmunkat és szenvedésünket csökkenthetjük. hogy az az illető megtegye Gyakran megesik. mert felfüggesztettük az életünket. mert fontos. és magunknak Sokszor még jobb. Csak annyi történik. és nem adtuk át más kezébe az irányítást. hogy már oly sok mindent elviseltünk. Néha a dolgok nem kínosságát és szokatlanságát. amely gyengítheti amúgy is ingatag önbecsülésünket. Igen. ha odafigyelünk magunkra. aki nem képvisel Az elengedés spirituális. nekünk azt a szeretetet. hogy átérezzük a magunkéit. se magyarázkodnunk felrúgom a rendszert. hogy mindent. és lehet. Jogunkban áll korlátokat állítani mások elé. néha pedig olyan nagyobb erőt nálam.

Ha az illető. hogy fogunk mi szégyenkeznünk az ő tettei miatt. Kapcsolataimban is igyekszem elfogadni a valóságot. nem nekünk kell szégyellnünk dolgokat. Elengedem azt. eljutunk oda. vagy másoktól függ. Visszaadjuk kezébe a saját életét. és ne váljunk többé áldozattá Éveken át próbáltunk egyezkedni a valósággal múltunk vagy jelenünk bizonyos azért. Esetleg évekig próbáltunk rávenni valakit. ezáltal mozgásba lendítem a kerekeket. magunkat. hogy vigyázzak magamra kapcsolataimban. hogy megkapjuk. mert ez eltereli a figyelmünket a lényegről. a dolgok nem úgy mennek. amikor meg az áldozat szerepétől. Esetleg valami jobbat. Ez nem jelenti azt. hogy kellőképpen felvértezzük magunkat. pedig az áldozatot. Egyik feladatunk éppen az. hogy bűnösnek érezzük magunkat azért. hogy sújtsa. szexuálisan bántalmaztak. nem hozza meg azt az eredményt. de pusztító rendszerből. elengedjük a szenvedélybetegségét. Új feltételekkel lépünk be a kapcsolatba: figyelembe vesszük saját magunkat és a Ma megszabadulok minden szégyenérzettől. hogy testileg vagy megoldások megszületéséhez. ha felhagyunk a valóság tagadásával. Máskor több idő kell hozzá. megpróbálunk úgy tenni. aki nem ő. Szeretjük magunkat és vigyázunk magunkra. hogy képesek vagyunk együtt érezni az elkövetővel. a saját tennivalói. Az elengedés szabaddá tesz és forrásunkhoz kapcsol. Kordában tartjuk érzelmeinket. És cserébe mi is visszakapjuk életünket és HA ITT AZ IDEJE szabadságunkat. ahogy menniük Ma azon munkálkodom. illetőtől. vagy egy másik ember szenvedélybetegségének lettünk Ma lazítani fogok. ha Eldöntjük. Haragudhatunk. hogy sok minden játszhatott közre élete alakulásában. Semmi sem okoz olyan frusztrációt. ami a múltban történt. hogy abbahagyjuk az ujjal mutogatást az elkövetőre. semmiképpen nem tartozik közéjük. megpróbáljuk másmilyenné gyúrni. Ideje útjára engednünk az illetőt. és nem csak egyszer. Felhagyunk azzal. Az a cél. máskor sokáig tartanak. sem ok a szégyenkezésre. akinek látni szeretnénk. mintha az illető az lenne. megsértődhetünk. Kik vagyunk mi. akinek nincs mit adnia. December 7. amire Megengedem magamnak. de ez Semmi sem tud minket annyira kiborítani. Néha rövidek. amely az áldozatszerep miatt mi szükségleteinket. viselkedéséért. az alkohol vagy egyéb szerek rabja. Előfordul. És bár mindenkit felelősnek tartunk a hogy nem szerethetjük ezután. melyek a legjobb megoldás felé viszik a Értsük meg: ha valaki bántalmaz bennünket. valamikor áldozattá váltunk.Az elengedés azt jelenti. Ez a lényege a szerető eltávolodásnak. hogy az szabja meg életünket. és mi is kiszabadulunk a kötelékből. ahogy ő nem hajlandó vagy nem képes rá. szereplőivel kapcsolatban. mit tegyünk. gondolati és spirituális szabadságát tűzöm ki célul. De óriási megkönnyebbülést érzünk. keletkezett bennem. mondjuk. hogy szeretettel helyezkedjem távolabbra azoktól. mert szégyelljük magunkat az eredeti áldozatszerep miatt. amire Szabaddá tesszük őt. Ugyanakkor nem végre elfogadjuk. és mindkét vágyunk. túlságosan ragaszkodunk valamihez: nem változtatja meg az adott embert – és figyelembe véve a valóságot és saját érdekeinket. fizikai. mintha megpróbálunk A gyógyulás célja az önvédelem elsajátítása: megtanuljuk. amit nem kapunk meg az merre induljunk el. 113 . hogy kijelentsük. hogy az áldozatai. milyen módon szeretnénk érintkezni ezzel az emberrel a jövőben. Nem hagyjuk többé. hogy közben a valóságot nézzük. és amelyet még mindig dédelgetek magamban. és teljesen őrültnek érezzük magunkat. vágyunk és amire szükségünk van. hogy éppen a túlzott ragaszkodás az akadálya annak. a saját gondjai. mintha olyasvalakitől várunk valamit. nem December 5. fél érzelmi. és kisétálunk a Engedd el az áldozatszerep szégyenét! Sok problémánk és feladatunk van. Vannak életünkben olyan időszakok. mert Megtanulunk más módon szeretni és törődni úgy. vagy született mártír. hogy felismerjük: a probléma megoldását nem segíti. A SZÉGYENÉRZET ELENGEDÉSE Az elengedés teremt optimális körülményeket a legjobb eredmények és Sokan voltunk már áldozatok. Bízom abban. Néha nem sokkal utána megkapjuk. és nem vádoljuk magunkat azért. akik kell? gondot okoznak életemben. hogy nem pontosan azt kapjuk. amit szerettünk volna. December 6. ami a legjobban bánt. aki. amikor egyszerűen nem tudjuk. Az elengedés varázslatos dolog. Rájövünk. és Belátjuk. Hagyjuk. módon szeressen. A bántalmazás miatti bűntudat a bántalmazót kell. hogy az illető az legyen. hogy oly Mindannyiunknak megvannak a saját feladatai. amire vágyunk. hogyan szabaduljunk valakit azzá változtatni. Ideje elengednünk mindezt. Lehet. de a folyamat végén a megbocsátás mezejére érkezünk. Nem segít nekünk. NEHÉZ EMBEREK Még gyógyulásunk közben is beleesünk néha az áldozattá válás csapdájába.

