Bajo

Causa y Efecto - Combo 1
? 4w w w w w w w w
4
9
? w w Πw w
w w w ˙™

17
? w w w w w w w w

25
? w w w w w w w w

33
? ° ™™ œ ™ œj ˙ j
œ™ œ ˙ œ™ œ ˙ œ™ œ ˙ j
¢ J J œ™ œ ˙

38
? j j j ™™ ü w w
œ™ œ ˙ œ™ œ ˙ ™
œ œ ˙ †

43
? œ ™ œj ˙ j
œ™ œ ˙ œ™ œ œ œ œ™ œ ˙ j
œ™ œ ˙
J J

48
? œ ™ œj ˙ œ™ œ œ œ œ™ œ ˙ j
œ™ œ ˙
j
œ™ œ ˙
J J
V.S.

2 Bajo 53 ? j j j j j œ™ œ ˙ œ™ œ ˙ œ™ œ ˙ œ™ œ ˙ œ™ œ ˙ 58 ? j œ °¢ ™™ œ ™ œj œ ™ œj œ ™ œj œ ™ œj œ ™ œJ œ ™ œJ œ™ œ œ 62 ? œ™ œ œ™ œ j j j j j ™ j J J œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ ™ œ œ œ œ 66 ? j ™™ ü j j j j j j œ™ œ ˙ † œ™ œ œ™ œ œ™ œ œ™ œ œ™ œ œ™ œ 70 ? j ™ j w w w w ™ œ œ œ œ w w 77 ? °™ j j œ™ œ ˙ w œ œ œ œ ¢ ™ œ ™ œ ˙ œ™ œ ˙ J 82 ? œ™ œ ˙ j j J œ™ œ ˙ œ™ œ ˙ 85 ? j j ™™ ü w w œ™ œ ˙ œ™ œ ˙ † .