Uputstvo

1. UVOD(razlog odabira teme i teorijski
okvir)................................................... STR 1
1.1. NAZIV I SEDIŠTE FIRME................................................................... STR 2
1.2. DELATNOST FIRME I PLANOVI RAZVOJA.................................. STR 2
1.3. ORGANIZACIONA STRUKTURA...................................................... STR 3
1.4. GRUBI FINANSIJSKI POKAZATELJI............................................... STR 3
1.5. BROJ ZAPOSLENIH I KVALIFIKACIONA STRUKTURA............ STR 4

2. OPIS UOČENIH
PROBLEMA........................................................................ STR 5
2.1. POSTOJEĆI NAČIN RADA SA OSVRTOM NA BUDUĆE PROBLEME.................... STR 6
2.2. KONKRETNI PROBLEM IZ logistike (opis teme rada) STR 7

3. ANALIZA
PROBLEMA................................................................................... STR 8
3.1. KAKO BI ZAPOSLENI REŠILI PROBLEM.................................... STR 9
3.2. KAKO SE PREMA LITERATURI PREPORUČUJE REŠAVANJE PROBLEMA.... STR 10
3.3. PREDLOG STUDENTA KAKO BI REŠIO UOČENI PROBLEM.................................STR 11
3.4. PREDNOSTI I MANE REŠENJA UOČENOG PROBLEMA......... STR 12

4. ZAKLJUČAK.(teorija o
logistici)................................................................... STR 13
4.1. REZIME RADA..................................................................................... STR 15
4.2. KRATAK PRIKAZ REŠENJA............................................................ STR 16

5. LITERATURA(knjige,štampani i elektronski
izvori) STR 17
6. PRILOZI
STR 18