hogy mások is komolyan vegyenek. hogyan kérjük. az ilyen helyzetekkel. Mondd ki: nem tudom. és azt is. hajlandó elfogadni azt a segítséget. de ez az. Értékelnünk és December 10. hogy semmi közük a megoldandó problémához vagy az Kérjünk nyugodtan bármit – valamilyen információt. neheztelünk vagy büntetni fogunk valakit azért. mert nem vagyok a meghittség fenntartásához. családunk valamelyik tagjától. egyedül akarjak csinálni. amire vágyunk és amire szükségünk van. ha az áldozat szerepében megyünk oda máshoz. Nem muszáj erőltetni a bölcsességet. Erre mindenképpen szükség van dönthesse el. Elmondom alapelveire. Ez az. konkrét segítséget kérünk. hogy a SZÜKSÉGLETEINK ÉRTÉKELÉSE másik döntse el. ha szükséges – másoktól és Felsőbb Erőmtől. Legyünk teljesen őszinték.- A meghittséget és igazi közellétet csak olyan kapcsolatban érhetjük el. Ennél többet érdemlünk. mit szeretnénk. Ha nem kérjük azt. Ha nemet mond. ha nyavalygunk. mire van szüksége. mentsen meg minket. segít-e. hogyan fogadjuk el. komolyan kell vennünk őket. amit szeretnénk. amelyben perec kimondom. Addig sem kell felfüggesztened az életedet. egy segítő kezet. amelyek jó érzésekkel töltenek el engem és segítséget. érdekünkben. segítséget.Át lehet vészelni őket. egy ölelést. Bosszantó. merre tovább. és várjuk. Ilyenkor kitartóan kérjük. amit megérdemlek. bátorítást. Azt is. ha szót emelünk saját hogy megmentsen. és mit szeretnék. ezt is fogadjuk el. Ha segítségre van szükségünk. Elkezdik kielégíteni a vágyainkat. háttérbe szorítjuk Magunknak ártunk. merre tovább. Istenem. hogy azért vetünk véget egy kapcsolatnak. hogy mindent kijelölésének nevezünk. vagy ki akarjuk csikarni a magunkat. 114 . és ha a megfelelő embernek címezzük. segít-e vagy sem. A következő lépés megmutatja magát. amit a határ tenné az életemet. hogy a saját életünket mi irányíthassuk. hogy a világosság magától is elérkezik. mert nem Mi. milyen segítségre van szükségem. udvariatlanság vagy illetlenség. erőforrásait. és ott fog kísérteni minden kapcsolatunkban. feladatokat! Lehet. biztos megkapjuk a se feledkezem el azokról a dolgokról. mit tegyünk. hogy követelnünk kell. segítségüket. merre December 9. megtanulhatjuk elfogadni az ő találták ki. ha elvárjuk. ha nyíltan kérjük. amit most. ha segítséget kérsz! Nem baj. hogy arra tanítottak. Fogadd el a bizonytalanságot! Nem kell mindig tudnunk. aki tehetetlenül várja. egy jó szót. a nem cselekvés. legjobb. ami jól esik! Élvezd a szeretetet és a szépséget! Végezz el apróbb barátainktól. vagy csak azt. hogy fölébe kerekedjünk a másiknak. Ha nem vagyunk hajlandók elfogadni a nem cselekvést és a jelenbe KÉRJ SEGÍTSÉGET! zártságot. akik oly buzgón igyekszünk másokon segíteni. Kerek. Nem mártírkodom csak azért. December 8. ennek Ma tiszteletben tartom a saját és mások vágyait és szükségleteit. ha átmenetileg nem tudjuk merre tovább. És odafigyelek mások igényeire is. Lehet. vagy ha azt. Szintén nagyon fontos a szükségleteinkhez való hozzáállásunk. MEGERŐSÖDÉS Ezáltal jelentős változás állhat be életünkben. mások és saját forrásaink segítségével. ha nem látom is. célozgatunk. amit megtehetünk magunkkal. És Az egyik legnagyobb képtelenség. útkereséshez. merre vezet az út. amikor segítséget. Hát nem őrültség?” Végül megdühödünk. hogy mindkét ember elmondhatja. és kérhetünk támogatást és bátorítást Csinálj valamit. csak ártunk magunknak. Az az igazság. Lehet. mert a ki nem mondott Ma segítséget kérek. Nem baj. Nem azért tesszük. áldozat. a tisztánlátást. Távolról sem ugyanaz. barátunktól. Támaszkodhatunk a gyógyulási programra. hogy valaki meghallgasson. hogy mások megmentsék. ebben a köztes időszakban tehetsz. másokat. másoknak és Felsőbb Erőmnek. Engedd el az aggodalmat és élvezd az életet. Segíts. Bízom abban. ha nem kérünk segítséget. teljesületlen vágyaink és „Nekem a szégyennel van bajom – mondta egy asszony – akartam én segítséget igényeink később visszatérnek. hogy felhasználjam az univerzum elérhető hanem azért. hogy ha nem tesszük. és teret adok a másiknak. ha valakitől teljesen nyíltan. míg arra vársz. hogy felszálljon a köd Nem muszáj egyedül küszködnünk érzelmeinkkel és problémáinkkal. Nem leszek szükségleteinket nem elégíti ki. Ha Ma elfogadom mostani körülményeimet. Hitünk. mire van szükségem. amikor szükségünk van rá. Felsőbb Erőnktől vagy nincs rá mód. és hagyjuk. meg tudunk birkózni magamnak. a tudást. elvigyen Eljön a világosság. Nyugodtan és meglásd. segíts elengednem azt az igényemet. induljunk. Magunknak ártunk. Lazíts! folyamodjunk Felsőbb Erőnkhöz. és meg fogjuk látni. és ami sokkal egyszerűbbé Megeshet. határozatlanság. kérni. ha nem kérünk fogadd el. de túlságosan szégyelltem magam. bármi más forrástól. Nem tart örökké a valahová.

Képes vagy gondolkodni. Képes vagy jól dönteni. Képes vagy azt választani, ami Ma a jót fogom erősíteni magamban, másokban és az életben. Hajlandó vagyok
neked jó. elengedni negatív gondolatmintáimat, és pozitív gondolatokkal helyettesítem őket.
Igaz, néha tévedünk. De nem vagyunk merő tévedés. Képesek vagyunk revideálni Én döntöm el, mi az, amit meg akarok erősíteni, és mindig a jót választom.
a döntéseinket. December 12.
Esetenként nyugodtan meggondolhatjuk magunkat. Jogunk van hozzá. ISTEN AKARATA
Nem kell túlságosan fejlett intellektus ahhoz, hogy jól válasszunk. Minden nap kérdezd meg Istentől, mi a szándéka veled aznap, azután kérdd hozzá
Gyógyulásunknak egyik mindenki számára elérhető ajándéka, egyúttal célja, a segítségét.
bölcsesség. Egyszerű kérdés, de olyan alapvető és messzire ható, hogy elvihet bárhova.
Mások is képesek gondolkodni. Ez pedig azt jelenti, hogy nem kell felelősséget Figyel: minden, amit akarsz, amire szükséged van, az összes válasz, minden
éreznünk mások döntéseiért. segítség, minden szeretet, minden jó, az egész gyógyulás, bölcsesség – minden
Egyúttal azt jelenti, hogy a saját választásainkért felelősek vagyunk. vágyad teljesülése testet ölt ebben az egyetlen kérdésben. És csak annyit kell
Kérhetünk másoktól visszajelzéseket. Kérhetünk információt. Figyelembe mondanunk: Köszönöm!
vehetjük a véleményüket. De a döntést nekünk kell meghozni! Örömteli jogunk, Ez a ránk vonatkozó terv nem arról szól, hogy megfosszon valamitől. A
hogy saját véleményünk legyen. kiteljesedés, az öröm és a bőség terve. Vágj bele!
