POVIJEST FILMA / 2014 - 2015

Nastavnik: Doc. dr. sc. Ivana Keser Battista / ivana.keser@mail.inet.hr

Kolegij obuhvaća najvažnije etape razvoja filma (nijemi film, zvučni film, modernistički film,
postmodernistički film, Treći film i film emancipacije..), fokusiran je na trenutke u razvoju
filma koji su relevantni iz povijesne perspektive (estetske, političke, kulturne, tehnološke ili
ekonomske). Kolegij razmatra pozicioniranje filma unutar šireg povijesnog i kulturnog
konteksta; izražajna sredstva, tematike, stilove, pokrete, tendencije, nacionalne
kinematografije i najistaknutije autore. Kolegij Povijest filma nadovezuje se i podrazumijeva
primjenu znanja stečenu na kolegiju Teorija filma. Povijest filma se sastoji od predavanja, te u
podjednakoj mjeri sistematičnog čitanja propisane literature, gledanja i analize filmova.

LITERATURA

OBAVEZNA (izabrati jednog autora):
1. Cook, David A. (2005-2007) Istorija filma; (I-III), Beograd: Clio.
2. Patalas, Eno / Gregor, Ulrich: Historija filmske umjetnosti (I-III), Beograd: Institut za
film, 1977.
3. Peterlić, Ante (2008) Povijest filma: rano i klasično razdoblje, Zagreb: HFS

IZBOR ČLANAKA o filmovima i autorima:
1. Filmska enciklopedija I. i II. dio (korespondirajući tekstovi), 1986 i 1990., ur. Ante Peterlić
i grupa autora, Zagreb: Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”.
2. Filmski leksikon (2003) ur. Gilić, Nikica / Kragić, Bruno, Zagreb: Leksikografski zavod
“Miroslav Krleža”, također: http://film.lzmk.hr/

IZBORNA:
1. Aumont, Jacques (2006), Teorije sineasta, Beograd: Clio.
2. Bordwell, David (2005): O povijesti filmskog stila, Zagreb: HFS.
3. Godard, Jean-Luc (2008): Kako snimiti dobar film, Zagreb: Mathias Flacius.
4. Krivak, Marijan (2009): Film… Politika… Subverzija?, Bilješke o autorskim
poetikama/politikama, Zagreb: HFS.
5. Peterlić, Ante (1983), Ogledi o devet autora, Zagreb: Centar za kulturnu djelatnost,
(poglavlja o Altmanu, Antonioniju, Buñelu, Chabrolu, Herzogu, Polanskom).
6. Peterlić, Ante (2002), Studije o 9 filmova, Zagreb: HFS.
7. Turković, Hrvoje, 2005, Film: zabava, žanr, stil, Zagreb: Hrvatski filmski
savez, str. 323-373 (poglavlje o Godardu).
8. Ranciere, Jacques (2009), “Budućnost slike”, u Vizualni studiji, ur.
Krešimir Purgar, Zagreb: Centar za vizualne studije, str. 443-460.
9. Hendrikovski, Marek (2004), Umetnost kratkog filma, Beograd: Clio.
10. Chion, Michel / Šion, Mišel (2007), Audiovizija – zvuk i slika na filmu, Beograd: Clio.
11. Giraud/ Žiro, Thérèse (2003), Film i tehnologija, Beograd: Cleo.

POSUĐIVANJE FILMOVA:
Gradska knjižnica, Starčevićev trg 4
Francuska medijateka, Preradovićeva 5
Goethe Institut Inter Nationes, Ulica grada Vukovara 64

FILMSKI PROGRAMI
Dokukino Croatia, http://www.dokukino.net
Filmski programi u Tuškancu, http://www.filmski-programi.hr
Kino Europa, http://www.kinoeuropa.hr
Art Kino Metropolis, MSU, http://www.msu.hr

1

dostignuća nijemoga filma. Turković: tri cjeline naznačene u naslovu: 1 što je zabava? 2 tematizira film. pov. B. Bauer. razvoj Hollywooda te napretke što su ih u novije vrijeme postigle europske i azijske kinematografije. Rio Bravo. Vrtoglavica.Bordwell: razmatra rano filmsko stvaralaštvo. žanra. Lucas. Građanin Kane. B. Babaja. četiri eseja: Godard. filma./ naglasak: stil-tradicija / analize filmova / teoretičari: Bazin. genologiju 3. 2 . Do posljednjeg daha. Burch Peterlić od pretpovijesti do modernizma zvučnog razdoblja Peterlić Studije o 9 filmova. I analitičko razjašnjav posebnosti nekog autora. Interpretacije filmova: Pravilo igre. Belan Ranciere: slikarstvofilm / filozofija slike Ispit se polaže putem kolokvija (seminarskim radom) i usmeno. Prošle godine u Marienbadu / problematizac.