RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

MATA Pendidikan Moral HARI/TARIKH Rabu / 7 March 2017
PELAJARAN
KELAS/MASA 2 Terbilang / 3.00 - 4.00 pm
TAJUK Unit 6 : Hormati keluarga amalan kia
NILAI Bersopan
STANDARD 6.1.1,6.1.2,6.1.3,6.1.4
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir proses p&p, murid akan dapat:
PEMBELAJARAN 1. Menceritakan cara menghormati ahli keluarga.
2. Menyatakan kepentingan saling menghormati sesama ahli keluarga.
AKTIVITI P&P 1. Guru meminta murid menceritakan cara menghormati ahli keluarga.
2. Guru membimbing murid untuk memahami cara menghormati ahli
keluarga. (m.s. 39)
3. Guru meminta murid untuk menyatakan kepentingan menghormati ahli
keluarga.
4. Murid-murid diberi latihan.
EMK Nilai murni
BBM Buku teks, buku latihan
REFLEKSI Kehadiran: _______/________ orang.

________/________ murid mencapai objektif yang ditetapkan.
________/________ murid tidak mencapai objektif yang ditetapkan.
Tindakan susulan :
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

PDP ditangguhkan kerana:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________