Szabadon vállalhatjuk és élvezhetjük saját elménk, intellektusunk, bölcsességünk És majd meglátod!
kincseit. Ma arra Kérem Istent, mutassa meg, mi az akarata számomra ezen a napon,
Ma kincsként tekintek elmém ajándékaira. Átgondolom, amit kell, döntök, és a azután megkérem, hogy segítse megtennem. Bízom abban, hogy ez elég lesz ahhoz,
véleményemet értékesnek tartom. Nyitott leszek mások véleményére, de hogy életemet fény és öröm töltse be.
felelősséget vállalok magamért. Kérni fogom az isteni bölcsesség segítségét és December 13.
bízom útmutatásában. ADÁS
December 11. Ne félj adni!
MEGERŐSÍTÉSEK Lehet, hogy egy ideig szüneteltetnünk kell az adakozást, mert meg kell tanulnunk
Gyógyulásunk útján választások elé kerülünk, hogyan használjuk eredményesen megkülönböztetni az egészséges adást a túlzott gondoskodástól, amelytől
szellemi energiáinkat. áldozatnak érezzük magunkat, mások pedig neheztelnek ránk.
A pozitív szellemi energia, a pozitív gondolkodás nem azt jelenti, hogy Ám ez csak átmeneti állapot.
elrugaszkodunk a valóságtól, vagy letagadjuk. Ha valami nem tetszik, tiszteletben Ahhoz, hogy egészségesek lehessünk, hogy elvégezzük életünk spirituális
tartjuk saját véleményünket. Ha észreveszünk egy problémát, becsületesen tennivalóit, hogy részévé váljunk az univerzum végtelen körforgásának, adnunk és
bevalljuk. Ha valami nem megy, elfogadjuk a valós helyzetet. De nem kapnunk kell. Mindkettő fontos.
foglalkozunk szünet nélkül életünk negatívumaival. Bármire fordítjuk Mit nevezünk egészséges adásnak?
energiáinkat, erősebbek leszünk tőle. Ezt, a finoman körülhatárolt viselkedésmódot nekünk, magunknak kell
A jó dolgok erősítésének varázslatos hatása van, mert amit megerősítünk, megszabnunk. Akkor adunk jól, ha ez jó érzést kelt bennünk, és nem érezzük tőle
megnövekszik. A jó erősítésének egyik lehetősége a szóbeli megerősítés, egyszerű áldozatnak magunkat. Olyan aktus, amelyben mindkét fél nagyra becsüli a
kijelentések, amelyeket magunknak mondunk: „Szeretem magam… Elég jó másikat. Olyan gesztus, amelyért nem várunk viszonzást. Vagy amelynek teljesen
vagyok… Az életem jó… Örülök annak, hogy élek… Meg fogom kapni, amire világos és tiszta megállapodás az alapja.
szükségem van… Képes vagyok rá…” Mindegy, hogy időnket, erőfeszítéseinket, energiánkat, vigasztalást, törődést, pénzt
Gyógyulásunk során nem azt kell eldöntenünk, használjuk-e ezt a módszert. vagy magunkat adjuk.
Hiszen azóta erősítgetjük magunkban gondolatainkat és hiedelmeinket, amióta Az adás, az adás és kapás körforgásának része. Meg lehet tanulni, hogy egészséges
megtanultunk beszélni. Azt kell eldöntenünk, mit akarunk megerősíteni. módon adjunk, hogy szeretettel adjunk. De szemmel kell tartanunk a dolgot,

115

nehogy átlépjük a határt, amelyen túl a másikról való túlzott gondoskodás De változtak az idők. Most már rendjén valónak látjuk, felismerjük és elfogadjuk
kezdődik. Azt úgy kell adni, hogy jól essen nekünk és másoknak egyaránt. érzelmeinket. Nem szabad hagynunk, hogy ezek uraljanak, de ne is fojtsuk el őket
Istenem, vezess ma az adakozásban. Segíts, hogy odaadhassam azt, amit teljesen.
helyesnek, jónak, tisztának érzek és megengedhetek magamnak. Érzelmi központunk, lényünk értékes része. Szervesen kapcsolódik testi
December 14. jólétünkhöz, gondolkodásunkhoz és spiritualitásunkhoz.
VILÁGOS GONDOLKODÁS Érzelmeink összeköttetésben állnak azzal a nagy ajándékkal, amit ösztöneink
Igyekezz világosan gondolkodni! A tagadás sokunk gondolkodását beárnyékolja. nyújtanak. Érzelmeink tesznek képessé arra, hogy szeretetet adjunk és kapjunk.
Némelyikünk elvesztette önmagába vetett hitét, mert olyan sok időt töltött el azzal, Nem vagyunk se gyengék, se fogyatékosok azért, mert engedünk az
hogy tagadta a valóságot. De az sem segít rajtunk, ha saját gondolkodásunkban érzelmeinknek. Azt jelzik, hogy egészségessé és teljessé váljunk.
sem hiszünk. A tagadásba vetett hitünket kell feladnunk. Ma megengedem magamnak, hogy felismerjek és elfogadjak minden érzelmet,
Nem azért folyamodtunk a tagadáshoz – akár a magunk, kár mások problémájáról amely áthalad rajtam. Szégyenkezés nélkül ráhangolódom lényem érző részére.
van szó – mert valami hiányzott belőlünk. A tagadás a lélek lengéscsillapítója: December 16.
addig véd bennünket, amíg fel nem készülünk rá, hogy megbirkózzunk a TÖRŐDJÜNK MAGUNKKAL ÉRZELMILEG!
valósággal. Mit jelent az, hogy érzelmileg törődjem magammal?
A gyógyulás és a világosan gondolkozás nem jelenti azt, hogy soha többé nem Felismerem, ha dühös vagyok, és ezt az érzést szégyenkezés vagy vádaskodás
nyúlunk a tagadás eszközéhez. A tagadás az első lépés az elfogadás felé, és életünk nélkül elfogadom. Felismerem, ha úgy érzem, megbántottak, elfogadom ezt az
nagy részében arra törekszünk, hogy elfogadjunk valamit. érzést anélkül, hogy megbüntetni akarnám azt, akitől ered. Felismerem és átérzem
A világos gondolkodás azt jelenti, hogy nem hagyjuk magunkat elmerülni a a félelmet, amikor ez az érzés jelentkezik bennem.
negatívumokban vagy irreális elvárásokban. Kapcsolatban maradunk szintén a Megengedem magamnak, hogy átérezzem a boldogságot, az örömöt és a
gyógyulás útján haladó társainkkal. Elmegyünk a csoportfoglalkozásokra, ahol szeretetet.
lelkünk és szellemünk megbékélhet, és a többiektől valóságos támogatást Akkor törődöm érzelmeimmel, ha megengedem magamnak, hogy addig érezzem,
kaphatunk. Feldolgozzuk a Lépéseket, imádkozunk és meditálunk. amíg el nem jön az elengedés ideje, és tovább mehetek a következőkhöz. Belátom,
Gondolkodásunkat úgy tartjuk a helyes vágányon, hogy megkérjük Felsőbb hogy érzelmeim néha segítenek megragadni a valóságot, de tudom, hogy néha
Erőnket, segítsen benne, nem pedig úgy, hogy elvárjuk, Ő vagy valaki más csalókák. Mindenképpen fontosak, de nem szabad hagynom, hogy csakis ők
gondolkozzék helyettünk. irányítsanak.
Ma arra törekszem, hogy életem minden területén kiegyensúlyozottan, világosan Másoknak csak akkor beszélek az érzelmeimről, ha biztonságosnak érzem, és ha a
gondolkodjam. helyzet megfelelő.
December 15. Ha leragadok egy bizonyos érzelem mellett, segítséget és útmutatást kérek.
ÉRZELMEK Figyelem, mire akarnak megtanítani.
Teljesen rendjén való, ha vannak érzelmeink, és át is érezzük őket – kivétel nélkül Ha érzelmileg törődni akarok magammal, értékesnek tartom, felfedezem, és
mindet. ápolom énemnek érzelmi részét.
Lehet, hogy hosszú évek óta gyógyulgatunk, mégis harcban állunk magunkkal e Ma törődni fogok magamról érzelmileg. Nyitott leszek a magam és mások
probléma miatt. Az összes létező tiltás közül, mellyel együtt éltünk, ez rejti a érzelmeire, és elfogadom őket. Igyekszem, hogy érzelmeimet és eszemet ötvözve
legtöbb veszélyt, és ez a legtartósabb. egyensúlyt teremtsek, de nem hagyom, hogy intellektusom távol tartsa tőlem az
Bizonyos helyzetek túléléséhez sokunknak volt szüksége arra, hogy teljesen érzelmeket.
elzárja maga elől az érzelmeit. Elzártuk azt a részünket, amely haragot, December 17.
szomorúságot, félelmet, örömöt és szeretetet érez. Lehet, hogy teljesen kiiktattuk a KÉNYEZTESD MAGAD!
szexualitást, egyáltalán az érzékiséget. Sokan olyan emberekkel éltünk egy fedél Sokan annyira megfosztottuk magunkat minden kényeztetéstől, hogy már azt
alatt, akik nem voltak hajlandók elviselni az érzelmeinket. hisszük, ostoba vagy önös dolog. Holott egyáltalán nem az; így mutatjuk ki, hogy

116

szeretjük magunkat. És ezt igyekszünk elérni a gyógyulás során: olyan kapcsolatot kezelni, hogy ne keményedjék meg bennünk, és ne váljon nehezteléssé. A
akarunk kialakítani magunkkal, melyben működik a szeretet, mert csak így tudunk gyógyulást nem használjuk ürügynek arra, hogy elzárkózzunk érzéseink elől.
másokat is szeretni. Igen, igyekszünk megbocsátani, mégis érezni akarjuk az érzéseinket, figyelünk
Ha valami bánt, megkérdezzük magunktól, mivel segíthetnénk. Ha magányosak rájuk és addig hagyjuk őket dolgozni bennünk, amíg el nem jön az elengedés
vagyunk, olyasvalaki társaságát keressük, akivel biztonságban érezzük magunkat. ideje. Az emocionális részünket Felsőbb Erőnk teremtette bennünk. Nem Isten
Megengedjük, hogy az illető jelen legyen, és nem hisszük azt, hogy a terhére mondja, hogy ne érezzünk, hanem a rosszul működő rendszer.
vagyunk. Óvatosan kell bánnunk az állításainkkal; ha érzelmeinket nem vesszük figyelembe,
Pihenünk, ha fáradtak vagyunk, eszünk, ha éhesek vagyunk, szórakozunk, attól még nem tűnnek el. Ha haragszunk, az a helyes, ha haragszunk. Ez is része
örvendünk vagy lazítunk, ha lelkünk felüdülésre vágyik. A kényeztetés azt jelenti, annak, hogy egészségessé váljunk és azok is maradjunk.
hogy megajándékozzuk magunkat különféle dolgokkal: befizetünk egy kozmetikai Ma nem vagyok hajlandó szégyenkezni se magam, se mások előtt az érzéseim
kezelésre vagy borbélyhoz megyünk, megmasszíroztatjuk magunkat, veszünk egy miatt.
könyvet, egy új zakót, egy új öltönyt vagy ruhát. Veszünk egy forró fürdőt, és a December 19.
vízben elnyújtózva elfeledkezünk a problémáinkról és a világról, amikor éppen ez MUNKAHELYI SZEREPEK
esnék jól. Milyen könnyű különféle szerepekbe merülni a munkahelyünkön!
Megtanulunk gyengéden bánni magunkkal, és megnyílunk mások kényeztetése Milyen könnyű másokat szerepekbe kényszeríteni! Ez néha megfelelő módszer
előtt. Önmagunk kényeztetésének része az is, ha megengedjük másoknak, hogy lehet, néha szükséges és célszerű.
pozitív módon megérintsenek – és mi is ezt tesszük – úgy, ahogy az adott De megtehetjük azt is, hogy lényünket hagyjuk átragyogni ezeken a szerepeken.
helyzetben megfelelő, és biztonságot ad. Ha valaki úgy érint meg, hogy nem kelt Micsoda öröm, ha a munkánkban érvényesülhet a tehetségünk! Ha olyan
bennünk jó érzést, visszautasítjuk. odaadással végzünk egy feladatot, hogy meghitt kapcsolatba kerülünk vele! Ha
Megtanuljuk, hogy megadjuk magunknak, amire szükségünk van, és ezt egy feladatot teljesítve kijelenthetjük: „Ez jó mulattság, férfimunka volt!”
gyengéden, szeretettel, együttérzéssel tesszük. Belátjuk, hogy ettől nem leszünk se Micsoda öröm, ha a munkánkban is vállalhatjuk magunkat, és megbecsülhetjük
lusták, se elkényeztetettek, se önzők, se nárcisztikusak. Az érzelmileg jól ellátott azokat, akikkel együtt dolgozunk!
emberek hatékonyan dolgoznak, és kapcsolataikban is pozitívak. A legkellemetlenebb, legföldhözragadtabb feladatba is életet lehelhetünk azzal, ha
Megtanluljuk átérezni, hogy szeretjük magunkat. Így leszünk képesek szeretni nem robotnak látjuk magunkat, hanem hagyjuk, érvényesüljön benne
másokat, és hagyni, hogy ők is szeressenek. személyiségünk.
Ma kényeztetni fogom magam. Igyekszem másoknak is megadni és tőlük is A körülöttünk dolgozók kedvességgel reagálnak, ha egyéniségként kezeljük őket,
elfogadni a kényeztetést. nem pedig munkahelyi szerepük szerint.
December 18. Ez nem jelenti azt, hogy túlságosan bele kell bonyolódnunk egymás ügyeibe. Azt
NYÍLJUNK MEG AZ ÉRZÉSEINK ELŐTT! jelenti, hogy akár főnökök vagyunk, akár beosztottak, boldogabbak és
Sokan olyan profi módon elsajátítottuk a „ne érezz!” szabályát, hogy le tudjuk elégedettebbek leszünk, ha hagyjuk, hogy az emberek feladatuk végzése közben is
tagadni az érzéseinket még a gyógyulás folyamatában is: emberek maradjanak, és ne degradálódjanak feladatvégző robottá.
„Ha csakugyan jó lenne ez a Program, akkor soha nem haragudnék.” – „Én sosem Ma hagyom, hogy lényem átragyogjon a munkámon. Arra törekszem, hogy mások
haragszom. Jó keresztény vagyok. Megbocsátok és elfelejtek.” – „Nem is megcsillogtassák magukat, azaz ne csak a feladatukat lássam bennük. Istenem,
haragszom! Állítom, hogy boldog vagyok.” segíts, hogy nyitott legyek a másokban és magamban rejlő szépségekre! Segíts,
Ezek mind olyan kijelentések, amelyek – bármilyen okosan vannak is hogy egészséges kapcsolatokat alakíthassak ki munkatársaimmal!
megfogalmazva – azt jelzik, hogy megint a „ne érezz!” szabálya lépett December 20.
működésbe. MÁSOK ELVÁRÁSAI
Ha jól akarjuk feldolgozni a programot, érzéseinket mindenképpen el kell
ismernünk, és foglalkoznunk velük. Ha magunkat úgy igyekszünk elfogadni és

117

és megkeressük az egyensúlyt. ne hidd. körülhatárolt elvárásaink a házastársunkkal. minden szükségletünk kielégítésének forrása. Bízhatunk magunkban: Haszontalan energiapazarlás amiatt aggódni. a átalakulás kezdődik bennünk: eljön az ideje. A kérés és a követelés között nagy a különbség. Ésszerűtlen egyetlen embertől elvárni. ha megérett rá az idő. nyerjenek kielégítést. De amire szükségünk van. becsapjanak. önként adnak. fog találni. hogy neked kell irányítanod. kapcsolataik javításáért. ne foglalkozz vele mániákusan. ahol az adás és elfogadás egyensúlyba kerül. mert már Ésszerű. (Név nélkül) De ha megnyílunk önmagunk és a gyógyulás folyamata előtt. Lehet. rosszul bánjanak velünk. hogy ki kell Az gyógyulásod. A megoldások. vagy a „Jingle Bells” dallama. Meg lesz a pénz. hogyan jön el. El fog jönni. és bízom abban. hogy a jó. Ésszerű. hogy szabadon eldöntse. Törekedj az egészséges toleranciára! December 23. December 21. Az Ezt saját magunkért tesszük. Az ötlet. ha egyik halálra rémült. eljön hozzám. és ésszerű elvárásokat támasztunk. 118 . Olyan szeretetre vágyunk. Az egész család emberek normális emberi (néha tökéletlen) viselkedését sem. vagy valamilyen szélsőséges viselkedésre támad igényem. hogy elfogadjam azt. Megnyílik előtted az ösvény. a díszesen becsomagolt dobozok. valahányszor megérzem egy szélsőséges állapotban sem időzünk túl sokáig. így változnak az emberek – kézápoló krém illatát. magunkat. Bár jobb. és a valósághoz igazodva döntjük el. a tehetetlenség és az ösztönös vágy. A kreativitás. A kapcsolataid. egy kézápoló krémet. Túl sok vagy túl kevés volt AZ ÜNNEPEK SEBEI az. Az örömöd. hogy a másokkal szembeni elvárásaid kiegyensúlyozottak legyenek! amire szükségem van. „Gyerekkoromban egyszer. merre tovább. hogy ő legyen Ne aggódj amiatt. a hatékonyabb viselkedésért egy-egy kapcsolaton kordában tudjam tartani a dolgokat. vagy el fogják hozni. Éppen kibontottam az Esetleg a két szélsőség közt ingadoztunk: néha szó nélkül eltűrtük. hogy búcsút mondjunk a „Csendes éj”. hogy ésszerű elvárásokat alakítsak ki mások irányában. hogy képes és hajlandó legyen minden Ma gyakorolni fogom. a nyugodt. és ne törd a fejed. Az alkalom. A múltban talán túl sokat vagy túl keveset toleráltunk. a csalódottság. Ha igényünk kielégítésére.” belül. máskor nem viseltük el az dühroham. amit akarok és Igyekezz. majd megszabjuk. mi ésszerű. ha egyetlen embertől várjuk el.A mi dolgunk. gyermekeinkkel. hogy ez a jó miképp és mikor talál majd rád. Eljön hozzád magától értetődő természetességgel és Változtatni kell az elvárásainkon. amelyet December 22. sokféle módon. tiéd. Mindennap bízd magad Felsőbb Erődre! Bízzál benne! Aztán légy Ha valaki nem tud vagy nem akar jelen lenni számunkra. A karácsonyunknak befellegzett. ahogy a változás zajlik. ha körüljárjuk igényeinket. a szélsőségeknek. hogy mások egyik ajándékot. Így jön el hozzád a jó. a fájdalom. barátainkkal ne vadássz rá. Forrásunknak Felsőbb Erőnket és az univerzumot tekintjük. vagy módosítanunk kell a kapcsolat határait. teljesíti. vagy mások segítsége vezérel. amit azon a karácsonyon éreztem: A mármint a hús – vér emberek. hogy kérjük. hogy életért. ha vannak bizonyos jól Ne aggódj. A másik pedig azért felel. az ünnepi díszek. kis idő múlva újabb Számtalan pozitív dolog emlékeztet a karácsonyra: a hó. hogy igazodjunk az illetőhöz. célom a tolerancia és az elvárások egészséges egyensúlya bennem és másokban e kérésünket. JÓ DOLGOK JÖNNEK Ésszerűtlen és egészségtelen. Mi felelünk azért. meg fog találni. hogyan Bízhatunk magunkban és a gyógyulás folyamatában: biztos eljuttat arra a pontra. Ma arra törekszem. Bízz és figyelj magadra. Meg szemben. EGYENSÚLY Vagy útmutatást kapok. kapcsolatban nekünk kell felelősséget vállalnunk magunkért. amikor kitört belőle az az alkoholista bántsanak. Bízzál benne. Tudni fogod. Már a tudni fogjuk. elfogadom egy időre. Már itt van. A jelölnünk egy határt. hogy a neked szánt jó hogyan érkezik el hozzád. Rettenetes volt. harmincöt év múlva is. amire szükségem van. Az az állás. amire vágysz. Oda fognak vezetni. egyaránt. hogy meghatározzuk szükségleteinket. Most. de minden. Ma lazítok. apám berúgott karácsonykor. ahol megértjük a többieket és nem pedig egy bizonyos embert. rögtön rám tör mindaz. akkor abban. akik a maguk tökéletlen módján küzdenek a jobb félelem. mit és elterveztetett! mennyit várhatunk el vagy kérhetünk egy-egy embertől. Csak még nem látod. energia. Megkapod a feleletet. vágyott változás. amit szeretnénk. amit elvártunk másoktól.

az Gyógyulásunk érdekében az az első feladat. Keresd meg és értékeld az elérhető szeretetet. Úgy vannak meg. valószinüleg. ha az ünnepet nem éppen ideálisan éled Bűntudat tölti el őket. milyennek kell lennie egy vidám ünnepnek. Ezzel a 24 órácskával fél kézzel is elbánhatsz. Néha a legapróbb. veszteséget. de tudnod kell.Betlehem. Íme néhány ötlet a magam tapasztalatából. ha elmúlnak. szeretetteljes énedről. segíts elengednem az ünnepekkel kapcsolatos fájdalmas emlékeimet. legártatlanabb esemény beindíthatja az emlékek újraéledését. szeretnél! Van valaki. és ugyanazt kaphatjuk Cikkekben hívják fel a figyelmünket. Könnyű azzal áltatni magunkat. hogyan lehet megbirkózni a nehezebb Ma tapintatosan végiggondolom a karácsonnyal kapcsolatos emlékeimet. az ízeket érzelmekkel. jelek.. Valószínűleg ugyanannyian küszködnek konfliktusokkal az ünnepek alatt. Hidd el. Mindegy. hogy elfogadjuk magunkat. ha elismerjük az általa keltett Az ünnepek néha megtelnek azzal az örömmel. Lehetnek olyanok. Nincs semmilyen előírt vagy tökéletes módja annak. legjobbat tesszük minden évben. Ha valami fájdalmas emléket hoz felszínre. Helyezd az Istenem. menj el hozzájuk! sincs. helyzetünket és érzéseinket. Elfogadom az érzéseimet akkor is. ajándékot! Találj valakit. miért vagyunk lehangoltak. Összeállíthatjuk a magunk ünnepi napirendjét. mert nem akarnak együtt lenni a családjukkal. Ha bevetettük túlélési stratégiánkat. amit megfosztották őket valamitől. csalódnak. de ez távolról sem igaz. hogy rajtunk kívül mindenki más tökéletes ezzel. és társítunk. Elménk olyan. December 24. mint rendesen. és sokkal kellemesebb ünnepet teremthetünk magunknak ma. még ha nem is egészen az. melyet az évnek ezzel a részével érzéseinket. hogy leverő Egyeseknek az ünnepekkel kapcsolatos látványok. hogy telnek-múlnak az évek. mint Ám vannak másmilyen ingerek is. De míg ők boldogan ugranak fejest az ünnep vidámságába. hogy nem értjük. mint a többieké ezen az ünnepen. AZ ÜNNEPEK visszahozhatjuk magunkat a jelenbe azzal. ahol még mindig nem tudják. haragunkat és a Érzelmekkel. közben azt várják. és olyan ünnepet teremteni. mi indította be ismét függő A mostani ünnepek alatt engedélyt adok magamnak arra. milyen volt a múlt. esemény aktivizálta újra a mélyen eltemetett emlékeket. de sokan viszonzásul? Vannak gyógyulófélben lévő barátaink? Van olyan család. ha felajánlanánk. Minden évben próbálkozhatunk érzéseket és emlékeket aktivizálnak. ünnepeket bizonyos távlatba: egy ilyen ünnepnap csak egy az én 365 napja közül. a kandallón lógó harisnyák. nem vagyunk egyedül. Akkor találjuk meg magunkban az erőt hozzá. Elfogadjuk bűntudatunkat. valami újjal. És nagy-nagy vágyó. hogyan kezeljük az Nem mindegyik kellemes. hogy vigyázzak viselkedésmódunkat. emlékekkel köti össze. és add át magad az ünnepi hangulatnak! megkönnyebbülést érzünk. az érintést. már távolról szemlélhetjük. és másféle amennyien békében élik át ezeket a napokat. Ezekkel is foglalkozz! Igyekezz jelentenek. A levegőben varázslat úszik. Segíts lezárnom a múltat. idegesek. mit kell tenniük. és együtt ezt a napot. hogy mit szeretnének csinálni az ünnepek alatt. amelyek kevésbé nyilvánvalóak. és ők még mindig ugyanabba a szobába boldogságban ünnepel. vagy úgy érzik. A látványt. hogy nem értjük. Lehet. ünnepekkel. Talán fogalmuk örülnének jelenlétünknek az ünnepek alatt? Ne légy mártír. ünnepeket. kicsit távolabbra helyezkedünk. hogyan vészeljék át ezeket a napokat. hogy töltsük Sokan csak tipródnak afölött. akit meg ajándékozhatsz! Vedd le a pórázt melegségre Az ünnepek jó néhányunkban fájdalmas emlékeket ébresztenek. amely boldoggá tesz. mennek be ugyanazon az ünnepen. valamilyen ártatlan önmagamra. hogy utána bekövetkezhet az ünnepeket AZ ÜNNEPEK ÁTVÉSZELÉSE követő depresszió. Máskor nehezen és magányosan telnek az ünnepek. de ne merülj el bennük teljesen. ha mások. mint egy nagy teljesítményű számítógép. mások mielőbb visszajutni a kerékvágásba! elmerülnek a konfliktusokba. Végy magadnak valamilyen Aztán. bűntudattal küszködnek. fölidézzük a megfelelő lépést. hogy rájövünk. főleg ha rossz családban nőttünk fel. melyek felidézik az emlékeket. akinek szeretetet adhatunk. megerősítjük magunkat. karácsony ünnepéhez hozzátartozó érzelmek melengető nosztalgiáját. mitől ijedtünk meg hirtelen. December 25. nem tartozol a kisebbséghez. a hangot. előfordulhat. még ha nem értjük is pontosan mi. hogyan élvezzük az ünnepeket. hogy az idén másképp lesz. hogy érzésük szerint. az se baj. Ha ilyesmi történik. gondolatokkal. akik boldogan elfogadnák. ha a tőlünk telhető Lehet. illatot. illatok melengető örömöt érzéseink újra előbújnak a következő napon. ha néha melléfogunk. Foglalkozz az érzelmeiddel. 119 . Ezek az „ingerek” fel tudják idézni a Gyógyulásunk egyik legnagyobb ajándéka. Vészeld át tehát a napot.

hogy megtarthassam belőle a jót. Te is tudod. Ami tavaly működött. Fölmásztál egy hegyre. Egy részed ott belül. hogy ez a Hittél. ami olyan Most már tudod. Akadályok. hogy sosem leszel képes megtanulni. jó mélyen. És előbb – utóbb így lesz. Tudod. De most csakugyan megérkezik a jutalom. Felnőttként is megpróbálkozhatunk egy ideig azzal. elfeledkeztek rólad. Lesznek még hegyek. hogy azért. Nem teljes támogatással és örömben fürödve jutottál el edig a Istenem. kell egy kis idő az igazság felismeréséhez. Rosszul mentek a dolgok. Eltűnődhetünk. És megtudtad a ez a válság. hogy nehéz volt. hogy tudom. amelyekből már rég kinőttünk. hogy egész idő alatt mutatták az utat. beteljesíti a vágyaidat. győzelem. különleges és fontos volt. Ha pontig. kinőtt ruhánkat. amikért harcoltál. Tudom. már nem az. és igyekszünk rájönni. hogy helyet teremtsünk az könnyű. Éppen úgy. tényleg nem megy. Megnőttünk. Persze sajnáljuk a veszteséget. Tudom. Azután idő. nekünk tavaly. segíts belátnom. és az Isten biztosan Elgondolkozhatunk azon. hogy mi vár odafönn. ez a probléma. hogy jobb legyen az életed – olyan. hogy olyan Azt sem hitted. Lehet. azután pedig megint akkor is. amikor azt hitted. felnőttként is megeshet velünk. ahogy gyerekkorunkban kinőttünk kedvenc ruháinkból és játékainkból. magatartásokat erőltetünk. hogy élvezhessem és megbecsülhessem ez a mostani ünnepet. A CSÚCS KÖZELÉBEN Érzed. hogy még nem jött el. most miért nem illik bele az életünkbe. hogy túl sok volt ez így. amikor nem láttad tisztán. aztán megint igyekeztél erősebben hinni. mert Sok olyan pillanat akadt. újra meg vagyok. De így alakultak. hogy a nyugodt béke érdekében tett Tűzpróbának vetették alá hiedelmeinket és a hitedet. eljön a megértés és a újra leteszteltek. segíts. hogy fáradt vagy. Már majdnem a végére értél. Még egy röpke pillanat. Istenem. most. hogy a tavalyi játékaim azok legyenek. azzal a hittel megerősödve folytatom. hogyan mászhatod meg őket. majdnem elsajátítottad. amely hinned. Tudom. semmi célja az egésznek. sőt nem tudtad elképzelni. Ennek a szakasznak. de már tudod. hogy ilyen soká fog tartani. hogy lássuk. Volt ellenzéked is. Egy másik. hogy az elmúlt évek ünnepei nem voltak világra szólóak. magasabb szintre érzéseinket és gondolatainkat is. annak a leckének. kerültél. A dolgok a helyükre kerülnek. talán megpróbáltuk magunkra erőltetni valamelyik történtek. Nem így tervezted. Ha egy lecke közepén Nem csak gondolod. Ma elfogadom azt. ugye? De így lett. valóban nehéz volt. és állítottad. erőfeszítéseim ellenére is vannak az életben olyan időszakok. Nem volt könnyű. igaz? változtak meg az érzelmeink. hogy megtanultad-e a leckét. utad e nehéz részének A gyógyulás érvényes és fontos részeként fogadhatjuk el ezt. hogy már régebben is gondoltál erre. amikor azt hitted. miben kellene jobb egy kicsit. néha a félelem volt a helyzetem nem éppen ideális. ez a nehéz időszak örökké fog tartani. félreteszem őket. Eljön az Szeretettel emlékezem arra. Próbára tettek. Munkálkodj azon. kételkedtél. magadra hagytak. Muszáj volt hinned mostani sem lesz igazán varázslatos. hogy úgy érzed. hogy aki olyan különleges és fontos volt elfeledkezett rólad. És mégis jó volt. Most tanulod a titkot: így kellett történniük. békével. miért Nem is álmodtad. temettek. Lehet. Keményen meg kellett érte dolgoznod. Vizsgáljuk meg alaposan a történtekkel kapcsolatos Közben egész lényed tetőtől talpig megváltozott. Most ott vagy a csúcs közelében. segíts. munkahelyeket vagy az otthonunkat. titkot. ahol most vagyok. NÖVEKEDÉS Sok minden váratlanul ért. De jövőre jobb lehet. amely ellen hadakoztál. Ez igencsak zavarba ejtő. December 26. Megengedhetjük majdnem a végére értél. magunknak a kísérletezést. Néha a harag. Ma hagyom. mert megváltoztunk. Nem tart örökké. megpróbálhatjuk belegyömöszölni magunkat kinőtt ellenálltál. Lehet. hogy így Amikor gyerekek voltunk. amikor mindazt élvezheted. December 27. jutalom ideje. milyen szerepet játszottak az életemben. amikor hegyet kell 120 . miért nem. Nyugodj meg! Lélegezz mélyeket! Folytasd az utat bizalommal. és tiéd a újaknak. amelyik ismeri az igazságot. bosszantó dolgok állták el az utat. amikor a dolgok elszabadultak és maguk alá embereket. sokkal több problémád keletkezett. és megyek tovább. mint vártad. és jó. és szélnek mozgatórugód.Lehet. miért van az. aztán csalódottan vetted tudomásul. hogy így fognak alakulni a dolgok. eresszem a rosszat. Türelmet tanultál. de a hegymászás sosem Aztán nyugodtan tegyük félre tavalyi játékainkat. már holmijainkba. És lám. hogy kinövünk bizonyos dolgokat – mindvégig érezte ezt – akkor is. és helyet készítek az újaknak. nehézségek. amik: tavalyi játékaim. akadt ami helyett mást szerettél volna.

hogy ez szabja meg a benne. hogy a pánik szülte gondolatok és érzelmek motiváljanak. hogy a változás a gyógyulás fontos része! Soha nem kell többet tennünk. Vagy mert halogatni akarjuk a veszteség következtében Oka volt. ha tudjuk. hogy megváltoztassuk hogy kapcsolataim fontos tanulságokkal járnak. valamilyen célért történt? hogy egyedül maradunk. következetesen végig tudjuk vinni. hogy megszabadulásnak. rögtön felfigyelek rá. Engedd el a félelmet! Értsd meg. Gyógyulásunk útján a leckék tervszerűen bizalomra épül. hogy hamarosan lépnünk kell. hogy meg tedd. Nem könnyű befejezni egy kapcsolatot. kapcsolatnak véget vessünk. akkor is. családunkban. hogy mélyeket lélegezz. amelyek már halottak. visszanyerd a békédet és nyugalmadat. Oda. mint amennyi ésszerű. és Nehéz helyzetben vagyunk.” kényelmetlen és káros. a barátságra. magadban. És teljesülnek vágyaink. hogy egy kapcsolat megváltozik vagy a segíts megfelelnem azoknak a kihívásoknak. hogy elfogadhassam bizonyos kapcsolat paramétereit. December 30. És amikor elsajátítottuk a szétáradjon testedben és lelkedben a béke. Bízhatunk Ha mégis elfog a pánik. Ma külön problémaként kezelem a pánikot. hogy bizonyos emberekkel akkor folyamatában. Ha valami befejeződik az életemben.mászni. családunkra. leckéinket. A pánik által vezérelt viselkedés általában önpusztító. a belső békére és a nyugodt Soha nem kell teljesen előröl kezdenünk. Segíts felhagynom azzal. és mindent. Néha azért kell időznünk egy kicsit. Bátorság és hit milyen a helyzet. Ha megvan ez az alap. hogy munkahelyünkön – amikor együtt kell lennünk velük. December 28. szeretetből tanulunk. az egészséges élet. különösen ha még nem jött el a cselekvés ideje. Nem. Fel kell készülnünk arra. Bízhatunk magunkban. Az alapokat már lerakták. hanem az örömből és a a bizalom motiválja érzelmeimet. Ne ess pánikba! Jól van így. Felsőbb Erőd is eltakarított megvárjuk azt a pillanatot. de tudjuk. barátságainkban és Ne ess pánikba! Ez letérít az ösvényről. segíts bíznom abban. mit akarunk tenni. hogy el hidd: szeretni fogsz majd megint! Ez a program. Még történik valami fontos. Mindegy. Segíts. tovább megyünk. méghozzá jó oka a várakozásnak. Lehet. Észre fogjuk venni majd. Istenem. kell gondoskodnunk magunkról. hogy mindig káoszt és válságokat teremtek. ahol már nem a fájdalomból. se befejezni. a fájdalomnak és végül a elkerülhetetlen gyászt. az újnak. megerősödhessünk. milyen a helyzet. Soha! Nem muszáj olyasmit Szeresd magad annyira. ahol új emberekkel együtt tanuljuk az újabb gondoskodik arról. amelyet keresünk. de még nem gyűjtöttünk elég erőt. felkészüljünk a változásra. Tudni fogjuk. a pánik nem jó alap semmihez. a kapcsolataim közepét. meg lesz hozzá a szükséges erő. hogy az ösvényt. vagy módosítani határait. vagyunk együtt – a szerelemben. nyugodtan lehetünk elnézőek magunkhoz. Jobb. Még nem jött el az ideje. forrásod leckét. hogy mindaz. szembenézek a (Ne függj többé senkitől!) fájdalommal és elfogadom. hogy a béke és El fogunk érkezni oda. hogy egy ideig egyedül maradunk. és véget PÁNIK akarunk vetni a dolognak. Egy-egy kapcsolatot nem könnyű se megváltoztatni. vége felé közeledik. Hagyom. hogy előkészítse a helyet. hogy ha itt az idő. szeretettel és tökéletességre törekedve tervezték. gondolataimat és viselkedésemet. Ahogy a kőművesnek először le kell bontania a régit. milyenek a körülmények. Felkészítettek. Bízunk magunkban. hogy türelmetlenek vagyunk. hogy bizonyos amelyen járok. hogy legyen miből merítened. nem muszáj hagynunk. melyek előre és felfelé visznek. Felsőbb Erőnkben és a gyógyulás követik egymást. amin Néha jócskán elidőzünk olyan kapcsolatokban. ezek a leckék nem mind fájdalmasak. Néha az önmagunkkal való törődés velejárójaként eljön az ideje. Segíts elhinnem. munkahelyünkre. amit kell és légy annyira biztos tennünk. attól félvén. ha ez az állapot „Tanuld meg az elfogadás művészetét! Ez sok fájdalommal jár. amikor biztosak vagyunk benne. és nekünk Mindegy. végét és az új kezdeteket. viselkedésünket. amire képtelenek vagyunk vagy nem tudjuk megtanulni. keresztülmentél. mindig akad egy perc arra. INDULJ TOVÁBB! Ma elfogadom azt. Néha annak jön el az ideje. kell hozzá. Mégis gyakran AZ ALAPOK LERAKÁSA szükség van rá. a harcnak. December 29. ahol kapcsolataimban tartok éppen. 121 . ki kell ásnia a Ha az utóbbi a helyzet. Ez egyaránt áll a szerelemre. Lazíts! Lélegezz mélyeket! Hagyd. nem látod? Nem érted. milyenek a körülmények. és hálás legyek értük. Nem hagyom. ha régi alapokat.

a közelgő jóra összpontosítok. ha a végső simításokat. Mert nem látjuk magunk előtt a kész művet. Bíztál és hagytad. hogy a legjobb. El kell takarítani mindent. a munkát az alapoknál kell és amivé válni fogsz! kezdeni. ami most vagy Ha olyan végterméket szeretnénk. befejezett művének szépsége előtt. megadom magam annak. Eljött a végső simítások ideje. Ha eljött az utolsó simítások ideje. Nem bírná el és megrepedne. munkánk gyümölcseit! Gratulálok! Volt elég türelmed. hogy megtartsa az új szerkezetet. Tisztelettel meghajlok Isten. a jelen pillanatba! vagy el kell bontani és valamivel pótolni. De a megfelelő alapozás nagyon fontos. ha engem néha türelmetlenség fogott el. ha megkapod.Figyeltél már valaha építkezést? Amikor hozzákezdenek a munkához. a befejezésé. aki. és nem láttad hova vezet az egész. hogy hálás legyek Felsőbb Erőmnek. meg kell erősíteni Azután engedd el! Gyere vissza a mába. vajon mi következik ezután. Meglátod. amikor az előttem álló évre gondolok. amit elterveztek neked. Várj. a hely Gondolatban a legjobbat lásd. míg tisztán nem látod magad előtt! Hagyd. December 31. amilyenre vágyunk. akkor is. amit Isten és az Ő univerzuma küldhet. Az épület biztos lábakon áll. Aztán hozhatjuk a bútorokat. ami rossz és ami fölött Addig összpontosíts. amit az élet és a szeretet adhat. még ha a célt szem elől tévesztetted is néha. hogy minden a feje tetejére állt. és biztosan jó dolgok következnek! Munka közben gyakran tűnik úgy. mondd magadnak azt. Hogy az Ma. és számíts rájuk – saját magadnak és szeretteidnek is! Ha eltűnődsz. ha becsüli a Ne foglalkozz vele mániákusan! Ne hagyd. és élvezni fogom. Nincs olyan kőműves. gyenge alapra építi az új falakat. hogy Felsőbb Erőd és az univerzum felkészítsen és meggyógyítson. Nem volt céltalan. mint előtte. égvilágon semmi értelme az egésznek. lényed. Összeáll az egész. teljesen a mai napot. Hogy merő idő. a legeslegjobb. tested-lelked belépjen ebbe a képbe. fejezd ki háládat azért. Élvezd! Ma megadom magam az alapozás folyamatának. mindennek volt célja. amit kaptál tőle. hogy elfogjon a félelem! Éld át munkáját. és minden értelmet nyer.és erőpazarlás volt. hogy elviseld a nehezebb szakaszokat. a munka élvezetes részét vágyainknak megfelelően akarjuk megcsinálni. nehéz szakasza az alapozást szolgálta. Életed e hosszú. és élvezhetjük. azért. hogy milyen lesz és mit érzel majd. Nem felejtem el. A JÓ MEGERŐSÍTÉSE Várj csupa jót. Most elkészült az alapozás. pocsékabbul néz ki. Hálás leszek gondoskodásáért és azért. és átélje ezt egy pillanatig! Ami nem elég erős ahhoz. Nyújtsd ki a kezed és a tiéd! 122 . hogy az alapozás közben minden apró részletre ügyelt. hogy egész eljárt az idő. aki az én építő mesterem és aki mindig legfőbb érdekeimet tartja szem előtt. Most élvezheted mindazt a jót.